Списък на вещите лица за съдебен район Търговище

Print

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 от Закон за съдебната власт (ЗСВ).

Изтегли

Списък на вещите лица за съдебен район Търговище. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Варна, Шумен и Търговище
Име: Милена Петрова 
Тел: 0888 518 373
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it