Отчет за дейността на Гражданския съвет към ВСС

Отчет

за

дейността на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет през периода януари – септември 2016 година. 

Изтегли