Уважаеми колеги,

БА ВЛЕК свиква съвещание на всички регионални представители. Срещата ще се състои на 13.05.2017г. събота от 10.00 часа на адрес град София п.к 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, етаж 5, офис 13

 

Дневен ред:

1.     Отчет за дейността на БАВЛЕК – Орлин Колев и Симеон Ананиев

2.     Отчет за дейността на БАВЛЕК в ГС на ВСС – Албена Желязкова

3.     Възможности за участие на БАВЛЕК в проекти „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 2014-2020г – Райка Чингова, Милена Петрова

4.     Приемане на Програма и План за работа на БАВЛЕК за периода 2017 – 2020г.

5.     Разни

 

Моля пратете потвърждение на office@expert-bg.