СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2021 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район София град. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за София и София окръг
Име: Орлин Колев
Тел: 0887 209 961
Email: office@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2021 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.34 от 23 Април 2021г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Александър Димитров Джорев
Специалност: Технология на влакната и кожите, Експерт по графическо и техническо изследване на документи.
Специалност: Българска филология, Адвокат. Достъп до класифицирана информация.
Богдан Георгиев Чупетловски
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Валери Димитров Костадинов
Специалност: Право, Криминалистика. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Социална педагогика. Достъп до класифицирана информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ
Специалност: Автомобилна техника. Полицаи младши експерт-криминалисти. Полицаи младши разузнавачи. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Аудиоанализ и снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксираща фотография. Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Криминалистически изследвания на почерк, технич. на док., трасология и балистика, Технология на продуктите за общ. хранене.
Специалност: Автоматизация на производството. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ
Специалност: Полиграфия, Дактилоскопни, трасологически и технически-документни експертизи.
Специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалистически изследвания – почеркови и технически изследване на документи, трасологически и балистически експертизи.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, Право, Експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Даниела Апостолова Дамянова
Специалност: Право, Експерт-криминалист-графолог.
Специалност: Право, Графолог. Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ
Специалност: Френска филология. Достъп до класифицирана информация, НАТО секюрити сертификат.
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Съдебни приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, Анализ на пътни документи. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Право, Почеркови експертизи, Документен контрол, Експертно-криминалистична дейност. Достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ
Специалност: Математика и информатика. Достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ
Специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ
Специалност: Физика, Съдебен експерт – съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи, трасология.
Специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ
Крум Николов Крумов – СДВР
Специалност: Криминалистически изследвания – почерк, техн. на док., балистик и трасолог, Документен контрол, Хидрогеология и инженерна геология. Достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ
Специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промишлеността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологически и балистически експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Спорт, Разузнавач, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ
Специалност: Физика, Експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистическите и трасологическите експертизи.
Специалност: Физическо възпитание, Криминалистика, Оценител на земеделски земи.
Мирослав Димитров Саханджиев
Специалност: Икономическа информатика.
Мирослав Тодоров Великов – СДВР
Специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини, Криминалистически изследвания – почерк, технич. на док., трасолог, балистич. еспертизи.
Огнян Господинов Динев – 06 РУ
Павел Георгиев Василев – 02 РУ
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ
Пиер Цветанов Василев – СДВР
Специалност: Комуникационна техника и технологии, Видеоанализ и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистическа дейност, Актуализация на проф. квалификация, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Експерт-криминалист.
Светла Владимирова Чакърова
Специалност: Криминалистика. Достъп до класифицирана информация.
Светлана Георгиева Халачева
Специалност: Криминалистическо изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи, Турска филология.
Силвана Евлогиева Цветанова
Специалност: Криминалистическо изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи, Информационни и управляващи технологии.
Специалност: Биотехнология. Видеоанализ и лицева идентификация. Документен контрол. Полицаи – младши експерт-криминалисти. Достъп до класифицирана информация.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ
Специалност: Право, Криминалистическо изследване на документи.
Специалност: Криминалистични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов – СДВР
Специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика, Икономика на транспортна фирма, Експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания. Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Право, Криминалистични експертизи.
Цветанка Кирилова Тортопова
Специалност: Металургия на черните метали. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Българска филология, Право, Експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Социална педагогика. Достъп до класифицирана информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ
Специалност: Автомобилна техника. Полицаи младши експерт-криминалисти. Полицаи младши разузнавачи. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Аудиоанализ и снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксираща фотография. Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Полиграфия, Дактилоскопни, трасологически и технически документни експертизи.
Специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалитически изследвания – почеркови и технически изследвания на документи, трасологически и балистически експертизи.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, Право, Експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография. Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ
Специалност: Право, Почеркови експертизи, Документен контрол, Експертно-криминалистична дейност. Достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ
Специалност: Математика и информатика. Достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ
Специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ
Специалност: Физика, Графически изследвания, техническо изследване на документи, трасология.
Специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ
Крум Николов Крумов – СДВР
Специалност: Криминалистически изследвания – почерк, техн. на док., балистик и трасолог, Документен контрол, Хидрогеология и инженерна геология. Достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ
Специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промишлеността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологически и балистически експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ
Специалност: Физика, Експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистическите и трасологическите експертизи.
Специалност: Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ. Инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативно-стратегическа подготовка, Динамика, балистика и управл. на полета на летателните апарати, ст. н. с. д-р. Достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев – 06 РУ
Павел Георгиев Василев – 02 РУ
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ
Пиер Цветанов Василев – СДВР
Специалност: Комуникационна техника и технологии, Видеоанализ и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистическа дейност, Актуализация на проф. квалификация, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ
Стефчо Владимиров Джонов – СДВР
Специалност: Младши експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Право, Криминалистични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Социална педагогика. Достъп до класифицирана информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ
Специалност: Автомобилна техника. Полицаи младши експерт-криминалисти. Полицаи младши разузнавачи. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Аудиоанализ и снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксираща фотография. Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ
Специалност: Полиграфия, Дактилоскопни, трасологически и технически-документни експертизи.
Специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалитически изследвания – почеркови и технически изследване на документи, трасологически и балистически експертизи.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, Право, Експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ
Иван Василев Драганов – 01 РУ
Специалност: Математика и информатика. Достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ
Специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ
Специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ
Крум Николов Крумов – СДВР
Специалност: Криминалистически изследвания – почерк, техн. на док, балистик и трасолог, Документен контрол, Хидрогеология и инженерна геология. Достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ
Специалност: Физика, Експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистическите и трасологическите експертизи.
Специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промишлеността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологически и балистически експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ
Специалност: Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, Инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативно-стратегическа подготовка, Динамика, балистика и управл. на полета на летателните апарати, ст. н. с. д-р. Достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев – 06 РУ
Павел Георгиев Василев – 02 РУ
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ
Пиер Цветанов Василев – СДВР
Специалност: Експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ
Стефчо Владимиров Джонов – СДВР
Специалност: Младши експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика. Икономика на транспортна фирма, Експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания. Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Право, Криминалистични експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Дактилоскопия.
Специалност: Автомобилна техника. Полицаи младши експерт-криминалисти. Полицаи младши разузнавачи. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Аудиоанализ и снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксираща фотография. Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Дактилоскопия.
Специалност: Дактилоскопия.
Специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалитически изследвания – почеркови и технически изследване на документи, трасологически и балистически експертизи.
Специалност: Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, Право, Експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Съдебни приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, Анализ на пътни документи. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Дактилоскопия.
Специалност: Дактилоскопия.
Специалност: Електроинженер, Криминалистически анализ на звукозапис (електро-лингвистичен анализ на звукозаписи), ст. н. с. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Дактилоскопия.
Специалност: Дактилоскопия.
Специалност: Управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата. Специалист – Автоматизирана Дактилоскопна Идентификационна Система-AFIS. Обучител по оглед на местопроизшествие. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Дактилоскопия.
Светослав Василев Георгиев
Специалност: Дактилоскопия.
Специалност: Биотехнология. Видеоанализ и лицева идентификация. Документен контрол. Полицаи младши експерт-криминалисти. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Дактилоскопия.
Специалност: Младши експерт криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика. Икономика на транспортна фирма, Експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания. Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Дактилоскопия.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография. Достъп до класифицирана информация.
Константин Калкуст Каикчиян
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Видеоанализ и лицева идентификация, Разузнавач (Експертно-криминалистична дейност).
Специалност: Биотехнология. Видеоанализ и лицева идентификация. Документен контрол. Полицаи Младши експерт криминалисти. Достъп до класифицирана информация.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов
Специалност: Съдебна медицина.
Боряна Георгиева Мечкарска
Специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов
Специалност: Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, Токсикология, Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Съдебна медицина. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова
Специалност: Патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров
Специалност: Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина, к.м.н.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Станчо Стоянов Проданов
Специалност: Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено здраве и здравен мениджмънт.
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова
Специалност: Медицина, Клинична хематология, Вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова
Специалност: Стоматология.
Д-р Ангел Николаев Ангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Медицина – хирургия.
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Благомир Николаев Здравков
Специалност: Медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Борис Емилов Кюркчиев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов
Специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова
Специалност: Патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов
Специалност: Медицина – хирургични болести, Ортопедия и травматология.
Специалност: Стоматолог, хирургична стоматология, съдебна медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева
Д-р Димитър Костадинов Карчинов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров
Специалност: Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова
Специалност: Физикална терапия и рехабилитация, Трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина, к.м.н.
Д-р Йорданка Димитрова Златева
Специалност: Медицина, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Костадин Мариов Иванов
Специалност: Стоматология.
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева
Специалност: Медицина, Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова
Специалност: Медицина. Вътрешни болести. Онкология.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова
Специалност: Медицина, Социална хигиена и организация на здравеопазването, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев
Специалност: Медицина, Ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов
Специалност: Неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров
Специалност: Неврохирургия.
Специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Станимир Герасимов Наков
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Ендопротезиране на стави, Артроскопия, Пластична, възстановителна и естетична хирургия, Рефлексотерапия.
Д-р Станчо Стоянов Проданов
Специалност: Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено здраве и здравен мениджмънт.
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов
Специалност: Медицина, Анестезиология и реанимация.
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Цветко Руменов Веселинов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Молекулярна биология, Микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов
Специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова
Специалност: Патологоанатомия.
Специалност: Съдебна медицина. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Биотехнологии, Молекулярна биология, Доктор – Микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Горан Ангелов Червеняшки
Специалност: Медицина. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Димитър Крумов Сотиров
Специалност: Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Специалност: Биология, Химия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов
Специалност: Медицина – акушерство и гинекология.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Молекулярна и функционална биология, к.б.н.
Специалност: Биохимия и микробиология, к.м.н.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев
Специалност: Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Молекулярна биология, Микробиология.
Боряна Георгиева Мечкарска
Специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Д-р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Съдебна медицина. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова
Специалност: Патологоанатомия.
Д-р Виолета Вълчева Русева
Специалност: Биотехнологии, Молекулярна биология, Доктор – Микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Горан Ангелов Червеняшки
Специалност: Медицина. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Стоматолог, хирургична стоматология, съдебна медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева
Д-р Десислава Петкова Кателиева
Специалност: Медицина – Спешна медицина, Психология, Здравен мениджмънт, Доктор по социална медицина и организация на здраве-
Д-р Димитър Крумов Сотиров
Специалност: Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Специалност: Медицина, Съдебна медицина
Д-р Ирина Андреева Попова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина, к.м.н.
Д-р Йорданка Димитрова Златева
Специалност: Медицина, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова
Специалност: Медицина. Вътрешни болести. Онкология.
Специалност: Молекулярна и функционална биология, к.б.н.
Специалност: Биохимия и микробиология, к.м.н.
Специалност: Вътрешни болести, Клинична токсикология, Клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова
Специалност: Медицина, Клинична хематология, Вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Евлогиев Александров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Медицина – хирургия.
Д-р Атанас Николов Христов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Благомир Николаев Здравков
Специалност: Медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов
Специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов
Специалност: Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, Токсикология, Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
доц. Вера Петкова Петкова
Специалност: Клинична токсикология, Професионални заболявания – хигиена на труда.
Специалност: Съдебна медицина. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов
Специалност: Медицина – хирургични болести, Ортопедия и травматология.
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Георги Христов Христов
Специалност: Медицина, здравен мениджмънт.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева
Д-р Диана Бориславова Апостолова
Специалност: Професионални заболявания, Хигиена на труда, гл. асистент.
Д-р Диана Цокова Богданова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров
Специалност: Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Специалност: Вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Кардиоревматология, Ехокардиография – фундаментално ниво, Трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова
Специалност: Физикална терапия и рехабилитация, Трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева
Специалност: Медицина, Акушерство и гинекология, Стопанско управление.
Д-р Емилия Павлова Кирова
Специалност: Съдебна медицина.
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Специалност: Стоматология.
Д-р Ирина Андреева Попова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина, к.м.н.
Д-р Йорданка Димитрова Златева
Специалност: Медицина, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Красимира Николова Динкова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Професионални заболявания, к.м.н.
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов
Специалност: Медицина – акушерство и гинекология.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева
Специалност: Медицина, Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология.
Специалност: Молекулярна и функционална биология, к.б.н.
Специалност: Вътрешни болести, Клинична токсикология, Клинична имунология.
Д-р Милкана Кръстева Симеонова
Специалност: Медицина, Пневмология и фтизиатрия.
Специалност: Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова
Специалност: Медицина, Социална хигиена и организация на здравеопазването, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Мутафов
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология, Здравен мениджмънт.
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенка Денчева Иванова-Георгиева
Специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов
Специалност: Неврохирургия.
Специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Станимира Семкова Желязова
Специалност: Детски болести.
Д-р Станчо Стоянов Проданов
Специалност: Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено здраве и здравен мениджмънт.
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Стоян Георгиев Миланов
Специалност: Медицина, Анестезиология и интензивно лечение, Спешна медицина, Обществено здраве и здравен мениджмънт, ст. н. с. ІІ ст.
Специалност: Медицина, Неврохирургия, Доцент по Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов
Специалност: Медицина, Анестезиология и реанимация.
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова
Специалност: Медицина, Клинична хематология, Вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова
Специалност: Стоматология.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева
Специалност: Детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Специалност: Медицина, Уши, нос и гърло, Отоневрология, Професионални заболявания.
Д-р Благомир Николаев Здравков
Специалност: Медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Бойка Маринова Станева
Специалност: Нервни болести.
Специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов
Специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева
Специалност: Вътрешни болести.
Д-Р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова
Специалност: Клинична токсикология, Професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова
Специалност: Патологоанатомия
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова
Специалност: Медицина, Пневмология и фтизиатрия, Професионални заболявания.
Д-р Веска Михайлова Маркова
Специалност: Нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов
Специалност: Медицина – хирургични болес-
ти, Ортопедия и травматология.
Д-р Гергина Нейчева Ончева
Специалност: Нервни болести, Професионални заболявания, Клинична електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева
Специалност: Уши, нос, гърло. Професионални заболявания.
Д-р Диана Бориславова Апостолова
Специалност: Професионални заболявания, Хигиена на труда, гл. асистент.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева
Специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Специалност: Кардиология, Вътрешни болести.
Д-р Димитър Йорданов Николов
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов
Специалност: Ортопедия и травматология.
Специалност: Вътрешни болести.
Д-р Доля Петрова Николова
Специалност: Медицина, невролог.
Д-р Донка Димитрова Митева.
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова
Специалност: Физикална терапия и рехабилитация, Трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов
Специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров
Специалност: Хирургия, сърдечно-съдова хирургия – специализация.
Д-р Евгения Нинова Василева
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Кардиоревматология, Ехокардиография – фундаментално ниво, Трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева
Специалност: Медицина, Хигиена на труда, Охрана на труда.
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Специалност: Стоматология, Ортопедична стоматология с ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев
Специалност: Медицина, Клинична токсикология.
Специалност: Стоматология.
Д-р Ирина Андреева Попова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина, к.м.н.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Специалност: Медицина, Хирургия, Лапароскопска холецистектомия.
Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов
Специалност: Медицина, Вирусология, Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения, д.м.н. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Красимира Николова Динкова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Професионални заболявания, к.м.н.
Д-р Лалка Стефанова Рангелова
Специалност: Медицина, Хранене и диететика, Хигиена, гл. асистент.
Специалност: Медицина, Хигиена на труда, Охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки
Специалност: Нервни болести, Електроенцефалография и клинична електрофизиология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева
Специалност: Медицина, Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология, Тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологични характеристики, диагностика и възможности за лечение.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Марийо Бориславов Антонов
Специалност: Ушно-носно-гърлени болести, Професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева
Специалност: Клинична алергология, Пневмология и фтизиатрия, Професионални заболявания.
Специалност: Ортопедия и травматология.
Специалност: Вътрешни болести, Клинична токсикология, Клинична имунология.
Специалност: Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова
Специалност: Медицина, Социална хигиена и организация на здравеопазването, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев
Специалност: Вътрешни болести, Кардиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Пенка Денчева Иванова-Георгиева
Специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев
Специалност: Медицина, Ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов
Специалност: Неврохирургия.
Д-р Петър Захариев Грънчаров
Специалност: Офталмология.
Специалност: Нервни болести, Неврохирургия.
Специалност: Медицина, Хирургия.
Специалност: Медицина, Фармакология, Фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова
Специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев
Специалност: Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести.
Специалност: Медицина, Вътрешни болести, Нефрология, Пункционна бъбречна биопсия, Абдоминална доплерова ехография, Конвенционална ехография. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова
Специалност: Медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова диагностика, аурикулотерапия и природолечение, китайски традиционни методи – акупунктура и моксибустия, китайска гимнастика и масаж за деца и възрастни, физическо възпитание и кинезитерапия. Здравен мениджмънт.
Д-р Станимира Семкова Желязова
Специалност: Детски болести.
Д-р Станимир Герасимов Наков
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Ендопротезиране на стави, Артроскопия, Пластична, възстановителна и естетична хирургия, Рефлексотерапия.
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов
Специалност: Медицина, Анестезиология и реанимация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова
Доц. д-р. Борис Иванов Щърбанов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова
Д-р Валери Славчев Първанов
Д-р Веселин Борисов Секулов
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов
Специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Галина Йорданова Аспарухова
Специалност: Клинична психология, Експерт по психологически проблеми, Експерт-оценител на материални активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков
Д-р Евелина Ценова Енчева
Д-р Елена Михайлова Иванова
Специалност: Медицина, Психиатрия, Детска психиатрия.
Д-р Елена Недялкова Михайлова
Специалност: Медицина. Психиатрия, Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска
Д-р Елица Василева Джатова-Молла
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева
Д-р Емилия Петкова Тулешкова
Д-р Здравка Радославова Янчева
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология, Доктор – психология, Съдебно-психологични експертизи.
Д-р Красимира Георгиева Марчева
Специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Лозана Георгиева Арсова
Д-р Маргарита Илиева Коцева-Денчева
Специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Мария Владимирова Николова
Специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев
Д-р Мирела Щерева Костадинчева
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова
Д-р Никола Димитров Ямаков
Д-р Петко Величков Величков
Проф. д-р Петър Маринов Маринов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия, Доктор по психиатрия, Доктор на науките по психиатрия-съдебна психиатрия, Професор по съдебна психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова
Д-р Самвел Абелович Багдасарян
Д-р Стефан Николаев Джиков
Специалност: Психология, Преподавател по психология.
Д-р Христо Александров Теодосиев
Д-р Цветелина Добрева Петкова
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова
Специалност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Специалност: Психология, Клинична психология, Консултативна психология, Психология на развитието – детска психология, Доктор по психология – психологическо измерване.
Специалност: Психология – клинична психология, превантивна психология.
Д-р Валентина Василева Маринова
Д-р Ваня Мичева Генковска
Специалност: Психология, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Специалност: Социална и политическа психология.
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология. Достъп до класифицирана информация.
Величка Симеонова Дошева-Христова
Специалност: Психология, Теология.
Веселина Георгиева Величкова
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, Психолог, учител по психология, етика и логика.
Специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна психология.
Галина Бориславова Иванова
Специалност: Психология, Туризъм, Магистър по психология.
Галина Великова Кубратова
Специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Йорданова Аспарухова
Специалност: Клинична психология, Експерт по психологически проблеми, Експерт-оценител на материални активи.
Специалност: Психология – трудова и организационна психология, Доктор по психология.
Специалност: Философия. Психолог.
Специалност: Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност. Национална сигурност: духовност и лидерство.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева
Специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова
Димитринка Стоянова Андреева
Специалност: Психология, Личностова патология и опасно поведение, Терапевтична ситуация.
Специалност: Психология – психологично консултиране, Социално дело, Когнитивно поведенчески консултант.
Специалност: Психология – Клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, Психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева
Елеонора Костадинова Василиева
Специалност: Психология – социална психология, съдебна психология, съдебно-психологична експертиза, съдебно-психиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология.
Специалност: Клинична психология. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Психология, Социална психология.
Специалност: Психология, Психодрама – терапевт.
Ирина Димитрова Атанасова
Специалност: Доктор по Педагогическа и възрастова психология, Психология, Клинична и консултативна психология, Психология на развитието, образованието и културата.
Специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна психология.
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология, Доктор-психология, Съдебно-психологични експертизи.
Специалност: Медицина, Хирургия, Лапароскопска холецистектомия.
Лиляна Веселинова Тръпчева
Специалност: Психология, Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране), Педагогика, Социална педагогика.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова
Специалност: Педагогика – специалист по педагогика и преподавател в средните училища, Психология.
Люси Методиева Костадинова
Специалност: Клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова
Специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Специалност: Психолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Филология, социални и хуманитарни науки – Психология, Клиника на тялото и психоаналитична антропология.
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, Психодрама – терапевт, Доктор по психология – организационна психология.
Роксана Величкова Бънъцяну
Специалност: Психология – клинична и консултативна психология; Социална психология, Ориентирана към решения психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова
Специалност: Психология, Социална психология; Когнитивно-поведенческа психотерапия; Психо-социални интервенции при зависими пациенти.
Светлана Иванова Димитрова
Специалност: Психология, Разрешение за достъп до класифицирана информация.
Специалност: Психология. Педагогика на девиантното поведение. Социална педагогика – ресурсен учител.
Снежанка Дончева Божилова
Специалност: Начална училищна педагогика, Психология – Юридическа психология, Социална педагогика – Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, Позитивна психотерапия, Социална работа с деца и семейства в риск.
Специалност: Психология, Преподавател по психология.
Специалност: Психология, социална психология, социална превенция.
Цветелина Милчева Славова
Специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Специалност: Психология – клинична психология, превантивна психология.
Д-р Валери Славчев Първанов
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология Достъп до класифицирана информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов
Веселина Георгиева Величкова
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, Психолог, учител по психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов
Специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна психология.
Галина Великова Кубратова
Специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Специалност: Психология – трудова и организационна психология, Доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев
Димитрина Проданова Проданова-Русчева
Специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков
Специалност: Психология – психологично консултиране, Социално дело, Когнитивно поведенчески консултант.
Специалност: Психология – Клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, Психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева
Д-р Елена Недялкова Михайлова
Специалност: Медицина. Психиатрия. Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска
Елизабет Маринова Михайлова
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева
Д-р Емилия Петкова Тулешкова
Д-р Здравка Радославова Янчева
Специалност: Психология, Социална психология.
Ирина Димитрова Атанасова
Специалност: Доктор по Педагогическа и възрастова психология, Психология, Клинична и консултативна психология, Психология на развитието, образованието и културата.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология, Доктор – психология, Съдебно-психологични експертизи.
Специалност: Педагогика – Специалист по педагогика и преподавател в средните училища, Психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова
Люси Методиева Костадинова
Д-р Мария Владимирова Николова
Специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев
Специалност: Клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева
Д-р Никола Димитров Ямаков
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова
Д-р Петко Величков Величков
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, Психодрама – терапевт, Доктор по психология – организационна психология.
Д-р Петър Маринов Маринов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия, Доктор по психиатрия, Доктор на науките по психиатрия – съдебна психиатрия, Професор по съдебна психиатрия.
Специалност: Психология, Предучилищна педагогика – Педагогически модели за познавателно и социално развитие, Детска и юношеска училищна психология.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян
Специалност: Психология. Педагогика на девиантното поведение. Социална педагогика – ресурсен учител.
Специалност: Психология, Преподавател по психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова
Цветелина Милчева Славова
Специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова
Специалност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анка Петрова Атанасова
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Специалност: Психология – клинична психология, превантивна психология.
Д-р Валери Славчев Първанов
Д-р Ваня Мичева Генковска
Специалност: Психология, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов
Специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов
Веселина Георгиева Величкова
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, Психолог, учител по психология, етика и логика.
Специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна психология.
Галина Йорданова Аспарухова
Специалност: Клинична психология, Експерт по психологически проблеми, Експерт-оценител на материални активи.
Специалност: Психология – трудова и организационна психология, Доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев
Специалност: Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност. Национална сигурност: духовност и лидерство.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева
Специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков
Специалност: Психология – психологично консултиране, Социално дело, Когнитивно поведенчески консултант.
Специалност: Психология – Клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, Психодрама – терапевт.
Д-р Елена Недялкова Михайлова
Специалност: Медицина. Психиатрия. Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска
Елена Константинова Кърпачева
Елизабет Маринова Михайлова
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева
Д-р Емилия Петкова Тулешкова
Специалност: Клинична психология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Здравка Радославова Янчева
Специалност: Психология, Социална психология.
Специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна психология.
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология, Доктор – психология, Съдебно-психологични експертизи.
Д-р Лозана Георгиева Арсова
Люси Методиева Костадинова
Д-р Методи Христов Станчев
Специалност: Клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова
Специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Специалност: Психолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова
Д-р Никола Димитров Ямаков
Д-р Петко Величков Величков
Д-р Петър Маринов Маринов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия, Доктор по психиатрия, Доктор на науките по психиатрия – съдебна психиатрия, Професор по съдебна психиатрия.
Роксана Величкова Бънъцяну
Специалност: Психология – клинична и консултативна психология, социална психология ориентирана към решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова
Д-р Самвел Абелович Багдасарян
Специалност: Психология. Педагогика на девиантното поведение. Социална педагогика – ресурсен учител.
Д-р Стефан Николаев Джиков
Специалност: Психология, Преподавател по психология.
Траянка Бойкова Григорова
Специалност: Клинична психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова
Цветелина Милчева Славова
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова
Специалност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1 Съдебно-счетоводна експертиза
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Статистика и иконометрия.
Александър Иванов Кюркчиев
Специалност: Математика, Статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Анелия Венциславова Минчева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Бизнес финанси. Счетоводство и контрол.
Специалност: Прогнозиране и планиране на икономическите системи.
Анелия Христова Попова-Апостолова
Специалност: Икономист-счетоводител.
Специалност: Счетоводство и контрол, Одитор в публичния сектор.
Александър Теодоров Михайлов
Специалност: Финанси и кредит.
Александър Цветанов Попов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева
Специалност: Право, Счетоводни експертизи.
Анастасия Николова Тодорова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Ангел Атанасов Костадинов
Специалност: Аграрна икономика.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти. Експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС.
Специалност: Икономика и управление на транспорта, Право.
Специалност: Счетоводство и контрол; Международни икономически отношения.
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Анета Борисова Панайотова
Специалност: Икономика на промишлеността, Право – ограничена правоспособност.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Организация и технология на държавния финансов контрол, Оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Специалност: Финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова
Специалност: Организация на производството и управление на промишлеността, Стопанско управление, Съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Планиране на народното стопанство, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Специалност: Финанси и кредит.
Анита Бориславова Асенова
Специалност: Индустриален мениджмънт.
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и контрол на нефинансовите предприятия, контрол и анализ на фирмената дейност, Финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова
Специалност: Финанси, Данъчна и митническа администрация. Оценител на недвижими имоти и земеделски земи, цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Специалност: Икономика и управление на индустрията.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Антоанета Йорданова Терзиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси на предприятията. Експерт по съдбено-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева
Специалност: Финанси и кредит, Оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Контрол и анализ на фирмената дейност.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка
Специалност: Икономика и организация на труда.
Ася Радославова Желязкова
Специалност: Счетоводство и контрол. Финансов контрол-одитинг. Финансов контрол и финансово право.
Специалност: Счетоводство и контрол. Съдебен експерт по финансови и счетоводни експертизи.
Специалност: Маркетинг, Стопанско управление, Съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси, счетоводство и контрол, банков мениджмънт, съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Икономика на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова
Специалност: Финанси и кредит, Независим финансов одит на финансови отчети съгл. МС за фин. отчитане и МОС.
Атанаска Филипова Димитрова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Ахинора Димитрова Лазарова
Специалност: Застрахователно и социално дело, Ефективно управление на промишленото предприятие, Технология на машиностроенето.
Специалност: Организация на производството и управление в промишлеността, Оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация
Специалност: Финанси; Съдебни експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Блага Димитрова Димитрова
Специалност: Застраховане и социално дело, Счетоводство и контрол.
Богданка Луканова Иванова
Специалност: Управление на бизнеса.
Богиня Любомирова Боянова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Международни икономически отношения, Двигатели с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова
Специалност: Икономика на кооперациите, Счетоводство на нефинансовите предприятия – счетоводен мениджмънт в кооперациите, Икономика на търговията.
Специалност: Счетоводство и контрол, Информатика.
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Специалност: Финанси и отчетност.
Специалност: Икономика на отбраната и сигурността.
Специалност: Счетоводна отчетност, Бизнес-мениджмънт, Оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи.
Специалност: Икономика и организация на материално техническо снабдяване – логистика, Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство, Доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност.
Борислав Димитров Божинов
Специалност: Публична администрация – Данъчна администрация. Оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Статистика. Достъп до класифицирана информация.
Боряна Александрова Добрева
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Стопанско управление, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Вътрешен одит на системи по качество. Достъп до класифицирана информация.
Боянка Рангелова Георгиева
Специалност: Икономика и управление на селското стопанство, Счетоводство, финанси и контрол.
Вангелия Георгиева Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на търговията.
Специалност: Управление и икономика на АПП, Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров
Специалност: Икономика и управление в транспорта, Международен транспорт.
Валентин Славчев Димитров
Валентина Василева Василева
Специалност: Счетоводство и контрол, Организация и технология на счет. в нефинансовите предприятия.
Валентина Иванова Боянова
Специалност: Икономика на строителството.
Специалност: Икономика на търговията, Валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Специалност: Финанси, Оперативно счетоводство.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, мениджмънт, вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Организация на производството и управл. в транспорта.
Специалност: Икономика и управление на строителството; оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Публични финанси, Външна търговия и международно право.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство и контрол, МИО, Право, Оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев
Специалност: Външна търговия.
Специалност: Публична администрация – Управление на европейски проекти, Застрахователно дело.
Специалност: Икономика на промишлеността, Държавен фин. контрол.
Василка Руменова Владимирова
Специалност: Счетоводство и одитинг. Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата. Приложна информатика.
Специалност: Машинна обработка, НСС и МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Венелина Димитрова Габровска
Специалност: Икономика и управление на сел. стопанство, Икономист-счетоводител, Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Венета Георгиева Платиканова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Аграрна икономика.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Весела Маринкова Мисалева
Специалност: Социално и застрахователно дело, Икономист-счетоводител.
Специалност: Финанси, регистриран одитор.
Специалност: Икономика и организация на МТС. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Планиране, МСС, Одитор на системи за управление на качеството, Оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, търговия – средно образование.
Василка Борисова Анастасова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол, Регистриран Одитор.
Велислава Петрова Паскалева
Специалност: Счетоводство и контрол; Електрически машини и апарати.
Специалност: Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство, финанси и контрол, Оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Икономика и управление на селското стопанство.
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Венета Благоева Костадинова
Специалност: Машинна обработка на икономическата информация.
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: Икономика на туризма, предприемачество и мениджмънт в туризма.
Венцислав Димитров Божков
Специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление.
Специалност: Финанси, МИО, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Венцислав Николов Атанасов
Специалност: Управление и икономика на АПП, Оценител на МПС, земеделски земи.
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника, Счетоводство и контрол, Оценител на машини и съоръжения, Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Орг. на произв. и управл. в пром., Ръководител движение и търг. експлоатация.
Веселина Георгиева Попова
Специалност: Икономика – бизнес администрация, Счетоводство и контрол. Оценител на търговски предприятия, Оценител на инвестиционен проект.
Веселина Цвяткова Борисова
Специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виктория Николаева Ценова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова
Специалност: Аграрна икономика, Икономист по АПП, Валутен касиер и обменител.
Специалност: Счетоводство и контрол, Външна търговия и международно право, Международни счетоводни стандарти.
Специалност: Икономика на промишлеността, МСС.
Веска Стефанова Грънчарова
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Виктория Младенова Митова
Виолета Венелинова Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова
Специалност: Икономика и управление на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Виолета Димитрова Панчева
Специалност: Управление и икономика на АПП. Експерт-счетоводител, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Стопански и финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономическа педагогика.
Специалност: Финанси, Икономика и международни отношения.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Владимир Атанасов Буюклиев
Специалност: Международни икономически отношения.
Специалност: Организация на производството и управление на производствения процес, Математика – Математическо осигуряване, Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, финансови активи и фин. институции, к.и.н.
Специалност: Икономист по транспорта, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Владимира Петрова Сарандалиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Галина Божидарова Василева
Специалност: Счетоводство и одитинг.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация, Икономика, планиране и отчетност на търговията.
Специалност: Организация на производството и управление на транспорта, Финансист-счетоводител, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Галя Иванчова Парашкевова
Специалност: Стопанско управление – управление на фирмената сигурност, Счетоводство.
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Публична администрация, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност, Макроикономика – Управление на човешките ресурси, Съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Драгомиров Бакърджиев
Специалност: Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни организации.
Специалност: Счетоводство.
Специалност: Счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджмънт, електронна техника и микроелектроника.
Специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство.
Специалност: Икономика и управление на транспорта, Съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Специалност: Счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Икономика на промишлеността.
Специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на сигурността и отбраната – Финанси и счетоводство на въоръжените сили, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, Финансов ревизор. Достъп до класифицирана информация.
Гергана Велемирова Георгиева
Специалност: Финанси и кредит, Финансово право.
Специалност: Счетоводство и контрол; Бизнес администрация.
Гергана Христова Георгиева
Специалност: Стопанско управление
Гергина Максимова Атанасова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова
Специалност: Статистика, Цени и ценообразуване, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, Вътрешен контрол и вътрешен одит, Одит в общините.
Специалност: Финанси и кредит, Обучение по Лондонски застрахователни и презастрахователни пазари, Обучение по Международни морски искове във връзка с товари, Селскостопанско застраховане на F.A.I.R.
Специалност: Счетоводство.
Даниела Василева Джаджарова
Специалност: Икономика, Финанси и счетоводство.
Специалност: Счетоводна отчетност, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Икономика и организация на труда.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Маркетинг и иновация, Кариерен консултант, Педагог.
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на земеделски земи, права на интелектуална и индустриална собственост и др. фактически отношения, цели държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова
Специалност: Икономика и управление промишлеността, Оперативно управление в производствения процес в промишлеността.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Икономика и управление на търговията. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова
Специалност: Финанси, Информационни технологии в банковото дело.
Специалност: Счетоводство. Одитинг.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Бойкова Велинова
Специалност: Бизнес администрация, финанси.
Десислава Георгиева Панталеева
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Росенова Бояджиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова
Специалност: Счетоводство и контрол, Агромениджмънт.
Специалност: Икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Божидарова Василева
Специалност: Счетоводство и контрол, фирмено счетоводство.
Специалност: Икономика и организация на труда.
Специалност: Икономика и организация на селското стопанство, к.и.н.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор в публичния сектор, Регистриран одитор.
Димитър Георгиев Бакърджиев
Специалност: Финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров
Специалност: Икономика и организация на труда, Съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров
Специалност: Аграрна икономика, Експерт-счетоводител/Регистриран одитор.
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Димитър Карушков Димитров
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител на инвестиционен проект.
Димитрина Владимирова Крумова
Специалност: Икономика и отчетност на търговията и промишлеността; средно образование, МСС
Димитринка Вълкова Беевска
Специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг, Счетоводство и анализ.
Димитринка Стоянова Минева
Специалност: Икономика и управление на селското стопанство; вътрешен одитор в публичния сектор; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Финанси и кредит, Икономика на транспорта, Автотехническа експертиза.
Специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов
Специалност: Икономика на труда. Достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Аграрна икономика, Оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на търговията.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител на търговски предприятия.
Евгени Веселинов Атанасов
Специалност: Счетоводство и контрол, Дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор. Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценка на търговски предприятия и вземания, Оценка на недвижими имоти.
Евгения Георгиева Павлова
Специалност: Икономика на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Евгения Николова Генова-Петрова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.
Евелина Първанова Манчева-Тонева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Екатерина Валериева Петкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Екатерина Христова Мирчева
Специалност: Банково, застрахователно и осигурително дело, Икономист-счетоводител.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на търговията, Икономика и мениджмънт.
Елена Алексанровна Моллова
Специалност: Счетоводство и контрол, МСС.
Специалност: Международни икономически отношения.
Специалност: Счетоводсво и контрол, маркетинг.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Колева Йолашка-Митова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Елена Константиновна Асенова
Специалност: Планиране на промишлеността, Международни счетоводни стандарти.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Икономика на търговията, Стопанско управление, Икономист-Счетоводител.
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, Международни икономически отношения.
Елена Стефанова Георгиева
Специалност: Икономика на промишлеността.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Туризъм, Оперативно счетоводство.
Елисавета Владова Асенова
Специалност: Икономика и организация на труда, Оценител на търговски предприятия.
Елисавета Григорова Захариева-Иванова
Специалност: Финанси, Стопанско управление – бизнес администрация.
Елисавета Христова Джеренарова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводна отчетност, Подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, МСС, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Кандидат на икономическите науки, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Екатерина Йорданова Аргирова
Специалност: Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор.
Специалност: Икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Финанси и счетоводство, Право.
Специалност: Социално икономическо планиране.
Специалност: Стопанско управление – Стратегическо управление.
Специалност: Счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценка на недвижими имоти, Оценка на търговски предприятия.
Емилия Георгиева Тодорова
Специалност: Бизнес администрация.
Специалност: Икономика и управление на селското стопанство, финанси и кредит – средно образование.
Емилия Руменова Джананова
Специалност: Икономист-счетоводител – средно специално образование.
Емилия Симеонова Захариева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Емилия Стоянова Захариева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Специалност: Финанси – Банково дело.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт. Брокер на ценни книжа. Инвестиционен консултант.
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводна отчетност, Публична администрация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Жулиета Страшимирова Господинова
Специалност: Икономика на строителството, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводител и икономист – средно специално образование.
Златка Николова Златинова
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия, Оценител на земеделски земи. Достъп до класифицирана информация.
Зорка Костадинова Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова
Специалност: Икономика и организация на материално-техническото снабдяване, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Зоя Методиева Владимирова
Специалност: Планиране на народното стопанство, Икономист.
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одитинг.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансово-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Специалност: Счетоводство и контрол, Данъчен и митнически контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на индустрията.
Специалност: Икономика на труда, Санитарен инспектор.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Специалност: Икономика на труда и социално дело.
Специалност: Маркетинг, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Автоматизация на минното производство, Международни икономически отношения, Супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Икономика и управление на индустрията.
Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност, Икономика, организация и управление на промишленото производство.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси и кредит, Счетоводство на селското и горското стопанство, Мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Финанси и кредит; Бизнес администрация.
Специалност: Финанси, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Народностопанско планиране.
Специалност: Финанси, Счетоводство, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Счетоводство и одитинг.
Илияна Тодорова Владимирова
Специалност: Бизнес администрация, Брокер на ценни книжа.
Специалност: Стопанско управление.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ирена Георгиева Брилъянтщикова
Специалност: Социално икономическо планиране.
Специалност: Счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и организация на селското стопанство, основи на мениджмънта.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси, Икономическа информатика.
Специалност: Статистика и иконометрия, Международни връзки, Бизнес администрация – финанси/счетоводство, Доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Специалност: Финанси, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и одит по международни стандарти, Банково дело, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Йорданка Костадинова Александрова
Специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол – Информационни технологии в счетоводството и одита в нефинансовите предприятия.
Специалност: Счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Йорданка Павлова Лазарова
Специалност: Икономика на труда, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Специалност: Финанси, Икономика, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова
Специалност: Икономика на индустрията – ОПУП, Дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стефанова Панайотова
Специалност: Икономика и организация на МТС. Фирмено счетоводство, Мениджмънт, Проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова
Специалност: Макроикономика – Банково и застрахователно дело.
Йорданка Тончева Кавръкова
Специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Специалност: Икономика и управление на индустрията, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Специалност: Финанси, Икономика.
Катерина Атанасова Михова
Специалност: Икономика на вътрешната търговия, Горско стопанство. Достъп до класифицирана информация.
Катерина Георгиева Захариева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси, Публични финанси.
Катя Любомирова Стоилкова
Специалност: Икономист-счетоводител.
Специалност: Счетоводство и контрол, Експерт-счетоводител, финансист за нуждите на съдебната власт.
Специалност: Счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Политология, Финанси и банково дело.
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол, Право.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Констанца Иванова Александрова
Специалност: Финанси и кредит, Държавен финансов контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров
Специалност: Организация на производство и управление в промишлеността.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на малките и средни предприятия.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева
Специалност: Икономика на търговията и промишлеността – средно икономическо.
Красимира Славчева Тодорова
Красимира Страхилова Илиева
Специалност: Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова
Специалност: Икономика и организация на труда, Международни счетоводни стандарти, Съдебно-счетоводни експертизи, Финанси и счетоводство.
Специалност: Счетоводство и контрол, Международни икономически отношения и митническа политика.
Специалност: Организация на производството и управление в промишлеността.
Лазарина Николова Койчева
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика на транспорта, Финанси и счетоводство, Финансов мениджмънт на фирмата.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика, Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол, Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Лидия Добринова Кираджиева
Специалност: Финанси и кредит.
Лидия Петрова Лазарова – Атева
Специалност: Счетоводна отчетност, МСС, Международни стандарти за одит, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на индустрията.
Специалност: Икономика и отчетност на търговията и промишлеността, Данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: ИОМТС, научна организация на производството, труда и управлението в промишлеността; данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Специалност: Икономика на труда, финанси и счетоводство.
Специалност: Финанси и кредит.
Лиляна Пламенова Свиленова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, МСС.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова
Специалност: Счетоводство и контрол, Мениджмънт и маркетинг. Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Специалност: Управление на териториалните системи, Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценител на финансови активи и финансови институции.
Специалност: Икономика на кооперациите, финанси, регистриран одитор.
Любомир Антонов Каримански
Специалност: Финанси, Бизнес администрация.
Специалност: Счетоводство и контрол, организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия.
Специалност: Социално-икономическо планиране, Оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски
Специалност: Счетоводство, Право.
Специалност: Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор, Независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия. Фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност. Маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Международни икономически отношения, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол, Здравна икономика.
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Специалност: Счетоводство на нефинансовите предприятия, Счетоводство и контрол.
Магдалена Асенова Марчева
Магдалена Запрянова Попова
Специалност: Счетоводство.
Малинка Атанасова Димитрова
Специалност: Икономика на промишленост-
та, Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Мануела Евгениева Киркова
Специалност: Икономика на кооперациите.
Маргарита Евгениева Ранчинска
Специалност: Счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова
Специалност: Финанси и кредит, държавни финанси, Финанси, счетоводство и данъчно регулиране дейността на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Маргарита Петкова Динкова
Специалност: Финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова
Специалност: Финанси и кредит. Достъп до класифицирана информация.
Мариана Величкова Божкова
Специалност: Финанси и кредит, банково дело, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Лиценз за оценка на финансови институции.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Специалност: Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и др. активи, земеделски земи.
Мариана Стефанова Станева
Специалност: Икономическа информатика, Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо сътрудничество, Оценител на недвижими имоти, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариана Трендафилова Николова
Специалност: Икономика и организация на селското стопанство. Научна организация и заплащане на труда.
Мариана Цветанова Крумова
Специалност: Организация на производството и управление на промишлеността, Счетоводител, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол, Индустриален мениджмънт – Маркетинг.
Специалност: Финанси, вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, Съдебни финансово-икономически експертизи, Съдебни електротехнически експертизи.
Марина Веселинова Златарева
Специалност: Финансов мениджмънт, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, Курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова
Специалност: МИО, среден мениджър.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор, Експерт проверител на измами.
Марина Христозова Кръстева
Специалност: Счетоводство и контрол, Регистриран одитор.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева
Специалност: Икономист по транспорта.
Специалност: Стопанско управление; Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Марийка Стефанова Цолачева
Специалност: Интелектуална собственост, Финанси и счетоводство. Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова
Специалност: Народностопанско планиране.
Специалност: Финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова
Специалност: Счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова
Специалност: Икономика и управление на промишлеността, Интелектуална собственост, Право.
Мария Богомилова Златкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на транспорта, Публична администрация.
Специалност: Икономика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Специалност: Финанси и кредит, застрахователен мениджмънт; вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Стопански и финансов контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Финанси и кредит, Право.
Специалност: Счетоводство и контрол, здравен мениджмънт, химия.
Мария Стефанова Войникова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Специалност: Финанси и кредит, Финанси и управление на фирмите, Управление и счетоводство на малката фирма.
Мартина Валентинова Петрова
Специалност: Счетоводство и контрол, Публична администрация.
Специалност: Финанси, Брокер на ценни книжа, Инвестиционен консултант.
Мая Богомилова Владимирова
Специалност: Икономика и организация на труда, Финанси и счетоводство, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Мая Тодорова Бунтаджийски
Специалност: Управление на промишлеността, банков мениджмънт, счетоводство на промишлеността, вътрешен одитор и мениджър на системи за управление на качеството ISO/DIS 9001: 2015 и на сигурността на информацията ISO/IES 27001.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Специалност: Счетоводство и контрол, Независим финансов одит. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол, Организация и управление на бизнеса.
Специалност: Икономическа педагогика.
Милена Георгиева Андреева
Специалност: Икономика на кооперациите.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика и управление на индустрията.
Специалност: Финанси, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Милена Рангелова Кръстева
Специалност: Стопанско управление, Международна икономика, Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева
Специалност: Стопански и финансов контрол, Счетоводна отчетност, Вътрешен одит.
Милена Светломирова Миткова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Милвена Асенова Стоичкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Милита Йорданова Христова
Специалност: Управление и планиране, Дипломиран одитор, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Финанси и кредит, Експерт-счетоводител, финансист.
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Финанси и кредит, Управление и счетоводна отчетност на фирмата, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Стопанско управление. Финанси. Икономист-счетоводител.
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Стопански и финансов контрол, счетоводство и контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирена Николаева Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси. Регистриран одитор към ИДЕС.
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Димитрова Шаллиева
Специалност: Макроикономика; счетоводно отчитане, финансови и инвестиционни анализи.
Специалност: Финанси и кредит. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Финанси и кредит.
Надя Николова Карагьозова
Специалност: Икономика и управление на промишлеността, Финанси и счетоводство.
Специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Невена Радославова Калницка
Специалност: Икономика на кооперациите, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Икономика и управление на транспорта, Автомобилен транспорт.
Специалност: Управление на стопанските дейности в промишлеността, Финанси и счетоводство.
Недялка Веселинова Чанева
Специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело, Международни счетоводни стандарти, Финансов и кредитен анализ, Маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Икономика на промишлеността.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Стокознание.
Специалност: Икономика на индустрията, Счетоводство, Право.
Нели Христова Владимирова
Специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Николай Атанасов Атанасов
Специалност: Икономика и управление на транспорта, Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Научна орг. на управл. дейност, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оборотни и дълготрайни материални активи, недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Икономика на промишлеността, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров
Специалност: Счетоводство и контрол, Експерт-счетоводител/дипломиран одитор, Оценител на търговски предприятия и вземания, Финансов мениджмънт.
Специалност: Планиране на народното стопанство, Извършване на независим финансов одит по Международните счетоводни и одиторски стандарти, Оценка на земеделски земи.
Николина Георгиева Танева
Специалност: Стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Николинка Стефанова Баракова
Специалност: Финанси и кредит, Оценка на цели държавни и общински предприятия, Международни счетоводни стандарти.
Специалност: Финанси, инвестиционен консултант, брокер на ценни книжа.
Специалност: Счетоводна отчетност, Обществени поръчки, Международни счетоводни стандарти, данъчно законодателство и данъчно облагане. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика на труда и социалното дело, Здравна икономика, Регистриран одитор, Съдебно-счетоводен експерт.
Орлин Георгиев Константинов
Специалност: Икономист по социално-икономическа информация.
Специалност: Финанси и кредит, финансови пазари, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант, сделки с държавни ценни книжа.
Пенка Александрова Делчева
Специалност: Организация на производство и управление в транспорта. Оценка на недвижими имоти, Оценител на оборотни и дълготрайни активи. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Счетоводна отчетност, Икономика и мениджмънт, Оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Специалност: Аграрна икономика, Финансово-данъчен контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Банков мениджмънт.
Специалност: Финанси, Икономика със специализация икономическа педагогика и психология.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и организация, Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и управление на търговията. Бизнес в туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев
Специалност: Счетоводна отчетност.
Петя Костадинова Маринова
Специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Специалност: Счетоводна отчетност, Право в международния бизнес.
Специалност: Публични финанси.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Оценител на цели предприятия, недвижими имоти, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Специалност: Орг. маш. обр. икон. информация.
Полина Димитрова Кавръкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Синдик, Оценител на търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Полина Методиева Александрова
Специалист: Промишлена топлотехника, Икономика и управление на промишлеността, Финанси и счетоводство, Съдебно-счетоводен експерт.
Специалност: Икономика на промишлеността.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование, Финансово-счетоводни проблеми.
Специалност: Икономика – Счетоводство и одитинг.
Радослав Атанасов Желязов
Специалност: Търговия и маркетинг, Стопанско управление.
Радост Александрова Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Публични финанси, Екология, Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Квалификация: Управление на административната дейност.
Ралица Веселинова Василева
Специалност: Търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Специалност: Икономика и управление на индустрията, Счетоводство, финанси и контрол.
Специалност: Икономика и управление на търговията; Счетоводство и контрол.
Рилка Стефанова Недялкова
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство, финанси и контрол, МСС, Финансов риск, валутни опции, Международни разплащания, извършвани от ТБ.
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Икономика, Лицензиран оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Специалност: Счетоводна отчетност, Стопанско управление, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика-бизнес администрация.
Специалност: Икономика и организация на труда, Икономика на здравеопазването.
Специалност: Организация на производството и управление в промишлеността, ИОУ на културата, Международни счетоводни стандарти, Национални счетоводни стандарти за финансови отчети за МСП.
Специалност: Икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова
Специалност: Икономика и управление на индустрията, Математика – числени методи и алгоритми.
Специалност: Икономика и организация на труда.
Специалност: Счетоводна отчетност, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Управление и икономика на АПК, Управление и организация на финансите, Съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Александрова Георгиева
Специалност: Икономика и управление в промишлеността.
Специалност: Счетоводство и контрол, Здравен мениджмънт.
Специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация), Оценка на електронно-изчислителна техника.
Специалност: Икономика на труда.
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Румяна Христова Димитрова
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: Икономика и организация на селското стопанство. Оценка на недвижими имоти, Оценка на земеделски земи, Оценка на цели държавни и общински предприятия, Оценка на други активи (ново и съвременно българско изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Евтимова Михайлова
Специалност: ОПОИИ – Организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова
Специалност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и организация на съобщенията, Борсов посредник.
Светла Стоянова Михайлова
Специалност: търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова
Специалност: Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия.
Светлана Цветанова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Светослава Радева Георгиева
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова
Специалност: Финанси и кредит, Фирмено счетоводство; Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство на нефинансовите предприятия, Счетоводен мениджмънт в търговските дружества, Здравен мениджмънт.
Силвия Никифорова Свиленова
Специалност: Счетоводство и контрол; Управление на човешките ресурси.
Специалност: Бизнес администрация, съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия, организация и автоматизация на отчетността на фирмата.
Славейка Владимирова Кичева
Специалност: Финанси и банково дело.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Снежана Георгиева Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Спаска Методиева Атанасова
Специалност: Икономист, икономика на транспорта, оценител на финансови институции.
Специалност Публична администрация, експерт-проверител на измами.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова
Специалност: Икономика на промишлеността, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Стопанско управление, Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и управление на социалните дейности, Счетоводство, финанси и контрол.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство.
Софрони Георгиев Атанасов
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител на финансови институции.
Станислав Веселинов Юрчиев
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Стефка Йорданова Василева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Стефка Христова Найденова
Специалност: Управление и икономика на АПП.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Народно стопанско планиране, Оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Георгиева Кленова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Стоянка Станкова Йорданова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Тамара Александрова Константинова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси и кредит, Дипломиран експерт-счетоводител.
Специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова
Специалност: Магистър по икономика, маркетолог, Оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, и на оборотни и дълготрайни активи. Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Татяна Христова Парзулова
Специалност: Счетоводна отчетност, организация и методология на счетоводната отчетност, оценител на недвижими имоти.
Тамара Михайловна Стоилова
Специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство.
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси. Достъп до класифицирана информация.
Таня Тодорова Чолева-Гемкова
Татяна Христова Димитрова
Специалност: Икономика на промишлеността, Финансово счетоводство, Финансов контрол и одиторски стандарти, Търговско право.
Специалност: Статистика, Медицинска статистика, Медицинска информатика и здравен мениджмънт, к.м.н.
Теменужка Христова Караджова
Специалност: Финанси и кредит.
Теодора Василева Златанова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на селското стопанство.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова
Специалност: Икономическо планиране, Икономическа журналистика, Оценител на търговски предприятия.
Специалност: Планиране и прогнозиране на икономическите системи.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси и кредит, Регистриран одитор – Независим финансов одит на финансови отчети.
Специалност: Икономика и управление на социално-културните дейности.
Филка Славова Станимирова
Специалност: Търговия и отчетност в търговията.
Хризантема Павлова Петрова
Специалност: Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване. Право.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Христина Любенова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол, МСС, Достъп до класифицирана информация.
Христина Петкова Староманова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров
Специалност: Икономика и организация на труда.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Цанка Павлова Харалампиева
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
Цвета Георгиева Търкаланова
Специалност: Икономика – Корпоративни финанси.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол.
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова
Специалност: Финанси, Технология на каучука и пластмасите, Педагог.
Цветанка Йорданова Вуковска
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова
Специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цветелина Фидосова Недкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Икономика на промишлеността, Право.
Специалност: Финанси и кредит, Оценител на финансови институции, Банков финансов анализ, Вътрешен контрол.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Юлияна Красимирова Маврова
Специалност: Счетоводство и контрол, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, Оценител на цели предприятия – дялове и акции от капитала им.
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол, Одитор в публичния сектор.
Специалност: Икономика на кооперациите, Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност, Основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Специалност: Счетоводство и контрол, Професионална педагогика.
Специалност: Физика и математика, Счетоводство и контрол, Банково и бюджетно счетоводство.
Специалност: Статистика, Оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова
Специалист: Финанси и кредит, Оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Специалност: Икономика на промишлеността, Международни счетоводни стандарти.
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одит в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
4.2 Съдебна финансово-икономическа експертиза
Специалност: Прогнозиране и планиране на икономическите системи, Европейска административна практика.
Специалност: Прогнозиране и планиране на икономическите системи.
Специалност: Бизнес финанси. Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева
Специалност: Застраховане и социално дело, Финанси.
Александър Иванов Кюркчиев
Специалност: Математика, Статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Александър Цветанов Попов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Анастасия Николова Тодорова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, Експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол; Международни икономически отношения.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Организация и технология на държавния финансов контрол, Оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Специалност: Минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова
Специалност: Организация на производството и управление на промишлеността, Стопанско управление, Съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Планиране на народното стопанство, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова
Специалност: Индустриален мениджмънт.
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и контрол на нефинансовите предприятия, контрол и анализ на фирмената дейност, Финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова
Специалност: Финанси, Данъчна и митническа администрация, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи, цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Право – юрист с ограничена правоспособност.
Антоанета Йорданова Терзиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси на предприятията, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Иванова Първанова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Сертификат по обществени поръчки. Достъп до класифицирана информация.
Антоанета Николова Дръндова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Мениджмънт на интелектуалната собственост, Оценител на права на интелектуална и индустриалната собственост и др. фактически отношения.
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева
Специалност: Финанси и кредит, Оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Маркетинг, Стопанско управление, Съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка
Специалност: Икономика и организация на труда.
Ася Радославова Желязкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол-одитинг, Финансов контрол и финансово право.
Специалност: Икономика на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова
Специалност: Финанси и кредит, Независим финансов одит на финансови отчети съгл. МС за фин. отчитане и МОС.
Специалност: Организация на производството и управление в промишлеността, Оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – Бизнес администрация, Специалист по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова
Специалност: Застраховане и социално дело, Счетоводство и контрол.
Богданка Луканова Иванова
Специалност: Управление на бизнеса.
Специалност: Счетоводна отчетност, Бизнес-мениджмънт, Оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи.
Специалност: Международни икономически отношения, Двигатели с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова
Специалност: Икономика на кооперациите, Счетоводство на нефинансовите предприятия – счетоводен мениджмънт в кооперациите, Икономика на търговията.
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Борислав Венциславов Сефтерски
Специалност: Финанси и отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол, Национална сигурност и отбрана.
Борислав Димитров Божинов
Специалност: Публична администрация – данъчна администрация, Оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Статистика. Достъп до класифицирана информация.
Борислав Стефанов Арнаудов
Специалност: Икономика и управление на транспорта.
Специалност: Стопанско управление, Маркетинг, Икономика на интелектуалната собственост.
Специалност: Управление и икономика на АПП, Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров
Специалност: Икономика и управление в транспорта, Международен транспорт.
Валентина Иванова Боянова
Специалност: Икономика на строителството.
Специалност: Икономика на търговията, Валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Специалност: Финанси, Оперативно счетоводство.
Специалност: Организация на производството и управл. в транспорта.
Специалност: Икономика и управление на строителството; оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Международни икономически отношения, Право, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, на цели държавни и общински предприятия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол – Счетоводство, анализ и контрол на търговската дейност; Пълна правоспособност на отговорен актюер.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев
Специалност: Външна търговия.
Специалност: Публична администрация – Управление на европейски проекти, Застрахователно дело.
Специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство, Оценител на машини и съоръжения, активи, земеделски земи.
Василка Борисова Анастасова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Василка Иванова Чорапинова
Специалност: Икономика и организация на труда.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Машинна обработка, НСС и МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева
Специалност: Счетоводство и контрол; Електрически машини и апарати.
Специалност: Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство, финанси и контрол, Оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен одитор в публичния сектор, Международни стандарти за финансова отчетност.
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Аграрна икономика.
Специалност: Публични финанси, Външна търговия и международно право.
Венцислав Димитров Божков
Специалност: Счетоводство и контрол, стопанско управление.
Специалност: Финанси, МИО, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Икономист-търговец.
Весела Маринкова Мисалева
Специалност: Социално и застрахователно дело, Икономист-счетоводител.
Веселин Владиславов Василев
Специалност: Финанси, Банково дело, Експлоатация и ремонт на летателните апарати. Основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България, Мениджмънт на военновъздушните сили, Оценител на машини и съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Орг. на произв. и управл. в пром., Ръководител движение и търг. експлоатация.
Веселин Лъчезаров Грозданов
Специалност: Икономика на транспорта.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Веселина Георгиева Попова
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Оценител на търговски предприятия, Оценител на инвестиционни проекти.
Специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация).
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виктория Младенова Митова
Виктория Чавдарова Цекова
Специалност: Стопанско управление.
Специалност: Финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова
Специалност: Икономика и управление на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолетка Стоянова Стойкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова
Специалност: Аграрна икономика, Икономист по АПП, Валутен касиер и обменител.
Специалност: Планиране и прогнозиране на икономическите системи, МИО.
Специалност: Финанси, Икономика и международни отношения.
Специалност: Фин. кред. застр. дело, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Икономика и организация на труда.
Специалност: Икономист по транспорта, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Галина Божидарова Василева
Специалност: Счетоводство и одитинг.
Галина Бориславова Иванова
Специалност: Психология, Туризъм, Магистър по психология.
Специалност: Управление и планиране, Експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Организация на производството и управление на транспорта, Финансист-счетоводител, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Публична администрация, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Финанси на предприятията, Международни икономически отношения.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Бизнес администрация. Достъп до класифицирана информация.
Георги Драгомиров Бакърджиев
Специалност: Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Николов Календеров
Специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Икономика и управление на транспорта, Съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Специалност: Икономика на сигурността и отбраната – Финанси и счетоводство на въоръжените сили, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите. Достъп до класифицирана информация
Специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Гергана Велемирова Георгиева
Специалност: Финанси и кредит, Финансово право.
Гергина Максимова Атанасова
Специалност: Счетоводство и контрол; Бизнес администрация.
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова
Специалност: Статистика, Цени и ценообразуване, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, Вътрешен контрол и вътрешен одит, Одит в общините.
Давид Драгомиров Грозданов
Специалност: Икономика на кооперациите, Счетоводство и контрол; Счетоводство на предприятието.
Даниела Василева Джаджарова
Специалност: Икономика, Финанси и счетоводство.
Даниела Николова Грозданова
Специалност: Икономика и управление промишлеността. Оперативно управление в производствения процес в промишлеността.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Икономика и управление на търговията. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова
Специалност: Финанси, Информационни технологии в банковото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова
Специалност: Управление на териториални системи, Право, Международно икономическо сътрудничество, Оценител на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Кирилова Михайлова
Специалност: Международни икономически отношения.
Специалност: Икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор в публичния сектор, Регистриран одитор.
Димитрийка Костова Чулева-Тодорова
Специалност: Организация на производството и управление на промишленото производство.
Димитрина Милчова Димитрова
Специалност: Управление и планиране на народ. стопанство, Финанси на териториалните единици.
Димитринка Стоянова Минева
Специалност: Икономика и управление на селското стопанство; вътрешен одитор в публичния сектор; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Димитър Владимиров Николов
Специалност: Икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Георгиев Бакърджиев
Специалност: Финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров
Специалност: Икономика и организация на труда, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Димитър Здравчев Димитров
Специалност: Икономика и организация на труда, Банково кредитиране.
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител на инвестиционен проект.
Специалност: Стопанска логистика, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Специалност: Финанси и кредит, Икономика на транспорта, Автотехническа експертиза.
Специалност: Доктор по Икономика – Счетоводство, контрол и анализ, Одит и риск мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов
Специалност: Икономика на труда. Достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Аграрна икономика, Оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Международни икономически отношения.
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Ева Александрова Златарева
Специалност: Фин. кред. и застр. дело.
Евгени Веселинов Атанасов
Специалност: Счетоводство и контрол, Дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценка на търговски предприятия и вземания, Оценка на недвижими имоти.
Евгения Иванова Сматракалева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова
Специалност: Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор.
Екатерина Стоименова Стоименова
Специалност: Икономика и управление на търговията, Управление на кооперации, Право.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на търговията, Икономика и мениджмънт.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска
Специалност: Икономика на външната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на търговията, Стопанско управление, Икономист-счетоводител.
Специалност: Туризъм, Оперативно счетоводство.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността, Макроикономика.
Специалност: Хидротехническо строителство, Икономика на недвижимата собственост, Оценител на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност, Подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, МСС, Съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Асенова Стойкова
Специалност: Стопанско управление – управление на предприятия от горския сектор, Горско стопанство, Оценител на недвижими имоти, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Елисавета Владова Асенова
Специалност: Икономика и организация на труда, Оценител на търговски предприятия. Достъп до класифицирана информация.
Елисавета Григорова Захариева-Иванова
Специалност: Финанси, Стопанско управление – Бизнес администрация.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Кандидат на икономическите науки, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Доц. д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; Вътрешен одитор на системи за управление на качеството.
Специалност: Икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Специалност: Организация на производство и управление в промишлеността.
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Финанси и счетоводство, Право.
Специалност: Доктор – Стопанско управление – Стратегическо управление.
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Специалност: Финанси – Банково дело.
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценка на недвижими имоти, Оценка на търговски предприятия.
Емилия Симеонова Захариева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Емилия Стоянова Захариева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Специалност: Стопанско управление, Финанси, Брокер на ценни книжа, Инвестиционен консултант.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Брокер на ценни книжа, Инвестиционен консултант.
Специалност: Счетоводна отчетност, Публична администрация.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Оценител на инвестиционен проект, цели държавни и общински предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова
Специалност: Икономика на строителството, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; Оценител на цели държавни и общински предприятия
Златка Николова Златинова
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия, Оценител на земеделски земи. Достъп до класифицирана информация.
Зорка Костадинова Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова
Специалност: Икономика и организация на материално-техническото снабдяване, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Икономика и организация на туризма; Мениджмънт и маркетинг; финансово-счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Зоя Методиева Владимирова
Специалност: Планиране на народното стопанство, Икономист.
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одитинг.
Специалност: Икономика и управление на селското стопанство, Оценител на цели държавни и общински дружества, недвижими имоти.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Специалност: Автоматизация на минното производство, Международни икономически отношения, Супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Специалност: Икономика и управление на индустрията.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Специалност: Финанси, Стопанско управление и администрация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, Данъчен и митнически контрол.
Специалност: Икономика на труда, Санитарен инспектор.
Специалност: Финанси, Съобщителна и осигурителна техника и системи, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи, Банково дело.
Специалност: Машинна обработка.
Специалност: Икономика на труда и социално дело.
Специалност: Доктор, Финанси и банково дело, Математика, Информатика. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност, Икономика, организация и управление на промишленото производство.
Специалност: Финанси, Икономика на кооперациите, Икономист-счетоводител.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси и кредит, Счетоводство на селското и горското стопанство, Мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността, Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Оценител на земеделски земи.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Финанси и кредит, Бизнес администрация.
Иванка Костадинова Мишева
Специалност: Финанси и кредит, Експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Специалност: Икономика – Бизнес администрация.
Иванка Николова Кьосовска
Специалност: Народностопанско планиране, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Финанси, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Икономика на сигурността и отбраната, Инженер-химик, Фелдшер.
Специалност: Горско стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор, Машинен техник.
Специалност: Народностопанско планиране.
Специалност: Финанси, Счетоводство, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Илияна Тодорова Владимирова
Специалност: Бизнес администрация, Брокер на ценни книжа.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова
Специалност: Икономика и организация на труда, Пенсии.
Специалност: Счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Специалност: Финанси и кредит, Оценител на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, Придобита правоспособност като брокер.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и организация на селското стопанство, основи на мениджмънта.
Специалност: Публични финанси, Фирмено счетоводство, Финансови отчети на предприятия и одит.
Специалност: Финанси, Икономическа информатика.
Специалност: Финанси, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и одит по международни стандарти, Банково дело, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Статистика и иконометрия, Международни връзки, Бизнес администрация-финанси/счетоводство, Доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йорданка Павлова Лазарова
Специалност: Икономика на труда, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Специалност: Финанси, Икономика, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова
Специалност: Икономика на индустрията – ОПУП, Дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Специалност: Икономика и организация на МТС, Фирмено счетоводство, Мениджмънт, Проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова
Специалност: Макроикономика – Банково и застрахователно дело.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: Финансов мениджмънт, МИО.
Специалност: Финанси, Икономика.
Специалност: Финанси, Публични финанси.
Катерина Атанасова Михова
Специалност: Икономика на вътрешната търговия, Горско стопанство. Достъп до класифицирана информация.
Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Катя Любомирова Стоилкова
Специалност: Икономист-счетоводител.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Икономика на транспорта, Оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Специалност: Маркетинг, Технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Специалност: Политология, Финанси и банково дело.
Специалност: Социално и застрахователно дело.
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол, Право.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Красимир Стефанов Сърбински
Специалност: Счетоводна отчетност.
Красимира Георгиева Костова
Специалност: Счетоводство и контрол, Одитор на системи за управление на качеството.
Красимира Методиева Коцева
Специалност: Икономика на търговията и промишлеността – средно икономическо.
Красимира Страхилова Илиева
Специалност: Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова
Специалност: Икономика и организация на труда, Международни счетоводни стандарти, Съдебно-счетоводни експертизи – Финанси и счетоводство.
Специалност: Финанси и кредит, Оценител на недвижими имоти.
Констанца Иванова Александрова
Специалност: Финанси и кредит, Държавен финансов контрол.
Костадин Златанов Костадинов
Специалност: Финанси, Оценка на недвижими имоти и земеделски земи. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Организация на производството и управление в промишлеността.
Лидия Добринова Кираджиева
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: Финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценител на финансови активи и финансови институции.
Специалност: Социално-икономическо планиране, Оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски
Специалност: Счетоводство. Право.
Любомир Константинов Васев
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност, Маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Международни икономически отношения, Транспортно строителство – пътно строителство, Оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Специалност: Международни икономически отношения, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Икономика, Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол, Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лазарова-Атева
Специалност: Счетоводна отчетност, МСС, Международни стандарти за одит, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на индустрията.
Специалност: Икономика и отчетност на търговията и промишлеността, Данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Пламенова Свиленова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Организация на производството и управление в промишлеността.
Специалност: Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор, Независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
Специалност: Счетоводство и контрол, Здравна икономика.
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова
Специалност: Икономика на промишлеността, Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Мануела Евгениева Киркова
Специалност: Икономика на кооперациите.
Маргарита Георгиева Пецанова
Специалност: Международни икономически отношения и митническа политика, Фармация.
Маргарита Евгениева Ранчинска
Специалност: Счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова
Специалност: Финанси и кредит, държавни финанси, Финанси, счетоводство и данъчно регулиране дейността на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Маргарита Николова Ананиева
Специалност: Икономика и организация на вътр. търговия.
Специалност: Финанси и кредит, Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Специалност: Икономика и управление на индустрията, Оценка на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, финансови институции, права на интелектуална и индустриална собственост.
Мариана Величкова Божкова
Специалност: Финанси и кредит, банково дело, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Лиценз за оценка на финансови институции.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Специалност: Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и др. активи, земеделски земи.
Мариана Стефанова Станева
Специалност: Икономическа информатика, Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо сътрудничество, Оценител на недвижими имоти, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариела Стоянова Стоянова
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: Финанси, вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, Съдебни финансово-икономически експертизи, Съдебни електро-технически експертизи.
Марийка Стефанова Цолачева
Специалност: Интелектуална собственост, Финанси и счетоводство. Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова
Специалност: Народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева
Специалност: Финансов мениджмънт, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, Курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова
Специалност: МИО, среден мениджър.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор, Експерт проверител на измами.
Марина Христозова Кръстева
Специалност: Счетоводство и контрол, Регистриран одитор.
Специалност: Доц. д-р, Икономика и управление на промишлеността, Интелектуална собственост, Право.
Мария Атанасова Макавеева
Специалност: Икономика на транспорта.
Мария Жорова Лалева-Гуевска
Специалност: Икономика и управление на селското стопанство. Оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Специалност: Финанси и кредит, Право.
Мария Стефанова Войникова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева
Специалност: Икономист по транспорта.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Специалност: Финанси, Брокер на ценни книжа, Инвестиционен консултант.
Мая Богомилова Владимирова
Специалност: Икономика и организация на труда, Финанси и счетоводство, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Специалност: Управление и планиране на нар.стопанство, Оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Специалност: Счетоводство и контрол, Независим финансов одит. Достъп до класифицирана информация.
Миглена Петкова Стамболиева
Специалност: Международни икономически отношения, Право. Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Милвена Асенова Стоичкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: МИО – Управление на международни проекти, Финанси, Доктор по финанси, парично обръщение, кредит и застраховка.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика и управление на индустрията.
Милена Рангелова Кръстева
Специалност: Стопанско управление, Международна икономика, Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева
Специалност: Стопански и финансов контрол, Счетоводна отчетност, Вътрешен одит.
Милита Йорданова Христова
Специалност: Управление и планиране, Дипломиран одитор, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Финанси и кредит, Експерт-счетоводител, финансист.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Стопанско управление, Финанси, Икономист-счетоводител.
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Стопански и финансов контрол, счетоводство и контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Специалност: Счетоводство и контрол, стопанско управление и администрация.
Специалност: Финанси, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мирослава Кирилова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мирослава Стоянова Маринова
Специалност: Маркетинг, Право на ЕС.
Специалност: Приложна математика, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Михаела Любомирова Йоргова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Специалност: Финанси, Регистриран одитор към ИДЕС.
Специалност: Финанси и кредит. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Финанси и кредит.
Надя Николова Карагьозова
Специалност: Икономика и управление на промишлеността, Финанси и счетоводство.
Специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Бизнес и финанси.
Наталия Васова Владова-Йорданова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Наталия Спиридонова Жабленска
Специалност: Икономика и организация на МТС.
Специалност: Икономика и управление на транспорта, Автомобилен транспорт.
Специалност: Управление на стопанските дейности в промишлеността, Финанси и счетоводство.
Недялка Веселинова Чанева
Специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело, Международни счетоводни стандарти, Финансов и кредитен анализ, Маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Икономика на промишлеността.
Специалност: Управление и планиране нар. стоп., оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Нели Христова Владимирова
Специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Специалност: Икономика и управление на транспорта, Оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия, финансови активи и финансови институции, права на интелектуална и индустриална собственост, земеделски земи и подобренията върху тях.
Специалност: Икономика на индустрията, Счетоводство, Право.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт; Счетоводство, финанси и контрол; вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Специалност: Планиране на народното стопанство, Извършване на независим финансов одит по Международните счетоводни и одиторски стандарти, Оценка на земеделски земи.
Николина Георгиева Танева
Специалност: Стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Специалност: Икономика на труда и социалното дело, Здравна икономика, Регистриран одитор, Съдебно-счетоводен експерт.
Орлин Георгиев Константинов
Специалност: Икономист по социално-икономическа информация.
Специалност: Финанси и кредит, финансови пазари, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант, сделки с държавни ценни книжа.
Специалност: Счетоводна отчетност, Икономика и мениджмънт, Оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Специалност: Аграрна икономика, Финансово-данъчен контрол.
Специалност: Социално и застрахователно дело.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и организация, Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и управление на търговията. Бизнес в туризма и общественото хранене.
Специалност: Международни икономически отношения, Маркетинг.
Петя Костадинова Маринова
Специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Специалност: Счетоводна отчетност, Право в международния бизнес.
Специалност: Счетоводство и контрол, Брокер на ценни книжа, Борсов посредник. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Оценител на цели предприятия, недвижими имоти, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Специалност: Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Специалност: Орг. маш. обр. икон. информация.
Полина Димитрова Кавръкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Синдик, Оценител на търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Международни икономически отношения.
Специалност: Икономика на промишлеността.
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование, Финансово-счетоводни проблеми.
Специалност: Икономика – Счетоводство и одитинг.
Радослава Николова Лалова
Специалност: Счетоводство и контрол; вътрешен одитор в публичния сектор.
Радост Александрова Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Публични финанси, Екология, Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол, Управление на административната дейност.
Специалност: Икономика на промишлеността.
Рангел Кирилов Калистратов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на индустрията, Счетоводство, финанси и контрол.
Специалност: Икономика и управление на търговията; Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство, финанси и контрол, МСС, Финансов риск, валутни опции, Международни разплащания, извършвани от ТБ.
Специалност: Социално и застрахователно дело.
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Икономика, Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Специалност: Счетоводна отчетност, Стопанско управление, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Владимирова Шонева
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, Експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация.
Специалност: Икономика и организация на труда, Икономика на здравеопазването.
Специалност: Икономика и организация на труда.
Специалност: Счетоводна отчетност, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Икономика и организация на труда, Оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи.
Специалност: Икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева
Специалност: Икономика и управление в промишлеността.
Румяна Любомирова Бресничка
Специалност: Доц. – Организация на производството и управление в промишлеността, Оценител на търговски марки и промишлени образци.
Специалност: Финанси и кредит, Счетоводство с програмен продукт, Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Христова Димитрова
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация), Оценка на електронно-изчислителна техника.
Специалност: Икономика – Бизнес администрация. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и организация на селското стопанство. Оценка на недвижими имоти, земеделски земи, цели държавни и общински предприятия, други активи (ново и съвременно българско изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Андреева Жукова-Кукова
Специалност: Икономика и управление на индустрията.
Светла Евтимова Михайлова
Специалност: ОПОИИ – Организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова
Специалност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и организация на съобщенията, Борсов посредник.
Светла Стоянова Михайлова
Специалност: Търговия (техникум), Анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светослав Веселинов Мартинов
Специалност: Транспортна техника и технологии, Доктор по Транспорт, корабоплаване и авиация, Стопанско управление.
Светослава Радева Георгиева
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова
Специалност: Финанси и кредит, Фирмено счетоводство; Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство на нефинансовите предприятия, Счетоводен мениджмънт в търговските дружества, Здравен мениджмънт.
Специалност: Международна икономика.
Специалност: Икономика на транспортна фирма, Счетоводство и контрол, Достъп до класифицирана информация.
Славейка Владимирова Кичева
Специалност: Финанси и банково дело.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова
Специалност: Икономика на промишлеността, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Стопанско управление, Счетоводство и контрол.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство.
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика и управление на социалните дейности, Счетоводство, финанси и контрол.
Софрони Георгиев Атанасов
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител на финансови институции.
Спаска Методиева Атанасова
Специалност: Икономист, икономика на транспорта, оценител на финансови институции.
Светлана Цветанова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, МИО, сертифициран финансов аналитик.
Специалност: Управление на Териториалните Системи.
Специалност: Прогнозиране и планиране, Оценка на недвижими имоти, Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Народностопанско планиране, Оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Филипова Йорданова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Тамара Александрова Константинова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси и кредит, Дипломиран експерт-счетоводител.
Специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова
Специалност: Магистър по икономика, маркетолог, Оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, Оценител на оборотни и дълготрайни активи, Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове.
Специалност: Икономика на промишлеността, Оценител на търговски предприятия и вземания, Разработване и управление на проекти финансирани от ЕС.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси. Достъп до класифицирана информация.
Татяна Христова Димитрова
Специалност: Икономика на промишлеността, Финансово счетоводство, Финансов контрол и одиторски стандарти, Търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова
Специалност: Организац. на произв. и управл. в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: Икономическа информатика, Национална сигурност и отбрана. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Теодора Василева Златанова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Специалност: Автоматизация на дискретни производства, Организация и управление на външната търговия, Международна търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова
Специалност: Икономическо планиране, Икономическа журналистика, Оценител на търговски предприятия.
Специалност: Финанси и кредит, Регистриран одитор – Независим финансов одит на финансови отчети.
Филка Славова Станимирова
Специалност: Търговия и отчетност в търговията.
Хризантема Павлова Петрова
Специалност: Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване, Право.
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Христина Петкова Староманова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров
Специалност: Икономика и организация на труда.
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото, Финансов мениджмънт, Оценка на машини и съоръжения, Сертификат – Обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, Електронна техника.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Василева Карабельова
Специалност: Финанси, Оценка на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Вуковска
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова
Специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Специалност: Финанси и кредит, Оценител на финансови институции, Банков финансов анализ, Вътрешен контрол.
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: Международни икономически отношения, Финанси.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Специалност: Счетоводство и контрол, Одитор в публичния сектор.
Специалност: Счетоводна отчетност, Основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Специалност: Международни икономически отношения, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Статистика, Оценка на търговски предприятия.
Специалност: Икономика на промишлеността, Международни счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова
Специалист: Финанси и кредит, Оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одит в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
4.3 Съдебно-стокова експертиза
Александър Иванов Кюркчиев
Специалност: Математика, Статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, Експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Прогнозиране и планиране на икономическите системи, Европейска административна практика.
Специалност: Бизнес финанси, Счетоводство и контрол.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Организация и технология на държавния финансов контрол, Оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева
Специалност: Финанси и кредит, Оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Маркетинг, Стопанско управление, Съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Атанаска Андреева Попчева
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – Бизнес администрация, Специалист по маркетинг.
Специалност: Управление и икономика на АПП, Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров
Специалност: Икономика и управление в транспорта, Международен транспорт.
Специалност: Икономика на търговията, Валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Специалност: Финанси, Оперативно счетоводство.
Специалност: Организация на производството и управл. в транспорта.
Специалност: Публични финанси, Външна търговия и международно право.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство и контрол, МИО, Право, Оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Публична администрация – Управление на европейски проекти, Застрахователно дело.
Специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения, активи, земеделски земи.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство, финанси и контрол, Оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Аграрна икономика.
Специалност: Финанси, МИО, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Весела Маринкова Мисалева
Специалност: Социално и застрахователно дело, Икономист-счетоводител.
Специалност: Орг. на произв. и управл. в пром., Ръководител движение и търг. експлоатация.
Веселина Георгиева Попова
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Оценител на търговски предприятия, Оценител на инвестиционен проект.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Димитрова Младенова
Специалност: Икономика и управление на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова
Специалност: Аграрна икономика, Икономист по АПП, Валутен касиер и обменител.
Специалност: Финанси, Икономика и международни отношения.
Специалност: Икономика и организация на труда.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова
Специалност: Публична администрация, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Финанси на предприятията. Международни икономически отношения.
Специалност: Икономика на индустрията, стопанска логистика, въздушна спедиция.
Георги Драгомиров Бакърджиев
Специалност: Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни организации.
Специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Специалност: Маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия
Специалност: Счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова
Специалност: Финанси, Информационни технологии в банковото дело.
Специалност: Електронна т-ка ППМЕ, Оценител на машини и съоръжения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Специалност: Икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор в публичния сектор, Регистриран одитор.
Димитричка Стойчева Стефанова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Бакърджиев
Специалност: Финансов контрол.
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров
Специалност: Икономика на съобщенията.
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител на инвестиционен проект.
Донка Бончева Чешмеджиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска
Специалност: Икономика на външната търговия. Достъп до класифицирана информация
Специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на търговията, Стопанско управление, Икономист-счетоводител.
Елисавета Владова Асенова
Специалност: Икономика и организация на труда, Оценител на търговски предприятия.
Специалност: Икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Специалност: Организация на производство и управление в промишлеността.
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Финанси и банково дело.
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценка на недвижими имоти, Оценка на търговски предприятия.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Специалност: Счетоводна отчетност, Публична администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова
Специалност: Икономика на строителството, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Златка Николова Златинова
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия, Оценител на земеделски земи. Достъп до класифицирана информация.
Зорница Николаева Иванова
Специалност: Икономика и организация на материално-техническото снабдяване, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Зоя Методиева Владимирова
Специалност: Планиране на народното стопанство, Икономист.
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одитинг.
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Специалност: Икономика на труда и социално дело.
Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводна отчетност, Икономика, организация и управление на промишленото производство.
Специалност: Финанси и кредит, Счетоводство на селското и горското стопанство, Мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Народностопанско планиране.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Статистика и иконометрия, Международни връзки, Бизнес администрация – финанси/счетоводство, Доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Специалност: Финанси, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и одит по международни стандарти, Банково дело, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Йорданка Павлова Лазарова
Специалност: Икономика на труда, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Специалност: Финанси, Икономика, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова
Специалност: Икономика на индустрията – ОПУП, Дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Специалност: Икономика и организация на МТС, Фирмено счетоводство, Мениджмънт, Проектиране на АСУ.
Специалност: Политология, Финанси и банково дело.
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол, Право.
Специалност: Финанси, Икономика.
Специалност: Маркетинг, Технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Красимира Страхилова Илиева
Специалност: Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова
Специалност: Икономика и организация на труда, Международни счетоводни стандарти, Съдебно-счетоводни експертизи – Финанси и счетоводство.
Специалност: Финанси и кредит, Оценител на недвижими имоти.
Лазарина Николова Койчева
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол, Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика на промишлеността.
Любомир Константинов Васев
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия, Фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност, Маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Международни икономически отношения, Транспортно строителство – пътно строителство, Оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Специалност: Международни икономически отношения, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Мануела Евгениева Киркова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Маргарита Петкова Динкова
Специалност: Финанси и кредит.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор, Експерт проверител на измами.
Мариана Стефанова Станева
Специалност: Икономическа информатика, Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо сътрудничество, Оценител на недвижими имоти, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, Съдебни финансово-икономически експертизи, Съдебни електротехнически експертизи.
Марийка Тодорова Николова
Специалност: Народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева
Специалност: Финансов мениджмънт, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, Курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова
Специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева
Специалност: Счетоводство и контрол, Регистриран одитор.
Мария Иванова Чочева-Тончева
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева
Специалност: Икономист по транспорта.
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Специалност: Счетоводство и контрол, Независим финансов одит. Достъп до класифицирана информация.
Милвена Асенова Стоичкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика и управление на индустрията.
Милена Рангелова Кръстева
Специалност: Стопанско управление, Международна икономика, Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева
Специалност: Стопански и финансов контрол, Счетоводна отчетност, Вътрешен одит.
Милита Йорданова Христова
Специалност: Управление и планиране, Дипломиран одитор, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Михаела Любомирова Йоргова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Специалност: Финанси и кредит. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Стокознание.
Специалност: Управление и планиране нар. стоп., оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Икономика на индустрията, Счетоводство, Право.
Николина Георгиева Танева
Специалност: Стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Специалност: Планиране на народното стопанство, Извършване на независим финансов одит по Международните счетоводни и одиторски стандарти, Оценка на земеделски земи.
Пенка Александрова Делчева
Специалност: Организация на производство и управление в транспорта, Оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Аграрна икономика, Финансово-данъчен контрол.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: ДСТ, Електроинженер.
Специалност: Икономика и организация, Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводна отчетност, Право в международния бизнес.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия. Оценител на цели предприятия, недвижими имоти, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Полина Димитрова Кавръкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Синдик, Оценител на търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Икономика – Счетоводство и одитинг.
Специалност: Технология на металите, Оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията, общественото хранене и транспорта. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Публични финанси, Екология, Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Счетоводна отчетност, Стопанско управление, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – Бизнес администрация.
Специалност: Икономика и организация на труда.
Специалност: Счетоводна отчетност, Съдебно-счетоводни експертизи.
Специалност: Икономика и управление на търговията, Експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи.
Специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация). Оценка на електронно-изчислителна техника.
Специалност: Агроном – растителна защита.
Светла Петрова Иванова-Палукова
Специалност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и организация на съобщенията, Борсов посредник.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова
Специалност: Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Специалност: Счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова
Специалност: Икономика на промишлеността, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Стопанско управление, Счетоводство и контрол.
Специалност: Икономика и управление на социалните дейности, Счетоводство, финанси и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Софрони Георгиев Атанасов
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител на финансови институции.
Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Народностопанско планиране, Оценка на машини и съоръжения.
Специалност: Финанси и кредит, Дипломиран експерт-счетоводител.
Специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова
Специалност: Магистър по икономика, маркетолог, Оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оборотни и дълготрайни активи, Оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове.
Специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Специалност: Автоматизация на дискретни производства, Организация и управление на външната търговия, Международна търговия.
Цветанка Йорданова Вуковска
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова
Хризантема Павлова Петрова
Специалност: Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване. Право.
Специалност: Икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото, Финансов мениджмънт, Оценка на машини и съоръжения, Сертификат – Обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, Електронна техника.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова
Специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Специалност: Радио- и телевизионна техника, Фирмен мениджмънт, Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, Оценка на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи, Европейски компютърен сертификат – ЕКСПЕРТ. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Финанси и кредит, Банков финансов анализ, Вътрешен контрол, Оценител на финансови институции.
Юлияна Георгиева Караджинова
Специалност: Икономика и управление на търговията.
Специалност: Счетоводна отчетност, Основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Специалност: Счетоводство и контрол, Одитор в публичния сектор.
Специалност: Физика и математика, Счетоводство и контрол, Банково и бюджетно счетоводство.
Янка Първанова Александрова
Специалист: Финанси и кредит, Оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Специалност: Статистика, Оценка на търговски предприятия.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Специалност: Горско стопанство, Стопанско управление, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения. Регистриран в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд.
Адриана Николаева Джокова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология. Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева
Специалност: Инженерна химия.
Александрета Николаева Върбанчовска
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Топлотехника.
Специалност: к.т.н, Металургия на черни метали.
Специалност: Механ. уредостроене, Оценител на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката и тежката промишленост.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова
Специалност: Архитектура, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Опазване на паметниците на културата.
Анастасия Райкова Белопитова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Индустриален мениджмънт – инженер- мениджър, Управление на софтуерни активи, правоспособен да извършва софтуерен одит на физ. и юрид. лица.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Електроенергетика, автотехническа експертиза.
Специалност: Автомобилни войски, Транспортна техника и технология, Автоконтрольор.
Специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, Вътрешен одитор.
Андрей Страхилов Герасимов
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Специалност: Промишлена топлотехника, Технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за търговия.
Специалност: Минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Машинен инженер – хидравлика и пневматика, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Дървообработване и производство на мебели, Инженер-дизайнер – Производство на мебели.
Специалност: Автоматизация на производството, Оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Специалност: Промишлено строителство – конструкции, Конструкции на сгради и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева
Специалност: Технология на металите и металообработваща техника, Оценител на машини и съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Специалност: Земеустройство, Технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗЗВСГЗГФ.
Специалност: Химическа технология на дървесината, Икономика, организация и управление на химическите производства, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Специалност: Машинен инженер, Военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника. Достъп до класифицирана информация.
Антония Господинова Чепилева
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради.
Специалност: Автоматика и информационни технологии, Автотехническа експертиза.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, металообработващата промишленост и транспорта.
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Специалност: Изчислителна техника, Автотехническа експертиза, Оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Специалност: Ел. централи и мрежи.
Специалност: Топлоенергетика, Електроенергетика и електрообзавеждане, Електробезопасност.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Специалност: Земеустройство.
Специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Ахинора Димитрова Лазарова
Специалност: Технология на машиностроенето, Застрахователно и социално дело, Ефективно управление на промишленото предприятие.
Беатриче Еленкова Христова
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация, Професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, Оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Специалност: Технология на машиностроенето, Бизнес мениджмънт.
Специалност: Транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова
Специалност: Технология на машиностроенето и металорежещите машини, Топлинен счетоводител.
Специалност: Уредостроене, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Технология и организация на жп транспорт, Оценител на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Хидравлика и пневматика.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Технология и организация на железопътния транспорт, технически надзор на парни и водогрейни котли, съдове под налягане, газови уреди и инсталации, Системи по качество и вътрешни одити.
Специалност: Електротехника, Електроенергетика.
Специалност: Горско стопанство, Оценка на гори и на земи в горския фонд, Оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
Борислав Рангелов Йорданов
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Електротехника, Доктор – електрически машини.
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Специалност: Машинен инженер.
Специалност: Пътно строителство. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Инженерна геоекология, Добив, транспорт и съхранение на нефт и газ.
Валентина Маринова Шишкова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Валентина Стефанова Николова
Специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини, Оценка на машини и съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Валентина Стоянова Стоянова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Валентина Иванова Георгиева
Специалност: Електрически машини и съоръжения.
Специалност: Доц. д-р – Металургия на черните метали, Техника и технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Валтер Евгениев Костадинов
Специалност: Машинен инженер, Патентопритежател и изобретател.
Специалност: Летец-пилот от БГА, Летателна експлоатация на въздушния транспорт, Международни икономически отношения и външноикономическа дейност, Система за управление на безопасността на полетите, Въздушно законодателство, Методичен курс за проверяващ летателен персонал, Превоз на опасни товари по въздуха.
Специалност: Транспортно строителство, Икономика на транспортна фирма. Пълна проектантска правоспособност по части Конструктивна, Организация и изпълнение на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Технология на металите, Патентно дело, Оценител в областта на изобретенията и полезните модели, търговски марки и промишлени образци.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Автотранспорт, трактори и кари – АТК.
Специалност: Ел. снабдяване на промишлени предприятия, Оценител на машини и съоръжения, държавни и общински предприятия.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Радиоелектронна техника, Системи за сигурност, комуникации и безопасност на бизнеса; Криминалистика.
Василка Богданова Дамянова
Специалност: Строителство и архитектура, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Специалност: Машинен инженер – хидравлични машини, Патентно дело, Оценител на интелектуална и индустриална собственост.
Велимир Евстатиев Златарев
Специалност: Технология на металите.
Величка Георгиева Тименова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Венелин Ангелов Карапанджев
Специалност: Електронна техника – полупроводникови и микроелектронни прибори, Технически методи и средства за защита на класифицираната информация при физическата й сигурност и сигурността на АИС и мрежи.
Специалност: Доц. д-р – Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Металургия на черните метали и леярство, Валцуване на металите, новости в прокатното производство.
Венцислав Кирилов Другански
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника, Счетоводство и контрол, Оценител на машини и съоръжения, Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Правоспособност да извършва дейности по кадастъра, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, оценка на въздействието върху околната среда, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата. Пълна проектантска правоспособност по части – Геодезическа.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Владиславов Василев
Специалност: Финанси, Банково дело, Експлоатация и ремонт на летателните апарати. Основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България. Мениджмънт на военновъздушните сили, Оценител на машини и съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Валентинов Люцканов
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Георгиев Тенекеджиев
Специалност: Машинен инженер.
Специалност: Хидрогеология и инженерна геология – инженерна геология.
Веселина Лалева Василковска
Специалност: Горско стопанство; Фирмен мениджмънт.
Веска Бориславова Тодорова
Специалност: Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, Оценка на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Специалност: Машиностроителна техника и технологии, Компютърни технологии в машиностроителното проектиране и производство.
Виолета Върбанова Шентова
Специалност: Механично уредостроене, Металорежещи машини и технологични процеси за студена обработка на металите, Патентно дело, Оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова
Специалност: Промишлена тополотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Владимирова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Промишлена топлотехника, Банков мениджмънт, корпоративни финанси. Оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето. Международни финанси. Финансов и кредитен анализ. Маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, МИО и ВИД.
Специалност: Ел. снабдяване на промишлено предприятие.
Специалност: Топло и ядрена енергетика, Газоснабдяване.
Владимир Костов Господинов
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов
Специалност: Транспортна техника и технологии; Автотехническа експертиза.
Специалност: Доцент – Строителни конструкции, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Компютърни технологии в проектирането.
Габриела Любомирова Семова-Колева
Специалност: Архитектура, консервация на исторически градове и сгради, Икономика, организация и счетоводство.
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Специалност: Хидроенергийно строителство, Оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Експлоатация на свързочната техника. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Маш. и апар. хр. промишленост, Оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Георги Димитров Грънчовски
Специалност: Земеустройство, Оценител на земеделски земи, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, Дейности по кадастъра и имотния регистър.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Техническите средства на ГСМ, Оценка на машини и съоръжения.
Специалност: ВИК – мрежи и съоръжения.
Специалност: Геодезия и картография.
Специалност: Доктор – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, картография и фотограметрия. Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Даниела Димитрова Порязова
Специалност: Архитектура.
Специалност: Геодезия, Пълна проектантска правоспособност; приложение на географски информационни системи в регионалното и ландшафтно планиране и градоустройството.
Даниела Янчева Анталавичева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство-конструкции, Оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова
Специалност: Архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева.
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти. Мрежи и съоръжения.
Деница Любомирова Дерменджиева
Специалност: Механична технология на дървесината.
Десислава Калушкова Вълчева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Здравословни и безопасни условия на труд, Координатор по безопасност и здраве в строителството. Достъп до класифицирана информация.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Електронна т-ка ППМЕ, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Правоспособност да извършва дейности по кадастъра, Оценител на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска
Специалност: Топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, Пълна проектантска правосопособност по части отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Проектиране на сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска
Специалност: Технология на шевното производство.
Димитър Атанасов Атанасов
Специалност: Топло и ядрена енергетика, Машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, Пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, Удостоверение – верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове.
Димитър Веселинов Христов
Специалност: Машинен инженер по корабни двигатели и механизми.
Специалност: Технология на машиностроенето, Притежател на патенти за различни изобретения.
Димитър Георгиев Симеонов
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността, на транспорта. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Организация на производството и управление в строителството, Оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: разработка на полезни изкопаеми, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Специалност: Радио- и телевизионна техника.
Специалност: Технология на машиностроене, Конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни процеси и операции, проектиране, организация на производството, стандарти и качество, Лицензиран и сертифициран оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Радиотехника, радиоелектроника.
Димитър Юлианов Македонски
Специалност: Машинен инженер – Машиностроителни технологии и производствена техника.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Фирмено счетоводство, Оценител на недвижими имоти, ОВОС, Стандартизация.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Архитектура, Мениджмънт на малки и средни фирми.
Специалност: Автоматика и телемеханика, Патентен специалист, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евгения Филипова Киселинова
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Евдокия Кирилова Димитрова
Специалност: Промишлена електротехника, Програмист.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Специалност: Подвижен железопътен състав, Оценка на машини и съоръжения.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Специалност: Хидротехническо строителство, Икономика на недвижимата собственост, Оценител на недвижими имоти.
Елисавета Георгиева Лазарова
Специалност: Подемно-трансп. строителни машини и системи, Счетоводство.
Елисавета Стоянова Йотова
Специалност: МАХХП, топлотехника, отопление, вентилация и климатизация, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Елияна Димитрова Христова
Специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини.
Специалност: Строителство и архитектура, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Специалност: Подемно-трансп. строит. и минни машини.
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – Технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Подемно-трансп. стр. и минни машини, Автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на подемно-транспортни, строителни и минни машини и съоръжения.
Специалност: Машини и апар. за хим. и хран. промишленост.
Специалност: Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, мениджър, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Общо машиностроене и уредостроене, Оценка на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи.
Емилия Георгиева Балканска-Василева
Специалност: Радиотехника.
Специалност: Архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Специалност: Промишлена топлотехника, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация. Достъп до класифицирана информация.
Зорка Николова Милева-Василева
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, Патентно дело. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Ивайло Детелинов Николаев
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Строителни конструкции.
Специалност: Експлоатация и ремонт на летателните апарати, Индустриален мениджмънт
Специалност: Техническа експлоатация на летат. апарати, Икономика на сигурността и отбраната.
Специалност: Горско стопанство.
Специалност: Доц. д-р – Подемно-транспортни и строителни машини и системи.
Специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт.
Специалност: Енергийна техника и технологии-топлинна и хладилна техника, Пълна проектантска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване.
Специалност: Слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Специалност: Ел. машини и апарати.
Специалност: Ст.н.с. ІІ ст., Технология на машиностроенето.
Специалност: Автоматизация на минното производство, Международни икономически отношения, Супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Специалност: Технология на минното производство, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, Автотехническа експертиза.
Специалност: Топлинна и масообменна техника, Патентно-лицензионна дейност, Интелектуална собственост, Представител по индустриална собственост за изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ кат.
Специалност: Ст.н.с., Електроинженер, Криминалистически анализ на звукозапис (електро-лингвистичен анализ на звукозаписи). Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Технология на машиностроенето и металите.
Иванка Атанасова Цветкова
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Иванка Георгиева Саралиева
Специалност: Комплексна механизация и поточни линии, Стопански мениджмънт, Оценител на недвижими имоти, права на интелектуална и индустриална собственост.
Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова
Специалност: Тополоенергетика и ядрена енергетика, Оценител на недвижими имоти, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Специалност: Радиотехника, Оценител на машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска
Специалност: Текстилна техника, Мениджмънт на интелектуалната собственост, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивета Драгиева Бинева-Николова
Специалност: Електротехника.
Иглика Димитрова Христова
Специалност: Промишлена топлотехника, Пълна проектантска правоспособност по части – отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, Технологична на предприятия за производство, складиране и търговия с храни и лекарства, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, проектиране на газови инсталации.
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Комуникационна техника и технологии.
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Специалност: Топлинна и масообменна техника, Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Озеленяване.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Правоспособност да извършва дейности по кадастъра, Компютърна обработка на информацията.
Специалност: Изчислителни машини и устройства. Достъп до класифицирана информация.
Ирина Красимирова Семерджиева
Специалност: Автоматизация на производството, Организация и планиране на инвестиционния процес, Мениджър-предприемач, Оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката, Пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Земемерство – среден техник, Патентно и изобретателско дело.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти, Инвестиционни проекти в публичния сектор, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, Правоспособност да извършва дейност по кадастъра, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Право, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Транспортна техника и технологии, Оценител на МПС.
Специалност: Ст.н.с., Подемно-транспортни машини, Оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Специалност: Ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Борисова Веселинова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Димитрова Митева
Специалност: Атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, Съвременни методи за отопление и вентилация, Обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени системи, Експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценител на недвижими имоти, Фирмен мениджмънт, Програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева
Специалност: Металургия на черните метали, Мениджър по международен бизнес. Оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания, недвижими имоти, Правоспособност като брокер.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Камен Владимиров Рангелов
Специалност: Електроинженер – далекосъобщ. техника, ст.н.с. ІІ степен.
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатични предприятия, Преводач на научно-техническа литература – немски език, Роботика, робото-технически системи и ГАПС, Автотехнически експертизи, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на машини и съоръжения.
Камелия Иванова Виденова-Тончева
Специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Катерина Атанасова Михова
Специалност: Икономика на вътрешната търговия, Горско стопанство. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Промишлино и гражданско строителство, Оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски предприятия.
Специалност: Инженер по електроника и автоматика – Радио- и телевизионна техника, Среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане на пром. предприятия.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Доктор, Машиностроене и уредостроене, Дизайн на механични системи, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: к.т.н., Радиотехника, Оценител на органи за контрол І-во ниво, пълна проектантска правоспособност.
Любомир Богданов Николаев
Специалност: Промишлена топлотехника – машинен инженер.
Специалност: Доц. доктор – Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете, Подвижен жп състав.
Кирилка Стоянова Димовска
Специалност: Архитектура, Компютърни технологии на архитекти.
Специалност: Транспортно строителство, Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски, Доктор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, Пълна проектантска правоспособност по транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане.
Костадин Николов Куюмджиев
Специалност: к.т.н., Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост, Автоматизация на дискретното производство.
Специалност: Комуникационна техника и технологии.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Строителен инженеринг, Бизнес администрация и мениджмънт – Международен бизнес мениджмънт.
Специалност: Машинен инженер – хидро- и пневмотехника, Машинен техник – двигатели с вътрешно горене, Пълна проектантска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване.
Специалност: Електроенергетика и елекрообзавеждане, Защита на населението и критичната инфраструктура.
Красимира Илиева Атанасова
Специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Икономика, Банково счетоводство, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Красимира Николова Петкова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти, Вписан в публичния регистър на експертите по ЕО и ОВОС със следните заявени елементи на оценката: ландшафт, културно-историческо наследство.
Кристина Стефанова Найденова
Специалност: Подемно-транспортни, пътни и строителни машини, Оценител на машини и съоръжения.
Крумяна Любенова Бумбарова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Кунка Николова Каменарова
Специалност: Технология на биопроизводствата – аграрни и хранителни биотехнологии, доктор генетична трансформация на ечемик с човешки лактоферинов ген посредством директен генен принос.
Специалност: Архитектура, Санитарно инженерство.
Специалност: Хидравлични машинии съоръжения, Патентно дело, Представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на изобретения и полезни модели, марки, ГО и промишлени дизайни.
Специалност: Икономика на транспорта, Финанси и счетоводство, Финансов мениджмънт на фирмата.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Ел. измервателна техника.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Икономика и управление на издателското дело и полиграфията.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Любомир Богданов Николаев
Специалност: Промишлена топлотехника.
Любомир Богомилов Методиев
Специалност: Машинен инженер, Икономика на транспортната фирма, Оценител на машини и съоръжения, експерт по финансово-икономически проблеми. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Промишлена топлотехника, Патентно дело.
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Международни икономически отношения, Оценка на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Специалност: Технология на машиностроенето, Експерт-технически проблеми, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Пълна проектантска правоспособност за извършване на дейности по кадастъра. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Ел. обзавеждане и автоматизац. на промишлеността.
Специалност: Архитектура, Оценка на недвижими имоти.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева
Специалност: Радиотехника – ВЧ, Патентно дело.
Маргарита Йорданова Лозанова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография – среден техник.
Маргарита Райчева Гергова
Специалност: Технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова
Специалност: Ел. машини и апарати, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Владимиров Йорданов
Специалност: Комуникационна техника и технологии, Автотехническа експертиза. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, Финансов мениджмънт, Строителен техник – строителство и архитектура.
Специалност: Телекомуникации, Мениджмънт на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, Съдебни финансово-икономически експертизи, Съдебни електро-технически експертизи.
Мария Атанасова Циганчева
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Специалност: Автоматизация на производството, Оценител на недвижими имоти.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова
Специалност: Архитектура. Опазване паметници на културата.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство-конструкции, Оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Специалност: Озеленяване, Оценител на недвижими имоти, Синдик, Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Специалност: Технология на машиностроенето.
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Марияна Маринова Казмукова-Хардалова
Специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Транспортно строителство. Пожарна и аварийна безопасност. Икономика на транспортна фирма. Газоснабдяване и пожарна безопасност на газови инсталации.
Маруся Росенова Стефанова
Специалност: Металургия на черните метали, Финансов мениджмънт, Системи за опазване на околната среда, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Радиоелектроника.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология. Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Управление на земи и имоти, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Съобщителна и осигурителна техника и с-ми.
Специалност: Електроника – Електронно медицинско уредостроене.
Специалност: Архитектура, Международни икономически отношения, Оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху околната среда, Топлотехническа ефективност на сградите.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; Оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, машини и съоръжения.
Мирослава Христова Тотева
Специалност: Архитектура.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Транспортна техника и технологии, Обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети и на стойността им.
Михаил Николов Чалашканов
Специалност: Минна електромеханика, Минен инженер, електромеханик.
Специалност: Земеустройство.
Специалност: Архитектура.
Надежда Христова Ярловска
Специалност: Геодезия – Приложна геодезия.
Специалност: Далекосъобщителна техника.
Специалност: Технология на раст., хран. и вкусовите продукти, Банки и банково дело, Брокер на ценни книжа, Инвестиционен консултант.
Специалност: Строителство и архитектура – среден техник, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Автоматизирано оборудване на машиностроенето, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева
Специалност: Съобщителна техника.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Внедряване и подобряване на системи за управление на здраве и безопасност при работа чрез оценка и управление на риска на работното място. Вътрешни одити по здраве и безопасност с отчитане на изискванията на БДС. Вътрешен одитор на системи по качеството.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Технология на материалите и материалознание, Специалист по химични вещества и риск за околната среда, Специалист по системи за управление на околната среда.
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Специалност: Механизация на селското стопанство, Оценка на машини и съоръжения.
Специалност: Транспортно строителство – жп строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Земеустройство, Управление на земи и имоти, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Ел. централи, мрежи и системи, Пълна проектантска правоспособност по части, Електрическа.
Специалност: Промишлена топлотехника, Противодействие на международен тероризъм и вътрешен екстремизъм. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: к.т.н., Двигатели с вътрешно горене.
Николета Маринова Кюркчиева
Специалност: Геодезия – Приложна геодезия; Пълна проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация.
Николай Аспарухов Дерменджиев
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Международен бизнес, Оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти, Определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Специалност: ст.н.с. д-р., Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, Инженер технология на маш, ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативно-стратегическа подготовка, Динамика, балистика и управл. на полета на летателните апарати. Достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Специалност: Информатика.
Специалност: Транспортно строителство.
Специалност: Радиотехника и електромедицинска техника, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Техническа експлоатация на летателни апарати, Икономика на търговията, Външна търговия, Оценител на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Специалност: Физик, Медицинска физика и радиоекология.
Специалност: Технология на машиностроенето – студена обработка – машинен техник, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Николета Борисова Божинова
Специалност: Горско стопанство, Съвременно управление в устройството на територията.
Николина Аврамова Иванова
Специалност: Автоматизация на дискретното производство, Патентно дело.
Николинка Танева Радулова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство-технология.
Специалност: Ландшафтна архитектура.
Специалност: Транспортно строителство, Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев
Специалност: Технология и механизация на строителството.
Специалност: Подвижен железопътен състав, Доцент, Доктор – Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Специалност: Комуникационна техника и технологии.
Специалност: Разработка на полезни изкопаеми – открит добив, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Панайот Ангелов Панайотов
Специалност: Проф., Механична технология на дървесината.
Паулинка Димитрова Томова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи.
Специалност: Технология на растителни хранителни и вкусови продукти.
Специалност: Хидроенергийно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлена топлотехника, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Достъп до класифицирана информация.
Петрана Велинова Стойчева-Янева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство-технология, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Хладилна техника и технология, Отопление и вентилация на жилищни и промишлени сгради.
Специалност: Механизация на селското стопанство, Оценка на машини и съоръжения, Оценка на недвижими имоти, Оценка на права на интелектуална собственост, Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Специалност: Доц., Двигатели с вътрешно горене, Подемно-транспортни машини.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения – технология, Координатор по безопасност и здраве.
Специалност: ДСТ, Електроинженер.
Специалност: Машинен инженер – Топлоенергетика.
Специалност: Геодезия, Пълна проектантска правоспособност – геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация, Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Специалност: Маркшайдерство и геодезия, Ограничена проектантска правоспособност – строежи от кат. ІІІ – VІ кат. Дейност по кадастъра.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство; Пълна проектантска правоспособност по части – Конструктивна, и Организация и изпълнение на строителството.
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Технология на строителството, Конструкции на сгради и съоръжения, Правоспособност по част конструктивна.
Специалност: Комуникационна техника и технологии. Видеоанализ и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистическа дейност, Актуализация на проф. квалификация, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Специалност: Маркшайдерство и геодезия, Дейности по кадастъра, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Специалност: Доц. д-р инж., КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова
Специалност: Геодезия, Правоспособност да извършва дейност по кадастъра.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Технология на металите, Оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията, общественото хранене и транспорта. Достъп до класифицирана информация.
Радослава Николова Лицова
Специалност: Технология на машиностроенето, ИОУ на изобретения, рационализации и патентно-лицензионната дейност.
Специалност: Доцент по минералогия и кристалография. Геология и проучване на полезните изкопаеми. Геотехнология. Пълна проектантска правоспособност – геолого-техническа на проучвателните и добивните работи.
Специалност: Транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Иванова Шопова-Нейкова
Специалност: Електронна техника ЕЯМУ, Геодезия, Електронни средства за контрол и управление, Пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Промишлена техника.
Специалност: Ел. измерватели на техн, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите. Достъп до класифицирана информация.
Ралица Лъчезарова Стаматова
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Рика Хараламбос Пападополулу
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съобщения, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Финансов и банков мениджмънт, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Специалност: Геодезия, Инженер-геодезист, фотограметрия и картография, Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Владимирова Шонева
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, Експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Специалност: Хидрогеология и инженерна геология.
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти и паметници на културата, Опазване на паметниците на културата.
Специалност: Транспортна техника и технологии – Автомобилна техника, Електромобили.
Специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Единни европейски методи и подходи при определяне стойността на недвижими имоти и сгради – паметници на културата. Световни стандарти за бизнес оценяване.
Специалност: Промишлена топлотехника, Пълна проектантска правоспособност по части отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Специалност: Автоматизация на производството в минно-добивната промишленост, Промишлен мениджмънт, Оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Технология на металите, Икономист-международник, Оценка на машини и съоръжения, Оценка на цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Селскостопанска техника, Оценител на машини и съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Светла Георгиева Вангелова
Специалност: Машиностроене и уредостроене – прецизна техника, правна закрила на интелектуалната собственост, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Специалност: д-р, Горско стопанство.
Специалност: Обогатяване на полезните, ИУ на природопл, опазв. и възпр. на обкр. среда, Фирмено счетоводство, Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Специалност: Текстилна техника и технологии, Главен асистент – Машинно инженерство – Приложна геометрия и инженерна графика, Доктор по Технически науки. Общо инженерство, Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Специалност: Индустриална химия, Доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Специалност: Далекосъобщителна техника.
Светослав Веселинов Мартинов
Специалност: Транспортна техника и технологии, Доктор по Транспорт, корабоплаване и авиация, Стопанско управление.
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, Пълна проектантска правоспособност по части – Електрическа.
Силвия Георгиева Кирилова-Йовчева
Специалност: Хидростроителство. Доктор по инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство.
Специалност: Експлоатация на жп транспорта, Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества. Достъп до класифицирана информация.
Славинка Лазарова Генчева
Специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценка на земеделски земи и трайни насаждения, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Снежанка Стоянова Андреева
Специалност: Архитектура, Организация и управление на малка фирма – мениджър.
Снежина Димитрова Джакерска
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология. Организация и упр. на межд. инж. дейност, Ограничена проектантска правоспособност – строежи V – VІ кат., Оценител на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството на основата на изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова
Специалност: Геодезия, Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Автоматизация на производството, Оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, приборите и средствата за автоматизация и изчислителната и организационната техника, недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, интелектуална собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов
Специалност: Горско стопанство, Оценител на гори и земи в горския фонд
Стамен Станимиров Димитров
Специалност: Автомобили, трактори и кари.
Станимир Михайлов Карапетков
Специалност: Инженер-механик, Доктор на техническите науки – Машинно инженерство, Професор – Приложна механика, Право.
Станислав Александров Златанкев
Специалност: Каростроене и автотранстпортна техника – Колесни и верижни машини, Оценител на машини и съоръжения.
Станислава Борисова Николова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – Организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятия и вземания.
Специалност: Ел. централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски
Специалност: Технология на строителството, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – Пречистване на водите.
Специалност: Ел. машини и апарати.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, Технология и управление на автомобилния транспорт, Автотехническа експертиза.
Специалност: Топлотехника.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Земеустройство.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова
Специалност: Технология на машиностроенето, Промишлено и гражданско строителство – технология и организация, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Специалност: Технология на маш. и мет.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Ел. енергетика – електроинженер, Промишлена автоматика, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност по геодезия и кадастър, проектантска правоспособност, работа с приложен софтуер.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова
Специалност: Технология на каучука и пластмасите, Експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – Мрежи и съоръжения, Геодезия, Фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Специалност: Машинен инженер, строителство и архитектура – техникум, Оценител на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Маркшайдерство, Извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Татяна Георгиева Трайкова
Специалност: Топлинна и масообменна техника, Оценител на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Татяна Милчева Драганинска
Специалност: Архитектура, Екология, соларни технологии, европроекти.
Теменужка Василева Минчева
Специалност: Архитектура.
Теодора Любомирова Дачева
Специалност: Строителство и архитектура, Оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, Оценка на земеделски земи.
Специалност: Автоматизация на дискретни производства, Организация и управление на външната търговия, Международна търговия.
Специалност: Доц. д-р, Технология на машиностроенето, Оценител на машини, съоръжения и оборотни активи.
Специалност: Радиотехника.
Специалност: Механизация на селското стопанство, Технология на металите, Експертна оценка на щети и на стойността им.
Специалност: Експлоатация на жп транспорт. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт, Техническо поддържане на автомобилите, Съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза, Изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Специалност: Технология на машиностроенето, Заваръчна техника секция.
Корабостроителна технология.
Хараламби Иванов Даскалов
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Специалност: Технология на машиностроенето, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества, земеделски земи и подобренията върху тях.
Христина Методиева Керелска
Специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Топлоядрена енергетика
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Господинов Христов
Специалност: Експлоатация на жп транспорт, Ръководител движение.
Христо Димитров Брестлиев
Специалност: Топлинна и хладилна техника – среден техник, Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация. Технология на обществени сгради, на предприятия за леката промишленост, на обекти и съоръжения за природен газ. Механична технология на дървесината, Маркетинг и иновация, Оценител на цели държавни и общински предприятия, активи.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото, Финансов мениджмънт, Оценка на машини и съоръжения, Сертификат – Обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, Електронна техника.
Специалност: Металургия на черните метали.
Специалност: Ел. енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
Специалност: Минна електромеханика, Трансфер и внедряване на технологии и изделия; Оценител на цели държавни и общински предприятия, активи, технически контрол на сгради, безопасност и здраве в строителството.
Специалност: Радиоелектронна техника.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценка на машини и съоръжения.
Специалност: Транспорт и енергетика.
Специалност: Маркашайдерство и геодезия.
Цветанка Младенова Колева
Специалност: Минен инженер, Охрана на труда.
Цветанка Павлова Терзиева
Специалност: Маркшайдерство – средно техническо, Оценител на недвижими имоти.
Цвете Василева Спасова-Минчева
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Цветелин Николаев Малинов
Специалност: Общо машиностроене.
Цветелина Ананиева Ананиева
Специалност: Транспортна техника и технологии, Финансов контрол.
Цветелина Иванова Иванова-Ангелова
Специалност: Хидротехническо строителство, Хидротехнически съоръжения.
Специалност: Радио- и телевизионна техника, Фирмен мениджмънт; Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества; Оценка на машини и съоръжения, Оценка на оборотни и дълготрайни активи, Сертификат: Европейски компютърен сертификат – експерт. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Инженер по електроника и автоматика. Ценообразуване на недвижимите имоти и строителството. Оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Специалност: Геодезия, Предприемачество и право в международния бизнес, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Юлиян Димитров Македонски
Специалност: Архитектура.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Специалност: Автоматизация на минното производство.
Специалност: Електрификация на селското стопанство, Обследване на енергийна ефективност на сгради.
5.2 Съдебна автотехническа експертиза
Александър Найденов Димитров
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Александър Петров Грозданов
Специалност: Автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт – машинен техник.
Специалност: Електротехника, автотехническа експертиза.
Специалност: Доц. д-р инж., Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Автомобилни войски, Транспортна техника и технология, Автоконтрольор.
Специалност: Автомобилен транспорт, Оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството.
Специалност: Машинен инженер-хидравлика и пневматика, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Машинен инженер, Военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Автоматика и информационни технологии, Автотехническа експертиза.
Специалност: Транспортна техника и технологии-автомобилна техника, Автоексперт-оценител, Автотранспортна техника.
Специалност: Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, Надежност и техническа диагностика на автотранспортна техника, Преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС.
Специалност: Изчислителна техника, Автотехническа експертиза, Оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ, Двигатели с вътрешно горене (инженер по експлоатация и ремонт на АТТ).
Специалност: Трактори, автомобили и ССМ, Оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, автомобилния транспорт, строителството и селското стопанство.
Специалност: Технология на машиностроенето, Бизнес мениджмънт.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, Автоексперт-оценител.
Специалност: Технология и управление на транспорта; Преподавател – инструктор по обучение на водачи на МПС.
Специалност: Транспортна техника и технологии, Двигатели с вътрешно горене, Автомобилен експерт.
Специалност: Машинен инженер.
Специалност: Транспортно строителство, Пътно строителство.
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Организация и безопасност на движението.
Валери Бориславов Обретенов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Икономика, организация и управление на вътрешноградския и крайградски транспорт.
Специалност: Технология и управление на транспорта, Преподавател – инструктор на водачи на МПС, Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица, Стопанско управление.
Специалност: Монтьор и водач на МПС – средно специално, Механизация на мините.
Специалност: Транспортна техника и технологии. Комплексна механизация и поточни линии в строителството. Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица.
Специалност: Транспортна техника и технологии, автомобилна техника.
Специалност: Технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Венцислав Кирилов Другански
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Технология и управление на транспорта, Бизнес администрация.
Специалност: Ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Владислав Георгиев Самоходов
Специалност: Транспортна техника и технологии; Автотехническа експертиза.
Веселин Владиславов Василев
Специалност: Експлоатация и ремонт на летателните апарати, Основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България, Финанси, Банково дело, Мениджмънт на военновъздушните сили, Оценител на машини и съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Доктор, Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Експлоатация на свързочната техника, Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Достъп до класифицирана информация.
Георги Димитров Палагачев
Специалност: Машинен инженер – Транспортна техника и технологии, Технология и организация на автомобилния транспорт, Преподавател – инструктор на водачи на МПС, Извършване на периодични прегледи за проверка на превозните средства, превозващи опасни товари по ADR, Професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари, Професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници.
Специалност: Траспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта, Инженер по транспорта.
Специалност: Доц. д-р, Колесни и верижни машини; Автомобили, трактори и кари.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Автотехническа експертиза.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Специалност: Транспортна техника и технологии, Автотехнически експертизи на ПТП, Основи на риска и автомобилно застраховане.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Машинен инженер, Двигатели с вътрешно горене, Военен инж. по експл. на АТТ.
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – Технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Специалност: Подвижен железопътен състав, Оценка на машини и съоръжения.
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Оценител на машини и съоръжения.
Ивайло Бориславов Манолов
Специалност: Транспортен мениджмънт, Икономика и управление на транспорта, Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица, Монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения.
Специалност: Електротехника.
Специалност: Технология и управление на транспорта.
Специалност: Публична администрация, Строителна механизация – машинист-крановик.
Специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт.
Специалност: Социално и застрахователно дело, Автоексперт, Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Специалност: Автомобили и кари – средно специално, Експерт-оценител на МПС.
Специалност: Автоматизация на минното производство, Международни икономически отношения, Супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Специалност: Технология на минното производство, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, Автотехническа експертиза.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Земемерство – среден техник, Патентно и изобретателско дело.
Специалност: Транспортна техника и технологии; Оценител на МПС.
Специалност: ст.н.с., Подемно-транспортни машини, Оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Специалност: Доктор, Машиностроене и уредостроене, Дизайн на механични системи, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатични предприятия, Преводач на научно-техническа литература – немски език, Роботика, робото-технически системи и ГАПС, Автотехнически експертизи, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Подвижен жп състав, Доц. Доктор, Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Специалност: Технология и организация на железопътния транспорт. Експерт – железопътен транспорт – технически, икономически и търговски проблеми. Криминалист, специализирал в направленията: дактилоскопия, графология, трасология и фалшификати.
Костадин Георгиев Грънчаров.
Специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ.
Специалност: Транспортен мениджмънт и логистика, Стопанско управление, Извършване на периодични прегледи за проверка на превозните средства, превозващи опасни товари, Сервизен специалист – техографи.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, автомонтьор, оценител на машини и съоръжения в сферата на автомобилния транспорт и селското стопанство, селскостопански машини.
Лилия Александрова Гълъбова-Белева
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител на машини и съоръжения.
Лучия Александрова Абаджиева
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Милена Георгиева Мраценкова
Специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт, д-р по Транспорт, корабоплаване и авиация, Изследване и моделиране на автомобилните потоци в пристанищен транспортен възел при комбинирани товарни превози.
Специалност: Транспортна техника и технологии. Обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети и на стойността им.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника.
Мирослав Георгиев Филипов
Специалност: Транспортна техника и технологии.
Специалност: Технология на машиностроене и уредостроене.
Специалност: Транспортна техника и технологии, застраховане и социално дело.
Начо Константинов Симеонов
Специалност: Бизнес мениджмънт и технологии, Автотехнически експертизи.
Специалност: к.т.н., Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Железопътна техника – електрически локомотиви, Автотехническа експертиза.
Специалност: Застраховане и социално дело, Автоексперт.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Николай Петров Карагьозов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ, Инженер по двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Специалност: Подвижен железопътен състав, Доцент, Доктор – Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Патентно дело, Европейско патентно ведомство, Оценител на интелектуално и индустриална собственост и други фактически отношения, правомощия за обектите в областта на: изобретения и полезни модели, на търговските марки и промишлени образци, оценка на други активи (дизайн, декоративни изкуства и антиквариат).
Специалност: Транспортна техника и технологии.
Специалност: Доц., Двигатели с вътрешно горене, Подемно-транспортни машини.
Специалност: Измервателна техника, Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Специалност: Транспортна техника и технологии; Автотехническа експертиза – проблеми, методика.
Специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ, Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта.
Специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт, Бизнес мениджмънт на автомобилните превози, АТЕ.
Росица Владимирова Шонева
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, Експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Специалност: Транспортна техника и технологии – Автомобилна техника, Електромобили.
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Специалност: Автомобили, трактори и кари.
Специалност: Автомобилна техника.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Стамен Станимиров Димитров
Специалност: Автомобили, трактори и кари.
Станимир Михайлов Карапетков
Специалност: Инженер-механик, Доктор на техническите науки – Машинно инженерство, Професор – Приложна механика, Право.
Станислав Александров Златанкев
Специалност: Каростроене и автотранспортна техника – Колесни и верижни машини, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Трактори и кари; Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, Технология и управление на автомобилния транспорт, Автотехническа експертиза.
Специалност: Автотехническа експертиза, Машинен инженер – Двигатели с вътрешно горене.
Стоимен Димитров Стоименов
Специалност: Автомобили и кари – експлоатация и ремонт – средно специално, Организация и управление на франчайзинговата дейност, Автотехническа експертиза.
Специалност: Автомобилен транспорт трактори и кари. Извършване на периодични прегледи на ППС.
Специалност: Транспортна техника и технологии, Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица, Право.
Специалност: Механизация на селското стопанство, Технология на металите, Експертна оценка на щети и на стойността им.
Специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт, Техническо поддържане на автомобилите, Съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза, Изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Специалност: Икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Господинов Христов
Специалност: Експлоатация на жп транспорт, Ръководител движение.
Специалност: Автоексперт, Английски език ниво В1.
Специалност: Социално и застрахователно дело, Технологии и безопасност в автомобилния транспорт.
Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото, Финансов мениджмънт, Оценка на машини и съоръжения, Сертификат – Обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, Електронна техника.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Транспортна техника и технологии – Технология и организация на автомобилния транспорт.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценка на машини и съоръжения.
Цветелин Николаев Малинов
Специалност: Общо машиностроене.
Специалност: Специалист по ДВГ и автомобили.
Специалност: Автотехническа експертиза, Технология и управление на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Специалност: Транспортно строителство-пътно строителство, Стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева
Специалност: Инженерна химия.
Специалност: Топлотехника.
Ангел Георгиев Константинов
Специалност: Техн. на машиностроенето.
Специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, Вътрешен одитор.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Специалност: Машинен инженер – хидравлика и пневматика, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева
Специалност: Технология на металите и металообработваща техника, Оценител на машини и съоръжения, активи.
Специалност: Химическа технология на дървесината, Икономика, организация и управление на химическите производства. Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и др. фактически отношения, търговски предприятия и вземания финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Специалност: Машинен инженер, Военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Специалност: Автоматика и информационни технологии, Автотехническа експертиза.
Ахинора Димитрова Лазарова
Специалност: Технология на машиностроенето, Застрахователно и социално дело, Ефективно управление на промишленото предприятие.
Специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация, Професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството. Оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Специалност: Технология на машиностроенето, Бизнес-мениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова
Специалност: Технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Специалност: Уредостроене, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Технология и организация на жп транспорт, Оценител на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Хидравлика и пневматика.
Борислав Рангелов Йорданов
Специалност: Промишлена топлотехника.
Валентина Стефанова Николова
Специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини, Оценка на машини и съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Транспортно строителство-пътно строителство, Оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Специалност: Машинен инженер.
Специалност: Пътно строителство. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Доц. д-р, Металургия на черните метали, Техника и технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Машинен инженер – хидравлични машини, Патентно дело. Оценител на интелектуална и индустриална собственост.
Велимир Евстатиев Златарев
Специалност: Технология на металите.
Специалност: Металургия на черните метали и леярство, Валцуване на металите, новости в прокатното производство
Специалност: Машиностроителна техника и технологии, Компютърни технологии в машиностроителното проектиране и производство.
Виолета Върбанова Шентова
Специалност: Механично уредостроене, Металорежещи машини и технологични процеси за студена обработка на металите, Патентно дело, Оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова
Специалност: Промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Специалност: Промишлена топлотехника, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси. Оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, Международни финанси, Финансов и кредитен анализ, Маркетинг и мениджмънт.
Специалност: Технология на машиностроенето.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Специалност: Доцент – Строителни конструкции, Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в проектирането.
Специалност: Хидроенергийно строителство, Оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Маш. и апар. хр. промишленост, Оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Достъп до класифицирана информация.
Даниела Димитрова Порязова
Специалност: Архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти, Мрежи и съоръжения.
Димитър Атанасов Атанасов
Специалност: Топло и ядрена енергетика, Машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, Пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, Удостоверение – верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове.
Специалност: Технология на машиностроенето, Притежател на патенти за различни изобретения.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Специалност: Радио- и телевизионна техника.
Специалност: Технология на машиностроене, Конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни процеси и операции, проектиране, организация на производството, стандарти и качество, Лицензиран и сертифициран оценител на машини и съоръжения.
Димитър Юлианов Македонски
Специалност: Машинен инженер – Машиностроителни технологии и производствена техника.
Димитринка Борисова Милевска
Специалност: Технология на шевното производство.
Специалност: Автоматика и телемеханика, Патентен специалист, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Специалност: Водоснабдяване и канализация- пречистване на води
Елияна Димитрова Христова
Специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини.
Специалност: Машини и апар. за хим. и хран. промишленост.
Специалност: Общо машиностроене и уредостроене, Оценка на машини и съоръжения, Оценка на оборотни и дълготрайни активи.
Специалност: Техническа експлоатация на летат. апарати, Икономика на сигурността и отбраната.
Специалност: Слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Специалност: Автоматизация на минното производство, Международни икономически отношения, Супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ кат.
Специалност: Технология на машиностроенето и металите.
Иванка Славчева Пакиданска
Специалност: Текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова
Специалност: Промишлена топлотехника, Пълна проектантска правоспособност по части, Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, Технологична на предприятия за производство, складиране и търговия с храни и лекарства, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, проектиране на газови инсталации.
Специалност: Комуникационна техника и технологии.
Специалност: Топлинна и масообменна техника, Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
Ирина Красимирова Семерджиева
Специалност: Автоматизация на производството, Организация и планиране на инвестиционния процес, Мениджър – предприемач, Оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката; Пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.
Специалност: Транспортна техника и технологии, Оценител на МПС.
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева
Специалност: Атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, Съвременни методи за отопление и вентилация, Обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени системи, Експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Оценител на недвижими имоти, Фирмен мениджмънт, Програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева
Специалност: Металургия на черните метали, Мениджър по международен бизнес, Оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания, недвижими имоти, Правоспособност като брокер.
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатични предприятия, Преводач на научно-техническа литература – немски език, Роботика, робото-технически системи и ГАПС, Автотехнически експертизи, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Маркетинг, Технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Специалност: Инженер по електроника и автоматика – Радио- и телевизионна техника, Среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане на пром. предприятия.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Комуникационна техника и технологии.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Строителен инженеринг, Бизнес администрация и мениджмънт, Международен бизнес мениджмънт.
Специалност: Машинен инженер – хидро- и пневмотехника, Машинен техник – двигатели с вътрешно горене, Пълна проектанска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване.
Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане.
Костадин Николов Куюмджиев
Специалност: к.т.н., Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост, Автоматизация на дискретното производство.
Специалност: Топлоенергетика, Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, Пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Кристина Стефанова Найденова
Специалност: Подемно-транспортни, пътни и строителни машини, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Хидравлични машини съоръжения, Патенто дело, Представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на изобретения и полезни модели, марки, ГО и промишлени дизайни.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител на машини и съоръжения
Специалност: Икономика и управление на издателското дело и полиграфията.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Специалност: Технология на машиностроенето, Експерт-технически проблеми, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Международни икономически отношения, Оценка на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Специалност: Ел. обзавеждане и автоматиз. на промишлеността.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева
Специалност: Радиотехника – ВЧ, Патентно дело.
Маргарита Райчева Гергова
Специалност: Технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова
Специалност: Ел. машини и апарати, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Специалност: Доцент по техника на безопасността на труда и противопожарна техника. Инженер-химик, Технология на органичния синтез и горивата.
Мариела Димитрова Велинова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Владимиров Йорданов
Специалност: Комуникационна техника и технологии, Автотехническа експертиза. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, Съдебни финансово-икономически експертизи, Съдебни електро-технически експертизи.
Специалност: Технология и механизация на строителството, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Технология на машиностроенето.
Специалност: Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, Финансов мениджмънт, Строителен техник – строителство и архитектура.
Специалност: Съобщителна и осигурителна техника и с-ми.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Далекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева
Специалност: Съобщителна техника.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология. Оценител на недвижими имоти, Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Невена Михайлова Стефанова
Специалност: Технология на пластмасите, Оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, Фирмено счетоводство.
Специалност: Технология на материалите и материалознание, Специалист по химични вещества и риск за околната среда, Специалист по системи за управление на околната среда.
Специалност: к.т.н., Двигатели с вътрешно горене.
Николай Аспарухов Дерменджиев
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Международен бизнес, Оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти; Определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Специалност: Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, Инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативно-стратегическа подготовка, Динамика, балистика и управл. на полета на летателните апарати, ст.н.с. д-р. Достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николета Борисова Божинова
Специалност: Горско стопанство, Съвременно управление в устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев
Специалност: Технология и механизация на строителството.
Специалност: Подвижен железопътен състав, Доцент, Доктор – Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Специалност: Комуникационна техника и технологии.
Специалност: Организация и управление дейността по осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.
Специалност: Технология на растителни хранителни и вкусови продукти.
Специалност: ДСТ, Електроинженер.
Специалност: Машинен инженер – Топлоенергетика.
Специалност: Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Специалност: Доцент по минералогия и кристалография. Геология и проучване на полезните изкопаеми. Геотехнология. Пълна проектантска правоспособност – геолого-техническа на проучвателните и добивните работи.
Ралица Лъчезарова Стаматова
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Специалност: Физика, Метеорология, Управление на газотранспортни мрежи, Приложен бизнесмениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Технология на металите, Икономист-международник, Оценка на машини и съоръжения, Оценка на цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Специалност: Доктор, Горско стопанство.
Специалност: Текстилна техника и технологии, Главен асистент – Машинно инженерство, Приложна геометрия и инженерна графика, Доктор по Технически науки. Общо инженерство – Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Специалност: Индустриална химия, Доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Светослав Веселинов Мартинов
Специалност: Транспортна техника и технологии, Доктор по Транспорт, корабоплаване и авиация, Стопанско управление.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Експлоатация на жп транспорта, Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Монтьор на ел. мрежи и уредби за високо напрежение, Социални дейности.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Пълна проектантска правоспособност, Конструктивна организация и изпълнение на строителството и Пожарна безопасност – конструктивен, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Автоматизация на производството, Оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, приборите и средствата за автоматизация и изчислителната и организационната техника, недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, интелектуална собственост.
Специалност: Експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология.
Специалност: Транспортно строителство, Конструктивно инженерство, Пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – Пречистване на водите.
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, Технология и управление на автомобилния транспорт, Автотехническа експертиза.
Специалност: Топлотехника.
Специалност: Ел. енергетика – електроинженер, Промишлена автоматика, Оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова
Специалност: Технология на каучука и пластмасите, Експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Специалност: Автоматизация на дискретни производства, Организация и управление на външната търговия, Международна търговия.
Специалност: Радиотехника.
Специалност: Доц. д-р, Технология на машиностроенето, Оценител на машини, съоръжения и оборотни активи.
Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане, Правоспособност за извършване на извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение.
Специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт, Техническо поддържане на автомобилите, Съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза, Изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Специалност: Технология на машиностроенето, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества, земеделски земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов
Специалност: Експлоатация на жп транспорт, Ръководител движение.
Специалност: Транспорт и енергетика.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Строителни конструкции.
Цветелин Николаев Малинов
Специалност: Общо машиностроене.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Специалност: Компютърни системи и технологии.
Специалност: Математика, Изкуствен интелект.
Александър Ангелов Ангелов
Специалност: Комуникационна техника и технологии, Радиокомуникационна техника.
Александър Гаро Мардиросян
Специалност: Информатика.
Александър Недялков Кирков
Специалност: Информационна сигурност, Авторски права на софтуерни приложения и в Интернет, Установяване и сигурност на системи с банкови карти. Достъп до класифицирана информация.
Атанас Богданов Балджийски
Специалност: Автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
Специалност: Изчислителна техника, Автотехническа експертиза, Оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Информатика, Софтуерни технологии в интернет.
Специалност: Електроинженер – автоматика и телемеханика.
Специалност: Радиотехника – инженер по радиоелектроника.
Величка Георгиева Тименова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Електронна техника ППМЕ, Право, Патентно дело, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Комуникационна техника и технологии, комуникационна осигурителна техника. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Изчислителна техника. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: н.с. І ст. д-р, Математика и информатика.
Даниел Златимиров Карапанчев
Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника, Компютърна бизнес информатика. Достъп до класифицирана информация.
Даниела Димитрова Порязова
Специалност: Архитектура.
Специалност: Компютърни системи – Информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова
Специалност: Електронна техника и микроелектроника. Достъп до класифицирана информация.
Димитър Борисов Шалварджиев
Специалност: Компютърни системи и технологии.
Специалност: Радио- и телевизионна техника.
Дойчин Тодоров Метексинов
Специалност: Компютърни мрежи и комуникации.
Евдокия Кирилова Димитрова
Специалност: Промишлена електротехника, Програмист.
Специалност: Компютърни системи и технологии, автотехническа експертиза.
Специалност: Счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Георгиева Балканска-Василева
Специалност: Радиотехника.
Специалност: Радиотехника.
Специалност: Доктор, Финанси и банково дело, Математика, Информатика. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Радиотехника, Оценител на машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски предприятия.
Специалност: Комуникационна техника и технологии.
Специалност: Изчислителна техника.
Йорданка Любомирова Любенова
Специалност: Информатика – компютърна графика, Приложна математика, Електронна техника.
Камен Владимиров Рангелов
Специалност: Електроинженер – далекосъобщ. техника, ст.н.с. ІІ степен.
Специалност: Информационни технологии. Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии.
Костадин Златанов Костадинов
Специалност: МАУВ – механизация и автоматизация на управлението на войската. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Право, Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност.
Марин Владимиров Йорданов
Специалност: Комуникационна техника и технологии, Автотехническа експертиза. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, Съдебни финансово-икономически експертизи, Съдебни електро-технически експертизи.
Специалност: Телекомуникации, Мениджмънт на телекомуникациите.
Специалност: Съобщителна и осигурителна техника и с-ми.
Специалност: Компютърни системи и технологии.
Специалност: Електроника – Електронно медицинско уредостроене.
Специалност: Компютърни системи – Компютърна техника.
Специалност: Компютърни системи – Компютърна техника.
Надежда Христева Георгиева-Димитрова
Специалност: Електроника и автоматика.
Специалност: Информатика.
Специалност: Доктор по компютърни системи, комплекси и мрежи, Компютърни системи и технологии.
Специалност: Книгоразпространение – библиотечно- информационни дейности, Компютърни системи, мобилни комуникации, софтуерен и хардуерен компютърен оценител, софтуерно пиратство. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Специалност: Информатика – Компютърно програмиране.
Николинка Танева Радулова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Математика и информатика, Бизнес информатика с английски език, Сертифициран да провежда обучения в Академиите за информационни технологии на Майкрософт.
Специалност: Електронна техника и микроелектроника – Диагностика и приложение на микропроцесорни системи.
Специалност: Транспортна техника и технологии, Експерт на ИНГА по трибология.
Специалност: Компютърни системи и технологии, електронно управление.
Специалност: Комуникационна техника и технологии – аудио-комуникационна техника.
Специалност: Комуникационна техника и технологии, Видеоанализ и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистическа дейност, Актуализация на проф. квалификация, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника.
Специалност: Автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
Райна Иванова Шопова-Нейкова
Специалност: Електронна техника ЕЯМУ, Геодезия, Електронни средства за контрол и управление, Пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Далекосъобщителна техника.
Снежана Светославова Люцканова-Димова
Специалност: Изчислителна техника.
Специалност: Електронна техника, Софтуерен одит на физически и юридически лица.
Специалност: Информационни технологии, Английска филология, Доцент по обществени комуникации и информационни науки.
Специалност: Софтуерни технологии в интернет, Доктор по Информатика и компютърни науки.
Христо Любомиров Йорданов
Специалност: Автоматизация на промишлеността.
Специалност: Комуникационна техника и технологии.
Специалност: Компютърни системи.
Специалност: Радио- и телевизионна техника, Фирмен мениджмънт, Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, Оценка на машини и съоръжения, Оценка на оборотни и дълготрайни активи, Сертификат: Европейски компютърен сертификат – ЕКСПЕРТ. Достъп до класифицирана информация.
Цветомир Атанасов Атанасов
Специалност: Микроелектроника и полупроводникови устройства.
Специалност: Инженер по електроника и автоматика, Ценообразуване на недвижимите имоти и строителството, Оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Специалност: Електронна и комуникационна техника и технологии, Диагностика и приложение на МПС, Разследване на престъпления в кибер пространството. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Радио- и телевизионна техника; Компютърни мрежи; съдебен експерт по компютърно-технически експертизи.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Адриана Николаева Джокова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Стопанско управление – стопански бизнес.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Александър Драганов Шулев
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Койчев Къкрински
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Икономика, Оценител на инвестиционен проект, на недвижими имоти.
Специалност: Пътно строителство, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Алексей Стоименов Стаменов
Специалност: Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Анастасия Иванова Бошнакова
Специалност: Архитектура, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Опазване на паметниците на културата.
Анастасия Райкова Белопитова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Пълна проектантска правоспособност – конструктивна, организация и изпълнение на строителството. Технически контрол – конструктивна на инвестиционните проекти, конструкции на сгради и съоръжения.
Специалност: Пътно строителство, икономика на строителството. Достъп до класифицирана информация.
Андрей Страхилов Герасимов
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология и организация, Оценител на недвижими имоти.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Специалност: Промишлена топлотехника, Технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за търговия.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Промишлено строителство – конструкции, Конструкции на сгради и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Антоанета Василева Христова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева
Специалност: Архитектура. Достъп до класифицирана информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова
Специалност: Строителство и архитектура, Строителен техник.
Антония Господинова Чепилева
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Антония Сталиянова Богева
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Специалност: Ст.н.с. ІІ ст., Водоснабдяване и канализация.
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Специалност: Пътно строителство.
Беатриче Еленкова Христова
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация, Професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството. Оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на движимо и недвижимо имущество на държавни и общински фирми, Оценка на инвестиционни проекти и строителен надзор.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Международни икономически отношения. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Велкова Брадистилова – Немигенчева
Специалност: Архитектура, Оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Пълна проектантска правоспособност по части – Конструктивна, организация и изпълнение на строителството, Оценител на недвижими имоти
Специалност: Архитектура.
Специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Пълна проектантска правоспособност – конструктивна, организация и изпълнение на строителството.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейност по кадастъра. Достъп до класифицирана информация.
Боряна Николаева Маринова
Специалност: Архитектура.
Бранимир Владимиров Динев
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Пълна проектантска правоспособност по части – Конструктивна на сгради и строителни съоръжения организация и изпълнение на строителството.
Специалност: Хидротехническо строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Транспортно строителство-пътно строителство, Оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Международни икономически отношения и бизнес.
Специалност: Транспортно строителство, Пътно строителство.
Валентин Емилов Близнаков
Специалност: Електроенергетика, Далекосъобщителна техника, Икономист-организатор на производителността на труда и управлението в промишлеността, Експерт на Национална Строителна Федерация, Експерт на Българска браншова камара на енергетиците, Координатор по безопасност и здраве в строителството, Здравословни и безопасни условия на труд.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Строителство и архитектура.
Специалност: Транспортно строителство, Икономика на транспортна фирма; Пълна проектантска правоспособност по части – Конструктивна, Организация и изпълнение на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Икономика на строителството.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Международни икономически отношения, Мениджмънт на инженерната фирма, Управление и отчетност на фирмата, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Васил Александров Трайков
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Строителство и архитектура – среден техник.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Величка Георгиева Тименова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Специалност: Доц. д-р, Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти.
Венцислава Петрова Колева
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Весела Георгиева Горанова
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Икономика на транспортната фирма; Безопасност и здраве при работа в строителството, Технически спецификации за оперативна съвместимост за конвенционални железопътни системи.
Веселин Валентинов Люцканов
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова
Специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Цветанова
Специалност: Строителство и архитектура, Строителен техник, Брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова
Специалност: Архитектура.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, МИО и ВИД.
Владимир Анастасов Перфанов
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Владимир Йорданов Стоянов
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Специалност: Доцент – Строителни конструкции, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Компютърни технологии в проектирането.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, МИО, Управление на земи и имоти, Оценител на недвижими имоти, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Галина Георгиева Николова
Специалност: Геодезия, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Специалност: Хидроенергийно строителство, Оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, математика, Оценител на движимо и недвижимо имущество, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Доктор, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка
Специалност: Геодезия, фотограм.и и картография, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, търговски предприятия.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Специалност: Геодезия, картография и фотограметрия. Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции, Автоексперт.
Даниела Йорданова Арбова-Костадинова
Специалност: Архитектура.
Даниела Димитрова Порязова
Специалност: Архитектура.
Даниела Янчева Анталавичева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура, Опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова
Специалност: Архитектура.
Специалност: Архитектура, Архитектурно градоустройствени проблеми при обновяването на жилищно, търговските улици и квартали.
Десислава Калушкова Вълчева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Здравословни и безопасни условия на труд, Координатор по безопасност и здраве в строителството. Достъп до класифицирана информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография. Достъп до класифицирана информация.
Димитрина Маринова Попова
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Димитър Веселинов Христов
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Транспортно строителство и пътно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Организация на производството и управление в строителството, Оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Димитър Панайотов Джелебов
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Общ и специализиран държавен контрол, Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Специалност: Архитектура, строителство и геодезия – конструктивно инженерство.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите. Социално управление. Пълна проектантска правоспособност – водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, конструктивна на ВиК системи, технологична на пречиствателни станции за природни води, битови и промишлени отпадъчни води, третиране и управление на отпадъци, технологична на стационарни пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна.
Специалност: Противопожарна техника и безопасност, Водоснабдяване и канализация, Експерт по химическа и радиационна защита.
Специалност: Геодезия, фотограм.и картография, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, Дейности по кадастъра.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Фирмено счетоводство, Оценител на недвижими имоти, ОВОС, Стандартизация.
Дора Стоянова Футекова-Дякова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Специалност: Пътно строителство.
Специалност: Архитектура, Мениджмънт на малки и средни фирми.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Евгения Филипова Киселинова
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Оценка на недвижими имоти.
Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева
Специалност: Строителство и архитектура, Озеленяване.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Екатерина Стефанова Маринова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Строителство и архитектура – техник.
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Специалност: Хидротехническо строителство, Икономика на недвижимата собственост, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура, Санитарно инженерство, Оценител на недвижими имоти.
Емил Александров Бояджиев
Специалност: Архитектура.
Специалност: Строителство и архитектура, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Техник по строителство и архитектура, Оценки на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жаклина Владимирова Караджова
Специалност: Геодезия и картография – среден техник.
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Златка Добрева Фъртункова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Икономика и управление на строителството, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Специалност: Строителен инженер по технология на строителството.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Техн. и механизация на строителството, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата, Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Земеустройство.
Специалност: Икономика и управление на промишлеността, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на земеделски земи.
Иванка Атанасова Цветкова
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Специалност: Доц. Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Транспортно строителство – строителство и възстановяване на железопътни линии.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти, експертизи съгл. §4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство.
Иванка Атанасова Цветкова
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Ирен Ростиславова Ненчева
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Специалност: Архитектура.
Ирена Николаева Спиридонова
Специалност: Архитектура, Счетоводство и контрол.
Специалност: Строителство и архитектура – Среден техник.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Право, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура, Финансов и ревизионен контрол.
Йордан Михайлов Крекмански
Специалност: Архитектура.
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Борисова Веселинова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; Пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология. Оценител на недвижими имоти, Фирмен мениджмънт, Програмно осигуряване.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева
Специалност: Архитектура.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски предприятия.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Специалност: Земемер-техник.
Кирилка Стоянова Димовска
Специалност: Архитектура, Компютърни технологии на архитекти.
Клавдия Димитрова Вангелова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, ценообразуване на недвижими имоти, Конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Специалност: Транспортно строителство, Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски, Доктор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, Пълна проектантска правоспособност по транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Строителен инженеринг, Бизнес администрация и мениджмънт – Международен бизнес мениджмънт.
Специалност: Строителен инженер по хидротехническо строителство.
Специалност: Геодезия, правоспособност да извършва дейност по кадастъра.
Красимир Енчев Хаджиминчев
Специалност: Архитектура.
Красимира Илиева Тодорова
Специалност: Архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура, Санитарно инженерство.
Лалка Янчева Миланова-Христова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Пътно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: ст.н.с. ІІ ст., Железопътно строителство, Оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятия и вземания, Арбитър при Стопански арбитражен съд – София.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Специалност: Архитектура, Международни икономически отношения, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оперативна външно-икономическа дейност.
Специалност: Транспортно строителство, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Строителство и архитектура – среден техник, Управление на земи и имоти, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Международни икономически отношения, Оценка на недвижими имоти, Оценка на търговски предприятия.
Специалност: Техник по строителство и архитектура, Оценки на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Людмила Георгиева Гойчилова
Специалност: Архитектура.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Майя Георгиева Иванова-Йорданова
Специалност: Професор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, Железопътно строителство.
Специалност: Архитектура, Оценка на недвижими имоти.
Маргарита Симова Атанасова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Специалист обследване енергийна ефективност и сертифициране на сгради, Експерт на Национална Строителна Федерация.
Маргаритка Йорданова Лозанова
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Мариана Георгиева Калчева-Стайкова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижимо имущество.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Атанасова
Специалност: Строителство и архитектура – техник, Оценител на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева-Попова
Специалност: Архитектура.
Мариянка Борисова Канарчева
Специалност: Водоснабдявае и канализация, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания.
Мариела Димитрова Велинова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти, архитектурни паметници на културата и произведения на изкуството.
Специалност: Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, Финансов мениджмънт, Строителен техник – строителство и архитектура.
Специалност: к.н., Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Оценител на недвижими имоти, Проектантска правоспособност по част – конструктивна, Технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Пълна проектантска правоспособност.
Мариус Клемансо Грозданов
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, Оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Митрева-Павлова
Специалност: Архитектура.
Специалност: Архитектура, Оценител на финансови институции, цели предприятия, недвижими имоти, права на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова
Специалност: Архитектура. Опазване паметници на културата.
Мария Николова Янакиева-Златарева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Патентно дело. Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на други активи в сферата на ново и съвременно българско изобразително изкуство, дизайн и паметници на културата.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Специалност: Технология и механизация на строителството, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти
Мария Симеонова Григорова
Специалност: Строителство и архитектура – среден техник, горско стопанство, Оценител на гори и земи в горския фонд, недвижими имоти.
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Миглена Христова Николова
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Строителство и архитектура, Оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Архитектура.
Милена Георгиева Фетваджиева
Специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Земеустройство, Международни икономически отношения.
Специалност: Архитектура, Международни икономически отношения. Оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху околната среда, Тополотехническа ефективност на сградите.
Мирослава Христова Тотева
Специалност: Архитектура.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, правоспособност да извършва дейности по кадастъра.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Финансово-счетоводен мениджмънт.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство-конструкции, Мениджър и вътрешен одитор на системи за управление на качеството.
Специалност: Хидроенергийно строителство.
Специалност: Архитектура.
Надежда Христова Стойчева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Найденка Димитрова Нейкова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, Технически контрол по част – Конструктивна на инвестиционните проекти.
Специалност: Пътно строителство.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценител на недвижими имоти, Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Внедряване и подобряване на системи за управление на здраве и безопасност при работа чрез оценка и управление на риска на работното място, Вътрешни одити по здраве и безопасност с отчитане на изискванията на БДС, Вътрешен одитор на системи по качеството.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – Конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Транспортно строителство – жп строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Земеустройство, Управление на земи и имоти, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Архитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Международен бизнес, Оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти, Определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Николай Андонов Хаджимарински
Специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Специалност: Транспортно строителство.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Николинка Танева Радулова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии, Оценител на недвижими имоти.
Николета Маринова Кюркчиева
Специалност: Геодезия – Приложна геодезия; Пълна проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация.
Нина Господинова Ламбова-Димова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство-технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев
Специалност: Технология и механизация на строителството.
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; Оценител на оборотни и дълготрайни активи, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Транспортно строителство, Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Пенка Нончева Иванова-Танова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти, Оценка на сгради – паметници на културата, Оценка на движимо и недвижимо имущество на държавните и общински фирми.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство-конструкции. Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Хидроенергийно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Доц., Двигатели с вътрешно горене, Подемно-транспортни машини.
Специалност: Геодезия и картография.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Международни икономически отношения. Управление на земи и имоти. Лиценз за оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия, Оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения – технология.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Специалност: Машинен инженер – Топлоенергетика.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология и организация.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура, Консервация на исторически сгради и градове.
Специалност: Технология на строителството, Конструкции на сгради и съоръжения; Правоспособност по част конструктивна.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции.
Специалност: Строителен техник – сградостроителство и архитектура.
Поля Димитрова Божкова-Пенева
Специалност: Архитектура, Двумерно чертане с AutoCAD 14
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Радосвета Йорданова Кирова-Делчева
Специалност: Архитектура, Доктор по Теория и история на архитектурата.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Транспортно строителство – железопътно строителство.
Специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
Райна Иванова Шопова-Нейкова
Специалност: Електронна техника ЕЯМУ, Геодезия, Електронни средства за контрол и управление, Пълна проектантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова
Специалност: Строителство и архитектура – техник.
Ралица Лъчезарова Стаматова
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Рени Василева Веселинова-Неделчева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Рика Хараламбос Пападополулу
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съобщения, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Финансов и банков мениджмънт, Оценка на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Росица Димитрова Георгиева
Специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти, активи произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата.
Специалност: Конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, Ограничена проектантска правоспособност – има право да проектира самостоятелно строежи от V – VІ кат. съгл. ЗУТ по части – Конструктивна – Организация и изпълнение на строителството.
Специалност: Технология и механизация на строителството, Оценител на недвижими имоти, Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Специалност: Среден техник по водно строителство.
Специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова
Специалност: к.м.н., Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: ПГС – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Румяна Иванова Станимирова-Блажева
Специалност: Технология и механизация на строителството, Оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Математика – изчислителна математика.
Светла Иванова Тумангелова
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Светла Цветанова Вутова-Бучуковска
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Техн. Контрол по част – Конструктивна на инвестиционните проекти, Пожарна безопасност, Координатор по безопасност и здраве в строителството, Пълна проектантска правоспособност.
Светлана Георгиева Бирова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология на строителството.
Специалност: Транспортно строителство, Конструктивно инженерство, Пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценка на земеделски земи и трайни насаждения, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Специалност: Доц. д-р, Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Пълна проектантска правоспособност. – Конструктивна – организация и изпълнение на строителството и Пожарна безопасност – конструктивен, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова
Специалност: Строителство и архитектура.
Снежанка Стоянова Андреева
Специалност: Архитектура, Организация и управление на малка фирма – мениджър.
Снежина Димитрова Джакерска
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Организация и упр. на межд. инж. дейност, Ограничена проектантска правоспособност – строежи V – VІ кат, Оценител на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството на основата на изискванията на ISO.
Станимир Бориславов Илиев
Специалност: Военен инженер по ПГС.
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятия и вземания.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, конструкции, пълна проектантска правоспособност.
Станислава Борисова Николова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – Организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станоя Йорданов Дончевски
Специалност: Технология на строителството, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – Пречистване на водите.
Специалност: Технология и механизация на строителството, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова
Специалност: Технология на машиностроенето, Промишлено и гражданско строителство – технология и организация, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност, Оценка за недвижими имоти.
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Водоснабдяване и канализация – Мрежи и съоръжения, Геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти.
Татяна Милчева Драганинска
Специалност: Архитектура. Екология, соларни технологии, европроекти.
Теменужка Василева Минчева
Специалност: Архитектура.
Теодора Любомирова Дачева
Специалност: Строителство и архитектура, Оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, Оценка на земеделски земи.
Теодора Панайотова Карагьозова
Специалност: Архитектура.
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Пълна проектантска правоспособност по части конструктивна.
Фантина Рангелова Рангелова
Специалност: Доц. д-р, Транспортно строителство – железопътно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Архитектура.
Хараламби Иванов Даскалов
Специалност: Хидромелиоративно Строителство.
Харалампи Петров Гиргинов
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Планиране и анализ на стопанската дейност, Оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Христина Методиева Керелска
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Специалност: Архитектура.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти. Пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, Конструкции на сгради и съоръжения, Стоманени конструкции съгласно Еврокод 3 и Еврокод 4, Проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия, съгласно Еврокод 1998-ЕС 8, Изчисляване на конструкции за сеизмични въздействия, Укрепяване на строителни изкопи в градски условия, Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите и нейното прилагане, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. План по безопасност и здраве – теория и практика, Моделиране и анализ на пространствени системи със SAP 2000, Моделиране на строителни конструкции в среда на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева
Специалност: Архитектура.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Строителни конструкции.
Специалност: ст.н.с. ІІ ст., Промишлено и гражданско строителство.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Юлия Любомирова Димитрова-Цекова
Специалност: Транспортно строителство-пътно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Строителен техник, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Строителен инженер, Инженер по строителство и възстановяване на железопътни линии.
Яким Александров Червеняков
Специалност: Пътно строителство.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Специалност: Противопожарна техника и безопасност.
Специалност: Доктор по техника на безопасността на труда и противопожарната техника, Инженер по пожарна и аварийна безопасност.
Веселин Симеонов Симеонов
Специалност: Доц. д-р инж, Противопожарна техника и безопасност.
Специалност: Доцент – Строителни конструкции. Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в проектирането.
Специалност: Противопожарна техника и безопасност, Водоснабдяване и канализация, Експерт по химическа и радиационна защита.
Специалност: Противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане, Защита на населението и критичната инфраструктура.
Специалност: Доцент по техника на безопасността на труда и противопожарна техника. Инженер-химик. Технология на органичния синтез и горивата.
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, Съдебни финансово-икономически експертизи, Съдебни електро-технически експертизи.
Специалност: Транспортно строителство. Пожарна и аварийна безопасност. Икономика на транспортна фирма. Газоснабдяване и пожарна безопасност на газови инсталации.
Специалност: ДСТ. Електроинженер.
Специалност: Доц. д-р инж., КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните работи. Достъп до класифицирана информация.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Специалност: Минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Машинен инженер-хидравлика и пневматика, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Топлоенергетика, Електроенергетика и електрообзавеждане, Електробезопасност.
Борислав Рангелов Йорданов
Специалност: Промишлена топлотехника.
Специалност: Електротехника, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Специалност: Топло и ядрена енергетика, Газоснабдяване.
Димитър Атанасов Атанасов
Специалност: Топло и ядрена енергетика, Машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, Пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, Удостоверение – верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Иван Константинов Димитров
Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане – Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева
Специалност: Атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, Съвременни методи за отопление и вентилация, Обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени системи, Експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатични предприятия, Преводач на научно-техническа литература – немски език, Роботика, робото-технически системи и ГАПС, Автотехнически експертизи, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Инженер по електроника и автоматика – Радио- и телевизионна техника, Среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане на пром. предприятия.
Специалност: Електроенергетика и елекрообзавеждане, Защита на населението и критичната инфраструктура.
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт “КОНТО”, Съдебни финансово-икономически експертизи, Съдебни електро-технически експертизи.
Марияна Маринова Казмукова-Хардалова
Специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Разработка на полезни изкопаеми – открит добив, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика. Икономика, организация и управление на промишлени предприятия.
Полина Методиева Александрова
Специалист: Промишлена топлотехника, Икономика и управление на промишлеността, Финанси и счетоводство, Съдебно-счетоводен експерт.
Специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Монтьор на ел. мрежи и уредби за високо напрежение, Социални дейности.
Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане, Правоспособност за извършване на извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение.
Специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Христина Николаева Петрова
Специалност: Топло- и ядрена енергетика, Ядрена енергетика.
Специалност: Ел. енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Александър Димитров Станулов
Специалност: Машинен инженер – автотранспорт, трактори и кари. Съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи. Курс за автомобилни експерти.
Специалност: Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, Надежност и техническа диагностика на автотранспортна техника, Преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС.
Борислав Димитров Димитров
Специалност: Застраховане и социално дело, Международно застраховане и застрахователен мениджмънт, Експерт-оценител на МПС.
Специалност: Железопътна техника – електрически локомотиви, Автотехническа експертиза.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова
Специалност: Биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева
Специалност: Озеленяване, Строителство и архитектура.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова
Специалност: Биология – Екология, Оценител на земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Маргрета Тодорова Софрониева
Специалност: Биология – хидробиология и опазване на водите, Търговски маркетинг и мениджмънт, Системи за управление на качеството и вътрешни одитори по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Мариана Богоева Богданова
Специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и бизнес мениджър.
Специалност: Доц. д-р, Селекция и семепроизводство.
Специалност: Доктор, Горско стопанство.
Специалност: Полевъдство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Специалност: н.с. І ст. д-р, Химия, Кинология.
Валентина Владимировна Йорданова
Специалност: Биология и химия.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова
Специалност: Биология – Екология, Оценител на земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Мариана Богоева Богданова
Специалност: Биотехнологични процеси, Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, Маркетинг и бизнес мениджър
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Специалност: Биотехнологии, Молекулярна биология, Доктор – Микробиология.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова
Специалност: Биология – Екология, Оценител на земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Специалност: Ветеринарна медицина, Доктор – зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване.
Специалност: Молекулярна и функционална биология, к.б.н.
Мая Лазарова Нусторова-Китанова
Специалност: Професор по микробиология, Биохимия и микробиология.
Мариана Богоева Богданова
Специалност: Биотехнологични процеси, Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, Маркетинг и бизнес мениджър.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова
Специалност: Биология – Екология, Оценител на земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Специалност: Горско стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор, Машинен техник.
Мариана Богоева Богданова
Специалност: Биотехнологични процеси, Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, Маркетинг и бизнес мениджър.
Специалност: к.б.н, Молекулярна и функционална биология.
Маргрета Тодорова Софрониева
Специалност: Биология – хидробиология и опазване на водите, Търговски маркетинг и мениджмънт, Системи за управление на качеството и вътрешни одитори по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Специалност: Доц. д-р, Селекция и семепроизводство.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Специалност: Екология и опазване на околната среда.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова
Специалност: Биология – Екология, Оценител на земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Специалност: Горско стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор, Машинен техник.
Мариана Богоева Богданова
Специалност: Биотехнологични процеси, Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, Маркетинг и бизнес мениджър.
Мая Лазарова Нусторова-Китанова
Специалност: Професор по микробиология, Биохимия и микробиология.
Специалност: Технология на материалите и материалознание, Специалист по химични вещества и риск за околната среда, Специалист по системи за управление на околната среда.
Специалност: Инженерна геоекология, Икономекологичен одит на замърсени земи, Териториално-устройствено планиране и развитие, защита на околната среда и опазване културноисторическото наследство.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Специалност: Технология на неорганичните и органичните вещества – техник-технолог, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Специалност: Химия, Химик-неорганик, Оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни ценности, културно-исторически ценности в България.
Албена Георгиева Кръстева
Специалност: Инженерна химия.
Специалност: н.с. І ст. д-р, Химия, Кинология.
Специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, Вътрешен одитор.
Специалност: Химия и екология.
Специалност: Химическа технология на дървесината, Икономика, организация и управление на химическите производства, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и др. фактически отношения, търговски предприятия и вземания финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Боряна Георгиева Мечкарска
Специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Специалност: Доц. д-р, Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, Токсикология, Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Доцент – Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост. Химични технологии.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Технология на органичния синтез и каучук. Патентно дело, Представител по индустриална собственост за изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлени дизайни.
Кристина Андреева Йосифчева
Специалност: Биолог – Опазване на природната среда. Клинична химия. Токсикология.
Маргарита Маринова Колева
Специалност: Технология на влакната и кожите
Специалност: Доцент по техника на безопасността на труда и противопожарна техника. Инженер-химик. Технология на органичния синтез и горивата.
Специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите.
Специалност: к.б.н., Молекулярна и функционална биология.
Специалност: Технология на материалите и материалознание, Специалист по химични вещества и риск за околната среда, Специалист по системи за управление на околната среда.
Специалност: Индустриална химия, Доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов
Специалност: Технология на неорганичните вещества.
Таня Юлиянова Стоилкова-Илиева
Специалност: Доктор, Химия – органична и аналитична химия, Органична химия.
Специалност: Доктор, Химия, Химия на твърдото тяло.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, Вътрешен одитор.
Виолета Маринова Григорова
Специалност: Технология на нефта и газа. Достъп до класифицирана информация.
Десислава Севдалинова Григорова
Специалност: Химични технологии – биотехнологии.
Специалност: Икономика на сигурността и отбраната, Инженер-химик, Фелдшер.
Маргарита Маринова Колева
Специалност: Технология на влакната и кожите.
Невена Михайлова Стефанова
Специалност: Технология на пластмасите, Оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, Фирмено счетоводство.
Специалност: д-р – Геология на минералните ресурси – приложна минералогия; Гемология.
Специалност: Доц. д-р инж., АВ-боеприпаси
Специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Индустриална химия, Доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Специалност: Технология на неорганични вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова
Специалност: Технология на каучука и пластмасите, Експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Специалност: Технология на силикатите, Системи за управление на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, Системи за управление на качеството, околната среда и условията на труд.
Специалност: Оптически прибори и системи.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева
Специалност: Инженерна химия.
Специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, Вътрешен одитор.
Боряна Георгиева Мечкарска
Специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Специалност: Доц. д-р, Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, Токсикология, Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Доцент – Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост. Химични технологии.
Маргарита Маринова Колева
Специалност: Технология на влакната и кожите.
Специалност: д-р – Геология на минералните ресурси – приложна минералогия; Гемология.
Специалност: Доц. д-р инж., КЩ, инженерно- техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните работи. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Индустриална химия, Доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов
Специалност: Технология на неорганичните вещества.
Специалност: Технология на силикатите, Системи за управление на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, Системи за управление на качеството, околната среда и условията на труд.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
Боряна Георгиева Мечкарска
Специалност: Гл. ас., Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Специалност: Доц. д-р, Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, Токсикология, Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Кристина Андреева Йосифчева
Специалност: Биолог – Опазване на природната среда. Клинична химия. Токсикология.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Анна Стоянова Орозова-Петрова
Специалност: Ветеринарна медицина.
Д-р Генади Станчев Ганчев
Специалност: Ветеринарна медицина, Ветеринарна администрация, Курс – Публична администрация.
Д-р Деян Атанасов Даскалов
Специалност: Ветеринарна медицина, Разработване, внедряване, верификация и контрол на НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев
Специалност: Ветеринарна медицина.
Специалност: Ветеринарна медицина.
Д-р Николина Димитрова Теофилова-Кънчовска
Специалност: Ветеринарна медицина, ветеринарно-санитарни експертизи и контрол на хранителните продукти от животински произход, национални стандарти за млечни продукти и тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов
Специалност: Ветеринарно медицински лекарства и ваксини, Ветеринарна медицина, Ветеринарен контрол.
8.2. Съдебна-агротехническа експертиза
Специалност: Горско стопанство.
Венета Найденова Кръстева
Специалност: Полевъдство.
Специалност: Полевъдство.
Специалност: Проф. д-р, Полевъдство.
Специалност: Полевъдство, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Специалност: Растителна защита.
Специалност: Полевъдство.
Димитър Владимиров Николов
Специалност: Икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Агроном – Тропично и субтропично земеделие.
Драгомир Желязков Димитров
Специалност: Инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие, Доктор – селекция и семепроизводство на културните растения, сортоизпитател, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Елена Любомирова Трайкова
Специалност: Полевъдство, Агроном, Международно право и външна търговия, Оценка на недвижими имоти, Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Специалност: Доц. д-р, Полевъдство.
Специалност: Растителна защита.
Мариана Богоева Богданова
Специалност: Биотехнологични процеси, Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, Маркетинг и бизнес мениджър.
Михаил Панайотов Караниколов
Специалност: Лозаро-градинарство.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска
Специалност: Полевъдство, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Полевъдство, Оценител на земеделски машини и съоръжения.
Специалност: Доц. д-р, Селекция и семепроизводство.
Специалност: Горско стопанство, Регистриран за извършване на дейности в горския фонд.
Специалност: Агроинженерство – лозаро-градинарство.
Специалност: Агроном – растителна защита.
Специалност: Лозаро-градинарство.
Севдалина Дакова Бояджиева
Специалност: Полевъдство.
Специалност: Полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов
Специалност: Горско стопанство, Оценител на гори и земи в горския фонд.
Специалност: Селскостопанска техника, Механизация и електрификация на животновъдството.

9. Клас ” Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Специалност: Химия, Химик-неорганик, Оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни ценности, Оценител на културно- историческите ценности в България.
Благовеста Иванова Иванова-Цоцова
Специалност: Доц. д-р, История на изкуството
Велислава Христова Стоянова-Тилева
Специалност: Изкуствознание, Оценител на произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни, българска живопис, скулптура и графика на 19 и 20 век.
Специалност: Право, Правна закрила на интелектуалната собственост.
Специалност: Плакат и визуална комуникация, Промишлени изкуства – порцелан и стъкло, Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Диана-Мария Боянова Райнова
Специалност: Декоративно-монументална скулптура.
Специалност: Актьорско майсторство.
Специалност: Кинознание, Авторско право и сродните му права.
Кристиян Атанасов Бояджиев
Специалност: Музикална педагогика.
Специалност: Изкуствознание.
Маргарита Йорданова Пешева
Специалност: Проф. д-р, История, философия, радио- и телевизионни програми, радио- и телевизионна аудитория, медийно поведение.
Специалност: Художествена бродерия, Изработка, преработка и ремонт на изделия от злато и сребро.
Специалност: Професор по журналистика, доктор на филологическите науки.
Мирослав Димитров Аврамов
Специалност: Класическа археология.
Специалност: Плакат, Оценител на недвижими имоти.

10. Клас “Оценителни експертизи”

Специалност: Технология на неорганичните и органичните вещества – техник-технолог, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Антоанета Христова Кирчева
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева
Специалност: Финанси и кредит, Оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, Преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС.
Специалност: Икономика и управление на строителството, Оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Специалност: Технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Специалност: Електронна техника ППМЕ, Право, Патентно дело, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини ни съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни. Достъп до класифицирана информация.
Виолета Божидарова Божкова
Специалност: Публични финанси; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Плакат и визуална комуникация, Промишлени изкуства – порцелан и стъкло, Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Специалност: Финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Владимир Михайлов Игнатов
Специалност: Автоматизация на минното производство, Оценител на недвижими имоти.
Гергана Димитрова Маркова
Специалност: Биология – специализация Ботаника; оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, недвижими имоти.
Специалност: Индустриален мениджмънт, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Специалност: Агрохимия с фермерство и агробизнес; оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции; съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения.
Специалност: Неорганични и електрохимични производства; оценител на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов
Специалност: Икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Технология на машиностроене, Конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни процеси и операции, проектиране, организация на производството, стандарти и качество, Лицензиран и сертифициран оценител на машини и съоръжения.
Донка Панайотова Стоименова
Специалност: Подемно-транспортни, пътни и строителни машини, Право – юрист с ограничена правоспособност, Брокер – недвижими имоти, Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Евгения Филипова Киселинова
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство; Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Специалност: Икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Специалност: Патентно-лицензионна дейност, Топлинна и масообменна техника, Представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Специалност: Финанси, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и одит по международни стандарти, Банково дело, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Специалност: Финанси, Икономика, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатични предприятия, Преводач на научно-техническа литература – немски език, Роботика, робото-технически системи и ГАПС, Автотехнически експертизи, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Монтажник на строителни конструкции, Майстор по каменоделство.
Константин Руменов Гергинов
Специалност: Геодезия, Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Мариана Стефанова Станева
Специалност: Икономическа информатика, Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо сътрудничество, Оценител на недвижими имоти, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; Оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, машини и съоръжения.
Специалност: Промишлена топлотехника; оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, съобщенията и жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Специалност: Автоматизирано оборудване на машиностроенето, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Управление и планиране на нар. стоп., оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Техническа експлоатация на летателни апарати, Икономика на търговията, Външна търговия, Оценител на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Петрунка Михайлова Милева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по конструкции на сгради и съоръжения.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Международни икономически отношения. Управление на земи и имоти. Лиценз за оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия. Оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Специалност: ДСТ, Електроинженер.
Ренета Александрова Димитрова-Цонкова
Специалност: Окачествяване и оценка на диаманти.
Специалност: Българска филология, Право на интелектуалната собственост, Патентно дело.
Специалност: Транспортно строителство, Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Пълна проектантска правоспособност – Конструктивна – организация и изпълнение на строителството и Пожарна безопасност – конструктивен, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Информатика, проектиране и използване на изчислителни системи, Пълна проектантска правоспособност – Конструктивна на сгради и строителни съоръжения, организация и изпълнение на строителството, Оценител на недвижими имоти.
10.1. Оценка на недвижими имоти
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография. Независим оценител – Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Икономика и организация на транспорта, Оценител на недвижими имоти, Оценител на търговски предприятия и вземания, Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Елена Любомирова Трайкова
Специалност: Полевъдство. Агроном. Международно право и външна търговия. Оценка на недвижими имоти. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: История, Оценител на недвижими имоти.
Йорданка Костадинова Нешева
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Транспортно строителство, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, земеделски земи.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология. Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Финанси, Икономика на индустрията, Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Оценка на недвижими имоти.
Специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на предприятия и вземания, Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Специалност: Застраховане и социално дело, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Радосвета Йорданова Кирова-Делчева
Специалност: Архитектура, Доктор по Теория и история на архитектурата.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Специалност: Машиностроителна техника и технологии, Компютърни технологии в машиностроителното проектиране и производство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Доктор, Машиностроене и уредостроене, Дизайн на механични системи, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и др. активи, земеделски земи.
Специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на предприятия и вземания, Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Специалност: Застраховане и социално дело, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Специалност: Текстилна техника и технологии, Главен асистент – Машинно инженерство-Приложна геометрия и инженерна графика, Доктор по Технически науки. Общо инженерство – Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова
Специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Специалност: Икономика и организация на транспорта, Оценител на недвижими имоти, Оценител на търговски предприятия и вземания, Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Лазарина Анастасова Мутафчиева
Специалност: Икономика на интелектуалната собственост, Интелектуална собственост, Представител по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.
Любомир Антонов Каримански
Специалност: Финанси, Бизнес администрация.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография. Независим оценител – Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Кандидат на икономическите науки, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Икономика и организация на транспорта, Оценител на недвижими имоти, Оценител на търговски предприятия и вземания, Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Специалност: Счетоводство и контрол, Здравна икономика, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на предприятия и вземания, Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Специалност: Хидрогеология и инженерна геология. Фирмен мениджмънт. Счетоводство и контрол. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Василка Иванова Чорапинова
Специалност: Икономика и организация на труда.
Илияна Тодорова Владимирова
Специалност: Бизнес администрация, Брокер на ценни книжа.
Специалност: Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, земеделски земи.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Димитриос Василиос Адамопулос-Дамис
Специалност: Диагностика и оценка на необработени цветни скъпоценни минерали, Класифициране и оценка на диаманти.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография. Независим оценител – Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит, Оценител на недвижими имоти, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Елена Любомирова Трайкова
Специалност: Полевъдство. Агроном. Международно право и външна търговия. Оценка на недвижими имоти. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Специалност: Транспортно строителство, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на недвижими имоти.
Специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на предприятия и вземания, Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Специалност: Застраховане и социално дело, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Специалност: Доктор, Машиностроене и уредостроене, Дизайн на механични системи, Оценител на машини и съоръжения.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Александър Георгиев Костадинов
Специалност: Право, Оценител на недвижими имоти, Оценител на финансови активи и финансови институции.
Александра Юриева Семерджиева
Специалност: Право, Представител по индустриална собственост на марки, географски означения и промишлени дизайни.
Антония Благовестова Якмаджиева
Специалност: Икономика на интелектуалната собственост; Правна закрила на интелектуалната собственост.
Специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Специалност: Художествено оформление на облекло и тъкани, Правна закрила на интелектуалната собственост.
Бистра Любенова Масларска
Специалност: Специална педагогика – Логопедия, Олигофренопедагогика; Музикална педагогика; Клинична психология.
Божидара Искрева Кривирадева
Специалност: Педагогика на девиантното поведение, Доктор – теория на възпитанието и дидактика, Доцент – теория на възпитанието и дидактика.
Ваня Лукова Матанова-Колева
Специалност: Педагогика, Проф. по медицинска психология.
Специалност: Електронна техника и микроелектроника.
Специалност: Право, Правна закрила на интелектуалната собственост.
Венелина Кирилова Луканска
Специалност: Социални дейности – социална работа в общински структури.
Специалност: Електронна техника ППМЕ, Право, Патентно дело, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Лъчезаров Грозданов
Специалност: Икономика на транспорта.
Специалност: Машиностроителна техника и технологии, Компютърни технологии в машиностроителното проектиране и производство.
Специалност: Фармация, Патентен специалист, Оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Специалност: Славянска филология, специалист по полски език и преподавател по български език и литература, екскурзовод с руски език.
Специалност: Водно строителство – среден техник.
Специалност: Икономика на индустрията, стопанска логистика, въздушна спедиция.
Специалност: Маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Специалност: Финанси и кредит, Обучение по Лондонски застрахователни и презастрахователни пазари, Обучение по Международни морски искове във връзка с товари, Селскостопанско застраховане на F.A.I.R.
Десислава Здравкова Александрова
Димитър Владимиров Николов
Специалност: Икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Добрина Георгиева Златева
Специалност: Строителство и архитектура.
Специалност: Математика и информатика. Финанси и счетоводство
Специалност: Организация и Икономика на дистрибуторската и аптечната практика; Клинична фармация; Икономика на здравеопазването; Финанси, Магистър-фармацевт, Здравна политика и мениджмънт на здравеопазването, доктор по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; доцент по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Специалност: Зъботехника, Патент за изобретение на очна протеза и метод за изработването й; майстор по занаята оптика – оптик-окулист, ектопротези; точиларство.
Емилия Симеонова Захариева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Ивайло Бориславов Манолов
Специалност: Транспортен мениджмънт, Икономика и управление на транспорта, Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица, Монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения.
Специалност: Техническа експлоатация на летат. апарати, Икономика на сигурността и отбраната.
Специалност: Социално и застрахователно дело, Автоексперт, Автотехническа експертиза-проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Специалност: Патентно-лицензионна дейност, Топлинна и масообменна техника, Представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Специалност: Горско стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор, Машинен техник.
Специалност: Ел. монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Специалност: Мебелно производство.
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатични предприятия, Преводач на научно-техническа литература – немски език, Роботика, робото-технически системи и ГАПС, Автотехнически експертизи, Оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на машини и съоръжения.
Специалност: Право, експертиза в областта на Английското право и правото на свързаните с него юрисдикции (вкл. Отвъдморските територии на Великобритания), експертиза в областта на частното право на Ирландия, Австралия, Нова Зенландия и Канада.
Кирил Владиславов Ангелов
Специалност: Социални дейности – социално-правна администрация. Социални дейности – работа с възрастни. Здравен мениджмънт и медико-социални грижи.
Специалност: Монтажник на строителни конструкции, Майстор по каменоделство.
Константин Стефанов Пенков
Специалност: Антикварна дейност, Археология, Бизнесоценител на художествени ценности-Филателия и антикварни ценности.
Кристиян Атанасов Бояджиев
Специалност: Музикална педагогика.
Специалност: Фармация, Патентно дело, Представител по индустриална собственост за марки, географски означения и промишлен дизайн, изобретения и полезни модели. Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Специалност: Педагогика, Специалист по педагогика и преподавател в средните училища, Психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова
Специалност: Предучилищна педагогика, Счетоводство и контрол, Мениджмънт и маркетинг, Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Любомир Антонов Каримански
Специалност: Финанси, Бизнес администрация.
Специалност: Противодействие на престъпността и опадване на обществения ред, Право, Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност.
Специалност: Хорово дирижиране, Оперно-симфонично дирижиране.
Магдалена Георгиева Радулова
Специалност: Френска филология, Патентно дело, Представител по индустриална собственост на марки, географски означения и промишлени дизайни.
Маргарита Йорданова Пешева
Специалност: Проф. д-р, История, философия, радио- и телевизионни програми, радио- и телевизионна аудитория, медийно поведение.
Мариана Богоева Богданова
Специалност: Биотехнологични процеси, Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, Маркетинг и бизнес мениджър.
Мариана Николова Лазарова
Марионела Тодорова Колева
Специалност: Приложна математика, Сертификат за призната пълна правоспособност на отговорен актюер.
Специалност: Спорт, Разузнавач, Документен контрол. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: к.б.н., Молекулярна и функционална биология.
Мая Никифорова Станкова-Куюмджиева
Специалност: Фармация, Патентно дело; Представител по индустриална собственост за следните обекти: марки, географски означения и промишлени дизайни, изобретения и полезни модели.
Милена Георгиева Фетваджиева
Специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Специалност: Технология и управление на транспорта.
Специалност: Професор по журналистика, доктор на филологическите науки.
Мирослава Цанкова Стойчева
Специалност: Чешка филология, Квалификация: Преводач – немски език.
Специалност: Физическо възпитание, Управление и право на интелектуална собственост.
Специалност: Инженер по технология на машиностроенето – експлоатация и ремонт на въоръжението, Инженерно-техническа специалност – ракетно-артилерийско въоръжение, Доктор на техническите науки. Вид експертиза: въоръжение и бойни припаси, балистика, взривни явления, термодинамика и топлопренасяне.
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари; Патентно дело; Право.
Специалност: Строителство и архитектура – средно образование.
Специалност: Международни икономически отношения, Маркетинг, Английски език и литература.
Специалност: Журналистика.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции.
Специалност: Доктор, Право, Авторски права върху архитектурни произведения. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Доц. д-р инж., КЩ, инженерно- техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните работи. Достъп до класифицирана информация.
Радмила Невенова Пеловска
Специалност: Преводачи на научно-техническа литература – английски език, Италиански език.
Специалност: Турска филология – специалист по турски език и литература.
Румяна Кирилова Миленкова
Специалност: Философия, ИОУ на изобретения и патентно-лицензионни дейности.
Специалност: Филмова и телевизионна режисура.
Специалност: Българска филология, Право на интелектуалната собственост, Патентно дело
Севдалина Иванова Дрехемова
Специалност: Икономика на интелектуалната собственост, Съдебно-маркова експертиза.
Специалност: Културно-просветна работа – организатор методист.
Светла Светозарова Мутафова
Специалност: Немска филология.
Светлана Иванова Игова-Манолева
Специалност: География на туризма, Преводач на френски.
Специалност: Текстилна техника и технологии, Главен асистент – Машинно инженерство – Приложна геометрия и инженерна графика, Доктор по Технически науки. Общо инженерство – Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Снежана Кирилова Драганова
Специалност: Педагогика – Детски учител.
Специалност: Немска Филология.
Специалност: Социален мениджмънт. Машинен инженер – автом. на дискр. произв. Педагогическа квалификация.
Специалност: Управление на Териториалните Системи.
Специалност: Доктор, Финанси, икономика и управление на човешките ресурси, икономика и организация на труда – проекти.
Специалност: Социална педагогика, Публична администрация и европейска интеграция, Вид експертиза – трудово право. Достъп до класифицирана информация.
Специалност: Биотехнологични процеси със специализация – Биоорганичен синтез; Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; Обществено здраве и здравен мениджмънт.
Специалност: Машинна обработка.
Цветелина Миткова Йорданова
Специалност: Политически науки, Геология и проучв. на пол. изкоп., Вътрешен одитор в публичния сектор, Икономика и мениджмънт, член на Асоциацията за противодействие на икономическите измами.
Юлия Свиленова Фъртункова-Матеина
Специалност: Автоматизирано оборудване на машиностроенето, Патентно дело.
Специалност: Музикална педагогика, Композиция.
Юлиян Димитров Македонски
Специалност: Архитектура.
Извадка от Неофициален раздел бр. 34 от 23.04.2021 г. на ДВ