Годишна среща на БА ВЛЕК

Уважаеми колеги,

БА ВЛЕК свиква съвещание на всички регионални представители. Срещата ще се състои на 13.05.2017г. събота от 10.00 часа на адрес град София п.к 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, етаж 5, офис 13

 

Дневен ред:

1.     Отчет за дейността на БАВЛЕК – Орлин Колев и Симеон Ананиев

2.     Отчет за дейността на БАВЛЕК в ГС на ВСС – Албена Желязкова

3.     Възможности за участие на БАВЛЕК в проекти „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 2014-2020г – Райка Чингова, Милена Петрова

4.     Приемане на Програма и План за работа на БАВЛЕК за периода 2017 – 2020г.

5.     Разни

 

Моля пратете потвърждение на office@expert-bg.