Становище и предложения по проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

ДО

Г-н ХРИСТО ИВАНОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ул. „Славянска” № 1

гр. София 1000

 

КОПИЕ:  ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ул. „Екзарх Йосиф“ № 12

гр. София 1000

 

ОТНОСНО: Становище и предложения по проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, публикуван на интернет сайта на Министерството на 14.11.2014 г.

 

Изтегли пълния текст на писмото.