Становище относно проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Дo: МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Адрес: 1040 София, ул.”Славянска”1 КОПИЕ
 
До: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12 СТАНОВИЩЕ
 
Относно: Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от 14.05.2015/ качена в интернет страницата на МП /