ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на Гражданския съвет
на 29.01.2016 г. (петък), Зала за пресконференции, 
Висш съдебен съвет  
 

1. Отчет на съпредседателите на Гражданския съвет, чиито мандат изтече м. 12.2015 г. (отложена от предишното заседание),
2. Приемане на решение по постъпило заявление за участие в Гражданския съвет от Институт за пазарна икономика (отложена от предишното заседание),
3. Обсъждане и приемане на програма за дейност на Гражданския съвет през 2016 г.,
4. Организационни въпроси;