Проект за възнаграждения на вещите лица

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ Към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ А К Т №45/19.06.2015 г. Приет на заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (на основание т.V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет)

Обсъждане на проект на Наредба за вписванията, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от 14.5.2015г

Изтегли