Заседание на Гражданския съвет към ВСС 20.03.2015г.

Заместник-председателят на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България Гергана Мутафова е избрана за съпредседател на гражданския съвет към ВСС от НПО.

На следващото си заседание, 17.04.2015г., членовете на Гражданския съвет ще приемат Годишната си програма за 2015г.

Ще бъде поканен министърът на правосъдието Христо Иванов, за да представи предложенията за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт за становище, и включването на представители на ГС в процеса по подготовка на законопроекти за вещите лица, преводачите, както и изменения чрез които медиацията да бъде използвана по-ефективна, както и промени в ГПК.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

ПРОВЕДЕНО НА 19 МАРТ 2015 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


Р Е Ш И :

6.1. ПРИЕМА финансово-икономическия анализ относно регламентиране на параметри на съдебни експертизи, изпратен с писмо от Сдружение „Сефита”. 
6.2. Финансово-икономическият анализ да се изпрати на министъра на правосъдието.

Диференцирани часови ставки

1.

Базисна ставка за експертизи група Б – среден

11 лв./час

2.

Ставка за експертизи група А – с малък обем и сложност – намаление 45%, т.е. коефициент 0,55

6 лв./час

3.

Ставка за експертизи група В – с голям обем и сложност – увеличение 45%, т.е. коефициент 1,45             16 лв./час