Списък на вещите лица към Агенцията по вписванията, утвърден със заповед № РД-01-215/12.03.2010 г. на Изпълнителния директор

Изтегли

Списък на вещите лица към Агенцията по вписванията, утвърден със заповед № РД-01-227/03.04.2008 г. на Изпълнителния директор
 

Списък на вещите лица към Агенцията по вписванията. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за София и София окръг
Име: Орлин Колев
Тел: 0887 209 961
Email: office@expert-bg.com