Отчет за дейността на Гражданския съвет към ВСС

Отчет за дейността на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет през периода януари – септември 2016 година.  Изтегли

БА ВЛЕК в ГС на ВСС

На заседание на 8 юли 2016 година, Гражданският съвет (ГС) от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет прие Акт, с който приема и поддържа изнесената информация на заседанието на ГС от 3 юли 2016 г. и направените бележки по проекта на Кодекс за административните нарушения и наказания (КАНН), като конструктивни, принципни и критични. […]

Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 03.06.2016

ДНЕВЕН РЕД за заседанието на Гражданския съвет на 03.06.2016 г. (петък), 9,30 часа, Зала за пресконференции,  Висш съдебен съвет     УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,   Предлагаме заседанието на Гражданския съвет да проведе при следния дневен ред:    1. Обсъждане на проект на кодекса за административните нарушения и наказания;   2. Обсъждане на становища и […]

Среща на ВСС за съдебната реформа

На 29 февруари 2016 г., във Висшия съдебен съвет се проведе работна среща с представители на екип от специалисти „Публичен сектор” на Световната банка в областта на управлението.  Обсъдени бяха областите за дългосрочна и краткосрочна съдебна реформа, както и конкретни дейности, в които Министерство на правосъдието и ВСС могат да искат помощ от Световната банка. В […]

БА ВЛЕК за проблемите на вещите лица

Орлин Колев от БА ВЛЕК говори пред телевизия Bulgaria on Air за проблемите на вещите лица. В стратегията за реформа на съдебната власт беше отделено място и на вещите лица, които изготвят експертизи както за разследващите, така и по дела в съда. Прочети още на: http://www.bgonair.bg/temida/2016-02-18/za-problemite-ne-veshtite-litsa

Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 26.02.2016

ДНЕВЕН РЕД за заседанието на Гражданския съвет на 26.02.2016 г., Зала за пресконференции,  Висш съдебен съвет     ИЗТЕГЛИ

Концепция за организацията на дейността на вещите лица

    Министерството на правосъдието поиска становища за изготвяне на Концепция за организацията на дейността на вещите лица        Министерството на правосъдието поиска експертни становища от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратура на Република България, апелативните, окръжните и административните съдилища, както и от Българската асоциация на вещите лица и експертите във връзка с изработването […]

Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 29.01.2016

ДНЕВЕН РЕД за заседанието на Гражданския съвет на 29.01.2016 г. (петък), Зала за пресконференции,  Висш съдебен съвет     1. Отчет на съпредседателите на Гражданския съвет, чиито мандат изтече м. 12.2015 г. (отложена от предишното заседание), 2. Приемане на решение по постъпило заявление за участие в Гражданския съвет от Институт за пазарна икономика (отложена от […]

Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 11.12.2015

ДНЕВЕН РЕД за заседанието на Гражданския съвет на 11.12.2015 г. (петък), 9,30 часа, Зала за пресконференции,  Висш съдебен съвет     УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,   Предлагаме заседанието на Гражданския съвет да протече при следния дневен ред:    Точка 1. Отчет за дейността на съпредседателите за изтеклия период.   Точка 2. Запознаване с Единния […]

Ръководство за добри практики на Гражданския съдебен експерт в ЕС

  Уважаеми колеги, представяме на вашето внимание ръководство за добри практики на Гражданския съдебен експерт в Европейския съюз. Разработено е от колегите от Европейския Институт за Експерти и Експертизи, с който БА ВЛЕК е в сътрудничество и партньорство. Изтегли