Съдебни документи

Списък на вещите лица за съдебен район Бургас – 2020 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – БУРГАС, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – БУРГАС, ЗА 2020 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Бургас. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област […]

Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД – ПЛОВДИВ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ПЛОВДИВ, ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещите лица за съдебен район Плевен – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ПЛЕВЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ПЛЕВЕН, ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Плевен. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област […]

Списък на вещите лица за съдебен район Перник – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ПЕРНИК, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ПЕРНИК, ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Перник. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята […]

Списък на вещите лица за съдебен район Ямбол – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ЯМБОЛ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ЯМБОЛ, ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Ямбол. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята […]

Списък на вещите лица за съдебен район Ловеч – 2023 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ЛОВЕЧ, ЗА 2023 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Ловеч. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещите лица за съдебен район Шумен – 2020 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ШУМЕН, ЗА 2020 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Шумен. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Списък на вещите лица за съдебен район Габрово – 2021 година

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ГАБРОВО, ЗА 2021 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Габрово. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – […]

Ръководство за добри практики в областта на съдебната експертиза

Ръководство   за добри практики в областта на съдебната експертиза в гражданското производство в Европейския съюз   ИЗТЕГЛИ

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г.

Приложение № 2 към чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 ИЗТЕГЛИ СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… , ЕГН ………………….., пост. адрес ……………. , тел./факс ……………………, моб. …………………….., e-mail: ……………………………….., […]