Среща на ВСС за съдебната реформа

На 29 февруари 2016 г., във Висшия съдебен съвет се проведе работна среща с представители на екип от специалисти „Публичен сектор” на Световната банка в областта на управлението.  Обсъдени бяха областите за дългосрочна и краткосрочна съдебна реформа, както и конкретни дейности, в които Министерство на правосъдието и ВСС могат да искат помощ от Световната банка.

В срещата участваха членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Светла Петкова – съпредседател на Гражданския съвет от страна на ВСС, г-жа Галя Георгиева, председател на Комисията по дисциплинарните производства и г-н Калин Калпакчиев, председател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, главният секретар на ВСС г-н Димитър Тончев, директора на дирекция „Финанси и бюджет” г-жа Маргарита Радкова, директора на дирекция „Международна дейност” г-жа Христина Тодорова, г-н Страхил Недков, експерт в дирекцията, както и г-н Любомир Герджиков, съпредседател на Гражданския съвет, от страна на неправителствените и професионални организации и членовете на ГС – г-жа Мария Карагьозова от Асоциация „Форум” и г-жа Албена Желязкова от Българска асоциация на вещите лица и експертите.

 

Гостите г-н Дейвид Бернщайн и г-жа Джорджия Харли бяха придружени от г-жа Стела Илиева, главен икономист в Офиса на Световната банка в София.

По време на срещата бяха коментирани формирането и управлението на бюджета на съдебната власт и неговата обвързаност с конкретни резултати в областта на съдебната реформа. Представен беше постигнатият напредък по отношение на съдебната карта и обвързаността на общата и индивидуална натовареност на магистратите с модела за реформа на териториалната структура на съдебните райони. Представителите на Гражданския съвет изразиха позицията си за мястото и ролята на съдебната експертиза, като посочиха необходимостта от прилагане на нов подход в регулацията на съдебните експертизи и вещите лица.

Гостите поставиха въпроса за мобилността на съдиите в контекста на проекта на ЗИДЗСВ и акцентираха върху възможностите за оказване на подкрепа от Световната банка чрез аналитичната й експертиза и международен опит в областта на подобряване ефективността на дейността на съдебната система.

Първата среща на екипа на Световната банка с представители на Висшия съдебен съвет беше проведена по време на посещението им през месец декември 2015 г. Източник: vss.justice.bg/