Кои сме ние

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИТЕ /БА “ВЛЕК”/ е създадена на основата на съществуваща структура от професионални връзки между действащи, признати и доказани експерти, оценители, вещи лица и арбитражни експерти. 

Експертите са:

  • Икономисти, инженери, химици, агрономи, компютърни специалисти и представители от други специалности с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства.
  • Членове на Сдружението на Съдебните Експерти в Република България – ССЕРБ.
  • Включени в списъка на вещите лица за всички видове експертизи на Софийски Градски Съд, Софийски Районен Съд и Софийски Окръжен Съд, и други Районни и Окръжни Съдилища в страната, обнародван в Държавен вестник бр.17/2004г.
  • Лицензирани оценители в Агенция за приватизация.

Съответните експерти на БА “ВЛЕК” притежават:

  • Лиценз за оценка на машини и съоръжения.
  • Лиценз за оценка на цели предприятия.
  • Лиценз за оценка на недвижими имоти.
  • Лиценз за оценка на интелектуална собственост.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИТЕ /БА “ВЛЕК”/ е регистрирана по фирмено дело №420/2005 към Софийски Градски Съд.

Актуални медийни изяви на Асоциацията:

БА ВЛЕК пред Дарик радио

Участие на БА ВЛЕК в Bulgaria ON AIR


Интервю на БА ВЛЕК пред БТА

Референции

1.Професионална гимназия по телекомуникации, София – [формат PDF, (82KB)]

2.Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии – [формат PDF, (72KB)]