СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2023 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район София град. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за София и София окръг
Име: Орлин Колев
Тел: 0887 209 961
Email: office@expert-bg.com


ОБЕДИНЕН СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
ОБЕДИНЕН СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2023 г.
Съдебни експертизи по класове и видове:

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Александър Димитров Джорев, специалност: Химия.
Ангел Янков Биков, специалност: Технология на влакната и кожите, експерт по графическо и техническо изследване на документи.
Антон Борисов Бояджиев, специалност: Българска филология, адвокат. Достъп до класифицирана информация.
Богдан Георгиев Чупетловски, специалност: Химия.
Бойко Георгиев Камарски, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Борислав Кирилов Гергов, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Валери Димитров Костадинов, специалност: Право, Криминалистика. Достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: Криминалистични изследвания – почерк., техн. на док., балист. и трасолог. експертизи, документен контрол, Социална педагогика.
Весела Борисова Маринова, специалност: Биология.
Владимир Маринов Вълчев, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Георги Александров Леков, специалност: Документни изследвания. Разузнавач (експертно-криминалистична дейност). Аудиоанализ и снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксираща фотография. Автомобилна техника. Достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Добрев, специалност: Криминалистични изследвания на почерк., технич. на док., трасология и балистика, Технология на продуктите за обществено хранене.
Георги Димитров Средков, специалност: Автоматизация на производството. Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов, специалност: Полиграфия, дактилоскопни, трасологически и техническо-документни експертизи.
Георги Христов Тодоров, специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалистически изследвания – почеркови и технически изследване на документи, трасологически и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев, специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, Право, експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Даниела Апостолова Дамянова, специалност: Право, експерт-криминалист – графолог.
Димитър Кръстев Велчев, специалност: Право, графолог. Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Димчо Тодоров Димов, специалност: Химия.
Добромир Иванов Кацарски, специалност: Френска филология. Достъп до класифицирана информация, НАТО секюрити сертификат.
Емил Димитров Митев, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Съдебни приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, Анализ на пътни документи.
Ивалина Христова Попова, специалност: Право, Почеркови експертизи, Документен контрол, Експертно-криминалистична дейност. Достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов, специалност: Математика и информатика. Достъп до класифицирана информация.
Иван Димитров Завков, специалност: Химия.
Иван Емилов Савов, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Иван Ташков Лазаров, специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Иво Бончев Чолаков, специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Иво Крумов Костадинов, специалност: Биология.
Илия Богданов Младенов, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Илия Иванов Илиев, специалност: Физика, съдебен експерт – съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Кремена Веселинова Илиева, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност: Криминалистични изследвания – почерк., техн. на док., балистик и трасолог, Документен контрол, Хидрогеология и инженерна геология. Достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Марин Георгиев Маринов, специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промишлеността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Марица Димитрова Попова, специалност: Спорт, Разузнавач, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Манол Божилов Златев, специалност: Физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Мануела Огнянова Тошева, специалност: Физическо възпитание, Криминалистика, оценител на земеделски земи.
Минчо Ангелов Ангелов, специалност: Химия.
Мирослав Димитров Саханджиев, специалност: Икономическа информатика.
Мирослав Тодоров Великов.
Недко Иванов Нейков, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини, Криминалистични изследвания – почерк., технич. на док., трасологични, балистични експертизи.
Николай Василев Кръстев, специалност: Бизнес администрация, Почеркови експертизи – криминалистични експертизи на писмени доказателства, съдебно-балистични експертизи, трасологични експертизи, технико-документни експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Павел Георгиев Василев, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Панайот Илиев Ценков, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Пиер Цветанов Василев, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Пламен Иванов Милев, специалност: Комуникационна техника и технологии, Видеоанализ и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистична дейност, актуализация на професионална квалификация, документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Петко Христов Тодоров, специалност: Право, Почеркова експертиза и оценка, криминалистично изследване на документи – графическо и техническо изследване.
Сава Стоянов Стоянов, специалност: Химия.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: Експерт-криминалист.
Светла Владимирова Чакърова, специалност: Криминалистика. Достъп до класифицирана информация.
Светлана Георгиева Халачева, специалност: Криминалистично изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи, Турска филология.
Силвана Евлогиева Цветанова, специалност: Криминалистично изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи, Информационни и управляващи технологии.
Силвия Иванова Славкова, специалност: Биотехнология. Видеоанализ и лицева идентификация. Документен контрол. Полицай – младши експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Станимир Георгиев Стефанов, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Стефан Георгиев Бенчев, специалност: Право, Криминалистично изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов, специалност: Криминалистични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов, специалност: Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Стоян Костадинов Велев, специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика, Икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания. Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев, специалност: Право, Криминалистични експертизи.
Цветанка Кирилова Тортопова, специалност: Металургия на черните метали. Достъп до класифицирана информация.
Юрий Сотиров Милев, специалност: Българска филология, Право, експерт-криминалист.
Янко Петков Узунов, специалност: Биология.
1.2. Трасологични експертизи
Бойко Георгиев Камарски, специалност: Трасологични експертизи.
Борислав Кирилов Гергов, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Венелин Колев Колев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация. Достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: Криминалистични изследвания – почерк., техн. на док., балист. и трасологични експертизи, документен контрол, Социална педагогика.
Владимир Маринов Вълчев, специалност: Трасологични експертизи.
Георги Александров Леков, специалност: Документни изследвания. Разузнавач (експертно-криминалистична дейност). Аудиоанализ и снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксираща фотография. Автомобилна техника. Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов, специалност: Полиграфия, Дактилоскопни, трасологични и технически – документни експертизи.
Георги Христов Тодоров, специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалистични изследвания – почеркови и техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев, специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, Право, експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография. Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов, специалност: Трасологични експертизи.
Ивалина Христова Попова, специалност: Право, Почеркови експертизи, Документен контрол, Експертно-криминалистична дейност. Достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов, специалност: Математика и информатика. Достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов, специалност: Трасологични експертизи.
Иван Ташков Лазаров, специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов, специалност: Трасологични експертизи.
Илия Иванов Илиев, специалност: Физика, Графически изследвания, техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов, специалност: Трасологични експертизи.
Кремена Веселинова Илиева, специалност: Трасологични експертизи.
Крум Николов Крумов, специалност: Трасологични експертизи.
Любомир Костадинов Галов, специалност: Криминалистични изследвания – почерк., техн. на док., балистик и трасолог, Документен контрол, Хидрогеология и инженерна геология. Достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков, специалност: Трасологични експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промишлеността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева, специалност: Трасологични експертизи.
Манол Божилов Златев, специалност: Физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Николай Василев Вълков, специалност: Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ. Инженер – технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативно-стратегическа подготовка, Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати, ст.н.с. д-р. Достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Василев Кръстев, специалност: Бизнес администрация, Почеркови експертизи – криминалистични експертизи на писмени доказателства, съдебно-балистични експертизи, трасологични експертизи, технико-документни експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев, специалност: Трасологични експертизи.
Павел Георгиев Василев, специалност: Трасологични експертизи.
Панайот Илиев Ценков, специалност: Трасологични експертизи.
Пиер Цветанов Василев, специалност: Трасологични експертизи.
Пламен Иванов Милев, специалност: Комуникационна техника и технологии, Видеоанализ и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистична дейност, Актуализация на професионална квалификация, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: Експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов, специалност: Трасологични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов, специалност: Трасологични експертизи.
Стоян Ганчев Анов, специалност: Младши експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев, специалност: Право, Криминалистични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Бойко Георгиев Камарски, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Борислав Кирилов Гергов, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: Криминалистични изследвания – почерк., техн. на док., балист. и трасологични експертизи, Документен контрол, Социална педагогика.
Владимир Маринов Вълчев, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Георги Александров Леков, специалност: Документни изследвания. Разузнавач (експертно-криминалистична дейност). Аудиоанализ и снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксираща фотография. Автомобилна техника. Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов, специалност: Полиграфия, Дактилоскопни, трасологични и технико-документни експертизи.
Георги Христов Тодоров, специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалистични изследвания – почеркови и техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев, специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, Право, експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Иван Василев Драганов, специалност: Математика и информатика. Достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Иван Ташков Лазаров, специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Йордан Димитров Анев, специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Кремена Веселинова Илиева, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Крум Николов Крумов, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Любомир Костадинов Галов, специалност: Криминалистични изследвания – почерк., техн. на док., балистик и трасолог, Документен контрол, Хидрогеология и инженерна геология. Достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Манол Божилов Златев, специалност: Физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промишлеността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Николай Василев Вълков, специалност: Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, Инженер – технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативно-стратегическа подготовка, Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати, ст.н.с. д-р. Достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Василев Кръстев, специалност: Бизнес администрация, Почеркови експертизи – криминалистични експертизи на писмени доказателства, съдебно-балистични експертизи, трасологични експертизи, технико-документни експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Павел Георгиев Василев, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Панайот Илиев Ценков, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Пиер Цветанов Василев, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: Експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов, специалност: Съдебно-балистични експертизи.
Стоян Ганчев Анов, специалност: Младши експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика. Икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания. Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев, специалност: Право, Криминалистични експертизи.
Доц. Явор Димитров Бойчев, специалност: Топло- и ядрена енергетика, Материалознание и технология на машиностроителните материали, Системи и технологии за защита, Проектант на взривни работи втора степен, Международен специалист по заваряване, Международен инспектор по заваряване, Достъп до класифицирана информация – България, НАТО, ЕС. Достъп до класифицирана информация.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Венелин Колев Колев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Йосифов Петков, специалност: Дактилоскопия.
Георги Александров Леков, специалност: Документни изследвания. Разузнавач (експертно-криминалистична дейност). Аудиоанализ и снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксираща фотография. Автомобилна техника. Достъп до класифицирана информация.
Георги Иванов Кючеков, специалност: Дактилоскопия.
Георги Кирилов Станулов, специалност: Дактилоскопия.
Георги Христов Тодоров, специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалистични изследвания – почеркови и техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, Право, експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография. Достъп до класифицирана информация.
Емил Димитров Митев, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Съдебни приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, Анализ на пътни документи.
Емил Кирилов Червеняков, специалност: Дактилоскопия.
Емилия Станева Игнатова, специалност: Дактилоскопия.
Иван Стоянов Сивриев, специалност: Електроинженер, Криминалистичен анализ на звукозапис (електро-лингвистичен анализ на звукозаписи), ст.н.с. Достъп до класифицирана информация.
Йордан Димитров Анев, специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Йордан Доков Доков, специалност: Дактилоскопия.
Латин Живков Иванов, специалност: Дактилоскопия.
Любомир Райчев Шебов, специалност: Управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата. Специалист – Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система – AFIS. Обучител по оглед на местопроизшествие. Достъп до класифицирана информация.
Николай Йорданов Ганчев, специалност: Дактилоскопия.
Светослав Василев Георгиев, специалност: Дактилоскопия.
Силвия Иванова Славкова, специалност: Биотехнология. Видеоанализ и лицева идентификация. Документен контрол. Полицай – младши експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Станимир Иванов Мирински, специалност: Дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов, специалност: Младши експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика. Икономика на транспортна фирма. Експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания. Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация. Достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография. Достъп до класифицирана информация.
Константин Калкуст Каикчиян, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Видеоанализ и лицева идентификация, Разузнавач (Експертно-криминалистична дейност).
Силвия Иванова Славкова, специалност: Биотехнология. Видеоанализ и лицева идентификация. Документен контрол. Полицай – младши експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов, специалност: Съдебна медицина.
Боряна Георгиева Мечкарска, специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Проф. Васил Насков Атанасов, специалност: професор – Токсикология, Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: Съдебна медицина. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: Патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност: Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина,Съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност: Съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: Медицина, Клинична хематология, Вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова, специалност: Стоматология.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Бисер Петков Бончев, специалност: Медицина. Ортопедия и травматология.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специалност: Медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Борис Емилов Кюркчиев, специалност: Медицина. Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: Патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: Медицина – хирургични болести, Ортопедия и травматология.
Д-р Даниел Иванов Мишин, специалност: Стоматолог, хирургична стоматология, съдебна медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева, специалност: Медицина.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност: Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност: Физикална терапия и рехабилитация, Трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Костадин Мариов Иванов, специалност: Стоматология.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: Медицина, Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: Съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, специалност: Медицина, Социална хигиена и организация на здравеопазването, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев, специалност: Медицина, Ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: Неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров, специалност: Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Станимир Герасимов Наков, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Ендопротезиране на стави, Артроскопия, Пластична, възстановителна и естетична хирургия, Рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов, специалност: Медицина, Неврохирургия, Доцент по Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност: Медицина, Анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност: Хирургия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов, специалност: Съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: Молекулярна биология, Микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: Патологоанатомия.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: Съдебна медицина. Достъп до класифицирана информация.
Виолета Вълчева Русева, специалност: Биотехнологии, Молекулярна биология, доктор – Микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова, специалност: Биология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност: Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова, специалност: Биология.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Иван Луканов Колев, специалност: Биология, Химия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов, специалност: Медицина – акушерство и гинекология.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: Съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност: Молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност: Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност: Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност: Съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов, специалност: Съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: Молекулярна биология, Микробиология.
Боряна Георгиева Мечкарска, специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: Съдебна медицина. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: Патологоанатомия.
Виолета Вълчева Русева, специалност: Биотехнологии, Молекулярна биология, доктор – Микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова, специалност: Биология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Даниел Иванов Мишин, специалност: Стоматолог, Хирургична стоматология, Съдебна медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева, специалност: Медицина.
Д-р Десислава Петкова Кателиева, специалност: Медицина – Спешна медицина, Психология, Здравен мениджмънт, доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност: Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: Съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност: Молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров, специалност: Биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност: Вътрешни болести, Клинична токсикология, Клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: Съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност: Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност: Съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: Медицина, Клинична хематология, Вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специалност: Медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
Проф. Васил Насков Атанасов, специалност: Професор – Токсикология, Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност: Съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност: Клинична токсикология, Професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност: Съдебна медицина. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: Медицина – хирургични болести, Ортопедия и травматология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Георги Христов Христов, специалност: Медицина, Здравен мениджмънт.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева, специалност: Медицина.
Д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност: Професионални заболявания, Хигиена на труда, гл. асистент.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност: Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Димчо Василев Димов, специалност: Вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Кардиоревматология. Ехокардиография – фундаментално ниво, Трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност: Физикална терапия и рехабилитация, Трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология, Стопанско управление.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Професионални заболявания, к.м.н.
Д-р Любомир Асенов Дамянов, специалност: Медицина – акушерство и гинекология
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: Медицина, Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: Съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, специалност: Молекулярна и функционална биология, к.б.н.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност: Вътрешни болести, Клинична токсикология, Клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност: Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, специалност: Медицина, Социална хигиена и организация на здравеопазването, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Мутафов, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология, Здравен мениджмънт.
Пенчо Илийчев Кожухаров, специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: Детски болести.
Доц. д-р Стоян Георгиев Миланов, специалност: Медицина, Анестезиология и интензивно лечение, Спешна медицина, Обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Тодор Пенчев Шамов, специалност: Медицина, Неврохирургия, доцент по Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност: Медицина, Анесезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност: Хирургия.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност: Медицина, Клинична хематология, Вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова, специалност: Стоматология.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева, специалност: Детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова, специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Антон Стоянов Савов, специалност: Медицина, Уши, нос и гърло, Отоневрология, Професионални заболявания.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специалност: Медицина, анестезиология и интензивно лечение, Обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Бойка Маринова Станева, специалност: Нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев, специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева, специалност: Вътрешни болести.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност: Съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност: Клинична токсикология, Професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева, специалност: Медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: Патологоанатомия.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, специалност: Медицина, Пневмология и фтизиатрия, Професионални заболявания.
Д-р Веска Михайлова Маркова, специалност: Нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: Медицина – хирургични болести, Ортопедия и травматология.
Д-р Гергина Нейчева Ончева, специалност: Нервни болести, Професионални заболявания, Клинична електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева, специалност: Уши, нос, гърло, Професионални заболявания.
Гл. ас. д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност: Професионални заболявания, Хигиена на труда.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева, специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Дико Рафаел Меламед, специалност: Кардиология, Вътрешни болести.
Д-р Димитър Йорданов Николов, специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Димчо Василев Димов, специалност: Вътрешни болести.
Д-р Доля Петрова Николова, специалност: Медицина, невролог.
Д-р Донка Димитрова Митева, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност: Физикална терапия и рехабилитация, Трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов, специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров, специалност: Хирургия, Сърдечно-съдова хирургия – специализация.
Д-р Евгения Нинова Василева, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Кардиоревматология. Ехокардиография – фундаментално ниво, Трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева, специалност: Медицина, Хигиена на труда, Охрана на труда.
Д-р Зарко Иринков Йовчев, специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Иван Димитров Вълков, специалност: Стоматология, Ортопедична стоматология с ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев, специалност: Медицина, Клинична токсикология.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Кирилов Петров, специалност: Медицина, Хирургия, Лапароскопска холецистектомия.
Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н., специалност: Медицина, Вирусология, експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения. Достъп до класифицирана информация.
К.м.н. д-р Красимира Николова Динкова, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Професионални заболявания.
Гл. асист. д-р Лалка Стефанова Рангелова, специалност: Медицина, Хранене и диететика, Хигиена.
Д-р Лиляна Цанева Дукова, специалност: Медицина, Хигиена на труда, Охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки, специалност: Нервни болести, Електроенцефалография и клинична електрофизиология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, специалност: Медицина, Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология, Тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологични характеристики, диагностика и възможности за лечение.
Д-р Марийо Бориславов Антонов, специалност: Ушно-носно-гърлени болести, Професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева, специалност: Клинична алергология, Пневмология и фтизиатрия, Професионални заболявания.
Д-р Марчо Христов Марков, специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност: Вътрешни болести, Клинична токсикология, Клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност: Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, специалност: Медицина, Социална хигиена и организация на здравеопазването, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев, специалност: Вътрешни болести, Кардиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев, специалност: Медицина, Ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: Неврохирургия.
Д-р Петър Младенов Илиев, специалност: Нервни болести, Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Радослав Радев Радев, специалност: Медицина, Фармакология, Фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев, специалност: Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Нефрология, Пункционна бъбречна биопсия, Абдоминална доплерова ехография, Конвенционална ехография. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова, специалност: Медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова диагностика, аурикулотерапия и природолечение, китайски традиционни методи – акупунктура и моксибустия, китайска гимнастика и масаж за деца и възрастни, физическо възпитание и кинезитерапия. Здравен мениджмънт.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: Детски болести.
Д-р Станимир Герасимов Наков, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Ендопротезиране на стави, Артроскопия, Пластична, възстановителна и естетична хирургия, Рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов, специалност: Медицина, Неврохирургия, доцент по Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност: Медицина, Анестезиология и реанимация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност: Хирургия.
2.* Клас “Съдебномедицински експертизи” (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.)
2.1.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Станчо Стоянов Проданов, специалност: Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено здраве и здравен мениджмънт.
2.2.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Анна Йорданова Енева, специалност: Медицина – хирургия.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов, специалност: Медицина – Ортопедия и травматология.
Д-р Желю Костадинов Димов, специалност: Лицево-челюстна хирургия.
Д-р Йорданка Димитрова Златева, специалност: Медицина, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Любен Николов Попов, специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова, специалност: Медицина. Вътрешни болести. Онкология.
Д-р Мартина Венелинова Вълчева, специалност: Медицина, Съдебна медицина и Деонтология.
Д-р Мая Иванова Тафраджийска, специалност: Медицина, Белодробни болести, Туберкулоза.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология, Ехография (ултразвукова) диагностика.
Д-р Станчо Стоянов Проданов, специалност: Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Теодора Георгиева Кирякова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
2.3.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Горан Ангелов Червеняшки, специалност: Медицина. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Евгения Милчева Консулова, специалност: Стоматология, Детска стоматология.
Д-р Желю Костадинов Димов, специалност: Лицево-челюстна хирургия.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология, Ехография (ултразвукова) диагностика.
2.4.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Горан Ангелов Червеняшки, специалност: Медицина. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Емилия Атанасова Стоилова, специалност: Медицина, Анестезиология и интензивно лечение.
Д-р Евгения Милчева Консулова, специалност: Стоматология, Детска стоматология.
Д-р Желю Костадинов Димов, специалност: Лицево-челюстна хирургия.
Д-р Йорданка Димитрова Златева, специалност: Медицина, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова, специалност: Медицина. Вътрешни болести. Онкология.
Д-р Мартина Венелинова Вълчева, специалност: Медицина, Съдебна медицина и Деонтология.
Д-р Мая Иванова Тафраджийска, специалност: Медицина, Белодробни болести, Туберкулоза.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология, Ехография (ултразвукова) диагностика.
Пенка Денчева Иванова-Георгиева, специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Теодора Георгиева Кирякова, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
2.5.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Анна Йорданова Енева, специалност: Медицина – Хирургия.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов, специалност: Медицина – Ортопедия и травматология.
Д-р Емилия Атанасова Стоилова, специалност: Медицина, Анестезиология и интензивно лечение.
Д-р Желю Костадинов Димов, специалност: Лицево-челюстна хирургия.
Д-р Илия Петров Петров, специалност: Стоматология.
Д-р Йорданка Димитрова Златева, специалност: Медицина, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Любен Николов Попов, специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова, специалност: Медицина. Вътрешни болести. Онкология.
Д-р Мая Иванова Тафраджийска, специалност: Медицина, Белодробни болести, Туберкулоза.
Д-р Милкана Кръстева Симеонова, специалност: Медицина, Пневмология и фтизиатрия.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология, Ехография (ултразвукова) диагностика.
Д-р Пенка Денчева Иванова-Георгиева, специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Стефан Иванов Нанков, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Станчо Стоянов Проданов, специалност: Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Фани Стоянова Калоянова, специалност: Стоматология, Превод на медицинска литература.
2.6.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Д-р Желю Костадинов Димов, специалност: Лицево-челюстна хирургия.
Д-р Илия Петров Петров, специалност: Стоматология.
Д-р Фани Стоянова Калоянова, специалност: Стоматология, Превод на медицинска литература.
2.7.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Фани Стоянова Калоянова, специалност: Стоматология, Превод на медицинска литература.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова, специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност: Психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност: Психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност: Клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Димитър Василев Батуров, специалност: Медицина, Психиатрия, Основни области в съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения, доктор по “Организация и управление извън материалното производство” (Национална сигурност), доцент – Туризъм (здравословни и безопасни условия на труд в сферата на туризма).
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: Психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева, специалност: Психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова, специалност: Медицина, Психиатрия, Детска психиатрия.
Д-р Елена Недялкова Михайлова, специалност: Медицина. Психиатрия. Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност: Психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: Психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева, специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност: Психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност: Психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност: Психиатрия.
Д-р Красимира Георгиева Марчева, специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Люба Савова Казакова, специалност: Психиатрия.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност: Психиатрия.
Д-р Маргарита Илиева Коцева-Денчева, специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Мария Владимирова Николова, специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност: Психиатрия.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност: Психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност: Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност: Психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов, специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия, доктор по психиатрия, доктор на науките по психиатрия – съдебна психиатрия, професор по съдебна психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност: Психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: Психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков, специалност: Психиатрия.
Тони Василева Тончева, специалност: Психология, преподавател по психология.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност: Психиатрия.
Д-р Христо Александров Теодосиев, специалност: Психиатрия.
Д-р Христо Георгиев Куруджиев, специалност: Съдебна психиатрия, Неврология, Психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност: Психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Петрова Атанасова, специалност: Психология, Клинична психология, Консултативна психология, Психология на развитието – детска психология, доктор по психология – психологическо измерване.
Доц. д-р Бистра Медотиева Ценова, специалност: Трудова и организ. психология, Медицинска психология, Основи на трудовата медицина.
Боряна Петрова Бонева, специалност: Психология – Клинична психология, Превантивна психология.
Боянка Петрова Корнажева, специалност: Психология.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност: Психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност: Психология, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Васил Илиев Димитров, специалност: Социална и политическа психология.
Василена Николова Василева, специалност: Клинична психология.
Васка Димитрова Узунова, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология. Достъп до класифицирана информация.
Величка Симеонова Дошева-Христова, специалност: Психология, Теология.
Веселина Георгиева Величкова, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, Професионална квалификация: психолог, учител по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна психология.
Галина Бориславова Иванова, специалност: Психология, Туризъм, магистър по психология.
Галина Великова Кубратова, специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност: Клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални активи.
Галина Недкова Кабаджова, специалност: Психология – трудова и организационна психология, доктор по психология.
Галина Христова Василева, специалност: Философия. Психолог.
Георги Динев Димитров, специалност: Психология.
Георги Пенев Трайков, специалност: Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност. Национална сигурност: духовност и лидерство.
Даниел Ангелов Генков, специалност: Психолог.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева, специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова, специалност: Психология.
Димитринка Стоянова Андреева, специалност: Психология, Личностова патология и опасно поведение, Терапевтична ситуация.
Дияна Георгиева Видева, специалност: Психология – психологично консултиране, Социално дело, Когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки, специалност: Психология – Клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, Психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: Психология.
Елеонора Костадинова Василиева, специалност: Психология – Социална психология, Съдебна психология, съдебно-психологична експертиза, съдебно-психиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология.
Жулиета Стефанова Танева, специалност: Клинична психология. Достъп до класифицирана информация.
Златка Върбанова Мачева, специалност: Психология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: Психология.
Инна Георгиева Бранева, специалност: Психология, Психодрама – терапевт.
Инна Данаилова Минкова, специалност: Психология – Клинична и консултативна психология, Психодрама – асистент.
Ирина Димитрова Атанасова, специалност: доктор по Педагогическа и възрастова психология, Психология, Клинична и консултативна психология, Психология на развитието, образованието и културата.
Искра Нонева Митева, специалност: Психология, Трудова и организационна психология: Клинична и консултативна психология.
Д-р Кирил Кирилов Петров, специалност: Медицина, Хирургия, Лапароскопска холецистектомия.
Лиляна Веселинова Тръпчева, специалност: Психология, Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране), Педагогика, Социална педагогика.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова, специалност: Психология.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: Педагогика – специалист по педагогика и преподавател в средните училища, Психология.
Люси Методиева Костадинова, специалност: Психология.
Миглена Коцева Димитрова, специалност: Клинична психология.
Милена Миткова Николова-Мазгалова, специалност: Психология, Клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специалност: Психолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация. Достъп до класифицирана информация.
Огнян Станчев Димов, специалност: Филология, социални и хуманитарни науки – Психология, Клиника на тялото и психоаналитична антропология.
Плама Сергеева Христова, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, Психодрама – терапевт, доктор по психология – организационна психология.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност: Психиатрия.
Светла Кирилова Николова, специалност: Психология, Социална психология; Когнитивно-поведенческа психотерапия; Психо-социални интервенции при зависими пациенти.
Светлана Иванова Димитрова, специалност: Психология, Разрешение за достъп до класифицирана информация.
Силвия Кирилова Кроснева, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология.
Слав Петков Славов, специалност: Психология. Педагогика на девиантното поведение. Социална педагогика – ресурсен учител.
Снежанка Дончева Божилова, специалност: Начална училищна педагогика, Психология – Юридическа психология, Социална педагогика – Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, Позитивна психотерапия, Социална работа с деца и семейства в риск.
Теодора Павлова Николова, специалност: Психология.
Тони Василева Тончева, специалност: Психология, Преподавател по психология.
Хрисияна Петрова Върбанска, специалност: Психология, Приложна психология и психотерапия, Хипнотерапия, Познавателна независимост.
Христо Йорданов Йорданов, специалност: доктор по Педагогическа и възрастова психология, Психология, Социална психология, Социална превенция, Педагог-консултант.
Цанко Пантелеев Цанков, специалност: Психология.
Цветелина Милчева Славова, специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова, специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева, специалност: Психология – Клинична психология, Превантивна психология.
Боянка Петрова Корнажева, специалност: Психология.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност: Психиатрия.
Василена Николова Василева, специалност: Клинична психология.
Васка Димитрова Узунова, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност: Психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, психолог, учител по психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Галин Георгиев Гергов, специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна психология.
Галина Великова Кубратова, специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Недкова Кабаджова, специалност: Психология – трудова и организационна психология, доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност: Психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева, специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова, специалност: Психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: Психиатрия.
Дияна Георгиева Видева, специалност: Психология – психологично консултиране, Социално дело, Когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки, специалност: Психология – Клинична и консултативна психология, Психология на развитието, образованието и културата, Психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: Психология.
Д-р Елена Недялкова Михайлова, специалност: Медицина. Психиатрия. Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност: Психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: Психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева, специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност: Психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност: Психиатрия.
Златка Върбанова Мачева, специалност: Психология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: Психология.
Ирина Димитрова Атанасова, специалност: доктор по Педагогическа и възрастова психология, Психология, Клинична и консултативна психология, Психология на развитието, образованието и културата.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност: Психиатрия.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: Педагогика – специалист по педагогика и преподавател в средните училища, Психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: Психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност: Психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност: Психология.
Д-р Мария Владимирова Николова, специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност: Психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова, специалност: Клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност: Психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност: Психиатрия.
Плама Сергеева Христова, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, Психодрама – терапевт, доктор по психология – Организационна психология.
Д-р Петър Маринов Маринов, специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия, доктор по психиатрия, доктор на науките по психиатрия – Съдебна психиатрия, професор по съдебна психиатрия.
Росица Николова Ганева, специалност: Психология, Предучилищна педагогика – Педагогически модели за познавателно и социално развитие, Детска и юношеска училищна психология.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: Психиатрия.
Слав Петков Славов, специалност: Психология. Педагогика на девиантното поведение. Социална педагогика – ресурсен учител.
Теодора Павлова Николова, специалност: Психология.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност: Психиатрия.
Тони Василева Тончева, специалност: Психология, Преподавател по психология.
Д-р Христо Георгиев Куруджиев, специалност: Съдебна психиатрия, Неврология, Психиатрия.
Христо Йорданов Йорданов, специалност: Доктор по педагогическа и възрастова психология, Психология, Социална психология, Социална превенция, педагог – консултант.
Цанко Пантелеев Цанков, специалност: Психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност: Психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анка Петрова Атанасова, специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Бистра Медотиева Ценова, специалност: Трудова и организационна психология, Медицинска психология, Основи на трудовата медицина.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева, специалност: Психология – Клинична психология, Превантивна психология.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност: Психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност: Психология, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност: Психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, психолог, учител по психология, етика и логика.
Василена Николова Василева, специалност: Клинична психология.
Галин Георгиев Гергов, специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна психология.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност: Клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт – оценител на материални активи.
Галина Недкова Кабаджова, специалност: Психология – Трудова и организационна психология, доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност: Психиатрия.
Георги Пенев Трайков, специалност: Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност. Национална сигурност: духовност и лидерство.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева, специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Димитър Василев Батуров, специалност: Медицина, Психиатрия, Основни области в съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения, доктор по “Организация и управление извън материалното производство” (Национална сигурност), доцент – Туризъм (здравословни и безопасни условия на труд в сферата на туризма).
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: Психиатрия.
Дияна Георгиева Видева, специалност: Психология – психологично консултиране, Социално дело, Когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки, специалност: Психология – Клинична и консултативна психология, Психология на развитието, образованието и културата, Психодрама – терапевт.
Д-р Елена Недялкова Михайлова, специалност: Медицина. Психиатрия. Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност: Психиатрия.
Елена Константинова Кърпачева, специалност: Психология.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: Психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева, специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност: Психиатрия.
Жулиета Стефанова Танева, специалност: Клинична психология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност: Психиатрия.
Златка Върбанова Мачева, специалност: Психология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: Психология.
Искра Нонева Митева, специалност: Психология, Трудова и организационна психология: Клинична и консултативна психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: Психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност: Психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност: Психология.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност: Психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова, специалност: Клинична психология.
Милена Миткова Николова-Мазгалова, специалност: Психология, Клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специалност: Психолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова, специалност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност: Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност: Психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов, специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия, доктор по психиатрия, доктор на науките по психиатрия – съдебна психиатрия, професор по съдебна психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност: Психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: Психиатрия.
Слав Петков Славов, специалност: Психология. Педагогика на девиантното поведение. Социална педагогика – ресурсен учител.
Д-р Стефан Николаев Джиков, специалност: Психиатрия.
Тони Василева Тончева, специалност: Психология, преподавател по психология.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност: Психиатрия.
Траянка Бойкова Григорова, специалност: Клинична психология.
Хрисияна Петрова Върбанска, специалност: Психология, Приложна психология и психотерапия, Хипнотерапия, Познавателна независимост.
Д-р Христо Георгиев Куруджиев, специалност: Съдебна психиатрия, Неврология, Психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност: Психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност: Психология.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
Цанко Пантелеев Цанков, специалност: Психология.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Агнес Константинова Вутова, специалност: Икономист – Икономика и организация на вътрешната търговия, одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Албена Иванова Захова, специалност: Счетоводство и контрол.
Албена Любомирова Нинова, специалност: Счетоводство и контрол.
Албена Стефанова Радоева, специалност: Статистика и иконометрия.
Албена Цанкова Тошева-Иванова, специалност: Икономика и управление на търговията, Банки и банково дело – специалност: “Финанси” – правоспособност за документарни разплащания, професионална квалификация по МСФО, дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор, професионална квалификация – общо застраховане, животозастраховане, инвестиционни застрахователни продукти.
Александър Александров Маринов, специалност: Финансов мениджмънт.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност: Математика, Статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Ангел Стойчев Младенов, специалност: Макроикономика.
Андрей Александров Караиванов, специалност: Счетоводство, АССА.
Анелия Венциславова Минчева, специалност: Счетоводство и контрол.
Анелия Петрова Меламед, специалност: Икономист-финансист, счетоводител.
Анелия Стойчова Цолова, специалност: Бизнес финанси. Счетоводство и контрол.
Анелия Георгиева Белчева, специалност: Прогнозиране и планиране на икономическите системи.
Анелия Христова Попова-Апостолова, специалност: Икономист-счетоводител.
Александър Маринов Кънев, специалност: Счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Александър Теодоров Михайлов, специалност: Финанси и кредит.
Александър Цветанов Попов, специалност: Счетоводство и контрол.
Алла Германовна Казакова, специалност: Счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност: Право, Счетоводни експертизи.
Анастасия Николова Тодорова, специалност: Икономика на промишлеността.
Ангел Атанасов Костадинов, специалност: Аграрна икономика.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: Счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност: Счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС.
Андрей Христов Кюркчиев, специалност: Икономика и управление на транспорта, Право.
Анелия Кирилова Златева, специалност: Счетоводство и контрол; Международни икономически отношения.
Анелия Тодорова Ангелова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Анета Борисова Панайотова, специалност: Икономика на промишлеността, Право – ограничена правоспособност.
Анета Евгениева Янкова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Организация и технология на държавния финансов контрол, Оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анета Крумова Михайлова, специалност: Финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова, специалност: Организация на производството и управление на промишлеността, Стопанско управление, съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: Планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова, специалност: Счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Ани Петрова Николова, специалност: Финанси и кредит.
Анита Бориславова Асенова, специалност: Индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: Счетоводство и контрол – Счетоводство и контрол на нефинансовите предприятия, контрол и анализ на фирмената дейност – Финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност: Финанси, Данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Анна Йорданова Христова, специалност: Икономика и управление на индустрията.
Антоан Василев Георгиев, специалност: Счетоводна отчетност.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси на предприятията. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антон Димитров Димов, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Антоний Стойнев Бойков, специалност: Счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност: Финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева, специалност: Финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Ася Ангелова Кръстева, специалност: Контрол и анализ на фирмената дейност.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка, специалност: Икономика и организация на труда.
Ася Радославова Желязкова, специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол – одитинг, Финансов контрол и финансово право.
Ася Цанкова Стефанова, специалност: Счетоводство и контрол. Съдебен експерт по финансови и счетоводни експертизи.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: Маркетинг, Стопанско управление, Съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Асен Боянов Кирилов, специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
Асен Данчев Димитров, специалност: Финанси, счетоводство и контрол, банков мениджмънт, съдебно-счетоводни експертизи.
Атанас Петров Аргиров, специалност: Икономика на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Атанаска Маринова Джерманова, специалност: Финанси и кредит, Независим финансов одит на финансови отчети съгл. МС за финансово отчитане и МОС.
Атанаска Филипова Димитрова, специалност: Счетоводна отчетност.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност: Застрахователно и социално дело, Ефективно управление на промишленото предприятие, Технология на машиностроенето.
Беки Давид Ашер, специалност: Организация на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Биляна Александрова Александрова, специалност: Финанси, Правен режим на защита на националната сигурност. Достъп до класифицирана информация.
Биляна Демирева Демирева, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация. Специалист по маркетинг.
Биляна Ивова Комитова, специалност: Финанси, Съдебни експертизи.
Блага Димитрова Димитрова, специалност: Застраховане и социално дело, Счетоводство и контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност: Управление на бизнеса, Валутен и митнически контрол, Счетоводител, Човешки ресурси, Финанси в бюджетна система и външнотърговска дейност.
Богиня Любомирова Боянова, специалност: Счетоводство и контрол.
Божидар Николов Данчев, специалност: Международни икономически отношения, Двигатели с вътрешно горене.
Божидара Кръстева Томова, специалност: Бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: Икономика на кооперациите, Счетоводство на нефинансовите предприятия – счетоводен мениджмънт в кооперациите, Икономика на търговията.
Бойко Младенов Доленски, специалност: Счетоводство и контрол, Информатика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Бонка Стоянова Енчева, специалност: Финанси, Финанси на предприятието, Икономическа информатика.
Боривой Ангелов Миланов, специалност: Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на цели предприятия и вземания, синдик.
Борис Асенов Карабельов, специалност: Счетоводство и контрол, Оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев, специалност: Финанси и отчетност.
Борис Николов Борисов, специалност: Икономика на отбраната и сигурността.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: Счетоводна отчетност, Бизнес мениджмънт, оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи.
Божидар Стоянов Мучаков, специалност: Икономика и организация на материално-техническо снабдяване – логистика, Счетоводна отчетност.
Борислав Андреев Боянов, специалност: Счетоводство, доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност.
Борислав Димитров Божинов, специалност: Публична администрация – Данъчна администрация. Оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност: Статистика. Достъп до класифицирана информация.
Боряна Александрова Добрева, специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Боряна Стоянова Маринова, специалност: Стопанско управление, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Вътрешен одит на системи по качество. Достъп до класифицирана информация.
Боянка Рангелова Георгиева, специалност: Икономика и управление на селското стопанство, Счетоводство, финанси и контрол.
Вангелия Георгиева Димитрова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на търговията.
Валентин Радославов Тодоров, специалност: Икономика и управление в транспорта, Международен транспорт.
Валентин Славчев Димитров, специалност: Финанси.
Валентина Василева Василева, специалност: Счетоводство и контрол, Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия.
Валентина Иванова Боянова, специалност: Икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов, специалност: Икономика на търговията, Валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев, специалност: Финанси, Оперативно счетоводство.
Валери Райков Ботев, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Мениджмънт, вътрешен одитор в публичния сектор.
Валери Христов Христов, специалност: Организация на производството и управление в транспорта.
Валерий Иванов Обретенов, специалност: Икономика и управление на строителството, оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова, специалност: Счетоводство и контрол.
Величка Георгиева Томова, специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен одитор в публичния сектор, Международни стандарти за финансова отчетност.
Венета Раднева Димитрова, специалност: Публични финанси, Външна търговия и международно право.
Ваня Великова Григорова, специалност: Счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство и контрол, МИО, Право. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества. Достъп до класифицирана информация.
Ваня Радославова Рачева, специалност: Счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност: Външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност: Публична администрация – Управление на европейски проекти, Застрахователно дело.
Васил Любенов Василев, специалност: Икономика на промишлеността, Държавен финансов контрол.
Василка Руменова Владимирова, специалност: Счетоводство и одитинг, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата, Приложна информатика.
Вася Стефанова Митева, специалност: Машинна обработка, НСС и МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Велислава Илчева Илчева, специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Венелина Димитрова Габровска, специалност: Икономика и управление на селското стопанство, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Венета Георгиева Платиканова, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Аграрна икономика.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева, специалност: Счетоводство и контрол.
Весела Маринкова Мисалева, специалност: Социално и застрахователно дело, икономист-счетоводител.
Веселина Илиева Танева, специалност: ОПОИИ.
Веска Димитрова Боева, специалност: Финанси и кредит, Международни счетоводни стандарти, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Вяра Петрова Кукова, специалност: Финанси, регистриран одитор.
Васил Младенов Георгиев, специалност: Икономика и организация на МТС. Достъп до класифицирана информация.
Васил Тодоров Петров, специалност: Планиране, МСС, одитор на системи за управление на качеството, оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова, специалност: Икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, търговия – средно образование.
Василка Борисова Анастасова, специалност: Икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов, специалност: Счетоводна отчетност.
Велин Кънчев Филипов, специалност: Счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева, специалност: Счетоводство и контрол, Електрически машини и апарати.
Величка Генчева Тодорова, специалност: Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Велка Георгиева Петкова, специалност: Икономика и управление на селското стопанство.
Велян Железчев Железчев, специалност: Финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност: Финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венелин Петров Велев, специалност: Счетоводна отчетност.
Венета Благоева Костадинова, специалност: Машинна обработка на икономическата информация.
Венета Иванова Христова, специалност: Финанси и кредит.
Венцислав Димитров Коцев, специалност: Икономика на туризма, предприемачество и мениджмънт в туризма.
Венцислав Димитров Божков, специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов, специалност: Финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Венцислав Николов Атанасов, специалност: Управление и икономика на АПП, оценител на МПС, земеделски земи.
Вера Евтимова Профирова, специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника, Счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Николова Коларова, специалност: Икономика и управление на търговията.
Весела Стоянова Маркова, специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Веселин Димитров Янков, специалност: Организация на производството и управление в промишлеността, ръководител движение и търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност: Икономика – бизнес администрация, Счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на инвестиционен проект.
Веселина Цвяткова Борисова, специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Веска Любомирова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол.
Виктор Георгиев Сираков, специалност: Икономика и управление на търговията.
Виктор Димитров Евтимов, специалност: Счетоводство и контрол.
Виктория Николаева Ценова, специалност: Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова, специалност: Аграрна икономика, икономист по АПП, валутен касиер и обменител.
Веселина Динкова Динкова, специалност: Счетоводство и контрол, Външна търговия и международно право, Международни счетоводни стандарти.
Веска Димитрова Спасова, специалност: Икономика на промишлеността, МСС.
Веска Стефанова Грънчарова, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Виктория Младенова Митова, специалност: Финанси.
Виолета Иванова Докузова, специалност: Финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова, специалност: Икономика и управление на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Виолета Димитрова Панчева, специалност: Управление и икономика на АПП, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Кирилова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Стопански и финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова, специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност: Счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду, специалност: Финанси.
Влади Христов Чамов, специалност: Икономическа педагогика.
Владимир Емилов Григоров, специалност: Финанси, Икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Тинев, специалност: Счетоводство и контрол.
К.и.н. Владимир Иванов Шулев, специалност: Организация на производството и управление на производствения процес, Математика – Математическо осигуряване, Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, финансови активи и финансови институции.
Владимир Райчев Йорданов, специалност: Икономист по транспорта, вътрешен одитор в публичния сектор.
Владимира Петрова Сарандалиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Галина Божидарова Василева, специалност: Счетоводство и одитинг.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова, специалност: Финанси.
Галина Лозева Зафирова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация, Икономика, планиране и отчетност на търговията.
Галя Василева Аламинова, специалност: Организация на производството и управление на транспорта, финансист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.
Галя Милчева Маринова, специалност: Счетоводство и контрол.
Галя Иванчова Парашкевова, специалност: Стопанско управление – управление на фирмената сигурност, Счетоводство.
Ганка Миткова Герасимова, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Генади Христов Ангелов, специалност: Публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев, специалност: Счетоводство и контрол.
Георги Атанасов Атанасов, специалност: Счетоводна отчетност, Макроикономика – Управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Асенов Горанов, специалност: Финанси, Счетоводство, сертифициран оценител.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност: Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Димитров Георгиев, специалност: Счетоводство.
Георги Костадинов Русев, специалност: Счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджмънт, електронна техника и микроелектроника.
Георги Крумов Стоилов, специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство.
Георги Петров Захариев, специалност: Икономика и управление на транспорта. Съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Младенов, специалност: Счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Стоянов, специалност: Икономика на промишлеността.
Георги Сандов Николов, специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
Георги Троцки Малев, специалност: Икономика на сигурността и отбраната – Финанси и счетоводство на въоръжените сили, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите. Финансов ревизор. Достъп до класифицирана информация.
Георги Христов Христов, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност: Финанси и кредит, Финансово право.
Гергана Томова Масурска, специалност: Счетоводство и контрол, Бизнес администрация.
Гергана Христова Георгиева, специалност: Стопанско управление.
Гергина Максимова Атанасова, специалност: Планиране.
Гинка Борисова Конова, специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол.
Грета Петрова Тотева, специалност: Маркетинг и мениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Григор Димитров Григоров, специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност: Статистика, цени и ценообразуване, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол и вътрешен одит. Одит в общините.
Диана Танчева Евстатиева, специалност: Финанси и кредит. Обучение по лондонски застрахователни и презастрахователни пазари. Обучение по Международни морски искове във връзка с товари. Селскостопанско застраховане на F.A.I.R.
Даниел Милушев Милушев, специалност: Бизнес финанси, икономист.
Даниел Сергеев Илиев, специалност: Счетоводство.
Даниела Василева Джаджарова, специалност: Икономика, Финанси и счетоводство.
Даниела Иванова Паунова, специалност: Счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Даниела Илиева Василева, специалност: Икономика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Маркетинг и иновация, кариерен консултант, педагог.
Даниела Митова Баева, специалност: Счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, цели държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова, специалност: Икономика и управление промишлеността, Оперативно управление в производствения процес в промишлеността.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Данчо Петров Данчев, специалност: Икономика и управление на търговията. Достъп до класифицирана информация.
Даня Николова Иванова, специалност: Счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност: Финанси, Информационни технологии в банковото дело.
Деница Иванова Семова, специалност: Счетоводство. Одитинг.
Деница Юриева Маринова, специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова, специалност: Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Бойкова Велинова, специалност: Бизнес администрация, финанси.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: Икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Йорданова Тодорова, специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Кръстева Занчева, специалност: Икономика и управление на индустрията.
Десислава Петкова Савова, специалност: Счетоводство и одитинг.
Десислава Росенова Бояджиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова, специалност: Счетоводство и контрол, Агромениджмънт.
Диан Сергеев Тишевишки, специалност: Счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, международна икономика, мениджмънт.
Диана Божидарова Василева, специалност: Счетоводство и контрол, фирмено счетоводство.
Диана Данчева Георгиева, специалност: Икономика и организация на труда.
К.и.н. Диана Иванова Бобевска, специалност: Икономика и организация на селското стопанство.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова, специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор, регистриран одитор.
Диана Христова Янева, специалност: Макроикономика.
Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност: Финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров, специалност: Икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров, специалност: Аграрна икономика, експерт-счетоводител/регистриран одитор.
Димитър Желязков Желязков, специалност: Счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Димитър Живков Живков, специалност: Социално-икономическо планиране.
Димитър Иванов Франзелов, специалност: Финанси, оценител на търговски предприятия и вземания.
Димитър Карушков Димитров, специалност: Счетоводство и контрол.
Димитър Кирилов Радонов, специалност: Счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев, специалност: Счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитрина Владимирова Крумова, специалност: Икономика и отчетност на търговията и промишлеността, средно образование, МСС.
Димитринка Вълкова Беевска, специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг, Счетоводство и анализ.
Димитринка Стоянова Минева, специалност: Икономика и управление на селското стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: Счетоводна отчетност.
Димчо Атанасов Борисов, специалност: Финанси и кредит, Икономика на транспорта, Автотехническа експертиза.
Дияна Янева Лилова, специалност: Икономист по вътрешна търговия.
Добрин Стефанов Иванов, специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова, специалност: Счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност: Икономика на труда. Достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева, специалност: Финанси – Банков мениджмънт, Счетоводство и контрол, Аграрна икономика, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Донка Иванова Ивановска, специалност: Счетоводство и контрол, Международни икономически отношения, мениджър на персонал, съдебно-счетоводни експертизи.
Дора Любенова Гърчева, специалност: Счетоводство и контрол.
Доротея Максимова Бачева, специалност: икономика на търговията.
Дъблина Стефанова Илиева, специалност: Счетоводна отчетност.
Дора Петрова Марелова, специалност: Счетоводна отчетност, оценител на търговски предприятия.
Евгени Веселинов Атанасов, специалност: Счетоводство и контрол. Дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор. Вътрешен одитор в публичния сектор. Оценка на търговски предприятия и вземания. Оценка на недвижими имоти.
Евгения Георгиева Павлова, специалност: Икономика на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност: Счетоводство и контрол.
Евгения Миркова Рангелова, специалност: Икономика на кооперациите, икономист.
Евгения Николова Генова-Петрова, специалност: Счетоводна отчетност.
Евгения Пенкова Коева, специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Евелина Първанова Манчева-Тонева, специалност: Счетоводство и контрол.
Екатерина Валериева Петкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Екатерина Иванова Савова, специалност: Финанси.
Екатерина Христова Мирчева, специалност: Банково, застрахователно и осигурително дело. Икономист-счетоводител.
Елвира Хачик Димитрова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на търговията, Икономика и мениджмънт.
Елена Александровна Моллова, специалност: Счетоводство и контрол, МСС.
Елена Илиева Илиева, специалност: Международни икономически отношения.
Елена Георгиева Павлова, специалност: Счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Димитрова Видолова, специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Колева Йолашка-Митова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Елена Константиновна Асенова, специалност: Планиране на промишлеността, Международни счетоводни стандарти.
Елена Крумова Малинова, специалност: Счетоводна отчетност.
Елена Сталинова Ковачева, специалност: Икономика на търговията, Стопанско управление, икономист-счетоводител.
Еленка Петрова Иванова, специалност: Икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, Счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Петрова Томова, специалност: Счетоводство и контрол, Международни икономически отношения.
Елена Стефанова Георгиева, специалност: Икономика на промишлеността.
Елена Янкова Димитрова, специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Славева Семкова, специалност: Счетоводна отчетност.
Елеонора Людмилова Иванова, специалност: Бизнес финанси.
Елза Цветанова Фролошка, специалност: Туризъм, Оперативно счетоводство.
Елизабета Янакиева Славчева, специалност: Счетоводство и контрол, инженер-химик.
Елисавета Владова Жекова, специалност: Икономика и организация на труда, оценител на търговски предприятия.
Елисавета Григорова Захариева-Иванова, специалност: Финанси, Стопанско управление – бизнес администрация.
Елисавета Христова Джеренарова, специалност: Счетоводна отчетност.
Елица Асенова Маркова, специалност: Счетоводна отчетност, Подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елка Павлова Коцева, специалност: Счетоводство и контрол.
Елка Русева Жекова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, кандидат на икономическите науки, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност: Счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Емил Атанасов Марин, специалност: Икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Димитров Нейков, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Емил Димитров Симеонов, специалност: Икономика и управление на търговията, Финанси и счетоводство, Право.
Емил Любенов Генов, специалност: Социално-икономическо планиране.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност: Стопанско управление – Стратегическо управление.
Емил Трайков Стоянов, специалност: Счетоводна отчетност, работа с база данни.
Емилия Георгиева Тодорова, специалност: Бизнес администрация.
Емилия Живкова Хаджиева, специалност: Икономика и управление на селското стопанство, Финанси и кредит – средно образование.
Емилия Руменова Джананова, специалност: Икономист-счетоводител – средно специално образование.
Емилия Симеонова Захариева, специалност: Счетоводство и контрол.
Емилия Стоянова Захариева, специалност: Счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Емил Костов Ангелов, специалност: Финанси – Банково дело.
Жана Иванова Коларова, специалност: Маркетинг и мениджмънт. Брокер на ценни книжа. Инвестиционен консултант.
Жанета Иванова Илиева, специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: Счетоводна отчетност, Публична администрация.
Живка Янчева Баджакова, специалност: Счетоводство и контрол.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: Икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Здравко Николаев Иванов, специалност: Счетоводство и контрол.
Здравка Илиева Георгиева, специалност: Счетоводител и икономист – средно специално образование.
Златка Николова Златинова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева, специалност: Икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи. Достъп до класифицирана информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност: Счетоводна отчетност.
Зорница Вълкова Михалова, специалност: Финанси.
Зорница Николаева Иванова, специалност: Икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност: Маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни експертизи.
Зоя Димитрова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол, агроном – полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Зоя Методиева Владимирова, специалност: Планиране на народното стопанство, икономист.
Зоя Руменова Андреева, специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одитинг.
Ивайло Валентинов Динев, специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Иванов Делийски, специалност: Счетоводство и контрол, финансово-счетоводни експертизи.
Ивайло Милчев Милованов, специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Николаев Николов, специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Ивайло Петков Узунов, специалност: Счетоводство и контрол, Данъчен и митнически контрол.
Ивайло Симеонов Стоев, специалност: Счетоводство и контрол.
Иван Александров Тодоров, специалност: Икономика и управление на индустрията.
Иван Борисов Вутов, специалност: Икономика на труда, санитарен инспектор.
Иван Владимиров Лазаров, специалност: Счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров, специалност: Икономика на труда и социално дело.
Иван Емилов Милев, специалност: Маркетинг, съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Методиев Шопниколов, специалност: Автоматизация на минното производство, Международни икономически отношения, супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Младенов, специалност: Счетоводна отчетност.
Иван Николаев Ачев, специалност: Икономика и управление на индустрията.
Иван Петров Йонов, специалност: Счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност: Счетоводна отчетност, Икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Стоянов Иванов, специалност: Счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов, специалност: Финанси и кредит, Счетоводство на селското и горското стопанство, Мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие. Достъп до класифицирана информация.
Иванка Георгиева Златева, специалност: Финанси и кредит, Бизнес администрация.
Ивелина Христова Манчева, специалност: Финанси.
Иво Любомиров Димов, специалност: Финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: Счетоводство и контрол.
Илиан Атанасов Георгиев, специалност: Счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова, специалност: Счетоводна отчетност.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: Народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев, специалност: Финанси, Счетоводство, оценител на търговски предприятия и вземания.
Илияна Георгиева Милкова, специалност: Счетоводство и одитинг.
Илияна Тодорова Владимирова, специалност: Бизнес администрация. Брокер на ценни книжа.
Илияна Петрова Тодорова, специалност: Стопанско управление.
Илка Нецова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов, специалност: Счетоводство и контрол.
Ирена Василева Цветкова, специалност: Финанси.
Ирена Георгиева Брилъянтщикова, специалност: Социално-икономическо планиране.
Ирена Емилова Найденова, специалност: Счетоводство и контрол.
Ирина Димитрова Кьосева, специалност: Счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова, специалност: Социално-икономическо планиране.
Ирина Стефанова Спасова, специалност: Счетоводство и контрол.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова, специалност: Икономика и организация на селското стопанство, основи на мениджмънта.
Йоана Тодорова Коновска, специалност: Счетоводство и контрол.
Йонко Дочков Петров, специалност: Финанси, Икономическа информатика.
Йордан Атанасов Моллов, специалност: Статистика и иконометрия, Международни връзки, Бизнес администрация – финанси/счетоводство, доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов, специалност: Финанси, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и одит по международни стандарти, Банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йорданка Костадинова Александрова, специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол – Информационни технологии в счетоводството и одита в нефинанасовите предприятия.
Йорданка Николова Манова, специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг и мениджмънт.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност: Икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова, специалност: Финанси, Икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова, специалност: Икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стефанова Панайотова, специалност: Статистика.
Йорданка Стойнева Канова, специалност: Икономика и организация на МТС, Фирмено счетоводство, Мениджмънт, Проектиране на АСУ.
Йорданка Тончева Кавръкова, специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Камелия Николаева Георгиева, специалност: Стопанско управление, Международна икономика.
Камен Ангелов Недялков, специалност: Счетоводство и контрол, Бизнес администрация, Финанси.
Камен Иванов Станков, специалност: Икономика и управление на индустрията, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Калина Николова Топалова, специалност: Счетоводство и контрол.
Капка Петрова Чакова, специалност: Финанси, Икономика.
Катерина Атанасова Михова, специалност: Икономика на вътрешната търговия, Горско стопанство. Достъп до класифицирана информация.
Катерина Георгиева Захариева, специалност: Счетоводство и контрол.
Катерина Димитрова Михайлова, специалност: Стопанско управление, Икономика и мениджмънт.
Катя Атанасова Иванова, специалност: Финанси, Публични финанси.
Катя Любомирова Стоилкова, специалност: Икономист-счетоводител.
Катя Николаева Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, финансист за нуждите на съдебната власт.
Катя Светлинова Занева, специалност: Счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Катя Спасова Иванова, специалност: Счетоводна отчетност.
Клавдия Иванова Луканова, специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг и мениджмънт.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: Политология, Финанси – Банково дело.
Кирил Димитров Георгиев, специалност: Финанси, Счетоводство и контрол, Право.
Кирил Кралчев Методиев, специалност: Счетоводна отчетност.
Констанца Иванова Александрова, специалност: Финанси и кредит, Държавен финансов контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност: Организация на производство и управление в промишлеността.
Костадин Иванов Драгнев, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на малките и средните предприятия.
Красимир Костов Киров, специалност: Счетоводство и контрол.
Красимир Манолов Петров, специалност: Счетоводна отчетност.
Красимира Денчева Атанасова, специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Маркетинг и планиране.
Красимира Методиева Коцева, специалност: Икономика на търговията и промишлеността – средно икономическо образование.
Красимира Славчева Тодорова, специалност: Финанси.
Красимира Страхилова Илиева, специалност: Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова, специалност: Икономика и организация на труда, Международни счетоводни стандарти, съдебно-счетоводни експертизи – Финанси и счетоводство.
Кристина Стойчева Христова, специалност: Финанси, специалист оператор-програмист.
Крум Янков Николов, специалност: Счетоводство и контрол, Международни икономически отношения и митническа политика.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: Организация на производството и управление в промишлеността.
Лазарина Николова Койчева, специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Лидия Ангелова Занова, специалност: Икономика на транспорта, Финанси и счетоводство, Финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Богомилова Пешева, специалност: Счетоводство и контрол.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: Икономика, Счетоводна отчетност.
Лидия Гергинова Петкова, специалност: Счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Лидия Добринова Кираджиева, специалност: Финанси и кредит.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност: Счетоводна отчетност, МСС, Международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: Счетоводство и контрол.
Лидия Траянова Илиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова, специалност: Финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: Счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова, специалност: Икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова, специалност: Икономика и отчетност на търговията и промишлеността, Данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лилия Фидосова Томова, специалност: Счетоводство и контрол.
Лиляна Георгиева Станева, специалност: ИОМТС, научна организация на производството, труда и управлението в промишлеността; Данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Димитрова Пенева, специалност: Икономика на труда, финанси и счетоводство.
Лиляна Димитрова Ташева, специалност: Финанси и кредит.
Лиляна Пламенова Свиленова, специалност: Счетоводство и контрол.
Лиляна Савова Доленска, специалност: Счетоводство и контрол, МСС.
Лозан Кирилов Дойчев, специалност: Статистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност: Счетоводство и контрол, Мениджмънт и маркетинг, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Лъчезар Асенов Лазаров, специалност: Управление на териториалните системи, Счетоводство и контрол.
Любен Василев Любенов, специалност: Счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на финансови активи и финансови институции.
Любен Захариев Стаменов, специалност: Счетоводство и контрол.
Любен Иванов Леков, специалност: Счетоводство и контрол.
Любка Огнянова Иванова, специалност: Икономика на кооперациите, Финанси, регистриран одитор.
Любомир Антонов Каримански, специалност: Финанси. Бизнес администрация.
Любомир Аспарухов Иванов, специалност: Счетоводство и контрол – организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия.
Любомир Бонов Бонев, специалност: Социално-икономическо планиране, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски, специалност: Счетоводство. Право.
Любомир Илиев Полинчев, специалност: Счетоводна отчетност, дипломиран одитор, независим финансов одит по международните счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност, Маркетинг и мениджмънт.
Любомир Цветков Йотов, специалност: Международни икономически отношения, съдебно-счетоводни експертизи.
Людмил Митев Недялков, специалност: Счетоводство и контрол, Здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева, специалност: Счетоводна отчетност, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Людмила Стефанова Коева, специалност: Счетоводство на нефинансовите предприятия, Счетоводство и контрол.
Магдалена Асенова Марчева, специалност: Финанси.
Магдалена Запрянова Попова, специалност: Счетоводство.
Магдалена Костадинова Найчева, специалност: Финанси.
Малинка Атанасова Димитрова, специалност: Икономика на промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Мануела Евгениева Киркова, специалност: Икономика на кооперациите.
Маргарита Евгениева Ранчинска, специалност: Счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова, специалност: Финанси и кредит, държавни финанси, Финанси, счетоводство и данъчно регулиране дейността на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност: Счетоводна отчетност.
Маргарита Петкова Динкова, специалност: Финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова, специалност: Финанси и кредит. Достъп до класифицирана информация.
Маргарита Райчева Гергова, специалност: Машинен инженер, Оперативно счетоводство.
Мариана Величкова Божкова, специалност: Финанси и кредит, банково дело. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи. Лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Димова Ангелова, специалност: Икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, съветник по икономико-правни въпроси – специалност “Право”, Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, земеделски земи.
Мариана Стефанова Станева, специалност: Икономическа информатика, Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариана Трендафилова Николова, специалност: Икономика и организация на селското стопанство, Научна организация и заплащане на труда.
Мариана Цветанова Крумова, специалност: Организация на производството и управление на промишлеността, счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мариела Асенова Владимирова, специалност: Стопанско управление, Мениджмънт в международния бизнес.
Мариела Йончева Финкова, специалност: Счетоводство и контрол, Индустриален мениджмънт – Маркетинг.
Мариета Иванова Камбова, специалност: Финанси, вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова, специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марина Веселинова Златарева, специалност: Финансов мениджмънт, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова, специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Кънчева Любенова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, експерт-проверител на измами.
Марина Христозова Кръстева, специалност: Счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева, специалност: Икономист по транспорта.
Марияна Тонева Банчева, специалност: Стопанско управление, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Марко Петров Терзийски, специалност: Счетоводна отчетност.
Марийка Стефанова Цолачева, специалност: Интелектуална собственост, Финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова, специалност: Народностопанско планиране.
Марина Иванова Георгиева, специалност: Финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова, специалност: Счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специалност: Икономика и управление на промишлеността, Интелектуална собственост, Право.
Мария Богомилова Златкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Мария Бонева Петкова, специалност: Икономика и управление на транспорта, Публична администрация.
Мария Георгиева Малева, специалност: Икономика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност: Счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Лозанова Симеонова, специалност: Икономика и управление на търговията.
Мария Кирилова Костова, специалност: Социално-икономическо планиране.
Мария Манолова Балджиева, специалност: Финанси и кредит, застрахователен мениджмънт; вътрешен одитор в публичния сектор.
Мария Николаева Иванова, специалност: Стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Петрова Колева, специалност: Финанси и кредит, Право.
Мария Райкова Райкова, специалност: Счетоводство и контрол, Здравен мениджмънт, Химия.
Мария Стефанова Войникова, специалност: Икономика на промишлеността.
Мария Христова Димитрова, специалност: Финанси и кредит, Финанси и управление на фирмите, Управление и счетоводство на малката фирма.
Марта Христова Старирадева, специалност: Икономика на транспорта.
Мартин Христов Йотов, специалност: Финанси на предприятията, вътрешен одитор на ISO-9001.
Мартина Валентинова Петрова, специалност: Счетоводство и контрол, Публична администрация.
Мая Ангелова Петрова, специалност: Финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Мая Богомилова Владимирова, специалност: Икономика и организация на труда, Финанси и счетоводство, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Мая Тодорова Бунтаджийски, специалност: Управление на промишлеността, банков мениджмънт, счетоводство на промишлеността, вътрешен одитор и мениджър на системи за управление на качеството ISO/DIS 9001:2015 и на сигурността на информацията ISO/IES 27001.
Меглена Петрова Желенска, специалност: Маркетинг и мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова, специалност: Счетоводство и контрол, Независим финансов одит. Достъп до класифицирана информация.
Милен Бончев Стоев, специалност: Икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни експертизи.
Милен Димитров Николов, специалност: Счетоводство и контрол, Организация и управление на бизнеса.
Милен Максимов Бачев, специалност: Икономическа педагогика.
Милен Огнянов Николов, специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство на нефинансовите предприятия.
Милена Георгиева Андреева, специалност: Икономика на кооперациите.
Милена Димова Рашева, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика и управление на индустрията.
Милена Милчева Петканова, специалност: Финанси, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Милена Рангелова Кръстева, специалност: Стопанско управление, Международна икономика. Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева, специалност: Стопански и финансов контрол. Счетоводна отчетност. Вътрешен одит.
Милена Светломирова Миткова, специалност: Счетоводство и контрол.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Милита Йорданова Христова, специалност: Управление и планиране, дипломиран одитор, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: Икономика и управление на търговията, оценител на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: Финанси и кредит, Експерт-счетоводител, финансист.
Милко Августинов Павлов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Милю Петков Герганов, специалност: Счетоводна отчетност.
Мима Трифонова Неделчева, специалност: Финанси и кредит, Управление и счетоводна отчетност на фирмата, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мими Иванова Костадинова, специалност: Стопанско управление, Финанси. Икономист-счетоводител.
Мимоза Вутова Влъчкова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Мимоза Стоянова Миланова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Мирела Георгиева Петкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Мирена Милкова Шотекова, специалност: Стопански и финансов контрол, счетоводство и контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирена Николаева Димитрова, специалност: Счетоводство и контрол.
Мирослав Жеков Николов, специалност: Финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов, специалност: Счетоводство и контрол.
Михаела Стоянова Вътова, специалност: Счетоводство.
Момчил Станчев Тиков, специалност: Финанси. Регистриран одитор към ИДЕС.
Надка Илиева Китанова, специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Валентинова Денчева, специалност: Финанси, Икономика, управление и финанси.
Наталия Димитрова Шаллиева, специалност: Макроикономика; счетоводно отчитане, финансови и инвестиционни анализи.
Наталия Петрова Каменова, специалност: Финанси и кредит. Достъп до класифицирана информация.
Надежда Коцова Тодорова, специалност: Счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност: Финанси и кредит.
Надя Николова Карагьозова, специалност: Икономика и управление на промишлеността, Финанси и счетоводство.
Надя Силуанова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Невена Радославова Калницка, специалност: Икономика на кооперациите, съдебно-счетоводни експертизи.
Неделина Георгиева Ламбова, специалност: Счетоводство, Финансов мениджмънт.
Неделина Сотирова Тодорова, специалност: Икономика и организация на труда. Банкови квалификации.
Недка Иванова Петрова, специалност: Икономика и управление на транспорта, Автомобилен транспорт, Автотехническа експертиза, преподавател – инструктор на водачи на МПС.
Недко Йорданов Тодоров, специалност: Управление на стопанските дейности в промишлеността, Финанси и счетоводство.
Недко Тодоров Марков, специалност: Счетоводство и контрол.
Недялка Веселинова Чанева, специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело. Международни счетоводни стандарти. Финансов и кредитен анализ. Маркетинг и мениджмънт.
Недялка Георгиева Йоцова, специалност: Икономика на промишлеността.
Нели Димитрова Малинова, специалност: Счетоводство и контрол.
Нели Желева Терзиева, специалност: Стокознание.
Нели Петрова Михайлова, специалност: Икономика на индустрията, Счетоводство, Право.
Нели Христова Владимирова, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Николай Атанасов Атанасов, специалност: Икономика и управление на транспорта, Счетоводство и контрол.
Николай Георгиев Лазаров, специалност: Счетоводство и контрол.
Николай Жеков Милев, специалност: Научна организация на управленската дейност, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оборотни и дълготрайни материални активи, недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертифициран европейски оценител.
Николай Маринов Лозенски, специалност: Икономика на промишлеността, вътрешен одитор в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров, специалност: Счетоводство и контрол, експерт-счетоводител/дипломиран одитор, оценител на търговски предприятия и вземания, Финансов мениджмънт.
Николай Стоянов Желенски, специалност: Планиране на народното стопанство. Извършване на независим финансов одит по международните счетоводни и одиторски стандарти, оценка на земеделски земи.
Николина Георгиева Танева, специалност: Стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор “Рибарство”.
Николина Красимирова Николова, специалност: Счетоводство.
Николинка Стефанова Баракова, специалност: Финанси и кредит, оценка на цели държавни и общински предприятия, международни счетоводни стандарти.
Нина Атанасова Зоичкина, специалност: Статистика.
Огнян Ганчев Ганев, специалност: Финанси, инвестиционен консултант, брокер на ценни книжа.
Огняна Христова Танева, специалност: Счетоводна отчетност, Обществени поръчки, Международни счетоводни стандарти, данъчно законодателство и данъчно облагане. Достъп до класифицирана информация.
Олга Георгиева Миленкова, специалност: Икономика на труда и социалното дело, Здравна икономика, регистриран одитор, съдебно-счетоводен експерт.
Оля Николова Василева, специалност: Финанси.
Орлин Георгиев Константинов, специалност: Икономист по социално-икономическа информация.
Павел Любенов Димитров, специалност: Счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Пейо Тошев Йорданов, специалност: Финанси и кредит, финансови пазари, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант, сделки с държавни ценни книжа.
Пенка Александрова Делчева, специалност: Организация на производство и управление в транспорта, Оценка на недвижими имоти, оценител на оборотни и дълготрайни активи. Достъп до класифицирана информация.
Пенка Георгиева Апостолова, специалност: Счетоводство и контрол.
Пенка Итова Желязкова, специалност: Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност: Счетоводна отчетност, Икономика и мениджмънт, оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Пепа Иванова Карапанчева, специалност: Аграрна икономика, Финансово-данъчен контрол.
Пепа Стаматова Русева, специалност: Икономист-маркетолог, Финансово-ревизионен контрол.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: Счетоводство и контрол.
Петър Благоев Иванов, специалност: Икономика и управление на търговията, Банков мениджмънт.
Петър Дренчев Каменов, специалност: Финанси, Икономика със специализация икономическа педагогика и психология.
Петър Илиев Иванов, специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров, специалност: Икономика и организация, Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов, специалност: Икономика и управление на търговията, Бизнес в туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев, специалност: Счетоводна отчетност.
Петър Христов Ковачев, специалност: Финанси.
Петя Иванова Радева, специалност: ИОМТС.
Петя Йорданова Махалнишка, специалност: Финансов контрол и външен одит, Счетоводство и контрол, Финансово разузнаване.
Петя Костадинова Маринова, специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Петя Любенова Спасова, специалност: Счетоводна отчетност, Право в международния бизнес.
Пламен Веселинов Петков, специалност: Публични финанси.
Пламен Иванов Антов, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, оценител на цели предприятия, недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови експертизи.
Пламен Иванов Данаилов, специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Победа Гечева Йонова, специалност: Орг. маш. обр. икон. информация.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност: Счетоводство и контрол, синдик, оценител на търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Полина Методиева Александрова, специалност: Промишлена топлотехника, Икономика и управление на промишлеността, Финанси и счетоводство, съдебно-счетоводен експерт.
Рада Живкова Колева, специалност: Финанси и счетоводство и финансов контрол, международни СС.
Радка Йорданова Бончева, специалност: Икономика на промишлеността.
Радка Кирилова Василева, специалност: Счетоводна отчетност.
Радка Ненова Николова, специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование, Финансово-счетоводни проблеми.
Радослав Атанасов Желязов, специалност: Търговия и маркетинг, Стопанско управление.
Радост Александрова Димитрова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Райна Манчова Давидова, специалност: Публични финанси, Екология, Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност: Счетоводство и контрол, Управление на административната дейност.
Ралица Веселинова Василева, специалност: Търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Ренета Иванова Гергинова, специалност: Финанси.
Рени Димитрова Стоянова, специалност: Икономика и управление на индустрията, Счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова, специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство и контрол.
Рилка Стефанова Недялкова, специалност: Финанси и кредит.
Роза Методиева Христова, специалност: Счетоводство и контрол.
Розалина Василева Колева, специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство, финанси и контрол, МСС, Финансов риск, валутни опции. Международни разплащания, извършвани от ТБ.
Росен Руменов Стоянов, специалност: Финанси, оценител на търговски предприятия и вземания, Счетоводство и контрол – Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Финанси – Банков мениджмънт.
Росен Стоянов Костов, специалност: Икономика, лицензиран оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева, специалност: Счетоводна отчетност, Стопанско управление, оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Георгиева Асенова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация.
Росица Иванова Младенова, специалност: Икономика и организация на труда, Икономика на здравеопазването.
Росица Илиева Денева, специалност: Икономика – стопанска логистика.
Росица Маринова Гергова, специалност: Организация на производството и управление в промишлеността, ИОУ на културата, Международни счетоводни стандарти, Национални счетоводни стандарти за финансови отчети за МСП.
Росица Петрова Мечкарова, специалност: Икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова, специалност: Икономика и управление на индустрията, Математика – числени методи и алгоритми.
Росица Станчева Томова, специалност: Икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов, специалност: Счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Емилов Василев, специалност: Счетоводство и контрол.
Румен Михайлов Михайлов, специалност: Управление и икономика на АПК, Управление и организация на финансите, съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Александрова Георгиева, специалност: Икономика и управление в промишлеността.
Румяна Василева Цаканска, специалност: Счетоводство и контрол, Здравен мениджмънт.
Румяна Вергилова Начева, специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация), Оценка на електронно-изчислителна техника.
Румяна Любенова Ценкова, специалност: Икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева, специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Румяна Христова Димитрова, специалност: Финанси и кредит.
Сашо Христов Николов, специалност: Икономика и организация на селското стопанство. Оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка на цели държавни и общински предприятия, оценка на други активи (ново и съвременно българско изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Евтимова Михайлова, специалност: ОПОИИ – Организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Светла Иванова Деянова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова, специалност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и организация на съобщенията, борсов посредник.
Светла Петрова Пейчева, специалност: Финанси.
Светла Стоянова Михайлова, специалност: Търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светла Цветанова Янева, специалност: Счетоводна отчетност.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова, специалност: Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова, специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия.
Светлана Цветанова Павлова, специалност: Счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Светослава Радева Георгиева, специалност: Икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова, специалност: Счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова, специалност: Финанси и кредит, Фирмено счетоводство; вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева, специалност: Счетоводна отчетност.
Силвия Борисова Богоева, специалност: Счетоводство и контрол.
Силвия Николова Якимова, специалност: Счетоводство на нефинансовите предприятия, Счетоводен мениджмънт в търговските дружества, Здравен мениджмънт.
Силвия Никифорова Свиленова, специалност: Счетоводство и контрол, Управление на човешките ресурси.
Симеон Борисов Илиев, специалност: Бизнес администрация, съдебно-счетоводни експертизи.
Симка Милева Мачорска, специалност: Икономика на вътрешната търговия, организация и автоматизация на отчетността на фирмата.
Симона Георгиева Николова, специалност: Стопански и финансов контрол, Стопанско управление – бизнес администрация.
Славейка Владимирова Кичева, специалност: Финанси – Банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: Счетоводна отчетност.
Снежана Георгиева Димитрова, специалност: Счетоводство и контрол.
Снежка Кирилова Илиева, специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Соня Малинова Димитрова, специалност: Планиране.
Спаска Методиева Атанасова, специалност: Икономист, Икономика на транспорта, оценител на финансови институции.
Стамена Борисова Ненкова, специалност: Публична администрация, експерт-проверител на измами.
Станислава Борисова Стойчева, специалност: Икономика и управление на промишлеността, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Станислава Петкова Шаламанова-Цончева, специалност: Финанси.
Стела Русева Иванова, специалност: Счетоводство.
Снежана Борисова Илиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева, специалност: Съдебно-счетоводни експертизи.
Снежана Тодорова Петрова, специалност: Счетоводна отчетност.
Снежка Кирилова Илиева, специалност: Икономика – бизнес администрация, Стопанско управление, Счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Соня Йорданова Пушева, специалност: Икономика и управление на социалните дейности. Счетоводство, финанси и контрол.
Соня Милчева Михова, специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност: Счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Стефка Йорданова Василева, специалност: Счетоводство и контрол.
Стефка Христова Найденова, специалност: Управление и икономика на АПП.
Стоимен Иванов Петков, специалност: Счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: Счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов, специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност: Народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Георгиева Кленова, специалност: Счетоводна отчетност.
Стоянка Станкова Йорданова, специалност: Икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност: Икономика на промишлеността.
Тамара Александрова Константинова, специалност: Счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова, специалност: Счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност: Финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова, специалност: Икономика и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева Кляшева, специалност: Счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Кирилова Анева, специалност: Счетоводство и контрол.
Татяна Христова Парзулова, специалност: Счетоводна отчетност, организация и методология на счетоводната отчетност, оценител на недвижими имоти.
Тамара Михайловна Стоилова, специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство.
Таня Петрова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси. Достъп до класифицирана информация.
Таня Тодорова Чолева-Гемкова, специалност: Икономика.
Татяна Христова Димитрова, специалност: Икономика на промишлеността, Финансово счетоводство, Финансов контрол и одиторски стандарти, Търговско право.
К.м.н. Ташо Василев Ташев, специалност: Статистика, Медицинска статистика, Медицинска информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова, специалност: Финанси и кредит.
Теодора Василева Златанова, специалност: Счетоводство и контрол.
Теодора Димова Томова, специалност: Икономика и управление на селското стопанство.
Тереза Спасова Добрева, специалност: Счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Тихомир Димитров Минков, специалност: Счетоводство и контрол.
Тихомир Иванов Тодоров, специалност: Финанси.
Тодор Иванов Атанасов, специалност: Счетоводство и контрол.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност: Икономическо планиране, Икономическа журналистика, оценител на търговски предприятия.
Тодорка Стоянова Нейчева, специалност: Планиране и прогнозиране на икономическите системи.
Тошко Йорданов Георгиев, специалност: Счетоводство и контрол.
Тошко Николов Поптолев, специалност: Финанси и кредит, Регистриран одитор – Независим финансов одит на финансови отчети.
Феня Николова Евтимова, специалност: Икономика и управление на социално-културните дейности.
Филка Славова Станимирова, специалност: Търговия и отчетност в търговията.
Хризантема Павлова Петрова, специалност: Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване. Право.
Христина Борисова Минева, специалност: Счетоводна отчетност.
Христина Иванова Стамова, специалност: Счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Христина Любенова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, МСС. Достъп до класифицирана информация.
Христина Петкова Староманова, специалност: Счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков, специалност: Икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров, специалност: Икономика и организация на труда.
Христо Иванов Димитров, специалност: Счетоводство и контрол.
Христо Иванов Узунов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Христо Илиев Чамов, специалност: Счетоводна отчетност.
Христо Петров Христов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Цанка Павлова Харалампиева, специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
Цвета Георгиева Търкаланова, специалност: Икономика – Корпоративни финанси.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Цветан Василев Григоров, специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: Икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова, специалност: Финанси, Технология на каучука и пластмасите, педагог.
Цветанка Йорданова Вуковска, специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова, специалност: Финанси.
Цветана Любенова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова, специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова, специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цветелина Фидосова Недкова, специалност: Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цена Георгиева Джагарова, специалност: Икономика на промишлеността, Право.
Цонка Николова Гергова, специалност: Финанси и кредит, оценител на финансови институции. Банков финансов анализ, Вътрешен контрол.
Юлия Георгиева Кърчева, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Юлия Георгиева Янкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Юлия Иванова Нитова, специалност: Счетоводна отчетност.
Юлия Страхилова Гъркова, специалност: Счетоводна отчетност.
Юлиян Любомиров Стоянов, специалност: Счетоводство и контрол.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: Икономика и управление на търговията.
Юлияна Красимирова Маврова, специалност: Счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Юлия Борисова Христова, специалност: Финанси и кредит.
Юлия Николова Борисова, специалност: Счетоводна отчетност.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: Счетоводство и контрол, Одитор в публичния сектор.
Юлия Славчева Маринова, специалност: Икономика на кооперациите, Счетоводство и контрол.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: Счетоводна отчетност, Основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев, специалност: Финанси.
Явор Николаев Иванов, специалност: Счетоводство и контрол, Професионална педагогика.
Яна Стоянова Дешева, специалност: Физика и математика, Счетоводство и контрол, Банково и бюджетно счетоводство.
Янка Желязкова Демирева, специалност: Статистика, Оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова, специалност: Финанси и кредит, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Паскалева Чалъкова, специалност: Икономика на промишлеността, Международни счетоводни стандарти.
Ясен Петров Стефанов, специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одит в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Агнес Константинова Вутова, специалност: Икономист – Икономика и организация на вътрешната търговия, одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Анелия Иванова Стойкова, специалност: Прогнозиране и планиране на икономическите системи, Европейска административна практика.
Анелия Георгиева Белчева, специалност: Прогнозиране и планиране на икономическите системи.
Анелия Стойчова Цолова, специалност: Бизнес финанси. Счетоводство и контрол.
Албена Любомирова Нинова, специалност: Счетоводство и контрол.
Албена Цанкова Тошева-Иванова, специалност: Икономика и управление на търговията, Банки и банково дело – специалност: Финанси – правоспособност за документарни разплащания, професионална квалификация по МСФО, дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор, професионална квалификация – общо застраховане, животозастраховане, инвестиционни застрахователни продукти.
Александър Александров Маринов, специалност: Финансов мениджмънт.
Александър Василев Василев, специалност: Финанси.
Д-р Александър Георгиев Апостолов, специалност: Доктор по икономика, финансист, оценка на борсово-търгуеми ценни книжа и инструменти, капиталови пазари, фондова борса, секюритизация, пазарни манипулации и злоупотреби с финансови инструменти, лицензиран брокер на ценни книжа, лицензиран инвестиционен консултант по списъка на КФН.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност: Финанси.
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева, специалност: Застраховане и социално дело, Финанси.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност: Математика, Статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Александър Цветанов Попов, специалност: Счетоводство и контрол.
Анастасия Николова Тодорова, специалност: Икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: Счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност: Счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анелия Кирилова Златева, специалност: Счетоводство и контрол; Международни икономически отношения.
Анета Евгениева Янкова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Организация и технология на държавния финансов контрол, Оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анета Златева Иванова, специалност: Минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, оценител на търговски предприятия и вземания.
Анета Крумова Михайлова, специалност: Финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова, специалност: Организация на производството и управление на промишлеността, Стопанско управление, Съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: Планиране на народното стопанство, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова, специалност: Счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова, специалност: Индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: Счетоводство и контрол – Счетоводство и контрол на нефинансовите предприятия, контрол и анализ на фирмената дейност – Финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност: Финанси, Данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Анна Михайлова Николова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Право – юрист с ограничена правоспособност.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси на предприятията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Иванова Първанова, специалност: Маркетинг и мениджмънт, сертификат по обществени поръчки. Достъп до класифицирана информация.
Антоанета Николова Дръндова, специалност: Маркетинг и мениджмънт, Мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Антон Димитров Димов, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Антоний Стойнев Бойков, специалност: Счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност: Финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева, специалност: Финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: Маркетинг, Стопанско управление, Съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Асен Боянов Кирилов, специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка, специалност: Икономика и организация на труда.
Ася Радославова Желязкова, специалност: Счетоводство и контрол. Финансов контрол – одитинг. Финансов контрол и финансово право.
Атанас Петров Аргиров, специалност: Икономика на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Атанаска Маринова Джерманова, специалност: Финанси и кредит, Независим финансов одит на финансови отчети съгл. МС за фин. отчитане и МОС.
Беки Давид Ашер, специалност: Организация на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Биляна Александрова Александрова, специалност: Финанси, Правен режим на защита на националната сигурност. Достъп до класифицирана информация.
Биляна Демирева Демирева, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация, специалист по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова, специалност: Застраховане и социално дело, Счетоводство и контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност: Управление на бизнеса, Валутен и митнически контрол, счетоводител, Човешки ресурси, Финанси в бюджетна система и външнотърговска дейност.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: Счетоводна отчетност, Бизнес мениджмънт. Оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи.
Божидар Николов Данчев, специалност: Международни икономически отношения, Двигатели с вътрешно горене.
Божидара Кръстева Томова, специалност: Бизнес администрация със специализация Здравен мениджмънт.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: Икономика на кооперациите, Счетоводство на нефинансовите предприятия – счетоводен мениджмънт в кооперациите, Икономика на търговията.
Бонка Стоянова Енчева, специалност: Финанси, Финанси на предприятието, Икономическа информатика.
Боривой Ангелов Миланов, специалност: Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на цели предприятия и вземания, синдик.
Борис Асенов Карабельов, специалност: Счетоводство и контрол, Оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Борислав Венциславов Сефтерски, специалност: Финанси.
Борис Любомиров Ненчев, специалност: Финанси и отчетност.
Борислав Бобев Иванов, специалност: Счетоводство и контрол. Национална сигурност и отбрана.
Борислав Димитров Божинов, специалност: Публична администрация – Данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност: Статистика. Достъп до класифицирана информация.
Борислав Стефанов Арнаудов, специалност: Икономика и управление на транспорта.
Боян Василев Френкев, специалност: Стопанско управление, Маркетинг, Икономика на интелектуалната собственост.
Боян Стоянов Станев, специалност: Инженер по телекомуникации, Оперативно-тактическо и стратегическо разузнаване, Международни икономически отношения и външна търговия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност: Икономика и управление в транспорта, Международен транспорт.
Валентин Тодоров Тодоров, специалност: Счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Валентина Иванова Боянова, специалност: Икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов, специалност: Икономика на търговията, Валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев, специалност: Финанси, Оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност: Организация на производството и управление в транспорта.
Валерий Иванов Обретенов, специалност: Икономика и управление на строителството; оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова, специалност: Счетоводство и контрол.
Ваня Великова Григорова, специалност: Счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: Икономика и управление на търговията, Международни икономически отношения, Право, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост, на цели държавни и общински предприятия. Достъп до класифицирана информация.
Ваня Петкова Петрова, специалност: Счетоводство и контрол – Счетоводство, анализ и контрол на търговската дейност; пълна правоспособност на отговорен актюер.
Ваня Радославова Рачева, специалност: Счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност: Външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност: Публична администрация – Управление на европейски проекти, Застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев, специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения, активи, земеделски земи.
Василка Борисова Анастасова, специалност: Икономика на промишлеността.
Василка Иванова Чорапинова, специалност: Икономика и организация на труда.
Васко Крумов Ефремов, специалност: Счетоводна отчетност.
Вася Стефанова Митева, специалност: Машинна обработка, НСС и МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Велин Кънчев Филипов, специалност: Счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева, специалност: Счетоводство и контрол; Електрически машини и апарати.
Величка Генчева Тодорова, специалност: Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Величка Георгиева Томова, специалност: Счетоводна отчетност. Вътрешен одитор в публичния сектор. Международни стандарти за финансова отчетност.
Велян Железчев Железчев, специалност: Финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Аграрна икономика.
Венета Раднева Димитрова, специалност: Публични финанси. Външна търговия и международно право.
Венцислав Димитров Божков, специалност: Счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов, специалност: Финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Вера Николова Коларова, специалност: Икономика и управление на търговията, икономист-търговец.
Весела Маринкова Мисалева, специалност: Социално и застрахователно дело, икономист-счетоводител.
Веселин Владиславов Василев, специалност: Финанси, Банково дело, Експлоатация и ремонт на летателните апарати. Основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България. Мениджмънт на военновъздушните сили, оценител на машини и съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Димитров Янков, специалност: Организация на производството и управление в промишлеността, ръководител движение и търговска експлоатация.
Веселин Лъчезаров Грозданов, специалност: Икономика на транспорта.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева, специалност: Счетоводство и контрол.
Веселина Георгиева Попова, специалност: Икономика – бизнес администрация, Счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на инвестиционни проекти.
Веселина Илиева Танева, специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация).
Веска Димитрова Боева, специалност: Финанси и кредит, Международни счетоводни стандарти, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Веска Любомирова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол.
Виктория Младенова Митова, специалност: Финанси.
Виктория Чавдарова Цекова, специалност: Стопанско управление.
Виолета Иванова Докузова, специалност: Финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова, специалност: Икономика и управление на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност: Счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду, специалност: Финанси.
Виолетка Стоянова Стойкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова, специалност: Аграрна икономика, икономист по АПП, валутен касиер и обменител.
Владимир Василев Кинов, специалност: Планиране и прогнозиране на икономическите системи, МИО.
Владимир Емилов Григоров, специалност: Финанси, Икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Владинов, специалност: Финансово кредитиране, застрахователно дело, оценител на недвижими имоти.
Владимир Петков Георгиев, специалност: Икономика и организация на труда.
Владимир Райчев Йорданов, специалност: Икономист по транспорта, вътрешен одитор в публичния сектор.
Вяра Бойкова Бабанова, специалност: Право.
Галина Божидарова Василева, специалност: Счетоводство и одитинг.
Галина Бориславова Иванова, специалност: Психология, Туризъм, магистър по психология.
Галина Ефтимова Ганева, специалност: Управление и планиране, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Галя Василева Аламинова, специалност: Организация на производството и управление на транспорта, финансист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.
Ганка Миткова Герасимова, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Генади Христов Ангелов, специалност: Публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев, специалност: Счетоводство и контрол.
Георги Асенов Горанов, специалност: Финанси, Счетоводство, сертифициран оценител.
Георги Ганов Иванов, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Финанси на предприятията, Международни икономически отношения.
Георги Димитров Политов, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Бизнес администрация. Достъп до класифицирана информация.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност: Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Николов Календеров, специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев, специалност: Икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Троцки Малев, специалност: Икономика на сигурността и отбраната – Финанси и счетоводство на въоръжените сили, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите. Достъп до класифицирана информация.
Георги Сандов Николов, специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Георги Христов Христов, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност: Финанси и кредит, Финансово право.
Гергина Максимова Атанасова, специалност: Планиране.
Гергана Томова Масурска, специалност: Счетоводство и контрол; Бизнес администрация.
Гинка Борисова Конова, специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол.
Григор Димитров Григоров, специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност: Статистика, Цени и ценообразуване, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол и вътрешен одит. Одит в общините.
Давид Драгомиров Грозданов, специалност: Икономика на кооперациите, Счетоводство и контрол; Счетоводство на предприятието.
Даниел Милушев Милушев, специалност: Бизнес финанси, икономист.
Даниела Василева Джаджарова, специалност: Икономика, Финанси и счетоводство.
Даниела Николова Грозданова, специалност: Икономика и управление на промишлеността, Оперативно управление в производствения процес в промишлеността.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Данчо Петров Данчев, специалност: Икономика и управление на търговията. Достъп до класифицирана информация.
Даня Николова Иванова, специалност: Счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност: Финанси, Информационни технологии в банковото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова, специалност: Управление на териториални системи, Право, Международно икономическо сътрудничество. Оценител на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти.
Деница Юриева Маринова, специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова, специалност: Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: Икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова, специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Йорданова Тодорова, специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Кирилова Михайлова, специалност: Международни икономически отношения.
Десислава Кръстева Занчева, специалност: Икономика и управление на индустрията.
Десислава Петкова Савова, специалност: Счетоводство и одитинг.
Диан Сергеев Тишевишки, специалност: Счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, международна икономика, мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова, специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитрийка Костова Чулева-Тодорова, специалност: Организация на производството и управление на промишленото производство.
Димитрина Милчова Димитрова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Финанси на териториалните единици.
Димитринка Стоянова Минева, специалност: Икономика и управление на селското стопанство; вътрешен одитор в публичния сектор; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: Счетоводна отчетност.
Димитър Владимиров Николов, специалност: Икономика и организация на селското стопанство, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност: Финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров, специалност: Икономика и организация на труда, Съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Желязков Желязков, специалност: Счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Димитър Живков Живков, специалност: Социално-икономическо планиране.
Димитър Здравчев Димитров, специалност: Икономика и организация на труда, Банково кредитиране.
Димитър Иванов Франзелов, специалност: Финанси, оценител на търговски предприятия и вземания.
Димитър Кирилов Радонов, специалност: Счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев, специалност: Счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитър Тонов Нейков, специалност: Стопанска логистика, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Димчо Атанасов Борисов, специалност: Финанси и кредит, Икономика на транспорта, Автотехническа експертиза.
Дияна Банкова Неделчева, специалност: Доктор по икономика – Счетоводство, контрол и анализ, Одит и риск мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Дияна Янева Лилова, специалност: Икономист по вътрешна търговия.
Добрин Стефанов Иванов, специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова, специалност: Счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност: Икономика на труда. Достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева, специалност: Финанси – Банков мениджмънт, Счетоводство и контрол, Аграрна икономика, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Дончо Стайков Джопов, специалност: Международни икономически отношения.
Ева Александрова Златарева, специалност: Финансово кредитиране и застрахователно дело.
Евгени Веселинов Атанасов, специалност: Счетоводство и контрол. Дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор. Вътрешен одитор в публичния сектор. Оценка на търговски предприятия и вземания. Оценка на недвижими имоти.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност: Счетоводство и контрол.
Евгения Миркова Рангелова, специалност: Икономика на кооперациите, икономист.
Екатерина Иванова Савова, специалност: Финанси.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност: Счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Екатерина Стоименова Стоименова, специалност: Икономика и управление на търговията, Управление на кооперации, Право.
Елвира Хачик Димитрова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на търговията, Икономика и мениджмънт.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска, специалност: Икономика на външната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг.
Елена Димитрова Видолова, специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Димитрова Георгиева, специалност: Финансов мениджмънт, Информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Английски език.
Елена Дойчинова Милева, специалност: Финанси, инвестиционен консултант.
Елена Йорданова Митева, специалност: Маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Еленка Петрова Иванова, специалност: Икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, Счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Сталинова Ковачева, специалност: Икономика на търговията, Стопанско управление, икономист-счетоводител.
Елза Цветанова Фролошка, специалност: Туризъм, Оперативно счетоводство.
Ели Николаева Стефанова, специалност: Икономика и управление на промишлеността, Макроикономика.
Елиза Калчева Иванова, специалност: Хидротехническо строителство, Икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Елица Асенова Маркова, специалност: Счетоводна отчетност, Подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Асенова Стойкова, специалност: Стопанско управление – управление на предприятия от горския сектор, Горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения.
Елисавета Владова Жекова, специалност: Икономика и организация на труда, оценител на търговски предприятия. Достъп до класифицирана информация.
Елисавета Григорова Захариева-Иванова, специалност: Финанси, Стопанско управление – Бизнес администрация.
Елка Русева Жекова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, кандидат на икономическите науки, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Емил Асенов Атанасов, специалност: доц. д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; вътрешен одитор на системи за управление на качеството.
Емил Атанасов Марин, специалност: Икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов, специалност: Организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Димитров Нейков, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Емил Димитров Симеонов, специалност: Икономика и управление на търговията, Финанси и счетоводство, Право.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност: Стопанско управление – Стратегическо управление.
Емил Любенов Генов, специалност: Социално-икономическо планиране.
Емил Костов Ангелов, специалност: Финанси – Банково дело.
Емилия Симеонова Захариева, специалност: Счетоводство и контрол.
Емилия Стоянова Захариева, специалност: Счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Ернесто Олегов Еленков, специалност: Стопанско управление, Финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Жана Иванова Коларова, специалност: Маркетинг и мениджмънт. Брокер на ценни книжа. Инвестиционен консултант.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: Счетоводна отчетност, Публична администрация.
Жоро Светославов Николов, специалност: Маркетинг и мениджмънт, оценител на инвестиционен проект, цели държавни и общински предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: Икономика на строителството. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Златка Николова Златинова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева, специалност: Икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи. Достъп до класифицирана информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност: Счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова, специалност: Икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност: Маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни експертизи.
Зоя Георгиева Желязкова, специалност: Икономика и организация на туризма; Мениджмънт и маркетинг; Финансово-счетоводна отчетност.
Зоя Димитрова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол, агроном – полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Зоя Методиева Владимирова, специалност: Планиране на народното стопанство, икономист.
Зоя Руменова Андреева, специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одитинг.
Ива Спасова Вълкова, специалност: Икономика и управление на селското стопанство, оценител на цели държавни и общински дружества, недвижими имоти.
Иван Василев Иванов, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Васков Петров, специалност: Доктор по икономика, специалност – Икономика на транспорта, Корпоративни финанси.
Иван Владимиров Лазаров, специалност: Счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Иван Методиев Шопниколов, специалност: Автоматизация на минното производство, Международни икономически отношения, супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Николаев Ачев, специалност: Икономика и управление на индустрията.
Иванка Христова Ценова, специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Ивайло Василев Стоянов, специалност: Финанси, Стопанско управление и администрация.
Ивайло Валентинов Динев, специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Николаев Николов, специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов, специалност: Счетоводство и контрол, Данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност: Икономика на труда, санитарен инспектор.
Иван Вълчев Иванов, специалност: Финанси, Съобщителна и осигурителна техника и системи, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи, Банково дело.
Иван Георгиев Арнаутски, специалност: Машинна обработка.
Иван Димитров Петров, специалност: Икономика на труда и социално дело.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: Финанси – Банково дело, Математика, Информатика. Достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Йонов, специалност: Счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност: Счетоводна отчетност, Икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Стойков Стойков, специалност: Финанси, Икономика на кооперациите, икономист-счетоводител.
Иван Стоянов Иванов, специалност: Счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов, специалност: Финанси и кредит, Счетоводство на селското и горското стопанство, Мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие. Достъп до класифицирана информация.
Ивана Минчева Христова, специалност: Икономика и управление на промишлеността, Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Оценител на земеделски земи.
Иван Младенов Младенов, специалност: Счетоводна отчетност.
Иванка Георгиева Златева, специалност: Финанси и кредит, Бизнес администрация.
Иванка Костадинова Мишева, специалност: Финанси и кредит, експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Любенова Радулова, специалност: Икономика – Бизнес администрация.
Иванка Николова Кьосовска, специалност: Народностопанско планиране, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Ивелина Христова Манчева, специалност: Финанси.
Иво Любомиров Димов, специалност: Финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: Счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова, специалност: Счетоводна отчетност.
Илина Иванова Савчева, специалност: Икономика на сигурността и отбраната, инженер-химик, фелдшер.
Илия Асенов Георгиев, специалност: Горско стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, машинен техник.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: Народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев, специалност: Финанси, Счетоводство, оценител на търговски предприятия и вземания.
Илияна Тодорова Владимирова, специалност: Бизнес администрация. Брокер на ценни книжа.
Илка Нецова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов, специалност: Счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова, специалност: Икономика и организация на труда, пенсии.
Ирена Василева Цветкова, специалност: Финанси.
Ирена Емилова Найденова, специалност: Счетоводство и контрол.
Ирина Димитрова Кьосева, специалност: Счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова, специалност: Социално-икономическо планиране.
Ирина Станкова Стоилова, специалност: Финанси и кредит, оценител на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, придобита правоспособност като брокер.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова, специалност: Икономика и организация на селското стопанство, основи на мениджмънта.
Йонина Иванова Донова, специалност: Публични финанси, Фирмено счетоводство, Финансови отчети на предприятия и одит.
Йонко Дочков Петров, специалност: Финанси, Икономическа информатика.
Йордан Иванов Павлов, специалност: Финанси, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и одит по международни стандарти, Банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йордан Атанасов Моллов, специалност: Статистика и иконометрия, Международни връзки, Бизнес администрация – финанси/счетоводство, доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност: Икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова, специалност: Финанси, Икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова, специалност: Икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова, специалност: Икономика и организация на МТС, Фирмено счетоводство, Мениджмънт, Проектиране на АСУ.
Йосиф Красимиров Радулов, специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Йосиф Михаил Арие, специалност: Финанси и кредит.
Калин Пламенов Таушанов, специалност: Финансов мениджмънт, МИО.
Калина Николова Топалова, специалност: Счетоводство и контрол.
Камелия Николаева Георгиева, специалност: Стопанско управление, Международна икономика.
Камен Ангелов Недялков, специалност: Счетоводство и контрол, Бизнес администрация, Финанси.
Капка Петрова Чакова, специалност: Финанси, Икономика.
Катя Атанасова Иванова, специалност: Финанси, Публични финанси.
Катерина Атанасова Михова, специалност: Икономика на вътрешната търговия, Горско стопанство. Достъп до класифицирана информация.
Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова, специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Катя Любомирова Стоилкова, специалност: Икономист-счетоводител.
Катя Миланова Момчилова, специалност: Счетоводна отчетност.
Кирил Борисов Георгиев, специалност: Икономика на транспорта, оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов, специалност: Маркетинг, Технология на животинските хранителни продукти, консервиране и обществено хранене.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: Политология, Финанси – Банково дело.
Кирил Георгиев Петров, специалност: Социално и застрахователно дело.
Кирил Димитров Георгиев, специалност: Финанси, Счетоводство и контрол, Право.
Кирил Кралчев Методиев, специалност: Счетоводна отчетност.
Красимир Манолов Петров, специалност: Счетоводна отчетност.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност: Счетоводна отчетност.
Красимира Георгиева Костова, специалност: Счетоводство и контрол, одитор на системи за управление на качеството.
Красимира Денчева Атанасова, специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Маркетинг и планиране.
Красимира Методиева Коцева, специалност: Икономика на търговията и промишлеността – средно икономическо.
Красимира Страхилова Илиева, специалност: Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова, специалност: Икономика и организация на труда, международни счетоводни стандарти, съдебно-счетоводни експертизи – Финанси и счетоводство.
Кристена Илиева Божилова, специалност: Финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Кристина Стойчева Христова, специалност: Финанси, специалист оператор-програмист.
Констанца Иванова Александрова, специалност: Финанси и кредит, Държавен финансов контрол.
Костадин Златанов Костадинов, специалност: Финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи. Достъп до класифицирана информация.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: Организация на производството и управление в промишлеността.
Лидия Добринова Кираджиева, специалност: Финанси и кредит.
Лилия Борисова Арнаудова, специалност: Финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: Счетоводство и контрол.
Лиляна Димитрова Ташева, специалност: Финанси и кредит.
Любен Василев Любенов, специалност: Счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на финансови активи и финансови институции.
Любен Иванов Леков, специалност: Счетоводство и контрол.
Любомир Бонов Бонев, специалност: Социално-икономическо планиране, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски, специалност: Счетоводство. Право.
Любомир Константинов Васев, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност. Маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков, специалност: Международни икономически отношения, Транспортно строителство – Пътно строителство. Оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: Международни икономически отношения, съдебно-счетоводни експертизи.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: Икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Гергинова Петкова, специалност: Счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност: Счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: Счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова, специалност: Икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова, специалност: Икономика и отчетност на търговията и промишлеността, Данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Пламенова Свиленова, специалност: Счетоводство и контрол.
Любка Стоилова Кочева, специалност: Организация на производството и управление в промишлеността.
Любомир Илиев Полинчев, специалност: Счетоводна отчетност, дипломиран одитор, независим финансов одит по международните счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Людмил Митев Недялков, специалност: Счетоводство и контрол, Здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева, специалност: Счетоводна отчетност, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова, специалност: Икономика на промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Мануела Евгениева Киркова, специалност: Икономика на кооперациите.
Маргарита Георгиева Пецанова, специалност: Международни икономически отношения и митническа политика, Фармация.
Маргарита Евгениева Ранчинска, специалност: Счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова, специалност: Финанси и кредит, държавни финанси. Финанси, счетоводство и данъчно регулиране дейността на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност: Счетоводна отчетност.
Маргарита Николова Ананиева, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Маргарита Ташева Радева, специалност: Финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Маргарита Ценова Костова, специалност: Икономика и управление на индустрията, оценка на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, финансови институции, права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Мариана Величкова Божкова, специалност: Финанси и кредит, банково дело. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи. Лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Димова Ангелова, специалност: Икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, съветник по икономико-правни въпроси – специалност: Право, Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, земеделски земи.
Мариана Стефанова Станева, специалност: Икономическа информатика, Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариела Стоянова Стоянова, специалност: Финанси и кредит.
Мариета Иванова Камбова, специалност: Финанси, вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова, специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марийка Стефанова Цолачева, специалност: Интелектуална собственост, Финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова, специалност: Народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева, специалност: Финансов мениджмънт, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова, специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Кънчева Любенова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, експерт-проверител на измами.
Марина Христозова Кръстева, специалност: Счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специалност: Икономика и управление на промишлеността, Интелектуална собственост, Право.
Мария Атанасова Макавеева, специалност: Икономика на транспорта.
Мария Жорова Лалева-Гуевска, специалност: Икономика и управление на селското стопанство, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност: Счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Кирилова Костова, специалност: Социално-икономическо планиране.
Мария Петрова Колева, специалност: Финанси и кредит, Право.
Мария Стефанова Войникова, специалност: Икономика на промишлеността.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева, специалност: Икономист по транспорта.
Марко Петров Терзийски, специалност: Счетоводна отчетност.
Марта Христова Старирадева, специалност: Икономика на транспорта.
Мартин Христов Йотов, специалност: Финанси на предприятията, вътрешен одитор на ISO-9001.
Мая Ангелова Петрова, специалност: Финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Мая Богомилова Владимирова, специалност: Икономика и организация на труда, Финанси и счетоводство, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Мая Цветанова Василева, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Меглена Петрова Желенска, специалност: Маркетинг и мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова, специалност: Счетоводство и контрол, независим финансов одит. Достъп до класифицирана информация.
Миглена Петкова Стамболиева, специалност: Международни икономически отношения, Право, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Милен Марчев Марков, специалност: МИО – Управление на международни проекти, Финанси, доктор по финанси, парично обращение, кредит и застраховка.
Милена Димова Рашева, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика и управление на индустрията.
Милена Рангелова Кръстева, специалност: Стопанско управление. Международна икономика. Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева, специалност: Стопански и финансов контрол. Счетоводна отчетност. Вътрешен одит.
Милита Йорданова Христова, специалност: Управление и планиране, дипломиран одитор, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: Икономика и управление на търговията, оценител на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: Финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов, специалност: Счетоводна отчетност.
Мими Иванова Костадинова, специалност: Стопанско управление. Финанси. Икономист-счетоводител.
Мимоза Вутова Влъчкова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Мирела Георгиева Петкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Мирена Милкова Шотекова, специалност: Стопански и финансов контрол, Счетоводство и контрол, Международни икономически отношения, Вътрешен одит в публичния сектор.
Мирослав Борисов Петков, специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление и администрация.
Мирослав Жеков Николов, специалност: Финанси, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов, специалност: Счетоводство и контрол.
Мирослава Кирилова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Мирослава Стоянова Маринова, специалност: Маркетинг, Право на ЕС.
Минчо Василев Минчев, специалност: Приложна математика, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Митко Николов Тоцев, специалност: Финанси.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност: Икономика на промишлеността.
Момчил Георгиев Жеков, специалност: Финанси.
Момчил Станчев Тиков, специалност: Финанси. Регистриран одитор към ИДЕС.
Наталия Петрова Каменова, специалност: Финанси и кредит. Достъп до класифицирана информация.
Надежда Коцова Тодорова, специалност: Счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност: Финанси и кредит.
Надя Николова Карагьозова, специалност: Икономика и управление на промишлеността. Финанси и счетоводство.
Надя Силуанова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Надя Славчева Йовчева, специалност: Бизнес и финанси.
Наталия Васова Владова-Йорданова, специалност: Счетоводство и контрол.
Наталия Спиридонова Жабленска, специалност: Икономика и организация на МТС.
Неделина Георгиева Ламбова, специалност: Счетоводство, Финансов мениджмънт.
Неделина Сотирова Тодорова, специалност: Икономика и организация на труда, банкови квалификации.
Недка Иванова Петрова, специалност: Икономика и управление на транспорта, Автомобилен транспорт, Автотехническа експертиза, преподавател-инструктор на водачи на МПС.
Недко Йорданов Тодоров, специалност: Управление на стопанските дейности в промишлеността, Финанси и счетоводство.
Недялка Веселинова Чанева, специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело. Международни счетоводни стандарти. Финансов и кредитен анализ. Маркетинг и мениджмънт.
Недялка Георгиева Йоцова, специалност: Икономика на промишлеността.
Нели Иванова Недялкова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Нели Христова Владимирова, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Николай Георгиев Цонев, специалност: Икономика и управление на транспорта, оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия, финансови активи и финансови институции, права на интелектуална и индустриална собственост, земеделски земи и подобренията върху тях.
Нели Петрова Михайлова, специалност: Икономика на индустрията, Счетоводство, Право.
Нина Спасова Стоименова, специалност: Маркетинг и мениджмънт; Счетоводство, финанси и контрол; вътрешен одитор в публичния сектор.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертифициран европейски оценител.
Николай Недков Тодоров, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски, специалност: Планиране на народното стопанство, извършване на независим финансов одит по международните счетоводни и одиторски стандарти, оценка на земеделски земи.
Николина Георгиева Танева, специалност: Стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор “Рибарство”.
Огнян Здравков Нечев, специалност: Финанси, Банки и банково дело, Топлоенергетик, Технология на водите и горивата на ТЕЦ.
Олга Георгиева Миленкова, специалност: Икономика на труда и социалното дело, Здравна икономика, регистриран одитор, съдебно-счетоводен експерт.
Оля Николова Василева, специалност: Финанси.
Орлин Георгиев Константинов, специалност: Икономист по социално-икономическа информация.
Павел Любенов Димитров, специалност: Счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Пейо Тошев Йорданов, специалност: Финанси и кредит, финансови пазари, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант, сделки с държавни ценни книжа.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност: Счетоводна отчетност, Икономика и мениджмънт, оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Пепа Иванова Карапанчева, специалност: Аграрна икономика, Финансово-данъчен контрол.
Пепа Стаматова Русева, специалност: Икономист-маркетолог, Финансово-ревизионен контрол.
Петко Парашкевов Миков, специалност: Социално и застрахователно дело.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: Счетоводство и контрол.
Петър Илиев Иванов, специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров, специалност: Икономика и организация, Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов, специалност: Икономика и управление на търговията. Бизнес в туризма и общественото хранене.
Петър Христов Ковачев, специалност: Финанси.
Петя Васкова Христова, специалност: Международни икономически отношения, Маркетинг.
Петя Йорданова Махалнишка, специалност: Финансов контрол и външен одит, Счетоводство и контрол, Финансово разузнаване.
Петя Костадинова Маринова, специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Петя Любенова Спасова, специалност: Счетоводна отчетност, Право в международния бизнес.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: Счетоводство и контрол, брокер на ценни книжа, борсов посредник. Достъп до класифицирана информация.
Пламен Борисов Павлов, специалност: Финанси, Валутен и митнически контрол.
Пламен Иванов Антов, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, оценител на цели предприятия, недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Пламен Стефанов Цанков, специалност: Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Победа Гечева Йонова, специалност: Организация на машинната обработка, икономическа информация.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност: Счетоводство и контрол, синдик, оценител на търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Рада Живкова Колева, специалност: Финанси и счетоводство и финансов контрол, Международни СС.
Радка Илиева Костянева, специалност: Международни икономически отношения.
Радка Йорданова Бончева, специалност: Икономика на промишлеността.
Радка Ненова Николова, специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование, финансово-счетоводни проблеми.
Радослава Николова Лалова, специалност: Счетоводство и контрол; вътрешен одитор в публичния сектор.
Радост Александрова Димитрова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Райна Динкова Динева, специалност: Финанси, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Райна Манчова Давидова, специалност: Публични финанси, Екология, вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност: Счетоводство и контрол, Управление на административната дейност.
Рангел Богданов Угляров, специалност: Икономика на промишлеността.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност: Счетоводство и контрол.
Ренета Иванова Гергинова, специалност: Финанси.
Рени Димитрова Стоянова, специалност: Икономика и управление на индустрията, Счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова, специалност: Икономика и управление на търговията; Счетоводство и контрол.
Роза Методиева Христова, специалност: Счетоводство и контрол.
Розалина Василева Колева, специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство, финанси и контрол, МСС, Финансов риск, валутни опции. Международни разплащания, извършвани от ТБ.
Ромео Илиев Згалевски, специалност: Социално и застрахователно дело.
Росен Руменов Стоянов, специалност: Финанси, оценител на търговски предприятия и вземания, Счетоводство и контрол – Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Финанси – Банков мениджмънт.
Росен Стоянов Костов, специалност: Икономика, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева, специалност: Счетоводна отчетност, Стопанско управление, оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Владимирова Шонева, специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Росица Георгиева Асенова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация.
Росица Иванова Младенова, специалност: Икономика и организация на труда, Икономика на здравеопазването.
Росица Илиева Денева, специалност: Икономика – стопанска логистика.
Росица Станчева Томова, специалност: Икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов, специалност: Счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев, специалност: Икономика и организация на труда, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия. Достъп до класифицирана информация.
Румен Цветанов Апотолев, специалност: Икономика и управление на търговията, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи.
Румен Цветанов Върбанов, специалност: Икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева, специалност: Икономика и управление в промишлеността.
Доц. Румяна Любомирова Бресничка, специалност: Организация на производството и управление в промишлеността, оценител на търговски марки и промишлени образци.
Румяна Петрова Евтимова, специалност: Финанси и кредит, Счетоводство с програмен продукт, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Христова Димитрова, специалност: Финанси и кредит.
Румяна Вергилова Начева, специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка на електронноизчислителна техника.
Сашка Филева Войнска, специалност: Икономика – Бизнес администрация. Достъп до класифицирана информация.
Сашо Христов Николов, специалност: Икономика и организация на селското стопанство. Оценка на недвижими имоти, земеделски земи, цели държавни и общински предприятия, други активи (ново и съвременно българско изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Андреева Жукова-Кукова, специалност: Икономика и управление на индустрията.
Светла Евтимова Михайлова, специалност: ОПОИИ – Организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Светла Иванова Деянова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова, специалност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и организация на съобщенията, борсов посредник.
Светла Петрова Пейчева, специалност: Финанси.
Светла Стоянова Михайлова, специалност: Търговия (техникум), Анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светослав Веселинов Мартинов, специалност: Транспортна техника и технологии, доктор по транспорт, корабоплаване и авиация, Стопанско управление.
Светослава Радева Георгиева, специалност: Икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова, специалност: Счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова, специалност: Финанси и кредит, Фирмено счетоводство; вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева, специалност: Счетоводна отчетност.
Силвия Николова Якимова, специалност: Счетоводство на нефинансовите предприятия, Счетоводен мениджмънт в търговските дружества, Здравен мениджмънт.
Силвия Славчева Иванова, специалност: Международна икономика.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: Икономика на транспортна фирма, Счетоводство и контрол, Достъп до класифицирана информация.
Славейка Владимирова Кичева, специалност: Финанси – Банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: Счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова Петрова, специалност: Счетоводна отчетност.
Снежка Кирилова Илиева, специалност: Икономика – Бизнес администрация. Стопанско управление, Счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Соня Йорданова Пушева, специалност: Икономика и управление на социалните дейности. Счетоводство, финанси и контрол.
Соня Малинова Димитрова, специалност: Планиране.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност: Счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.
Спаска Методиева Атанасова, специалност: Икономист, Икономика на транспорта, оценител на финансови институции.
Светлана Цветанова Павлова, специалност: Счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Снежка Кирилова Илиева, специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Станислав Ганев Божков, специалност: Маркетинг и мениджмънт, МИО, сертифициран финансов аналитик.
Станислава Борисова Стойчева, специалност: Икономика и управление на промишлеността, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Станислава Петкова Шаламанова-Цончева, специалност: Финанси.
Стефан Иванов Иванов, специалност: Управление на териториалните системи.
Стефан Иванов Мирински, специалност: Прогнозиране и планиране, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Стилиян Руменов Христов, специалност: Счетоводство и контрол.
Стоимен Иванов Петков, специалност: Счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: Счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов, специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност: Народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност: Икономика на промишлеността.
Тамара Александрова Константинова, специалност: Счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова, специалност: Счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност: Финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова, специалност: Икономика и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева Кляшева, специалност: Счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Иванова Илева, специалност: Икономика на промишлеността, оценител на търговски предприятия и вземания, Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Татяна Иванова Лукова, специалност: Счетоводство и контрол.
Таня Петрова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси. Достъп до класифицирана информация.
Татяна Христова Димитрова, специалност: Икономика на промишлеността, Финансово счетоводство, Финансов контрол и одиторски стандарти, Търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова, специалност: Организация на производството и управлението в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова, специалност: Финанси и кредит.
Тенчо Петков Стоев, специалност: Икономическа информатика, Национална сигурност и отбрана. Достъп до класифицирана информация.
Тереза Спасова Добрева, специалност: Счетоводство и контрол.
Теодора Василева Златанова, специалност: Счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов, специалност: Автоматизация на дискретни производства, Организация и управление на външната търговия, Международна търговия.
Тихомир Иванов Тодоров, специалност: Финанси.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност: Икономическо планиране, Икономическа журналистика. Оценител на търговски предприятия.
Тошко Николов Поптолев, специалност: Финанси и кредит, регистриран одитор – независим финансов одит на финансови отчети.
Филип Стоянов Генчев, специалност: Финанси.
Филка Славова Станимирова, специалност: Търговия и отчетност в търговията.
Хризантема Павлова Петрова, специалност: Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване. Право.
Христина Иванова Стамова, специалност: Счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Христина Петкова Староманова, специалност: Счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков, специалност: Икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров, специалност: Икономика и организация на труда.
Христо Иванов Узунов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Христо Иванов Стоянов, специалност: Техника и технология на текстила и облеклото, Финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат – Обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, електронна техника.
Христо Илиев Чамов, специалност: Счетоводна отчетност.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: Икономика и управление на търговията.
Цветана Любенова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Василева Карабельова, специалност: Финанси, оценка на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Вуковска, специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова, специалност: Финанси.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова, специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цонка Николова Гергова, специалност: Финанси и кредит, оценител на финансови институции, Банков финансов анализ, Вътрешен контрол.
Юлия Борисова Христова, специалност: Финанси и кредит.
Юлия Ботева Каримова, специалност: Международни икономически отношения, Финанси.
Юлия Иванова Нитова, специалност: Счетоводна отчетност.
Юлиян Любомиров Стоянов, специалност: Счетоводство и контрол.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: Икономика и управление на търговията.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: Счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: Счетоводна отчетност, Основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев, специалност: Финанси.
Яна Сергеева Данаилова, специалност: Международни икономически отношения, Оценка на недвижими имоти.
Янка Желязкова Демирева, специалност: Статистика, Оценка на търговски предприятия.
Янка Паскалева Чалъкова, специалност: Икономика на промишлеността, международни счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова, специалист: Финанси и кредит, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Ясен Петров Стефанов, специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одит в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
4.3 Съдебно-стокова експертиза
Агнес Константинова Вутова, специалност: Икономист – Икономика и организация на вътрешната търговия, одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Албена Цанкова Тошева-Иванова, специалност: Икономика и управление на търговията, Банки и банково дело – специалност: Финанси – Правоспособност за документарни разплащания, професионална квалификация по МСФО, дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор, професионална квалификация – общо застраховане, животозастраховане, инвестиционни застрахователни продукти.
Александър Александров Маринов, специалност: Финансов мениджмънт.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност: Математика, Статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност: Счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анелия Иванова Стойкова, специалност: Прогнозиране и планиране на икономическите системи, Европейска административна практика.
Анелия Стойчова Цолова, специалност: Бизнес финанси. Счетоводство и контрол.
Анета Евгениева Янкова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност: Финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Йорданова Деянова, специалност: Счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: Счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева, специалност: Финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: Маркетинг, Стопанско управление, съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Антоний Стойнев Бойков, специалност: Счетоводство и контрол.
Биляна Демирева Демирева, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – Бизнес администрация, специалист по маркетинг.
Божидара Кръстева Томова, специалност: Бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт.
Бонка Стоянова Енчева, специалност: Финанси, Финанси на предприятието, Икономическа информатика.
Валентин Радославов Тодоров, специалност: Икономика и управление в транспорта, Международен транспорт.
Валери Ганчев Пелов, специалност: Икономика на търговията, Валутен и митнически контрол, Финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев, специалност: Финанси, Оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност: Организация на производството и управл. в транспорта.
Венета Раднева Димитрова, специалност: Публични финанси. Външна търговия и международно право.
Ваня Великова Григорова, специалност: Счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство и контрол, МИО, Право, Оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества. Достъп до класифиц. информация.
Васил Иванов Вутов, специалност: Публична администрация – Управление на европейски проекти, Застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев, специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения, активи, земеделски земи.
Васко Крумов Ефремов, специалност: Счетоводна отчетност.
Величка Генчева Тодрова, специалност: Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Велян Железчев Железчев, специалност: Финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифиц. информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност: Финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Аграрна икономика.
Венцислав Иванов Иванов, специалност: Финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Вера Николова Коларова, специалност: Икономика и управление на търговията.
Весела Маринкова Мисалева, специалност: Социално и застрахователно дело, икономист-счетоводител.
Веселин Димитров Янков, специалност: Орг. на произв. и управл. в пром., ръководител движение и търг. експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност: Икономика – Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на инвестиционен проект.
Веселина Илиева Танева, специалност: ОПОИИ.
Веска Любомирова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Димитрова Младенова, специалност: Икономика и управление на промишлеността. Достъп до класифиц. информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност: Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова, специалност: Аграрна икономика, Икономист по АПП, валутен касиер и обменител.
Владимир Емилов Григоров, специалност: Финанси, Икономика и международни отношения.
Владимир Петков Георгиев, специалност: Икономика и организация на труда.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова, специалност: Финанси.
Генади Христов Ангелов, специалност: Публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Асенов Горанов, специалност: Финанси, Счетоводство, сертифициран оценител.
Георги Ганов Иванов, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Финанси на предприятията. Международни икономически отношения.
Георги Добрев Господинов, специалност: Икономика на индустрията, стопанска логистика, въздушна спедиция.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност: Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Сандов Николов, специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Георги Филипов Кляшев, специалност: Маркетинг, Кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Георги Христов Христов, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси.
Григор Димитров Григоров, специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Даня Николова Иванова, специалност: Счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност: Финанси, Информационни технологии в банковото дело.
Диана Цветкова Христова, специалност: Електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини и съоръжения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Деница Юриева Маринова, специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова, специалност: Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност: Икономика и управление на търговията.
Десислава Йорданова Тодорова, специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Кръстева Занчева, специалност: Икономика и управление на индустрията.
Десислава Петкова Савова, специалност: Счетоводство и одитинг.
Диан Сергеев Тишевишки, специалност: Счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, международна икономика, мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова, специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: Счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност: Финансов контрол.
Димитър Живков Живков, специалност: Социално-икономическо планиране.
Димитър Иванов Франзелов, специалност: Финанси, оценител на търговски предприятия и вземания.
Димитър Кирилов Радонов, специалност: Счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност: Икономика на съобщенията.
Димитър Тодоров Милушев, специалност: Счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Дияна Янева Лилова, специалност: Икономист по вътрешна търговия.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Дора Любенова Гърчева, специалност: Счетоводство и контрол.
Евгения Миркова Рангелова, специалност: Икономика на кооперациите, икономист.
Екатерина Иванова Савова, специалност: Финанси.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска, специалност: Икономика на външната търговия. Достъп до класифиц. информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг.
Елена Димитрова Видолова, специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Йорданова Митева, специалност: Маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти. Достъп до класифиц. информация.
Елена Петрова Павлова, специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Сталинова Ковачева, специалност: Икономика на търговията, Стопанско управление, икономист-счетоводител.
Елза Георгиева Ангелова, специалност: Икономика и организация на МТС, оценител на недвижими имоти, брокер на стоковата борса, оценителска правоспособност.
Елисавета Владова Жекова, специалност: Икономика и организация на труда, оценител на търговски предприятия.
Емил Атанасов Марин, специалност: Икономика, Счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов, специалност: Организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Димитров Нейков, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Емил Костов Ангелов, специалност: Финанси – Банково дело.
Емилия Тодорова Милушева, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: Счетоводна отчетност, Публична администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова, специалност: Икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Златка Николова Златинова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева, специалност: Икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи. Достъп до класифиц. информация.
Зорница Николаева Иванова, специалност: Икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Зоя Методиева Владимирова, специалност: Планиране на народното стопанство, икономист.
Зоя Руменова Андреева, специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одитинг.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: Счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Иван Грозданов Христов, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров, специалност: Икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов, специалност: Счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифиц. информация.
Иван Петров Ласков, специалност: Счетоводна отчетност, Икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност: Финанси и кредит, Счетоводство на селското и горското стопанство, Мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие. Достъп до класифиц. информация.
Ивелина Христова Манчева, специалност: Финанси.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: Народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Йордан Атанасов Моллов, специалност: Статистика и иконометрия, Международни връзки, Бизнес администрация – Финанси/счетоводство, доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов, специалност: Финанси, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и одит по международни стандарти, Банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност: Икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова, специалност: Финанси, Икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова, специалност: Икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова, специалност: Икономика и организация на МТС, Фирмено счетоводство, Мениджмънт, Проектиране на АСУ.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: Политология, Финанси – Банково дело.
Кирил Димитров Георгиев, специалност: Финанси, Счетоводство и контрол, Право.
Камелия Николаева Георгиева, специалност: Стопанско управление, Международна икономика.
Калина Николова Топалова, специалност: Счетоводство и контрол.
Капка Петрова Чакова, специалност: Финанси, Икономика.
Кирил Василев Будинов, специалност: Маркетинг, Технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Красимира Денчева Атанасова, специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Маркетинг и планиране.
Красимира Страхилова Илиева, специалност: Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова, специалност: Икономика и организация на труда, международни счетоводни стандарти, съдебно-счетоводни експертизи – Финанси и счетоводство.
Кристена Илиева Божилова, специалност: Финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Лазарина Николова Койчева, специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифиц. информация.
Лидия Гергинова Петкова, специалност: Счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: Счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова, специалност: Финанси и кредит, Счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: Счетоводство и контрол.
Лиляна Петрова Райкова, специалност: Икономика на промишлеността.
Любен Иванов Леков, специалност: Счетоводство и контрол.
Любомир Константинов Васев, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност, Маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков, специалност: Международни икономически отношения, Транспортно строителство – Пътно строителство, Оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: Международни икономически отношения, съдебно-счетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева, специалност: Счетоводна отчетност, Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Мануела Евгениева Киркова, специалност: Счетоводство и контрол.
Маргарита Петкова Динкова, специалност: Финанси и кредит.
Мариана Иванова Чапарова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти.
Марина Кънчева Любенова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, експерт-проверител на измами.
Мариана Стефанова Станева, специалност: Икономическа информатика, Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова, специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марийка Тодорова Николова, специалност: Народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева, специалност: Финансов мениджмънт, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова, специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева, специалност: Счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност: Счетоводна отчетност, Оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева, специалност: Икономист по транспорта.
Марта Христова Старирадева, специалност: Икономика на транспорта.
Мартин Христов Йотов, специалност: Финанси на предприятията, вътрешен одитор на ISO-9001.
Меглена Петрова Желенска, специалност: Маркетинг и мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова, специалност: Счетоводство и контрол, Независим финансов одит. Достъп до класифиц. информация.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика и управление на индустрията.
Милена Рангелова Кръстева, специалност: Стопанско управление. Международна икономика. Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева, специалност: Стопански и финансов контрол. Счетоводна отчетност. Вътрешен одит.
Милита Йорданова Христова, специалност: Управление и планиране, дипломиран одитор, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: Икономика и управление на търговията, оценител на недвижими имоти.
Милю Петков Герганов, специалност: Счетоводна отчетност.
Мирела Георгиева Петкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Мирослав Жеков Николов, специалност: Финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов, специалност: Счетоводство и контрол.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност: Икономика на промишлеността.
Методи Петров Методиев, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Надя Русева Будинова, специалност: Технология на раст., хран. и вкусовите продукти, Банки и банково дело, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Надя Силуанова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Петрова Каменова, специалност: Финанси и кредит. Достъп до класифиц. информация.
Неделина Георгиева Ламбова, специалност: Счетоводство, Финансов мениджмънт.
Нели Желева Терзиева, специалност: Стокознание.
Нели Иванова Недялкова, специалност: Управление и планиране на нар. стоп., оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Нели Петрова Михайлова, специалност: Икономика на индустрията, Счетоводство, Право.
Николина Георгиева Танева, специалност: Стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор “Рибарство”.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертифициран европейски оценител.
Николай Недков Тодоров, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски, специалност: Планиране на народното стопанство, Извършване на независим финансов одит по международните счетоводни и одиторски стандарти, оценка на земеделски земи.
Оля Николова Василева, специалност: Финанси.
Павел Любенов Димитров, специалност: Счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Пенка Александрова Делчева, специалност: Организация на производство и управление в транспорта, Оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи. Достъп до класифиц. информация.
Пепа Иванова Карапанчева, специалност: Аграрна икономика, Финансово-данъчен контрол.
Пепа Стаматова Русева, специалност: Икономист-маркетолог, Финансово-ревизионен контрол.
Петър Илиев Иванов, специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифиц. информация.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ. Електроинженер.
Петър Николов Петров, специалност: Икономика и организация, Счетоводна отчетност. Достъп до класифиц. информация.
Петър Христов Ковачев, специалност: Финанси.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: Счетоводство и контрол.
Петя Любенова Спасова, специалност: Счетоводна отчетност, Право в международния бизнес.
Пламен Борисов Павлов, специалност: Финанси, Валутен и митнически контрол.
Пламен Иванов Антов, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, оценител на цели предприятия, недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови експертизи.
Пламен Стефанов Цанков, специалност: Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност: Счетоводство и контрол, синдик, оценител на търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Радко Иванов Чапаров, специалност: Технология на металите, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията, общественото хранене и транспорта. Достъп до класифиц. информация.
Райна Манчова Давидова, специалност: Публични финанси, Екология, вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Роза Методиева Христова, специалност: Счетоводство и контрол.
Росен Руменов Стоянов, специалност: Финанси, оценител на търговски предприятия и вземания, Счетоводство и контрол – Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Финанси – Банков мениджмънт.
Росица Боянова Георгиева, специалност: Счетоводна отчетност, Стопанско управление. Оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Иванова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – Бизнес администрация.
Росица Илиева Денева, специалност: Икономика – Стопанска логистика.
Росица Станчева Томова, специалност: Икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов, специалност: Счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Цветанов Апотолев, специалност: Икономика и управление на търговията, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи.
Румяна Вергилова Начева, специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка на електронноизчислителна техника.
Светла Петрова Иванова-Палукова, специалност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и организация на съобщенията, борсов посредник.
Светла Петрова Пейчева, специалност: Финанси.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова, специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева, специалност: Икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова, специалност: Счетоводна отчетност.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: Счетоводна отчетност.
Снежана Тодорова Петрова, специалност: Счетоводна отчетност.
Снежка Кирилова Илиева, специалност: Икономика – Бизнес администрация, Стопанско управление, Счетоводство и контрол.
Соня Йорданова Пушева, специалност: Икономика и управление на социалните дейности. Счетоводство, финанси и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифиц. информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност: Счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.
Светла Иванова Деянова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Снежка Кирилова Илиева, специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Стойчо Стоянов Николов, специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифиц. информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност: Народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Таня Велинова Божилова, специалност: Финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол.
Татяна Василева Кляшева, специалност: Счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов, специалност: Автоматизация на дискретни производства, Организация и управление на външната търговия, Международна търговия.
Филип Стоянов Генчев, специалност: Финанси.
Цветанка Йорданова Вуковска, специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова, специалност: Финанси.
Хризантема Павлова Петрова, специалност: Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване. Право.
Христо Борисов Минков, специалност: Икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Иванов Узунов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифиц. информация.
Христо Иванов Стоянов, специалност: Техника и технология на текстила и облеклото, Финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат – Обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, Електронна техника.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова, специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цветан Николов Лалев, специалност: Икономика и управление на търговията.
Цветолюб Лазаров Павлов, специалност: Радио- и телевизионна техника, специалност: Фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи, Европейски компютърен сертификат – експерт. Достъп до класифиц. информация.
Цонка Николова Гергова, специалност: Финанси и кредит. Банков финансов анализ, Вътрешен контрол, оценител на финансови институции.
Юлиян Любомиров Стоянов, специалност: Счетоводство и контрол.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност: Икономика и управление на търговията.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: Счетоводна отчетност, Основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: Счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Яна Стоянова Дешева, специалност: Физика и математика, Счетоводство и контрол, Банково и бюджетно счетоводство.
Янка Първанова Александрова, специалност: Финанси и кредит, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Желязкова Демирева, специалност: Статистика, оценка на търговски предприятия.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Адриан Иванов Трънкаров, специалност: Горско стопанство, Стопанско управление, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения. Регистриран в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд.
Албен Рашков Родопманов, специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева, специалност: Инженерна химия.
Александрета Николаева Върбанчовска, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Александър Велков Гоцев, специалност: Топлотехника.
К.т.н. Александър Кирилов Кънев, специалност: Металургия на черни метали.
Алекси Атанасов Чиликов, специалност: Механ. уредостроене, оценител на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков, специалност: Геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност: Архитектура, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Опазване на паметниците на културата.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Анатоли Веселинов Петров, специалност: Индустриален мениджмънт – инженер-мениджър. Управление на софтуерни активи, правоспособен да извършва софтуерен одит на физ. и юрид. лица.
Ангел Димитров Илиев, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: Автомобилни войски, Транспортна техника и технология, автоконтрольор.
Ангел Петров Муташки, специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Анета Златева Иванова, специалност: Минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, оценител на търговски предприятия и вземания.
Анжел Евгениев Димитров, специалност: Машинен инженер – хидравлика и пневматика, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Анна Василева Петрова, специалност: Дървообработване и производство на мебели, инженер-дизайнер – производство на мебели.
Анна Здравкова Балевска, специалност: Автоматизация на производството, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Антоанела Дончева Цукева, специалност: Промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева, специалност: Технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини и съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Иванова Донова, специалност: Земеустройство, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: Химическа технология на дървесината. Икономика, организация и управление на химическите производства. Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и др. фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов, специалност: Машинен инженер. Военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника. Достъп до класифицирана информация.
Антония Господинова Чепилева, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Асен Драгомиров Стоянов, специалност: Строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради.
Асен Станков Димитров, специалност: Автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Апостол Йорданов Ангелов, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, металообработващата промишленост и транспорта.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: Водоснабдяване и канализация.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: Изчислителна техника, автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Атанас Димитров Филипов, специалност: Ел. централи и мрежи.
Атанас Димитров Цвятков, специалност: Топлоенергетика, Електроенергетика и електрообзавеждане, Електробезопасност.
Атанас Илиев Желязков, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценител на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Михайлов Орозов, специалност: Земеустройство.
Атанас Сотиров Дробенов, специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност: Технология на машиностроенето. Застрахователно и социално дело, Ефективно управление на промишленото предприятие.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация. Професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството. Оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров, специалност: Технология на машиностроенето, Бизнес мениджмънт.
Божидар Христов Дончев, специалност: Транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещите машини, Топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност: Уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев, специалност: Технология и организация на жп транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Борис Борисов Стамболиев, специалност: Архитектура.
Борис Георгиев Петков, специалност: Хидравлика и пневматика.
Борис Любомиров Станчев, специалност: Архитектура.
Борис Милчев Милев, специалност: Технология и организация на железопътния транспорт, технически надзор на парни и водогрейни котли, съдове под налягане, газови уреди и инсталации, Системи по качество и вътрешни одити.
Борислав Георгиев Гетов, специалност: Електротехника. Електроенергетика.
Борислав Георгиев Попов, специалност: Горско стопанство, оценка на гори и на земи в горския фонд, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Борислав Младенов Савов, специалност: Земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Борислав Рангелов Йорданов, специалност: Промишлена топлотехника.
Валентин Атанасов Петков, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: Машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов, специалност: Пътно строителство. Достъп до класифиц. информация.
Валентина Асенова Илиева, специалност: Инженерна геоекология, Добив, транспорт и съхранение на нефт и газ.
Валентина Стефанова Николова, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Оценка на машини и съоръжения. Достъп до класифиц. информация.
Валентина Стоянова Стоянова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентина Иванова Георгиева, специалност: Електрически машини и съоръжения.
Доц. д-р Валери Емилов Митков, специалност: Металургия на черните метали, Техника и технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Валтер Евгениев Костадинов, специалност: Машинен инженер, патентопритежател и изобретател.
Валтер Николов Колев, специалност: Летец-пилот от БГА, Летателна експлоатация на въздушния транспорт, Международни икономически отношения и външноикономическа дейност, Система за управление на безопасността на полетите, Въздушно законодателство, Методичен курс за проверяващ летателен персонал, Превоз на опасни товари по въздуха.
Валя Стефанова Петрова, специалност: Транспортно строителство, Икономика на транспортна фирма. Пълна проектантска правоспособност по части Конструктивна, Организация и изпълнение на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти. Достъп до класифиц. информация.
Ваня Димитрова Велянова, специалност: Технология на металите, Патентно дело, оценител в областта на изобретенията и полезните модели, търговски марки и промишлени образци.
Ваня Димитрова Капарашева, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, Икономика – Счетоводство и контрол, работа с договори по FIDIC, отговорник по качеството.
Ваньо Янков Николов, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Васил Аврамов Василев, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника, системи и управление.
Васил Андонов Веселинов, специалност: Автотранспорт, трактори и кари – АТК.
Васил Николаев Николов, специалност: Ел. снабдяване на промишлени предприятия, оценител на машини и съоръжения, държавни и общински предприятия.
Васил Стефанов Михайлов, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Васил Танев Стайков, специалност: Радиоелектронна техника, Системи за сигурност, комуникации и безопасност на бизнеса; Криминалистика.
Василка Богданова Дамянова, специалност: Строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вася Иванова Германова, специалност: Машинен инженер – хидравлични машини, Патентно дело, оценител на интелектуална и индустриална собственост.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност: Технология на металите.
Велислава Петрова Джамбазова, специалност: Урбанизъм, Управление на хора и мениджмънт.
Величка Георгиева Тименова, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венелин Ангелов Карапанджев, специалност: Електронна техника – полупроводникови и микроелектронни прибори, Технически методи и средства за защита на класифицираната информация при физическата й сигурност и сигурността на АИС и мрежи.
Венцеслав Михайлов Бобев, специалност: Металургия на черните метали и леярство, Валцуване на металите, новости в прокатното производство.
Венцислав Кирилов Другански, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Вера Евтимова Профирова, специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника, Счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Маринова Ахмакова, специалност: Промишлено и гражданско строителство. Оценител на недвижими имоти. Достъп до класифиц. информация.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, оценка на въздействието върху околната среда, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата. Пълна проектантска правоспособност по част Геодезическа.
Весела Стоянова Корова, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите. Достъп до класифиц. информация.
Веселин Владиславов Василев, специалност: Финанси, Банково дело, Експлоатация и ремонт на летателните апарати. Основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България. Мениджмънт на военновъздушните сили, оценител на машини и съоръжения. Достъп до класифиц. информация.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Георгиев Тенекеджиев, специалност: Машинен инженер.
Веселин Николаев Миндов, специалност: Хидрогеология и инженерна геология – инженерна геология.
Веселина Лалева Василковска, специалност: Горско стопанство; Фирмен мениджмънт.
Веска Бориславова Тодорова, специалност: Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, оценка на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Виктор Иванов Стайков, специалност: Машиностроителна техника и технологии, Компютърни технологии в машиностроително проектиране и производство.
Виолета Върбанова Шентова, специалност: Механично уредостроене, Металорежещи машини и технологични процеси за студена обработка на металите, Патентно дело, оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност: Промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева, специалност: Промишлена топлотехника, Банков мениджмънт, корпоративни финанси. Оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето. Международни финанси. Финансов и кредитен анализ. Маркетинг и мениджмънт.
Виолетка Маринова Цолова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, МИО и ВИД.
Владимир Василев Васев, специалност: Ел. снабдяване на промишлено предприятие.
Владимир Василев Илиев, специалност: Топло- и ядрена енергетика, Газоснабдяване.
Владимир Костов Господинов, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов, специалност: Транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Доцент – Строителни конструкции. Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в проектирането.
Габриела Любомирова Семова-Колева, специалност: Архитектура, консервация на исторически градове и сгради. Икономика, организация и счетоводство.
Галина Петкова Главчева, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова, специалност: Хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност: Хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Асенов Стоименов, специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифиц. информация.
Георги Борисов Таков, специалност: Експлоатация на свързочната техника. Достъп до класифиц. информация.
Георги Василев Георгиев, специалност: Маш. и апар. хр. промишленост, оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Георги Димитров Грънчовски, специалност: Земеустройство, оценител на земеделски земи, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, дейности по кадастъра и имотния регистър.
Георги Костадинов Йончев, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Достъп до класифиц. информация.
Георги Маринов Маринов, специалност: Техническите средства на ГСМ, Оценка на машини и съоръжения.
Георги Нейчев Кацаров, специалност: ВИК – мрежи и съоръжения.
Георги Стоянов Джоргов, специалност: Геодезия и картография.
Д-р Георги Сълев Сачански, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Дамян Весков Бояджиев, специалност: Геодезия, картография и фотограметрия. Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Данаил Руменов Спасов, специалност: Строителен инженер – ХМС.
Даниела Димитрова Порязова, специалност: Архитектура.
Даниела Добрева Романова, специалност: Геодезия, пълна проектантска правоспособност; приложение на географски информационни системи в регионалното и ландшафтното планиране и градоустройството.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Данка Маринова Пергелова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Изработване и управление на проекти, психология на управлението.
Дарина Любомирова Гализова, специалност: Архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност: Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти. Мрежи и съоръжения.
Деница Любомирова Дерменджиева, специалност: Механична технология на дървесината.
Десислава Калушкова Вълчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Здравословни и безопасни условия на труд, координатор по безопасност и здраве в строителството. Достъп до класифиц. информация.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Детелин Петков Ганчев, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Деян Великов Попов, специалност: Геодезия, фотограм. и картография. Достъп до класиф. информация.
Диана Цветкова Христова, специалност: Електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини и съоръжения.
Дико Георгиев Антонов, специалност: Геодезия, фотограм. и картография, правоспособност да извършва дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска, специалност: Топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, пълна проектантска правоспособност по части Отопление, Вентилация, Климатизация, Хладилна техника, Топло- и газоснабдяване. Обследване за енергийна ефетивност и сертифициране на сгради. Проектиране на сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска, специалност: Технология на шевното производство.
Димитър Атанасов Атанасов, специалност: Топло- и ядрена енергетика, машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части Топлоснабдяване, Отопление, Вентилация и климатизация, пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение – верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове.
Димитър Веселинов Христов, специалност: Геодезия.
Проф. Димитър Живков Димитров, специалност: Професор – транспорт, корабоплаване и авиация, доцент – транспортни системи и транспортни технологии, Технологии и организация на жп транспорт, Теология, Проектиране и изграждане на комуникационни, компютърни и интернет системи и сайтове.
Димитър Илиев Димитров, специалност: Машинен инженер по корабни двигатели и механизми.
Димитър Йорданов Илиев, специалност: Технология на машиностроенето, притежател на патенти за различни изобретения.
Димитър Георгиев Симеонов, специалност: Промишлена топлотехника.
Димитър Димитров Антонов, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Димитър Маламов Хабов, специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността, на транспорта. Достъп до класифиц. информация.
Димитър Николов Николов, специалност: Разработка на полезни изкопаеми, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Димитър Петров Петев, специалност: Радио- и телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: Технология на машиностроенето, Конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни процеси и операции, проектиране, организация на производството, стандарти и качество, лицензиран и сертифициран оценител на машини и съоръжения.
Димитър Тодоров Димитров, специалност: Радиотехника, радиоелектроника.
Димитър Юлианов Македонски, специалност: Машинен инженер – Машиностроителни технологии и производствена техника.
Динко Куманов Динев, специалност: Автоматика, Информационна и управляваща техника, Изчисляване, оглед и оценка на МПС, Определяне на размер и основание и изплащане на застрахователни обезщетения.
Добрина Стефанова Ченева, специалност: Геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Донка Цветкова Генова, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Дора Любенова Гърчева, специалност: Счетоводство и контрол.
Евгени Николов Настев, специалност: Промишлена топлотехника.
Евгений Николаев Гацов, специалност: Архитектура, Мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгения Кръстева Табова, специалност: Автоматика и телемеханика, патентен специалист, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евгения Филипова Киселинова, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност: Промишлена електротехника, програмист.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова, специалност: Топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Ботьова Христова, специалност: Подвижен железопътен състав, оценка на машини и съоръжения.
Елеонора Емилова Вълева, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Ели Кирилова Симова, специалност: Водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова, специалност: Хидротехническо строителство, Икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елисавета Георгиева Лазарова, специалност: Подемно-трансп. строителни машини и системи, Счетоводство.
Елисавета Стоянова Йотова, специалност: МАХХП, топлотехника, отопление, вентилация и климатизация. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Елияна Димитрова Христова, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини.
Емил Асенов Стефанов, специалност: Строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.
Емил Боянов Йорданов, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Георгиев Стоянов, специалност: Подемно-трансп. строит. и минни машини.
Емил Димитров Христов, специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – Технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Емил Любомиров Събев, специалност: Строителство на сгради и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Емил Русев Русев, специалност: Подемно-трансп. стр. и минни машини, автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на подемно-транспортни, строителни и минни машини и съоръжения.
Емил Тодоров Соколов, специалност: Машини и апар. за хим. и хран. промишленост.
Емил Цветанов Томов, специалност: Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, мениджър, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи и трайни насаждения.
Емилия Антонова Петрова, специалност: Общо машиностроене и уредостроене, оценка на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи.
Емилия Георгиева Балканска-Василева, специалност: Радиотехника.
Емилия Христова Точева, специалност: Архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жанета Георгиева Велкова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Жанета Томова Стоянчева, специалност: Хидромелиоративно строителство.
Живко Димитров Желев, специалност: Промишлена топлотехника, оценител на машини и съоръжения.
Живко Здравков Мартинов, специалност: Противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация. Достъп до класифиц. информация.
Зорка Николова Милева-Василева, специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, патентно дело. Достъп до класифиц. информация.
Ива Дамянова Урумова, специалност: Промишлена топлотехника.
Проф. Ивайло Гинев Ганев, специалност: Топло- и ядрена енергетика.
Ивайло Детелинов Николаев, специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Строителни конструкции.
Ивайло Христов Коев, специалност: Консултант, одитор и инспектор по авиационна безопасност, регистрация и статуси на граждански въздухоплавателни средства, поддържане на летателна годност и техническо обслужване на въздухоплавателните средства, квалификация и статус на персонал по обслужване на въздухоплавателните средства.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: Техническа експлоатация на летат. апарати, Икономика на сигурността и отбраната.
Иван Андонов Шестаков, специалност: Горско стопанство.
Доц. д-р Иван Атанасов Коларов, специалност: Подемно-транспортни и строителни машини и системи.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Георгиев Мисалев, специалност: Енергийна техника и технологии – топлинна и хладилна техника, пълна проектантска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване.
Иван Иванов Гешев, специалност: Слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Кирилов Янакиев, специалност: Ел. машини и апарати.
Иван Йорданов Иванов, специалност: Геодезия.
Доц. Иван Коев Митев, специалност: Технология на машиностроенето.
Иван Методиев Шопниколов, специалност: Автоматизация на минното производство, Международни икономически отношения, супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Илиев, специалност: Технология на минното производство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, автотехническа експертиза.
Иван Николов Иванов, специалност: Топлинна и масообменна техника, Патентно-лицензионна дейност, Интелектуална собственост, представител по индустриална собственост за изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и др. фактически отношения.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: Двигатели с вътрешно горене, Извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ кат.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев, специалност: Електроинженер, Криминалистически анализ на звукозапис (електро-лингвистичен анализ на звукозаписи). Достъп до класифиц. информация.
Иван Чанков Иванов, специалност: Технология на машиностроенето и металите.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност: Хидромелиоративно строителство.
Иванка Георгиева Саралиева, специалност: Комплексна механизация и поточни линии, Стопански мениджмънт, оценител на недвижими имоти, права на интелектуална и индустриална собственост.
Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова, специалност: Тополоенергетика и ядрена енергетика, оценител на недвижими имоти, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност: Радиотехника, оценител на машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност: Текстилна техника, Мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивета Драгиева Бинева-Николова, специалност: Електротехника.
Иво Маринов Самуилов, специалност: Архитектура.
Иглика Димитрова Христова, специалност: Промишлена топлотехника, пълна проектантска правоспособност по части Отоплителна, Вентилационна, Климатична и Хладилна техника, Технологична на предприятия за производство, складиране и търговия с храни и лекарства, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, проектиране на газови инсталации.
Игор Янков Янкулов, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Илия Петров Гюров, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Илия Радков Дръндов, специалност: Топлинна и масообменна техника.
Илиян Ванков Николов, специалност: Туризъм, Технически експертен анализ на пътнотранспортни произшествия за вещи лица, експерт-оценител на МПС.
Ина Димитрова Бояджиева, специалност: Топлинна и масообменна техника, Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
Ина Олегова Ангелова, специалност: Архитектура.
Искра Василева Лозанова, специалност: Озеленяване.
Искра Димитрова Пенкова, специалност: Архитектура.
Ирена Атанасова Шумкова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейности по кадастъра, компютърна обработка на информацията.
Ирина Иванова Петкова, специалност: Изчислителни машини и устройства. Достъп до класифиц. инф.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност: Автоматизация на производството. Организация и планиране на инвестиционния процес, Мениджър-предприемач, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката; пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.
Йоланда Петрова Недева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йонко Георгиев Димитров, специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции, мениджър на инвестиционни проекти, пълна проектантска правоспособност – конструктивна – организация и изпълнение на строителството, оценител на недвижими имоти.
Йордан Ангелов Жотев, специалност: Двигатели с вътрешно горене, Земемерство – среден техник, патентно и изобретателско дело.
Йордан Атанасов Шопов, специалност: Геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти, Инвестиционни проекти в публичния сектор, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, правоспособност да извършва дейност по кадастъра, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов, специалност: Хидромелиоративно строителство, Право, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Йордан Донев Йорданов, специалност: Транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев, специалност: Подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Йордан Стоименов Тотков, специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йордан Христов Нешев, специалност: Ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Борисова Веселинова, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Димитрова Митева, специалност: Атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, Съвременни методи за отопление и вентилация, Обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени системи, експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, Фирмен мениджмънт, Програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева, специалност: Металургия на черните метали, мениджър по международен бизнес, оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания, недвижими имоти, правоспособност като брокер.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Йосиф Георгиев Младенов, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Калин Тодоров Божилов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Калинка Маркова Крумова, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Камен Владимиров Рангелов, специалност: Електроинженер – далекосъобщ. техника, ст.н.с. ІІ степен.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: Автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, Роботика, Робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Камелия Иванова Виденова-Тончева, специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Каролина Николаева Иванова, специалност: Радиоелектроника, Комуникационна техника, Роботика, Техническа журналистика, Графичен дизайн, Търговия и икономика.
Катерина Атанасова Михова, специалност: Икономика на вътрешната търговия, Горско стопанство. Достъп до класифиц. информация.
Катя Петрова Маринкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова, специалност: Хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски предприятия.
Кеворк Врамшабух Тавитян, специалност: Инженер по Електроника и автоматика – Радио- и телевизионна техника, среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане на пром. предприятия.
Керанка Христова Русева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Д-р Калин Петров Радлов, специалност: Машиностроене и уредостроене, Дизайн на механични системи, оценител на машини и съоръжения.
К.т.н. Кирил Атанасов Кирев, специалност: Радиотехника, оценител на органи за контрол І ниво, пълна проектантска правоспособност.
Любомир Богданов Николаев, специалност: Промишлена топлотехника – машинен инженер.
Кирил Христов Велков, специалност: Подвижен жп състав, доц. доктор, подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Кирилка Стоянова Димовска, специалност: Архитектура, Компютърни технологии на архитекти.
Константин Богомилов Христов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност – конструктивна – организация и изпълнение на строителството, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Коста Петров Костов, специалност: Транспортно строителство, Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски, доктор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, пълна проектантска правоспособност по транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
Костадин Бойков Белев, специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев, специалност: Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост, автоматизация на дискретното производство.
Костадин Христов Буков, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински, специалност: Промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов, специалност: Строителен инженеринг, Бизнес администрация и мениджмънт – Международен бизнес мениджмънт.
Красимир Спасов Пенев, специалност: Електроенергетика и елекрообзавеждане, Защита на населението и критичната инфраструктура.
Красимира Илиева Атанасова, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Икономика, Банково счетоводство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Красимира Николова Петкова, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти, вписан в публичния регистър на експертите по ЕО и ОВОС със следните заявени елементи на оценката: ландшафт, културно-историческо наследство.
Кристина Стефанова Найденова, специалност: Подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценител на машини и съоръжения.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти.
Кунка Николова Каменарова, специалност: Технология на биопроизводствата – аграрни и хранителни биотехнологии, доктор, генетична трансформация на ечемик с човешки лактоферинов ген посредством директен генен принос.
Лалка Рангелова Минкова, специалност: Архитектура, Санитарно инженерство.
Лена Георгиева Димитрова, специалност: Хидравлични машини и съоръжения, патентно дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на изобретения и полезни модели, марки, ГО и промишлени дизайни.
Лидия Ангелова Занова, специалност: Икономика на транспорта, Финанси и счетоводство, Финансов мениджмънт на фирмата.
Лилия Иванова Герова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Лило Петков Кунчев, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Лиляна Кирилова Сотирова, специалност: Ел. измервателна техника.
Лъчезар Петров Григоров, специалност: Архитектура.
Лъчезар Радев Радев, специалност: Икономика и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Любомир Богданов Николаев, специалност: Промишлена топлотехника.
Любомир Богомилов Методиев, специалност: Машинен инженер, Икономика на транспортната фирма, оценител на машини и съоръжения, експерт по финансово-икономически проблеми. Достъп до класифиц. информация.
Любомир Василев Цветков, специалност: Промишлена топлотехника, Патентно дело.
Любомир Петров Герджиков, специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Людмил Алексиев Недялков, специалност: Технология на машиностроенето, експерт – технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Людмил Тодоров Маев, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, пълна проектантска правоспособност за извършване на дейности по кадастъра. Достъп до класифиц. информация.
Макари Новев Радев, специалност: Ел. обзавеждане и автоматизац. на промишлеността.
Манчо Григоров Манев, специалност: Архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, специалност: Радиотехника – ВЧ, Патентно дело.
Маргарита Йорданова Лозанова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография – среден техник.
Маргарита Райчева Гергова, специалност: Машинен инженер, Оперативно счетоводство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова, специалност: Ел. машини и апарати, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност: Комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза. Достъп до класифиц. информация.
Марин Танов Вутов, специалност: Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, Финансов мениджмънт, Строителен техник – строителство и архитектура.
Марио Недков Марков, специалност: Телекомуникации, Мениджмънт на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мариетка Енева Боджакова, специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Мария Атанасова Циганчева, специалност: Топлинна и масообменна техника.
Мария Борисова Матракова, специалност: Автоматизация на производството, оценител на недвижими имоти.
Мария Иванова Александрова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова, специалност: Архитектура. Опазване на паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Оценител на недвижими имоти, технически контрол по част – конструктивна, на инвестиционните проекти.
Мария Христова Вергова, специалност: Озеленяване, оценител на недвижими имоти, синдик, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Мария Христова Николова, специалност: Технология на машиностроенето.
Марияна Маринова Казмукова-Хардалова, специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика. Достъп до класифицирана информация.
Марко Кирилов Марков, специалност: Транспортно строителство. Пожарна и аварийна безопасност. Икономика на транспортна фирма. Газоснабдяване и пожарна безопасност на газови инсталации.
Маруся Росенова Стефанова, специалност: Металургия на черните метали, Финансов мениджмънт, Системи за опазване на околната среда, оценител на недвижими имоти.
Методи Найчев Консулов, специалност: Радиоелектроника.
Мери Пенчева Иванова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология. Оценка на недвижими имоти.
Мила Николова Галева, специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Милен Иванов Антов, специалност: Информационна сигурност, Финансов мениджмънт, независим компютърен експерт.
Милен Георгиев Дянков, специалност: Съобщителна и осигурителна техника и с-ми.
Милена Борисова Игнатова, специалност: Електроника – Електронно медицинско уредостроене.
Миломир Пенчев Богданов, специалност: Архитектура, Международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху околната среда, Топлотехническа ефективност на сградите.
Мина Хиткова Радева, специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Минко Калчев Червенков, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, машини и съоръжения.
Мирослава Христова Тотева, специалност: Архитектура.
Михаил Александров Томов, специалност: Промишлена топлотехника.
Михаил Димитров Чалев, специалност: Транспортна техника и технологии. Обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети и на стойността им.
Михаил Николов Чалашканов, специалност: Минна електромеханика, минен инженер, електромеханик.
Моника Павлова Андреева, специалност: Земеустройство.
Надежда Велкова Игнатова, специалност: Архитектура.
Надежда Кирилова Христова, специалност: Геодезия, пълна проектантска правоспособност – геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация, правоспособност да извършва дейности по кадастъра.
Надежда Христова Ярловска, специалност: Геодезия – Приложна геодезия.
Надка Йорданова Дянкова, специалност: Далекосъобщителна техника.
Надя Русева Будинова, специалност: Технология на раст., хран. и вкусовите продукти, Банки и банково дело, брокер на ценни книжа, Инвестиционен консултант.
Найден Станимиров Петров, специалност: Автоматизирано оборудване на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева, специалност: Съобщителна техника.
Начко Христов Танев, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Внедряване и подобряване на системи за управление на здраве и безопасност при работа чрез оценка и управление на риска на работното място. Вътрешни одити по здраве и безопасност с отчитане на изискванията на БДС. Вътрешен одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Недялко Иванов Иванов, специалност: Технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
Неделко Петров Неделков, специалност: Водоснабдяване и канализация.
Неделчо Георгиев Томов, специалност: Механизация на селското стопанство, оценка на машини и съоръжения.
Нели Кирилова Осиковска, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никола Бориславов Чакъров, специалност: Информатика, Информационни и комуникационни технологии, Радиоелектроника.
Никола Димитров Николов, специалност: Промишлена топлотехника, Противодействие на международен тероризъм и вътрешен екстремизъм. Достъп до класифицирана информация.
Никола Иванов Николов, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Международен бизнес, оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти, Определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р. Николай Василев Вълков, специалност: Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ. Инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение. Оперативно-стратегическа подготовка, Динамика, балистика и управл. на полета на летателните апарати. Достъп до класифиц. информация, НАТО Сикрет.
Николай Емилов Томов, специалност: Информатика.
Николай Иванов Иванов, специалност: Транспортно строителство.
Николай Йорданов Илиев, специалност: Радиотехника и електромедицинска техника, оценител на машини и съоръжения.
Николай Михайлов Генков, специалност: Техническа експлоатация на летателни апарати, Икономика на търговията, Външна търговия, оценител на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Николай Стоянов Муткуров, специалност: Физик, Медицинска физика и радиоекология.
Николай Танчев Гергов, специалност: Технология на машиностроенето – студена обработка – машинен техник, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Николета Борисова Божинова, специалност: Горско стопанство, Съвременно управление в устройството на територията.
Николина Аврамова Иванова, специалност: Автоматизация на дискретното производство, Патентно дело.
Николинка Танева Радулова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии, оценител на недвижими имоти.
Нина Петрова Нейкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Нора Лозанова Лозанова, специалност: Ландшафтна архитектура.
Олга Радкова Петрова, специалност: Транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност: Технология и механизация на строителството.
Олег Марков Кръстев, специалност: Подвижен железопътен състав, доцент, доктор – Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Орлин Петров Пелов, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Павел Георгиев Иванов, специалност: Разработка на полезни изкопаеми – открит добив, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Проф. Панайот Ангелов Панайотов, специалност: Механична технология на дървесината.
Паулинка Димитрова Томова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: Технология на растителни хранителни и вкусови продукти.
Петко Костов Зоровски, специалност: Хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти.
Петко Любенов Милевски, специалност: Промишлена топлотехника, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Достъп до класифиц. информация.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Петър Ангелов Ангелов, специалност: Хладилна техника и технология, Отопление и вентилация на жилищни и промишлени сгради.
Петър Атанасов Трайков, специалност: Екология и опазване на околната среда, Стопанско управление.
Петър Георгиев Ковачев, специалност: Механизация на селското стопанство, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на права на интелектуална собственост, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: Двигатели с вътрешно горене, Подемно-транспортни машини.
Петър Каменов Милчев, специалност: Строителство на сгради и съоръжения – технология, Координатор по безопасност и здраве.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ, електроинженер.
Петър Цветанов Асенов, специалност: Машинен инженер – Топлоенергетика.
Петя Георгиева Димитрова, специалност: Геодезия, пълна проектантска правоспособност – геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Петя Георгиева Николова, специалност: Маркшайдерство и геодезия, Ограничена проектантска правоспособност – строежи от кат. ІІІ – VІ кат. Дейност по кадастъра.
Петя Петкова Маринчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство; Пълна проектантска правоспособност по части – конструктивна и организация и изпълнение на строителството.
Пламен Генов Генов, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради паметници на културата. Достъп до класифиц. информация.
Пламен Димитров Гърбов, специалност: Технология на строителството, Конструкции на сгради и съоръжения, Правоспособност по част – Конструктивна.
Пламен Иванов Милев, специалност: Комуникационна техника и технологии. Видеоанализ и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация на проф. квалификация, документен контрол. Достъп до класифиц. информация.
Пламен Стефанов Цанков, специалност: Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Пламен Цанков Радев, специалност: Маркшайдерство и геодезия, дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова, специалност: Геодезия, правосопособност да извършва дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева, специалност: Архитектура.
Радко Иванов Чапаров, специалност: Технология на металите, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията, общественото хранене и транспорта. Достъп до класифиц. инф.
Радослава Николова Лицова, специалност: Технология на машиностроенето, ИОУ на изобретения, рационализации и патентно-лицензионната дейност.
Доц. Радостин Иванов Паздеров, специалност: Доцент по минералогия и кристалография. Геология и проучване на полезните изкопаеми. Геотехнология. Пълна проектантска правоспособност – геолого-техническа на проучвателните и добивните работи.
Райна Василева Бонева, специалност: Транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност: Електронна техника ЕЯМУ, Геодезия, Електронни средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Райна Петрова Златарева, специалност: Промишлена техника.
Рали Динев Коев, специалност: Ел. измерватели на техн., Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите. Достъп до класифиц. информация.
Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Рашко Иванов Владимиров, специалност: Комуникационна и осигурителна техника.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен бизнесменидмънт. Достъп до класифицирана информация.
Росен Александров Александров, специалност: Технология на металите и металообработваща техника, Компютърни системи и технологии.
Росен Димитров Пандев, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Финансов и банков мениджмънт, оценка на недвижими имоти.
Росен Иванов Гюрджеклиев, специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Росен Стоянов Костов, специалност: Геодезия, Инженер-геодезист, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Владимирова Шонева, специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Росица Маринова Петрова, специалност: Хидрогеология и инженерна геология.
Росица Петрова Румян, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти и паметници на културата, опазване на паметниците на културата.
Румен Бончев Дунев, специалност: Транспортна техника и технологии – Автомобилна техника, Електромобили.
Румяна Атансова Гондова, специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Единни европейски методи и подходи при определяне стойността на недвижими имоти и сгради – паметници на културата. Световни стандарти за бизнес оценяване.
Румяна Живкова Кръстева, специалност: Промишлена топлотехника, пълна проектантска правоспособност по части: отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване; обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Румяна Йорданова Дончева, специалност: Автоматизация на производството в минно-добивната промишленост, Промишлен мениджмънт, оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Румяна Миткова Стоянова, специалност: Технология на металите, икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Радкова Шипкова, специалност: Земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Румяна Тошева Несторова, специалност: Селскостопанска техника, оценител на машини и съоръжения. Достъп до класифиц. инф.
Светла Георгиева Вангелова, специалност: машиностроене и уредостроене – прецизна техника, правна закрила на интелектуалната собственост, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност: Горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов, специалност: Обогатяване на полезните, ИУ на природопл., опазв. и възпр. на обкр. среда, Фирмено счетоводство, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Сара Бенямин Коен, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Светлана Цветкова Янева, специалност: Текстилна техника и технологии, главен асистент – Машинно инженерство – Приложна геометрия и инженерна графика, доктор по технически науки. Общо инженерство – Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Светлозар Радев Ганев, специалност: Индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Светозар Петров Георгиев, специалност: Далекосъобщителна техника.
Светослав Веселинов Мартинов, специалност: Транспортна техника и технологии, доктор по транспорт, корабоплаване и авиация, Спопанско управление.
Свобода Желева Кирязова, специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност по части – електрическа.
Силвия Георгиева Кирилова-Йовчева, специалност: Хидростроителство. Доктор по инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: Експлоатация на жп транспорта, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества. Достъп до класифиц. инф.
Славинка Лазарова Генчева, специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Славка Григорова Бурова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова, специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Снежанка Стоянова Андреева, специалност: Архитектура, Организация и управление на малка фирма – мениджър.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология. Организация и упр. на межд. инж. дейност, ограничена проектантска правоспособност – строежи V – VІ кат., оценител на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството на основата на изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова, специалност: Геодезия, Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев, специалност: Автоматизация на производството, оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, приборите и средствата за автоматизация и изчислителната и организационната техника, недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, интелектуална собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност: Горско стопанство, оценител на гори и земи в горския фонд.
Стамен Станимиров Димитров, специалност: Автомобили, трактори и кари.
Проф. Станимир Михайлов Карапетков, специалност: Инженер-механик, доктор на техническите науки – Машинно инженерство, професор – Приложна механика, Право.
Станимир Малинов Станков, специалност: Експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология, Софтуер за стимулационни анализи на реконструкция на произшествия с МПС.
Станислав Александров Златанкев, специалност: Каростроене и автотранспортна техника – Колесни и верижни машини, оценител на машини и съоръжения.
Станислава Борисова Николова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – Организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станимир Тодоров Янчев, специалност: Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятия и вземания.
Станислав Димов Пандев, специалност: Ел.централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност: Технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води и архитектурно-строителна част, оценител на недвижими имоти и строителна част на строежи, провеждане и изпълнение на процедури по ЗОП, екологична оценка на въздействие на проекти.
Стефан Венелинов Алев, специалност: Геодезия, Правоспособност да извършва дейности по кадастъра, ограничена проектантска правоспособност – геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация.
Стефан Златев Стефанов, специалност: Ел. машини и апарати.
Стефан Иванов Христозов, специалност: Авиоинженер, Национална сигурност.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, Технология и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков, специалност: Топлотехника.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност: Промишлена топлотехника.
Стефка Дечева Стойчева, специалност: Земеустройство.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова, специалност: Технология на машиностроенето, Промишлено и гражданско строителство – технология и организация, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Милкова Пенчева, специалност: Технология на маш. и мет.
Стефчо Димитров Христов, специалност: Промишлена топлотехника.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: Ел. енергетика – електроинженер, Промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на авиационни произшествия и вътрешен одит.
Стоян Петков Стоянов, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност по геодезия и кадастър, проектантска правоспособност, работа с приложен софтуер.
Стоянка Василева Савова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Петрова Кунчева, специалност: Хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: Технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Танко Янков Танков, специалност: Водоснабдяване и канализация – Мрежи и съоръжения, Геодезия, Фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова, специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Таня Георгиева Трайкова, специалност: Машинен инженер, строителство и архитектура – техникум, оценител на недвижими имоти. Достъп до класифиц. информация.
Таня Илиева Алексиева, специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Таня Йонкова Калпачка, специалност: Промишлена топлотехника.
Татяна Атанасова Митева, специалност: Маркшайдерство, извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Татяна Георгиева Трайкова, специалност: Топлинна и масообменна техника, оценител на недвижими имоти. Достъп до класифиц. информация.
Татяна Милчева Драганинска, специалност: Архитектура. Екология, соларни технологии, европроекти.
Теменужка Василева Минчева, специалност: Архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност: Строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, оценка на земеделски земи.
Тинко Петков Трифонов, специалност: Автоматизация на дискретни производства, Организация и управление на външната търговия, Международна търговия.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност: Технология на машиностроенето, оценител на машини, съоръжения и оборотни активи.
Тодор Димитров Костов, специалност: Противопожарна техника и безопасност, строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
Тодор Желев Авджиев, специалност: Радиотехника.
Тодор Иванов Чакъров, специалност: Механизация на селското стопанство, Технология на металите, Експертна оценка на щети и на стойността им.
Тодор Христов Димитров, специалност: Експлоатация на жп транспорт. Достъп до класифиц. информация.
Тони Петров Тонев, специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт, Техническо поддържане на автомобилите, Съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза, изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Трифон Иванов Василев, специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Филип Савов Савов, специалност: Технология на машиностроенето, Заваръчна техника секция Корабостроителна технология.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност: Хидромелиоративно строителство.
Хараламби Йонков Петров, специалност: Технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества, земеделски земи и подобренията върху тях.
Христина Методиева Керелска, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христо Генов Колев, специалност: Топлоядрена енергетика.
Христо Георгиев Пелев, специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Георгиев Христов, специалност: Машинен инженер – подвижен жп състав, Вагоностроене и вагонно стопанство.
Христо Господинов Христов, специалност: Експлоатация на жп транспорт, ръководител движение.
Христо Димитров Брестлиев, специалност: Топлинна и хладилна техника – среден техник, Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация. Технология на обществени сгради, на предприятия за леката промишленост, на обекти и съоръжения за природен газ. Механична технология на дървесината, Маркетинг и иновация, оценител на цели държавни и общински предприятия, активи.
Христо Динков Камберов, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Христо Иванов Стоянов, специалност: Техника и технология на текстила и облеклото, Финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, електронна техника.
Христо Николов Манчев, специалност: Металургия на черните метали.
Христо Пенчев Михайлов, специалност: Ел. енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
Христо Тодоров Цаков, специалност: Минна електромеханика, Трансфер и внедряване на технологии и изделия; Оценител на цели държавни и общински предприятия, активи, технически контрол на сгради, безопасност и здраве в строителството.
Цветан Димитров Димитров, специалност: Радиоелектронна техника.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и съоръжения.
Цветан Николаев Вълчинов, специалност: Маркшайдерство и геодезия.
Цветанка Младенова Колева, специалност: Минен инженер, Охрана на труда.
Цветанка Павлова Терзиева, специалност: Маркшайдерство – средно техническо, оценител на недвижими имоти.
Цвете Василева Спасова-Минчева, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Цветелин Николаев Малинов, специалност: Общо машиностроене.
Цветелина Ананиева Ананиева, специалност: Транспортна техника и технологии, Финансов контрол.
Цветелина Иванова Иванова-Ангелова, специалност: Хидротехническо строителство, Хидротехнически съоръжения.
Цветолюб Лазаров Павлов, специалност: Радио- и телевизионна техника, Фирмен мениджмънт; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества; оценка на машини и съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни активи, сертификат: Европейски компютърен сертификат – експерт. Достъп до класифиц. информация.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: Инженер по електроника и автоматика, Ценообразуване на недвижимите имоти и строителството, Оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Янков Пальов, специалност: Геодезия, Предприемачество и право в международния бизнес, оценител на недвижими имоти.
Юли Кирилов Стоилов, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Юлиян Димитров Македонски, специалност: Архитектура.
Доц. Явор Димитров Бойчев, специалност: Топло- и ядрена енергетика, Материалознание и технология на машиностроителните материали, Системи и технологии за защита, проектант на взривни работи втора степен, международен специалист по заваряване, международен инспектор по заваряване, достъп до класифицирана информация – България, НАТО, ЕС. Достъп до класифицирана информация.
Явор Николов Терзиев, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Ян Любенов Нинов, специалност: Автоматизация на минното производство.
Янка Делчева Чолакова, специалност: Електрификация на селското стопанство, Обследване на енергийна ефективност на сгради.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Найденов Димитров, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Александър Петров Грозданов, специалност: Автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт – машинен техник.
Доц. д-р инж. Ангел Петков Ангелов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: Автомобилни войски, Транспортна техника и технология, автоконтрольор.
Ангел Петков Маринов, специалност: Автомобилен транспорт, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството.
Анжел Евгениев Димитров, специалност: Машинен инженер – хидравлика и пневматика, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Антони Вълков Запрянов, специалност: Машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника. Достъп до класифицирана информация.
Асен Вълчев Чакъров, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Асен Станков Димитров, специалност: Автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Аспарух Василев Василев, специалност: Транспортна техника и технологии – автомобилна техника, автоексперт-оценител, автотранспортна техника.
Атанас Велинов Тодоров, специалност: Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: Изчислителна техника, автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Атанас Илиев Желязков, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценител на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Петров Табаков, специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ, Двигатели с вътрешно горене (инженер по експлоатация и ремонт на АТТ).
Богдан Иванов Парашкевов, специалност: Трактори, автомобили и ССМ, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, автомобилния транспорт, строителството и селското стопанство.
Богомил Георгиев Лазаров, специалност: Технология на машиностроенето, Бизнес мениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова, специалност: Двигатели с вътрешно горене, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, автоексперт-оценител.
Бойко Георгиев Йорданов, специалност: Техонология и управление на транспорта; преподавател – инструктор по обучение на водачи на МПС.
Бойко Стоянов Шопов, специалност: Транспортна техника и технологии, Двигатели с вътрешно горене, автомобилен експерт.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: Машинен инженер.
Валентин Димитров Моллов, специалност: Транспортно строителство, Пътно строителство.
Валентин Стойчев Панчев, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Организация и безопасност на движението.
Валери Бориславов Обретенов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Валери Сашев Митов, специалност: Автотехническа експертиза, Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифиц. информация.
Ваню Стефанов Стефанов, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Икономика, организация и управление на вътрешноградския и крайградския транспорт.
Васил Аврамов Василев, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника, Системи и управление.
Васил Илиев Палавров, специалност: Технология и управление на транспорта, преподавател – инструктор на водачи на МПС, Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица, Стопанско управление.
Васил Кирилов Андонов, специалност: Монтьор и водач на МПС – средно специално, Механизация на мините.
Васил Пенчев Пенчев, специалност: Транспортна техника и технологии, автомобилна техника.
Величко Костадинов Динчев, специалност: Електроника и автоматика, автотехнически експертизи.
Вениамин Вълков Тодоров, специалност: Технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Венцислав Кирилов Другански, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Венцислав Цветанов Василев, специалност: Висше военно академично образование, Железопътна техника, Автотранспортна техника. Достъп до класифицирана информация.
Виктор Ленинов Иванов, специалност: Технология и управление на транспорта, Бизнес администрация.
Владимир Василев Васев, специалност: Ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Владислав Георгиев Самоходов, специалност: Транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза.
Веселин Владиславов Василев, специалност: Експлоатация и ремонт на летателните апарати. Основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България. Финанси, Банково дело, Мениджмънт на военновъздушните сили, оценител на машини и съоръжения. Достъп до класифиц. информация.
Д-р Владимир Делчев Начев, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Георги Асенов Стоименов, специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифиц. информация.
Георги Борисов Таков, специалност: Експлоатация на свързочната техника, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Достъп до класифиц. инф.
Георги Димитров Палагачев, специалност: Машинен инженер – Транспортна техника и технологии, Технология и организация на автомобилния транспорт, преподавател – инструктор на водачи на МПС, извършване на периодични прегледи за проверка на превозните средства, превозващи опасни товари по ADR, професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари, професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници.
Георги Златков Кузмев, специалност: Транспортна техника и технологии. Технология и управление на транспорта. Инженер по транспорта.
Доц. д-р Данаил Андреев Хлебарски, специалност: Колесни и верижни машини; Автомобили, трактори и кари.
Детелин Петков Ганчев, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Димитър Алексеев Стоев, специалност: Автотехническа експертиза.
Проф. Димитър Живков Димитров, специалност: Професор – транспорт, корабоплаване и авиация, доцент – транспортни системи и транспортни технологии, Технологии и организация на жп транспорт, Теология, Проектиране и изграждане на комуникационни, компютърни и интернет системи и сайтове.
Димитър Кирилов Късметов, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Кирчев Иванов, специалност: Транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи на ПТП, Основи на риска и автомобилно застраховане.
Динко Куманов Динев, специалност: Автоматика, Информационна и управляваща техника, Изчисляване, оглед и оценка на МПС, Определяне на размер и основание и изплащане на застрахователни обезщетения.
Драгия Драгиев Младенов, специалност: Транспортна техника и технологии, Технологии и управление на транспорта, Маркетинг, професионална компетентност на международен автомобилен превоз на товари и международен превоз на пътници, консултант по безопасността при превоз на опасни товари, техник на транспортна техника.
Емил Борисов Павлов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Емил Живков Йорданов, специалност: Машинен инженер. Двигатели с вътрешно горене. Военен инж. по експл. на АТТ.
Емил Димитров Христов, специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – Технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Елена Ботьова Христова, специалност: Подвижен железопътен състав, оценка на машини и съоръжения.
Живко Христов Евтимов, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител на машини и съоръжения.
Ивайло Бориславов Манолов, специалност: Транспортен мениджмънт, Икономика и управление на транспорта, Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица, монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения.
Ивайло Емилов Григоров, специалност: Електротехника.
Ивайло Петров Йорданов, специалност: Технология и управление на транспорта.
Иван Александров Маринов, специалност: Публична администрация, Строителна механизация – машинист-крановик.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Йорданов Иванов, специалност: Транспортна техника и технологии, Социално и застрахователно дело, автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Иван Методиев Методиев, специалност: Автомобили и кари – средно специално, експерт-оценител на МПС.
Иван Методиев Шопниколов, специалност: Автоматизация на минното производство, Международни икономически отношения, супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Илиев, специалност: Технология на минното производство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, автотехническа експертиза.
Илиян Ванков Николов, специалност: Туризъм, Технически експертен анализ на пътнотранспортни произшествия за вещи лица, експерт-оценител на МПС.
Йордан Ангелов Жотев, специалност: Двигатели с вътрешно горене, Земемерство – среден техник; Патентно и изобретателско дело.
Йордан Донев Йорданов, специалност: Транспортна техника и технологии; оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев, специалност: Подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Д-р Калин Петров Радлов, специалност: Машиностроене и уредостроене, Дизайн на механични системи, оценител на машини и съоръжения.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, Роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кирил Станимиров Карапетков, специалност: Транспортен мениджмънт, Електроника, Анализ на ПТП.
Кирил Христов Велков, специалност: Подвижен жп състав, доц. доктор – Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Кирил Цветанов Иванов, специалност: Технология и организация на железопътния транспорт. Експерт – железопътен транспорт – технически, икономически и търговски проблеми. Криминалист, специализирал в направленията: дактилоскопия, графология, трасология и фалшификати.
Кольо Дончев Михов, специалност: Маркетинг.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ.
Константин Руменов Грънчаров, специалност: Транспортна техника и технологии, тех. прегледи на ППС.
Красимир Николаев Пъргов, специалност: Транспортен мениджмънт и логистика, Стопанско управление, извършване на периодични прегледи за проверка на превозните средства, превозващи опасни товари, сервизен специалист – тахографи.
Ленин Велинов Станоев, специалност: Двигатели с вътрешно горене, автомонтьор, оценител на машини и съоръжения в сферата на автомобилния транспорт и селското стопанство, селскостопански машини.
Лилия Александрова Гълъбова-Белева, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Лило Петков Кунчев, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Лучия Александрова Абаджиева, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Марин Митев Алексиев, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Милена Георгиева Мраценкова, специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт, д-р по транспорт, корабоплаване и авиация – Изследване и моделиране на автомобилните потоци в пристанищен транспортен възел при комбинирани товарни превози.
Михаил Димитров Чалев, специалност: Транспортна техника и технологии. Обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети и на стойността им.
Михаил Тодоров Недков, специалност: Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника.
Мирослав Георгиев Филипов, специалност: Транспортна техника и технологии.
Мирослав Петров Маринов, специалност: Технология на машиностроене и уредостроене.
Младен Георгиев Христов, специалност: Транспортна техника и технологии, застраховане и социално дело.
Начо Константинов Симеонов, специалност: Бизнес мениджмънт и технологии, автотехнически експертизи.
Недка Иванова Петрова, специалност: Икономика и управление на транспорта, Автомобилен транспорт, автотехническа експертиза, преподавател – инструктор на водачи на МПС.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Николай Владимиров Пелов, специалност: Железопътна техника – електрически локомотиви, автотехническа експертиза.
Николай Огнянов Иванов, специалност: Застраховане и социално дело, автоексперт.
Николай Пеев Камбуров, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Николай Петров Карагьозов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Николай Спасов Христов, специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ, инженер по двигатели с вътрешно горене.
Николай Стоянов Иванов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Нина Петрова Нейкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Олег Марков Кръстев, специалност: Подвижен железопътен състав, доцент, доктор – подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Павел Иванов Джамбазов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов, специалност: Двигатели с вътрешно горене, патентно дело, Европейско патентно ведомство, оценител на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, правомощия за обектите в областта на: изобретения и полезни модели, на търговските марки и промишлените образци, оценка на други активи (дизайн, декоративни изкуства и антиквариат).
Петър Велков Христов, специалност: Транспортна техника и технологии.
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: Двигатели с вътрешно горене, Подемно-транспортни машини.
Петър Любомиров Костов, специалност: Измервателна техника, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Петър Пенчев Славов, специалност: Транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза – проблеми, методика.
Пеню Димов Пенев, специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ, Двигатели с вътрешно горене.
Радослав Кирилов Стоянов, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта.
Райка Асенова Чингова, специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт, Бизнес мениджмънт на автомобилните превози, АТЕ.
Росица Владимирова Шонева, специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Румен Бончев Дунев, специалност: Транспортна техника и технологии – Автомобилна техника, Електромобили.
Румен Петров Таслаков, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Сашко Петров Погачев, специалност: Автомобили, трактори и кари.
Светослав Велков Велков, специалност: Автомобилна техника.
Светослав Николаев Георгиев, специалност: Автотехническа експертиза, преподавател – инструктор на водачи на МПС.
Серьожа Лазаров Даскалов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Славянка Стоянова Гелева, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Стамен Станимиров Димитров, специалност: Автомобили, трактори и кари.
Проф. Станимир Михайлов Карапетков, специалност: Инженер-механик, доктор на техническите науки – Машинно инженерство, професор – Приложна механика, Право.
Станислав Александров Златанкев, специалност: Каростроене и автотранспортна техника – Колесни и верижни машини, оценител на машини и съоръжения.
Стефан Василев Ангелов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Стефан Иванов Ташев, специалност: Трактори и кари; оценител на машини и съоръжения.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, Технология и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Кръстев Делчев, специалност: Автотехническа експертиза, машинен инженер – Двигатели с вътрешно горене.
Стоимен Димитров Стоименов, специалност: Автомобили и кари – експлоатация и ремонт – средно специално, Организация и управление на франчайзинговата дейност, автотехническа експертиза.
Стойчо Серафимов Петров, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари. Извършване на периодични прегледи на ППС.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на авиационни произшествия и вътрешен одит.
Тихомир Младенов Тодоров, специалност: Транспортна техника и технологии. Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица. Право.
Тодор Иванов Чакъров, специалност: Механизация на селското стопанство, Технология на металите, Експертна оценка на щети и на стойността им.
Тони Петров Тонев, специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт, Техническо поддържане на автомобилите, Съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза, изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Христо Борисов Минков, специалност: Икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Доц. Христо Василев Узунов, специалност: Доцент – Автомобили, трактори и кари, доктор – приложна механика, автотехническа експертиза, експерт-оценител на МПС.
Христо Господинов Христов, специалност: Експлоатация на жп транспорт, Ръководител движение.
Христо Емилов Емилов, специалност: Автоексперт, Английски език ниво В1
Христо Иванов Иванов, специалност: Средно – Физика, Дигитални и аналогови тахографи.
Христо Иванов Иванов, специалност: Социално и застрахователно дело, Технологии и безопасност в автомобилния транспорт.
Христо Иванов Стоянов, специалност: Техника и технология на текстила и облеклото, Финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, Електронна техника.
Христо Недков Христов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Христо Стоянов Василев, специалност: Транспортна техника и технологии – Технология и организация на автомобилния транспорт.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и съоръжения.
Цветелин Николаев Малинов, специалност: Общо машиностроене.
Ценко Василев Вапцаров, специалност: Специалист по ДВГ и автомобили.
Д-р Яна Ангелова Липийска, специалност: Геодезия – Геоинформационни системи, Картография – Тематично географско картографиране, Геодезия и фотограметрия в разследването на ПТП.
Янко Васков Николов, специалност: Автотехническа експертиза, Технология и управление на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Албен Рашков Родопманов, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, Стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева, специалност: Инженерна химия.
Александър Велков Гоцев, специалност: Топлотехника.
Ангел Георгиев Константинов, специалност: Техн. на машиностроенето.
Ангел Петров Муташки, специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Анжел Евгениев Димитров, специалност: Машинен инженер – Хидравлика и пневматика, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева, специалност: Технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини и съоръжения, активи.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: Химическа технология на дървесината, Икономика, организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и др. фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов, специалност: Машинен инженер. Военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника. Достъп до класифицирана информация.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: Водоснабдяване и канализация.
Атанас Илиев Желязков, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценител на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Сотиров Дробенов, специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Асен Станков Димитров, специалност: Автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност: Технология на машиностроенето, Застрахователно и социално дело, Ефективно управление на промишленото предприятие.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация. Професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството. Оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров, специалност: Технология на машиностроенето, Бизнес мениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност: Уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев, специалност: Технология и организация на жп транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Борис Георгиев Петков, специалност: Хидравлика и пневматика.
Борислав Рангелов Йорданов, специалност: Промишлена топлотехника.
Валентина Стефанова Николова, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоръжения. Достъп до класифиц. информация.
Валентин Атанасов Петков, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: Машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов, специалност: Пътно строителство. Достъп до класифиц. информация.
Доц. д-р Валери Емилов Митков, специалност: Металургия на черните метали, Техника и технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Васил Аврамов Василев, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника, Системи и управление.
Васил Стефанов Михайлов, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Вася Иванова Германова, специалност: Машинен инженер – хидравлични машини, Патентно дело, оценител на интелектуална и индустриална собственост.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност: Технология на металите.
Венцеслав Михайлов Бобев, специалност: Металургия на черните метали и леярство, Валцуване на металите, новости в прокатното производство.
Виктор Иванов Стайков, специалност: Машиностроителна техника и технологии, Компютърни технологии в машиностроителното проектиране и производство.
Виолета Върбанова Шентова, специалност: Механично уредостроене, Металорежещи машини и технологични процеси за студена обработка на металите, Патентно дело, оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност: Промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева, специалност: Промишлена топлотехника, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси. Оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето. Международни финанси. Финансов и кредитен анализ. Маркетинг и мениджмънт.
Владимир Велчев Велев, специалност: Технология на машиностроенето.
Владислав Велков Велков, специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Доцент – Строителни конструкции. Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в проектирането.
Георги Андонов Георгиев, специалност: Хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Асенов Стоименов, специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифиц. информация.
Георги Василев Георгиев, специалност: Маш. и апар. хр. промишленост, оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Георги Костадинов Йончев, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Достъп до класифиц. информация.
Даниела Димитрова Порязова, специалност: Архитектура.
Данка Маринова Пергелова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Изработване и управление на проекти, психология на управлението.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност: Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, Мрежи и съоръжения.
Детелин Петков Ганчев, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Димитър Атанасов Атанасов, специалност: Топло- и ядрена енергетика, Машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, Удостоверение – верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове.
Проф. Димитър Живков Димитров, специалност: Професор – транспорт, корабоплаване и авиация, доцент – транспортни системи и транспортни технологии, Технологии и организация на жп транспорт, Теология, Проектиране и изграждане на комуникационни, компютърни и интернет системи и сайтове.
Димитър Йорданов Илиев, специалност: Технология на машиностроенето, Притежател на патенти за различни изобретения.
Димитър Кирилов Късметов, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Петров Петев, специалност: Радио- и телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: Технология на машиностроенето, Конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни процеси и операции, проектиране, организация на производството, стандарти и качество, лицензиран и сертифициран оценител на машини и съоръжения.
Димитър Юлианов Македонски, специалност: Машинен инженер – Машиностроителни технологии и производствена техника.
Димитринка Борисова Милевска, специалност: Технология на шевното производство.
Евгения Кръстева Табова, специалност: Автоматика и телемеханика, Патентен специалист, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евтим Фердинандов Наков, специалност: Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова, специалност: Топлинна и масообменна техника.
Елеонора Емилова Вълева, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Елияна Димитрова Христова, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини.
Емил Тодоров Соколов, специалност: Машини и апар. за хим. и хран. промишленост.
Емилия Антова Петрова, специалност: Общо машиностроене и уредостроене, оценка на машини и съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни активи.
Проф. Ивайло Гинев Ганев, специалност: Топло- и ядрена енергетика.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: Техническа експлоатация на летат. апарати, Икономика на сигурността и отбраната.
Иван Иванов Гешев, специалност: Слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Методиев Шопниколов, специалност: Автоматизация на минното производство, Международни икономически отношения, Супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: Двигатели с вътрешно горене, Извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ кат.
Иван Чанков Иванов, специалност: Технология на машиностроенето и металите.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност: Текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова, специалност: Промишлена топлотехника, пълна проектантска правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, технологична на предприятия за производство, складиране и търговия с храни и лекарства, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, проектиране на газови инсталации.
Илия Петров Гюров, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Ина Димитрова Бояджиева, специалност: Топлинна и масообменна техника, Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност: Автоматизация на производството, Организация и планиране на инвестиционния процес, мениджър-предприемач, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката; пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.
Йонко Георгиев Димитров, специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции, мениджър на инвестиционни проекти, пълна проектантска правоспособност – конструктивна, организация и изпълнение на строителството, оценител на недвижими имоти.
Йордан Донев Йорданов, специалност: Транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Йордан Стоименов Тотков, специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева, специалност: Атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, Съвременни методи за отопление и вентилация, Обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени системи, експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, Фирмен мениджмънт, Програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева, специалност: Металургия на черните метали, мениджър по международен бизнес, оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания, недвижими имоти, правоспособност като брокер.
Калин Тодоров Божилов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, Роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Каролина Николаева Иванова, специалност: Радиоелектроника, Комуникационна техника, Роботика, Техническа журналистика, Графичен дизайн, Търговия и икономика.
Кирил Василев Будинов, специалност: Маркетинг, Технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Кеворк Врамшабух Тавитян, специалност: Инженер по електроника и автоматика – Радио- и телевизионна техника, среден електротехник – Електроенергетика и електрообзавеждане на пром. предприятия.
Керанка Христова Русева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Константин Богомилов Христов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – Конструкции, пълна проектантска правоспособност – Конструктивна – организация и изпълнение на строителството, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Костадин Христов Буков, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински, специалност: Промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов, специалност: Строителен инженеринг, Бизнес администрация и мениджмънт – Международен бизнес мениджмънт.
Костадин Бойков Белев, специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев, специалност: Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост. Автоматизация на дискретното производство.
Красин Стоянов Койчев, специалност: Топлоенергетика, Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, обследване за енергийна ефективност и сертфициране на сгради.
Кристина Стефанова Найденова, специалност: Подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценител на машини и съоръжения.
Лена Георгиева Димитрова, специалност: Хидравлични машини и съоръжения, Патентно дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на изобретения и полезни модели, марки, ГО и промишлени дизайни.
Лило Петков Кунчев, специалност: Двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Лъчезар Радев Радев, специалност: Икономика и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Людмил Алексиев Недялков, специалност: Технология на машиностроенето, експерт – технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Любомир Петров Герджиков, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, Международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Макари Новев Радев, специалност: Ел. обзавеждане и автоматиз. на промишлеността.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, специалност: Радиотехника, Патентно дело.
Маргарита Райчева Гергова, специалност: Машинен инженер, Оперативно счетоводство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова, специалност: Ел. машини и апарати, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Доц. Мариана Иванова Христова, специалност: Доцент по техника на безопасността на труда и противопожарна техника. Инженер-химик. Технология на органичния синтез и горивата.
Мариела Димитрова Велинова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност: Комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза. Достъп до класифиц. информация.
Мариетка Енева Боджакова, специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електро-технически експертизи.
Мария Иванова Александрова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Мария Павлова Гашарова, специалност: Технология и механизация на строителството, оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, специалност: Технология на машиностроенето.
Марин Танов Вутов, специалност: Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, финансов мениджмънт, строителен техник – строителство и архитектура.
Милен Георгиев Дянков, специалност: Съобщителна и осигурителна техника и с-ми.
Михаил Александров Томов, специалност: Промишлена топлотехника.
Надка Йорданова Дянкова, специалност: Далекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева, специалност: Съобщителна техника.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Невена Михайлова Стефанова, специалност: Технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Недялко Иванов Иванов, специалност: Технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: Промишлено и гражданско строителство. Международен бизнес, оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти; Определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р. Николай Василев Вълков, специалност: Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ. Инженер – технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение. Оперативно-стратегическа подготовка, Динамика, балистика и управл. на полета на летателните апарати. Достъп до класифиц. информация, НАТО Сикрет.
Николета Борисова Божинова, специалност: Горско стопанство, Съвременно управление в устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност: Технология и механизация на строителството.
Доц. Олег Марков Кръстев, специалност: Подвижен железопътен състав, доцент, доктор – подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Орлин Петров Пелов, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: Технология на растителни хранителни и вкусови продукти.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ, електроинженер.
Петър Цветанов Асенов, специалност: Машинен инженер – Топлоенергетика.
Пламен Стефанов Цанков, специалност: Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Доц. Радостин Иванов Паздеров, специалност: Доцент по минералогия и кристалография. Геология и проучване на полезните изкопаеми. Геотехнология. Пълна проектантска правоспособност – геолого-техническа на проучвателните и добивните работи.
Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Росен Александров Александров, специалност: Технология на металите и металообработваща техника, Компютърни системи и технологии.
Росен Иванов Гюрджеклиев, специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Румяна Атансова Гондова, специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Миткова Стоянова, специалност: Технология на металите, Икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Савина Здравкова Спасова, специалност: Технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност: Горско стопанство.
Светлана Цветкова Янева, специалност: Текстилна техника и технологии, главен асистент – Машинно инженерство – Приложна геометрия и инженерна графика, доктор по технически науки. Общо инженерство – Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Светлозар Радев Ганев, специалност: Индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Светослав Веселинов Мартинов, специалност: Транспортна техника и технологии, доктор по транспорт, корабоплаване и авиация, Стопанско управление.
Серьожа Лазаров Даскалов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: Експлоатация на жп транспорта, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества. Достъп до класифиц. информация.
Славей Славчев Луков, специалност: Монтьор на ел. мрежи и уредби за високо напрежение, Социални дейности.
Софка Велчева Асенова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Пълна проектантска правоспособност – конструктивна – организация и изпълнение на строителството и пожарна безопасност – конструктивен, оценител на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев, специалност: Автоматизация на производството, оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, приборите и средствата за автоматизация и изчислителната и организационната техника, недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, интелектуална собственост.
Станимир Малинов Станков, специалност: Експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология, софтуер за стимулационни анализи на реконструкция на произшествия с МПС.
Станко Людмилов Йончев, специалност: Транспортно строителство, Конструктивно инженерство, Пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Стефан Борисов Яковски, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води и архитектурно-строителна част, оценител на недвижими имоти и строителна част на строежи, провеждане и изпълнение на процедури по ЗОП, екологична оценка на въздействие на проекти.
Стефан Иванов Христозов, специалност: Авиоинженер, Национална сигурност.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти. Технология и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков, специалност: Топлотехника.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: Ел. енергетика – електроинженер, Промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на авиационни произшествия и вътрешен одит.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: Технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Тинко Петков Трифонов, специалност: Автоматизация на дискретни производства, Организация и управление на външната търговия, Международна търговия.
Тодор Желев Авджиев, специалност: Радиотехника.
Доц. д-р. Тодор Гергов Пеняшки, специалност: Технология на машиностроенето, оценител на машини, съоръжения и оборотни активи.
Тони Петков Петков, специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане, правоспособност за извършване на извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение.
Тони Петров Тонев, специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт, Техническо поддържане на автомобилите, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза, изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Трифон Иванов Василев, специалност: Електроинженер – електрически машини и апарати.
Хараламби Йонков Петров, специалност: Технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества, земеделски земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов, специалност: Експлоатация на жп транспорт, ръководител движение.
Цветан Боянов Бояджиев, специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Строителни конструкции.
Цветелин Николаев Малинов, специалност: Общо машиностроене.
Юли Кирилов Стоилов, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Доц. Явор Димитров Бойчев, специалност: Топло- и ядрена енергетика, Материалознание и технология на машиностроителните материали, Системи и технологии за защита, проектант на взривни работи втора степен, международен специалист по заваряване, международен инспектор по заваряване, Достъп до класифицирана информация – България, НАТО, ЕС. Достъп до класифицирана информация.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Адалберт Асенов Антов, специалност: Компютърни системи и технологии.
Асен Любомиров Тошев, специалност: Математика, Изкуствен интелект.
Александър Ангелов Ангелов, специалност: Комуникационна техника и технологии, Радиокомуникационна техника.
Александър Недялков Кирков, специалност: Информационна сигурност, Авторски права на софтуерни приложения и в интернет. Установяване и сигурност на системи с банкови карти. Достъп до класифиц. информация.
Атанас Богданов Балджийски, специалност: Автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: Изчислителна техника, автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Асен Димитров Низамов, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Божидар Руменов Шуманов, специалност: Информатика, Софтуерни технологии в интернет.
Валери Илиев Михайлов, специалност: Електроинженер – автоматика и телемеханика.
Валери Найденов Петров, специалност: Радиотехника – инженер по радиоелектроника.
Васил Аврамов Василев, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника, Системи и управление.
Величко Костадинов Динчев, специалност: Електроника и автоматика, автотехнически експертизи.
Величка Георгиева Тименова, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти.
Весел Ангелов Пендичев, специалност: Електронна техника ППМЕ, Право, Патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни. Достъп до класифицирана информация.
Георги Красимиров Радков, специалност: Комуникационна техника и технологиии, Комуникационна осигурителна техника, Достъп до класифиц. информация.
Георги Петров Бозаджиев, специалност: Изчислителна техника. Достъп до класифицирана информация.
Проф. Георги Петров Бояджиев, специалност: Математика и информатика.
Даниел Златимиров Карапанчев, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника, Компютърна бизнес информатика. Достъп до класифицирана информация.
Даниела Димитрова Порязова, специалност: Архитектура.
Даниела Димитрова Събева, специалност: Компютърни системи – Информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова, специалност: Електронна техника и микроелектроника. Достъп до класифиц. информация.
Проф. Димитър Живков Димитров, специалност: Професор – транспорт, корабоплаване и авиация, доцент – транспортни системи и транспортни технологии, Технологии и организация на жп транспорт, Теология, Проектиране и изграждане на комуникационни, компютърни и интернет системи и сайтове.
Димитър Петров Петев, специалност: Радио- и телевизионна техника.
Дойчин Тодоров Метексинов, специалност: Компютърни мрежи и комуникации.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност: Промишлена електротехника, програмист.
Едвин Живков Желев, специалност: Компютърни системи и технологии, автотехническа експертиза.
Емил Трайков Стоянов, специалност: Счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Георгиева Балканска-Василева, специалност: Радиотехника.
Здравко Петров Цонев, специалност: Радиотехника.
Д-р Иван Драгов Тренчев, специалност: Финанси – Банково дело, Математика, Информатика. Достъп до класифиц. информация.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност: Радиотехника, оценител на машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски предприятия.
Илия Петров Гюров, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Йордан Петров Григоров, специалност: Изчислителна техника.
Йорданка Любомирова Любенова, специалност: Информатика – компютърна графика, Приложна математика, Електронна техника.
Камен Владимиров Рангелов, специалност: Електроинженер – далекосъобщ. техника, ст.н.с. ІІ степен.
Каролина Николаева Иванова, специалност: Радиоелектроника, Комуникационна техника, Роботика, Техническа журналистика, Графичен дизайн, Търговия и икономика.
Климент Върбанов Тошков, специалност: Информационни технологии. Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии.
Костадин Златанов Костадинов, специалност: МАУВ – механизация и автоматизация на управлението на войската. Достъп до класифиц. инф.
Любомир Стефанов Тулев, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Право, Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност.
Марин Владимиров Йорданов, специалност: Комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза. Достъп до класифиц. информация.
Мариетка Енева Боджакова, специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марио Недков Марков, специалност: Телекомуникации, Мениджмънт на телекомуникациите.
Милен Георгиев Дянков, специалност: Съобщителна и осигурителна техника и с-ми.
Милен Иванов Антов, специалност: Информационна сигурност, Финансов мениджмънт, независим компютърен експерт.
Милен Спасов Спасов, специалност: Компютърни системи и технологии.
Милена Борисова Игнатова, специалност: Електроника – Електронно медицинско уредостроене.
Милена Манолова Златкова, специалност: Компютърни системи – Компютърна техника.
Милко Стоянов Казанджиев, специалност: Компютърни системи – Компютърна техника.
Надежда Христева Георгиева-Димитрова, специалност: Електроника и автоматика.
Нели Костантинова Лазарова, специалност: Технология на материалите и материалознание, основен компютърен специалист. Достъп до класифиц. информация.
Никола Бориславов Чакъров, специалност: Информатика, Информационни и комуникационни технологии, Радиоелектроника.
Николай Емилов Томов, специалност: Информатика.
Николай Мирчев Райчев, специалност: Доктор по компютърни системи, комплекси и мрежи, Компютърни системи и технологии.
Николай Найденов Хранов, специалност: Книгоразпространение – библиотечно-информационни дейности, Компютърни системи, мобилни комуникации, софтуерен и хардуерен компютърен оценител, софтуерно пиратство. Достъп до класифиц. информация.
Николай Николаев Балов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Николай Стефчов Костов, специалност: Информатика – компютърно програмиране.
Николинка Танева Радулова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии, оценител на недвижими имоти.
Онник Харутюн Таракчиян, специалност: Математика и информатика, Бизнес информатика с английски език, сертифициран да провежда обучения в Академиите за информационни технологии на Майкрософт.
Павел Кирилов Петров, специалност: Електронна техника и микроелектроника – диагностика и приложение на микропроцесорни системи.
Петър Велков Христов, специалност: Транспортна техника и технологии, експерт на ИНГА по трибология.
Павлин Галинов Панев, специалност: Компютърни системи и технологии, електронно управление.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: Физика.
Петър Недялков Кирков, специалност: Комуникационна техника и технологии – аудио-комуникационна техника.
Пламен Иванов Милев, специалност: Комуникационна техника и технологии, Видеоанализ и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация на проф. квалификация, документен контрол. Достъп до класифиц. информация.
Пламен Тенев Панайотов, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника.
Преслав Димитров Пугев, специалност: Автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност: Електронна техника ЕЯМУ, Геодезия, Електронни средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Светозар Василев Буцев, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Светозар Петров Георгиев, специалност: Далекосъобщителна техника.
Снежана Светославова Люцканова-Димова, специалност: Изчислителна техника.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на авиационни произшествия и вътрешен одит.
Таня Енева Коцева, специалност: Електронна техника, Софтуерен одит на физически и юридически лица.
Доц. Тереза Стоянова Тренчева, специалност: Информационни технологии, Английска филология, доцент по обществени комуникации и информационни науки.
Тодор Димитров Балабанов, специалност: Софтуерни технологии в интернет, доктор по информатика и компютърни науки.
Христо Любомиров Йорданов, специалност: Автоматизация на промишлеността.
Христо Христов Йорданов, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Цветан Василев Павлов, специалност: Компютърни системи.
Цветолюб Лазаров Павлов, специалност: Радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни активи, сертификат: Европейски компютърен сертификат – ЕКСПЕРТ. Достъп до класифиц. информация.
Цветомир Атанасов Атанасов, специалност: Микроелектроника и полупроводникови устройства.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: Инженер по електроника и автоматика, Ценообразуване на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Атанасов Йорданов, специалност: Електронна и комуникационна техника и технологии, Диагностика и приложение на МПС, Разследване на престъпления в киберпространството. Достъп до класифиц. информация.
Юрий Стойков Ангелов, специалност: Радио- и телевизионна техника; Компютърни мрежи; съдебен експерт по компютърно-технически експертизи.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Албен Рашков Родопманов, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, Стопанско управление – Стопански бизнес.
Албена Ненчова Арсова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Александър Драганов Шулев, специалност: Хидромелиоративно строителство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Койчев Къкрински, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Икономика, оценител на инвестиционен проект, на недвижими имоти.
Александър Николов Танев, специалност: Пътно строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Александър Симеонов Кирев, специалност: Архитектура, Урбанизъм, Право.
Алексей Стоименов Стаменов, специалност: Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков, специалност: Геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.
Анастас Тодоров Горанов, специалност: Геодезия, фотограм. и картография, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност: Архитектура, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Опазване на паметниците на културата.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Аделина Василева Петева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Пълна проектантска правоспособност – конструктивна, организация и изпълнение на строителството. Технически контрол – конструктивна на инвестиционните проекти, конструкции на сгради и съоръжения.
Ангел Коцев Петров, специалност: Пътно строителство, Икономика на строителството, Достъп до класифиц. информация.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анелия Живкова Аврамова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология и организация, оценител на недвижими имоти.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Анна Ангелова Савова, специалност: Архитектура.
Антоанела Дончева Цукева, специалност: Промишлено строителство – конструкции, Конструкции на сгради и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Антоанета Василева Христова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност: Архитектура. Достъп до класифиц. информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова, специалност: Строителство и архитектура, Строителен техник.
Антония Господинова Чепилева, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Антония Сталиянова Богева, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: Водоснабдяване и канализация.
Доц. Атанас Николов Паскалев, специалност: Водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Николов, специалност: Водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Сърбов, специалност: Пътно строителство.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация, Професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството. Оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Бисера Рачова Рибарова, специалност: Архитектура.
Благой Петров Наков, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценка на движимо и недвижимо имущество на държавни и общински фирми, оценка на инвестиционни проекти и строителен надзор.
Божидар Кирилов Борисов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Международни икономически отношения. Достъп до класифиц. информация.
Божидар Христов Дончев, специалност: Транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева, специалност: Архитектура, оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, оценител на недвижими имоти.
Бойко Иванов Терзиев, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Пълна проектантска правоспособност по части Конструктивна, организация и изпълнение на строителството, оценител на недвижими имоти.
Борислав Младенов Савов, специалност: Земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Борислав Петров Петев, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Пълна проектантска правоспособност – конструктивна, организация и изпълнение на строителството.
Боряна Иванова Влъчкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейност по кадастъра. Достъп до класифиц. информация.
Боряна Николаева Маринова, специалност: Архитектура.
Бранимир Владимиров Динев, специалност: Промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност по части Конструктивна на сгради и строителни съоръжения, Организация и изпълнение на строителството.
Валентин Алипиев Петков, специалност: Хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентин Атанасов Петков, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Георгиев Ликов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Международни икономически отношения и бизнес.
Валентин Димитров Моллов, специалност: Транспортно строителство, Пътно строителство.
Валентин Емилов Близнаков, специалност: Електроенергетика, Далекосъобщителна техника, икономист-организатор на производителността на труда и управлението в промишлеността, експерт на Национална строителна федерация, експерт на Българска браншова камара на енергетиците, координатор по безопасност и здраве в строителството, Здравословни и безопасни условия на труд.
Валери Антов Велин, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Строителство и архитектура.
Валя Стефанова Петрова, специалност: Транспортно строителство, Икономика на транспортна фирма; Пълна проектантска правоспособност по части Конструктивна, Организация и изпълнение на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти. Достъп до класифиц. информация.
Ваньо Янков Николов, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Ванюшка Милова Ангелова, специалност: Промишлено и гражданско.
Ваня Асенова Илиева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Икономика на строителството.
Ваня Георгиева Станкова, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Международни икономически отношения, Мениджмънт на инженерната фирма, Управление и отчетност на фирмата, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия. Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи. Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Ваня Димитрова Капарашева, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, Икономика – Счетоводство и контрол, Работа с договори по FIDIC, отговорник по качеството.
Васил Александров Трайков, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Васил Йосифов Бекяров, специалност: Водоснабдяване и канализация, Строителство и архитектура – среден техник.
Васил Трайков Георгиев, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Величка Георгиева Тименова, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Венцислава Петрова Колева, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Вера Маринова Ахмакова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти. Достъп до класифиц. информация.
Весела Георгиева Горанова, специалност: Водоснабдяване и канализация, Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
Весела Стоянова Корова, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите. Достъп до класифиц. информация.
Веселин Петров Миланов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Икономика на транспортната фирма; Безопасност и здраве при работа в строителството, Технически спецификации за оперативна съвместимост за конвенционални железопътни системи.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Крумов Божилов, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова, специалност: Земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Цветанова, специалност: Строителство и архитектура, строителен техник, брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова, специалност: Архитектура.
Виолетка Маринова Цолова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, МИО и ВИД.
Владимир Анастасов Перфанов, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Йорданов Стоянов, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Владислав Велков Велков, специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Доцент – Строителни конструкции. Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в проектирането.
Вяра Николаева Златева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради – специалност: енергиен одитор, МИО, Управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Галина Георгиева Николова, специалност: Геодезия, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова, специалност: Хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност: Хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дянков Георгиев, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, математика, оценител на движимо и недвижимо имущество, технически контрол по част Конструктивна на инвестиционните проекти.
Георги Йорданов Кордов, специалност: Промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството, Технически контрол по част Конструктивна на инвестиционните проекти, Диагностика, Саниране и усилване на сгради и съоръжения.
Георги Йорданов Чалъков, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Георги Костадинов Йончев, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Достъп до класифиц. информация.
Д-р Георги Сълев Сачански, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка, специалност: Геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, търговски предприятия.
Глория Илиева Джаджева, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Григор Манчев Манев, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Дамян Весков Бояджиев, специалност: Геодезия, картография и фотограметрия. Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Данаил Георгиев Раковски, специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции, автоексперт.
Данаил Руменов Спасов, специалност: Строителен инженер – ХМС.
Даниела Йорданова Арбова-Костадинова, специалност: Архитектура.
Даниела Димитрова Порязова, специалност: Архитектура.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Данка Маринова Пергелова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Изработване и управление на проекти, психология на управлението.
Данка Янчева Василева, специалност: Архитектура, Опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова, специалност: Архитектура.
Дафина Кирилова Пешева, специалност: Архитектура, Архитектурно градоустройствени проблеми при обновяването на жилища, търговски улици и квартали.
Десислава Калушкова Вълчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Здравословни и безопасни условия на труд, координатор по безопасност и здраве в строителството. Достъп до класифиц. информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Деян Великов Попов, специалност: Геодезия, фотограм. и картография. Достъп до класиф.информация.
Димитрина Маринова Попова, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Димитър Божидаров Павлов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Димитър Веселинов Христов, специалност: Геодезия.
Димитър Димитров Антонов, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Димитър Евтимов Бошнаков, специалност: Транспортно строителство и пътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Димитър Панайотов Джелебов, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, Общ и специализиран държавен контрол, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Димитър Петров Ганджов, специалност: Архитектура, строителство и геодезия – конструктивно инженерство.
Димитър Рангелов Донков, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Димитър Русев Русев, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите. Социално управление. Пълна проектантска правоспособност – водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, конструктивна на ВиК системи, технологична на пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води, третиране и управление на отпадъци, технологична на стационарни пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Димитър Стоянов Димитров, специалност: Противопожарна техника и безопасност, Водоснабдяване и канализация, експерт по химическа и радиационна защита.
Добрина Стефанова Ченева, специалност: Геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, дейности по кадастъра.
Дора Стоянова Футекова-Дякова, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Евгени Николов Пашеев, специалност: Пътно строителство.
Евгений Николаев Гацов, специалност: Архитектура, Мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Евгения Филипова Киселинова, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, оценка на недвижими имоти.
Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева, специалност: Хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.
Евтим Фердинандов Наков, специалност: Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност: Строителство и архитектура, Озеленяване.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова, специалност: Топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Екатерина Стефанова Маринова, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Елена Маринова Цветкова, специалност: Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Елена Николова Еленкова, специалност: Строителство и архитектура – техник.
Ели Кирилова Симова, специалност: Водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова, специалност: Хидротехническо строителство, Икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елка Велинова Пенева, специалност: Архитектура, Санитарно инженерство, оценител на недвижими имоти.
Емил Александров Бояджиев, специалност: Архитектура.
Емил Асенов Стефанов, специалност: Строителство и архитектура, Оценка на недвижими имоти.
Емил Любомиров Събев, специалност: Техник по строителство и архитектура, Оценки на недвижими имоти.
Емил Спасов Йотов, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Емил Теофанов Шолев, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Емил Торком Мечикян, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти.
Емил Цветанов Томов, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Емилия Христова Точева, специалност: Архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жаклина Владимирова Караджова, специалност: Геодезия и картография – среден техник.
Жанета Томова Стоянчева, специалност: Хидромелиоративно строителство.
Здравка Петрова Шапкарева, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Златка Добрева Фъртункова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Икономика и управление на строителството, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ивайло Йорданов Ангелов, специалност: Строителен инженер по технология на строителството.
Иван Вангелов Марчоков, специалност: Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифиц. информация.
Иван Георгиев Анакиев, специалност: Техн. и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.
Иван Георгиев Атанасов, специалност: Конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата. Достъп до класифиц. информация.
Иван Стефанов Бръчков, специалност: Земеустройство.
Ивана Минчева Христова, специалност: Икономика и управление на промишлеността, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност: Хидромелиоративно строителство.
Иво Маринов Самуилов, специалност: Архитектура.
Доц. Илинка Методиева Иванова, специалност: Геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.
Илия Пешев Мавров, специалност: Транспортно строителство – Строителство и възстановяване на железопътни линии.
Илина Димитрова Стоянова, специалност: Архитектура.
Илка Пенчева Размова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Оценител на недвижими имоти, експертизи съгл. § 4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова, специалност: Архитектура.
Ива Цветанова Ангелова, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство.
Иванка Атанасова Цветкова, специалност: Хидромелиоративно строителство.
Иван Атанасов Атанасов, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Ирен Ростиславова Ненчева, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Ирена Илиева Мирчева, специалност: Архитектура.
Ирена Николаева Спиридонова, специалност: Архитектура, Счетоводство и контрол.
Искра Крумова Стойкова, специалност: Строителство и архитектура – среден техник.
Йоланда Петрова Недева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йонко Георгиев Димитров, специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции, мениджър на инвестиционни проекти, пълна проектантска правоспособност, Конструктивна – организация и изпълнение на строителството, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов, специалност: Хидромелиоративно строителство, Право, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Йордан Крумов Йорданов, специалност: Архитектура, Финансов и ревизионен контрол.
Йордан Михайлов Крекмански, специалност: Архитектура.
Йордан Стоименов Тотков, специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Борисова Веселинова, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, Фирмен мениджмънт, Програмно осигуряване.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Калин Тодоров Божилов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Калина Вениаминова Кирова-Начева, специалност: Архитектура.
Калинка Маркова Крумова, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Капка Маринова Донева, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Катерина Николова Ганева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Катя Петрова Маринкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова, специалност: Хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски предприятия.
Керанка Христова Русева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Кирил Димитров Киров, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Кирил Стефанов Грозданов, специалност: Земемер – техник.
Кирилка Стоянова Димовска, специалност: Архитектура, Компютърни технологии на архитекти.
Клавдия Димитрова Вангелова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, ценообразуване на недвижими имоти, Конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Константин Богомилов Христов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност – Конструктивна – организация и изпълнение на строителството, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Константин Петков Костадинов, специалност: ВиК мрежи и съоръжения.
Коста Петров Костов, специалност: Транспортно строителство, Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски, доктор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, пълна проектантска правоспособност по транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
Красимир Димитров Митов, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов, специалност: Строителен инженеринг, Бизнес администрация и мениджмънт – Международен бизнес мениджмънт.
Кръстю Ботев Ботев, специалност: Строителен инженер по хидротехническо строителство.
Костадин Ангелов Николов, специалност: Геодезия, правоспособност да извършва дейност по кадастъра.
Красимир Енчев Хаджиминчев, специалност: Архитектура.
Красимира Илиева Тодорова, специалност: Архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност: Архитектура. Оценител на недвижими имоти.
Лалка Рангелова Минкова, специалност: Архитектура, Санитарно инженерство.
Лалка Янчева Миланова-Христова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Лили Славчева Иванова, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лилия Лазарова Кадийска, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Лилия Цекова Генова, специалност: Пътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Доц. Лора Стоилова Рангелова, специалност: Железопътно строителство, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятия и вземания, арбитър при Стопански арбитражен съд – София.
Люба Бойкова Лукова, специалност: Архитектура.
Любен Красимиров Петков, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Любомир Асенов Петров, специалност: Архитектура, Международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти.
Любомир Василев Енчев, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оперативна външноикономическа дейност.
Любомир Георгиев Цеков, специалност: Транспортно строителство, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков, специалност: Строителство и архитектура – среден техник, Управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Любомир Милков Левичаров, специалност: Промишлена топлотехника.
Любомир Петров Герджиков, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, Международни икономически отношения, Оценка на недвижими имоти, Оценка на търговски предприятия.
Любомир Петров Събев, специалност: Техник по строителство и архитектура, Оценки на недвижими имоти.
Людмил Бориславов Йончев, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Людмила Георгиева Гойчилова, специалност: Архитектура.
Людмила Тодорова Кирова, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Проф. Майя Георгиева Иванова-Йорданова, специалност: Професор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, Железопътно строителство.
Манчо Григоров Манев, специалност: Архитектура, Оценка на недвижими имоти.
Маргарита Симова Атанасова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, специалист обследване енергийна ефективност и сертифициране на сгради, експерт на Национална строителна федерация.
Маргаритка Йорданова Лозанова, специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Мариана Георгиева Калчева-Стайкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижимо имущество.
Мариана Иванова Чапарова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Атанасова, специалност: Строителство и архитектура – техник, оценител на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева – Попова, специалност: Архитектура.
Мариянка Борисова Канарчева, специалност: Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания.
Мариела Димитрова Велинова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Димитров Колев, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти, архитектурни паметници на културата и произведения на изкуството.
Марин Танов Вутов, специалност: Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, Финансов мениджмънт, строителен техник – Строителство и архитектура.
Марина Дончева Трайкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, Проектантска правоспособност по част конструктивна, Технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Марин Василев Вълков, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Марин Колев Кюркчиев, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, пълна проектантска правоспособност.
Мариус Клемансо Грозданов, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Иванова Александрова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Мария Костадинова Митрева-Павлова, специалност: Архитектура.
Мария Любенова Ангелова, специалност: Архитектура, оценител на финансови институции, цели предприятия, недвижими имоти, права на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова, специалност: Архитектура. Опазване паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мария Павлова Гашарова, специалност: Технология и механизация на строителството, Оценка на недвижими имоти.
Мария Петрова Паскова, специалност: Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Мария Симеонова Григорова, специалност: Строителство и архитектура – среден техник, горско стопанство, оценител на гори и земи в горския фонд, недвижими имоти.
Мартин Пламенов Петков, специалност: Строителство на сгради съоръжения, координатор по безопасност и здраве.
Миглена Христова Николова, специалност: Хидромелиоративно строителство, Строителство и архитектура, Оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия.
Миладин Петров Петров, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Милен Димитров Русенов, специалност: Архитектура.
Милена Георгиева Фетваджиева, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Милка Петрова Винарова, специалност: Земеустройство, Международни икономически отношения.
Миломир Пенчев Богданов, специалност: Архитектура, Международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху околната среда, Топлотехническа ефективност на сградите.
Мирослава Христова Тотева, специалност: Архитектура.
Минко Калчев Червенков, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, правоспособност да извършва дейности по кадастъра.
Митка Митова Иванова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Финансово-счетоводен мениджмънт.
Младен Иванов Младенов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Мениджър и вътрешен одитор на системи за управление на качеството.
Момчил Владов Гергинов, специалност: Хидроенергийно строителство.
Надежда Велкова Игнатова, специалност: Архитектура.
Надежда Кирилова Христова, специалност: Геодезия, пълна проектантска правоспособност – геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация, правоспособност да извършва дейности по кадастъра.
Надежда Христова Стойчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Найденка Димитрова Нейкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, Технически контрол по част Конструктивна на инвестиционните проекти.
Наташа Тошева Иванова, специалност: Пътно строителство.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Начко Христов Танев, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Внедряване и подобряване на системи за управление на здраве и безопасност при работа чрез оценка и управление на риска на работното място. Вътрешни одити по здраве и безопасност с отчитане на изискванията на БДС. Вътрешен одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Неделко Петров Неделков, специалност: Водоснабдяване и канализация.
Нели Георгиева Николова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – Конструкции, оценител на недвижими имоти.
Нели Кирилова Осиковска, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев, специалност: Архитектура.
Никифор Георгиев Бибин, специалност: Архитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Международен бизнес, оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти, Определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Николай Андонов Хаджимарински, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Николай Иванов Иванов, специалност: Транспортно строителство.
Николина Илиева Кирилова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Николинка Танева Радулова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии, оценител на недвижими имоти.
Нина Господинова Ламбова-Димова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност: Технология и механизация на строителството.
Олга Андонова Берберова, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; оценител на оборотни и дълготрайни активи, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти. Достъп до класифиц. информация.
Олга Радкова Петрова, специалност: Транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия.
Павел Евгениев Цолов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Панайот Красимиров Савов, специалност: Архитектура.
Пена Христова Партъчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Пепи Ценов Петков, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Оценка на недвижими имоти.
Петко Костов Зоровски, специалност: Хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти.
Петко Петков Дренков, специалност: Архитектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: Двигатели с вътрешно горене, Подемно-транспортни машини.
Петър Йорданов Костов, специалност: Геодезия и картография.
Петър Йорданов Савов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Международни икономически отношения. Управление на земи и имоти. Лиценз за оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия. Оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Петър Каменов Милчев, специалност: Строителство на сгради и съоръжения – технология.
Петър Манолов Донев, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Петър Савов Попов, специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Петър Цветанов Асенов, специалност: Машинен инженер – Топлоенергетика.
Петя Иванова Менгова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология и организация.
Петя Иванова Силянова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Петя Милкова Миланова, специалност: Архитектура, Консервация на исторически сгради и градове.
Пламен Димитров Гърбов, специалност: Технология на строителството, Конструкции на сгради и съоръжения; Правоспособност по част конструктивна.
Пламен Николаев Корназов, специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции.
Пламен Павлов Божилов, специалност: Строителен техник – сградостроителство и архитектура.
Пламен Петров Тушев, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Отопление и вентилация.
Поля Димитрова Божкова-Пенева, специалност: Архитектура, Двумерно чертане с AutoCAD 14.
Радинка Иванова Тричкова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Радосвета Йорданова Кирова-Делчева, специалност: Архитектура, доктор по теория и история на архитектурата.
Радослава Донева Донева, специалност: Архитектура.
Райна Василева Бонева, специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Райна Георгиева Жечева, специалност: Земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност: Електронна техника ЕЯМУ, Геодезия, Електронни средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова, специалност: Строителство и архитектура – техник.
Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Рени Василева Веселинова-Неделчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Финансов и банков мениджмънт, Оценка на недвижими имоти. Достъп до класифиц. инф.
Росен Иванов Гюрджеклиев, специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Росица Димитрова Георгиева, специалност: Земеустройство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти, активи произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата.
Румен Апостолов Нинов, специалност: Конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради. Ограничена проектантска правоспособност – има право да проектира самостоятелно строежи от V – VІ кат. съгл. ЗУТ по части Конструктивна – Организация и изпълнение на строителството.
Румен Бориславов Първанов, специалност: Архитектура.
Румен Николов Урумов, специалност: Технология и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев, специалност: Среден техник по водно строителство.
Румяна Атансова Гондова, специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
К.м.н. Румяна Борисова Симеонова-Ненова, специалност: Геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.
Румен Емилов Шолев, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Румяна Иванова Станимирова-Блажева, специалност: Технология и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Руска Борисова Димитрова, специалност: Математика – изчислителна математика.
Светла Иванова Тумангелова, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Светла Цветанова Вутова-Бучуковска, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Техн. контрол по част Конструктивна на инвестиционните проекти, Пожарна безопасност, координатор по безопасност и здраве в строителството, пълна проектантска правоспособност.
Светлана Георгиева Бирова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Светозар Василев Буцев, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Симеон Иванов Марков, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология на строителството.
Станко Людмилов Йончев, специалност: Транспортно строителство, Конструктивно инженерство, пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Стефан Иванов Оташлийски, специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на авиационни произшествия и вътрешен одит.
Стоянка Василева Савова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Славка Григорова Бурова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценка на земеделски земи и трайни насаждения, Оценка на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова, специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Доц. д-р Славко Димитров Бежанов, специалност: Хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия.
Соня Кирилова Чернева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, земеделски земи и трайни насаждения.
Соня Хаим Стойкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифиц. информация.
Софка Велчева Асенова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Пълна проектантска правоспособност – Конструктивна – организация и изпълнение на строителството и Пожарна безопасност – конструктивен, оценител на недвижими имоти.
Снежанка Илиева Танушева, специалност: Архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова, специалност: Строителство и архитектура.
Снежанка Стоянова Андреева, специалност: Архитектура, Организация и управление на малка фирма – мениджър.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Организация и упр. на межд. инж. дейност, Ограничена проектантска правоспособност – строежи V – VІ кат., оценител на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството на основата на изискванията на ISO.
Станимир Тодоров Янчев, специалност: Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятия и вземания.
Станислав Иванов Иванов, специалност: Строителство на сгради и съоръжения, конструкции, пълна проектантска правоспособност.
Станислава Борисова Николова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – Организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност: Технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води и архитектурно-строителна част, оценител на недвижими имоти и строителна част на строежи, провеждане и изпълнение на процедури по ЗОП, екологична оценка на въздействие на проекти.
Стефан Димов Кондев, специалност: Технология и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност: Промишлена топлотехника.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова, специалност: Технология на машиностроенето, Промишлено и гражданско строителство – технология и организация, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Стоянова Стоянова, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност, Оценка за недвижими имоти.
Стефчо Димитров Христов, специалност: Промишлена топлотехника.
Стоянка Петрова Кунчева, специалност: Хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.
Стоянчо Милков Милошев, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Танко Янков Танков, специалност: Водоснабдяване и канализация – Мрежи и съоръжения, Геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти.
Татяна Милчева Драганинска, специалност: Архитектура. Екология, соларни технологии, европроекти.
Теменужка Василева Минчева, специалност: Архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност: Строителство и архитектура, Оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, Оценка на земеделски земи.
Теодора Панайотова Карагьозова, специалност: Архитектура.
Тинка Димитрова Кочукова, специалност: Хидромелиоративно строителство.
Тодор Живков Господинов, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти.
Тодор Николов Николов, специалност: Архитектура.
Тотка Илкова Славова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност по част Конструктивна.
Доц. д-р Фантина Рангелова Рангелова, специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Филип Муса Ел-Хадад, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Финка Стайкова Неделчева, специалност: Архитектура.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност: Хидромелиоративно строителство.
Харалампи Петров Гиргинов, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Планиране и анализ на стопанската дейност, оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Христина Методиева Керелска, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Христо Тошков Георгиев, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти. Пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството. Конструкции на сгради и съоръжения, Стоманени конструкции съгласно Еврокод 3 и Еврокод 4, Проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия съгласно Еврокод 1998-ЕС 8, Изчисляване на конструкции за сеизмични въздействия, Укрепване на строителни изкопи в градски условия, Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите и нейното прилагане, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. План по безопасност и здраве – теория и практика, Моделиране и анализ на пространствени системи със SAP 2000, Моделиране на строителни конструкции в среда на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева, специалност: Архитектура.
Цветан Боянов Бояджиев, специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Строителни конструкции.
Доц. Цветан Иванов Германов, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Юлия Иванова Менгова, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Юлия Любомирова Димитрова-Цекова, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Юлия Стоядинова Костова, специалност: Строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи. Достъп до класифицирана информация.
Юлия Тодорова Стефанова, специалност: Архитектура, Опазване на културното наследство.
Явор Кирилов Шопов, специалност: Строителен инженер, инженер по строителство и възстановяване на железопътни линии.
Яким Александров Червеняков, специалност: Пътно строителство.
Д-р Яна Ангелова Липийска, специалност: Геодезия – Геоинформационни системи, Картография – Тематично географско картографиране, Геодезия и фотограметрия в разследването на ПТП.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Боню Илиев Петков, специалност: Противопожарна техника и безопасност.
Борис Николов Прешелков, специалност: Доктор по техника на безопасността на труда и противопожарната техника, инженер по пожарна и аварийна безопасност.
Доц. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов, специалност: Противопожарна техника и безопасност.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Доцент – Строителни конструкции. Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в проектирането.
Димитър Стоянов Димитров, специалност: Противопожарна техника и безопасност, Водоснабдяване и канализация, експерт по химическа и радиационна защита.
Живко Здравков Мартинов, специалност: Противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация. Достъп до класифицирана информация.
Красимир Спасов Пенев, специалност: Електроенергетика и елекрообзавеждане, Защита на населението и критичната инфраструктура.
Доц. Мариана Иванова Христова, специалност: Доцент по техника на безопасността на труда и противопожарна техника, инженер-химик. Технология на органичния синтез и горивата.
Мариетка Енева Боджакова, специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, Съдебни финансово-икономически експертизи, Съдебни електротехнически експертизи.
Марко Кирилов Марков, специалност: Транспортно строителство. Пожарна и аварийна безопасност. Икономика на транспортна фирма. Газоснабдяване и пожарна безопасност на газови инсталации.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ. Електроинженер.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните работи. Достъп до класифицирана информация.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на авиационни произшествия и вътрешен одит.
Тодор Димитров Костов, специалност: Противопожарна техника и безопасност, строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Анета Златева Иванова, специалност: Минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, оценител на търговски предприятия и вземания.
Анжел Евгениев Димитров, специалност: Машинен инженер – хидравлика и пневматика, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Атанас Димитров Цвятков, специалност: Топлоенергетика, Електроенергетика и електрообзавеждане, Електробезопасност.
Борислав Рангелов Йорданов, специалност: Промишлена топлотехника.
Веселин Йорданов Чобанов, специалност: Електротехника, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Владимир Василев Илиев, специалност: Топло- и ядрена енергетика, Газоснабдяване.
Димитър Атанасов Атанасов, специалност: Топло- и ядрена енергетика, машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение – верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова, специалност: Топлинна и масообменна техника.
Проф. Ивайло Гинев Ганев, специалност: Топло- и ядрена енергетика.
Иван Константинов Димитров, специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане – Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Йордан Стоименов Тотков, специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева, специалност: Атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, Съвременни методи за отопление и вентилация, Обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени системи, експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, Роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кеворк Врамшабух Тавитян, специалност: Инженер по електроника и автоматика – радио- и телевизионна техника, среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане на пром. предприятия.
Константин Богомилов Христов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност – Конструктивна – организация и изпълнение на строителството, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Красимир Спасов Пенев, специалност: Електроенергетика и елекрообзавеждане, Защита на населението и критичната инфраструктура.
Мариетка Енева Боджакова, специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, Съдебни финансово-икономически експертизи, Съдебни електротехнически експертизи.
Марияна Маринова Казмукова-Хардалова, специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика. Достъп до класифицирана информация.
Павел Георгиев Иванов, специалност: Разработка на полезни изкопаеми – открит добив, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Петър Георгиев Петров, специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика. Икономика, организация и управление на промишлени предприятия.
Полина Методиева Александрова, специалност: Промишлена топлотехника, Икономика и управление на промишлеността, Финанси и счетоводство, съдебно-счетоводен експерт.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Славей Славчев Луков, специалност: Монтьор на ел. мрежи и уредби за високо напрежение, Социални дейности.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на авиационни произшествия и вътрешен одит.
Тони Петков Петков, специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане, Правоспособност за извършване на извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение.
Трифон Иванов Василев, специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Христина Николаева Петрова, специалност: Топло- и ядрена енергетика, Ядрена енергетика.
Христо Пенчев Михайлов, специалност: Ел. енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
Доц. Явор Димитров Бойчев, специалност: Топло- и ядрена енергетика, Материалознание и технология на машиностроителните материали, Системи и технологии за защита, проектант на взривни работи втора степен, международен специалист по заваряване, международен инспектор по заваряване, Достъп до класифицирана информация – България, НАТО, ЕС. Достъп до класифицирана информация.
5.8.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Александър Димитров Станулов, специалност: Машинен инженер – автотранспорт, трактори и кари. Съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи. Курс за автомобилни експерти.
Атанас Велинов Тодоров, специалност: Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС.
Борислав Димитров Димитров, специалност: Автотехническа експертиза, Застраховане и социално дело, Международно застраховане и застрахователен мениджмънт, експерт-оценител на МПС.
Валери Сашев Митов, специалност: Автотехническа експертиза, Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифицирана информация.
Васил Аврамов Василев, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника, Системи и управление.
Величко Костадинов Динчев, специалност: Електроника и автоматика, автотехнически експертизи.
Динко Куманов Динев, специалност: Автоматика, Информационна и управляваща техника, Изчисляване, оглед и оценка на МПС, Определяне на размер и основание и изплащане на застрахователни обезщетения.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, Роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Николай Владимиров Пелов, специалност: Железопътна техника – електрически локомотиви, автотехническа експертиза.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на авиационни произшествия и вътрешен одит.
Доц. Христо Василев Узунов, специалност: Доцент – Автомобили, трактори и кари, доктор – Приложна механика, автотехническа експертиза, експерт-оценител на МПС.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Анита Михайлова Янева, специалност: Ландшафтна архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Валентина Владимировна Йорданова, специалност: Биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност: Озеленяване, Строителство и архитектура.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, специалност: Биология – Екология, оценител на земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и бизнес мениджър.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: Селекция и семепроизводство.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност: Растителна защита, професор по растителна защита (ентомология).
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност: Горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова, специалност: Полевъдство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Проф. Андрей Иванов Мицулов, специалност: Химия, Кинология.
Валентина Владимировна Йорданова, специалност: Биология и химия.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, специалност: Биология – Екология, оценител на земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и бизнес мениджър.
Надежда Николаева Луканова, специалност: Животновъдство – зооинженер, доктор по специални отрасли – коне.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Виолета Вълчева Русева, специалност: Биотехнологии, Молекулярна биология, доктор – Микробиология.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, специалност: Биология – Екология, оценител на земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Йоско Петков Петков, специалност: Ветеринарна медицина, доктор – Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване.
Мая Иванова Кичева, специалност: Молекулярна и функционална биология, к.б.н.
Мая Лазарова Нусторова-Китанова, специалност: Професор по микробиология, Биохимия и микробиология.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и бизнес мениджър.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност: Растителна защита, професор по растителна защита (ентомология).
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, специалност: Биология – Екология, оценител на земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Илия Асенов Георгиев, специалност: Горско стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор, Машинен техник.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и бизнес мениджър.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност: Молекулярна и функционална биология.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: Селекция и семепроизводство.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност: Растителна защита, Професор по растителна защита (ентомология).
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Анита Михайлова Янева, специалност: Ландшафтна архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Боряна Боянова Любенова, специалност: Екология и опазване на околната среда.
Даниела Тодорова Иванова, специалност: Екология.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, специалност: Биология – Екология, оценител на земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Елка Борисова Чобанова, специалност: Горско стопанство, Инженерно-екологично прогнозиране и проектиране.
Здравка Иванова Джонгова, специалност: Екологични експертизи и контрол.
Илия Асенов Георгиев, специалност: Горско стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, машинен техник.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и бизнес мениджър.
Мая Лазарова Нусторова-Китанова, специалност: Професор по микробиология, Биохимия и микробиология.
Недялко Иванов Иванов, специалност: Технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност: Растителна защита, професор по растителна защита (ентомология).
Славка Андреева Петрова, специалност: Инженерна геоекология, Икономекологичен одит на замърсени земи, Териториално-устройствено планиране и развитие, защита на околната среда и опазване културно-историческото наследство.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Адриан Петров Димитров, специалност: Технология на неорганичните и органичните вещества – техник-технолог, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Адриана Иванова Негрева, специалност: Химия, химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни ценности, културно-исторически ценности в България.
Албена Георгиева Кръстева, специалност: Инженерна химия.
Д-р Александър Симеонов Чаначев, специалност: Химия – функционални материали, доктор на химическите науки, Физикохимия – Биофизикохимия.
Проф. Андрей Иванов Мицулов, специалност: Химия, Кинология.
Ангел Петров Муташки, специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик. Вътрешен одитор.
Ани Методиева Дръндарова, специалност: Химия и екология.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: Химическа технология на дървесината, Икономика, организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и др. фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Боряна Георгиева Мечкарска, специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, съдебен токсиколог.
Проф. Васил Насков Атанасов, специалност: Професор – Токсикология, Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Доц. Веска Георгиева Лашева, специалност: Доцент – Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост. Химични технологии.
Виолета Маринова Григорова, специалност: Инженер-химик, Технология на нефта и газа. Достъп до класифицирана информация.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Десислава Севдалинова Григорова, специалност: Инженер-химик, Химични технологии – биотехнологии.
Добринка Дянкова Добрева, специалност: Технология на органичния синтез и каучук, Патентно дело, представител по индустриална собственост за изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлени дизайни.
Кристина Андреева Йосифчева, специалност: Биолог – Опазване на природната среда. Клинична химия. Токсикология.
Маргарита Маринова Колева, специалност: Технология на влакната и кожите.
Доц. Мариана Иванова Христова, специалност: Доцент по техника на безопасността на труда и противопожарна техника. Инженер-химик. Технология на органичния синтез и горивата.
Михаил Цветков Маринов, специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност: Молекулярна и функционална биология.
Недялко Иванов Иванов, специалност: Технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
Светлозар Радев Ганев, специалност: Индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: Технология на неорганичните вещества.
Д-р Таня Юлиянова Стоилкова-Илиева, специалност: Химия – органична и аналитична химия, Органична химия.
Д-р Цвета Павлова Сарафска, специалност: Химия, химия на твърдото тяло.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Ангел Петров Муташки, специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Виолета Маринова Григорова, специалност: Инженер-химик, Технология на нефта и газа. Достъп до класифицирана информация.
Десислава Севдалинова Григорова, специалност: Инженер-химик, Химични технологии – биотехнологии.
Зоя Христова Карпузка, специалност: Химия.
Илина Иванова Савчева, специалност: Икономика на сигурността и отбраната, инженер-химик, Фелдшер.
Маргарита Маринова Колева, специалност: Технология на влакната и кожите.
Невена Михайлова Стефанова, специалност: Технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Николета Спасова Цанкова, специалност: Д-р по геология на минералните ресурси – приложна минералогия; Гемология.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: АВ-боеприпаси.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Румяна Тодорова Стоилова, специалност: Химия.
Светлозар Радев Ганев, специалност: Индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Спас Желязков Димитров, специалност: Технология на неорганичните вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: Технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Христо Василев Дипчев, специалност: Технология на силикатите, Системи за управление на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, Системи за управление на качеството, околната среда и условията на труд.
Цвятко Стоянов Минеков, специалност: Оптически прибори и системи.
Доц. Явор Димитров Бойчев, специалност: Топло- и ядрена енергетика, Материалознание и технология на машиностроителните материали, Системи и технологии за защита, проектант на взривни работи втора степен, международен специалист по заваряване, международен инспектор по заваряване, достъп до класифицирана информация – България, НАТО, ЕС. Достъп до класифицирана информация.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева, специалност: Инженерна химия.
Д-р Александър Симеонов Чаначев, специалност: Химия – функционални материали, доктор химически науки, Физикохимия – Биофизикохимия.
Ангел Петров Муташки, специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Боряна Георгиева Мечкарска, специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, съдебен токсиколог.
Проф. Васил Насков Атанасов, специалност: Професор – Токсикология, Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Доц. Веска Георгиева Лашева, специалност: Доцент – Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост. Химични технологии.
Виолета Маринова Григорова, специалност: Инженер-химик, Технология на нефта и газа. Достъп до класифицирана информация.
Десислава Севдалинова Григорова, специалност: Инженер-химик, Химични технологии – биотехнологии.
Маргарита Маринова Колева, специалност: Технология на влакната и кожите.
Николета Спасова Цанкова, специалност: Д-р по геология на минералните ресурси – приложна минералогия; Гемология.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните работи. Достъп до класифицирана информация.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Светлозар Радев Ганев, специалност: Индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: Технология на неорганичните вещества.
Христо Василев Дипчев, специалност: Технология на силикатите, Системи за управление на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, Системи за управление на качеството, околната среда и условията на труд.
Доц. Явор Димитров Бойчев, специалност: Топло- и ядрена енергетика, Материалознание и технология на машиностроителните материали, Системи и технологии за защита, проектант на взривни работи втора степен, международен специалист по заваряване, международен инспектор по заваряване, Достъп до класифицирана информация – България, НАТО, ЕС. Достъп до класифицирана информация.
7.4.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
Гл. ас. Боряна Георгиева Мечкарска, специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, съдебен токсиколог.
Проф. Васил Насков Атанасов, специалност: Професор – Токсикология, Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Кристина Андреева Йосифчева, специалност: Биолог – Опазване на природната среда. Клинична химия. Токсикология.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Анна Стоянова Орозова-Петрова, специалност: Ветеринарна медицина.
Д-р Генади Станчев Ганчев, специалност: Ветеринарна медицина, Ветеринарна администрация. курс Публична администрация.
Д-р Деян Атанасов Даскалов, специалност: Ветеринарна медицина, Разработване, внедряване, верификация и контрол на НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев, специалност: Ветеринарна медицина.
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност: Ветеринарна медицина.
Надежда Николаева Луканова, специалност: Животновъдство – зооинженер, доктор по специални отрасли – коне.
Д-р Николина Димитрова Теофилова-Кънчовска, специалност: Ветеринарна медицина, ветеринарно-санитарни експертиза и контрол на хранителните продукти от животински произход, национални стандарти за млечни продукти и тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов, специалност: Ветеринарномедицински лекарства и ваксини, Ветеринарна медицина, Ветеринарен контрол.
Ралица Красимирова Ранкова, специалност: Ветеринарна медицина.
Рангел Иванов Кръстанов, специалност: Ветеринарна медицина, Ветеринарно-санитарен контрол и експертиза на хранителни продукти от животински произход.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Апостол Илиев Боев, специалност: Горско стопанство.
Венета Найденова Кръстева, специалност: Полевъдство.
Венцислав Петков Иванов, специалност: Полевъдство.
Проф. д-р Виктор Крумов Бозев, специалност: Полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност: Полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Гурко Райков Лозанов, специалност: Растителна защита.
Давидко Георгиев Нешев, специалност: Полевъдство.
Димитър Владимиров Николов, специалност: Икономика и организация на селското стопанство, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Иванов Трънгалов, специалност: Агроном – Тропично и субтропично земеделие.
Драгомир Желязков Димитров, специалност: Инженер-агроном, Тропично и субтропично земеделие, доктор – селекция и семепроизводство на културните растения, сортоизпитател, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Елена Любомирова Трайкова, специалност: Полевъдство. Агроном. Международно право и външна търговия, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Зоя Димитрова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол, агроном – Полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски, специалност: Полевъдство.
Лидия Тодорова Петкова, специалност: Растителна защита.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и бизнес мениджър.
Михаил Панайотов Караниколов, специалност: Лозаро-градинарство.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска, специалност: Полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях. Достъп до класифицирана информация.
Никола Георгиев Кочев, специалност: Полевъдство, оценител на земеделски машини и съоръжения.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: Селекция и семепроизводство.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност: Растителна защита, професор по растителна защита (ентомология).
Петър Димитров Петров, специалност: Горско стопанство. Регистриран за извършване на дейности в горския фонд.
Роман Иванов Иванов, специалност: Агроинженерство – лозаро-градинарство.
Румяна Петрова Николова, специалност: Агроном – растителна защита.
Руска Здравкова Лозанова, специалност: Лозаро-градинарство.
Сашо Първанов Иванов, специалност: Инженер-агроном, Полевъдство, мениджър.
Севдалина Дакова Бояджиева, специалност: Полевъдство.
Снежана Любенова Петрова, специалност: Полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност: Горско стопанство, оценител на гори и земи в горския фонд.
Проф. д-р инж. Христо Събков Събков, специалност: Селскостопанска техника, Механизация и електрификация на животновъдството.

9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Адриана Иванова Негрева, специалност: Химия, химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни ценности, оценител на културно-историческите ценности в България.
Доц. д-р Благовеста Иванова Иванова-Цоцова, специалност: История на изкуството.
Велислава Христова Стоянова-Тилева, специалност: Изкуствознание, оценител на произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни, българска живопис, скулптура и графика на 19. и 20. век.
Венцеслав Марков Енчев, специалност: Право, Правна закрила на интелектуалната собственост.
Виолета Бойчева Николова, специалност: Плакат и визуална комуникация, Промишлени изкуства – порцелан и стъкло, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Диана-Мария Боянова Райнова, специалност: Декоративно-монументална скулптура.
Иван Василев Кавалджиев, специалност: Актьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов, специалност: Кинознание, Авторско право и сродните му права.
Косьо Георгиев Джелебов, специалност: Керамика.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност: Музикална педагогика.
Маргарита Иванова Кузова, специалност: Изкуствознание.
Проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева, специалност: История, философия, радио- и телевизионни програми, радио- и телевизионна аудитория, медийно поведение.
Мария Тошкова Вълева, специалност: Художествена бродерия, изработка, преработка и ремонт на изделия от злато и сребро.
Проф. дфн Милко Димитров Петров, специалност: Професор по журналистика, доктор на филологическите науки.
Мирослав Димитров Аврамов, специалност: Класическа археология.
Петър Атанасов Наумов, специалност: Плакат, оценител на недвижими имоти.

10. Клас “Оценителни експертизи”

Адриан Петров Димитров, специалност: Технология на неорганичните и органичните вещества – техник-технолог, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Антоанета Христова Кирчева, специалност: Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева, специалност: Финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Атанас Велинов Тодоров, специалност: Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС.
Валерий Иванов Обретенов, специалност: Икономика и управление на строителството, оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Вениамин Вълков Тодоров, специалност: Технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Весел Ангелов Пендичев, специалност: Електронна техника ППМЕ, Право, Патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни. Достъп до класифицирана информация.
Виолета Божидарова Божкова, специалност: Публични финанси; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Виолета Бойчева Николова, специалност: Плакат и визуална комуникация, Промишлени изкуства – порцелан и стъкло, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Виолета Иванова Докузова, специалност: Финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Владимир Михайлов Игнатов, специалност: Автоматизация на минното производство, оценител на недвижими имоти.
Гергана Димитрова Маркова, специалност: Биология – специализация Ботаника; оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, недвижими имоти.
Георги Младенов Кирилов, специалност: Индустриален мениджмънт, оценител на машини и съоръжения.
Георги Филипов Кляшев, специалност: Маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Деян Георгиев Цонев, специалност: Агрохимия с фермерство и агробизнес; оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции; съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения.
Диана Маринова Минева, специалност: Неорганични и електрохимични производства; оценител на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов, специалност: Икономика и организация на селското стопанство, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Петров Стойчев, специалност: Технология на машиностроене, Конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни процеси и операции, проектиране, организация на производството, стандарти и качество, лицензиран и сертифициран оценител на машини и съоръжения.
Донка Панайотова Стоименова, специалност: Подемно-транспортни, пътни и строителни машини, Право – юрист с ограничена правоспособност, брокер – недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Евгения Филипова Киселинова, специалност: Транспортно строителство – Пътно строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Емил Атанасов Марин, специалност: Икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Торком Мечикян, специалност: Архитектура, оценител на недвижими имоти.
Елена Маринова Цветкова, специалност: Водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Живко Христов Евтимов, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител на машини и съоръжения.
Зоя Димитрова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол, агроном – полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Иван Николов Иванов, специалност: Патентно-лицензионна дейност, Топлинна и масообменна техника, представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Илиян Ванков Николов, специалност: Туризъм, Технически експертен анализ на пътнотранспортни произшествия за вещи лица, експерт-оценител на МПС.
Йордан Иванов Павлов, специалност: Финанси, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и одит по международни стандарти, Банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йордан Стоименов Тотков, специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Петрова Данкова, специалност: Финанси, Икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кирил Петров Петров, специалност: Монтажник на строителни конструкции, майстор по каменоделство.
Кирил Станимиров Карапетков, специалност: Транспортен мениджмънт, Електроника, Анализ на ПТП.
Константин Руменов Гергинов, специалност: Геодезия, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Мариана Стефанова Станева, специалност: Икономическа информатика, Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Минко Калчев Червенков, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, машини и съоръжения.
Надежда Димитрова Митева, специалност: Промишлена топлотехника; оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, съобщенията и жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Найден Станимиров Петров, специалност: Автоматизирано оборудване на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Нели Иванова Недялкова, специалност: Управление и планиране на нар. стоп., оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Николай Михайлов Генков, специалност: Техническа експлоатация на летателни апарати, Икономика на търговията, Външна търговия, оценител на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Петрунка Михайлова Милева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по конструкции на сгради и съоръжения.
Петър Йорданов Савов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Международни икономически отношения. Управление на земи и имоти. Лиценз за оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия. Оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ. Електроинженер.
Ренета Александрова Димитрова-Цонкова, специалност: Окачествяване и оценка на диаманти.
Румен Димитров Митов, специалност: Българска филология, Право на интелектуалната собственост, Патентно дело.
Снежана Миланова Гаджева, специалност: Транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания.
Софка Велчева Асенова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност – конструктивна – организация и изпълнение на строителството, и Пожарна безопасност – конструктивен, оценител на недвижими имоти.
Стефан Колев Стефанов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Информатика, проектиране и използване на изчислителни системи, пълна проектантска правоспособност – конструктивна на сгради и строителни съоръжения, организация и изпълнение на строителството, оценител на недвижими имоти.
10.1.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на недвижими имоти
10.2.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на недвижими културни ценности
10.3.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на машини и съоръжения
10.4.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
10.5.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на търговски предприятия и вземания
10.6.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на финансови активи и финансови институции
10.7.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
10.8.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
10.9.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на поземлени имоти в горски територии
10.1. Оценка на недвижими имоти
Венета Колева Желева, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография. Независим оценител – недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Вяра Николаева Златева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради – специалност: Енергиен одитор, МИО, Управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Доброслав Димитров Диев, специалност: Икономика и организация на транспорта, оценител на недвижими имоти, оценител на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Евгени Емилов Михов, специалност: Архитектура.
Елена Любомирова Трайкова, специалност: Полевъдство. Агроном. Международно право и външна търговия, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Елза Георгиева Ангелова, специалност: Икономика и организация на МТС, оценител на недвижими имоти, брокер на стоковата борса, оценителска правоспособност.
Елисавета Асенова Стойкова, специалност: Стопанско управление – управление на предприятия от горския сектор, горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения.
Златан Славчев Енчев, специалност: Икономика – Бизнес с недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Илко Енчев Хаджиминчев, специалност: История, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Костадинова Нешева, специалност: Икономика – Бизнес администрация, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Петрова Данкова, специалност: Финанси, икономист-счетоводител, оценител на търговски предприятия и вземания, оценител на недвижими имоти.
Любомир Георгиев Цеков, специалност: Транспортно строителство, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти.
Мариана Димова Ангелова, специалност: Икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, съветник по икономико-правни въпроси – спец. Право, Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и др. активи, земеделски земи.
Мери Пенчева Иванова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
Нели Лъчезарова Рашкова, специалност: Финанси. Икономика на индустрията, оценка на недвижими имоти.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертифициран европейски оценител.
Нина Петрова Нейкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Пепи Ценов Петков, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Петър Василев Петров, специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на предприятия и вземания, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Петя Тодорова Гергинска, специалност: Устройство и управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Пламен Станев Дабевски, специалност: Застраховане и социално дело, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения.
Райна Динкова Динева, специалност: Финанси, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Румяна Атансова Гондова, специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Радосвета Йорданова Кирова-Делчева, специалност: Архитектура, доктор по теория и история на архитектурата.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Александър Александров Маринов, специалност: Финансов мениджмънт.
Александър Иванов Станков, специалност: Автотехническа експертиза.
Виктор Иванов Стайков, специалност: Машиностроителна техника и технологии, Компютърни технологии в машиностроителното проектиране и производство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Елисавета Асенова Стойкова, специалност: Стопанско управление – управление на предприятия от горския сектор, Горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения.
Д-р Калин Петров Радлов, специалност: Машиностроене и уредостроене, Дизайн на механични системи, оценител на машини и съоръжения.
Кристина Стефанова Найденова, специалност: Подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценител на машини и съоръжения.
Мариана Димова Ангелова, специалност: Икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, съветник по икономико-правни въпроси – спец. Право, Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и др. активи, земеделски земи.
Петър Василев Петров, специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на предприятия и вземания, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Пламен Станев Дабевски, специалност: Застраховане и социално дело, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения.
Райна Динкова Динева, специалност: Финанси, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Румяна Атанасова Гондова, специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Светлана Цветкова Янева, специалност: Текстилна техника и технологии, главен асистент – Машинно инженерство – Приложна геометрия и инженерна графика, доктор по технически науки. Общо инженерство – Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Трифон Иванов Василев, специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова, специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Доброслав Димитров Диев, специалност: Икономика и организация на транспорта, оценител на недвижими имоти, оценител на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Елисавета Асенова Стойкова, специалност: Стопанско управление – управление на предприятия от горския сектор, Горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения.
Лазарина Анастасова Мутафчиева, специалност: Икономика на интелектуалната собственост, Интелектуална собственост, представител по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.
Любомир Антонов Каримански, специалност: Финанси. Бизнес администрация.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертифициран европейски оценител.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Бойко Младенов Доленски, специалност: Счетоводство и контрол, Информатика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Венета Колева Желева, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография. Независим оценител – недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Елка Русева Жекова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, кандидат на икономическите науки, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Димитър Владимиров Николов, специалност: Икономика и организация на селското стопанство, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Иванов Франзелов, специалност: Финанси, оценител на търговски предприятия и вземания.
Доброслав Димитров Диев, специалност: Икономика и организация на транспорта, оценител на недвижими имоти, оценител на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Йорданка Петрова Данкова, специалност: Финанси, икономист-счетоводител, оценител на търговски предприятия и вземания, оценител на недвижими имоти.
Людмил Митев Недялков, специалност: Счетоводство и контрол, Здравна икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Никола Борисов Кедов, специалност: Икономика и управление на съобщенията, оценител на търговски предприятия и вземания, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, други активи, земеделски земи и трайни насаждения.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертифициран европейски оценител.
Петър Василев Петров, специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на предприятия и вземания, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Райна Динкова Динева, специалност: Финанси, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Румяна Атансова Гондова, специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Д-р Александър Георгиев Апостолов, специалност: Доктор по икономика, финансист, оценка на борсовотъргуеми ценни книжа и инструменти, капиталови пазари, фондова борса, секюритизация, пазарни манипулации и злоупотреби с финансови инструменти, лицензиран брокер на ценни книжа, лицензиран инвестиционен консултант по списъка на КФН.
Василка Иванова Чорапинова, специалност: Икономика и организация на труда.
Илияна Тодорова Владимирова, специалност: Бизнес администрация. Брокер на ценни книжа.
Мариана Димова Ангелова, специалност: Икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, съветник по икономико-правни въпроси – спец. Право, Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и др. активи, земеделски земи.
Филип Стоянов Генчев, специалност: Финанси.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Димитриос Василиос Адамопулос-Дамис, специалност: Диагностика и оценка на необработени цветни скъпоценни минерали, Класифициране и оценка на диаманти, оценка и реставрация на бижута, оценка на монети, оценка и реставрация на икони и картини.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Венета Колева Желева, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография. Независим оценител – недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Димитър Владимиров Николов, специалност: Икономика и организация на селското стопанство, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Елена Любомирова Трайкова, специалност: Полевъдство. Агроном. Международно право и външна търговия, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Елисавета Асенова Стойкова, специалност: Стопанско управление – управление на предприятия от горския сектор, Горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения.
Златан Славчев Енчев, специалност: Икономика – Бизнес с недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Кристина Стефанова Найденова, специалност: Подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценител на машини и съоръжения.
Любомир Георгиев Цеков, специалност: Транспортно строителство, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти.
Петър Василев Петров, специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на предприятия и вземания, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Пламен Станев Дабевски, специалност: Застраховане и социално дело, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения.
Румяна Атансова Гондова, специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Д-р Калин Петров Радлов, специалност: Машиностроене и уредостроене, Дизайн на механични системи, оценител на машини и съоръжения.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Александър Георгиев Костадинов, специалност: Право, оценител на недвижими имоти, оценител на финансови активи и финансови институции.
Александра Юриева Семерджиева, специалност: Право, представител по индустриална собственост на марки, географски означения и промишлени дизайни.
Антония Благовестова Якмаджиева, специалност: Икономика на интелектуалната собственост; Правна закрила на интелектуалната собственост.
Атанас Сотиров Дробенов, специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Бинка Владева Кирова, специалност: Художествено оформление на облекло и тъкани. Правна закрила на интелектуалната собственост.
Бистра Любенова Масларска, специалност: Специална педагогика – Логопедия, Олигофренопедагогика; Музикална педагогика; Клинична психология.
Божидара Искрева Кривирадева, специалност: Педагогика на девиантното поведение, доктор – теория на възпитанието и дидактика, доцент – теория на възпитанието и дидактика.
Богданка Луканова Иванова, специалност: Управление на бизнеса, Валутен и митнически контрол, счетоводител, Човешки ресурси, Финанси в бюджетна система и външнотърговска дейност.
Проф. Ваня Лукова Матанова-Колева, специалност: Педагогика, проф. по медицинска психология.
Велислав Иванов Иванов, специалност: Електронна техника и микроелектроника.
Венцеслав Марков Енчев, специалност: Право, Правна закрила на интелектуалната собственост.
Венелина Кирилова Луканска, специалност: Социални дейности – социална работа в общински структури.
Весел Ангелов Пендичев, специалност: Електронна техника ППМЕ, Право, Патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Лъчезаров Грозданов, специалност: Икономика на транспорта.
Виктор Иванов Стайков, специалност: Машиностроителна техника и технологии, Компютърни технологии в машиностроителното проектиране и производство.
Виолета Пенева Янкова, специалност: Фармация, Патентен специалист, оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Владимир Петров Площаков, специалност: Славянска филология, специалист по полски език и преподавател по български език и литература, екскурзовод с руски език.
Владислава Георгиева Георгиева, специалност: Топлинна и хидравлична техника, Топлинна и хладилна техника, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, пълна проектантска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, енергийна ефективност и съхранение на енергия, енергийна ефективност в индустрията.
Георги Василев Цветков, специалност: Водно строителство – среден техник.
Георги Добрев Господинов, специалност: Икономика на индустрията, стопанска логистика, въздушна спедиция.
Георги Филипов Кляшев, специалност: Маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Диана Танчева Евстатиева, специалност: Финанси и кредит. Обучение по лондонски застрахователни и презастрахователни пазари. Обучение по международни морски искове във връзка с товари. Селскостопанско застраховане на F.A.I.R.
Димитринка Маринова Чингова, специалност: Инженер по горско стопанство, регистрирана в публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика.
Десислава Здравкова Александрова, специалност: История.
Доц. Десислава Иванова Ангелова, специалност: Интериор и дизайн на мебели.
Димитър Владимиров Николов, специалност: Икономика и организация на селското стопанство, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Добри Спасов Пандурски, специалност: Право.
Добрина Георгиева Златева, специалност: Строителство и архитектура.
Дора Георгиева Петкова, специалност: Математика и информатика, Финанси и счетоводство.
Евгени Евгениев Григоров, специалност: Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика; Клинична фармация; Икономика на здравеопазването; Финанси. Магистър-фармацевт, специалност: Здравна политика и мениджмънт на здравеопазването, доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; доцент по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.
Елена Симеонова Ананиева, специалност: Транспортен мениджмънт и логистика, Компютърни системи и технологии.
Емил Боянов Йорданов, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Крумов Димитров, специалност: Икономика и организация на труда, дилър на ценни книжа.
Емил Любомиров Балкански, специалност: Зъботехника, Патент за изобретение на очна протеза и метод за изработването й; майстор по занаят “Оптика” – оптик-окулист, ектопротези; точиларство.
Емилия Симеонова Захариева, специалност: Счетоводство и контрол.
Д-р Зорница Симеонова Папирска, специалност: Доктор – Национална сигурност – Управление на безопасността във въздухоплаването чрез контролиране на рисковете от преумора в авиацията, Въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство, Счетоводство и контрол.
Зоя Димитрова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Ивайло Бориславов Манолов, специалност: Транспортен мениджмънт, Икономика и управление на транспорта, Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица, монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: Техническа експлоатация на летат. апарати, Икономика на сигурността и отбраната.
Иван Йорданов Иванов, специалност: Транспортна техника и технологии, Социално и застрахователно дело, автоексперт, Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Иван Николов Иванов, специалност: Патентно-лицензионна дейност, Топлинна и масообменна техника, представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Илия Асенов Георгиев, специалност: Горско стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, машинен техник.
Йордан Кирилов Дойчинов, специалност: Ел. монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Йордан Николов Иванов, специалност: Мебелно производство.
Йордан Стоименов Тотков, специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност: Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатични предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Камен Петров Шойлев, специалност: Право, експертиза в областта на английското право и правото на свързаните с него юрисдикции (вкл. Отвъдморските територии на Великобритания), експертиза в областта на частното право на Ирландия, Австралия, Нова Зеландия и Канада.
Кирил Владиславов Ангелов, специалност: Социални дейности – социално-правна администрация. Социални дейности – работа с възрастни. Здравен мениджмънт и медико-социални грижи.
Кирил Петров Петров, специалност: Монтажник на строителни конструкции, майстор по каменоделство.
Константин Стефанов Пенков, специалност: Антикварна дейност, Археология, бизнес оценител на художествени ценности – филателия и антикварни ценности.
Красимир Драганов Тасков, специалност: Композиция.
Красимира Данчева Попова, специалност: Право, Публична администрация, Управление на човешките ресурси.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност: Музикална педагогика.
Лиляна Спасова Пунева, специалност: Фармация, Патентно дело, представител по индустриална собственост за марки, географски означения и промишлен дизайн, изобретения и полезни модели. Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: Педагогика, специалист по педагогика и преподавател в средните училища, Психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност: Предучилищна педагогика, Счетоводство и контрол, Мениджмънт и маркетинг, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Любомир Антонов Каримански, специалност: Финанси. Бизнес администрация.
Любомир Стефанов Тулев, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Право, Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност.
Любомир Янакиев Михайлов, специалност: Приложна минералогия.
Людмил Михайлов Горчев, специалност: Хорово дирижиране, Оперно-симфонично дирижиране.
Магдалена Георгиева Радулова, специалност: Френска филология, Патентно дело, представител по индустриална собственост на марки, географски означения и промишлени дизайни.
Проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева, специалност: История, философия, радио- и телевизионни програми, радио- и телевизионна аудитория, медийно поведение.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация “Генно и клетъчно инженерство”. Маркетинг и бизнес мениджър.
Мариана Николова Лазарова, специалност: Право.
Марионела Тодорова Колева, специалност: Приложна математика. Сертификат за призната пълна правоспособност на отговорен актюер.
Марица Димитрова Попова, специалност: Спорт, Разузнавач, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, специалност: Молекулярна и функционална биология.
Милена Георгиева Фетваджиева, специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Милена Живкова Модева, специалност: Право, представител по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишления дизайн, професионален представител по индустриална собственост пред Службата на ЕС по индустриална собственост.
Милена Миткова Асенова, специалност: Технология и управление на транспорта.
Проф. дфн Милко Димитров Петров, специалност: Професор по журналистика, доктор на филологическите науки.
Мирослава Цанкова Стойчева, специалност: Чешка филология, квалификация: преводач – немски език.
Момчил Йорданов Златарев, специалност: Физическо възпитание, Управление и право на интелектуална собственост.
Надежда Стоянова Георгиева, специалност: Топлоенергетика, Топлофикационни системи, Отоплителни инсталации, Климатични и вентилационни инсталации, Топлинни помпи, Газови инсталации, Слънчеви колектори.
Николай Стефанов Денчев, специалност: Инженер по технология на машиностроенето – експлоатация и ремонт на въоръжението, инженерно-техническа специалност – ракетно-артилерийско въоръжение, доктор на техническите науки. Вид експертиза: въоръжение и бойни припаси, балистика, взривни явления, термодинамика и топлопренасяне.
Нели Стефанова Йорданова, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари; Патентно дело; Право.
Нина Михайлова Заркова, специалност: Строителство и архитектура – средно образование.
Огнян Здравков Нечев, специалност: Финанси, Банки и банково дело, топлоенергетик, Технология на водите и горивата на ТЕЦ.
Петър Здравков Калпакчиев, специалност: Право, представител по индустриална собственост на марки, географски означения, промишлени дизайни.
Петя Васкова Христова, специалност: Международни икономически отношения, Маркетинг; квалификация: английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова, специалност: Журналистика.
Пламен Николаев Корназов, специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции.
Д-р Пламена Петрова Попова, специалност: Право, авторски права върху архитектурни произведения. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните работи. Достъп до класифицирана информация.
Радмила Невенова Пеловска, специалност: Преводач на научно-техническа литература – английски език, италиански език.
Рашко Иванов Владимиров, специалност: Комуникационна и осигурителна техника.
Ридван Исмаилов Мехмедов, специалност: Турска филология – специалист по турски език и литература.
Румяна Кирилова Миленкова, специалност: Философия, ИОУ на изобретения и патентно-лицензионни дейности.
Росита Радкова Желева, специалност: Филмова и телевизионна режисура.
Румен Бориславов Първанов, специалност: Архитектура.
Румен Димитров Митов, специалност: Българска филология, Право на интелектуалната собственост, Патентно дело.
Севдалина Иванова Дрехемова, специалност: Икономика на интелектуалната собственост, съдебно-маркова експертиза.
Симеон Стоянов Кръстев, специалност: Културно-просветна работа – организатор методист.
Светла Светозарова Мутафова, специалност: Немска филология.
Светлана Иванова Игова-Манолева, специалност: География на туризма, преводач на френски.
Светлана Цветкова Янева, специалност: Текстилна техника и технологии, главен асистент – Машинно инженерство – Приложна геометрия и инженерна графика, доктор по технически науки. Общо инженерство – Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Симона Йорданова Пандурска, специалност: Право, вътрешен одитор в публичния сектор, експерт по трудово-правни проблеми, оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол на безопасност и качество на промишлени продукти.
Снежана Кирилова Драганова, специалност: Педагогика – детски учител.
Стефка Кръстева Илчева, специалност: Немска филология.
Стефка Петрова Паскалева, специалност: Социален мениджмънт. Машинен инженер – автом. на дискр. произв. Педагогическа квалификация.
Стефан Иванов Иванов, специалност: Управление на териториалните системи.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на авиационни произшествия и вътрешен одит.
Д-р Стоян Христов Нейчев, специалност: Финанси, икономика и управление на човешките ресурси, икономика и организация на труда – проекти.
Татяна Петрова Рангелова, специалност: Социална педагогика, Публична администрация и европейска интеграция, вид експертиза – трудово право. Достъп до класифицирана информация.
Тони Йонков Веков, специалност: Биотехнологични процеси със специализация “Биоорганичен синтез”; Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; Обществено здраве и здравен мениджмънт.
Цветан Петров Асенов, специалност: Машинна обработка.
Цветелина Миткова Йорданова, специалност: Туризъм.
Юлия Василева Стефанова, специалност: Политически науки, Геология и проучв. на пол. изкоп., вътрешен одитор в публичния сектор, Икономика и мениджмънт, член на Асоциацията за противодействие на икономическите измами.
Юлия Свиленова Фъртункова-Матеина, специалност: Автоматизирано оборудване на машиностроенето, Патентно дело.
Юлиян Георгиев Слабаков, специалност: Музикална педагогика, Композиция.
Юлиян Димитров Македонски, специалност: Архитектура.
Д-р Яна Ангелова Липийска, специалност: Геодезия – Геоинформационни системи, Картография – Тематично географско картографиране, Геодезия и фотограметрия в разследването на ПТП.
Извадка от Неофициален раздел бр. 6 от 20.01.2023 г. на ДВ