Симеон Ананиев: Често отказваме експертизи заради ниското заплащане

Често съдебните експерти или т.нар вещи лица отказват да участват в експертизи заради ниското заплащане. Това каза в предаването “От петък до петък” Симеон Ананиев от управителния съвет на Асоциацията на вещите лица. ” Когато отказваме, смятаме, че експертният труд на един лекар или инжeнер-експерт не е 50 лв., каза Ананиев: ” Казано по народному “Ядовете не си струват”. Именно затова от миналата година независимите експерти отказват категорично да работят в досъдебното производство. Ако вещото лице е поставено под натиск на двете страни в процеса и ако трябва да се съобразява и с изискванията на съдебния състав, вещото лице не винаги има моралните качества да устои своята експертиза, каза още Иванов. Освен това при най-малкото съмнение или при оплакване от съда за непрофесионално изпълнение на задълженията от асоциацията премахват вещи лица от списъка, който се одобрява от Върховния административен съд /ВАС/.


До 2004 г. към самата съдебна система е имало бюро за съдебни експертизи. Оттогава със специална наредба към Закона за съдебната власт тези бюра са премахнати и съдебните експерти ил т.нар вещи лица са се оказали без организация. В това бюро е извършван подбор на вещите лица, проверявани са експертизите и когато съдът не чожа да намери вещо лице се обръща към тази структура.
След 2004г. единственото условие за да стане някой вещо лице е да има необходимата професионална квалификация, опит и да баде подадена молба в съда. След което Върховният административен съд одобрява списъците на експертите, които са разделени по различни професионални направления.

БНР