expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Този, който не върви напред, всъщност не стои на едно място, а се връща назад.“ Хенри Форд

Списък на вещите лица за съдебен район Варна - 2018 година

E-mail Print PDF

Министърът на правосъдиетона основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2018 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Варна. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Варна, Шумен и Търговище
Име: Милена Петрова
Тел: 0888 518 373

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Министърът на правосъдиетона основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2018 г.

 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВАРНА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВАРНА, ЗА 2018 Г.
 
Списък на експертите (веши лица) от БНТЛ (базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР - Варна, извършващи следните видове криминалистични експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци
Митко Желев Великов - експерт, висше образование, стаж - 21 г.
Ангел Николаев Ангелов - експерт, висше образование, стаж - 18 г.
Андрей Христов Стоянов - експерт, висше образование, стаж - 20 г.
Филип Николаев Филев - експерт, висше образование, стаж - 14 г.
Недялко Атанасов Кателиев - експерт, висше образование, стаж - 18 г.
Димитър Михайлов Михайлов - експерт, висше образование, стаж - 10 г.
Стоян Бяндов Стоянов - висше образование, стаж - 20 г.
Славчо Захариев Славов - експерт, висше образование, стаж - 13 г.
Златина Желева Димитрова - експерт, висше образование, стаж - 8 г.
Галин Господинов Желев - експерт, висше образование.
Стилиан Цанев Димитров - експерт, висше образование, стаж - 3 г.
Тодор Иванов Илиев - експерт, висше образование.
Николай Георгиев Николов - експерт, висше образование, стаж - 21 г.
Николай Димитров Иванов - експерт, висше образование, стаж - 13 г.
Красимир Димитров Панчев - експерт, висше образование, стаж - 13 г.
Димитър Иванов Димитров - експерт, висше образование, стаж - 4 г.
Даниел Василев Йорданов - експерт, висше образование, стаж - 4 г.
Цветанка Йорданова Галева - експерт, висше образование, стаж - 14 г.
Красимир Хараланов Минчев - експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи, стаж - 13 г.
Съдебно-биологични и физикохимични експертизи
Йордан Панайотов Йорданов - гл. инспектор, висше образование, стаж - 25 г.
Владимир Костадинов Василев - експерт, висше образование, стаж - 15 г.
Димитър Михайлов Михайлов - експерт, висше образование, стаж - 12 г.
Елеонора Иванова Георгиева - експерт, висше образование, стаж - 10 г.
Цветанка Йорданова Галева - експерт, висше образование, стаж - 3 г.
Видеотехнически и лицево-идентификационни експертизи
Галин Господинов Желев - експерт, висше образование, стаж - 14 г.
Николай Димитрв Иванов - експерт, висше образование, стаж - 13 г.
Стоян Бяндов Стоянов - висше образование, стаж - 24 г.
Горепосочените експерти притежават:
1. Удостоверение за правоспособност за правото да извършват посочените експертизи.
2. Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".
Експерти при Регионална служба "Военна полиция" - Варна
Вангел Николов Вангелов - криминалистични, дактилоскопни, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи, видеотехнически и лицева идентификация - ниво на достъп "Строго секретно".
Галин Петков Петков - дактилоскопни и трасологични експертизи; оценител на машини и съоръжения и движимо имущество - ниво на достъп "Секретно".
Невена Петрова Кудева - дактилоскопни и трасологични - ниво на достъп "Поверително".
Стоян Николаев Атанасов - дактилоскопни и трасологични - ниво на достъп "Поверително".
 
 
І. Криминалистични експертизи
 
Криминалистични експертизи на писмени доказателства. Трасологични експертизи, Дактилоскопни експертизи, Съдебно-балистична експертиза, Биометрични криминалистични експертизи
Богдан Йорданов Богданов - специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи.
Борис Димитров Борисов - графолог.
Вангел Николов Вангелов - криминалистични експертизи - почеркови, техническо изследване на документи, трасологични и балистични.
Владимир Костадинов Василев - графология, трасология и техническо изследване на документи.
Генчо Иванов Димитров - специалист по: криминалистични експертизи на писмени доказателства, съдебно-химически, физикохимически, автотехнически по ПТП и пожаротехнически експертизи.
Добрин Младенов Несторов - криминалистични експертизи на писмени доказателства и биометрични криминалистични експертизи - фоноскопия (гласова идентификация).
Емил Ангелов Атанасов - криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични.
Иван Пенчев Медарев - експерт-криминалист.
Николай Стефчев Ризов - криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Никола Борисов Бъчваров - криминалист-графолог.
Росен Димитров Николов - проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.
Ценко Маринов Цачев - криминалистични експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологични, балистични.
Христо Павлов Неделчев - специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика.
 
 
ІІ. Съдебномедицински експертизи
 
Съдебномедицинска експертиза на труп, Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека, Съдебномедицинска експертиза по писмени данни, Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Борис Петров Шахов - съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек.
Диана Гочева Господинова - съдебномедицински експертизи и деонтология.
Мая Иванова Кичева - специалист молекулярна биология; ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист молекулярна биология, ДНК анализи.
Христина Василева Божинова-Димитрова - лекар-ординатор.
А) Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването:
Радослав Борисов Манчев - ортопед-травматолог.
Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза, вътрешни болести:
Добринка Демирева Радойнова - специалист по съдебна медицина и дентология.
В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза:
Светослав Калчев Калевски - неврохирург.
Г) Лекари - специалисти по уши, нос, гърло, компетентни да се произнасят по всички въпроси:
Стоян Колев Стоянов - медицински експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото - диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ.
Д) Лекари акушерство и гинекология:
Станислав Христов Славчев - акушер-гинеколог.
Е) Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове:
Благовеста Димитрова Стефанова - специалист по съдебна медицина.
Вилиям Викторов Доков - специалист по съдебна медицина.
Димитър Иванов Ганчев - специалист по съдебна медицина.
Сийка Койчева Михова-Илчева - специалист по съдебна медицина.
Деян Ангелов Демиров - специалист по съдебна медицина.
Виктор Николаев Стефанов - специалист по съдебна медицина.
З) Трудова медицина:
Наташа Генова Иванова - лекар специалист по трудова медицина.
Д-р Сена Генова Неделчева - лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда.
 
 
ІІІ. Съдебна експертиза на психичното състояние
 
Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебно-психологична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия.
Александър Милчев Цолчовски - съдебно-психологически експертизи.
Анка Петрова Атанасова - специалист по обща и съдебна психиатрия.
Ирина Христова Добрева, Плевен, ул. Сан Стефано № 15, вх. А, ет. 3, ап. 3, тел.: 0988/810 922 - специалист "Приложна психология".
Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог.
Мая Велинова Рогашка - съдебно-психологична експертиза.
Мая Любенова Златева - социален психолог и графолог.
Росица Антонова Лефтерова - психиатър.
Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова - специалист "Психиатрия" и "Съдебна психиатрия"; съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на Медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Цветанка Атанасова Стоянова - специалист детски и трудов психолог.
Юлияна Тодорова Къневска-Тодорова - приложна социална психология.
Клинични психолози
Александър Милчев Цолчовски - съдебно-психологически експертизи.
Бояна Тодорова Аянова-Радева - клиничен психолог.
Гергана Петрова Момова.
Калоян Павлов Куков - д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебно-психиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебни психолого-сексологични експертизи.
Нели Костадинова Михайлова - клиничен психолог.
Румяна Стоянова Георгиева - клиничен психолог.
Снежанка Борисова Димитрова.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог.
Росица Антонова Лефтерова - психиатър.
Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова - съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на Медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог.
Росица Антонова Лефтерова - психиатър.
Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова - съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на Медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Лекари детски психиатри
Милена Антонова Топалова - детски психиатър.
 
 
ІV. Съдебно-икономически експертизи
 
Съдебно-счетоводна експертиза, Съдебна финансово-икономическа експертиза, Съдебно-стокова експертиза
Адриан Михайлов Велчев - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски - експертизи по трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.
Александър Христов Василев - специалист икономически и автотехнически експертизи.
Александра Станчева Малева - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Ангел Христов Колев - икономист-счетоводител.
Андреян Николаев Райков - съдебно-счетоводни експертизи.
Андрей Валентинов Костов - специалист "Банково дело", "Счетоводство и контрол", проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Анелия Иванова Люцканова - съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Анелия Стефанова Илиева - експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи.
Анелия Петрова Николова - съдебно-счетоводни експертизи.
Анна Николова Богданова - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи и ТРЗ.
Анна Петрова Димитрова - финансово-икономически експертизи и ТРЗ.
Антоанета Вълчанова Цанева - икономист-счетоводител.
Антония Димитрова Торлакова - съдебно-счетоводни експертизи.
Антония Русева Стоянова - икономист-счетоводител.
Богомил Андреев Живков - съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Биляна Калчева Петрова - съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).
Бисер Николов Атанасов - специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и готова продукция.
Благовест Малешков Малешков - специалист "Финанси и банково дело".
Биляна Атанасова Йотова - специалист "Счетоводство и контрол".
Бистра Светлозарова Николова - д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност "Счетоводство и контрол".
Бойка Славейкова Могиларова - икономист-счетоводител.
Боряна Владимирова Ташева - икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити.
Боян Славчев Банков - съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Валентин Тодоров Стоянов - съдебна финансово-икономическа и стокова експертиза.
Валентина Георгиева Трендафилова - икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Димитрова - съдебно-икономически експертизи.
Валентина Чавдарова Крушева - специалист "Финансово управление", отчети и плащания, счетоводство.
Валерий Иванов Обретенов - съдебно-икономически експертизи.
Весела Николова Радева - счетоводно-икономически експертизи.
Веселина Божидарова Михайлова - съдебно-счетоводни експертизи.
Веселина Вълева Пенчева - икономист-счетоводител.
Василена Луиджева Кираджиева - съдебно-счетоводни експертизи.
Вергиния Тодорова Ставракиева-Милева - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Веска Михайлова Кьосева - икономист-счетоводител.
Виолета Желева Желязкова - съдебно-икономически експертизи.
Виолета Тодорова Янакиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Виолин Веселинов Енчев - счетоводни и икономически експертизи.
Владимир Хайнрих Владимиров - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Върбинка Боева Маркова - счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Галин Иванов Стоянов - икономист-счетоводител.
Галина Георгиева Георгиева - специалност "Стокознание"; икономист.
Галина Димчева Димитрова - експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Галина Петрова Георгиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Галя Панайотова Гроздева - съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.
Ганка Георгиева Дончева - дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит.
Ганка Дянкова Каваева - ТРЗ и счетоводство.
Ганка Янева Кольовска - финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост.
Георги Василев Василев - икономист-счетоводител.
Георги Димитров Пейчев - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Георги Иванов Георгиев - съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Гергана Стоянова Колева - икономист.
Гинка Стоянова Точева - финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Гиргина Иванова Балтаджиева - счетоводни експертизи.
Даниела Дойчева Христова - експерт-счетоводител, одитор.
Даринка Боянова Нанкова - счетоводни и икономически експертизи.
Даринка Калоянова Павлова - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи.
Деница Климентова Саръиванова - счетоводни експертизи.
Десислава Георгиева Колева - съдебно-счетоводни експертизи; специалност "Счетоводство и контрол".
Деян Веселинов Дончев - оценител на недвижими имоти.
Диана Георгиева Пенева - съдебно-счетоводни експертизи.
Диана Добрева Велинова - съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Диляна Тодорова Христова - съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Василев Георгиев - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Димитър Георгиев Димитров - съдебно-стокови експертизи.
Димитър Йорданов Йорданов - икономист-счетоводител.
Димитър Павлов Вачков - съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Стоянов Момчилов - съдебно-стокови експертизи.
Димитър Трифонов Георгиев - икономист-счетоводител (одитор).
Димитра Недкова Петрова - икономист-счетоводител.
Димка Неделчева Попова - икономист-счетоводител.
Динка Георгиева Манева - съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Добрил Любомиров Димитров - икономист-счетоводител.
Добринка Желева Илиева - съдебно-икономически експертизи.
Донка Асенова Димитрова - експерт-икономист-счетоводител, допуск до ниво "Секретно".
Донка Димова Михайлова - икономист-счетоводител.
Дора Петкова Тончева - икономист-счетоводител, оценител на машини и съоръжения и на инвестиционни проекти.
Ева Евгениева Марчева - съдебно-счетоводна експертиза.
Екатерина Георгиева Петрова - специалист "Счетоводство и контрол", икономика и управление на индустрията.
Елена Василева Йорданова - счетоводни експертизи.
Еленка Георгиева Василева - икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав.
Елеонора Йорданова Трифонова - дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Елица Дианова Малчева - икономист-счетоводител.
Емилия Николова Стойнова-Дикова - счетоводство и контрол.
Жана Димитрова Христова - счетоводни експертизи.
Желязка Делчева Петрова - съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Женя Ангелова Борисова - специалист "Счетоводство и контрол".
Живка Михалева Железова - специалист "Счетоводство и контрол".
Живка Недева Бонева - електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи - движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи.
Жулиета Господинова Тонева - счетоводител - счетоводство и контрол.
Зорница Анастасова Георгиева - икономист-счетоводител.
Ива Николаева Анастасова - съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Ивайло Петков Узунов - икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Иван Михайлов Калчев - съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Насков Маринов - счетоводни експертизи.
Иван Станчев Иванов - съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Иван Тодоров Василев - икономист-счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
Иван Христов Кунев - специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.
Иванка Николова Белеганска - икономист-счетоводител.
Ивелина Костадинова Кирова - съдебно-счетоводни експертизи.
Иво Ангелов Костов - експерт-икономист по строителството.
Илина Томова Станчева - счетоводител.
Илиян Димитров Гоцев - счетоводител.
Илияна Димитрова Вълчанова - икономист-счетоводител.
Ирена Георгиева Дурева - съдебно-счетоводни експертизи.
Йордан Ганев Стоянов - икономист-счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йордана Костадинова Иванова - експерт-икономист.
Йорданка Великова Тодорова - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Камен Енчев Кънев - експерт по съдебно-счетоводни и финансово-оценителни експертизи.
Керанка Колева Кунева - счетоводство; банково дело.
Кирил Димитров Димитров - икономист-счетоводител.
Константин Велчев Василев - счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения.
Корнелия Милева Колева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Кортезия Иванова Бончева - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти.
Коста Андреев Андреев - специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол.
Кося Маринова Маркова - съдебно-счетоводни експертизи.
Красимир Динев Колев - икономист-счетоводител.
Красимира Атанасова Димитрова - съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане.
Красимира Димитрова Узунова - съдебно-счетоводни експертизи.
Кремена Димитрова Иванова - икономист-счетоводител.
Кремена Йорданова Костадинова - магистър "Счетоводство и контрол".
Кремена Савинова Савова-Райчева - икономически и счетоводни експертизи.
Лилия Иванова Христова-Стоилова - съдебно-счетоводни експертизи.
Лиляна Иванова Георгиева - съдебно-икономически експертизи.
Магдалена Антонова Парчева - специалист администрация и управление, индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми.
Маргарита Благоева Якимова - счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Маргарита Милчева Добрева - експерт-счетоводител.
Мариана Иванова Иванова - финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Станева - съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.
Мариела Асенова Спиридонова - съдебно-счетоводни експертизи.
Мариела Иванова Мачева - съдебно-счетоводен експерт.
Марин Георгиев Щерев - съдебно-икономически и финансово-икономически експертизи.
Марин Николов Урумов - съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти.
Маринела Костова Христова - специалист "Счетоводство и контрол".
Марияна Анастасова Дамянова - експерт-счетоводител.
Мариянка Атанасова Нейчева - съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Меглена Драгнева Неделчева - експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Милена Валентинова Петрова - счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Милена Георгиева Цолчовска - икономист - счетоводни и икономически експертизи.
Милена Колева Василева - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Мирослава Петрова Иванова - икономист-финансист.
Надежда Петрова Малкочева - счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения.
Надя Енчева Костова - доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия.
Неделчо Господинов Илиев - специалист "Счетоводна отчетност".
Нели Костадинова Михайлова - счетоводни експертизи - счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи.
Нели Трифонова Цекова - съдебно-счетоводни експертизи.
Николай Недков Ангелов - финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Николай Стефанов Добрев - съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Николинка Иванова Атанасова - специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството.
Николинка Иванова Крайчева - съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Павлина Николова Попова - съдебно-счетоводни експертизи.
Парашкева Костадинова Сарийска - икономиката на общините и общинските фирми.
Пенка Иванова Петкова - икономист-счетоводител.
Пенка Кирилова Жекова - експерт-счетоводител.
Пепа Иванова Карагитлиева - икономист-счетоводител.
Петър Андреев Енев - специалност "Банково дело и банкови операции".
Петър Атанасов Влаев - счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.
Петър Димитров Петров - финансово-икономически и ценови експертизи.
Петя Иванова Радева - съдебно-счетоводни експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова - съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Петя Иванова Ставрева - дипломиран експерт - счетоводител, регистриран одитор; допуск до ниво "Секретно".
Петя Николова Петкова - специалист "Счетоводство и контрол" и съдебно-икономически експертизи.
Петя Радева Чанева - съдебно-счетоводни експертизи.
Пламен Тонев Илиев - икономист-счетоводител.
Пламена Георгиева Недялкова - икономист-счетоводител.
Пламена Гроздева Янакиева - икономист-счетоводител.
Радка Радева Куванджиева - съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Радка Янева Георгиева - дипломиран експерт-счетоводител.
Радослав Христов Станчев - магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.
Ралица Атанасова Славова - икономист.
Розалина Руменова Чолакова - икономист-счетоводител.
Росица Дончева Хаджиларска - финансово-счетоводни експертизи.
Росица Руменова Димитрова - съдебно-счетоводни експертизи.
Росица Василева Янева - счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел "Кредитиране".
Румяна Георгиева Симеонова - съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Грозданова Неделчева - счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Румяна Митева Джонова - счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и управление на промишлеността.
Руска Николова Димитрова - лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Савка Дякова Костова - финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.
Сашко Иванов Александров - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор.
Светла Златева Георгиева - икономика на промишлеността, управление на европейски проекти.
Светлана Богданова Тодорова - статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи.
Светлана Василева Кръстева - съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.
Светла Дучева Добрева - съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност "Счетоводство и контрол".
Силвия Георгиева Георгиева-Пенева - съдебно-счетоводни експертизи; икономист-счетоводител.
Силвия Станчева Стоянова - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол; допуск до ниво "Секретно".
Симеон Димитров Симов - икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия.
Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск до ниво "Строго секретно".
Соня Йорданова Дочева - специалист "Счетоводство и контрол".
Соня Кръстева Кръстева - специалист "Счетоводство и контрол".
Станислав Стойчев Станев - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Станка Динева Георгиева - счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Стефан Тодоров Данговски - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова - икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск до ниво "Секретно".
Стою Атанасов Станев - счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Татяна Ганчева Ганева - финансови и счетоводни експертизи.
Татяна Петрова Димитрова - счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Татяна Танева Иванова - счетоводство и икономика.
Теменуга Василева Стойкова - стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Тодор Николов Зафиров - икономика и управление на строителството; геодезия и картография.
Тодорка Павлова Коларова - експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.
Тошка Василева Георгиева - съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Трендафил Александров Василев - дипломиран експерт-счетоводител.
Фаня Аспарухова Филипова - професор по счетоводство и контрол - съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христина Ганчева Василева - икономически експертизи.
Христина Димитрова Денева - съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христина Кирилова Тенева - съдебно-счетоводни експертизи.
Инж. Христо Димитров Каролев - счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства.
Христоско Иванов Богданов - икономист-счетоводител.
Цветанка Димитрова Върбанова-Златилова - съдебно-стокови експертизи.
Цветанка Костадинова Димитрова - съдебно-счетоводен експерт.
Цветелин Кирилов Иванов - съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Цветомир Любомиров Манолов - икономист-счетоводител.
Ценка Стойчева Георгиева - съдебно-счетоводни експертизи.
Цонка Томова Вягова - съдебно-счетоводна експертиза.
Юлия Илиева Йорданова-Качкова - финансово-счетоводни експертизи, експертизи по трудовоправни отношения и др.
Юлия Колева Дашева - съдебно-икономически експертизи.
Юлия Петкова Стоянова - съдебно-счетоводни експертизи.
Яна Данчева Велева - счетоводство и контрол.
Янка Ангелова Великова - икономист-счетоводител.
Янка Върбанова Лозанова - икономист-счетоводител.
Янка Колева Патраманова - съдебно-икономически експертизи.
 
 
V. Съдебни инженерно-технически експертизи
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза, Съдебна автотехническа експертиза, Съдебна инженерно-технологична експертиза, Съдебна компютърно-техническа експертиза
Машинни инженери и ДВГ и автотехнически специалисти
Оценители на машини и съоръжения
Адриан Михайлов Велчев - автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване.
Ангел Лефтеров Ангелов - автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Асен Петров Колев - автотехнически експертизи.
Атанас Недев Янков - автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, оценка на стойността.
Атанас Митков Петров - специалист безопасни условия на труд, електроинженер - ел. машини и апарати.
Александър Христов Василев - специалист автотехнически и икономически експертизи.
Биляна Антимова Якова - машинен инженер.
Бисер Николов Атанасов - автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар.
Божидар Николов Дяков - инженерно-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения.
Бойка Славейкова Могиларова - машини и съоръжения.
Валентин Господинов Иванов - оценител машини и съоръжения.
Васил Димитров Костов - съдебна инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения.
Веселин Спасов Новаков - специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Велико Желев Дачев - специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо-и лидодинамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове.
Виктор Георгиев Златанов - съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери.
Виолета Стефанова Николова - лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Георги Атанасов Казаков - машини и механизми, административнонаказателна дейност - ПТП и отчет на водачи.
Георги Йорданов Драгиев - лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС.
Георги Колев Дечев - оценител на машини и съоръжения.
Георги Тодоров Вълчев - съдебни инженерно-технически експертизи; инженер корабоводене и електротехника.
Господин Димитров Гроздев - експлоатация на жп транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт.
Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Даниела Иванова Мантарова - механична технология на дървесината, мебелно производство.
Делян Михайлов Щерев - съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Диана Илиева Андреева-Пеева - машинен инженер; оценител на машини и съоръжения.
Димитър Василев Вълков - специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП.
Димитър Великов Димитров - машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Димитър Михайлов Димитров - специалист автоматика и системи за управление.
Донка Димова Михайлова - лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части от тях.
Донка Костова Сивкова - лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Евгения Кирилова Кирова - оценител на машини и съоръжения.
Емил Кирилов Иванов - автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.
Живка Недева Бонева - електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи - движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи.
Живко Петков Хърватов - инженерно-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-технически експертизи; електротехнически експертизи.
Звезделина Христова Русева - специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
Иван Георгиев Иванов - автооценител и автотехнически експертизи.
Иван Георгиев Инкьов - машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Иван Иванов Петров - автотехнически експертизи.
Иван Любомиров Белинов - машинен инженер.
Иван Николаев Йоргакиев - строителство и архитектура.
Иван Петров Цанков - корабни двигатели и механизми.
Иван Христов Йовчев - оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер (радиотехника).
Иванка Костадинова Казакова - инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала.
Ивко Пенков Иванов - автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; метало-
графически-трасологични и графологични-дефектоскопски експертизи.
Илина Томова Станчева - лицензиран оценител на машини и съоръжения, цели предприятия.
Йордан Любомиров Михайлов - експерт по ПТП - дипломиран инженер транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене.
Йордан Цонев Червенков - електроинженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление.
Йорданка Стефанова Куртева - машинен инженер.
Калина Василева Василева - строителен инженер - оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Кирил Георгиев Георгиев - машинен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Костадин Любомиров Михайлов - автотехнически експертизи - оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистични аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда; електрически уредби и съоръжения; физични и химични фактори на средата; валидиране на методи за контрол; сертифициран отговорник по качеството - TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии.
Красен Костадинов Ганчев - съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженерно-технологични експертизи.
Лена Христова Тодорова - електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Лидия Стоянова Босева - електроинженер, съдебно-технически експертизи - съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.
Любомир Захариев Петров - автотехнически експертизи.
Людмил Иванов Велинов - оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.
Людмил Иванов Милков - специалист транспортни техники и технологии, моторно-транспортни средства.
Максим Николов Ставрев - оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво "Секретно", валидно до 11.05.2021 г.
Марин Михайлов Михайлов - оценка на машини и съоръжения.
Милена Костова Спасова - оценител на недвижими имоти.
Минка Христова Стоянова - електроинженер съобщителна техника.
Мирослав Делчев Сталев - съдебни инженерно-технически експертизи.
Митко Петров Томов - автотехнически експертизи и ДВГ специалист.
Михаил Николов Серафимов - специалист двигатели с вътрешно горене.
Нели Костадинова Михайлова - счетоводни експертизи - счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи.
Николинка Иванова Атанасова - специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Николинка Радева Райчева - автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.
Пенка Йорданова Димитрова - оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова - електроинженер, специалност изчислителна техника.
Петя Хараланова Добрева - оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Богомилов Петров - съдебни компютърно-технически експертизи.
Пламен Благов Илиев - оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения.
Пламен Петков Маринов - специалист технология на машиностроенето и металите.
Пламен Тодоров Велков - автотехнически експертизи.
Радослав Руменов Атанасов - тахографик и термографик - експертизи на тахографи и скоростоограничители.
Ради Христов Ганев - инженерно-технически, пожаротехнически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия.
Радосвет Янчев Янчев - експерт по технология на металите и металорежещите машини.
Радослав Николаев Радославов - специалист електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, географски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели.
Радостин Димитров Димитров - специалист двигатели с вътрешно горене.
Роза Емилова Желева - лицензиран оценител на машини и съоръжения в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта.
Румяна Пейчева Неделчева - промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти.
Светлана Иванова Бончева - оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист - оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството - отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Спартак Добрев Джуров - съдебни инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Станимир Йорданов Василев - инженер радиоелектроника, технология на машиностроенето - машинен техник.
Станислав Петров Антонов - инженер радио- и телевизионна техника (военен инженер - радиолокация).
Стефан Иванов Капинчев - технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП.
Стефан Стефанов Бранкованов - съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност - съоръжения под налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове); преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза); нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (тръбопроводи) за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация.
Стефка Георгиева Попова - икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; автооценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество - допуск до ниво "Секретно" (в срок до 26.01.2020 г.).
Таня Димитрова Диманова - съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик.
Теменуга Василева Стойкова - стоково-икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия.
Тодор Петков Николов - специалист по европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи.
Християн Петров Василев - автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация).
Инж. Христо Димитров Каролев - счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства.
Цветана Георгиева Ангелова - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
ВиК
Ангел Лефтеров Ангелов - автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Васил Димитров Костов - съдебна инженерно-техническа експертиза.
Неделко Петров Неделков - строителен инженер по ВиК.
Недко Ангелов Ангелов - хидроинженер-водостроител, ВиК строително-технически експертизи.
Пламен Христов Панайотов - лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически експертизи.
Румен Борисов Чифликчиев - експерт "Архитектура и благоустройство", В и К и геодезия.
Цветана Георгиева Ангелова - хидроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Корабни и морски експерти
Ангел Георгиев Атанасов - разследване на инциденти в областта на: морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др.
Васил Николаев Попов - специалист корабостроител - проектиране и строене на малки кораби и яхти.
Веселин Запрянов Запрянов - Варна, ул. Добри Войников № 20, ап. 8, ет. 4, тел.: 0896/488 541, 052/644 683 - специалист корабни енергетични машини и механизми - експлоатация и ремонт.
Делян Михайлов Щерев - съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; ниво на достъп до КИ.
Димитър Георгиев Георгиев - инженер корабни енергетични машини и механизми.
Димитър Георгиев Димитров - корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно-стокови експертизи.
Искрен Веселинов Николов - машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене, ниво на достъп до КИ "Поверително".
Михаил Боянов Бъчваров - инженер-корабостроител.
Янко Недев Янков - специалист "Корабни енергетични системи и механизми"; корпуси на плавателни съдове и автомобили; оценка на машини и съоръжения.
Ел. специалисти
Ангел Кирилов Киров - електроснабдяване и електрообзавеждане.
Атанас Митков Петров - специалист безопасни условия на труд, електроинженер - ел. машини и апарати.
Биляна Калчева Петрова - съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).
Бойко Недялков Петров - специалност ел. машини и апарати - електроинженер.
Валери Милчев Василев - специалист по електроснабдяване и обзавеждане.
Георги Страшимиров Тодоров - електроинженер - електроснабдяване и електрообзавеждане.
Димитричка Драганова Димова - електроинженер.
Димитър Иванов Куюмджиев - електроинженер.
Димитър Милев Добрев - електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност.
Драгомир Илиев Драгиев - специалист електроуреди и СТИ (средство за търговско измерване - електромери) и ел. съоръжения.
Емилия Борисова Гичева - съобщителна и осигурителна техника и системи.
Ирина Илчева Станева - електроинженер.
Иванка Костадинова Казакова - енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ - възобновяеми енергийни източници (стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление), пасивни и активни сгради, "зелени" покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми "Развитие на селските райони" ПРСР и "Регионално развитие" ОПРР.
Кирил Димитров Малеев - електроинженер - автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопасност.
Кичка Тодорова Кателиева (Станева) - електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Красимир Александров Ризов - ел. обзавеждане на промишлени предприятия.
Лидия Стоянова Босева - електроинженер, съдебно-технически експертизи - съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.
Марина Костадинова Хърбатова - специалист електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи за управление.
Николай Върбанов Върбанов - електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер-проектант.
Онник Филипов Пилибосян - електроинженер.
Пепа Стефанова Атанасова - електроинженер, специалност изчислителна техника.
Петър Иванов Василев - доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби.
Петър Павлов Петров - експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност.
Пламен Георгиев Петров - ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част "Електрическа"; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат - условия за труд в работна среда).
Румен Борисов Чифликчиев - експерт "Архитектура и благоустройство", ВиК, геодезия.
Стефан Стоянов Стефанов - електроинженер, специалност - съобщителна техника.
Цвятко Стоянов Минеков - инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехнически загуби.
Явор Димитров Андреев - специалист електроенергетика и електрообзавеждане.
Явор Желязков Ненчев - електроинженер - специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" - електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи.
Янчо Михалев Ненков - електроинженер.
Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видеотехника, киносистеми, компютърна техника, акустика (РТВ)
Валентин Асенов Давидов - радиоинженер - съобщителна техника, осигурителна техника, аудио- и видеосистеми, медицинска техника и компютърни системи и мрежи.
Виктор Георгиев Златанов - съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери.
Върбинка Иванова Тодорова - експерт съобщителна и осигурителна техника и системи.
Георги Иванов Георгиев - съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Иван Милчев Попжелев - съдебни компютърно-технически експертизи.
Иван Христов Йовчев - оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер (радиотехника).
Красимир Нанев Коев - компютърна техника и технологии.
Лена Христова Тодорова - електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Недко Георгиев Станев - съдебна компютърно-техническа експертиза.
Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Светомир Димитров Донев - специалист компютърни системи и технологии.
Стефка Георгиева Попова - икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; автооценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск до ниво "Секретно".
Съдебна пожаротехническа експертиза
Пожаротехническа безопасност
Ангел Лефтеров Ангелов - автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Васил Колев Тотев - съдебни инженерно-технически експертизи; пожаротехнически експертизи.
Инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехнически експертизи.
Съдебна строително-техническа експертиза
Анахит Санасаровна Барсегян - "Промишлено и гражданско строителство".
Ангел Лефтеров Ангелов - автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Ангелина Росенова Петрова - строителен инженер - промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ.
Андриан Стоянов Консулов - специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ.
Анна Димитрова Демирева - архитект.
Антоанета Михайлова Стоянова - геодезия, картография и фотограметрия.
Антоанета Стефанова Герова - строителен инженер; специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Антония Бориславова Кирилова - инженер-геодезист.
Бисерка Кънчева Влахова - геодезия, картография и кадастър.
Благовеста Рашкова Янчева - съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров - лицензиран оценител на недвижими имоти.
Бранимир Божидаров Карагеоргиев - архитект.
Васко Георгиев Симеонов - архитект.
Валерия Цолова Йотова-Кирилова - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство".
Васил Димитров Власковски - геодезист.
Васил Колев Тотев - съдебни инженерно-технически експертизи; пожаротехнически експертизи.
Величка Ангелова Михайлова - строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Величко Георгиев Узунов - инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Венета Иванова Сотирова - съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти.
Веселин Василев Куванджиев - строително-техническа експертиза.
Веселина Русева Русева - геодезист.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева - строителен инженер - земеустройство.
Веселинка Иванова Тихова-Иванова - архитект.
Веска Пенчева Янева - лицензиран оценител на недвижими имоти.
Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство"; допуск до ниво "Секретно" - валиден до 15.03.2021 г.
Владислав Иванов Андреев - строителен инженер-геодезист.
Владислав Павлов Павлов - съдебно-технически експертизи.
Галин Методиев Тодоров - геодезия, картография и кадастър.
Георги Борисов Ефремов - технология на строителството - строително-технически експертизи.
Георги Иванов Георгиев - съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Георги Иванов Чобанов - строителен инженер.
Гергана Тодорова Горунска - инженерно-технически експертизи - строителен инженер - проектант инженер-конструктор.
Горанка Ангелова Савова - строителен техник; оценител на недвижими имоти.
Даниела Митева Димова - специалист по архитектура.
Детелина Радкова Петрова - техник-геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Димитър Игнатов Петров - специалист по геодезия, фотограметрия и картография.
Димитър Кирчев Димитров - геодезист.
Димитър Райков Савов - инженер-геодезист.
Диян Иванов Василев - инженер-геодезист.
Дони Емилов Бенлиев - съдебни строително-технически експертизи.
Донка Георгиева Михайлова - строителен инженер, техник-геодезист.
Дора Колева Дякова - съдебна инженерно-техническа експертиза; геодезист.
Емил Младенов Александров - строителен инженер - водоснабдяване и канализация.
Емилия Валентинова Иларионова - строителен техник - "Строителство и архитектура".
Емилия Любомирова Василева - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство".
Живко Борисов Боев - строителен инженер - земеустройство.
Живко Маринов Коев - геодезист.
Живко Русев Железов - архитект.
Звезделина Христова Русева - специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
Ивайло Димитров Великов - строителен инженер - транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.
Ивайло Петров Иванов - съдебни инженерно-технически експертизи.
Иван Тодоров Иванов - архитект.
Иванка Костадинова Казакова - строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерството на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС - Закона за опазване на околната среда, и ЗЗТ - Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма "Регионално развитие" ОПРР.
Ирина Илчева Станева - електроинженер, строителство и архитектура.
Йоан Крикор Каратерзиян - специалист по геодезия и картография.
Йоана Крумова Кръстева - строителен инженер - железопътно строителство.
Йовка Недева Атанасова - строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков - строителен инженер-геодезист.
Калина Василева Василева - строителен инженер - технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов - оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кольо Иванов Добрев - промишлено и гражданско строителство.
Красимир Руменов Кузманов - безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности.
Лиляна Петкова Дамянова - геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Людмила Георгиева Иванова - инженер-геодезист, специалист кадастър и регулации.
Маргарита Ангелова Пенева - строително-технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти.
Мариана Михайлова Тороманова - строителен техник, независим оценител на недвижими имоти.
Мариана Христова Генчева - експерт геодезия и картография.
Мария Георгиева Павлова-Самсарова - специалност "Строителство" (ниско и високо строителство).
Марияна Гавраилова Бонева - архитект.
Милан Стоянов Димитров - архитект.
Милка Димитрова Атанасова - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство", лицензиран оценител на недвижими имоти.
Милка Йорданова Иванова - строителен техник.
Мирослав Делчев Сталев - строително-технически експертизи.
Надя Стаматова Стаматова - архитект.
Недко Ангелов Ангелов - лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител.
Недялка Петкова Ламбева - инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Нели Тодорова Странджева - строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Ненчо Венков Цанев - строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, цени и ценообразуване на строителството.
Николай Арангелов Николов - строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението.
Николай Иванов Димов - специалист строителство, архитектура и геодезия.
Николай Ненов Ненов - строителство и архитектура.
Николинка Николова Димова - експерт-оценител на машини и съоръжения.
Огнян Каменов Горанов, Варна - архитект; лицензиран оценител.
Пенка Георгиева Любомирова - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство", оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Димитрова - оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Петранка Койчева Маринова - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство"; технически контрол по част "Конструктивна".
Петър Ангелов Гегов - специалист строителство и архитектура.
Пламен Стефанов Колчев - архитект.
Пламен Христов Панайотов - лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически експертизи.
Пламена Иванова Симеонова - експерт геодезия.
Радинка Илиева Стойкова - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство", архитектура.
Рени Иванова Попова - строителен инженер-геодезист.
Росица Димитрова Димитрова - специалист геодезия и картография.
Румен Борисов Чифликчиев - експерт "Архитектура и благоустройство", ВиК и геодезия.
Румяна Пейчева Неделчева - промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти.
Силвия Янакиева Михова - специалист инженер-геодезист.
Светослав Йорданов Добрев - специалност "Строителство на сгради и съоръжения".
Светла Димитрова Пенчева - инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Светла Димитрова Петкова - съдебни инженерно-технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството.
Светлана Стефанова Великова - строителен инженер - "Хидромелиоративно строителство".
Славка Кръстева Георгиева-Манолова - строителен инженер.
Слав Красимиров Каваев - строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер "Строителство на сгради и съоръжения"; геодезист; ниво "Поверително" (валидно до 2.09.2019 г.).
Стефана Димитрова Петрова - строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Костов - инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Татяна Стоянова Василева - съдебна инженерно-техническа експертиза.
Танислав Христов Онцов - строителен инженер - "Технология на строителството".
Теодора Янчева Севдалова-Тодорова - икономист-счетоводител.
Тодор Борисов Рачев - строителен инженер.
Тодор Николов Зафиров - икономика и управление на строителството; геодезия и картография.
Цветана Георгиева Ангелова - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Ценка Колева Падолска - строителство и архитектура.
Шена Метова Хаджиева - инженер - строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист "Зелено строителство"; магистър по икономика на недвижима собственост.
Юлия Христова Попова - строителен инженер - земеустройство.
Юлияна Жечкова Кирчева - архитект.
Юлия Недева Железова - архитект, специалист по: архитектурно-строителни, археологически, парково градинско изкуство, селищни структури и територии, етнографски с тези характеристики.
 
 
VІ. Съдебно-биологични експертизи
 
Съдебно-ботаническа експертиза, Съдебно-зоологическа експертиза, Съдебно-микробиологична експертиза, Съдебно-ентомологична експертиза, Съдебно-екологична експертиза
Георги Бориславов Димитров - зооинженер, специалист по животновъдство.
Димитър Славов Петров - д-р по ветеринарна медицина.
Миглена Манолова Господинова - микробиологични и зоологически експертизи.
Петя Бойчева Атанасова - съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертиза.
 
 
VІІ. Експертизи на материали, вещества и изделия
 
Съдебно-химическа експертиза, Съдебно-физическа експертиза, Съдебна физико-химическа експертиза
Цветанка Методиева Станчева - инженер-химик.
Лазко Андреев Жарданов - инженер-технолог - специалист в изграждането на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата промишленост и техните доставчици.
Мая Иванова Кичева - специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти), молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите.
 
 
VІІІ. Съдебни селскостопански експертизи
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Златина Христова Димова-Саманлиева - съдебни ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи.
Марийка Стоянова Щерева - зооинженер, ветеринарномедицински експертизи.
Светла Великова Георгиева - ветеринарен лекар.
Съдебна агротехническа експертиза
Еленка Илиева Бешковска - агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Живка Иванова Иванова - специалист горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии.
Здравка Ангелова Дейкова - инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии.
Мариана Недкова Иванова - агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи.
Наталия Михова Стоянова - специалист управление на агробизнеса, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика.
Петранка Михайлова Велчева - агноном, специалност "Зеленчукопроизводство, трайни насаждения, растителна защита".
Цветанка Георгиева Цанева - агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на горски насаждения.
 
 
ІХ. Съдебно-изкуствоведски експертизи
 
Илко Иванов Бърдаров - съдебно-изкуствоведски експертизи.
Константин Георгиев Угринов - специалист по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложните изкуства, археологически, писмени и книжовни, етнографски и др.
Екология и ландшафтна архитектура
Марийка Димитрова Георгиева - специалист горско стопанство и опазване на околната среда.
Стоян Димитров Николов - биоразнообразие, екология и консервация.
Таня Димитрова Диманова - съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик; оценка на въздействието върху околната среда; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на околната среда; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци.
 
 
Х. Оценителни експертизи
 
Лицензирани оценители на земеделски земи
Адриан Михайлов Велчев - лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Ангел Лефтеров Ангелов - автоексперт-оценител, автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Атанас Неделчев Атанасов - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов - лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист - счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск до ниво "Секретно".
Боян Людмилов Балкански - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева - инженер-земеустроител.
Владислав Иванов Андреев - строителен инженер-геодезист.
Галинка Вълканова Георгиева - оценител на земеделски земи, гори и имущество.
Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството.
Десислава Стойчева Стоева - оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Диана Георгиева Пенева - икономист по строителството.
Димитричка Куртева Йорданова - оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото.
Димитър Александров Ганев - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Кирилов Димитров - инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности.
Димитър Йорданов Йорданов - счетоводство, оценител.
Димитър Пенчев Димитров - оценка на поземлени имоти в горски насаждения.
Димка Неделчева Попова - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Донка Димова Михайлова - икономист - икономика на строителството.
Евгения Кирилова Кирова - оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи - движимо имущество.
Еленка Илиева Бешковска - агроном.
Елеонора Йорданова Трифонова - дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Живка Недева Бонева - електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи - движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев - инженер земеустройство, оценител на земеделски земи.
Йовка Недева Атанасова - строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков - геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев - оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Калина Василева Василева - строителен инженер.
Кирил Георгиев Георгиев - машинен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Лена Христова Тодорова - електроинженер.
Лиляна Петкова Дамянова - геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Максим Николов Ставрев - оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво "Секретно", валидно до 11.05.2021 г.
Мариана Недкова Иванова - агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи.
Мариела Иванова Мачева - счетоводство.
Марин Михайлов Михайлов - икономист по промишлеността.
Нели Костадинова Михайлова - счетоводни експертизи - счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Пенка Кирилова Жекова - дипломиран експерт-счетоводител.
Пепа Стефанова Атанасова - електроинженер, специалност изчислителна техника.
Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев - счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.
Рени Иванова Попова - строителен инженер-геодезист.
Румяна Иванова Чавдарова - оценител на земеделски земи.
Светла Михайлова Симеонова - експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог.
Светлана Стефанова Великова - строителен инженер - "Хидромелиоративно строителство".
Стефан Тодоров Данговски - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова - икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск до ниво "Секретно".
Татяна Любчева Кюркчиева - оценител на земеделски земи, геодезист.
Танислав Христов Онцов - строителен инженер.
Цветана Георгиева Ангелова - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Георгиева Цанева - агроном.
Цветанка Костадинова Димитрова - счетоводство.
Юлия Христова Попова - инженер-земеустроител.
Специалисти във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ и към фирмени отделения
Адриан Михайлов Велчев - специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Бисер Николов Атанасов - специалист във връзка с оценка на непарични вноски (АПОРТ) по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Бойка Славейкова Могиларова - машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Веска Пенчева Янева - строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Детелина Радкова Петрова - техник-геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Диана Добрева Велинова - специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.
Еленка Георгиева Лечева - строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Живка Недева Бонева - електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи - движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи.
Кирил Георгиев Георгиев - машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Кичка Тодорова Станева - електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Людмил Иванов Велинов - оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения.
Марин Михайлов Михайлов - икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Милка Йорданова Иванова - строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72.
Нели Костадинова Михайлова - счетоводни експертизи - счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Николай Недков Ангелов - финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Петя Хараланова Добрева - оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов - лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически експертизи.
Светлана Иванова Бончева - оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист - оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Цветана Георгиева Ангелова - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Лицензирани оценители на недвижими имоти
Адриан Михайлов Велчев - лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Анахит Санасаровна Барсегян - оценка на недвижими имоти.
Ангел Лефтеров Ангелов - експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Атанас Неделчев Атанасов - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов - лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и прикачен инвентар; икономист-счетоводител - допуск до ниво "Секретно".
Благовеста Рашкова Янчева - експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров - лицензиран оценител на недвижими имоти.
Бойка Славейкова Могиларова - лицензиран оценител на недвижими имоти.
Боян Людмилов Балкански - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания.
Валерий Иванов Обретенов - съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти.
Васил Иванов Станев - оценител на недвижими имоти.
Величка Ангелова Михайлова - строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Венета Иванова Сотирова - съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева - инженер земеустройство.
Веска Пенчева Янева - строителен техник; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Галинка Вълканова Георгиева - строителен техник.
Георги Димитров Карабахчиев - оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти.
Горанка Ангелова Савова - строителен техник; оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Десислава Веселинова Димитрова - оценител на недвижими имоти.
Десислава Стойчева Стоева - лицензиран оценител на недвижими имоти.
Детелина Радкова Петрова - техник-геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Диана Георгиева Пенева - икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Александров Ганев - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Петров Христов - оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Донка Георгиева Михайлова - строителен инженер, техник-геодезист.
Донка Димова Михайлова - оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт-оценител на машини и съоръжения - активи.
Дона Костова Сивкова - оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия.
Евгения Кирилова Кирова - оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи - движимо имущество.
Евелин Кирилов Бачев - лицензиран оценител на недвижими имоти.
Еленка Георгиева Лечева - строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Емилия Любомирова Василева - строителен инженер.
Живка Недева Бонева - електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи - движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев - инженер земеустройство.
Ивайло Димитров Великов - строителен инженер - транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.
Ивайло Кънев Иванов - оценител на недвижими имоти.
Иван Христов Йовчев - оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер (радиотехника).
Йовка Недева Атанасова - строителен инженер-геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев - оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Йордан Иванов Вучков - строителен инженер-геодезист.
Калина Василева Василева - строителен инженер - технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов - оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кирил Георгиев Георгиев - машинен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Кичка Тодорова Станева - електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Кортезия Иванова Бончева - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти.
Костадин Любомиров Михайлов - оценител на недвижими имоти и строителство, оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии.
Лена Христова Тодорова - електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на земеделски земи.
Лиляна Петкова Дамянова - геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти.
Лъчезар Александров Алексиев - експертни оценки на недвижими имоти.
Людмил Иванов Велинов - оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти.
Максим Николов Ставрев - оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво "Секретно", валидно до 11.05.2021 г.
Маргарита Ангелова Пенева - строително-технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти.
Мариана Иванова Иванова - оценител на недвижими имоти, финансово-икономически експертизи.
Мариана Михайлова Тороманова - строителен техник, независим оценител на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Станева - съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ.
Марин Михайлов Михайлов - оценител на недвижими имоти.
Марин Николов Урумов - съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти.
Милка Димитрова Атанасова - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство", лицензиран оценител на недвижими имоти.
Милка Йорданова Иванова - строителен техник.
Наталия Иванова Стефанова - оценител на недвижими имоти.
Нейка Богословова Гигова-Христова - строителен техник.
Нели Костадинова Михайлова - счетоводни експертизи - счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Нели Тодорова Странджева - строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Нелияна Иванова Иванова - лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ненчо Венков Цанев - оценка на недвижими имоти, строителство и архитектура, цени и ценообразуване на строителството.
Николай Недков Ангелов - финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Николай Стоянов Стоянов - оценител на недвижими имоти.
Огнян Каменов Горанов - архитект; лицензиран оценител.
Павел Ецков Щерев - лицензиран оценител на недвижими имоти.
Пенка Георгиева Любомирова - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство", оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Димитрова - оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова - електроинженер, специалност изчислителна техника.
Петко Стоянов Бойновски - оценител на недвижими имоти.
Петка Димитрова Христова - оценител на недвижими имоти и цели предприятия.
Петранка Койчева Маринова - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев - счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи.
Петя Хараланова Добрева - оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов - лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически експертизи.
Радослав Христов Станчев - магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.
Ралица Стоянова Илиева - лицензиран оценител на недвижими имоти.
Рени Иванова Попова - строителен инженер-геодезист.
Румяна Иванова Чавдарова - оценител на недвижими имоти.
Румяна Пейчева Неделчева - оценител на недвижими имоти.
Руска Николова Димитрова - лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Светла Михайлова Симеонова - експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог.
Светлана Иванова Бончева - оценка на машини и съоръжения, строително-технически и инженерно-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист - оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.
Светлана Рускова Дафова - оценител на недвижими имоти.
Светлана Стефанова Великова - строителен инженер - "Хидромелиоративно строителство".
Свилен Стойчев Андонов - оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов Капиннчев - недвижими имоти.
Стефка Георгиева Попова - оценител на недвижими имоти, земеделски земи; допуск до ниво "Секретно".
Стилиана Любчева Радева-Свракова - оценител на недвижими имоти.
Стоян Калчев Иванов - оценител на недвижими имоти.
Тодорка Павлова Коларова - експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.
Танислав Христов Онцов - строителен инженер.
Цветана Георгиева Ангелова - хидроинженер.
Юлия Христова Попова - инженер-земеустроител.
 
 
ХІ. Други съдебни експертизи
 
Педагози
Мариана Живкова Йорданова - магистър по педагогика, бакалавър по специалност "Здравни грижи".
Марийка Стоянова Щерева - зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог.
Светла Михайлова Симеонова - експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог.
Специалисти по здравословни и безопасни условия на труда
Ангел Йорданов Ралчев - специалист по здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки.
Ангел Лефтеров Ангелов - автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК.
Атанас Митков Петров - специалист по безопасни условия на труд, електроинженер - ел. машини и апарати.
Валентин Стефанов Тонев - специалист по безопасни условия на труд.
Николай Петков Андреев - специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки.
Съдебни експерти, които не попадат в изброените класове и видове
Адреан Славчев Вълчев - специалист по воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане.
Георги Атанасов Казаков - машини и механизми, административнонаказателна дейност - ПТП и отчет на водачи.
Георги Димитров Карабахчиев - експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти, в т.ч. в управление на Министерството на отбраната.
Дарина Колева Колева - експерт по окачествяване и оценяване на диаманти.
Евгени Евгениев Григоров - магистър-фармацевт.
Людмил Владимиров Стоянов - кетъринг, логистика, обслужване на борда на самолетите.
Марина Костадинова Хърбатова - специалист по електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи за управление.
Нено Белчев Белчев - професионален художник.
Валентина Янчева Гочева - пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации.
Нели Костадинова Михайлова - счетоводни експертизи - счетоводство на предприятието, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници на културата.
Николай Тодоров Стоянов - специалист в областта на индустриалната собственост - марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели.
Русанка Иванова Неделчева - специалист по механична технология на дървесината.
Татяна Колева Аврамова - съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на Медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 21 от 09.03.2018 г. на ДВ
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Варна - 2018 година