Съдебни документи

Приложение № 2 към чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2

Приложение № 2 към чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица Изтегли   Приложение № 2 към чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в […]

Наредба № 3 за вписването квалификацията и възнагражденията на вещите лица

НАРЕДБА № 3 ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА Издадена от Министерството на правосъдието Обн. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г. Изтегли Актуално: Виж Наредба № 2 от 29 юни 2015 (ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.) за вписване квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Списък на вещи лица утвърдени от Комисията по Чл. 200 ж, ал. 1 от Закона за съдебната власт

Списък на вещи лица утвърдени от Комисията по Чл. 200 ж, ал. 1 от Закона за съдебната власт Държавен Вестник №17/02.03.2004г. Изтегли Списък на вещи лица утвърдени от Комисията по Чл. 200 ж, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти […]

Списък на вещите лица за съдебен район Сливен – 2021 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – СЛИВЕН, ЗА 2021 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Габрово. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещите лица за съдебен район Силистра – 2020 година

Министърът на правосъдиетона основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Силистра, и Административния съд – Силистра, за 2020 г. Списък на вещите лица за съдебен район Силистра. Българската Асоциация […]

Списък на вещите лица за съдебен район Варна – 2023 година

Министърът на правосъдиетона основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2023 г. Списък на вещите лица за съдебен район Варна. Българската Асоциация […]

Списък на вещите лица за съдебен район Благоевград – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – БЛАГОЕВГРАД, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Благоевград. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята […]

Списък на вещите лица за съдебен район Пазарджик – 2023 година

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Пазарджик, за 2023 г. Списък на вещите лица за съдебен район Пазарджик. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещите лица за съдебен район Монтана – 2023 година

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжен съд – Монтана и Административен съд – Монтана за 2023 г. Списък на вещите лица за съдебен район Монтана. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над […]

Списък на вещите лица за съдебен район Кюстендил – 2023 година

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд –  Кюстендил, за 2023 г. Списък на вещите лица за съдебен район Кюстендил. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]