Съдебни документи

Списък на вещите лица за съдебен район Хасково – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ХАСКОВО, ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Габрово. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещите лица за съдебен район Кърджали – 2021 година

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2021 г. Списък на вещите лица за съдебен район Кърджали. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещите лица за съдебен район Търговище – 2020 година

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Търговище, и Административния съд – Търговище, за 2020 г. Списък на вещите лица за съдебен район Търговище. Българската […]

Списък на вещите лица за съдебен район Добрич – 2023 година

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2023 г. Списък на вещите лица за съдебен район Добрич. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещите лица за съдебен район Стара Загора – 2023 година

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Стара Загора, за 2023 г Списък на вещите лица за съдебен район Стара Загора. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област […]

Списък на вещите лица на Софийски градски съд за съдебен район София – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район София град. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещите лица за съдебен район Враца – 2020 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ВРАЦА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ВРАЦА, ЗА 2020 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Враца. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област […]

Списък на вещите лица за съдебен район Смолян – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – СМОЛЯН, ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Смолян. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещите лица за съдебен район Видин – 2016 година

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 3 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Видин, за 2016 г. Списък на вещите лица за съдебен район Видин. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещи лица за всички видове експертизи – Софийски градски съд

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2023  Г. Списък на вещите лица за съдебен район София град. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]