Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 26.02.2016

ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на Гражданския съвет
на 26.02.2016 г., Зала за пресконференции, 
Висш съдебен съвет