СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – БЛАГОЕВГРАД, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2021 Г.

Списък на вещите лица за съдебен район Благоевград. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев

Име: Райка Чингова
Тел: 0899 144 166
Email: rchingova@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2021 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.26 от 30 Март 2021г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Димо Димитров Цанев, висше образование, специалност инженер-химик, 21 години стаж като вещо лице.
Ламбро Христов Ламбрев, висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Стефан Георгиев Златинов, висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Георги Костадинов Муртев, висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев, висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Тони Найденов Томов, висше образование, удостоверение от НИКК за преминат пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация “Видеоанализ и лицева идентификация” в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години.
Валери Димитров Костадинов, висше образование, специалност “Право”, професионална квалификация – по криминалистика – съдебно-почеркова експертиза, стаж като вещо лице – 9 години.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Георги Костадинов Муртев, висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев, висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Тони Найденов Томов, висше образование, удостоверение от НИКК за преминат пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация “Видеоанализ и лицева идентификация” в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години; съдебно-балистични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Георги Костадинов Муртев, висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев, висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Тони Найденов Томов, висше образование, удостоверение от НИКК за преминат пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация “Видеоанализ и лицева идентификация” в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години; съдебно-балистични експертизи.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Тони Найденов Томов, висше образование, удостоверение от НИКК за преминат пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация “Видеоанализ и лицева идентификация” в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Георги Костадинов Муртев, висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев, висше образование, специалност – инженер-химик, трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна квалификация – сертификат за автоексперт.
Тони Найденов Томов, висше образование, удостоверение от НИКК за преминат пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация “Видеоанализ и лицева идентификация” в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР – 13 години.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Камен Димитров Аврамов, висше образование, специалност “Медицина”, стаж – 15 години, допълнителна квалификация “Съдебна медицина”, стаж като вещо лице – 14 години.
Яни Момчилов Златин, висше образование, специалност “Съдебна медицина”, трудов стаж – 11 години.
Нидал Мохамед Ашрам, висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Нидал Мохамед Ашрам, висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
Аелита Светлозарова Нуцова, висше образование, специалност “Медицина – клинична хематология”, трудов стаж – 40 години.
Георги Кънчов Георгиев, висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота – болница “Света София” – лекар-неврохирург, стаж по специалността – 30 години.
Дафинка Стоянова Кочева, висше образование, специалност – лекар, месторабота – ЦСМП – Благоевград – лекар, трудов стаж – 5 години.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев, 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.
Борис Петров Шахов, висше образование, специалност “Молекулярна биология”, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Нидал Мохамед Ашрам, висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев, 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.
Борис Петров Шахов, висше образование, специалност “Молекулярна биология”, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
Аелита Светлозарова Нуцова, висше образование, специалност “Медицина” – клинична хематология, трудов стаж – 40 години.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Александър Димитров Попов, висше образование, специалност “Хирургия” – хирургично отделение – стаж 13 години.
Георги Иванов Икономов, висше образование, специалност “Хирургия”, трудов стаж – 15 години.
Нидал Мохамед Ашрам, висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
Петър Йорданов Георгиев, висше образование, специалност “Медицина”, месторабота – Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрия – управител; трудов стаж – 27 години; допълнителна квалификация – специалист по пневмология и фтизиатрия и специалист по вътрешни болести.
Аелита Светлозарова Нуцова, висше образование, специалност “Медицина” – клинична хематология, трудов стаж – 40 години.
Георги Кънчов Георгиев, висше образование, специалност “Неврохирургия”, месторабота – болница “Света София” – лекар-неврохирург, стаж по специалността – 30 години.
Дафинка Стоянова Кочева, висше образование, специалност – лекар, месторабота – ЦСМП – Благоевград – лекар, трудов стаж – 5 години.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев, 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.
Борис Петров Шахов, висше образование, специалност “Молекулярна биология”, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев, 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.
Борис Петров Шахов, висше образование, специалност “Молекулярна биология”, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Адриана Благоева Солакова, специалност “Психиатрия” – “ОДПЗС” – ЕООД, Благоевград, началник-отделение – трудов стаж – 21 години.
Антония Невенова Иванова, специалност “Психиатрия” – психиатрични експертизи, стаж – 8 години. ОДПЗС – Благоевград.
Валентина Василева Ковачка, ОДПЗС – Благоевград, лекар ординатор – психични заболявания, стаж – 14 години.
Георги Димитров Димитров, специалност “Психиатрия”, стаж – 7 години в “ОДПЗС” – ЕООД, Благоевград.
Кармен Дима, специалност “Психиатрия”, трудов стаж – 8 години.
Керстин Спасова Кацарска, специалност “Психиатрия”, трудов стаж – над 20 години.
Мария Теодосиева Кунчева-Христова, специалност “Психиатрия”, трудов стаж – 11 години – лекар ординатор.
Радой Захариев Милев, специалност “Психиатрия”, стаж – 32 години.
Юлия Ангелова Ангова, висше образование, специалност “Психиатрия”, трудов стаж – 8 години.
Ангелинка Давидкова Кожухарова, висше образование, специалност “Психиатрия”, свободно практикуваща – ИПСМП по психиатрия “Д-р Ангелинка Давидкова”, трудов стаж – 32 години.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Димитрова Георгиева, висше образование, специалност “Психология”, стаж – 5 години.
Бойко Максимов Николов, висше образование, специалност “Съдебна психология” (съдебно-психологически експертизи), ЮЗУ “Неофит Рилски” – преподавател – 20 години.
Васил Георгиев Мадолев, висше образование, специалност “Педагогика” със специализация “Психология”, стаж – 32 години.
Весела Петрова Мелниклийска, психолог, допълнителна специализация – социална психология, курс по клинична и консултативна психология.
Даниела Иванова Григорова, висше образование, специалност “Социална психология”, допълнителна квалификация “Съдебна психология” (съдебно-психологически експертизи) – стаж като вещо лице – 5 години.
Десислава Асенова Иванова, висше образование, специалност “Психология”, притежаваща сертификати – психосоциални интервенции при зависими пациенти; употреба и злоупотреба и зависимост от амфетамини и метамфетамини, световна епидемия; взаимоотношения в екипа и ефективна комуникация; доктор по педагогическа и възрастова психология, стаж – 10 години.
Дора Стоименова Ангелова, висше образование, специалност – психолог, професионална квалификация – курс по клинична и консултативна психология – защитена дипломна работа на тема “Физиологичен афект – наказателноправни аспекти”, стаж като вещо лице – 6 години.
Калина Крумова Ергина, специалност “Психология”, стаж – 5 години.
Марияна Димитрова Андонова, висше образование, специалност “Психология”, трудов стаж – 11 години като психолог.
Недялка Кръстева Ангушева, висше образование, специалност “Социална психология”, стаж – 9 години.
Силвия Савова Митева, висше образование, специалност “Психология”, настояща работа – Дневен център за възрастни с увреждания – психо-социални услуги, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години.
Гергана Васкова Станоева, висше образование, специалност “Психология”, магистър по социална и юридическа психология, месторабота – ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград – асистент, д-р по “Психология”, трудов стаж – 5 години.
Христина Звонкова Ангелова, висше образование, специалност “Психология”, специализация – социална психология, месторабота – ЕТ “Акад. Л. Стоянов” – Благоевград – педагогически съветник, трудов стаж – 10 години.
Христо Йорданов Йорданов, гр. Сандански, пл. Грамос № 7, телефон за връзка – 892 965 875, висше образование, специалност “Психология”, социална психология и социална превенция, социална педагогика и социално подпомагане, философия, социална работа чрез изкуства и психодрама, доктор по педагогическа и възрастова психология, месторабота – ДЦВУ – с. Ласкарево, община Сандански, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 21 години.
Райна Кръстева Петрова-Матиня, висше образование, специалност “Юридическа психология”, месторабота – Дневен център “Света Неделя”, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години.
Магдалена Огнянова Батева, висше образование, специалност “Психология”, магистърска програма “Юридическа психология”, месторабота – СУ “Никола Й. Вапцаров” – гр. Петрич – психолог, трудов стаж – 6 години.
Иванка Василева Асенова, висше образование, специалност “Психология”, месторабота – ЮЗУ “Неофит Рилски” – доцент “Медицинска психология”, трудов стаж – 30 години.
Ирина Петрова Топузова, висше образование, специалност “Психология”, специализация – юридическа психология, месторабота – ЮЗУ “Неофит Рилски”, заемана длъжност – главен асистент – доктор, трудов стаж – 12 години.
Емелина Валентинова Заимова-Цанева, висше образование, специалност “Психология”, магистърска програма – криминална психология, притежаваща образователна и научна степен “доктор” по психология на труда и професионална психодиагностика, месторабота – ЮЗУ “Неофит Рилски”, заемана длъжност – асистент, стаж по специалността – 5 години.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър Василев Чомаков, висше образование, счетоводна отчетност, трудов стаж – 25 години.
Василка Сотирова Иванова, счетоводство и контрол – “ССБ – Счетоводна къща – БД”, трудов стаж – 37 години.
Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова, висше образование, счетоводна отчетност, стаж – 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Вергил Георгиев Божиков, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност” квалификация – икономист, трудов стаж – 40 години.
Веско Любенов Стойчев, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 21 години.
Виктор Томов Рашев, висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 25 години.
Десислава Иванова Димитрова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – над 5 години.
Димитър Аспарухов Юруков, съдебно-счетоводни експертизи.
Живка Венгелова Пандева, специалност “Счетоводство на банките”, съдебно-счетоводни експертизи, стаж – 38 години.
Иван Любенов Георгиев, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, стаж – 14 години.
Катя Филипова Милушева, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 6 години.
Надежда Миланова Стойчева, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, стаж – 5 години.
Росица Кирилова Велинова, стопанско управление, ОДПЗС – Благоевград, главен счетоводител – ОДПЗС, стаж – 10 години.
Силвия Свиленова Йовчева, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, стаж – 15 години.
Соня Илиева Тахова, счетоводна отчетност, стаж – 27 години.
Софрони Георгиев Атанасов, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, стаж – 17 години, допълнителна квалификация – оценител на финансови институции.
Стефан Иванов Налджиев, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, стаж – 9 години, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Стефка Костадинова Сарандева, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – над 10 години.
Стойчо Георгиев Темелков, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, трудов стаж по специалността – 24 години.
Стояна Венчова Иванова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 9 години.
Янко Стойчев Чукарски, висше образование, счетоводна отчетност, трудов стаж – 33 години.
Анна Михова Донкова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 9 години.
Роза Славчова Дюлгерова, висше образование, специалност – икономист-счетоводител, трудов стаж – 31 години.
Димитър Янакиев Чучулигов, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 9 години.
Зорка Стефанова Кирилова, средно специално образование, специалност – икономист-счетоводител, трудов стаж – 9 години.
Станка Георгиева Георгиева, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 40 години.
Костадин Георгиев Николов, висше образование, специалност – икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.
Венета Иванова Боянска, висше образование, специалност – икономист – счетоводна отчетност, трудов стаж – 30 години.
Китан Георгиев Китанов, висше образование, специалност “Финанси”, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, трудов стаж – 34 години.
Иван Асенов Найденов, месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 21 години.
Виктория Михайловна Богданска, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 8 години.
Венета Кирилова Младенова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 30 години.
Георги Аспарухов Янков, висше образование, специалност “Финанси”, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат – експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи”, трудов стаж – 5 години.
Десислава Борисова Бояджийска, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, настояща месторабота – “Видес Комерс” – ООД – заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 14 години.
Велин Стоилов Кръстев, висше образование, специалност – аграрикономист, допълнителна квалификация – външен експерт по мярка 143 “Предоставяне на съвети, и консултиране в земеделието в България и Румъния” по ПРСР, трудов стаж – 22 години.
Рилка Тодорова Коцакова, висше образование, специалност – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, трудов стаж – 29 години.
Георги Иванов Коцаков, висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор дирекция “Приходи”, трудов стаж – 29 години.
Румяна Стефанова Величкова, висше образование, специалност – икономист по строителството, трудов стаж – 5 години.
Славейко Андреев Въчков, висше образование, специалност “Планиране и прогнозиране”, трудов стаж по специалността – 38 години, стаж като вещо лице – 1 година.
Тодор Георгиев Мушев, висше образование, специалност “Икономика на труда”, Ленинградски финансово-икономически институт “Н. Вознесенски”, трудов стаж по специалността – 31 години.
Иванка Иванова Тимева, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, трудов стаж – 25 години, сертификат – “Финансов и кредитен анализ”, “Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети”, завършен курс за валутни касиери.
Лиляна Савова Доленска, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота “ЛИБО Консулт” – ООД.
Бойко Младенов Доленски, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота “Консултантски клъстер “Веритас” – ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.
Надка Илиева Китанова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.
Емил Димитров Нейков, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова, висше образование, специалност “Икономика и управление на транспорта”, трудов стаж – 8 години, месторабота – “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мария Славчова Григорова, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, професионална квалификация – съдебно-счетоводен експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Христо Славев Христов, висше образование, специалност “Икономика на труда”, трудов стаж – 5 години.
Калин Георгиев Дюлгеров, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – “Счетоводна къща Нове-96” – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.
Живка Василева Бикова-Пенева, висше образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова, висше образование, специалност “Икономика на вътрешната търговия, специализация – икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова, висше образование, специалност “Организация на производството и управление на промишлеността”, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт, сертификат – Международни счетоводни стандарти, месторабота – “Благоустройствени строежи” – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Костадин Петров Михайлов, висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.
Костадин Благоев Спасов, висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Общинска администрация – Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен одитор, трудов стаж – 17 години.
Гергана Бойкова Байрактарска, висше образование, специалност – икономист, месторабота – Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Благоевград, заемана длъжност – старши експерт-счетоводител, трудов стаж – 5 години.
Костадин Борисов Шумантов, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 30 години.
Елена Маринова Цветкова, висше образование, специалност – финансово-счетоводна дейност на фирмите, трудов стаж по специалността – 9 години.
Таня Боянова Янкова, висше образование, специалност “Финанси” и “Счетоводство и контрол”, месторабота – ЕТ “Димитър Янков – Кенеди Метал”, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години.
Виолина Стойчова Рангелова, висше образование, специалност “Аграрна икономика”, месторабота – “Корпорекс финанс” – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.
Иванка Георгиева Илиева, висше образование – специалност “ОПУП”, месторабота – Сметна палата – старши одитор – втора степен, трудов стаж – 38 години.
Георги Ангелов Бациев, висше образоване, специалност “Счетоводство и контрол”, магистърска програма – “Счетоводно-финансов мениджмънт”, месторабота “ЮМР” – ЕООД, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 5 години.
Полина Димитрова Кавръкова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж – 20 години.
Павлинка Кирилова Иванова, специалност – инженер по горско стопанство, магистър по екология и опазване на околната среда; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.
Екатерина Кирилова Владимирова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол” и “Финанси”, месторабота – “Актив одит” – ЕООД, заемана длъжност – асистент-одитор, трудов стаж – 17 години.
Иван Бойков Стоименов, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – ЦКБ, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 17 години.
Иванка Василева Джунджурова, висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “Алианц банк България” – АД, заемана длъжност – директор – Бизнес център – Благоевград, трудов стаж – 12 години.
Димитър Владимиров Николов, висше образование, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия.
Станислава Димитрова Тахова, висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “ВАНС”, заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 8 години.
Маргарита Миткова Попова, висше образование, специалност “Финанси”, трудов стаж – 13 години.
Христина Живкова Николова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 9 години.
Златка Николова Златинова, висше образование, специалност – икономист, месторабота “Алфа Актив консулт” – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж по специалността – 38 години.
Георги Христов Христов, висше образование, специалност – финанси и счетоводство и контрол, управител на Счетоводна къща “Парадайз” – ООД, трудов стаж – 9 години.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Блажка Сотирова Шапкова, висше образование, специалност “Икономика и управление на кооперациите” – счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Бранимира Георгиева Христова, висше образование, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността”, допълнителна квалификация “Проектиране на АСУ”; “Оценител на цели държавни и общински предприятия”, стаж – 25 години.
Валери Николов Миков, висше образование, специалност – икономист МТС, трудов стаж – 24 години.
Вангелия Григорова Серафимова, висше образование, специалност – икономист-счетоводител; стаж – 26 години.
Величка Крумова Кадурина, висше образование, специалност – икономист, организатор на промишленото производство, трудов стаж като главен счетоводител – 16 години.
Георгица Димитрова Цветкова, висше образование, специалност – икономист, стаж по специалността – 27 години.
Димитрина Георгиева Митрева, висше образование, специалност “Финанси”, трудов стаж – 8 години, допълнителна квалификация – оценител на машини и съоръжения.
Димитър Владимиров Николов, висше образование, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия.
Здравка Атанасова Попандонова, средно специално образование, специалност “Икономика, планиране и отчетност” – 18 години стаж.
Йорданка Кръстева Междуречка, допълнителна квалификация “Одиторски контрол на банки”, трудов стаж – 40 години.
Красимира Димитрова Перухова, специалност “Финанси”, стаж – 7 години.
Лазар Андреев Андреев, висше образование, специалност “Финанси”, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, международни икономически отношения, митническа и вътрешнотърговска дейност, митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения.
Мария Крумова Субашева, висше образование, специалност – икономист, организатор на промишленото производство, стаж – 8 години.
Нина Симеонова Марчева, висше образование, икономически експертизи.
Пенчо Георгиев Кирчев, висше образование, специалност “Икономика и организация на труда”, стаж – 17 години.
Роза Любомирова Давидкова, финанси и кредит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител – трудов стаж – 37 години.
Румяна Вангелова Зъкова, висше образование, специалност “Финанси”, главен счетоводител, трудов стаж по специалността – 25 години.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование “Финанси и кредит”, “Строителство и архитектура”, 39 години стаж като директор на “ФСДУС”, сертификат – оценител на земеделски земи.
Сотир Сотиров Хаджиев, висше образование, специалност “Икономика на промишлеността”, 29 години – трудов стаж.
Стойне Николов Попов, икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността – 43 години.
Роза Славчова Дюлгерова, висше образование, специалност “Икономист-счетоводител”, трудов стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова, средно специално образование, специалност – икономист-счетоводител, трудов стаж – 9 години.
Първан Василев Първанов, висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж – 20 години.
Костадин Георгиев Николов, висше образование, специалност – икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.
Георги Андонов Манолев, висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж – 28 години.
София Крумова Граченова, висше образование, специалност – икономист – икономика и управление на търговията, трудов стаж – 20 години.
Китан Георгиев Китанов, висше образование, специалност “Финанси”, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, трудов стаж – 34 години.
Росен Борисов Хаджиев, висше образование, специалност – “Финанси и кредит”, трудов стаж – 20 години.
Илиана Димитрова Янкова, висше образование, специалност “Финанси”; специализация – банково дело; трудов стаж – 13 години.
Иван Асенов Найденов, месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност “Счетоводство и контрол”; трудов стаж – 21 години.
Огнян Иванов Андонов, висше образование, специалност “Организация на производството и управление в промишлеността”, допълнителна квалификация “Банки и банково дело”, трудов стаж – 34 години.
Венета Кирилова Младенова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 30 години.
Борислав Стоянов Коларов, висше образование, специалност “Финанси”, допълнителна квалификация – оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – “Сосиете Женерал Експресбанк” – АД – отговорник офис, трудов стаж – 19 години.
Георги Аспарухов Янков, висше образование, специалност “Финанси”, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; трудов стаж – години.
Георги Иванов Коцаков, висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор дирекция “Приходи”, трудов стаж – 29 години.
Славейко Андреев Въчков, висше образование, специалност – планиране и прогнозиране, трудов стаж по специалността – 38 години, стаж като вещо лице – 1 година.
Донка Георгиева Милкова, висше образование, специалност “Проучване на полезни изкопаеми”, квалификация – инженер-геолог – проучвател, и преквалификация – “Застрахователен мениджмънт”, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.
Иванка Иванова Тимева, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, трудов стаж – 25 години, сертификат – “Финансов и кредитен анализ”, “Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети”, завършен курс за валутни касиери.
Лиляна Савова Доленска, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота “ЛИБО Консулт” – ООД.
Бойко Младенов Доленски, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота “Консултантски клъстер “Веритас” – ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.
Надка Илиева Китанова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерството на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.
Емил Димитров Нейков, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова, висше образование – специалност “Икономика и управление на транспорта”, трудов стаж – 8 години, месторабота – “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев, висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мария Славчова Григорова, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, професионална квалификация – съдебно-счетоводен експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Виолета Христова Василева-Талупска, висше образование, специалност “Статистика”, месторабота – ЕТ “Иван Талупски” – счетоводител на граждански договор, трудов стаж – 13 години, сертификат – “Международни счетоводни стандарти”.
Христо Славев Христов, висше образование, специалност “Икономика на труда”, трудов стаж – 5 години.
Калин Георгиев Дюлгеров, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – “Счетоводна къща Нове-96” – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.
Живка Василева Бикова-Пенева, висше образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ, началник отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова, висше образование, специалност “Икономика на вътрешната търговия”, специализация – икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова, висше образование, специалност “Организация на производството и управление на промишлеността”, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт, сертификат – “Международни счетоводни стандарти”, месторабота – “Благоустройствени строежи” – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани н търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Костадин Петров Михайлов, висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.
Костадин Благоев Спасов, висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Общинска администрация – Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен одитор, трудов стаж – 17 години.
Костадин Борисов Шумантов, висше образование, специалност – счетоводна отчетност, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 30 години.
Елена Маринова Цветкова, висше образование, специалност – финансово-счетоводна дейност на фирмите, трудов стаж по специалността – 9 години.
Таня Боянова Янкова, висше образование, специалност “Финанси” и “Счетоводство и контрол”, месторабота – ЕТ “Димитър Янков – Кенеди Метал”, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години.
Виолина Стойчова Рангелова, висше образование, специалност “Аграрна икономика”, месторабота – “Корпорекс финанс” – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.
Иванка Георгиева Илиева, висше образование – специалност “ОПУП”, месторабота – Сметна палата – старши одитор – втора степен, трудов стаж – 38 години.
Полина Димитрова Кавръкова – висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж – 20 години.
Павлинка Кирилова Иванова, специалност инженер по горско стопанство, магистър по “Екология и опазване на околната среда”; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.
Екатерина Кирилова Владимирова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол” и “Финанси”, месторабота – “Актив одит” – ЕООД, заемана длъжност – асистент-одитор, трудов стаж – 17 години.
Иван Бойков Стоименов, специалност – счетоводство и контрол, месторабота – ЦКБ, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 17 години.
Иванка Василева Джунджурова, висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “Алианц банк България” – АД, заемана длъжност – директор Бизнес център – Благоевград, трудов стаж – 12 години.
Станислава Димитрова Тахова, висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “ВАНС”, заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 8 години.
Маргарита Миткова Попова, висше образование, специалност “Финанси”, трудов стаж – 13 години.
Христина Живкова Николова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 9 години.
Златка Николова Златинова, висше образование, специалност – икономист, месторабота “Алфа Актив консулт” – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж по специалността – 38 години.
Георги Христов Христов, висше образование, специалност “Финанси” и “Счетоводство и контрол”, управител на Счетоводна къща “Парадайз” – ООД, трудов стаж – 9 години.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Роза Славчова Дюлгерова, висше образование, специалност – икономист-счетоводител, трудов стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова, средно специално образование, специалност – икономист-счетоводител, трудов стаж – 9 години.
Костадин Георгиев Николов, висше образование, специалност – икономист-финансист, трудов стаж – 9 години.
Китан Георгиев Китанов, висше образование, специалност “Финанси”, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 9 години.
Иван Асенов Найденов, месторабота – ТД на НАП – главен инспектор по приходите, висше образование; специалност “Счетоводство и контрол”; трудов стаж – 21 години.
Борислав Стоянов Коларов, висше образование, специалност “Финанси”, допълнителна квалификация – оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – “Сосиете Женерал Експресбанк” – АД – отговорник офис, трудов стаж – 19 години.
Ивайло Борисов Ръхов, висше образование, специалност “Аграрна икономика”, настояща месторабота – “Видес Комерс” – ООД – заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 12 години.
Лиляна Савова Доленска, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота “ЛИБО Консулт” – ООД.
Бойко Младенов Доленски, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 10 години, месторабота “Консултантски клъстер “Веритас” – ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.
Надка Илиева Китанова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерството на околната среда и водите – главен вътрешен одитор.
Емил Димитров Нейков, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова, висше образование – специалност “Икономика и управление на транспорта”, трудов стаж – 8 години, месторабота – “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев, висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, месторабота – Областна администрация – Благоевград, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Живка Василева Бикова-Пенева, висше образоване, специалност – икономист, плановик/синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова, висше образование, специалност “Икономика на вътрешната търговия”, специализация – икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова, висше образование, специалност “Организация на производството и управление на промишлеността”, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт, сертификат – Международни счетоводни стандарти, месторабота – “Благоустройствени строежи” – ООД, Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност – икономист “Финанси и кредит”, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Костадин Петров Михайлов, висше образование, специалност – икономист-счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години.
Костадин Борисов Шумантов, висше образование, специалност “Счетоводна отчетност”, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 30 години.
Виолина Стойчова Рангелова, висше образование, специалност “Аграрна икономика”, месторабота – “Корпорекс финанс” – ЕООД – управител, трудов стаж – 11 години.
Полина Димитрова Кавръкова, висше образование – специалност “Счетоводство и контрол”, притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж – 20 години.
Павлинка Кирилова Иванова, специалност – инженер по горско стопанство, магистър по “Екология и опазване на околната среда”; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.
Екатерина Кирилова Владимирова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол” и “Финанси”, месторабота – “Актив одит” – ЕООД, заемана длъжност – асистент-одитор, трудов стаж – 17 години.
Иванка Василева Джунджурова, висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “Алианц банк България” – АД, заемана длъжност – директор Бизнес център – Благоевград, трудов стаж – 12 години.
Станислава Димитрова Тахова, висше образование, специалност “Финанси”, месторабота “ВАНС”, заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 8 години.
Маргарита Миткова Попова, висше образование, специалност “Финанси”, трудов стаж – 13 години.
Христина Живкова Николова, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 9 години.
Златка Николова Златинова, висше образование, специалност – икономист, месторабота “Алфа Актив консулт” – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж по специалността – 38 години.
Георги Христов Христов, висше образование, специалност “Финанси” и “Счетоводство и контрол”, управител на Счетоводна къща “Парадайз” – ООД, трудов стаж – 9 години.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анета Георгиева Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Апостол Иванов Ковачев, ел. машини и апарати, НПГ “Димитър Талев”, учител по електроника – трудов стаж – 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.
Валентин Георгиев Юруков, специалист по “Геодезия, картография и фотограметрия”, стаж – 27 години.
Ваньо Стоянов Гошев, висше образование, специалност – земеустройство, месторабота – Областна администрация – Благоевград – главен експерт по териториално устройство, стаж – над 20 години.
Венко Сотиров Манов, висше образование, специалност – машинен инженер, трудов стаж – 38 години.
Георги Методиев Пасков, висше образование, специалност “Геодезия”, началник-отдел “Държавна собственост” при Областна администрация – 29 години трудов стаж.
Димитър Григоров Серафимов, висше образование, специалност – машинен инженер, стаж по специалността – 6 години, експертизи за мерки и измервателни уреди и технически надзор.
Димитър Костадинов Маслински, висше образование, специалност – инженер-геодезист, стаж – 36 години.
Елена Георгиева Рупчина, средно специално образование, специалност – среден техник-геодезист, стаж – 20 години.
Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с вътрешно горене – трудов стаж – 23 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Илиана Димитрова Ваканина-Чучукова, специалност “Маркшайдерство и геодезия”, месторабота – “Елитстрой” – АД, Разлог, и “Стройком” – ООД, Благоевград, трудов стаж – 18 години.
Илия Иванов Ангелов, висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, стаж – над 10 години; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева, геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти, на земеделски земи и подобренията върху тях, строителен инженер – стаж – 26 години, като вещо лице – 10 години.
Мария Иванова Витанова, геодезия и картография, специалист ТСУ, трудов стаж – 23 години.
Николай Василев Вълков, висше образование – специалност “Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори”, инженер по технология на машиностроенето.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска, специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.
Павлина Кирилова Иванова, специалност – инженер по горско стопанство, специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти.
Петър Кирилов Захов, висше образование – специалност – електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие – 33 години стаж, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Радко Иванов Рупчин, средно специално образование, специалност – среден техник-геодезист, стаж – 25 години.
Симеон Василев Крумов, висше образование, специалност “Геодезия”, инженер-геодезист, стаж – 40 години, допълнителна квалификация – “Оценител на недвижими имоти”.
Симеон Тушев Андонов, специалност – машинен инженер, специалист – машини и апарати за химическа и хранителна промишленост, трудов стаж – 28 години.
Трендафилка Драгомирова Жингова, висше образование, специалност “Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността”, свободна професия – проектант, консултант, трудов стаж – 11 години.
Атанас Михайлов Мазнев, висше образование, специалност – инженер-геодезист, трудов стаж – над 20 години.
Ваня Мирчова Гатева, средно образование, техник-геодезист, трудов стаж – 20 години.
Иван Илиев Ангелов, висше образование, специалност – инженер-геодезист, трудов стаж – 15 години.
Вергиния Смиленова Стойчева, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 38 години.
Илонка Данчева Минкова, висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.
Радой Манчев Хаджиев, висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, месторабота – Община Благоевград, главен експерт “КРЗ”, трудов стаж – 36 години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, притежаващ лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.
Михаил Стойчев Мазнев, висше образование, специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов стаж – 5 години.
Донка Георгиева Милкова, висше образование, специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-геолог – проучвател, и преквалификация – “Застрахователен мениджмънт”, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.
Иван Николов Евтимов, висше образование, специалност “Геодезия”, трудов стаж – 38 години, пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева, висше образование, специалност – строителство на сгради и съоръжения, трудов стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация – Струмяни – главен инженер в дирекция “ОССИД”, професионална квалификация – “Проблеми на управлението на общинските пътища”.
Иван Николов Иванов, висше образование, специалност – топлинна и масообменна техника – машинен инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж – 22 години; допълнителна квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Любен Андреев Терзийски, висше образование, специалност “Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника”, допълнителна квалификация – безопасност на труда, магистър инженер по специалност “Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност”, притежаващ сертификат – “Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества”, месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт по “Отбранително-мобилизационна подготовка”, трудов стаж – 28 години.
Даринка Георгиева Николова, висше образование, специалност – ПГС “строителен инженер”, трудов стаж – 36 години.
Зоя Серафимова Месьова, висше образование, специалност – инженер по маркшайдерство и геодезия, месторабота “Ели-Т” – ЕООД – служител, референция от Община Якоруда – отдел ТСУ, трудов стаж – 14 години.
Асен Димитров Низамов, висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, месторабота – “Банка ДСК” – АД, заемана длъжност – технически инспектор, трудов стаж – 10 години.
Стоян Димитров Вретенаров, висше образование – специалност – промишлено и гражданско строителство, месторабота – “Билдех” – ЕООД, София, заемана длъжност – технически ръководител, трудов стаж – 24 години.
Юлиян Димитров Македонски, висше образование, специалност – архитектура, пенсионер, трудов стаж – 8 години, стаж като вещо лице – 4 години.
Илинка Янчова Митева, висше образование – специалност – промишлено и гражданско строителство, притежаваща удостоверение за регистрация в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране № 07644, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., месторабота “Явлена – Благоевград” – ООД – управител, трудов стаж – 25 години.
Асен Стоянов Трендафилов, висше образование – специалност – промишлена топлотехника – машинен инженер, удостоверение за пълна проектантска правоспособност № 06803, свободна професия – проектант, трудов стаж – 20 години.
Георги Иванов Жбантов, висше образование, специалност – строителен инженер по хидромелиоративно строителство, пенсионер, трудов стаж по специалността – 26 години.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна квалификация – сертификат за автоексперт.
Вангелия Георгиева Миленкова, висше образование – специалност – машинен инженер, технология на машиностроенето – 27 години, сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Владимир Никифоров Ненков, висше образование, специалност “Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС”, допълнителна квалификация – курс “Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи”, стаж като вещо лице – 5 години.
Гълъб Стоянов Доклев, полувисше образование, специалност “преподавател – инструктор”.
Живко Митков Стаменов, висше образование “Автомобилен транспорт, трактори и кари”, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, специализация “Организация и безопасност на движението”, стаж – 24 години.
Нано Божидаров Рушанов, висше образование, специалност – инженер по транспорта, стаж – 6 години, автотехнически експертизи.
Райка Асенова Чингова, висше образование, специалност “Технология и организация на автомобилните превози”, сертификат № 15/20.05.2010 г. за автоексперт, работи в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград – преподавател, стаж – 15 години, 16 години стаж като вещо лице.
Светослав Методиев Миленков, висше образование – машинен инженер, сертификат № 16/2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз № 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза от Технически университет № 24143/7.11.2004 г.
Севдалин Здравков Арнаудов, диплома за преквалификация – ремонт и експлоатация на автомобилна техника, сертификат за автоексперт, трудов стаж – 7 години.
Румен Борисов Шуманов, висше образование, специалност “Автомобилен транспорт, трактори и кари”, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството.
Иван Славчов Палев, висше образование, специалност “Транспортна техника и технологии”, трудов стаж – 10 години.
Михаил Стойчев Мазнев, висше образование, специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов стаж – 5 години.
Вангел Кирилов Попов, висше образование, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, трудов стаж по специалността – 20 години, сертификат за автоексперт-оценител.
Светослав Маринов Михайлов, висше образование, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, пенсионер, трудов стаж – 40 години. Притежаващ сертификат – автоексперт-оценител, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.
Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с вътрешно горене – трудов стаж – 23 години, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Стефан Атанасов Павлов, висше образование, професионална квалификация – машинен инженер, трудов стаж – 14 години.
Любен Андреев Терзийски, висше образование, специалност “Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника”, допълнителна квалификация – безопасност на труда, магистър инженер по специалност “Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност”, притежаващ сертификат – “Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества”, служебна бележка от Бургаски свободен университет за обучение по практически модели за изследване, анализиране и изготвяне на пътнотранспортна и автотехническа експертиза; месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт по “Отбранително-мобилизационна подготовка”, трудов стаж – 28 години.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Анета Георгива Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Ивко Пенков Иванов, технология на металите и металообработваща техника, НИК – катедра МТМ, научен сътрудник – 14 години, дефектоскопия – визуално-оптична, електронна микроскопия на отпечатъци, фактодиагностика.
Николай Василев Вълков, висше образование – специалност “Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори”, инженер по технология на машиностроенето.
Даринка Георгиева Николова, висше образование, специалност – ПГС “строителен инженер”, трудов стаж – 36 години.
Митко Иванов Самарджиев, висше образование, специалност “Инженер по промишлено и гражданско строителство”, трудов стаж – 17 години.
Петър Костадинов Тигалонов, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 22 години, допълнителна квалификация – оценител на земеделски земи.
Асен Димитров Низамов, висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, месторабота – “Банка ДСК” – АД, заемана длъжност – технически инспектор, трудов стаж – 10 години.
Стоян Димитров Вретенаров, висше образование – специалност “Промишлено и гражданско строителство”, месторабота – “Билдех” – ЕООД, София, заемана длъжност – технически ръководител, трудов стаж – 24 години.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Владимир Димитров Стойков, висше образование, специалност “Електроника и автоматика”, 20 години стаж в областта на електрониката и 7 години стаж в областта на строителството.
Елена Димитрова Ташкова, висше образование, специалност – компютърни системи и технологии, месторабота “Стефиели” – ЕООД – управител, трудов стаж – 6 години.
Трендафил Борисов Хаджиев, висше образование, специалност – машинен инженер, специализация – автоматизация и компютризация на промишленото производство, месторабота – ТБА “Консулт” – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 15 години.
Любомир Стефанов Тулев, висше образование, специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, сертификат за завършен курс от Международната академия за обучение по киберразследвания на тема “Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност”, месторабота – “Аматас” – ЕООД – експерт киберсигурност, трудов стаж – 7 години.
Димитър Георгиев Сахатчиев, висше образование, специалност – инженер по компютърни системи и технологии, месторабота – “БТК” – ЕАД, заемана длъжност – старши специалист телекомуникации и мрежи за данни, трудов стаж – 20 години.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Вяра Христова Захова, висше образование – специалност – строителен инженер по пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Кита Николова Стоилова, висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова, висше образование – специалност “Архитектура”, свободно практикуващ – архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Любомир Стоянов Харалампиев, специалност “Военен инженер по промишлено и гражданско строителство”, месторабота ЕТ “Иван Давидков” – технически ръководител – 12 години.
Марина Петрова Сапаревска, специалност “Строителен инженер по водоснабдяване и канализация”, профил “Пречистване на питейни води”, месторабота В и К – ръководител отдел, трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Мария Иванова Василева, висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, стаж 33 години, допълнителна квалификация – “Оценка на недвижими имоти”.
Павел Александров Михайлов, специалност “Строителство и архитектура”, трудов стаж – 40 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Петьо Танев Танев, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на ФСДУС, сертификат – оценител на земеделски земи.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил “ВК мрежи и съоръжения”, стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Станка Василева Маркова, висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над 25 години.
Христина Михайлова Стоева, висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, стаж – 32 години, допълнителна квалификация, оценка на недвижими имоти: на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.
Атанас Михайлов Мазнев, висше образование, специалност – инженер-геодезист, трудов стаж – над 20 години.
Милена Маринова Ризова, висше образование, строителен инженер по промишлеността и гражданското строителство, трудов стаж – 24 години.
Вергиния Смиленова Стойчева, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 38 години.
Владимир Йорданов Милков, висше образование, специалност – архитектура, трудов стаж – 32 години.
Катя Аврамова Симеонова-Гошева, висше образование, специалност – архитект, трудов стаж – 22 години.
Андон Славчев Ризов, висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство – технология”; настояща месторабота – Общински съвет – Сандански, трудов стаж – 28 години.
Вяра Николаева Златева, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, допълнителни квалификации – управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 15 години.
Петър Иванов Боюклиев, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, настояща месторабота – “Вили Дюзова – ПБ” – ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 23 години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, притежаващ лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.
Лефтер Стоянов Александров, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, месторабота “Стройконсулт” – ООД, заемана длъжност – управител и упражняващ строителен надзор по част “Строителна”, притежава лиценз за извършване на строителен надзор, лиценз за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 39 години.
Красимир Бориславов Стайков, висше образоване, специалност – техник-геодезист – геодезия, фотограметрия и картография, трудов стаж – 8 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Васка Стоянова Терзиева-Рачова, висше образование, специалност – архитект, настояща месторабота – ОбА – Сандански, заемана длъжност – главен архитект и директор на дирекция “Устройство на територията и инвестиционната политика”, трудов стаж – 14 години.
Стилияна Иванова Ерделска, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технология, настояща месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – началник-отдел “Архитектурно-строителен контрол”, трудов стаж – 26 години.
Асен Георгиев Ерделски, средно специално образование – техник по строителство и архитектура, трудов стаж – 31 години, пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева, висше образование, специалност – строителство на сгради и съоръжения, трудов стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация – Струмяни – главен инженер в дирекция “ОССИД”, професионална квалификация – “Проблеми на управлението на общинските пътища”.
Елена Маринова Цветкова, висше образование, специалност “Водоснабдяване и канализация”, месторабота – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 30 години; притежаващ сертификат и лиценз – оценител на недвижими имоти.
Анелия Павлова Параскова, висше образование, специалност – архитектура, член на Камарата на архитектите в България, месторабота – “Ади проект” – ООД – управител, трудов стаж – 15 години.
Анушка Кръстева Костадинова, висше образование, специалност – архитектура, член на Камарата на архитектите в България, вписана в публичния регистър, съгласно Закона за културното наследство в областите на дейност по консервация и реставрация, свързани с опазването на следните културни ценности – архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско изкуство, селищни структури и територии, както и етнографски с тези характеристики, месторабота – “ПА Алтернатива АМ” – ООД – управител, трудов стаж – 11 години.
Йорданка Стефанова Николова, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, месторабота – “Конзол” – ООД, София, заемана длъжност – инженер строителство на сгради и съоръжения, трудов стаж – 38 години.
Теодора Панайотова Карагьозова, висше образоване, специалност – архитектура, настояща работа – Архитектурно бюро “А§Т Казакова” – ЕООД, трудов стаж – 37 години.
Виолета Илиева Спасова, висше образование, специалност – архитектура, трудов стаж – 35 години.
Зоя Серафимова Месьова, висше образование, специалност – инженер по маркшайдерство и геодезия, месторабота “Ели-Т” – ЕООД – служител, референция от Община Якоруда – отдел “ТСУ”, трудов стаж – 14 години.
Екатерина Боянова Баханова-Лазарова, висше образование, специалност – архитектура, месторабота – Община Кочериново, заемана длъжност – главен архитект; вписана като член на Камарата на архитектите в България, трудов стаж по специалността – 36 години.
Асен Димитров Низамов, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, месторабота – “Банка ДСК” – АД, заемана длъжност – технически инспектор, трудов стаж – 10 години.
Стоян Димитров Вретенаров, висше образование – специалност – промишлено и гражданско строителство, месторабота – “Билдех” – ЕООД, София, заемана длъжност – технически ръководител, трудов стаж – 24 години.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Веселин Георгиев Младенов, висше образование, специалност – противопожарна техника и безопасност, трудов стаж – 30 години.
Венцислав Щерев Гълъбов, висше образование, специалност – противопожарна техника и безопасност, трудов стаж – 24 години.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Румен Борисов Шуманов, висше образование, специалност “Автомобилен транспорт, трактори и кари”, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.
Светослав Методиев Миленков, висше образование – машинен инженер, сертификат № 16/2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност лиценз № 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза от Технически университет № 24143/7.11.2004 г.
Вангелия Георгиева Миленкова, висше образование – специалност – машинен инженер, технология на машиностроенето – 27 години, сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Райка Асенова Чингова, висше образование, специалност “Технология и организация на автомобилните превози”, сертификат № 15/20.05.2010 г. за автоексперт, работи в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград – преподавател, стаж – 15 години – 16 години стаж като вещо лице.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Павлинка Кирилова Иванова, специалност – инженер по горско стопанство, магистър по екология и опазване на околната среда; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Павлинка Кирилова Иванова, специалност – инженер по горско стопанство, магистър по екология и опазване на околната среда; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земи в горския фонд.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Емил Светославов Солачки, висше образование, специалност “Горско стопанство” и “Екология и опазване на околната среда”, професионална квалификация – “Оценка на гори и на земи от горския фонд” и “Пазарът на дървесината”, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов стаж – 12 години.
Ани Кирилова Василева – висше образование “Екология, опазване и възстановяване на природната среда” с професионална квалификация – инженер по екология, трудов стаж – 11 години.
Людмила Сотирова Зашева, висше образование, специалност “Инженер по горско стопанство”, месторабота РИОСВ – Благоевград – главен експерт по околна среда, трудов стаж – 12 години.
Павлинка Кирилова Иванова, специалност – инженер по горско стопанство, магистър по екология и опазване на околната среда; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земи в горския фонд.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Димитров Петров, висше образование, квалификация – инженер-химик – технология на горивата, 32 години трудов стаж.
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик – клиничен химик, месторабота – “Проген” – ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов стаж – 24 години.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Стоян Петров Мавродиев, висше образование, специалност “Ветеринарна медицина”, трудов стаж – 10 години.
Енчо Костадинов Чобанов, висше образование, специалност “Ветеринарна медицина”, месторабота – ОДБХ – Благоевград, заемана длъжност – главен инспектор – отдел “ЗЖ”, трудов стаж по специалността – 8 години.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Димитър Владимиров Николов, висше образование, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, квалификация “Аграрикономист” – стаж – 10 години оценител на животни и експертизи в животновъдството.
Цонка Иванова Марина, специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Андон Костадинов Булакиев, висше образование, специалност – полевъдство, квалификация – инженер – агроном, трудов стаж – 27 години, пенсионер.
Велин Стоилов Кръстев, висше образование, специалност – аграрикономист, допълнителна квалификация – външен експерт по мярка 143 “Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния” по ПРСР, трудов стаж – 22 години.
Йорданка Радойчева Андонова, висше образование, специалност – инженер-агроном, трудов стаж – 17 години.
Павлинка Кирилова Иванова, специалност – инженер по горско стопанство, магистър по екология и опазване на околната среда; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Румен Борисов Шуманов, гр. Сандански, ул. Първи май № 45, тел. за връзка: 0879 543 645 и 0888 853 599, висше образование, специалност “Автомобилен транспорт, трактори и кари”, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.
Илияна Борисова Кондева, гр. Разлог, ул. Братя Каназиреви № 65, тел. 0747/80005 и 0888 417 568, геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол – свободна, сертификат за оценка на недвижими имоти № 100101397/14.12.2009 г., сертификат за оценка на на земеделски земи и трайни насаждения № 810100260/1.08.2011 г., строителен инженер – стаж 26 години, като вещо лице – 10 години.
Мария Иванова Василева, Благоевград, ул. Петър Зографски № 6а, тел. 87 03 56 и 0877 488 900, висше образование, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, стаж – 33 години, допълнителна квалификация – “Оценка на недвижими имоти”.
Петьо Танев Танев, Благоевград, ул. Тодор Александров № 26, вх. Б, ет. 1, ап. 1, тел. 073/88 0016; 0878 151 166 и 0899 151 155, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна квалификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.
Станка Василева Маркова, Благоевград, ул. Димитър Йосифов № 20а, телефон за връзка 073/88 51 40 и моб. 0887 919 224, висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат № 100100053/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над 25 години.
Ваня Сотирова Симеонова, Благоевград, ул. Тодор Александров № 26, вх. Б, ет. 1, ап. 1, тел. 073/88 00016; 0878 151 144, висше образование, сертификат № 100101183/14.12.2009 г. за оценител на недвижими имоти.
Виктор Томов Рашев, Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 53, ет. 4, телефон за връзка – 073/88 27 88 и 0896 87 98 17, висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 25 години.
Вяра Христова Захова, Благоевград, ул. П. Зографски № 6а, ет. 6, ап. 16, телефон за връзка – 073/87 13 83 и 0897 507 170, висше образование – специалност – строителен инженер по пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Кита Николова Стоилова, Благоевград, ж.к. Запад, бл. 53, ап. 23, ет. 5, телефон за връзка 073/87 13 62 и 0897 508 022, висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова, Благоевград, ул. Крушево № 17, тел. за връзка – 0888 833 324 и 0878 465 395, висше образование – специалност “Архитектура”, свободно практикуващ – архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Лазар Андреев Андреев, – Благоевград, ул. Васил Априлов № 13, тел. 0886020 401, висше образование, специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Марина Петрова Сапаревска, Благоевград ул. Кръстьо Асенов № 3, ет. 4, ап. 7, телефон за връзка 073/83 18 55 и мобилен 0885 840 040, специалност “Строителен инженер по водоснабдяване и канализация”, профил “Пречистване на питейни води”, месторабота “В и К – ръководител отдел”, трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Николай Григоров Мавродиев, Благоевград, ул. Пере Тошев № 6, ет. 3, ап. 6, тел. 0887 950 114, висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 23 години.
Павел Александров Михайлов, Благоевград, ул. Менча Кърничева № 22, ет. 4, телефон за връзка 073/83 44 75, специалност “Строителство и архитектура”, трудов стаж – 40 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Роза Георгиева Каймаканова, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 40, ап. 52, дом. тел. 073/88 77 72 и мобилен 0885 888 235, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Симеон Василев Крумов, гр. Разлог, ул. Екзарх Йосиф № 58, бл. 4, вх. Б, ап. 2, тел. 0888 664 968, висше образование, специалност “Геодезия”, инженер-геодезист, стаж – 40 години, допълнителна квалификация – “Оценител на недвижими имоти”.
Христина Михайлова Стоева – 2800 гр. Сандански, ул. Надежда № 21, вх. А, ет. 1, тел. 0887 337 442, висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Илонка Данчева Минкова, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 123А, ап. 3, телефон за връзка – 073/89 60 85; 0876 211 998 и 0887 211 998, висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.
Вяра Николаева Златева, София 1404, ж.к. Стрелбище, бл. 31А, ап. 19, телефона за връзка – 0884 388 352, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, допълнителни квалификации – управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 15 години.
Георги Аспарухов Янков, Петрич, ул. Мусала № 2, тел. за връзка – 0889 571 059, висше образование, специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, трудов стаж – години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова, Благоевград, ул. Петър Зографски № 3, вх. В, ет. 3, ап. 16, тел. за връзка – 0886 340 597 и 073/872768, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, притежаваща лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността – 26 години.
Снежанка Григорова Перчеклийска, Благоевград, ул. Васил Априлов № 26, ет. 2, ап. 4, дом.тел. 073/834038 и 0899 117 014, висше образование, специалност – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил “ВК мрежи и съоръжения”, стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Гергана Герасимова Таскова, Благоевград, ул. Орловица № 10, ет. 3, тел. за връзка – 0878 454 357, висше образование, специалност “Право”, настояща месторабота – “Бизнес Партньори” – ЕООД – юрисконсулт, оценка на недвижими имоти, притежаван сертификат от 2006 г.
Весела Георгиева Николова, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев № 6, тел. за връзка – 0896 672 746 и 0988 957 047, висше образование, специалност “Счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти.
Елена Маринова Цветкова, Благоевград, ул. Вардар № 22, ап. 8, тел. за връзка – 0887 358 475, висше образование, специалност – водоснабдяване и канализация, месторабота – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, трудов стаж – 30 години. Притежаващ сертификат и лиценз – оценител на недвижими имоти.
Иван Костадинов Бузов, гр. Сандански, пл. България № 5, тел. – 0885 82 65 65 и 0898 34 06 69, висше образование, специалност – водоснабдяване и канализация, пречистване на водите, месторабота – “Амитех” – ЕООД, сертификат – оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 16 години.
Гергана Димитрова Маркова, София, ж.к. Надежда 4, бл. 404, вх. В, ет. 4, ап. 24, тел. – 0886 862 588, висше образование, специалност – биология, професионална квалификация – биолог, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 6 години.
Виолета Божидарова Божкова, София, ж.к. Света Троица, бл. 355, вх. Б, ет. 4, ап. 32, тел. – 0887 512 935, висше образование, специалност – публични финанси, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж – 6 години.
Николай Георгиев Цонев, София, ул. Кирил и Методий № 88А, ет. 5, ап. 9, тел. – 0888 723 721, висше образование, специалност – икономика и управление на транспорта, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев, София, ж.к. Белите брези, бл. 15, ет. 3, ап. 9, тел. – 0888 902 164, висше образование, специалност “Агрохимия с фермерство и агробизнес”, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.
Виолета Иванова Докузова, Благоевград, ул. Броди № 32, вх. А, ет. 7, ап. 21, тел. за връзка – 073/841387 и 0879 863 384, висше образование, специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Илинка Янчова Митева, Благоевград, ул. Крали Марко № 10, тел. за връзка – 0888 517 211, висше образование – специалност – промишлено и гражданско строителство, притежаваща удостоверение за регистрация в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране № 07644, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., месторабота “Явлена – Благоевград” – ООД – управител, трудов стаж – 25 години.
Александър Валентинов Симонски, висше образование, специалност – Европейски бизнес и финанси, месторабота – БНБ, заемана длъжност – инспектор по банков надзор, квалификационен курс “Недвижими имоти”, трудов стаж – 5 години.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Румен Борисов Шуманов, висше образование, специалност “Автомобилен транспорт, трактори и кари”, трудов стаж – 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.
Светослав Методиев Миленков, висше образование – машинен инженер, сертификат № 16/0.09.2005 г. за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз № 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – автотехническа експертиза от Технически университет № 24143/7.11.2004 г.
Петьо Танев Танев, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна квалификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.
Апостол Иванов Ковачев, ел. машини и апарати, НПГ “Димитър Талев”, учител по електроника – трудов стаж – 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.
Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с вътрешно горене – трудов стаж – 23 години, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Петър Кирилов Захов, висше образование – специалност – електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие – 33 г. стаж, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Стефан Иванов Налджиев, висше образование – специалност – счетоводство и контрол, стаж – 9 години, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Донка Георгиева Милкова, висше образование, специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-геолог – проучвател и преквалификация – “Застрахователен мениджмънт”, оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години, и в сферата на застраховането – 10 години.
Светослав Маринов Михайлов, висше образование, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, пенсионер, трудов стаж – 40 години; притежаващ сертификат – автоексперт-оценител, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.
Гергана Димитрова Маркова, висше образование, специалност – биология, професионална квалификация – биолог, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 6 години.
Виолета Божидарова Божкова, висше образование, специалност – публични финанси, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж – 6 години.
Николай Георгиев Цонев, висше образование, специалност – икономика и управление на транспорта, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев, висше образование, специалност “Агрохимия с фермерство и агробизнес”, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Иван Николов Иванов, висше образование, специалност – машинен инженер, упражнява свободна професия като представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, марки, географски означения и промишлен дизайн, трудов стаж – 12 години.
Николай Георгиев Цонев, висше образование, специалност – икономика и управление на транспорта, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев, висше образование, специалност “Агрохимия с фермерство и агробизнес”, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Бранимира Георгиева Христова, висше образование, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността”, допълнителна квалификация “Проектиране на АСУ”; “Оценител на цели държавни и общински предприятия”, стаж – 25 години.
Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова, висше образование, счетоводна отчетност, стаж – 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Димитър Владимиров Николов, висше образование, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на животни и експертизи в животновъдството.
Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, стаж – 32 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.
Виолета Божидарова Божкова, висше образование, специалност – публични финанси, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж – 6 години.
Николай Георгиев Цонев, висше образование, специалност – икономика и управление на транспорта, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев, висше образование, специалност “Агрохимия с фермерство и агробизнес”, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ “Алфа ВИ”, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Софрони Георгиев Атанасов, висше образование, специалност – счетоводна отчетност, стаж – 17 години, допълнителна квалификация – оценител на финансови институции.
Николай Георгиев Цонев, висше образование, специалност – икономика и управление на транспорта, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Владимир Никифоров Ненков, висше образование, специалност “Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС”, допълнителна квалификация – курс “Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи”, стаж като вещо лице – 5 години.
Мария Христова Десподска, висше образование, специалност – счетоводна отчетност, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Петьо Танев Танев, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна квалификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов, висше образование, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”, оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на животни и експертизи в животновъдството.
Илия Иванов Ангелов, висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, стаж – над 10 години; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на “ФСДУС”, сертификат – оценител на земеделски земи.
Христина Михайлова Стоева, висше образование – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, стаж – 32 години, допълнителна квалификация, оценка на недвижими имоти: на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.
Цонка Иванова Марина, специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Петър Костадинов Тигалонов, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 22 години, допълнителна квалификация – оценител на земеделски земи.
Илонка Данчева Минкова, висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.
Николай Георгиев Цонев, висше образование, специалност – икономика и управление на транспорта, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев, висше образование, специалност “Агрохимия с фермерство и агробизнес”, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – “Апис трейд” – ЕООД – оценител, трудов стаж – 8 години.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Николина Методиева Митовска, специалност – инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.
Павлина Кирилова Иванова, специалност – инженер по горско стопанство, магистър по екология и опазване на околната среда; специализация по “Управление на горското стопанство”, “Управление на администрацията”, “Стопанско управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свя, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земи в горския фонд.
Емил Светославов Солачки, висше образование, специалност “Горско стопанство” и “Екология и опазване на околната среда”, професионална квалификация – “Оценка на гори и на земи от горския фонд” и “Пазарът на дървесината”, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов стаж – 12 години.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Анета Георгива Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Васил Дамянов Чобанов, инженер-химик, специалност – ергономия, допълнителна квалификация – безопасност и хигиена на труда.
Веселин Крумов Чамев, висше образование, специалност “Разработка на полезни изкопаеми”, допълнителна квалификация – минен инженер, трудов стаж – 25 години, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.
Виолета Стоянова Костова, учител по френски език – преводач.
Добри Спасов Пандурски, висше образование, специалност “Право”, работи в Комисията за защита на личните данни – стаж – 5 години, експерт в областта за защита на личните данни.
Любен Андреев Терзийски, специалност “Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника”, допълнителна квалификация – безопасност на труда, магистър инженер по специалност “Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност”, притежаващ сертификат – “Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества”, месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – експерт по “Отбранително-мобилизационна подготовка”.
Надежда Самоилова Палагийна, трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.
Рая Тодорова Барбулска, начална педагогика – 23 години педагогически стаж.
Асен Любенов Николов, средно специално образование, специалност – лесовъд, трудов стаж – 20 години.
Йордан Христофоров Владов, висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 36 години.
Димитър Петров Гешев, висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 40 години.
Исталиана Мирчова Стоилкова, висше образование, специалност – водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, трудов стаж – 34 години.
Красимир Борисов Граченов, висше образование, Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи, специалност по ръчно огнестрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери и пистолети, газ-сигнално оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротехника, специални взривни работи, годност на лекострелково оръжие, трудов стаж – 5 години.
Димка Василева Попстоянова, висше образование, специалност – специалист по руска филология и учител по руски език и литература, трудов стаж – 22 години.
Маргарита Сотирова Пишева, висше образование, специалност – технология на електрохимическите производства, квалификация – инженер-химик, екология – опазване на околната среда – води и въздух, предотвратяване или намаляване на вредното въздействие върху околната среда от образуване и управление на отпадъците, употреба и съхранение на опасни химични вещества, трудов стаж – 41 години, консултант екология.
Христина Чавдарова Цонева, висше образование, специалност – история, допълнителна квалификация от Университет – Виена – класическа археология, археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при разкопки, и находки на суша или под водата, археологически обекти, археологически колекции, трудов стаж – 6 години, месторабота – Регионален исторически музей.
Велик Стоянов Сотиров, висше образование, специалност – Горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, трудов стаж по специалността – 36 години, вписан в публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика.
Анелия Личева Иванова, висше образование, специалност – горско стопанство, специализация – стопанисване на гори, месторабота – “Югозападно държавно предприятие”, ДП – заемана длъжност – главен експерт “Инвентаризация на горски територии – държавна собственост”, трудов стаж – 15 години.
Крум Лазаров Иванов, висше образование, специалност – филмово и телевизионно операторство, професионална квалификация – филмов и телевизионен оператор, месторабота – ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, заемана длъжност – преподавател по филмово и телевизионно операторство, трудов стаж – 11 години.
Иван Николов Иванов, висше образование, специалност – топлинна и масообменна техника – машинен инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж – 22 години; допълнителна квалификация – диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Светославов Солачки, висше образование, специалност “Горско стопанство” и “Екология и опазване на околната среда”, професионална квалификация “Оценка на гори и на земи от горския фонд” и “Пазарът на дървесината”, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана длъжност – лесничей, трудов стаж – 12 години.
Ибрахим Адем Молла, средно специално образование, специалност “Механизация в горското стопанство”, трудов стаж – 11 години.
Георги Иванов Жбантов, висше образование, специалност – строителен инженер по хидромелиоративно строителство, пенсионер, трудов стаж по специалността – 26 години.
Снежана Николова Даскалова, висше образование, специалност – начална училищна педагогика, диплома за образователна и научна степен – “доктор”; притежаваща “Първа” и “Втора” професионална квалификация; месторабота – Дирекция “Социално подпомагане”, заемана длъжност – социален работник, трудов стаж – 17 години.
Молекулярно-генетичен анализ за установяване и количествено определяне на генно модифицирани организми
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски № 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка: София, ул. 6-и септември № 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365 – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Молекулярно-генетичен анализ за идентификация и установяване на произход за животински видове
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски № 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка: София, ул. 6-и септември № 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365 – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Молекулярно-генетичен анализ за установяване състава на животински и растителни продукти
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски № 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка: София, ул. 6-и септември № 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365 – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Молекулярно-генетичен анализ за доказване и количествено определяне на патогенни органи, организми, причиняващи инфекции – вируси, бактерии, паразити
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски № 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка: София, ул. 6-и септември № 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365 – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Извадка от Неофициален раздел бр. 26 от 30.03.2021 г. на ДВ