Писмо относно процедурата за ликвидация към Агенцията по вписванията

На вниманието на Министъра на правосъдието Уважаеми г-н Министър, Обръщам се към вас като председател на УС на Българска Асоциация на Вещите лица и Експертите /БА ВЛЕК/ https://expert-bg.com и като вещо лице. С Настоящето Ви уведомявам, необяснимо за мен и без правно или друго основание до 12.04.2021г в Агенция по вписванията са посочени моите лични […]

Становище и предложения за дейността на вещите лица на “Българска асоциация на вещите лица и експертите” БА ВЛЕК

Относно: Единен регистър на вещите лица и Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт Експертизата, независимо от кого е поръчана е услуга с вложен високо интелектуален труд, съчетана с гражданска отговорност и морал. Условията на експертизата като услуга подлежат на договаряне, независимо от акта и органа който ги възлага. Избора на даден […]

Жалба против Наредба № 2/2015 г. на МП

Уважаеми колеги, бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, е заведена жалба с вх. № 5343/20.04.2021 г. на ВАС с искане за отмяна на части от Наредбата, тъй като начина на регламентиране […]

Информация относно намирането на вещо лице в страните от ЕС

Вещо лице е лице, ангажирано от съда или от страните с цел да предостави експертни знания по определен въпрос в хода на съдебното производство. Вещите лица носят отговорност пред съда дори ако са били ангажирани от страните. Обикновено националното законодателство определя задълженията и отговорностите на вещите лица. Повечето държави предвиждат изисквания (образование, обучение и/или сертифициране) […]

Участие в предаването Темида – цената на истината

На 03.03.2019 г членът на УС на Българска асоциация  вещи лица и експерти г-жа Албена Желязкова взе участие в предаването ТЕМИДА ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА по национална телевизии ЕВРОКОМ  е единственото юридическо предаване в българския телевизионен ефир. Водещата е журналистката  с 20- годишен стаж Нина Хамилтън, която е юрист по образование. Предаването дава трибуна на адвокати, […]

БА ВЛЕК взе участие в образователна програма

На 26.02.2019г ръководството на  Българска асоциация вещи лица и експерти участва в ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „СЪДЕБНА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ.ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА. Пред учениците от ГПЧЕ „Симеон Радев” град Перник беше представена съдебната експертиза и работата на вещите лица в съдебната система на Република България. Ръководството на БА ВЛЕК  в лицето […]

Годишен план за действие на ГС към ВСС

    Граждански съвет към Висшия съдебен съвет на Република България Civil Council with the Supreme Judicial Council of Republic of Bulgaria     ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА на   Гражданския съвет към ВСС за 2019 г.   (приет на акт No. 111 от 25 януари 2019 г.)   I. Тематичен индикативен годишен план   […]

Нов единен регистър на вещите лица

Министерството на правосъдието внедрява единен регистър на вещите лица, който ще улесни избора на магистратите при ангажирането на висококвалифицирани професионалисти             С встъпителна пресконференция Министерството на правосъдието стартира изпълнението на дейностите по проект “Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез […]

Годишен отчет на ГС към ВСС 2018

  Граждански съвет към Висшия съдебен съвет на Република България   ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС (1 октомври 2017 г. – 30 септември 2018 г.)   От момента на своето създаване с решене на Висшия съдебен съвет (ВСС) в края на 2012 г. за шеста поредна […]