НАРЕДБА № 3 ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Издадена от Министерството на правосъдието

Обн. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.

Изтегли

Актуално: Виж Наредба № 2 от 29 юни 2015 (ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.) за вписване квалификацията и възнагражденията на вещите лица.