Изчисляване на законна лихва от Calculator.BG

Калкулатор лихви Изчисляване на законна лихва, лихви към НАП и НОИ. Калкулатор за лихва върху данъци, такси и други държавни вземания. Изчисляване на лихва при неизпълнение на парично задължение по ЗЗД Лихви Законна лихва Определена е с Постановление № 100 от 29.05.2012 на МС
НАП изчисляване на лихви

НАП изчисляване на лихви. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЛИХВИ. Вид задължение: ЗАКОННА ЛИХВА фонд ДОО НЗОК фонд ГВРС фонд ДЗПО фонд УчП РЕГИСТРИРАН ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. Период ОТ (дд.мм.гггг): (01.01.2000) Период ДО (дд.мм.гггг).

Калкулатор законна лихва [2022]

БНБ определя лихвения процент като 0%, то преди този момент, процентите варират и са различни всеки месец. Този калкулатор взима тази особеност в предвид, което е важно, ако периодът, за който изчислявате законна лихва е по-дълъг и обхваща минали години.

Калкулатор Проста и Сложна Лихва за Период

Калкулатор Проста и Сложна Лихва за Период. цел на изчислението. 1. сума. лв. 2. вид олихвяване. просто (натрупване) сложно (капитализиране) 3. лихвен процент. %. 4. база на лихвения процент.

Официален фиксинг на БНБ и валутен калкулатор

Фиксинг на БНБ за деня. Налична историческа информация.