Сътрудничество със Съюз на съдебните заседатели

На 12.05 се проведе среща между  ръководство на БА ВЛЕК и  госпожа Емилия Николова председател на УС на Съюз на съдебните заседатели в България
На срещата бяха обсъдени актуални въпроси на съдебната реформа. Госпожа Николова изрази готовност да подаде документи за участие на представляваното от нея сдружение на съдебните заседатели в състава на ГС на ВСС. На срещата бе постигната договорка за размяна на банери и актуална информация от съдебната система за новости и законодателни промени.