Годишна среща на БА ВЛЕК

На 17 май в гр.Банкя, хотел Банкя палас се проведе работна среща дискусия на БА ВЛЕК. На нея участваха регионалните представители на асоциацията, колеги съдебни експерти, председателя и зам.председателя на Арбитражен съд към Европейската асоциация за медиация и арбитраж, представители на софийска адвокатска колегия, върховен касационен съд, застрахователни дружества. В добра творческа атмосфера се обсъдиха проблемите свързани с работата на съдебните експерти. Сътрудничеството със съдебната власт е основен приоритет за работата на вещите лица. Обсъдиха се проблемите на нормативната уредба и предложения за подобряването и. В резултат ръководството на БА ВЛЕК ще обобщи направените предложенията, за да бъдат поставени на разглеждане пред Висшия съдебен съвет, Министерство на правосъдието и всички заинтересовани страни.

ИЗТЕГЛИ ПРОГРАМАТА


Статия за събитието в “Правен свят”