Контакти


ОФИСИ НА БА ВЛЕК

Централен офис София:

Орлин Колев и Симеон Ананиев
Адрес: ул. Ами Буе № 70, маг. 1, ПК 1612
Tел: 0887 209 961

Tел: 0888 555 171
Tел: 0875 136 055
Е-мейл: office#expert-bg.com

Офис Варна:

Милена Петрова
Адрес: бул. Мария Луиза 21, ет. 4, Варна 9000
Tел: 0888 518 373

Е-мейл: mpetrova#expert-bg.com

Офис Димитровград:

Албена Желязкова
Адрес: бул. Г. С. Раковски 16, ет. 2, офис 6
Tел: 0888 466 813

Е-мейл: ajeliazkova#expert-bg.com


Вижте още: Регионални представителства на БА “ВЛЕК”

Формуляр за връзка с нас

5 + 1 = ?