[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&backgroundColor=FFFFFF& showflipbtn=true documentid=130825141951-afe8b78b52842d251283c616aa769790 docname=Ролята на вещите лица и експертите в работата на досъдебното производство username=expertbg width=420 height=315 unit=px]