Съдебни документи

Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебни експертизи

Независим анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България

Независим анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България Изтегли

Списък на вещите лица за Софийски окръжен съд по чл. 401, ал.1 от ЗСВ за 2023 г.

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2023 Г.   Списък на вещите лица за Софийски окръжен съд. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, […]

Списък на вещите лица за съдебен район Велико Търново – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Велико Търново. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 […]

Списък на вещите лица за съдебен район Русе – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – РУСЕ, ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Русе.Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, […]

Списък на вещите лица за съдебен район Разград – 2020 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – РАЗГРАД, ЗА 2020 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Разград. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]