Заседание на Гражданския съвет към ВСС 29.05.2015г.

Дневен ред на Гражданския съвет към ВСС 29.05.2015.

Изтегли

Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Изтегли

Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.

Изтегли