АКТ №45 на ГС към ВСС от 19.06.2015 г.

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ Към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  А К Т №45/19.06.2015 г.   Приет на з аседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет  ( на основание т. V. 10 от приетите Правила з а действие на Гражданския съвет)     На заседание на Гажданския съвет към Висшия съдебен съвет, състояло се на 19.06.2015 г.  по […]

Проект за възнаграждения на вещите лица

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ Към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ А К Т №45/19.06.2015 г. Приет на заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (на основание т.V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет) Обсъждане на проект на Наредба за вписванията, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от 14.5.2015г Изтегли

Ще се промени ли заплащането на вещите лица?

Ще се промени ли заплащането на вещите лица? С проектонаредба МП променя начина, по който се плаща на вещите лица. С колко ще се увеличат хонорарите им и при какви условия ще работят? Доволни ли сами те от това – вижте разговор с Албена Желязкова от Българската асоциация на вещите лица и експертите. Вижте видеото. […]

Становище относно проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Дo: МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО Адрес: 1040 София, ул.”Славянска”1 КОПИЕ   До: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12 СТАНОВИЩЕ   Относно: Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от 14.05.2015/ качена в интернет страницата на МП /   Изтегли    

Заседание на Гражданския съвет към ВСС 29.05.2015г.

Дневен ред на Гражданския съвет към ВСС 29.05.2015. Изтегли Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Изтегли Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. Изтегли

Заседание на Гражданския съвет към ВСС 20.03.2015г.

Заместник-председателят на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България Гергана Мутафова е избрана за съпредседател на гражданския съвет към ВСС от НПО. На следващото си заседание, 17.04.2015г., членовете на Гражданския съвет ще приемат Годишната си програма за 2015г. Ще бъде поканен министърът на правосъдието Христо Иванов, за да представи предложенията за изменение и допълнение […]

Агенция по вписванията променя начина на изготвяне списъци на вещи лица

       На 27 юни 2014г. в бр. 53 на Държавен вестник е обнародвано изменение и допълнение на  Наредба № 1 от 14 февруари 2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Наредба № 1), като промените влизат в сила в деня на обнародването. С направените изменения в Наредба № 1 е предвидено, […]

Вещи лица работят за 3,50 лева на час

Независимите експерти, които трябва да изготвят експертизите за съдебните дела, работят в състояние на абсолютен нормативен вакуум. Бавят се заплащанията за експертизите, липсва контрол за качеството им. Георги Маринов е вещо лице по 35 дела годишно. Като оръжеен експерт на неговото професионално заключение се основават дела от убийства до идентификация на оръжия. Получава по пет […]

Столичната община обмисля нови транспортни връзки до районния съд

Гражданските отделения на Софийския районен съд скоро трябва да заработят в тази сграда на бул. “Цар Борис III”. Нова автобусна линия и директен трамвай от сградата на бул. “Драган Цанков” до новата палата на Софийския районен съд (СРС) на бул. “Цар Борис III” са предложени на Столичната община като вариант за транспортни връзки до съда. Това съобщиха […]

Становище и предложения по проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

ДО Г-н ХРИСТО ИВАНОВ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ул. „Славянска” № 1 гр. София 1000   КОПИЕ:  ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 гр. София 1000   ОТНОСНО: Становище и предложения по проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, публикуван на интернет сайта на Министерството на […]