ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на Гражданския съвет
на 03.06.2016 г. (петък), 9,30 часа, Зала за пресконференции, 
Висш съдебен съвет  
 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,
 
Предлагаме заседанието на Гражданския съвет да проведе при следния дневен ред: 
 
 
2. Обсъждане на становища и предложения от организациите, участващи в гражданския съвет към ВСС, във връзка с проведените обсъждания на пътната карта за реализиране на актуализираната стратегия за реформа на съдебната система, както и сформирането на работни екипи;
 
3. Организационни въпроси.
 
Материалите по отделните точки, ако има такива, ще Ви бъдат изпратени допълнително.