Сфери на дейност

Print

 

БА "ВЛЕК" разполага с екипи от вещи лица експерти, специализирани за анализ на доказателства, факти и документи. Определяне необходимост от експертиза и вида й. Дефиниране задачи за експертизи и изготвяне на експертизи в следните области и основни направления:

Икономика, Търговия, Сделки.

Оценителски - Лицензирани оценки и оценяване.

Стоков контрол - количествен и качествен контрол на стоки.

Транспорт, Логистика, Спедиция, Митници.

Строителство и Архитектура.

Медицина.

Информационни системи и Технологии.

Административни, други.

Почеркови експертизи и истинност на документа.