expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Бизнесът е най-увлекателната игра, в която максимум хазарт се съчетава с минимум правила.“ Бил Гейтс

Списък на вещите лица на Софийски градски съд за съдебен район София - 2018 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2019  Г.


Списък на вещите лица за съдебен район София град. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за София и София окръг
Име: Орлин Колев
Тел: 0887 209 961
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2019 Г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г.
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2019 г.
 
Клас "Криминалистични експертизи"
 
Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Александър Димитров Джорев - специалност: химия.
Ангел Янков Биков - специалност: технология на влакната и кожите, експерт по графическо и техническо изследване на документи.
Антон Борисов Бояджиев - специалност: българска филология, адвокат - достъп до класифицирана информация.
Богдан Георгиев Чупетловски - специалност: химия.
Бойко Георгиев Камарски - 06 РУ.
Борислав Кирилов Гергов - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред - достъп до класифицирана информация.
Валери Димитров Костадинов - специалност: право, криминалистика - достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев - специалност: социална педагогика - достъп до класифицирана информация.
Весела Борисова Маринова - специалност: биология.
Владимир Маринов Вълчев - 01 РУ.
Георги Борисов Добрев - специалност: криминалистични изследвания на почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистика, технология на продуктите за обществено хранене.
Георги Димитров Средков - специалност: автоматизация на производството - достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред - достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов - 04 РУ - специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологични и технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров - специалност: технология на неорганичните вещества, криминалитически изследвания - почеркови и техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев - специалност: двигатели с вътрешно горене - достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев - специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист - достъп до класифицирана информация.
Димитър Кръстев Велчев - специалност: право, графолог - достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов - 08 РУ.
Димчо Тодоров Димов - специалност: химия.
Добромир Иванов Кацарски - специалност: френска филология - достъп до класифицирана информация, НАТО секюрити сертификат.
Емил Димитров Митев - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи - достъп до класифицирана информация.
Ивалина Христова Попова - специалност: право, почеркови експертизи, документен контрол, експертно-криминалистична дейност - достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов - 01 РУ - специалност: математика и информатика - достъп до класифицирана информация.
Иван Димитров Завков - специалност: химия.
Иван Емилов Савов - 03 РУ.
Иван Петков Петров - специалност: химия.
Иван Ташков Лазаров - специалност: право - достъп до класифицирана информация.
Иво Крумов Костадинов - специалност: биология.
Илия Богданов Младенов - 07 РУ.
Илия Иванов Илиев - специалност: физика, съдебен експерт - съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев - специалност: художествена и приложна фотография - достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов - 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева - 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов - специалност: криминалистични изследвания - почеркови, техническо изследване на документи, балистик и трасолог, документен контрол, хидрогеология и инженерна геология - достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков - 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов - специалност: инженер-химик, икономика и управление на промишлеността, изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи - достъп до класифицирана информация.
Марица Димитрова Попова - специалност: спорт, разузнавач, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева - 04 РУ.
Манол Божилов Златев - специалност: физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Мануела Огнянова Тошева - специалност: физическо възпитание, криминалистика, оценител на земеделски земи.
Минчо Ангелов Ангелов - специалност: химия.
Мирослав Тодоров Великов.
Николай Василев Кръстев - специалност: стопанско управление, почеркови експертизи, съдебна балистика, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев - 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков - 08 РУ.
Петър Ангелов Теодосиев - специалност: защита на националната сигурност - митническо разузнаване и разследване, съдебно-почеркови експертизи, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев - специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистична дейност, актуализация на професионална квалификация, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Сава Стоянов Стоянов - специалност: химия.
Сашо Павлов Атанасов - специалност: експерт-криминалист.
Светла Владимирова Чакърова - специалност: криминалистика - достъп до класифицирана информация.
Светлана Георгиева Халачева - специалност: криминалистично изследване на документи - графическо и техническо изследване на документи, турска филология.
Силвана Евлогиева Цветанова - специалност: криминалистично изследване на документи - графическо и техническо изследване на документи, информационни и управляващи технологии.
Станимир Георгиев Стефанов - 03 РУ.
Стефан Георгиев Бенчев - специалност: право, криминалистично изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов - специалност: криминалистични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Костадинов Велев - специалност: химически войски - дозиметристи, ядрена физика, икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист - балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания - достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Цветанка Кирилова Тортопова - специалност: металургия на черните метали - достъп до класифицирана информация.
Юрий Сотиров Милев - специалност: българска филология, право, експерт - криминалист.
Янко Петков Узунов - специалност: биология.
Трасологични експертизи
Бойко Георгиев Камарски - 06 РУ.
Борислав Кирилов Гергов - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред - достъп до класифицирана информация.
Венелин Колев Колев - специалност: видеоанализ и лицева идентификация - достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев - специалност: социална педагогика - достъп до класифицирана информация.
Владимир Маринов Вълчев - 01 РУ.
Георги Илиев Добрински - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред - достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов - 04 РУ - специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологични и технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров - специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания - почеркови и техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев - специалност: двигатели с вътрешно горене - достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев - специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист - достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев - специалност: видеоанализ и лицева идентификация, фотография - достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов - 08 РУ.
Ивалина Христова Попова - специалност: право, почеркови експертизи, документен контрол, експертно-криминалистична дейност - достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов - 01 РУ - специалност: математика и информатика - достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов - 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров - специалност: право - достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов - 07 РУ.
Илия Иванов Илиев - специалност: физика, графически изследвания, техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев - специалност: художествена и приложна фотография - достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов - 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева - 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов - специалност: криминалистични изследвания - почеркови, техническо изследване на документи, балистик и трасолог, документен контрол, хидрогеология и инженерна геология - достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков - 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов - специалност: инженер-химик, икономика и управление на промишлеността, изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи - достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева - 04 РУ.
Манол Божилов Златев - специалност: физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Николай Василев Вълков - специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ - инженер технология на машините, ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка, динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати, ст.н.с. д-р - достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Василев Кръстев - специалност: стопанско управление, почеркови експертизи, съдебна балистика, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев - 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков - 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Петър Ангелов Теодосиев - специалност: защита на националната сигурност - митническо разузнаване и разследване, съдебно-почеркови експертизи, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Пламен Иванов Милев - специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация на професионална квалификация, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Сашо Павлов Атанасов - специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов - 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов - специалност: младши експерт-криминалист - достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Съдебно-балистични експертизи
Бойко Георгиев Камарски - 06 РУ.
Борислав Кирилов Гергов - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред - достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев - специалност: социална педагогика - достъп до класифицирана информация.
Владимир Маринов Вълчев - 01 РУ.
Георги Илиев Добрински - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред - достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов - 04 РУ - специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологични и технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров - специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания - почеркови и техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев - специалност: двигатели с вътрешно горене - достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев - специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист - достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов - 08 РУ.
Иван Василев Драганов - 01 РУ - специалност: математика и информатика - достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов - 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров - специалност: право - достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов - 07 РУ.
Йордан Димитров Анев - специалност: художествена и приложна фотография - достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов - 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева - 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов - специалност: криминалистични изследвания - почеркови, техническо изследване на документи, балистик и трасолог, документен контрол, хидрогеология и инженерна геология - достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков - 02 РУ.
Манол Божилов Златев - специалност: физика, експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните експертизи.
Марин Георгиев Маринов - специалност: инженер-химик, икономика и управление на промишлеността, изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи - достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева - 04 РУ.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков - специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, инженер - технология на машиностроенето, ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка, динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати, достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Василев Кръстев - специалност: стопанско управление, почеркови експертизи, съдебна балистика, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев - 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков - 08 РУ.
Петър Ангелов Теодосиев - специалност: защита на националната сигурност - митническо разузнаване и разследване, съдебно-почеркови експертизи, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов - специалност: експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов - 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов - специалност: младши експерт- криминалист - достъп до класифицирана информация.
Стоян Костадинов Велев - специалност: химически войски - дозиметристи, ядрена физика - икономика на транспортна фирма, експерт-криминалист - балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания - достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев - специалност: видео-анализ и лицева идентификация - достъп до класифицирана информация.
Веселин Йосифов Петков - специалност: дактилоскопия.
Георги Иванов Кючеков - специалност: дактилоскопия.
Георги Кирилов Станулов - специалност: дактилоскопия.
Георги Христов Тодоров - специалност: технология на неорганичните вещества, криминалистични изследвания - почеркови и техническо изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Дамян Георгиев Георгиев - специалност: охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, право, експерт-криминалист - достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев - специалност: видеоанализ и лицева идентификация, фотография - достъп до класифицирана информация.
Емил Димитров Митев - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи - достъп до класифицирана информация.
Емил Кирилов Червеняков - специалност: дактилоскопия.
Емилия Станева Игнатова - специалност: дактилоскопия.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев - специалност: електроинженер, криминалистичен анализ на звукозапис (електролингвистичен анализ на звукозаписи), достъп до класифицирана информация.
Йордан Димитров Анев - специалност: художествена и приложна фотография - достъп до класифицирана информация.
Йордан Доков Доков - специалност: дактилоскопия.
Латин Живков Иванов - специалност: дактилоскопия.
Николай Василев Кръстев - специалност: стопанско управление, почеркови експертизи, съдебна балистика, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Николай Йорданов Ганчев - специалност: дактилоскопия.
Петър Ангелов Теодосиев - специалност: защита на националната сигурност - митническо разузнаване и разследване, съдебно-почеркови експертизи, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Светослав Василев Георгиев - специалност: дактилоскопия.
Станимир Иванов Мирински - специалност: дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов - специалност: младши експерт- криминалист - достъп до класифицирана информация.
Стоян Костадинов Велев - специалност: химически войски - дозиметристи, ядрена физика - икономика на транспортна фирма - експерт-криминалист - балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания - достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Чавдар Димитров Бантутов - специалност: дактилоскопия.
Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев - специалност: видеоанализ и лицева идентификация - достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев - специалност: видеоанализ и лицева идентификация, фотография - достъп до класифицирана информация.
Николай Василев Кръстев - специалност: стопанско управление, почеркови експертизи, съдебна балистика, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
Петър Ангелов Теодосиев - специалност: защита на националната сигурност - митническо разузнаване и разследване, съдебно-почеркови експертизи, документен контрол - достъп до класифицирана информация.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров - специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов - специалност: съдебна медицина.
Боряна Георгиева Мечкарска - специалност: токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов - специалност: химия, медицинска химия, аналитична химия, токсикология, съдебен токсиколог - достъп до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова - специалност: съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев - специалност: съдебна медицина - достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова - специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Георги Димитров Димитров - специалност: медицина, хирургия, съдебна медицина - достъп до класифицирана информация "Строго секретно".
Д-р Георги Петров Гергов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров - специалност: патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова - специалност: съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков - специалност: медицина, съдебна медицина.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Любомир Любенов Семов - специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева - специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев - специалност: съдебна медицина.
Доц.д-р Николай Славчев Ненков - специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров - специалност: съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов - специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев - специалност: съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова - специалност: медицина, клинична хематология, вътрешни болести.
Д-р Александър Йорданов Илиев - специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Александър Тодоров Минчев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова - специалност: стоматология.
Д-р Ангел Николаев Ангелов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Бисер Петков Бончев - специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Благомир Николаев Здравков - специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Борис Емилов Кюркчиев - специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов - специалност: медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова - специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова - специалност: патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов - специалност: медицина - хирургични болести, ортопедия и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров - специалност: медицина, хирургия, съдебна медицина - достъп до класифицирана информация "Строго секретно".
Д-р Даниел Иванов Мишин - специалност: стоматолог, хирургична стоматология, съдебна медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева - специалност: медицина.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов - специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров - специалност: патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова - специалност: физикална терапия и рехабилитация, трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова - специалност: съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Илия Николаев Цолов - специалност: медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
Д-р Илка Ненчева Миревска - специалност: медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов - специалност: медицина - ортопедия и травматология.
Д-р Костадин Мариов Иванов - специалност: стоматология.
Д-р Любомир Любенов Семов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева - специалност: медицина, клинична токсикология - достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев - специалност: медицина - ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева - специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р. Невена Костова Цачева-Христова - специалност: медицина - социална хигиена и организация на здравеопазването, хигиена на труда, професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев - специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков - специалност: съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев - специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев - специалност: медицина, ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов - специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров - специалност: неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов - специалност: медицина, хирургия.
Д-р Станимир Герасимов Наков - специалност: медицина, ортопедия и травматология, ендопротезиране на стави, артроскопия, пластична, възстановителна и естетична хирургия, рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов - специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов - специалност: медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев - специалност: медицина, неврохирургия.
Д-р Цветко Руменов Веселинов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов - специалност: хирургия.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров - специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов - специалност: съдебна медицина.
Борис Петров Шахов - специалност: молекулярна биология, микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов - специалност: медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова - специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова - специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселин Пенчев Радев - специалност: съдебна медицина достъп до класифицирана информация.
Виолета Вълчева Русева - специалност: биотехнологии, молекулярна биология, доктор - микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова - специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов - специалност: съдебна медицина.
Даниела Рафаилова Замфирова - специалност: молекулярна биология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров - специалност: патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова - специалност: съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова - специалност: биология.
Д-р Захари Асенов Тошков - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Иван Луканов Колев - специалност: биология, химия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов - специалност: медицина - акушерство и гинекология.
Д-р Любомир Любенов Семов - специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева - специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева - специалност: молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров - специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев - специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков - специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров - специалност: съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев - специалност: съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров - специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов - специалност: съдебна медицина.
Борис Петров Шахов - специалност: молекулярна биология, микробиология.
Боряна Георгиева Мечкарска - специалност: токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Д-р Василка Христова Нанкова - специалност: съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев - специалност: съдебна медицина, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова - специалност: патологоанатомия.
Виолета Вълчева Русева - специалност: биотехнологии, молекулярна биология, доктор - микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова - специалност: биология.
Д-р Георги Петров Гергов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Даниел Иванов Мишин - специалност: стоматолог, хирургична стоматология, съдебна медицина.
Даниела Рафаилова Замфирова - специалност: молекулярна биология.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева - специалност: медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров - специалност: патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова - специалност: съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Илия Николаев Цолов - специалност: медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова - специалност: медицина, съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева - специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева - специалност: молекулярна и функционална биология.
К.м.н. Милан Борисов Димитров - специалност: биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев - специалност: вътрешни болести - клинична токсикология, клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев - специалност: съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев - специалност: биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков - специалност: съдебна медицина.
Д-р Пейчо Илийчев Кожухаров - специалност: съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов - специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев - специалност: съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова - специалност: медицина - клинична хематология, вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Александър Евлогиев Александров - специалност: съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Благомир Николаев Здравков - специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Валерий Илиев Стоянов - специалност: медицина, акушерство и гинекология.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов - специалност: химия, медицинска химия, аналитична химия, токсикология, съдебен токсиколог - достъп до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова - специалност: съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова - специалност: клинична токсикология, професионални заболявания - хигиена на труда.
Д-р Веселин Пенчев Радев - специалност: съдебна медицина, достъп до класифицирана информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов - специалност: медицина - хирургични болести, ортопедия и травматология.
Д-р Георги Димитров Димитров - специалност: медицина, хирургия, съдебна медицина, достъп до класифицирана информация.
Д-р Георги Петров Гергов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Георги Христов Христов - специалност: медицина, здравен мениджмънт.
Даниела Рафаилова Замфирова - специалност: молекулярна биология.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева - специалност: медицина.
Д-р Диана Бориславова Апостолова - специалност: професионални заболявания, хигиена на труда, гл. асистент.
Д-р Диана Цокова Богданова - специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов - специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров - специалност: патологоанатомия, съдебна медицина.
Д-р Димчо Василев Димов - специалност: вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова - специалност: медицина, вътрешни болести, кардиоревматология - ехокардиография - фундаментално ниво, трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова - специалност: физикална терапия и рехабилитация, трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева - специалност: медицина, акушерство и гинекология, стопанско управление.
Д-р Емилия Павлова Кирова - специалност: съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Илия Николаев Цолов - специалност: медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова - специалност: медицина, съдебна медицина.
К.м.н. Д-р Красимира Николова Динкова - специалност: медицина, вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Д-р Любомир Асенов Дамянов - специалност: медицина - акушерство и гинекология.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева - специалност: медицина - клинична токсикология - достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев - специалност: медицина - ортопедия и травматология, хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева - специалност: съдебна медицина.
К.б.н. Мая Иванова Кичева - специалност: молекулярна и функционална биология.
Д-р Милен Димитров Милев - специалност: вътрешни болести, клинична токсикология, клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев - специалност: клинична токсикология - достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков - специалност: съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова - специалност: медицина - социална хигиена и организация на здравеопазването, хигиена на труда, професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Мутафов - специалност: медицина, вътрешни болести, онкология, здравен мениджмънт.
Пейчо Илийчев Кожухаров - специалност: съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов - специалност: неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов - специалност: медицина, хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Станимира Семкова Желязова - специалност: детски болести.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Георгиев Миланов - специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, спешна медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Тодор Пенчев Шамов - специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов - специалност: медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев - специалност: медицина, неврохирургия.
Д-р Христо Петров Чалъков - специалност: медицина, вътрешни болести, клинична токсикология, ендокринология и болести на обмяната, достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветелин Нешев Гатев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов - специалност: хирургия.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова - специалност: медицина - клинична хематология, вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова - специалност: стоматология.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева - специалност: детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова - специалност: медицина, вътрешни болести.
Д-р Антон Стоянов Савов - специалност: медицина, уши, нос и гърло, отоневрология, професионални заболявания.
Д-р Благомир Николаев Здравков - специалност: медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Бойка Маринова Станева - специалност: нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев - специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов - специалност: медицина, акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева - специалност: вътрешни болести.
Д-р Василка Христова Нанкова - специалност: съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова - специалност: клинична токсикология - професионални заболявания - хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева - специалност: медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова - специалност: патологоанатомия.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова - специалност: медицина, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Д-р Веска Михайлова Маркова - специалност: нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов - специалност: съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов - специалност: медицина - хирургични болести, ортопедия и травматология.
Д-р Георги Пантелеев Каймакански - специалност: медицина - кожни и венерически болести, здравен мениджмънт, трудова медицина.
Д-р Гергина Нейчева Ончева - специалност: нервни болести, професионални заболявания - професионална квалификация: клинична електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева - специалност: уши, нос, гърло - специалност: професионални заболявания.
Гл. асистент д-р Диана Бориславова Апостолова - специалност: професионални заболявания хигиена на труда.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева - специалност: медицина, вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова - специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Дико Рафаел Меламед - специалност: кардиология, вътрешни болести.
Д-р Димитър Йорданов Николов - специалност: медицина, неврохирургия.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов - специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов - специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Димчо Василев Димов - специалност: вътрешни болести.
Д-р Доля Петрова Николова - специалност: медицина, невролог.
Д-р Донка Димитрова Митева - специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова - специалност: физикална терапия и рехабилитация, трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов - специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров - специалност: хирургия, сърдечно-съдова хирургия - специализация.
Д-р Евгения Нинова Василева - специалност: медицина, вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова - специалност: медицина, вътрешни болести, кардиоревматология - ехокардиография - фундаментално ниво, трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева - специалност: медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Зарко Иринков Йовчев - специалност: медицина, неврохирургия.
Д-р Захари Асенов Тошков - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Иван Димитров Вълков - специалност: стоматология, ортопедична стоматология с ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев - специалност: медицина, клинична токсикология.
Д-р Илия Николаев Цолов - специалност: медицина, вътрешни болести, клинична хематология, онкология, военнополева терапия.
Д-р Илка Ненчева Миревска - специалност: медицина, очни болести.
К.м.н. д-р Ирина Андреева Попова - специалност: медицина, съдебна медицина.
Д-р Искра Славчева Кънева - специалност: медицина, образна диагностика.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов - специалност: медицина - ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Кирилов Петров - специалност: медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов, д.м.н. - специалност: медицина, вирусология, експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения, достъп до класифицирана информация.
К.м.н. д-р Красимира Николова Динкова - специалност: медицина, вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Гл. асист. д-р Лалка Стефанова Рангелова - специалност: медицина - хранене и диететика, хигиена.
Д-р Лиляна Цанева Дукова - специалност: медицина, хигиена на труда, охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки - специалност: нервни болести - електроенцефалография и клинична електрофизиология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева - специалност: медицина - клинична токсикология, достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев - специалност: медицина - ортопедия и травматология, хирургия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова - специалност: медицина, вътрешни болести, онкология, тройно негативен карцином на млечната жлеза - биологични характеристики, диагностика и възможности за лечение.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка - специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.
Д-р Марийо Бориславов Антонов - специалност: ушно-носно-гърлени болести - професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева - специалност: клинична алергология, пневмология и фтизиатрия, професионални заболявания.
Д-р Марчо Христов Марков - специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Милен Димитров Милев - специалност: вътрешни болести, клинична токсикология, клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев - специалност: клинична токсикология - достъп до класифицирана информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова - специалност: медицина - социална хигиена и организация на здравеопазването, хигиена на труда, професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев - специалност: вътрешни болести, кардиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков - специалност: съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев - специалност: медицина, ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев - специалност: медицина, ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов - специалност: неврохирургия.
Д-р Петър Захариев Грънчаров - специалност: офталмология.
Д-р Петър Младенов Илиев - специалност: нервни болести, неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов - специалност: медицина, хирургия.
Д-р Радослав Радев Радев - специалност: медицина, фармакология, фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова - специалност: ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев - специалност: ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов - специалност: медицина, вътрешни болести, нефрология - пункционна бъбречна биопсия, абдоминална доплерова ехография, конвенционална ехография - достъп до класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова - специалност: медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова диагностика, аурикулотерапия и природолечение, китайски традиционни методи - акупунктура и моксибустия, китайска гимнастика и масаж за деца и възрастни, физическо възпитание и кинезитерапия, здравен мениджмънт.
Д-р Станимира Семкова Желязова - специалност: детски болести.
Д-р Станимир Герасимов Наков - специалност: медицина, ортопедия и травматология, ендопротезиране на стави, артроскопия, пластична, възстановителна и естетична хирургия, рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев - специалност: съдебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов - специалност: медицина, неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов - специалност: медицина, анестезиология и реанимация.
Д-р Христо Петров Чалъков - специалност: медицина, вътрешни болести, клинична токсикология, ендокринология и болести на обмяната, достъп до класифицирана информация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов - специалност: хирургия.
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова - специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова - специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов - специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова - специалност: психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов - специалност: психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секуло - специалност: психиатрия.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов - специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галина Йорданова Аспарухова - специалност: клинична психология - експерт по психологически проблеми - експерт-оценител на материални активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев - специалност: психиатрия.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков - специалност: психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева - специалност: психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова - специалност: медицина, психиатрия, детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска - специалност: психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла - специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева - специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова - специалност: психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева - специалност: психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова - специалност: психиатрия.
Калоян Павлов Куков - специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор - психология, съдебнопсихологични експертизи.
Д-р Красимира Георгиева Марчева - специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Люба Савова Казакова - специалност: психиатрия.
Д-р Лозана Георгиева Арсова - специалност: психиатрия.
Д-р Маргарита Илиева Коцева-Денчева - специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Мария Владимирова Николова - специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев - специалност: психиатрия.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева - специалност: психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова - специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков - специалност: психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков - специалност: психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов - специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, доктор по психиатрия, доктор на науките по психиатрия - съдебна психиатрия, професор по съдебна психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова - специалност: психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян - специалност: психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков - специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов - специалност: психиатрия.
Д-р Христо Александров Теодосиев - специалност: психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова - специалност: психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова - специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Съдебнопсихологична експертиза
Анета Петрова Атанасова - специалност: психология - специализация по клинична и консултативна психология, допълнителна специализация по психология на развитието, образованието и културата; доктор по "Научна психология" - "Идентификация на специфични нарушения на способността за учене в начална училищна възраст".
Боряна Петрова Бонева - специалност: психология - клинична психология, превантивна психология.
Боянка Петрова Корнажева - специалност: психология.
Д-р Валентина Василева Маринова - специалност: психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска - специалност: психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Васил Илиев Димитров - специалност: социална и политическа психология.
Васка Димитрова Узунова - специалност: психология, клинична и консултативна психология, достъп до класифицирана информация.
Величка Симеонова Дошева-Христова - специалност: психология, теология.
Веселина Георгиева Величкова - специалност: психология, специализация: клинична и консултативна психология, социална психология, професионална квалификация: психолог, учител по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов - специалност: психология специализация: трудова и организационна психология, клинична и консултативна психология.
Галина Бориславова Иванова - специалност: психология, туризъм.
Галина Великова Кубратова - специалност: педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Йорданова Аспарухова - специалност: клинична психология - експерт по психологически проблеми - експерт-оценител на материални активи.
Галина Недкова Кабаджова - специалност: психология - трудова и организационна психология, доктор по психология.
Галина Христова Василева - специалност: философия, психолог.
Георги Динев Димитров - специалност: психология.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева - специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова - специалност: психология.
Димитринка Стоянова Андреева - специалност: психология, личностова патология и опасно поведение, терапевтична ситуация.
Дияна Георгиева Видева - специалност: психология - психологично консултиране, социално дело, когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки - специалност: психология - клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, психодрама - терапевт.
Елена Константинова Кърпачева - специалност: психология.
Елеонора Костадинова Василиева - специалност: психология - социална психология, съдебна психология, съдебнопсихологична експертиза, съдебнопсихиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова - специалност: психология, социална психология, клинична психология.
Жулиета Стефанова Танева - специалност: клинична психология - достъп до класифицирана информация.
Златка Върбанова Мачева - специалност: психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова - специалност: психология.
Инна Георгиева Бранева - специалност: психология, психодрама - терапевт.
Искра Нонева Митева - специалност: психология, трудова и организационна психология: клинична и консултативна психология.
Калоян Павлов Куков - специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор - психология, съдебнопсихологични експертизи.
Д-р Кирил Кирилов Петров - специалност: медицина, хирургия, лапароскопска холецистектомия.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова - специалност: психология.
Лиляна Стойкова Бехар - специалност: педагогика - специалист по педагогика и преподавател в средните училища, психология.
Люси Методиева Костадинова - специалност: психология.
Миглена Коцева Димитрова - специалност: клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова - специалност: педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова - специалност: психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация достъп до класифицирана информация.
Огнян Станчев Димов - специалност: филология, социални и хуманитарни науки - психология, клиника на тялото и психоаналитична антропология.
Плама Сергеева Христова - специалност: психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психодрама - терапевт, доктор по психология - организационна психология.
Роксана Величкова Бънъцяну - специалност: психология - клинична и консултативна психология; социална психология, ориентирана към решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Росица Иванова Маркова - специалност: психология.
Д-р Росица Цвяткова Конова - специалност: психиатрия.
Светла Кирилова Николова - специалност: психология, социална психология; когнитивно-поведенческа психотерапия; психосоциални интервенции при зависими пациенти.
Светлана Иванова Димитрова - специалност: психология, разрешение за достъп до класифицирана информация.
Снежанка Дончева Божилова - специалност: начална училищна педагогика, психология - юридическа психология, социална педагогика - мениджмънт на социално-педагогическите дейности, позитивна психотерапия, социална работа с деца и семейства в риск.
Станислав Петров Пандин - специалност: психология - детска и юношеска психология (диагностика и консултиране).
Христо Йорданов Йорданов - специалност: психология, социална психология, социална превенция.
Цанко Пантелеев Цанков - специалност: психология.
Цветелина Милчева Славова - специалност: психология, достъп до класифицирана информация.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова - специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова - специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов - специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева - специалност: психология - клинична психология, превантивна психология.
Боянка Петрова Корнажева - специалност: психология.
Д-р Валери Славчев Първанов - специалност: психиатрия.
Васка Димитрова Узунова - специалност: психология, клинична и консултативна психология - достъп до класифицирана информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов - специалност: психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова - специалност: психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психолог, учител по психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов - специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Галин Георгиев Гергов - специалност: психология, трудова и организационна психология, клинична и консултативна психология.
Галина Великова Кубратова - специалност: педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Недкова Кабаджова - специалност: психология - трудова и организационна психология, доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев - специалност: психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева - специалност: психология - достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова - специалност: психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков - специалност: психиатрия.
Дияна Георгиева Видева - специалност: психология - психологично консултиране, социално дело, когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки - специалност: психология - клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, психодрама - терапевт.
Елена Константинова Кърпачева - специалност: психология.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска - специалност: психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова - специалност: психология, социална психология, клинична психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла - специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева - специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова - специалност: психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева - специалност: психиатрия.
Златка Върбанова Мачева - специалност: психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова - специалност: психология.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова - специалност: психиатрия.
Калоян Павлов Куков - специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор - психология, съдебнопсихологични експертизи.
Лиляна Стойкова Бехар - специалност: педагогика - специалист по педагогика и преподавател в средните училища, психология.
Лиляна Цонкова Дукова - специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова - специалност: психиатрия.
Люси Методиева Костадинова - специалност: психология.
Д-р Мария Владимирова Николова - специалност: медицина, психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев - специалност: психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова - специалност: клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева - специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков - специалност: психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова - специалност: психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков - специалност: психиатрия.
Плама Сергеева Христова - специалност: психология, клинична и консултативна психология, социална психология, психодрама - терапевт, доктор по психология - организационна психология.
Д-р Петър Маринов Маринов - специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, доктор по психиатрия, доктор на науките по психиатрия - съдебна психиатрия, професор по съдебна психиатрия.
Росица Николова Ганева - специалност: психология, предучилищна педагогика - педагогически модели за познавателно и социално развитие, детска и юношеска училищна психология.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян - специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов - специалност: психиатрия.
Цанко Пантелеев Цанков - специалност: психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова - специалност: психиатрия.
Цветелина Милчева Славова - специалност: психология - достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова - специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анка Петрова Атанасова - специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова - специалност: психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов - специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева - специалност: психология - клинична психология, превантивна психология.
Д-р Валери Славчев Първанов - специалност: психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска - специалност: психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов - специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов - специалност: психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова - специалност: психология, клинична и консултативна психология, социална психология, професионална квалификация: психолог, учител по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов - специалност: психология, трудова и организационна психология, клинична и консултативна психология.
Галина Йорданова Аспарухова - специалност: клинична психология - експерт по психологически проблеми - експерт-оценител на материални активи.
Галина Недкова Кабаджова - специалност: психология - трудова и организационна психология, доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев - специалност: психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева - специалност: психология - достъп до класифицирана информация.
Доц. Д-р Димитър Петров Кючуков - специалност: психиатрия.
Дияна Георгиева Видева - специалност: психология - психологично консултиране, социално дело, когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки - специалност: психология - клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, психодрама - терапевт.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска - специалност: психиатрия.
Елена Константинова Кърпачева - специалност: психология.
Елизабет Маринова Михайлова - специалност: психология, социална психология, клинична психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла - специалност: психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева - специалност: психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова - специалност: психиатрия.
Жулиета Стефанова Танева - специалност: клинична психология - достъп до класифицирана информация.
Д-р Здравка Радославова Янчева - специалност: психиатрия.
Златка Върбанова Мачева - специалност: психология, социална психология.
Ивана Генова Иванова - специалност: психология.
Искра Нонева Митева - специалност: психология - трудова и организационна психология: клинична и консултативна психология.
Калоян Павлов Куков - специалност: психология, социална психология, клинична психология, доктор - психология, съдебнопсихологични експертизи.
Лиляна Цонкова Дукова - специалност: психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова - специалност: психиатрия.
Люси Методиева Костадинова - специалност: психология.
Д-р Методи Христов Станчев - специалност: психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова - специалност: клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова - специалност: педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова - специалност: психолог - медицинска психология и педагогическа рехабилитация, удостоверение - чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова - специалност: психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков - специалност: психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков - специалност: психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов - специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, доктор по психиатрия, доктор на науките по психиатрия - съдебна психиатрия, професор по съдебна психиатрия.
Роксана Величкова Бънъцяну - специалност: психология - клинична и консултативна психология, социална психология, ориентирана към решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова - специалност: психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян - специалност: психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков - специалност: психиатрия.
Д-р Тодор Борисов Костов - специалност: психиатрия.
Траянка Бойкова Григорова - специалност: клинична психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова - специалност: психиатрия.
Цветелина Милчева Славова - специалност: психология, удостоверение - чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова - специалност: психиатрия, здравен мениджмънт.
Цанко Пантелеев Цанков - специалност: психология.
 
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Захова - специалност: счетоводство и контрол.
Албена Любомирова Нинова - специалност: счетоводство и контрол.
Албена Стефанова Радоева - специалност: статистика и иконометрия.
Александър Иванов Кюркчиев - специалност: математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Анелия Венциславова Минчева - специалност: счетоводство и контрол.
Анелия Христова Попова-Апостолова - специалност: икономист-счетоводител.
Александър Маринов Кънев - специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Александър Симеонов Александров - специалност: счетоводство и контрол, финанси - оценител на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Теодоров Михайлов - специалност: финанси и кредит.
Александър Цветанов Попов - специалност: счетоводство и контрол.
Алла Германовна Казакова - специалност: счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева - специалност: право, счетоводни експертизи.
Анастасия Тиколова Тодорова - специалност: икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев - специалност: счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова - специалност: счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС.
Андрей Христов Кюркчиев - специалност: икономика и управление на транспорта, право.
Анелия Кирилова Златева - специалност: счетоводство и контрол; международни икономически отношения.
Анелия Тодорова Ангелова - специалност: счетоводство и контрол - достъп до класифицирана информация.
Анета Борисова Панайотова - специалност: икономика на промишлеността, право - ограничена правоспособност.
Анета Евгениева Янкова - специалност: управление и планиране на народното стопанство, организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анета Крумова Михайлова - специалност: финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова - специалност: организация на производството и управление на промишлеността, стопанско управление, съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева - специалност: финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева - специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова - специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова - специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Ани Петрова Николова - специалност: финанси и кредит.
Анита Бориславова Асенова - специалност: индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова - специалност: счетоводство и контрол - счетоводство и контрол на нефинансовите предприятия, контрол и анализ на фирмената дейност - финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова - специалност: финанси, данъчна и митническа администрация - оценител на недвижими имоти и земеделски земи, цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Анна Йорданова Христова - специалност: икономика и управление на индустрията.
Антоан Василев Георгиев - специалност: счетоводна отчетност.
Антоанета Йорданова Терзиева - специалност: счетоводство и контрол, финанси на предприятията - експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Христова Раева - специалност: организация на производството и управление в промишлеността; организация и методология на счетоводната отчетност в транспорта.
Антон Димитров Димов - специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Антонина Стефанова Ангелова - специалност: финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева - специалност: финанси и кредит, оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ася Ангелова Кръстева - специалност: контрол и анализ на фирмената дейност.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка - специалност: икономика и организация на труда.
Ардян Хюсни Дурмиши - специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Асен Боянов Кирилов - специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Асен Данчев Димитров - специалност: финанси, счетоводство и контрол, банков мениджмънт, съдебно-счетоводни експертизи.
Атанас Петров Аргиров - специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева - специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова - специалност: финанси и кредит - независим финансов одит на финансови отчети съгласно МС за финансово отчитане и МОС.
Атанаска Филипова Димитрова - специалност: счетоводна отчетност.
Ахинора Димитрова Лазарова - специалност: застрахователно и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие, технология на машиностроенето.
Беки Давид Ашер - специалност: организация на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева - специалност: счетоводство и контрол, икономика - бизнес администрация - специалист по маркетинг.
Биляна Ивова Комитова - специалност: финанси; съдебни експертизи.
Бисер Драгов Белев - специалност: счетоводство и контрол.
Блага Димитрова Димитрова - специалност: застраховане и социално дело - счетоводство и контрол.
Богданка Луканова Иванова - специалност: управление на бизнеса.
Богиня Любомирова Боянова - специалност: счетоводство и контрол.
Божидар Николов Данчев - специалност: международни икономически отношения, двигатели с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова - специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинансовите предприятия - счетоводен мениджмънт в кооперациите, икономика на търговията.
Бойко Младенов Доленски - специалност: счетоводство и контрол, информатика.
Борис Асенов Карабельов - специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев - специалност: финанси и отчетност.
Божидар Георгиев Кънев - специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт - оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи.
Божидар Стоянов Мучаков - специалност: икономика и организация на труда, организация и методоолгия на счетоводната дейност.
Борислав Андреев Боянов - специалност: счетоводство, доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност.
Борислав Димитров Божинов - специалност: публична администрация - данъчна администрация - оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски - специалност: статистика, достъп до класифицирана информация.
Боряна Александрова Добрева - специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, достъп до класифицирана информация.
Боряна Стоянова Маринова - специалност: стопанско управление, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, вътрешен одит на системи по качество, достъп до класифицирана информация.
Боянка Рангелова Георгиева - специалност: икономика и управление на селското стопанство - счетоводство, финанси и контрол.
Валентин Генчев Гетов - специалност: управление и икономика на АПП - оценител на цели държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров - специалност: икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валентин Славчев Димитров - специалност: финанси.
Валентина Василева Василева - специалност: счетоводство и контрол, организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия.
Валентина Иванова Боянова - специалност: икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов - специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев - специалност: финанси, оперативно счетоводство.
Валери Райков Ботев - специалност: управление и планиране на народното стопанство, мениджмънт, вътрешен одитор в публичния сектор.
Валери Христов Христов - специалност: организация на производството и управление в транспорта.
Валерий Иванов Обретенов - специалност: икономика и управление на строителството; оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова - специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Великова Григорова - специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова - специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
Ваня Иванова Николова - специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Радославова Рачева - специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев - специалност: външна търговия.
Васил Иванов Вутов - специалност: публична администрация - управление на европейски проекти, застрахователно дело.
Васил Любенов Василев - специалност: икономика на промишлеността, държавен финансов контрол.
Вася Стефанова Митева - специалност: машинна обработка, НСС и МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Венета Георгиева Платиканова - специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна икономика.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева - специалност: счетоводство и контрол.
Веселина Илиева Танева - специалност: ОПОИИ.
Вяра Петрова Кукова - специалност: финанси, регистриран одитор.
Васил Младенов Георгиев - специалност: икономика и организация на МТС, достъп до класифицирана информация.
Васил Тодоров Петров - специалност: планиране, МСС, одитор на системи за управление на качеството, оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова - специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, търговия - средно образование.
Василка Борисова Анастасова - специалност: икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов - специалност: счетоводна отчетност.
Велин Кънчев Филипов - специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева - специалност: счетоводство и контрол; електрически машини и апарати.
Величка Генчева Тодорова - специалност: планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Велка Георгиева Христова - специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Велян Железчев Железчев - специалност: финанси.
Венелин Борисов Томов - специалност: счетоводна отчетност - достъп до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов - специалност: финанси - съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венелин Петров Велев - специалност: счетоводна отчетност.
Венета Благоева Костадинова - специалност: машинна обработка на икономическата информация.
Венета Иванова Христова - специалност: финанси и кредит.
Венцислав Димитров Коцев - специалност: икономика на туризма, предприемачество и мениджмънт в туризма.
Венцислав Димитров Божков - специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов - специалност: финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Венцислав Николов Атанасов - специалност: управление и икономика на АПП - оценител на МПС, земеделски земи.
Вера Евтимова Профирова - специалност: машиностроителни технологии и производствена техника, счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Николова Коларова - специалност: икономика и управление на търговията.
Весела Стоянова Маркова - специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Веселин Димитров Янков - специалност: организация на производството и управление в промишлеността - ръководител движение и търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова - специалност: икономика - бизнес администрация, счетоводство и контрол - оценител на търговски предприятия, оценител на инвестиционен проект.
Веселина Цвяткова Борисова - специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Виктор Георгиев Сираков - специалност: икономика и управление на търговията.
Виктор Димитров Евтимов - специалност: счетоводство и контрол.
Виктория Николаева Ценова - специалност: счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова - специалност: аграрна икономика, икономист по АПП, валутен касиер и обменител.
Веселина Динкова Динкова - специалност: счетоводство и контрол, външна търговия и международно право, международни счетоводни стандарти.
Веска Димитрова Спасова - специалност: икономика на промишлеността, МСС.
Веска Стефанова Грънчарова - специалност: счетоводна отчетност, удостоверение - чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС - достъп до класифицирана информация.
Виктория Младенова Митова - специалност: финанси.
Виолета Венелинова Георгиева - специалност: счетоводна отчетност - достъп до класифицирана информация.
Виолета Иванова Докузова - специалност: финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова - специалност: икономика и управление на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Виолета Димитрова Панчева - специалност: управление и икономика на АПП - експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Кирилова Иванова - специалност: счетоводство и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, стопански и финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова - специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова - специалност: счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова - специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду - специалност: финанси.
Влади Христов Чамов - специалност: икономическа педагогика.
Владимир Емилов Григоров - специалност: финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Тинев - специалност: счетоводство и контрол.
Владимир Атанасов Буюклиев - специалност: международни икономически отношения.
К.и.н.Владимир Иванов Шулев - специалност: организация на производството и управление на производствения процес, математика - математическо осигуряване, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, финансови активи и финансови институции.
Владимир Райчев Йорданов - специалност: икономист по транспорта, вътрешен одитор в публичния сектор.
Владимира Петрова Сарандалиева - специалност: счетоводство и контрол.
Галина Божидарова Василева - специалност: счетоводство и одитинг.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова - специалност: финанси.
Галина Лозева Зафирова - специалност: счетоводство и контрол, икономика - бизнес администрация, икономика, планиране и отчетност на търговията.
Галя Василева Аламинова - специалност: организация на производството и управление на транспорта, финансист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.
Галя Милчева Маринова - специалност: счетоводство и контрол.
Галя Иванчова Парашкевова - специалност: стопанско управление - управление на фирмената сигурност, счетоводство.
Ганка Миткова Герасимова - специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Генади Христов Ангелов - специалност: публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев - специалност: счетоводство и контрол.
Георги Атанасов Атанасов - специалност: счетоводна отчетност, макроикономика - управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Драгомиров Бакърджиев - специалност: финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Костадинов Русев - специалност: счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджмънт, електронна техника и микроелектроника.
Георги Крумов Стоилов - специалност: икономика, организация и управление на селското стопанство.
Георги Петров Захариев - специалност: икономика и управление на транспорта - съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Младенов - специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Стоянов - специалност: икономика на промишлеността.
Георги Сандов Николов - специалност: финанси. Счетоводство и контрол.
Георги Троцки Малев - специалност: икономика на сигурността и отбраната - финанси и счетоводство на въоръжените сили, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, финансов ревизор, достъп до класифицирана информация.
Гергана Велемирова Георгиева - специалност: финанси и кредит - финансово право.
Гергана Томова Масурска - специалност: счетоводство и контрол; бизнес администрация.
Гергана Христова Георгиева - специалност: стопанско управление.
Гергина Максимова Атанасова - специалност: Планиране.
Гинка Борисова Конова - специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Грета Петрова Тотева - специалност: маркетинг и мениджмънт - достъп до класифицирана информация.
Григор Димитров Григоров - специалност: икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова - специалност: статистика, цени и ценообразуване, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол и вътрешен одит. Одит в общините.
Даниел Сергеев Илиев - специалност: счетоводство.
Даниела Богданова Гигова - специалност: икономика и мениджмънт, инженер по компютърни системи, обследване за енергийна ефективност.
Даниела Василева Джаджарова - специалност: икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Иванова Паунова - специалност: счетоводна отчетност - съдебно-счетоводни експертизи.
Даниела Илиева Василева - специалност: икономика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, маркетинг и иновация, кариерен консултант, педагог.
Даниела Митова Баева - специалност: счетоводство и контрол - оценител на земеделски земи, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, цели държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова - специалност: икономика и управление промишлеността - оперативно управление в производствения процес в промишлеността.
Даниела Христова Иванова - специалност: счетоводство и контрол.
Данчо Петров Данчев - специалност: икономика и управление на търговията - достъп до класифицирана информация.
Даня Николова Иванова - специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова - специалност: финанси - информационни технологии в банковото дело.
Деница Юриева Маринова - специалност: счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова - специалност: счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Бойкова Велинова - специалност: бизнес администрация, финанси.
Десислава Георгиева Панталеева - специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова - специалност: счетоводство и контрол.
Десислава Росенова Бояджиева - специалност: счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова - специалност: счетоводство и контрол, агромениджмънт.
Диан Сергеев Тишевишки - специалност: икономика - международна икономика и мениджмънт.
Диана Божидарова Василева - специалност: счетоводство и контрол, фирмено счетоводство.
Диана Данчева Георгиева - специалност: икономика и организация на труда.
К.и.н. Диана Иванова Бобевска - специалност: икономика и организация на селското стопанство.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова - специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитър Георгиев Бакърджиев - специалност: финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров - специалност: икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров - специалност: аграрна икономика, експерт-счетоводител/регистриран одитор.
Димитър Живков Живков - специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър Карушков Димитров - специалност: счетоводство и контрол.
Димитър Кирилов Радонов - специалност: счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев - специалност: счетоводна отчетност - оценител на инвестиционен проект.
Димитрина Владимирова Крумова - специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, средно образование, МСС.
Димитринка Вълкова Беевска - специалност: счетоводство и контрол, маркетинг, счетоводство и анализ.
Димитринка Стоянова Минева - специалност: икономика и управление на селското стопанство; вътрешен одитор в публичния сектор; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова - специалност: счетоводна отчетност.
Димчо Атанасов Борисов - специалност: финанси и кредит, икономика на транспорта, автотехническа експертиза.
Дияна Иванова Стефанова-Евтимова - специалност: счетоводство и контрол, металургия на черните метали - оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Добрин Стефанов Иванов - специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова - специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов - специалност: икономика на труда - достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол, аграрна икономика, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева - специалност: счетоводство и контрол.
Донка Димитрова Петрова - специалност: икономист счетоводител, мениджър, експерт счетоводител - регистриран одитор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Доротея Максимова Бачева - специалност: икономика на търговията.
Дъблина Стефанова Илиева - специалност: счетоводна отчетност.
Дора Любенова Гърчева - специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Дора Петрова Марелова - специалност: счетоводна отчетност, оценител на търговски предприятия.
Евгения Георгиева Павлова - специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева - специалност: счетоводство и контрол.
Евгения Николова Генова-Петрова - специалност: счетоводна отчетност.
Евгения Пенкова Коева - специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Евелина Първанова Манчева-Тонева - специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Валериева Петкова - специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Христова Мирчева - специалност: банково, застрахователно и осигурително дело. Икономист-счетоводител.
Елена Алексанровна Моллова - специалност: счетоводство и контрол, МСС.
Елена Илиева Илиева - специалност: международни икономически отношения.
Елена Георгиева Павлова - специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Колева Йолашка-Митова - специалност: счетоводство и контрол - достъп до класифицирана информация.
Елена Константиновна Асенова - специалност: планиране на промишлеността - международни счетоводни стандарти.
Елена Крумова Малинова - специалност: счетоводна отчетност.
Еленка Петрова Иванова - специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова - специалност: счетоводство и контрол.
Елена Петрова Томова - специалност: счетоводство и контрол, международни икономически отношения.
Елена Стефанова Георгиева - специалност: икономика на промишлеността.
Елена Янкова Димитрова - специалност: счетоводство и контрол.
Елза Цветанова Фролошка - специалност: туризъм, оперативно счетоводство.
Елисавета Владова Асенова - специалност: икономика и организация на труда - оценител на търговски предприятия.
Елисавета Христова Джеренарова - специалност: счетоводна отчетност.
Елица Асенова Маркова - специалност: счетоводна отчетност - подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елка Павлова Коцева - специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова - специалност: счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Емил Атанасов Марин - специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Димитров Нейков - специалност: счетоводство и контрол - достъп до класифицирана информация.
Емил Димитров Симеонов - специалност: икономика и управление на търговията, финанси и счетоводство, право.
Емил Любенов Генов - специалност: социално икономическо планиране.
Д-р Емил Емилов Митов - специалност: стопанско управление - стратегическо управление.
Емил Трайков Стоянов - специалност: счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Бонева Стоянова - специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Георгиева Тодорова - специалност: бизнес администрация.
Емилия Живкова Хаджиева - специалност: икономика и управление на селското стопанство, финанси и кредит - средно образование.
Емилия Стоянова Захариева - специалност: счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Емил Костов Ангелов - специалност: финанси - банково дело.
Жанета Иванова Илиева - специалност: счетоводство и контрол - съдебно-счетоводни експертизи.
Жени Петкова Гаджалова - специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Живка Янчева Баджакова - специалност: счетоводство и контрол.
Жулиета Страшимирова Господинова - специалност: икономика на строителството - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Здравко Николаев Иванов - специалност: счетоводство и контрол.
Здравка Илиева Георгиева - специалност: счетоводител и икономист - средно специално образование.
Златка Танева Добрева - специалност: икономика на вътрешната търговия - оценител на земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Зорка Костадинова Георгиева - специалност: счетоводна отчетност.
Зорница Вълкова Михалова - специалност: финанси.
Зорница Николаева Иванова - специалност: икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова - специалност: маркетинг и мениджмънт - съдебно-счетоводни експертизи.
Зоя Димитрова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол, агроном - полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Зоя Методиева Владимирова - специалност: планиране на народното стопанство, икономист.
Ивайло Валентинов Динев - специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Иванов Делийски - специалност: счетоводство и контрол, финансово-счетоводни експертизи.
Ивайло Милчев Милованов - специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев - специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Ивайло Петков Узунов - специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Ивайло Симеонов Стоев - специалност: счетоводство и контрол.
Иван Александров Тодоров - специалност: икономика и управление на индустрията.
Иван Борисов Вутов - специалност: икономика на труда, санитарен инспектор.
Иван Владимиров Лазаров - специалност: счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов - специалност: икономика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров - специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Емилов Милев - специалност: маркетинг, съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Методиев Шопниколов - специалност: автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Младенов - специалност: счетоводна отчетност.
Иван Николаев Ачев - специалност: икономика и управление на индустрията.
Иван Петров Йонов - специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор - достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков - специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Стоянов Иванов - специалност: счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов - специалност: финанси и кредит, счетоводство на селското и горското стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие - достъп до класифицирана информация.
Иванка Георгиева Златева - специалност: финанси и кредит; бизнес администрация.
Ивелина Христова Манчева - специалност: финанси.
Иво Любомиров Димов - специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки - специалност: счетоводство и контрол.
Илиан Атанасов Георгиев - специалност: счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова - специалност: счетоводна отчетност.
Илия Стефанов Алексиев - специалност: народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев - специалност: финанси, счетоводство, оценител на търговски предприятия и вземания.
Илияна Георгиева Милкова - специалност: счетоводство и одитинг.
Илияна Петрова Тодорова - специалност: стопанско управление.
Илка Нецова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов - специалност: счетоводство и контрол.
Ирена Василева Цветкова - специалност: финанси.
Ирена Георгиева Брильянтщикова - специалност: социално икономическо планиране.
Ирина Димитрова Кьосева - специалност: счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова - специалност: социално-икономическо планиране.
Ирина Стефанова Спасова - специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Тодорова Илиева - специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова - специалност: счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова - специалност: икономика и организация на селското стопанство, основи на мениджмънта.
Йоана Тодорова Коновска - специалност: счетоводство и контрол.
Йонко Дочков Петров - специалност: финанси, икономическа информатика.
Йордан Атанасов Моллов - специалност: статистика и иконометрия, международни връзки, бизнес администрация - финанси/счетоводство, доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов - специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство и одит по международни стандарти, банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йорданка Костадинова Александрова - специалност: маркетинг, счетоводство и контрол - информационни технологии в счетоводството и одита в нефинансовите предприятия.
Йорданка Николова Манова - специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Йорданка Павлова Лазарова - специалност: икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова - специалност: финанси, икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова - специалност: икономика на индустрията - ОПУП, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стефанова Панайотова - специалност: статистика.
Йорданка Стойнева Канова - специалност: икономика и организация на МТС - фирмено счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова - специалност: макроикономика, банково и застрахователно дело.
Йорданка Тончева Кавръкова - специалност: икономика на вътрешната търговия.
Камен Иванов Станков - специалност: икономика и управление на индустрията - оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Капка Петрова Чакова - специалност: финанси, икономика.
Катерина Атанасова Михова - специалност: икономика на вътрешната търговия, горско стопанство - достъп до класифицирана информация.
Катерина Георгиева Захариева - специалност: счетоводство и контрол.
Катя Атанасова Иванова - специалност: финанси, публични финанси.
Катя Любомирова Стоилкова - специалност: икономист-счетоводител.
Катя Светлинова Занева - специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Катя Спасова Иванова - специалност: счетоводна отчетност.
Клавдия Иванова Луканова - специалност: счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Кирил Димитров Георгиев - специалност: финанси, счетоводство и контрол, право.
Кирил Кралчев Методиев - специалност: счетоводна отчетност.
Констанца Иванова Александрова - специалност: финанси и кредит, държавен финансов контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров - специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Костадин Иванов Драгнев - специалност: счетоводство и контрол, икономика на малките и средни предприятия.
Красимир Костов Киров - специалност: счетоводство и контрол.
Красимир Манолов Петров - специалност: счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева - специалност: икономика на търговията и промишлеността - средно икономическо.
Красимира Славчева Тодорова - специалност: финанси.
Крум Янков Николов - специалност: счетоводство и контрол - международни икономически отношения и митническа политика.
Кънчо Аркадиев Николов - специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Лазарина Николова Койчева - специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Лидия Ангелова Занова - специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство - финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Богомилова Пешева - специалност: счетоводство и контрол.
Лидия Георгиева Савкова - специалност: икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Гергинова Петкова - специалност: счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Лидия Добринова Кираджиева - специалност: финанси и кредит.
Лидия Петрова Лазарова-Атева - специалност: счетоводна отчетност - МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Лидия Петрова Лютакова - специалност: счетоводство и контрол.
Лидия Траянова Илиева - специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова - специалност: финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова - специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова - специалност: икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова - специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността - данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лилия Фидосова Томова - специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Георгиева Станева - специалност: ИОМТС, научна организация на производството, труда и управлението в промишлеността; данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Димитрова Пенева - специалност: икономика на труда, финанси и счетоводство.
Лиляна Пламенова Свиленова - специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Савова Доленска - специалност: счетоводство и контрол, МСС.
Лозан Кирилов Дойчев - специалност: статистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова - специалност: счетоводство и контрол, мениджмънт и маркетинг - оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Лъчезар Асенов Лазаров - специалност: управление на териториалните системи - счетоводство и контрол.
Любен Василев Любенов - специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на финансови активи и финансови институции.
Любка Огнянова Иванова - специалност: икономика на кооперациите, финанси, регистриран одитор.
Любомир Аспарухов Иванов - специалност: счетоводство и контрол, организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия.
Любомир Бонов Бонев - специалност: социално-икономическо планиране, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски - специалност: счетоводство, право.
Любомир Илиев Полинчев - специалност: счетоводна отчетност - дипломиран одитор, независим финансов одит по международните счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия - фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност - маркетинг и мениджмънт.
Любомир Цветков Йотов - специалност: международни икономически отношения - съдебно-счетоводни експертизи.
Людмил Митев Недялков - специалност: счетоводство и контрол, здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева - специалност: счетоводна отчетност, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Магдалена Асенова Марчева - специалност: финанси.
Малинка Атанасова Димитрова - специалност: икономика на промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Маргарита Евгениева Ранчинска - специалност: счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова - специалност: финанси и кредит, държавни финанси, финанси, счетоводство и данъчно регулиране дейността на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева - специалност: счетоводна отчетност.
Маргарита Петкова Динкова - специалност: финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова - специалност: финанси и кредит - достъп до класифицирана информация.
Мариана Величкова Божкова - специалност: финанси и кредит, банково дело, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Димова Ангелова - специалност: икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики, копия и интерпретации на предмети от метали, оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Мариана Стефанова Станева - специалност: икономическа информатика, икономика на транспорта, счетоводство с програмен продукт, международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариана Трендафилова Николова - специалност: икономика и организация на селското стопанство - научна организация и заплащане на труда.
Мариана Цветанова Крумова - специалност: организация на производството и управление на промишлеността, счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мариела Йончева Финкова - специалност: счетоводство и контрол, индустриален мениджмънт - маркетинг.
Мариета Димитрова Плочева - специалност: икономика и организация на труда, бизнес френски, трансферно ценообразуване.
Мариета Иванова Камбова - специалност: финанси, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева - специалност: счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова - специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт "КОНТО", съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марина Веселинова Златарева - специалност: финансов мениджмънт, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова - специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева - специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Марияна Тонева Банчева - специалност: стопанско управление; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Марко Петров Терзийски - специалност: счетоводна отчетност.
Марийка Стефанова Цолачева - специалност: интелектуална собственост, финанси и счетоводство - оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова - специалност: народностопанско планиране.
Марина Иванова Георгиева - специалност: финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова - специалност: счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова - специалност: икономика и управление на промишлеността, интелектуална собственост, право.
Мария Богомилова Златкова - специалност: счетоводство и контрол.
Мария Бонева Петкова - специалност: икономика и управление на транспорта - публична администрация.
Мария Георгиева Малева - специалност: икономика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева - специалност: счетоводна отчетност - оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Лозанова Симеонова - специалност: икономика и управление на търговията.
Мария Кирилова Костова - специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Манолова Балджиева - специалност: финанси и кредит, застрахователен мениджмънт; вътрешен одитор в публичния сектор.
Мария Николаева Иванова - специалност: стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Петрова Колева - специалност: финанси и кредит, право.
Мария Райкова Райкова - специалност: счетоводство и контрол, здравен мениджмънт, химия.
Мария Стефанова Войникова - специалност: икономика на промишлеността.
Мария Христова Димитрова - специалност: финанси и кредит, финанси и управление на фирмите, управление и счетоводство на малката фирма.
Мартина Валентинова Петрова - специалност: счетоводство и контрол, публична администрация.
Мая Ангелова Петрова - специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Мая Тодорова Бунтаджийски - специалност: управление на промишлеността, банков мениджмънт, счетоводство на промишлеността, вътрешен одитор и мениджър на системи за управление на качеството ISO/DIS 9001:2015 и на сигурността на информацията ISO/IES 27001.
Меглена Петрова Желенска - специалност: маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев - специалност: икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова - специалност: счетоводство и контрол, независим финансов одит, достъп до класифицирана информация.
Милен Бончев Стоев - специалност: икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни експертизи.
Милен Димитров Николов - специалност: счетоводство и контрол, организация и управление на бизнеса.
Милен Максимов Бачев - специалност: икономическа педагогика.
Милена Георгиева Андреева - специалност: икономика на кооперациите.
Милена Димова Рашева - специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление на индустрията.
Милена Милчева Петканова - специалност: финанси, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Милена Светломирова Миткова - специалност: счетоводство и контрол.
Милвена Асенова Стоичкова - специалност: счетоводство и контрол.
Милита Йорданова Христова - специалност: управление и планиране, дипломиран одитор, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова - специалност: икономика и управление на търговията, оценител на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева - специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милко Августинов Павлов - специалност: счетоводна отчетност - достъп до класифиц.информация.
Милю Петков Герганов - специалност: счетоводна отчетност.
Мима Трифонова Неделчева - специалност: финанси и кредит, управление и счетоводна отчетност на фирмата, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мимоза Вутова Влъчкова - специалност: счетоводство и контрол - достъп до класифиц.информация.
Мимоза Стоянова Миланова - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия - достъп до класифицирана информация.
Мирена Милкова Шотекова - специалност: стопански и финансов контрол, счетоводство и контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирена Николаева Димитрова - специалност: счетоводство и контрол.
Мирослав Жеков Николов - специалност: финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Момчил Станчев Тиков - специалност: финанси, регистриран одитор към ИДЕС.
Надка Илиева Китанова - специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Димитрова Шаллиева - специалност: макроикономика; счетоводно отчитане, финансови и инвестиционни анализи.
Наталия Петрова Каменова - специалност: финанси и кредит, достъп до класифицирана информация.
Надежда Коцова Тодорова - специалност: счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова - специалност: финанси и кредит.
Надя Силуанова Иванова - специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Невена Радославова Калницка - специалност: икономика на кооперациите, съдебно-счетоводни експертизи.
Недка Иванова Петрова - специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен транспорт.
Недко Йорданов Тодоров - специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Недялка Георгиева Йоцова - специалност: икономика на промишлеността.
Нели Димитрова Малинова - специалност: счетоводство и контрол.
Нели Желева Терзиева - специалност: стокознание.
Нели Иванова Димитрова - специалност: икономика и организация на труда.
Нели Петрова Михайлова - специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нели Христова Владимирова - специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Атанасов Атанасов - специалност: икономика и управление на транспорта, счетоводство и контрол.
Николай Георгиев Лазаров - специалност: счетоводство и контрол.
Николай Жеков Милев - специалност: научна организация на управленската дейност, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оборотни и дълготрайни материални активи, недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия.
Николай Маринов Лозенски - специалност: икономика на промишлеността, вътрешен одитор в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров - специалност: счетоводство и контрол, експерт-счетоводител/дипломиран одитор, оценител на търговски предприятия и вземания, финансов мениджмънт.
Николай Стоянов Желенски - специалност: планиране на народното стопанство.
Извършване на независим финансов одит по международните счетоводни и одиторски стандарти, оценка на земеделски земи.
Николина Георгиева Танева - специалност: стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Николинка Стефанова Баракова - специалност: финанси и кредит, оценка на цели държавни и общински предприятия, международни счетоводни стандарти.
Нина Атанасова Зоичкина - специалност: статистика.
Огнян Ганчев Ганев - специалност: финанси, инвестиционен консултант, брокер на ценни книжа.
Огняна Христова Танева - специалност: счетоводна отчетност, обществени поръчки, международни счетоводни стандарти, данъчно законодателство и данъчно облагане - достъп до класифицирана информация.
Олга Георгиева Миленкова - специалност: икономика на труда и социалното дело, здравна икономика, регистриран одитор, съдебно-счетоводен експерт.
Орлин Георгиев Константинов - специалност: икономист по социално-икономическа информация.
Пейо Тошев Йорданов - специалност: финанси и кредит, финансови пазари, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант, сделки с държавни ценни книжа.
Пенка Александрова Делчева - специалност: организация на производство и управление в транспорта - оценка на недвижими имоти, оценител на оборотни и дълготрайни активи, достъп до класифицирана информация.
Пенка Итова Желязкова - специалност: счетоводство и контрол - оценител на недвижими имоти.
Пенка Кирилова Стоянова - специалност: счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт - оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Пепа Иванова Карапанчева - специалност: аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петко Пенчев Тодоров - специалност: счетоводство и контрол.
Петър Благоев Иванов - специалност: икономика и управление на търговията, банков мениджмънт.
Петър Дренчев Каменов - специалност: финанси, икономика със специализация икономическа педагогика и психология.
Петър Илиев Иванов - специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров - специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов - специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев - специалност: счетоводна отчетност.
Петър Христов Ковачев - специалност: финанси.
Петя Иванова Радева - специалност: ИОМТС.
Петя Костадинова Маринова - специалност: счетоводство и контрол, право.
Пламен Иванов Антов - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия - оценител на цели предприятия, недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пламен Иванов Данаилов - специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Пламен Кимонов Илиев - специалност: счетоводство и контрол, право.
Победа Гечева Йонова - специалност: организация на машинната обработка, икономическа информация.
Полина Димитрова Кавръкова - специалност: счетоводство и контрол, синдик, оценител на търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Полина Методиева Александрова - специалност: промишлена топлотехника, икономика и управление на промишлеността, финанси и счетоводство, съдебно-счетоводен експерт.
Радка Йорданова Бончева - специалност: икономика на промишлеността.
Радка Кирилова Василева - специалност: счетоводна отчетност.
Радка Ненова Николова - специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството - средно образование, финансово-счетоводни проблеми.
Радка Пламенова Василева - специалност: икономика - счетоводство и одитинг.
Радослав Атанасов Желязов - специалност: търговия и маркетинг, стопанско управление.
Радост Александрова Димитрова - специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева - специалност: счетоводство и контрол - квалификация: управление на административната дейност.
Ралица Веселинова Василева - специалност: търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов - специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводен експерт - вещо лице.
Рени Димитрова Стоянова - специалност: икономика и управление на индустрията, счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова - специалност: икономика и управление на търговията; счетоводство и контрол.
Рилка Стефанова Недялкова - специалност: финанси и кредит.
Розалина Василева Колева - специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск, валутни опции, международни разплащания, извършвани от ТБ.
Росен Руменов Стоянов - специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и вземания.
Росен Стоянов Костов - специалност: икономика, лицензиран оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева - специалност: счетоводна отчетност, стопанско управление - оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Георгиева Асенова - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова - специалност: счетоводство и контрол, икономика - бизнес администрация.
Росица Иванова Младенова - специалност: икономика и организация на труда, икономика на здравеопазването.
Росица Маринова Гергова - специалност: организация на производството и управление в промишлеността, ИОУ на културата, международни счетоводни стандарти, национални счетоводни стандарти за финансови отчети за МСП.
Росица Петрова Мечкарова - специалност: икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова - специалност: икономика и управление на индустрията, математика - числени методи и алгоритми.
Росица Станчева Томова - специалност: икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов - специалност: счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Емилов Василев - специалност: счетоводство и контрол.
Румен Михайлов Михайлов - специалност: управление и икономика на АПК, управление и организация на финансите, съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Александрова Георгиева - специалност: икономика и управление в промишлеността.
Румяна Василева Цаканска - специалност: счетоводство и контрол, здравен мениджмънт.
Румяна Вергилова Начева - специалност: ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка на електронноизчислителна техника.
Румяна Любенова Ценкова - специалност: икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева - специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството - средно образование.
Румяна Христова Димитрова - специалност: финанси и кредит.
Сашо Христов Николов - специалност: икономика и организация на селското стопанство - оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, оценка на цели държавни и общински предприятия, оценка на други активи (ново и съвременно българско изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Евтимова Михайлова - специалност: ОПОИИ - организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Светла Иванова Деянова - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова - специалност: счетоводство и контрол, експлоатация и организация на съобщенията, борсов посредник.
Светла Стоянова Михайлова - специалност: търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светла Цветанова Янева - специалност: счетоводна отчетност.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова - специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова - специалност: счетоводство и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите предприятия.
Светлана Цветанова Павлова - специалност: счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Светослава Радева Георгиева - специалност: икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова - специалност: счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова - специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство; вътрешен одитор в публичния сектор - достъп до класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева - специалност: счетоводна отчетност.
Силвия Борисова Богоева - специалност: счетоводство и контрол.
Силвия Николова Якимова - специалност: счетоводство на нефинансовите предприятия, счетоводен мениджмънт в търговските дружества, здравен мениджмънт.
Силвия Никифорова Свиленова - специалност: счетоводство и контрол; управление на човешките ресурси.
Симеон Борисов Илиев - специалност: бизнес администрация, съдебно-счетоводни експертизи.
Симка Милева Мачорска - специалност: икономика на вътрешната търговия, организация и автоматизация на отчетността на фирмата.
Славейка Владимирова Кичева - специалност: финанси - банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев - специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Георгиева Димитрова - специалност: счетоводство и контрол.
Снежка Кирилова Илиева - специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление - бизнес администрация, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Спаска Методиева Атанасова - специалност: икономист, икономика на транспорта, оценител на финансови институции.
Стамена Борисова Ненкова - специалност: публична администрация, експерт-проверител на измами.
Снежана Борисова Илиева - специалност: счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева - специалност: съдебно-счетоводни експертизи.
Снежана Тодорова Петрова - специалност: счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова - специалност: икономика на промишлеността, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Снежка Кирилова Илиева - специалност: икономика - бизнес администрация, стопанско управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова - специалност: счетоводство и контрол - достъп до класифицирана информация.
Софка Петрова Боянова - специалност: управление и планиране на народното стопанство.
Софрони Георгиев Атанасов - специалност: счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.
Станислав Веселинов Юрчиев - специалност: счетоводство и контрол, финанси, право.
Стефка Йорданова Василева - специалност: счетоводство и контрол.
Стефка Христова Найденова - специалност: управление и икономика на АПП.
Стоимен Иванов Петков - специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев - специалност: счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов - специалност: икономика на вътрешната търговия - достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев - специалност: народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Георгиева Кленова - специалност: счетоводна отчетност.
Стоянка Станкова Йорданова - специалност: икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова - специалност: икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова - специалност: счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова - специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева - специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова - специалност: икономика и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева Кляшева - специалност: счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова - специалност: магистър по икономика, маркетолог, оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на оборотни и дълготрайни активи, експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове.
Татяна Кирилова Анева - специалност: счетоводство и контрол.
Татяна Христова Парзулова - специалност: счетоводна отчетност, организация и методология на счетоводната отчетност, оценител на недвижими имоти.
Тамара Михайловна Стоилова - специалност: икономика, организация и управление на селското стопанство.
Таня Петрова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол, финанси - достъп до класифицирана информация.
Таня Тодорова Чолева-Гемкова - специалност: икономика.
Татяна Христова Димитрова - специалност: икономика на промишлеността, финансово счетоводство, финансов контрол и одиторски стандарти, търговско право.
К.м.н. Ташо Василев Ташев - специалност: статистика, медицинска статистика, медицинска информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова - специалност: финанси и кредит.
Теодора Василева Златанова - специалност: счетоводство и контрол.
Теодора Димова Томова - специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Тереза Спасова Добрева - специалност: счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова - специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова - специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски предприятия.
Тодорка Стоянова Нейчева - специалност: планиране и прогнозиране на икономическите системи.
Тошко Йорданов Георгиев - специалност: счетоводство и контрол.
Тошко Николов Поптолев - специалност: финанси и кредит, регистриран одитор - независим финансов одит на финансови отчети.
Феня Николова Евтимова - специалност: икономика и управление на социално-културните дейности.
Филка Славова Станимирова - специалност: търговия и отчетност в търговията.
Христина Борисова Минева - специалност: счетоводна отчетност.
Христина Иванова Стамова - специалност: счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Христина Любенова Иванова - специалност: счетоводство и контрол, МСС, достъп до класифицирана информация.
Христина Петкова Староманова - специалност: счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков - специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров - специалност: икономика и организация на труда.
Христо Иванов Димитров - специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Узунов - специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Христо Илиев Чамов - специалност: счетоводна отчетност.
Христо Петров Христов - специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Цанка Павлова Харалампиева - специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Цвета Георгиева Търкаланова - специалност: икономика, корпоративни финанси.
Цвета Петрова Хаджиева - специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Василев Григоров - специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Цветан Николов Лалев - специалност: икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова - специалност: финанси, технология на каучука и пластмасите, педагог.
Цветанка Харалампиева Семкова - специалност: финанси.
Цветана Любенова Иванова - специалност: счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова - специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството - средно образование.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова - специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цветелина Фидосова Недкова - специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цена Георгиева Джагарова - специалност: икономика на промишлеността, право.
Цонка Николова Гергова - специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции - банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлия Георгиева Кърчева - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Юлия Георгиева Янкова - специалност: счетоводство и контрол.
Юлия Иванова Нитова - специалност: счетоводна отчетност.
Юлия Страхилова Гъркова - специалност: счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова - специалност: икономика и управление на търговията.
Юлияна Красимирова Маврова - специалност: счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Юлия Борисова Христова - специалност: финанси и кредит.
Юлия Николова Борисова - специалност: счетоводна отчетност.
Юрий Каменов Йорданов - специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлия Славчева Маринова - специалност: икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.
Юлка Георгиева Дянкова - специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев - специалност: финанси.
Явор Николаев Иванов - специалност: счетоводство и контрол, професионална педагогика.
Яна Стоянова Дешева - специалност: физика и математика, счетоводство и контрол, банково и бюджетно счетоводство.
Янка Желязкова Демирева - специалност: статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова - специалист: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Паскалева Чалъкова - специалност: икономика на промишлеността, международни счетоводни стандарти.
Ясен Петров Стефанов - специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Анелия Иванова Стойкова - специалност: прогнозиране и планиране на икономическите системи, Европейска административна практика.
Антоанета Христова Раева - специалност: организация на производството и управление в промишлеността; организация и методология на счетоводната отчетност в транспорта.
Албена Любомирова Нинова - специалност: счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова - специалност: финанси.
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева - специалност: застраховане и социално дело, финанси.
Александър Иванов Кюркчиев - специалност: математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Александър Симеонов Александров - специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.
Александър Цветанов Попов - специалност: счетоводство и контрол.
Анастасия Тиколова Тодорова - специалност: икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев - специалност: счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова - специалност: счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анелия Кирилова Златева - специалност: счетоводство и контрол; международни икономически отношения.
Анета Евгениева Янкова - специалност: управление и планиране на народното стопанство, организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анета Златева Иванова - специалност: минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, оценител на търговски предприятия и вземания.
Анета Крумова Михайлова - специалност: финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова - специалност: организация на производството и управление на промишлеността, стопанско управление, съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева - специалност: финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева - специалност: планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова - специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова - специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова - специалност: индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова - специалност: счетоводство и контрол - счетоводство и контрол на нефинансовите предприятия, контрол и анализ на фирмената дейност - финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова - специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Антоанета Йорданова Терзиева - специалност: счетоводство и контрол, финанси на предприятията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Иванова Първанова - специалност: маркетинг и мениджмънт, сертификат по обществени поръчки, достъп до класифицирана информация.
Антоанета Николова Дръндова - специалност: маркетинг и мениджмънт, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения.
Антон Димитров Димов - специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Антонина Стефанова Ангелова - специалност: финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева - специалност: финанси и кредит, оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши - специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Асен Боянов Кирилов - специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка - специалност: икономика и организация на труда.
Атанас Петров Аргиров - специалност: икономика на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева - специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова - специалност: финанси и кредит, независим финансов одит на финансови отчети съгласно МС за финансово отчитане и МОС.
Беки Давид Ашер - специалност: организация на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева - специалност: счетоводство и контрол, икономика - бизнес администрация, специалист по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова - специалност: застраховане и социално дело, счетоводство и контрол.
Богданка Луканова Иванова - специалност: управление на бизнеса.
Божидар Георгиев Кънев - специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт - оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи.
Божидар Николов Данчев - специалност: международни икономически отношения, двигатели с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова - специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинансовите предприятия - счетоводен мениджмънт в кооперациите, икономика на търговията.
Борис Асенов Карабельов - специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев - специалност: финанси и отчетност.
Борислав Димитров Божинов - специалност: публична администрация, данъчна администрация - оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски - специалност: статистика, достъп до класифицирана информация.
Борислав Стефанов Арнаудов - специалност: икономика и управление на транспорта.
Боян Василев Френкев - специалност: стопанско управление, маркетинг, икономика на интелектуалната собственост.
Валентин Генчев Гетов - специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров - специалност: икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валентина Иванова Боянова - специалност: икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов - специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев - специалност: финанси, оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов - специалност: организация на производството и управл. в транспорта.
Валерий Иванов Обретенов - специалност: икономика и управление на строителството; оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова - специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Великова Григорова - специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова - специалност: икономика и управление на търговията, международни икономически отношения, право - оценител на права на интелектуална и и индустриална собственост, на цели държавни и общински предприятия, достъп до класифицирана информация.
Ваня Петкова Петрова - специалност: счетоводство и контрол - счетоводство, анализ и контрол на търговската дейност; пълна правоспособност на отговорен актюер.
Ваня Радославова Рачева - специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев - специалност: външна търговия.
Васил Иванов Вутов - специалност: публична администрация - управление на европейски проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев - специалност: икономика, организация и управление на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения, активи, земеделски земи.
Василка Борисова Анастасова - специалност: икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов - специалност: счетоводна отчетност.
Вася Стефанова Митева - специалност: машинна обработка, НСС и МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Велин Кънчев Филипов - специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева - специалност: счетоводство и контрол; електрически машини и апарати.
Величка Генчева Тодорова - специалност: планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Велян Железчев Железчев - специалност: финанси.
Венелин Борисов Томов - специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов - специалност: финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова - специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна икономика.
Венцислав Димитров Божков - специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов - специалност: финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Вера Николова Коларова - специалност: икономика и управление на търговията, икономист-търговец.
Веселин Владиславов Василев - специалност: финанси, банково дело - експлоатация и ремонт на летателните апарати, основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България, мениджмънт на военновъздушните сили, оценител на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Веселин Димитров Янков - специалност: организация на производството и управление в промишлеността - ръководител движение и търговска експлоатация.
Веселин Лъчезаров Грозданов - специалност: икономика на транспорта.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева - специалност: счетоводство и контрол.
Веселина Георгиева Попова - специалност: икономика - бизнес администрация, счетоводство и контрол - оценител на търговски предприятия, оценител на инвестиционни проекти.
Веселина Илиева Танева - специалност: ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация).
Виктория Младенова Митова - специалност: финанси.
Виктория Чавдарова Цекова - специалност: стопанско управление.
Виолета Иванова Докузова - специалност: финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова - специалност: икономика и управление на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова - специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова - специалност: счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова - специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду - специалност: финанси.
Виолетка Стоянова Стойкова - специалност: счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова - специалност: аграрна икономика, икономист по АПП, валутен касиер и обменител.
Владимир Василев Кинов - специалност: планиране и прогнозиране на икономическите системи, МИО.
Владимир Емилов Григоров - специалност: финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Владинов - специалност: фин. кред. застр. дело, оценител на недвижими имоти.
Владимир Петков Георгиев - специалност: икономика и организация на труда.
Владимир Райчев Йорданов - специалност: икономист по транспорта, вътрешен одитор в публичния сектор.
Галина Божидарова Василева - специалност: счетоводство и одитинг.
Галина Бориславова Иванова - специалност: психология, туризъм.
Галина Ефтимова Ганева - специалност: управление и планиране, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, достъп до класифицирана информация.
Галя Василева Аламинова - специалност: организация на производството и управление на транспорта, финансист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.
Ганка Миткова Герасимова - специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Генади Христов Ангелов - специалност: публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев - специалност: счетоводство и контрол.
Георги Ганов Иванов - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, финанси на предприятията, международни икономически отношения.
Георги Димитров Политов - специалност: управление и планиране на народното стопанство, бизнес администрация, достъп до класифицирана информация.
Георги Драгомиров Бакърджиев - специалност: финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Николов Календеров - специалност: маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев - специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Троцки Малев - специалност: икономика на сигурността и отбраната, финанси и счетоводство на въоръжените сили, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, достъп до класифицирана информация.
Георги Сандов Николов - специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Гергана Велемирова Георгиева - специалност: финанси и кредит, финансово право.
Гергина Максимова Атанасова - специалност: планиране.
Гергана Томова Масурска - специалност: счетоводство и контрол; бизнес администрация.
Гинка Борисова Конова - специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Григор Димитров Григоров - специалност: икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова - специалност: статистика, цени и ценообразуване, съдебно-счетоводни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол и вътрешен одит, одит в общините.
Давид Драгомиров Грозданов - специалност: икономика на кооперациите, счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието.
Даниел Николов Стойков - специалност: счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, на финансови активи и финансови институции.
Даниела Василева Джаджарова - специалност: икономика, финанси и счетоводство.
Даниела Николова Грозданова - специалност: икономика и управление промишлеността - оперативно управление в производствения процес в промишлеността.
Данчо Петров Данчев - специалност: икономика и управление на търговията, достъп до класифицирана информация.
Даня Николова Иванова - специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова - специалност: финанси, информационни технологии в банковото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова - специалност: управление на териториални системи, право, международно икономическо сътрудничество, оценител на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти.
Деница Юриева Маринова - специалност: счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова - специалност: счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева - специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова - специалност: счетоводство и контрол.
Диан Сергеев Тишевишки - специалност: икономика - международна икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова - специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитрийка Костова Чулева-Тодорова - специалност: организация на производството и управление на промишленото производство.
Димитрина Милчова Димитрова - специалност: управление и планиране на народното стопанство, финанси на териториалните единици.
Димитринка Стоянова Минева - специалност: икономика и управление на селското стопанство; вътрешен одитор в публичния сектор; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова - специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Владимиров Николов - специалност: икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Георгиев Бакърджиев - специалност: финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров - специалност: икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Живков Живков - специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър Здравчев Димитров - специалност: икономика и организация на труда, банково кредитиране.
Димитър Кирилов Радонов - специалност: счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев - специалност: счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитър Тонов Нейков - специалност: стопанска логистика, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Димчо Атанасов Борисов - специалност: финанси и кредит, икономика на транспорта, автотехническа експертиза.
Добрин Стефанов Иванов - специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова - специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов - специалност: икономика на труда, достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол, аграрна икономика, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Донка Димитрова Петрова - специалност: икономист-счетоводител, мениджър, експерт счетоводител - регистриран одитор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Дора Любенова Гърчева - специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Ева Александрова Златарева - специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Евгения Иванова Сматракалева - специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова - специалност: счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Екатерина Стоименова Стоименова - специалност: икономика и управление на търговията, управление на кооперации, право.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска - специалност: икономика на външната търговия, достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова - специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Митева - специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти - достъп до класифицирана информация.
Елена Петрова Иванова - специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова - специалност: счетоводство и контрол.
Елза Цветанова Фролошка - специалност: туризъм, оперативно счетоводство.
Ели Николаева Стефанова - специалност: икономика и управление на промишлеността, макроикономика.
Елиза Калчева Иванова - специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Елица Асенова Маркова - специалност: счетоводна отчетност, подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, МСС, съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Асенова Стойкова - специалност: стопанско управление - управление на предприятия от горския сектор, горско стопанство, оценител на недвижими имоти, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Елисавета Владова Асенова - специалност: икономика и организация на труда, оценител на търговски предприятия, достъп до класифицирана информация.
Елка Русева Жекова - специалност: управление и планиране на народното стопанство, кандидат на икономическите науки, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Емил Асенов Атанасов - специалност: доц. д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; вътрешен одитор на системи за управление на качеството.
Емил Атанасов Марин - специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов - специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Димитров Симеонов - специалност: икономика и управление на търговията, финанси и счетоводство, право.
Д-р Емил Емилов Митов - специалност: стопанско управление, стратегическо управление.
Емил Любенов Генов - специалност: социално икономическо планиране.
Емил Костов Ангелов - специалност: финанси - банково дело.
Емилия Бонева Стоянова - специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Стоянова Захариева - специалност: счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Ернесто Олегов Еленков - специалност: стопанско управление, финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Жени Петкова Гаджалова - специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Жоро Светославов Николов - специалност: маркетинг и мениджмънт, оценител на инвестиционен проект, цели държавни и общински предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова - специалност: икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Златка Танева Добрева - специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Зорка Костадинова Георгиева - специалност: счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова - специалност: икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова - специалност: маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни експертизи.
Зоя Георгиева Желязкова - специалност: икономика и организация на туризма; мениджмънт и маркетинг; финансово-счетоводна отчетност.
Зоя Димитрова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол, агроном - полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Зоя Методиева Владимирова - специалност: планиране на народното стопанство, икономист.
Ива Спасова Вълкова - специалност: икономика и управление на селското стопанство, оценител на цели държавни и общински дружества, недвижими имоти.
Иван Василев Иванов - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Владимиров Лазаров - специалност: счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов - специалност: икономика и управление на промишлеността.
Иван Методиев Шопниколов - специалност: автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Николаев Ачев - специалност: икономика и управление на индустрията.
Иванка Христова Ценова - специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев - специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Ивайло Василев Стоянов - специалност: финанси, стопанско управление и администрация.
Ивайло Валентинов Динев - специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов - специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов - специалност: икономика на труда, санитарен инспектор.
Иван Вълчев Иванов - специалност: финанси, съобщителна и осигурителна техника и системи, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи, банково дело.
Иван Георгиев Арнаутски - специалност: машинна обработка.
Иван Димитров Петров - специалност: икономика на труда и социално дело.
Д-р Иван Драгов Тренчев - специалност: финанси - банково дело, математика, информатика, достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Йонов - специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков - специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Стойков Стойков - специалност: финанси, икономика на кооперациите, икономист-счетоводител.
Иван Стоянов Иванов - специалност: счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов - специалност: финанси и кредит, счетоводство на селското и горското стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Ивана Минчева Христова - специалност: икономика и управление на промишлеността, промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на земеделски земи.
Иван Младенов Младенов - специалност: счетоводна отчетност.
Иванка Георгиева Златева - специалност: финанси и кредит, бизнес администрация.
Иванка Костадинова Мишева - специалност: финанси и кредит, експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Любенова Радулова - специалност: икономика - бизнес администрация.
Иванка Николова Кьосовска - специалност: народностопанско планиране, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Ивелина Христова Манчева - специалност: финанси.
Иво Любомиров Димов - специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки - специалност: счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова - специалност: счетоводна отчетност.
Илина Иванова Савчева - специалност: икономика на сигурността и отбраната инженер-химик, фелдшер.
Илия Асенов Георгиев - специалност: горско стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, машинен техник.
Илия Стефанов Алексиев - специалност: народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев - специалност: финанси, счетоводство, оценител на търговски предприятия и вземания.
Илка Нецова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов - специалност: счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова - специалност: икономика и организация на труда, пенсии.
Ирена Василева Цветкова - специалност: финанси.
Ирина Димитрова Кьосева - специалност: счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова - специалност: социално-икономическо планиране.
Ирина Станкова Стоилова - специалност: финанси и кредит, оценител на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, придобита правоспособност като брокер.
Ирина Тодорова Илиева - специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова - специалност: счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова - специалност: икономика и организация на селското стопанство, основи на мениджмънта.
Йонина Иванова Донова - специалност: публични финанси, фирмено счетоводство, финансови отчети на предприятия и одит.
Йонко Дочков Петров - специалност: финанси, икономическа информатика.
Йордан Иванов Павлов - специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство и одит по международни стандарти, банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йордан Атанасов Моллов - специалност: статистика и иконометрия, международни връзки, бизнес администрация - финанси/счетоводство, доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йорданка Павлова Лазарова - специалност: икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова - специалност: финанси, икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова - специалност: икономика на индустрията - ОПУП, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова - специалност: икономика и организация на МТС, фирмено счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова - специалност: макроикономика - банково и застрахователно дело.
Йосиф Красимиров Радулов - специалност: маркетинг и мениджмънт.
Йосиф Михаил Арие - специалност: финанси и кредит.
Калин Пламенов Таушанов - специалност: финансов мениджмънт, МИО.
Капка Петрова Чакова - специалност: финанси, икономика.
Катя Атанасова Иванова - специалност: финанси, публични финанси.
Катерина Атанасова Михова - специалност: икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова - специалност: маркетинг и мениджмънт.
Катя Любомирова Стоилкова - специалност: икономист-счетоводител.
Кирил Борисов Георгиев - специалност: икономика на транспорта, оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов - специалност: маркетинг, технология на животински хранителни продукти, консервиране и обществено хранене.
Кирил Георгиев Петров - специалност: социално и застрахователно дело.
Кирил Димитров Георгиев - специалност: финанси, счетоводство и контрол, право.
Кирил Кралчев Методиев - специалност: счетоводна отчетност.
Красимир Манолов Петров - специалност: счетоводна отчетност.
Красимир Стефанов Сърбински - специалност: счетоводна отчетност.
Красимира Георгиева Костова - специалност: счетоводство и контрол, одитор на системи за управление на качеството.
Красимира Методиева Коцева - специалност: икономика на търговията и промишлеността - средно икономическо.
Кристена Илиева Божилова - специалност: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Констанца Иванова Александрова - специалност: финанси и кредит, държавен финансов контрол.
Костадин Златанов Костадинов - специалност: финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Кънчо Аркадиев Николов - специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Лидия Добринова Кираджиева - специалност: финанси и кредит.
Лилия Борисова Арнаудова - специалност: финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова - специалност: счетоводство и контрол.
Любен Василев Любенов - специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на финансови активи и финансови институции.
Любомир Бонов Бонев - специалност: социално-икономическо планиране, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски - специалност: счетоводство, право.
Любомир Константинов Васев - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия - фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков - специалност: международни икономически отношения, транспортно строителство - пътно строителство, оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов - специалност: международни икономически отношения, съдебно-счетоводни експертизи.
Лидия Георгиева Савкова - специалност: икономика, счетоводна отчетност.
Лидия Гергинова Петкова - специалност: счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лазарова-Атева - специалност: счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Лидия Петрова Лютакова - специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова - специалност: икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова - специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Пламенова Свиленова - специалност: счетоводство и контрол.
Любка Стоилова Кочева - специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Любомир Илиев Полинчев - специалност: счетоводна отчетност, дипломиран одитор, независим финансов одит по международните счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти.
Людмил Митев Недялков - специалност: счетоводство и контрол, здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева - специалност: счетоводна отчетност, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова - специалност: икономика на промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Маргарита Георгиева Пецанова - специалност: международни икономически отношения и митническа политика, фармация.
Маргарита Евгениева Ранчинска - специалност: счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова - специалност: финанси и кредит, държавни финанси, финанси, счетоводство и данъчно регулиране дейността на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева - специалност: счетоводна отчетност.
Маргарита Николова Ананиева - специалност: икономика и организация на вътр. търговия.
Маргарита Ташева Радева - специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Маргарита Ценова Костова - специалност: икономика и управление на индустрията, оценка на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, финансови институции, права на интелектуална и индустриална собственост.
Мариана Величкова Божкова - специалност: финанси и кредит, банково дело, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Стефанова Станева - специалност: икономическа информатика, икономика на транспорта, счетоводство с програмен продукт, международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариела Стоянова Стоянова - специалност: финанси и кредит.
Мариета Иванова Камбова - специалност: финанси, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева - специалност: счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова - специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт "КОНТО", съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марийка Стефанова Цолачева - специалност: интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова - специалност: народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева - специалност: финансов мениджмънт, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова - специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева - специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова - специалност: икономика и управление на промишлеността, интелектуална собственост, право.
Мария Атанасова Макавеева - специалност: икономика на транспорта.
Мария Жорова Лалева-Гуевска - специалност: икономика и управление на селското стопанство, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева - специалност: счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Кирилова Костова - специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Петрова Колева - специалност: финанси и кредит, право.
Мария Стефанова Войникова - специалност: икономика на промишлеността.
Марко Петров Терзийски - специалност: счетоводна отчетност.
Мартин Николов Николов - специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Мая Ангелова Петрова - специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Мая Цветанова Василева - специалност: управление и планиране на нар. стопанство, оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Меглена Петрова Желенска - специалност: маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев - специалност: икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова - специалност: счетоводство и контрол, независим финансов одит, достъп до класифицирана информация.
Миглена Петкова Стамболиева - специалност: международни икономически отношения, право, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Милвена Асенова Стоичкова - специалност: счетоводство и контрол.
Милен Марчев Марков - специалност: МИО - управление на международни проекти, финанси, доктор по финанси, парично обръщение, кредит и застраховка.
Милена Димова Рашева - специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление на индустрията.
Милита Йорданова Христова - специалност: управление и планиране, дипломиран одитор, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова - специалност: икономика и управление на търговията, оценител на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева - специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов - специалност: счетоводна отчетност.
Мимоза Вутова Влъчкова - специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Мирена Милкова Шотекова - специалност: стопански и финансов контрол, счетоводство и контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирослав Борисов Петков - специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление и администрация.
Мирослав Жеков Николов - специалност: финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослава Стоянова Маринова - специалност: маркетинг, право на ЕС.
Минчо Василев Минчев - специалност: приложна математика, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Митко Николов Тоцев - специалност: финанси.
Михаела Любомирова Йоргова - специалност: икономика на промишлеността.
Момчил Георгиев Жеков - специалност: финанси.
Момчил Станчев Тиков - специалност: финанси, регистриран одитор към ИДЕС.
Наталия Петрова Каменова - специалност: финанси и кредит, достъп до класифицирана информация.
Надежда Коцова Тодорова - специалност: счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова - специалност: финанси и кредит.
Надя Силуанова Иванова - специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Надя Славчева Йовчева - специалност: бизнес и финанси.
Наталия Васова Владова-Йорданова - специалност: счетоводство и контрол.
Недка Иванова Петрова - специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен транспорт.
Недко Йорданов Тодоров - специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Недялка Георгиева Йоцова - специалност: икономика на промишлеността.
Нели Иванова Недялкова - специалност: управление и планиране на народното стопанство, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Нели Христова Владимирова - специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Георгиев Цонев - специалност: икономика и управление на транспорта - оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия, финансови активи и финансови институции, права на интелектуална и индустриална собственост, земеделски земи и подобренията върху тях.
Нели Петрова Михайлова - специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нина Спасова Стоименова - специалност: маркетинг и мениджмънт; счетоводство, финанси и контрол; вътрешен одитор в публичния сектор.
Николай Недков Тодоров - специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски - специалност: планиране на народното стопанство, извършване на независим финансов одит по международните счетоводни и одиторски стандарти, оценка на земеделски земи.
Николина Георгиева Танева - специалност: стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Олга Георгиева Миленкова - специалност: икономика на труда и социалното дело, здравна икономика, регистриран одитор, съдебно-счетоводен експерт.
Орлин Георгиев Константинов - специалност: икономист по социално-икономическа информация.
Пейо Тошев Йорданов - специалност: финанси и кредит, финансови пазари, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант, сделки с държавни ценни книжа.
Пенка Кирилова Стоянова - специалност: счетоводна отчетност - икономика и мениджмънт, оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Пепа Иванова Карапанчева - специалност: аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петко Парашкевов Миков - специалност: социално и застрахователно дело.
Петко Пенчев Тодоров - специалност: счетоводство и контрол.
Петър Илиев Иванов - специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифиц. информация.
Петър Николов Петров - специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов - специалност: икономика и управление на търговията, бизнес в туризма и общественото хранене.
Петър Христов Ковачев - специалност: финанси.
Петя Васкова Христова - специалност: международни икономически отношения, маркетинг.
Петя Костадинова Маринова - специалност: счетоводство и контрол, право.
Пламен Иванов Антов - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, оценител на цели предприятия, недвижими имоти - съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пламен Кимонов Илиев - специалност: счетоводство и контрол, право.
Пламен Стефанов Цанков - специалност: международни икономически отношения, радиоелектроника.
Победа Гечева Йонова - специалност: организация на машинната обработка, икономическа информация.
Полина Димитрова Кавръкова - специалност: счетоводство и контрол, синдик, оценител на търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Радка Йорданова Бончева - специалност: икономика на промишлеността.
Радка Ненова Николова - специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството - средно образование, финансово-счетоводни проблеми.
Радка Пламенова Василева - специалност: икономика - счетоводство и одитинг.
Радослава Николова Лалова - специалност: счетоводство и контрол; вътрешен одитор в публичния сектор.
Радост Александрова Димитрова - специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева - специалност: счетоводство и контрол - квалификация: управление на административната дейност.
Рангел Богданов Угляров - специалност: икономика на промишлеността.
Рангел Кирилов Калистратов - специалност: счетоводство и контрол.
Рени Димитрова Стоянова - специалност: икономика и управление на индустрията, счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова - специалност: икономика и управление на търговията; счетоводство и контрол.
Розалина Василева Колева - специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск, валутни опции, международни разплащания, извършвани от ТБ.
Ромео Илиев Згалевски - специалност: социално и застрахователно дело.
Росен Руменов Стоянов - специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и вземания.
Росен Стоянов Костов - специалност: икономика, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева - специалност: счетоводна отчетност, стопанско управление, оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Владимирова Шонева - специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност.
Росица Георгиева Асенова - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова - специалност: счетоводство и контрол, икономика - бизнес администрация.
Росица Иванова Младенова - специалност: икономика и организация на труда, икономика на здравеопазването.
Росица Станчева Томова - специалност: икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов - специалност: счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев - специалност: икономика и организация на труда, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия, достъп до класифицирана информация.
Румен Цветанов Апотолев - специалност: икономика и управление на търговията, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи.
Румен Цветанов Върбанов - специалност: икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева - специалност: икономика и управление в промишлеността.
Доц. Румяна Любомирова Бресничка - специалност: организация на производството и управление в промишлеността, оценител на търговски марки и промишлени образци.
Румяна Петрова Евтимова - специалност: финанси и кредит - счетоводство с програмен продукт, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Христова Димитрова - специалност: финанси и кредит.
Румяна Вергилова Начева - специалност: ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка на електронно-изчислителна техника.
Сашка Филева Войнска - специалност: икономика - бизнес администрация, достъп до класифицирана информация.
Сашо Христов Николов - специалност: икономика и организация на селското стопанство, оценка на недвижими имоти, земеделски земи, цели държавни и общински предприятия, други активи (ново и съвременно българско изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Андреева Жукова-Кукова - специалност: икономика и управление на индустрията.
Светла Евтимова Михайлова - специалност: ОПОИИ - организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Светла Иванова Деянова - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова - специалност: счетоводство и контрол, експлоатация и организация на съобщенията, борсов посредник.
Светла Стоянова Михайлова - специалност: търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светослав Веселинов Мартинов - специалност: транспортна техника и технологии, доктор по транспорт, корабоплаване и авиация, стопанско управление.
Светослава Радева Георгиева - специалност: икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова - специалност: счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова - специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство; вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева - специалност: счетоводна отчетност.
Силвия Николова Якимова - специалност: счетоводство на нефинансовите предприятия, счетоводен мениджмънт в търговските дружества, здравен мениджмънт.
Симеон Ананиев Ананиев - специалност: икономика на транспортна фирма - счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Славейка Владимирова Кичева - специалност: финанси - банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев - специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева - специалност: счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова Петрова - специалност: счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова - специалност: икономика на промишлеността, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Снежка Кирилова Илиева - специалност: икономика - бизнес администрация, стопанско управление, счетоводство и контрол.
Софка Петрова Боянова - специалност: управление и планиране на народното стопанство.
Соня Ангелова Миткова - специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Софрони Георгиев Атанасов - специалност: счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.
Спаска Методиева Атанасова - специалност: икономист, икономика на транспорта, оценител на финансови институции.
Светлана Цветанова Павлова - специалност: счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Снежка Кирилова Илиева - специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление - бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев - специалност: счетоводство и контрол, финанси, право.
Станислав Ганев Божков - специалност: маркетинг и мениджмънт, МИО, сертифициран финансов аналитик.
Стефан Иванов Иванов - специалност: управление на териториалните системи.
Стефан Иванов Мирински - специалност: прогнозиране и планиране, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Стилиян Руменов Христов - специалност: счетоводство и контрол.
Стоимен Иванов Петков - специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев - специалност: счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов - специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев - специалност: народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Филипова Йорданова - специалност: икономика на промишлеността.
Тамара Веселинова Гергова - специалност: счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова - специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева - специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова - специалност: икономика и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева Кляшева - специалност: счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова - специалност: магистър по икономика, маркетолог, оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове.
Татяна Иванова Илева - специалност: икономика на промишлеността, оценител на търговски предприятия и вземания, разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Татяна Иванова Лукова - специалност: счетоводство и контрол.
Таня Петрова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол, финанси, достъп до класифицирана информация.
Татяна Христова Димитрова - специалност: икономика на промишлеността - финансово счетоводство, финансов контрол и одиторски стандарти, търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова - специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова - специалност: финанси и кредит.
Тенчо Петков Стоев - специалност: икономическа информатика, национална сигурност и отбрана, достъп до класифицирана информация.
Тереза Спасова Добрева - специалност: счетоводство и контрол.
Теодора Василева Златанова - специалност: счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова - специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов - специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия, международна търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова - специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски предприятия.
Тошко Николов Поптолев - специалност: финанси и кредит, регистриран одитор - независим финансов одит на финансови отчети.
Филка Славова Станимирова - специалност: търговия и отчетност в търговията.
Христина Иванова Стамова - специалност: счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.
Христина Петкова Староманова - специалност: счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков - специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров - специалност: икономика и организация на труда.
Христо Иванов Узунов - специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Христо Иванов Стоянов - специалност: техника и технология на текстила и облеклото, финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат - обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, електронна техника.
Христо Илиев Чамов - специалност: счетоводна отчетност.
Цвета Петрова Хаджиева - специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев - специалност: икономика и управление на търговията.
Цветана Любенова Иванова - специалност: счетоводство и контрол.
Цветанка Василева Карабельова - специалност: финанси, оценка на недвижими имоти.
Цветанка Харалампиева Семкова - специалност: финанси.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова - специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цонка Николова Гергова - специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции, банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юлия Борисова Христова - специалност: финанси и кредит.
Юлия Ботева Каримова - специалност: международни икономически отношения, финанси.
Юлия Иванова Нитова - специалност: счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова - специалност: икономика и управление на търговията.
Юрий Каменов Йорданов - специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлка Георгиева Дянкова - специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев - специалност: финанси.
Яна Сергеева Данаилова - специалност: международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти.
Янка Желязкова Демирева - специалност: статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Паскалева Чалъкова - специалност: икономика на промишлеността, международни счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова - специалист: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Ясен Петров Стефанов - специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Съдебно-стокова експертиза
Александър Иванов Кюркчиев - специалност: математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова - специалност: счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анелия Иванова Стойкова - специалност: прогнозиране и планиране на икономическите системи, Европейска административна практика.
Анета Евгениева Янкова - специалност: управление и планиране на народното стопанство, организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева - специалност: финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Йорданова Деянова - специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова - специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева - специалност: финанси и кредит, оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши - специалност: маркетинг, стопанско управление, съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Атанаска Андреева Попчева - специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Биляна Демирева Демирева - специалност: счетоводство и контрол, икономика - бизнес администрация, специалист по маркетинг.
Валентин Генчев Гетов - специалност: управление и икономика на АПП, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров - специалност: икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валери Ганчев Пелов - специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев - специалност: финанси, оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов - специалност: организация на производството и управл. в транспорта.
Ваня Великова Григорова - специалност: счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова - специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право - оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
Васил Иванов Вутов - специалност: публична администрация - управление на европейски проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев - специалност: икономика, организация и управление на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения, активи, земеделски земи.
Васко Крумов Ефремов - специалност: счетоводна отчетност.
Величка Генчева Тодрова - специалност: планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Велян Железчев Железчев - специалност: финанси.
Венелин Борисов Томов - специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов - специалност: финанси - съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова - специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна икономика.
Венцислав Иванов Иванов - специалност: финанси, МИО, оценител на търговски предприятия и вземания.
Вера Николова Коларова - специалност: икономика и управление на търговията.
Веселин Димитров Янков - специалност: организация на производството и управление в промишлеността, ръководител движение и търговската експлоатация.
Веселина Георгиева Попова - специалност: икономика - бизнес администрация, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на инвестиционен проект.
Веселина Илиева Танева - специалност: ОПОИИ.
Виолета Димитрова Младенова - специалност: икономика и управление на промишлеността, достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова - специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова - специалност: счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова - специалност: аграрна икономика, икономист по АПП, валутен касиер и обменител.
Владимир Емилов Григоров - специалност: финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Петков Георгиев - специалност: икономика и организация на труда.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова - специалност: финанси.
Генади Христов Ангелов - специалност: публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Ганов Иванов - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, финанси на предприятията, международни икономически отношения.
Георги Добрев Господинов - специалност: икономика на индустрията, стопанска логистика, въздушна спедиция.
Георги Драгомиров Бакърджиев - специалност: финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Сандов Николов - специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Георги Филипов Кляшев - специалност: маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Григор Димитров Григоров - специалност: икономика на вътрешната търговия.
Даня Николова Иванова - специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова - специалност: финанси, информационни технологии в банковото дело.
Диана Цветкова Христова - специалност: електронна т-ка ППМЕ, оценител на машини и съоръжения.
Деница Юриева Маринова - специалност: счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова - специалност: счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева - специалност: икономика и управление на търговията.
Диан Сергеев Тишевишки - специалност: икономика - международна икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова - специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитричка Стойчева Стефанова - специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Бакърджиев - специалност: финансов контрол.
Димитър Живков Живков - специалност: социално-икономическо планиране.
Димитър Кирилов Радонов - специалност: счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров - специалност: икономика на съобщенията.
Димитър Тодоров Милушев - специалност: счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Дора Любенова Гърчева - специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска - специалност: икономика на външната търговия, достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова - специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Йорданова Митева - специалност: маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Елена Петрова Павлова - специалност: счетоводство и контрол.
Елисавета Владова Асенова - специалност: икономика и организация на труда, оценител на търговски предприятия.
Емил Атанасов Марин - специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов - специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Костов Ангелов - специалност: финанси - банково дело.
Емилия Бонева Стоянова - специалност: счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Тодорова Милушева - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гаджалова - специалност: счетоводна отчетност, публична администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова - специалност: икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях; оценител на цели държавни и общински предприятия.
Златка Танева Добрева - специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Зорница Николаева Иванова - специалност: икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Зоя Методиева Владимирова - специалност: планиране на народното стопанство, икономист.
Ивайло Николов Бойчев - специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни стандарти.
Иван Грозданов Христов - специалност: икономика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров - специалност: икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов - специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков - специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Христов Узунов - специалност: финанси и кредит, счетоводство на селското и горското стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Ивелина Христова Манчева - специалност: финанси.
Илия Стефанов Алексиев - специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол.
Йордан Атанасов Моллов - специалност: статистика и иконометрия, международни връзки, бизнес администрация - финанси/счетоводство, доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов - специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство и одит по международни стандарти, банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йорданка Павлова Лазарова - специалност: икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова - специалност: финанси, икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова - специалност: икономика на индустрията - ОПУП, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова - специалност: икономика и организация на МТС, фирмено счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Кирил Димитров Георгиев - специалност: финанси, счетоводство и контрол, право.
Методи Петров Методиев - специалност: икономика и управление на промишлеността.
Тоня Иванова Ташева - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Капка Петрова Чакова - специалност: финанси, икономика.
Кирил Василев Будинов - специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Кристена Илиева Божилова - специалност: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Лазарина Николова Койчева - специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Лидия Гергинова Петкова - специалност: счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лютакова - специалност: счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова - специалност: финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова - специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Петрова Райкова - специалност: икономика на промишлеността.
Любомир Константинов Васев - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия - фирмено счетоводство и автоматизация на счетоводната дейност - маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков - специалност: международни икономически отношения, транспортно строителство - пътно строителство, оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов - специалност: международни икономически отношения, съдебно-счетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева - специалност: счетоводна отчетност, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Маргарита Петкова Динкова - специалност: финанси и кредит.
Мариана Иванова Чапарова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Станева - специалност: икономическа информатика, икономика на транспорта, счетоводство с програмен продукт, международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева - специалност: счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова - специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт "КОНТО", съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марийка Тодорова Николова - специалност: народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева - специалност: финансов мениджмънт, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова - специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева - специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Мария Иванова Чочева-Тончева - специалност: счетоводна отчетност, оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Меглена Петрова Желенска - специалност: маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Миглена Антонова Павлова - специалност: счетоводство и контрол, независим финансов одит, достъп до класифицирана информация.
Милвена Асенова Стоичкова - специалност: счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева - специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление на индустрията.
Милита Йорданова Христова - специалност: управление и планиране, дипломиран одитор, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова - специалност: икономика и управление на търговията, оценител на недвижими имоти.
Милю Петков Герганов - специалност: счетоводна отчетност.
Мирослав Жеков Николов - специалност: финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Михаела Любомирова Йоргова - специалност: икономика на промишлеността.
Методи Петров Методиев - специалност: икономика и управление на промишлеността.
Надя Силуанова Иванова - специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Петрова Каменова - специалност: финанси и кредит, достъп до класифицирана информация.
Нели Желева Терзиева - специалност: стокознание.
Нели Иванова Недялкова - специалност: управление и планиране на народното стопанство, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Нели Петрова Михайлова - специалност: икономика на индустрията, счетоводство, право.
Николина Георгиева Танева - специалност: стопански и финансов контрол, банков контрол, управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор рибарство.
Николай Недков Тодоров - специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски - специалност: планиране на народното стопанство, извършване на независим финансов одит по международните счетоводни и одиторски стандарти, оценка на земеделски земи.
Пенка Александрова Делчева - специалност: организация на производство и управление в транспорта, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, достъп до класифицирана информация.
Пепа Иванова Карапанчева - специалност: аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петър Илиев Иванов - специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров - специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Петър Христов Ковачев - специалност: финанси.
Петко Пенчев Тодоров - специалност: счетоводство и контрол.
Пламен Иванов Антов - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, оценител на цели предприятия, недвижими имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови експертизи.
Пламен Стефанов Цанков - специалност: международни икономически отношения, радиоелектроника.
Полина Димитрова Кавръкова - специалност: счетоводство и контрол, синдик, оценител на търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Радка Пламенова Василева - специалност: икономика - счетоводство и одитинг.
Радко Иванов Чапаров - специалност: технология на металите, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията, общественото хранене и транспорта, достъп до класифицирана информация.
Росен Руменов Стоянов - специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Боянова Георгиева - специалност: счетоводна отчетност, стопанско управление - оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Иванова Иванова - специалност: счетоводство и контрол, икономика - бизнес администрация.
Росица Станчева Томова - специалност: икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов - специалност: счетоводна отчетност, съдебносчетоводни експертизи.
Румен Цветанов Апотолев - специалност: икономика и управление на търговията, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи.
Румяна Вергилова Начева - специалност: ОПОИИ (организация и проектиране на обработката на икономическата информация) - оценка на електронноизчислителна техника.
Румяна Петрова Николова - специалност: агроном - растителна защита.
Светла Петрова Иванова-Палукова - специалност: счетоводство и контрол, експлоатация и организация на съобщенията, борсов посредник.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова - специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева - специалност: икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова - специалност: счетоводна отчетност.
Слънчезар Стоев Стоев - специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Тодорова Петрова - специалност: счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова - специалност: икономика на промишлеността, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Снежка Кирилова Илиева - специалност: икономика - бизнес администрация, стопанско управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова - специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Софрони Георгиев Атанасов - специалност: счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.
Светла Иванова Деянова - специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Снежка Кирилова Илиева - специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление - бизнес администрация, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев - специалност: счетоводство и контрол, финанси, право.
Стойчо Стоянов Николов - специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев - специалност: народностопанско планиране, оценка на машини и съоръжения.
Таня Велинова Божилова - специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева - специалност: маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Василева Кляшева - специалност: счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова - специалност: магистър по икономика, маркетолог - оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оборотни и дълготрайни активи, оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове.
Тинка Тодорова Маркова - специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов - специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия, международна търговия.
Цветанка Харалампиева Семкова - специалност: финанси.
Христо Борисов Минков - специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Иванов Узунов - специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана информация.
Христо Иванов Стоянов - специалност: техника и технология на текстила и облеклото, финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат - обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, електронна техника.
Цвета Петрова Хаджиева - специалност: счетоводство и контрол.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова - специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цветан Николов Лалев - специалност: икономика и управление на търговията.
Цветолюб Лазаров Павлов - специалност: радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи, европейски компютърен сертификат - експерт, достъп до класифицирана информация.
Цонка Николова Гергова - специалност: финанси и кредит, банков финансов анализ, вътрешен контрол, оценител на финансови институции.
Юлияна Георгиева Караджинова - специалност: икономика и управление на търговията.
Юлка Георгиева Дянкова - специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на системното програмно осигуряване.
Юрий Каменов Йорданов - специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Яна Стоянова Дешева - специалност: физика и математика, счетоводство и контрол, банково и бюджетно счетоводство.
Янка Първанова Александрова - специалист: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Желязкова Демирева - специалност: статистика, оценка на търговски предприятия.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Адриан Иванов Трънкаров - специалност: горско стопанство, стопанско управление, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, регистриран в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд.
Адриана Николаева Джокова - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология - оценка на недвижими имоти.
Албен Рашков Родопманов - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, стопанско управление - стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева - специалност: инженерна химия.
Александрета Николаева Върбанчовска - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Александър Василев Пенев - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Александър Велков Гоцев - специалност: топлотехника.
К.т.н. Александър Кирилов Кънев - специалност: металургия на черни метали.
Алекси Атанасов Чиликов - специалност: механ. уредостроене, оценител на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков - специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова - специалност: архитектура, промишлено и гражданско строителство - конструкции, опазване на паметниците на културата.
Анастасия Райкова Белопитова - специалност: промишлено и гражданско строителство - оценител на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова - специалност: промишлено и гражданско строителство - оценка на недвижими имоти.
Анатоли Веселинов Петров - специалност: индустриален мениджмънт - инженер-мениджър - управление на софтуерни активи, правоспособен да извършва софтуерен одит на физически и юридически лица.
Анатоли Евгениев Михайлов - специалност: ел. централи и мрежи.
Ангел Димитров Илиев - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти.
Ангел Йорданов Младенов - специалност: електроенергетика, автотехническа експертиза.
Ангел Кирилов Ангелов - специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология, автоконтрольор.
Ангел Петров Муташки - специалност: технология на полимерите, текстила и кожите - инженер-химик, вътрешен одитор.
Ангелина Димитрова Маринова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Анета Добрева Зеринова - специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за търговия.
Анета Златева Иванова - специалност: минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, оценител на търговски предприятия и вземания.
Анета Иванова Йорданова - специалност: електроснабдяване и електорообзавеждане на промишлеността и транспорта, пълна проектантска правоспособност по част "Електрическа".
Анна Василева Петрова - специалност: дървообработване и производство на мебели, инженер-дизайнер - производство на мебели.
Анна Здравкова Балевска - специалност: автоматизация на производството, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Антоанела Дончева Цукева - специалност: промишлено строителство - конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева - специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини и съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Иванова Донова - специалност: земеустройство, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
Антон Михайлов Михайлов - специалност: химическа технология на дървесината - икономика, организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов - специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.
Антония Господинова Чепилева - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Асен Драгомиров Стоянов - специалност: строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради.
Асен Станков Димитров - специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Апостол Йорданов Ангелов - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, металообработващата промишленост и транспорта.
Атанас Георгиев Черпоков - специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Димитров Атанасов - специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Атанас Димитров Филипов - специалност: ел. централи и мрежи.
Атанас Димитров Цвятков - специалност: топлоенергетика, електроенергетика и електрообзавеждане, електробезопасност.
Атанас Илиев Желязков - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Михайлов Орозов - специалност: земеустройство.
Атанас Сотиров Дробенов - специалност: инженер-технолог по обществено хранене.
Ахинора Димитрова Лазарова - специалност: технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.
Беатриче Еленкова Христова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров - специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация - професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров - специалност: технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Божидар Христов Дончев - специалност: транспортно строителство - жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова - специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев - специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев - специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев - специалност: архитектура.
Борис Борисов Стамболиев - специалност: архитектура.
Борис Георгиев Петков - специалност: хидравлика и пневматика.
Борис Константинов Борисов - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Борис Любомиров Станчев - специалност: архитектура.
Борис Милчев Милев - специалност: технология и организация на железопътния транспорт, технически надзор на парни и водогрейни котли, съдове под налягане, газови уреди и инсталации, системи по качество и вътрешни одити.
Борислав Георгиев Попов - специалност: горско стопанство, оценка на гори и на земи в горския фонд, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Борислав Младенов Савов - специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Борислав Рангелов Йорданов - специалност: промишлена топлотехника.
Валентин Ангелов Миленов - специалност: електротехника, доктор - електрически машини.
Валентин Атанасов Петков - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев - специалност: машинен инженер.
Валентин Любомиров Кръстев - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Валентин Рачев Симеонов - специалност: пътно строителство, достъп до класифицирана информация.
Валентина Асенова Илиева - специалност: инженерна геоекология, добив, транспорт и съхранение на нефт и газ.
Валентина Маринова Шишкова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Валентина Стефанова Николова - специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини - оценка на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Валентина Стоянова Стоянова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентина Иванова Георгиева - специалност: електрически машини и съоръжения.
Доц. д-р Валери Емилов Митков - специалност: металургия на черните метали, техника и технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Валтер Евгениев Костадинов - специалност: машинен инженер, патентопритежател и изобретател.
Валтер Николов Колев - специалност: летец - пилот от БГА, летателна експлоатация на въздушния транспорт, международни икономически отношения и външноикономическа дейност, система за управление на безопасността на полетите, въздушно законодателство, методичен курс за проверяващ летателен персонал, превоз на опасни товари по въздуха.
Валя Стефанова Петрова - специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна фирма, пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти, достъп до класифицирана информация.
Ваня Димитрова Велянова - специалност: технология на металите, патентно дело, оценител в областта на изобретенията и полезните модели, търговски марки и промишлени образци.
Ваньо Янков Николов - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Васил Андонов Веселинов - специалност: автотранспорт, трактори и кари - АТК.
Васил Николаев Николов - специалност: ел. снабдяване на промишлени предприятия, оценител на машини и съоръжения, държавни и общински предприятия.
Васил Стефанов Михайлов - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Васил Танев Стайков - специалност: радиоелектронна техника, системи за сигурност, комуникации и безопасност на бизнеса; криминалистика.
Василка Богданова Дамянова - специалност: строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вася Иванова Германова - специалност: машинен инженер - хидравлични машини, патентно дело, оценител на интелектуална и индустриална собственост.
Велимир Евстатиев Златарев - специалност: технология на металите.
Величка Георгиева Тименова - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венелин Ангелов Карапанджев - специалност: електронна техника - полупроводникови и микроелектронни прибори, технически методи и средства за защита на класифицираната информация при физическата и сигурност и сигурността на АИС и мрежи.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева - специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.
Венцеслав Михайлов Бобев - специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване на металите, новости в прокатното производство.
Венцислав Кирилов Другански - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Вера Евтимова Профирова - специалност: машиностроителни технологии и производствена техника, счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Маринова Ахмакова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, оценка на въздействието върху околната среда, оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, пълна проектантска правоспособност по части геодезическа.
Весела Стоянова Корова - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на водите, достъп до класифицирана информация.
Веселин Владиславов Василев - специалност: финанси, банково дело, експлоатация и ремонт на летателните апарати, основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България, мениджмънт на военновъздушните сили - оценител на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Веселин Валентинов Люцканов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Веселин Георгиев Тенекеджиев - специалност: машинен инженер.
Веселин Николаев Миндов - специалност: хидрогеология и инженерна геология - инженерна геология.
Веселина Лалева Василковска - специалност: горско стопанство; фирмен мениджмънт.
Веска Бориславова Тодорова - специалност: машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, оценка на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Виолета Върбанова Шентова - специалност: механично уредостроене, металорежещи машини и технологични процеси за студена обработка на металите, патентно дело, оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова - специалност: промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Владимирова - специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Тенева - специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, международни финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг и мениджмънт.
Виолетка Маринова Цолова - специалност: промишлено и гражданско строителство, МИО и ВИД.
Владимир Василев Васев - специалност: ел. снабдяване на промишлено предприятие.
Владимир Василев Илиев - специалност: топло и ядрена енергетика, газоснабдяване.
Владимир Костов Господинов - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Владимир Маринов Маринов - специалност: автоматика и телемеханика, експерт-оценител на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Владислав Георгиев Самоходов - специалност: транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза.
Габриела Любомирова Семова-Колева - специалност: архитектура, консервация на исторически градове и сгради, икономика, организация и счетоводство.
Галина Петкова Главчева - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова - специалност: хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев - специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Асенов Стоименов - специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Таков - специалност: експлоатация на свързочната техника, достъп до класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев - специалност: маш. и апар. хр. промишленост, оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Георги Димитров Грънчовски - специалност: земеустройство, оценител на земеделски земи, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, дейности по кадастъра и имотния регистър.
Георги Костадинов Йончев - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, достъп до класифицирана информация.
Георги Маринов Маринов - специалност: техническите средства на ГСМ, оценка на машини и съоръжения.
Георги Нейчев Кацаров - специалност: ВиК - мрежи и съоръжения.
Георги Стоянов Джоргов - специалност: геодезия и картография.
Д-р Георги Сълев Сачански - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Дамян Весков Бояджиев - специалност: геодезия, картография и фотограметрия, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Даниела Добрева Романова - специалност: геодезия, пълна проектантска правоспособност; приложение на географски информационни системи в регионалното и ландшафтното планиране и градоустройството.
Даниела Янчева Анталавичева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова - специалност: архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева - специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Деница Любомирова Дерменджиева - специалност: механична технология на дървесината.
Десислава Калушкова Вълчева - специалност: промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор по безопасност и здраве в строителството, достъп до класифицирана информация.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.
Детелин Петков Ганчев - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Деян Великов Попов - специалност: геодезия, фотограм. и картография, достъп до класифицирана информация.
Диана Цветкова Христова - специалност: електронна техника ППМЕ, оценител на машини и съоръжения.
Дико Георгиев Антонов - специалност: геодезия, фотограм. и картография - правоспособност да извършва дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска - специалност: топлинна и масообменна техника в химическата промишленост - пълна проектантска правоспособност по части отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, проектиране на сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска - специалност: технология на шевното производство.
Димитър Алексиев Стоев - специалност: топлотехника, автотехническа експертиза.
Димитър Атанасов Атанасов - специалност: топло- и ядрена енергетика, машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение - верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове.
Димитър Илиев Димитров - специалност: машинен инженер по корабни двигатели и механизми.
Димитър Йорданов Илиев - специалност: технология на машиностроенето - притежател на патенти за различни изобретения.
Димитър Георгиев Симеонов - специалност: промишлена топлотехника.
Димитър Димитров Антонов - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Димитър Маламов Хабов - специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността, на транспорта, достъп до класифицирана информация.
Димитър Николов Бузяков - специалност: промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строителството, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Димитър Николов Николов - специалност: разработка на полезни изкопаеми, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Димитър Пеев Димитров - специалност: танкови войски - технически, КЩ, инженерно-техническа, АБТТ, оценител на електро- и радиооборудване, достъп до класифицирана информация.
Димитър Петров Петев - специалност: радио- и телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев - специалност: технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения.
Димитър Тодоров Димитров - специалност: радиотехника, радиоелектроника.
Димчо Славев Пиралков - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Добрина Стефанова Ченева - специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Донета Божкова Божкова - специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено счетоводство, оценител на недвижими имоти, ОВОС, стандартизация.
Донка Цветкова Генова - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгени Николов Настев - специалност: промишлена топлотехника.
Евгений Николаев Гацов - специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгения Кръстева Табова - специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евгения Филипова Киселинова - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Евдокия Кирилова Димитрова - специалност: промишлена електротехника - програмист.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова - специалност: топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Елена Ботьова Христова - специалност: подвижен железопътен състав - оценка на машини и съоръжения.
Елена Гьорева Русева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Елеонора Емилова Вълева - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на води.
Ели Кирилова Симова - специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова - специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елисавета Георгиева Лазарова - специалност: подемно-транспортни строителни машини и системи, счетоводство.
Елисавета Стоянова Йотова - специалност: МАХХП, топлотехника, отопление, вентилация и климатизация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Елияна Димитрова Христова - специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини.
Емил Асенов Стефанов - специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.
Емил Боянов Йорданов - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Георгиев Стоянов - специалност: подемно-транспортни строителни и минни машини.
Емил Димитров Христов - специалност: машиностроителни технологии и производствена техника - технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Емил Любомиров Събев - специалност: строителство на сгради и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Емил Русев Русев - специалност: подемно-транспортни строителни и минни машини - автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на подемно-транспортни, строителни и минни машини и съоръжения.
Емил Тодоров Соколов - специалност: машини и апаратура за химическата и хранителната промишленост.
Емил Цветанов Томов - специалност: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, мениджър, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи и трайни насаждения.
Емилия Антонова Петрова - специалност: общо машиностроене и уредостроене, оценка на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи.
Емилия Георгиева Балканска-Василева - специалност: радиотехника.
Емилия Христова Точева - специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.
Жанета Георгиева Велкова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Жанета Томова Стоянчева - специалност: хидромелиоративно строителство.
Живко Димитров Желев - специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и съоръжения.
Живко Здравков Мартинов - специалност: противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана информация.
Зорка Николова Милева-Василева - специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, патентно дело, достъп до класифиц. информация.
Ива Дамянова Урумова - специалност: промишлена топлотехника.
Ивайло Детелинов Николаев - специалност: строителство на сгради и съоръжения, строителни конструкции.
Ивайло Николов Димитров - специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти, правоспособност за изв. на дейности по кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Ивайло Христов Коев - специалност: експлоатация и ремонт на летателните апарати, индустриален мениджмънт.
Ивалин Костов Йосифов - специалност: техническа експлоатация на летателни апарати, икономика на сигурността и отбраната.
Иван Андонов Шестаков - специалност: горско стопанство.
Доц. д-р Иван Атанасов Коларов - специалност: подемно-транспортни и строителни машини и системи.
Иван Атанасов Тодоров - специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Василев Иванов - специалност: ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлено предприятие - среден техник.
Иван Иванов Гешев - специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Кирилов Янакиев - специалност: ел. машини и апарати.
Иван Йорданов Иванов - специалност: геодезия.
Ст.н.с. ІІ ст. Иван Коев Митев - специалност: технология на машиностроенето.
Иван Методиев Шопниколов - специалност: автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Илиев - специалност: технология на минното производство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, автотехническа експертиза.
Иван Николов Иванов - специалност: топлинна и масообменна техника, патентно-лицензионна дейност, интелектуална собственост, представител по индустриална собственост за изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Иван Стойнов Кючуков - специалност: двигатели с вътрешно горене, извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев - специалност: електроинженер, криминалистически анализ на звукозапис (електролингвистичен анализ на звукозаписи), достъп до класифицирана информация.
Иван Чанков Иванов - специалност: технология на машиностроенето и металите.
Иванка Атанасова Цветкова - специалност: хидромелиоративно строителство.
Иванка Георгиева Саралиева - специалност: комплексна механизация и поточни линии, стопански мениджмънт, оценител на недвижими имоти, права на интелектуална и индустриална собственост.
Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова - специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика, оценител на недвижими имоти, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Иванка Евлогиева Илиева - специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска - специалност: текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивета Драгиева Бинева-Николова - специалност: електротехника.
Иглика Димитрова Христова - специалност: промишлена топлотехника, пълна проектантска правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, технология на предприятия за производство, складиране и търговия с храни и лекарства, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, проектиране на газови инсталации.
Игор Янков Янкулов - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Илия Петров Гюров - специалност: комуникационна техника и технологии.
Илия Радков Дръндов - специалност: топлинна и масообменна техника.
Ина Димитрова Бояджиева - специалност: топлинна и масообменна техника, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
Ина Олегова Ангелова - специалност: архитектура.
Искра Василева Лозанова - специалност: озеленяване.
Искра Димитрова Пенкова - специалност: архитектура.
Ирена Атанасова Шумкова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейности по кадастъра, компютърна обработка на информацията.
Ирина Иванова Петкова - специалност: изчислителни машини и устройства, достъп до класифицирана информация.
Ирина Красимирова Семерджиева - специалност: автоматизация на производството, организация и планиране на инвестиционния процес, мениджър-предприемач, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката; пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.
Йоланда Петрова Недева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Ангелов Жотев - специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство - среден техник, патентно и изобретателско дело.
Йордан Атанасов Шопов - специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти, инвестиционни проекти в публичния сектор, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, правоспособност да извършва дейност по кадастъра, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов - специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Йордан Донев Йорданов - специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев - специалност: подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Йордан Иванов Пашунов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Стоименов Тотков - специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йордан Христов Нешев - специалност: ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Борисова Веселинова - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Димитрова Митева - специалност: атомни електроцентрали и инсталации - инженер-топлофизик, съвременни методи за отопление и вентилация, обследване за енергийна ефективност - обследване на сгради и промишлени системи, експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти, фирмен мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева - специалност: металургия на черните метали, мениджър по международен бизнес, оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания, недвижими имоти, правоспособност като брокер.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Йосиф Георгиев Младенов - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.
Калинка Маркова Крумова - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Камен Владимиров Рангелов - специалност: електроинженер - далекосъобщителна техника, ст.н.с. ІІ степен.
Н.с. Камен Николов Богданов - специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи. оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Камелия Иванова Виденова-Тончева - специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика.
Катерина Атанасова Михова - специалност: икономика на вътрешната търговия, горско стопанство - достъп до класифицирана информация.
Катя Петрова Маринкова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова - специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски предприятия.
Кеворк Врамшабух Тавитян - специалност: инженер по електроника и автоматика - радио- и телевизионна техника, среден електротехник - електроенергетика и електрообзавеждане на пром. предприятия.
Керанка Христова Русева - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Д-р Калин Петров Радлов - специалност: машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
К.т.н. Кирил Атанасов Кирев - специалност: радиотехника, оценител на органи за контрол І ниво, пълна проектантска правоспособност.
Кирил Богданов Николаев - специалност: промишлена топлотехника - машинен инженер.
Кирил Христов Велков - специалност: подвижен жп състав, доц. доктор подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Кирилка Стоянова Димовска - специалност: архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Коста Петров Костов - специалност: транспортно строителство, организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски, доктор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, пълна проектантска правоспособност по транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев - специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост - автоматизация на дискретното производство.
Костадин Христов Буков - специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински - специалност: промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов - специалност: строителен инженеринг, бизнес администрация и мениджмънт - международен бизнес мениджмънт.
Красимир Петров Илиев - специалност: машинен инженер - хидро- и пневмотехника, машинен техник - двигатели с вътрешно горене, пълна проектантска правоспособност - отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване.
Красимира Илиева Атанасова - специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, икономика, банково счетоводство, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Красимира Николова Петкова - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, вписан в публичния регистър на експертите по ЕО и ОВОС със следните заявени елементи на оценката: ландшафт, културно-историческо наследство.
Кристина Стефанова Найденова - специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценител на машини и съоръжения.
Крумяна Любенова Бумбарова - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Кунка Николова Каменарова - специалност: технология на биопроизводствата - аграрни и хранителни биотехнологии, доктор генетична трансформация на ечемик с човешки лактоферинов ген посредством директен генен принос.
Лалка Рангелова Минкова - специалност: архитектура, санитарно инженерство.
Лена Георгиева Димитрова - специалност: хидравлични машини и съоръжения, патентно дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на изобретения и полезни модели, марки, ГО и промишлени дизайни.
Лидия Ангелова Занова - специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство - финансов мениджмънт на фирмата.
Лилия Иванова Герова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Лило Петков Кунчев - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Лиляна Кирилова Сотирова - специалност: ел. измервателна техника.
Лъчезар Петров Григоров - специалност: архитектура.
Лъчезар Радев Радев - специалност: икономика и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на води.
Любомир Богданов Николаев - специалност: промишлена топлотехника.
Любомир Богомилов Методиев - специалност: машинен инженер, икономика на транспортната фирма, оценител на машини и съоръжения, експерт по финансово-икономически проблеми, достъп до класифицирана информация.
Любомир Василев Цветков - специалност: промишлена топлотехника, патентно дело.
Любомир Петров Герджиков - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Людмил Алексиев Недялков - специалност: технология на машиностроенето - експерт - технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Людмил Тодоров Маев - специалност: геодезия, фотограметрия и картография - пълна проектантска правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Макари Новев Радев - специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Манчо Григоров Манев - специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева - специалност: радиотехника - ВЧ, патентно дело.
Маргарита Йорданова Лозанова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография - среден техник.
Маргарита Райчева Гергова - специалност: технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова - специалност: ел. машини и апарати, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова - специалност: промишлено и гражданско строителство - проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Владимиров Йорданов - специалност: комуникационна техника и технологии, авто-техническа експертиза, достъп до класифицирана информация.
Марин Танов Вутов - специалност: строителен инженер по водоснабдяване и канализация, финансов мениджмънт, строителен техник - строителство и архитектура.
Марина Игнатова Николова - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Марио Недков Марков - специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мариетка Енева Боджакова - специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт "КОНТО", съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Мария Атанасова Циганчева - специалност: топлинна и масообменна техника.
Мария Борисова Матракова - специалност: автоматизация на производството, оценител на недвижими имоти.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова - специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мария Христова Вергова - специалност: озеленяване, оценител на недвижими имоти, синдик, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Мария Христова Николова - специалност: технология на машиностроенето.
Мария Цончева Гугучкова - специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Маруся Росенова Стефанова - специалност: металургия на черните метали, финансов мениджмънт, системи за опазване на околната среда, оценител на недвижими имоти.
Мая Атанасова Динева - специалност: хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Методи Найчев Консулов - специалност: радиоелектроника.
Мила Николова Галева - специалност: геодезия, фотограм. и картография, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Милен Георгиев Дянков - специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милена Борисова Игнатова - специалност: електроника - електронно медицинско уредостроене.
Миломир Пенчев Богданов - специалност: архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мина Хиткова Радева - специалност: геодезия, фотограм. и картография.
Минко Калчев Червенков - специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, машини и съоръжения.
Мирослава Христова Тотева - специалност: архитектура.
Михаил Александров Томов - специалност: промишлена топлотехника.
Михаил Николов Чалашканов - специалност: минна електромеханика, минен инженер, електромеханик.
Моника Павлова Андреева - специалност: земеустройство.
Надежда Велкова Игнатова - специалност: архитектура.
Надежда Христова Ярловска - специалност: геодезия - приложна геодезия.
Надка Йорданова Дянкова - специалност: далекосъобщителна техника.
Надя Русева Будинова - специалност: технология на растителните, хранителните и вкусовите продукти, банки и банково дело, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Надя Христова Тодорова - специалност: строителство и архитектура - среден техник, оценител на недвижими имоти.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева - специалност: съобщителна техника.
Начко Христов Танев - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на води, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за управление на здраве и безопасност при работа чрез оценка и управление на риска на работното място, вътрешни одити по здраве и безопасност с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Недялко Иванов Иванов - специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
Неделко Петров Неделков - специалност: водоснабдяване и канализация.
Неделчо Георгиев Томов - специалност: механизация на селското стопанство - оценка на машини и съоръжения.
Нели Господинова Иванова - специалност: транспортно строителство - жп строителство, оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева - специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Нели Кирилова Осиковска - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никола Ангелов Балкански - специалност: ел. централи, мрежи и системи, пълна проектантска правоспособност по части електрическа.
Никола Димитров Николов - специалност: промишлена топлотехника, противодействие на международен тероризъм и вътрешен екстремизъм, достъп до класифицирана информация.
Никола Иванов Николов - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николета Маринова Кюркчиева - специалност: геодезия - приложна геодезия; пълна проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация.
Николай Аспарухов Дерменджиев - специалност: промишлено и гражданско строителство, международен бизнес, оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти, определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков - специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ - инженер технология на машините, ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка, динамика, балистика и управл. на полета на летателните апарати, достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Емилов Томов - специалност: информатика.
Николай Иванов Иванов - специалност: транспортно строителство.
Николай Йорданов Илиев - специалност: радиотехника и електромедицинска техника, оценител на машини и съоръжения.
Николай Михайлов Генков - специалност: техническа експлоатация на летателни апарати, икономика на търговията, външна търговия, оценител на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Николай Танчев Гергов - специалност: технология на машиностроенето - студена обработка - машинен техник, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Николета Борисова Божинова - специалност: горско стопанство, съвременно управление в устройството на територията.
Николина Аврамова Иванова - специалност: автоматизация на дискретното производство, патентно дело.
Николинка Танева Радулова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, компютърни системи и технологии, оценител на недвижими имоти.
Нора Лозанова Лозанова - специалност: ландшафтна архитектура.
Олга Радкова Петрова - специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев - специалност: технология и механизация на строителството.
Олег Марков Кръстев - специалност: подвижен железопътен състав, доцент, доктор, подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Павел Георгиев Иванов - специалност: разработка на полезни изкопаеми - открит добив, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Павлина Иванова Хаджийска - специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и съоръжения.
Проф. Панайот Ангелов Панайотов - специалност: механична технология на дървесината.
Паулинка Димитрова Томова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи.
Пейя Георгиева Будакова - специалност: технология на растителни хранителни и вкусови продукти.
Петко Костов Зоровски - специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти.
Петко Любенов Милевски - специалност: промишлена топлотехника, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, достъп до класифицирана информация.
Петрана Велинова Стойчева-Янева - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти.
Петър Ангелов Ангелов - специалност: хладилна техника и технология, отопление и вентилация на жилищни и промишлени сгради.
Петър Георгиев Ковачев - специалност: механизация на селското стопанство - оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на права на интелектуална собственост, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Доц. Петър Илиев Петров - специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Каменов Милчев - специалност: строителство на сгради и съоръжения - технология, координатор по безопасност и здраве.
Петър Любенов Брънеков - специалност: ДСТ, електроинженер.
Петя Георгиева Николова - специалност: маркшайдерство и геодезия, ограничена проектантска правоспособност - строежи от ІІІ - VІ категория, дейност по кадастъра.
Петя Петкова Маринчева - специалност: промишлено и гражданско строителство; пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, и организация и изпълнение на строителството.
Пламен Генов Генов - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, достъп до класифицирана информация.
Пламен Димитров Гърбов - специалност: технология на строителството, конструкции на сгради и съоръжения, правоспособност по част конструктивна.
Пламен Иванов Милев - специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация на проф. квалификация, документен контрол, достъп до класифицирана информация.
Пламен Стефанов Цанков - специалност: международни икономически отношения, радиоелектроника.
Пламен Цанков Радев - специалност: маркшайдерство и геодезия, дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова - специалност: геодезия, правоспособност да извършва дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева - специалност: архитектура.
Радко Иванов Чапаров - специалност: технология на металите, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията, общественото хранене и транспорта, достъп до класифицирана информация.
Радослав Цанков Джанбазов - специалност: инженер по геодезия, фотограметрия и топография; артилерийско инструментално разузнаване, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Радослава Николова Лицова - специалност: технология на машиностроенето - ИОУ на изобретения, рационализации и патентно-лицензионната дейност.
Райна Василева Бонева - специалност: транспортно строителство - железопътно строителство.
Райна Иванова Шопова-Нейкова - специалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия - електронни средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Райна Петрова Златарева - специалност: промишлена техника.
Рали Динев Коев - специалност: ел. измерватели на техн., финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, достъп до класифицирана информация.
Ралица Лъчезарова Стаматова - специалност: строителство на сгради и съоръжения.
Рика Хараламбос Пападополулу - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, финансов и банков мениджмънт, оценка на недвижими имоти.
Росен Стоянов Костов - специалност: геодезия, инженер геодезист, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Росица Владимирова Шонева - специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност.
Румяна Атансова Гондова - специалност: хидрогеология и инженерна геология, фирмен мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска - специалност: промишлено и гражданско строителство, единни европейски методи и подходи при определяне стойността на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, световни стандарти за бизнес оценяване.
Румяна Живкова Кръстева - специалност: промишлена топлотехника, пълна проектантска правоспособност по части отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Румяна Йорданова Дончева - специалност: автоматизация на производството в миннодобивната промишленост, промишлен мениджмънт, оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Румяна Миткова Стоянова - специалност: технология на металите, икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Радкова Шипкова - специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Румяна Тошева Несторова - специалност: селскостопанска техника, оценител на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Светла Георгиева Вангелова - специалност: машиностроене и уредостроене - прецизна техника, правна закрила на интелектуалната собственост, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева - специалност: горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов - специалност: обогатяване на полезните - ИУ на природопл., опазване и възпроизводство на обкръжаващата среда, фирмено счетоводство, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Сара Бенямин Коен - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Светлозар Радев Ганев - специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Светозар Петров Георгиев - специалност: далекосъобщителна техника.
Светослав Веселинов Мартинов - специалност: транспортна техника и технологии, доктор по транспорт, корабоплаване и авиация, стопанско управление.
Свобода Желева Кирязова - специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност по част "Електрическа".
Силвия Георгиева Кирилова-Йовчева - специалност: хидростроителство, доктор по инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство.
Симеон Ананиев Ананиев - специалност: експлоатация на жп транспорта - оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
Славинка Лазарова Генчева - специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика.
Славка Григорова Бурова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова - специалност: геодезия, фотограм. и картография.
Снежанка Стоянова Андреева - специалност: архитектура, организация и управление на малка фирма - мениджър.
Снежина Димитрова Джакерска - специалност: промишлено и гражданско строителство, технология, организация и управление на международна инженерна дейност, ограничена проектантска правоспособност - строежи V - VІ категория, оценител на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството на основата на изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова - специалност: геодезия, водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Спасия Костадинова Генчева - специалност: промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация.
Спас Георгиев Милчев - специалност: автоматизация на производството, оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, приборите и средствата за автоматизация и изчислителната и организационната техника, недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, интелектуална собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов - специалност: горско стопанство, оценител на гори и земи в горския фонд.
Стамен Станимиров Димитров - специалност: автомобили, трактори и кари.
Станимир Михайлов Карапетков - специалност: инженер-механик, доктор на техническите науки - машинно инженерство, професор - приложна механика, право.
Станислав Александров Златанкев - специалност: каростроене и автотранспортна техника - колесни и верижни машини, оценител на машини и съоръжения.
Станислава Борисова Николова - специалност: промишлено и гражданско строителство, организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станимир Тодоров Янчев - специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятие и вземания.
Станислав Димов Пандев - специалност: ел. централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски - специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на водите.
Стефан Златев Стефанов - специалност: ел. машини и апарати.
Стефан Иванов Ямалиев - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Каменов Мутафчиев - специалност: машиностроителни технологии и производствена техника - технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков - специалност: топлотехника.
Стефан Стоянов Бебревски - специалност: промишлена топлотехника.
Стефка Дечева Стойчева - специалност: земеустройство.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова - специалност: технология на машиностроенето, промишлено и гражданско строителство - технология и организация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Милкова Пенчева - специалност: технология на машините и металите.
Стефчо Димитров Христов - специалност: промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин - специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стойчо Георгиев Стойков - специалност: ел. енергетика - електроинженер - промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоян Петков Стоянов - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност по геодезия и кадастър, проектантска правоспособност, работа с приложен софтуер.
Стоянка Василева Савова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Петрова Кунчева - специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова - специалност: технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Танко Янков Танков - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова - специалност: геодезия, фотограм. и картография.
Таня Георгиева Трайкова - специалност: машинен инженер, строителство и архитектура - техникум, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Таня Илиева Алексиева - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Йонкова Калпачка - специалност: промишлена топлотехника.
Татяна Атанасова Митева - специалност: маркшайдерство, извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Татяна Георгиева Трайкова - специалност: топлинна и масообменна техника, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Татяна Милчева Драганинска - специалност: архитектура, екология, соларни технологии, европроекти.
Ташко Веселинов Ташев - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология.
Теменужка Василева Минчева - специалност: архитектура.
Теодора Любомирова Дачева - специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, оценка на земеделски земи.
Тинко Петков Трифонов - специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия, международна търговия.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки - специалност: технология на машиностроенето, оценител на машини, съоръжения и оборотни активи.
Тодор Желев Авджиев - специалност: радиотехника.
Тодор Иванов Чакъров - специалност: механизация на селското стопанство, технология на металите, експертна оценка на щети и на стойността им.
Тодор Христов Димитров - специалност: експлоатация на ж.п транспорт, достъп до класифицирана информация.
Тони Петров Тонев - специалност: технология и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза, изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Тоня Иванова Ташева - специалност: геодезия, фотогрметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Филип Савов Савов - специалност: технология на машиностроенето, заваръчна техника секция корабостроителна технология.
Хараламби Иванов Даскалов - специалност: хидромелиоративно строителство.
Хараламби Йонков Петров - специалност: технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества, земеделски земи и подобренията върху тях.
Христина Методиева Керелска - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти.
Христо Генов Колев - специалност: топлоядрена енергетика.
Христо Георгиев Пелев - специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Господинов Христов - специалност: експлоатация на жп транспорт, ръководител движение.
Христо Димитров Брестлиев - специалност: Топлинна и хладилна техника - среден техник - топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, технология на обществени сгради, на предприятия за леката промишленост, на обекти и съоръжения за природен газ, механична технология на дървесината, маркетинг и иновация, оценител на цели държавни и общински предприятия, активи.
Христо Динков Камберов - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Христо Иванов Стоянов - специалност: техника и технология на текстила и облеклото, финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат - обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, електронна техника.
Христо Николов Манчев - специалност: металургия на черните метали.
Христо Пенчев Михайлов - специалност: ел. енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
Христо Тодоров Цаков - специалност: минна електромеханика, трансфер и внедряване на технологии и изделия; оценител на цели държавни и общински предприятия, активи, технически контрол на сгради, безопасност и здраве в строителството.
Цветан Димитров Димитров - специалност: радиоелектронна техника.
Цветан Кръстев Тодоров - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и съоръжения.
Цветан Младенов Стойков - специалност: транспорт и енергетика.
Цветан Николаев Вълчинов - специалност: маркашайдерство и геодезия.
Цветана Атанасова Теофилова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Цветанка Младенова Колева - специалност: минен инженер, охрана на труда.
Цветанка Павлова Терзиева - специалност: маркшайдерство - средно техническо, оценител на недвижими имоти.
Цвете Василева Спасова-Минчева - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Цветелин Николаев Малинов - специалност: общо машиностроене.
Цветелина Ананиева Ананиева - специалност: транспортна техника и технологии, финансов контрол.
Цветелина Иванова Иванова-Ангелова - специалност: хидротехническо строителство, хидротехнически съоръжения.
Цветолюб Лазаров Павлов - специалност: радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества; оценка на машини и съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни активи, сертификат: европейски компютърен сертификат - експерт, достъп до класифицирана информация.
Чавдар Георгиев Енчев - специалност: инженер по електроника и автоматика, ценообразуване на недвижимите имоти и строителството.оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Янков Пальов - специалност: геодезия, предприемачество и право в международния бизнес, оценител на недвижими имоти.
Юли Кирилов Стоилов - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на води.
Явор Николов Терзиев - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Ян Любенов Нинов - специалност: автоматизация на минното производство.
Янка Делчева Чолакова - специалност: електрификация на селското стопанство, обследване на енергийна ефективност на сгради.
Съдебна автотехническа експертиза
Александър Найденов Димитров - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Александър Петров Грозданов - специалност: автомобили и трактори - експлоатация, поддържане и ремонт, машинен техник.
Ангел Йорданов Младенов - специалност: електротехника, автотехническа експертиза.
Доц. д-р Инж. Ангел Петков Ангелов - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Ангел Кирилов Ангелов - специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология, автоконтрольор.
Ангел Петков Маринов - специалност: автомобилен транспорт, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството.
Антони Вълков Запрянов - специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.
Асен Вълчев Чакъров - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Асен Станков Димитров - специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Аспарух Василев Василев - специалност: транспортна техника и технологии - автомобилна техника, автоексперт-оценител, автотранспортна техника.
Атанас Велинов Тодоров - специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, надежност и техническа диагностика на автотранспортна техника, преподавател - инструктор за обучение на водачи на МПС.
Атанас Димитров Атанасов - специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Атанас Илиев Желязков - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Петров Табаков - специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация: двигатели с вътрешно горене (инженер по експлоатация и ремонт на АТТ).
Богдан Иванов Парашкевов - специалност: трактори, автомобили и ССМ, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, автомобилния транспорт, строителството и селското стопанство.
Богомил Георгиев Лазаров - специалност: технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова - специалност: двигатели с вътрешно горене, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, автоексперт-оценител.
Бойко Георгиев Йорданов - специалност: технология и управление на транспорта; преподавател - инструктор по обучение на водачи на МПС.
Бойко Стоянов Шопов - специалност: транспортна техника и технологии, двигатели с вътрешно горене, автомобилен експерт.
Валентин Лозанов Лозев - специалност: машинен инженер.
Валентин Димитров Моллов - специалност: транспортно строителство, пътно строителство.
Валентин Стойчев Панчев - специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, организация и безопасност на движението.
Валери Бориславов Обретенов - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Ваню Стефанов Стефанов - специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, икономика, организация и управление на вътрешноградския и крайградски транспорт.
Васил Кирилов Андонов - специалност: монтьор и водач на МПС, средно специално, механизация на мините.
Васил Пенчев Пенчев - специалност: транспортна техника и технологии, автомобилна техника.
Вениамин Вълков Тодоров - специалност: технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Венцислав Кирилов Другански - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Виктор Ленинов Иванов - специалност: технология и управление на транспорта, бизнес администрация.
Владимир Василев Васев - специалност: ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Владислав Георгиев Самоходов - специалност: транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза.
Веселин Владиславов Василев - специалност: експлоатация и ремонт на летателните апарати, основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България, финанси, банково дело, мениджмънт на военновъздушните сили, оценител на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Д-р Владимир Делчев Начев - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Владимир Маринов Маринов - специалност: автоматика и телемеханика, експерт-оценител на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Георги Асенов Стоименов - специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Джонев - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Георги Борисов Таков - специалност: експлоатация на свързочната техника, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, достъп до класифицирана информация.
Георги Златков Кузмев - специалност: траспортна техника и технологии, технология и управление на транспорта, инженер по транспорта.
Доц. д-р Данаил Андреев Хлебарски - специалност: колесни и верижни машини; автомобили, трактори и кари.
Детелин Петков Ганчев - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Димитър Алексиев Стоев - специалност: топлотехника, автотехническа експертиза.
Димитър Кирилов Късметов - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Кирчев Иванов - специалност: транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи на ПТП, основи на риска и автомобилно застраховане.
Димитър Пеев Димитров - специалност: танкови войски - технически КЩ, инженерно-техническа, АБТТ, оценител на електро- и радиооборудване, достъп до класифицирана информация.
Димчо Славев Пиралков - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Борисов Павлов - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Димитров Христов - специалност: машиностроителни технологии и производствена техника, технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Елена Ботьова Христова - специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини и съоръжения.
Живко Христов Евтимов - специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител на машини и съоръжения.
Ивайло Емилов Григоров - специалност: електротехника.
Ивайло Петров Йорданов - специалност: технология и управление на транспорта.
Иван Александров Маринов - специалност: публична администрация, строителна механизация - машинист-крановик.
Иван Атанасов Тодоров - специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Йорданов Иванов - специалност: социално и застрахователно дело, автоексперт, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Иван Методиев Методиев - специалност: автомобили и кари, средно специално, експерт-оценител на МПС.
Иван Методиев Шопниколов - специалност: автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Илиев - специалност: технология на минното производство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, автотехническа експертиза.
Йордан Ангелов Жотев - специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство - среден техник; патентно и изобретателско дело.
Йордан Донев Йорданов - специалност: транспортна техника и технологии; оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев - специалност: подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Д-р Калин Петров Радлов - специалност: машиностроене и уредостроене, дизайн на механични системи.
Н.с. Камен Николов Богданов - специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кирил Христов Велков - специалност: подвижен жп състав, доц. доктор, подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Кирил Цветанов Иванов - специалност: технология и организация на железопътния транспорт, експерт - железопътен транспорт - технически, икономически и търговски проблеми, криминалист, специализирал в направленията: дактилоскопия, графология, трасология и фалшификати.
Кольо Дончев Михов - специалност: маркетинг.
Костадин Георгиев Грънчаров - специалност: експлоатация и ремонт на АТТ.
Красимир Николаев Пъргов - специалност: транспортен мениджмънт и логистика, стопанско управление, извършване на периодични прегледи за проверка на превозните средства, превозващи опасни товари, сервизен специалист - тахографи.
Ленин Велинов Станоев - специалност: двигатели с вътрешно горене, автомонтьор, оценител на машини и съоръжения в сферата на автомобилния транспорт и селското стопанство, селскостопански машини.
Лилия Александрова Гълъбов-Белева - специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Лило Петков Кунчев - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Лучия Александрова Абаджиева - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Марин Митев Алексиев - специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Милена Георгиева Мраценкова - специалност: технология и организация на автомобилния транспорт, д-р по транспорт, корабоплаване и авиация - изследване и моделиране на автомобилните потоци в пристанищен транспортен възел при комбинирани товарни превози.
Михаил Тодоров Недков - специалност: двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника.
Мирослав Георгиев Филипов - специалност: транспортна техника и технологии.
Мирослав Петров Маринов - специалност: технология на машиностроене и уредостроене.
Младен Георгиев Христов - специалност: транспортна техника и технологии, застраховане и социално дело.
Начо Константинов Симеонов - специалност: бизнес мениджмънт и технологии, автотехнически експертизи.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Владимиров Пелов - специалност: железопътна техника - електрически локомотиви, автотехническа експертиза.
Николай Пеев Камбуров - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Петров Карагьозов - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Спасов Христов - специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, инженер по двигатели с вътрешно горене.
Николай Стоянов Иванов - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Павел Иванов Джамбазов - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов - специалност: двигатели с вътрешно горене, патентно дело, Европейско патентно ведомство, оценител на интелектуално и индустриална собственост и други фактически отношения, правомощия за обектите в областта на: изобретения и полезни модели, на търговските марки и промишлени образци, оценка на други активи (дизайн, декоративни изкуства и антиквариат).
Петър Велков Христов - специалност: транспортна техника и технологии.
Доц. Петър Илиев Петров - специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Любомиров Костов - специалност: измервателна техника, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Петър Пенчев Славов - специалност: транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза - проблеми, методика.
Пеню Димов Пенев - специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно горене.
Радослав Кирилов Стоянов - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта.
Райка Асенова Чингова - специалност: технология и организация на автомобилния транспорт, бизнес мениджмънт на автомобилните превози, АТЕ.
Росица Владимирова Шонева - специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност.
Румен Петров Таслаков - специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Сашко Петров Погачев - специалност: автомобили, трактори и кари.
Светослав Велков Велков - специалност: автомобилна техника.
Серьожа Лазаров Даскалов - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Славянка Стоянова Гелева - специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Стамен Станимиров Димитров - специалност: автомобили, трактори и кари.
Станимир Михайлов Карапетков - специалност: инженер-механик, доктор на техническите науки - машинно инженерство, професор - приложна механика, право.
Станислав Александров Златанкев - специалност: каростроене и автотранспортна техника - колесни и верижни машини, оценител на машини и съоръжения.
Стефан Василев Ангелов - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Иванов Ташев - специалност: трактори и кари, оценител на машини и съоръжения.
Стефан Каменов Мутафчиев - специалност: машиностроителни технологии и производствена техника, технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Кръстев Делчев - специалност: автотехническа експертиза, машинен инженер - двигатели с вътрешно горене.
Стоимен Димитров Стоименов - специалност: автомобили и кари - експлоатация и ремонт - средно специално, организация и управление на франчайзинговата дейност, автотехническа експертиза.
Стойчо Серафимов Петров - специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, извършване на периодични прегледи на ППС.
Тодор Иванов Чакъров - специалност: механизация на селското стопанство, технология на металите, експертна оценка на щети и на стойността им.
Тони Петров Тонев - специалност: технология и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза, изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Христо Борисов Минков - специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Господинов Христов - специалност: експлоатация на жп транспорт, ръководител-движение.
Христо Емилов Емилов - специалност: автоексперт, английски език, ниво В1.
Христо Иванов Иванов - специалност: социално и застрахователно дело, технологии и безопасност в автомобилния транспорт.
Христо Иванов Стоянов - специалност: техника и технология на текстила и облеклото, финансов мениджмънт, оценка на машини и съоръжения, сертификат - обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт, електронна техника.
Христо Недков Христов - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Цветан Кръстев Тодоров - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и съоръжения.
Цветелин Николаев Малинов - специалност: общо машиностроене.
Ценко Василев Вапцаров - специалност: специалист по ДВГ и автомобили.
Янко Васков Николов - специалност: автотехническа експертиза, технология и управление на транспорта.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Албен Рашков Родопманов - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, стопанско управление - стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева - специалност: инженерна химия.
Александър Велков Гоцев - специалност: топлотехника.
Ангел Георгиев Константинов - специалност: технология на машиностроенето.
Ангел Петров Муташки - специалност: технология на полимерите, текстила и кожите, инженер-химик, вътрешен одитор.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева - специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини и съоръжения, активи.
Антон Михайлов Михайлов - специалност: химическа технология на дървесината - икономика, организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов - специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.
Атанас Георгиев Черпоков - специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Илиев Желязков - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Сотиров Дробенов - специалност: инженер-технолог по обществено хранене.
Асен Станков Димитров - специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Ахинора Димитрова Лазарова - специалност: технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.
Бисер Борисов Тодоров - специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация, професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров - специалност: технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова - специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев - специалност: уредостроене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев - специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев - специалност: архитектура.
Борис Георгиев Петков - специалност: хидравлика и пневматика.
Борислав Рангелов Йорданов - специалност: промишлена топлотехника.
Валентина Стефанова Николова - специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Валентин Атанасов Петков - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев - специалност: машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов - специалност: пътно строителство, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Валери Емилов Митков - специалност: металургия на черните метали, техника и технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Васил Стефанов Михайлов - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Вася Иванова Германова - специалност: машинен инженер - хидравлични машини, патентно дело, оценител на интелектуална и индустриална собственост.
Велимир Евстатиев Златарев - специалност: технология на металите.
Венцеслав Михайлов Бобев - специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване на металите, новости в прокатното производство.
Виолета Върбанова Шентова - специалност: механично уредостроене, металорежещи машини и технологични процеси за студена обработка на металите, патентно дело, оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова - специалност: промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева - специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, международни финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг и мениджмънт.
Владимир Велчев Велев - специалност: технология на машиностроенето.
Георги Андонов Георгиев - специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Асенов Стоименов - специалност: двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев - специалност: машини и апаратура за хранителната промишленост, оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Георги Костадинов Йончев - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, достъп до класифицирана информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева - специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Димитър Атанасов Атанасов - специалност: топло- и ядрена енергетика, машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение - верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове.
Димитър Йорданов Илиев - специалност: технология на машиностроенето, притежател на патенти за различни изобретения.
Димитър Кирилов Късметов - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Петров Петев - специалност: радио- и телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев - специалност: технология на машиностроене, оценка на машини и съоръжения.
Димитър Стамов Тончев - специалност: електронна техника, управление на софтуерни активи, правоспособен да извършва софтуерен одит на физически и юридически лица.
Димитринка Борисова Милевска - специалност: технология на шевното производство.
Евгения Кръстева Табова - специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евтим Фердинандов Наков - специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова - специалност: топлинна и масообменна техника.
Елеонора Емилова Вълева - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на води.
Елияна Димитрова Христова - специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини.
Емил Тодоров Соколов - специалност: машини и апаратура за химическата и хранителната промишленост.
Емилия Антова Петрова - специалност: общо машиностроене и уредостроене, оценка на машини и съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни активи.
Ивалин Костов Йосифов - специалност: техническа експлоатация на летателни апарати, икономика на сигурността и отбраната.
Иван Иванов Гешев - специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Методиев Шопниколов - специалност: автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Иван Стойнов Кючуков - специалност: двигатели с вътрешно горене, извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Иван Чанков Иванов - специалност: технология на машиностроенето и металите.
Иванка Славчева Пакиданска - специалност: текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова - специалност: промишлена топлотехника - пълна проектантска правоспособност по части отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, технологична на предприятия за производство, складиране и търговия с храни и лекарства, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, проектиране на газови инсталации.
Илия Петров Гюров - специалност: комуникационна техника и технологии.
Ина Димитрова Бояджиева - специалност: топлинна и масообменна техника, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
Ирина Красимирова Семерджиева - специалност: автоматизация на производството, организация и планиране на инвестиционния процес, мениджър-предприемач, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката; пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.
Йордан Донев Йорданов - специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Йордан Стоименов Тотков - специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева - специалност: атомни електроцентрали и инсталации - инженер-топлофизик, съвременни методи за отопление и вентилация, обследване за енергийна ефективност - обследване на сгради и промишлени системи, експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти, фирмен мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева - специалност: металургия на черните метали, мениджър по международен бизнес, оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания, недвижими имоти, правоспособност като брокер.
Н.с. Камен Николов Богданов - специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кирил Василев Будинов - специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Кеворк Врамшабух Тавитян - специалност: инженер по електроника и автоматика - радио- и телевизионна техника, среден електротехник - електроенергетика и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Керанка Христова Русева - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Константин Борисов Балев - специалност: електроинженер - ел. централи и мрежи.
Костадин Христов Буков - специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински - специалност: промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов - специалност: строителен инженеринг, бизнес администрация и мениджмънт, международен бизнес мениджмънт.
Красимир Петров Илиев - специалност: машинен инженер - хидро- и пневмотехника, машинен техник - двигатели с вътрешно горене, пълна проектантска правоспособност - отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев - специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост, автоматизация на дискретното производство.
Красин Стоянов Койчев - специалност: топлоенергетика, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Кристина Стефанова Найденова - специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценител на машини и съоръжения.
Лена Георгиева Димитрова - специалност: хидравлични машини и съоръжения, патентно дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на изобретения и полезни модели, марки, ГО и промишлени дизайни.
Лило Петков Кунчев - специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Лъчезар Радев Радев - специалност: икономика и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на води.
Людмил Алексиев Недялков - специалност: технология на машиностроенето, експерт - технически проблеми, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Любомир Петров Герджиков - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Макари Новев Радев - специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева - специалност: радиотехника - ВЧ, патентно дело.
Маргарита Райчева Гергова - специалност: технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова - специалност: ел. машини и апарати, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова - специалност: промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Владимиров Йорданов - специалност: комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана информация.
Мариетка Енева Боджакова - специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт "КОНТО", съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Мария Павлова Гашарова - специалност: технология и механизация на строителството, оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова - специалност: технология на машиностроенето.
Марин Танов Вутов - специалност: строителен инженер по водоснабдяване и канализация, финансов мениджмънт, строителен техник - строителство и архитектура.
Милен Георгиев Дянков - специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Михаил Александров Томов - специалност: промишлена топлотехника.
Надка Йорданова Дянкова - специалност: далекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева - специалност: съобщителна техника.
Наташа Ценева Ковачева - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Невена Михайлова Стефанова - специалност: технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Недялко Иванов Иванов - специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Аспарухов Дерменджиев - специалност: промишлено и гражданско строителство, международен бизнес, оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти; определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков - специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, инженер технология на машините, ракетно- артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа подготовка, динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати, достъп до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николета Борисова Божинова - специалност: горско стопанство, съвременно управление в устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев - специалност: технология и механизация на строителството.
Олег Марков Кръстев - специалност: подвижен железопътен състав, доцент, доктор - подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Павлина Иванова Хаджийска - специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и съоръжения.
Павлина Лилова Стефанова - специалност: организация и управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Пейя Георгиева Будакова - специалност: технология на растителни, хранително-вкусови продукти.
Петър Любенов Брънеков - специалност: ДСТ, електроинженер.
Пламен Стефанов Цанков - специалност: международни икономически отношения, радиоелектроника.
Ралица Лъчезарова Стаматова - специалност: строителство на сгради и съоръжения.
Румяна Атансова Гондова - специалност: хидрогеология и инженерна геология, фирмен мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Миткова Стоянова - специалност: технология на металите, икономист-международник, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Савина Здравкова Спасова - специалност: технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева - специалност: горско стопанство.
Светлозар Радев Ганев - специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Светослав Веселинов Мартинов - специалност: транспортна техника и технологии, доктор по транспорт, корабоплаване и авиация, стопанско управление.
Серьожа Лазаров Даскалов - специалност: двигатели с вътрешно горене.
Симеон Ананиев Ананиев - специалност: експлоатация на жп транспорта, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, достъп до класифицирана информация.
Славей Славчев Луков - специалност: монтьор на ел. мрежи и уредби за високо напрежение, социални дейности.
Софка Велчева Асенова - специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност, конструктивна организация и изпълнение на строителството и пожарна безопасност - конструктивен, оценител на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев - специалност: автоматизация на производството, оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, приборите и средствата за автоматизация и изчислителната и организационната техника, недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, интелектуална собственост.
Спасия Костадинова Генчева - специалност: промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация.
Станимир Малинов Станков - специалност: експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология.
Стефан Борисов Яковски - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на водите.
Стефан Каменов Мутафчиев - специалност: машиностроителни технологии и производствена техника - технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология и управление на автомобилния транспорт - автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков - специалност: топлотехника.
Стойчо Георгиев Стойков - специалност: ел. енергетика - електроинженер, промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова - специалност: технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Тинко Петков Трифонов - специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия, международна търговия.
Тодор Желев Авджиев - специалност: радиотехника.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки - специалност: технология на машиностроенето, оценител на машини, съоръжения и оборотни активи.
Тони Петров Тонев - специалност: технология и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза, изпитващ на кандидати за водачи на МПС.
Хараламби Йонков Петров - специалност: технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества, земеделски земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов - специалност: експлоатация на жп транспорт, ръководител-движение.
Цветан Младенов Стойков - специалност: транспорт и енергетика.
Цветелин Николаев Малинов - специалност: общо машиностроене.
Юли Кирилов Стоилов - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на води.
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Адалберт Асенов Антов - специалност: компютърни системи и технологии.
Асен Любомиров Тошев - специалност: математика, изкуствен интелект.
Александър Ангелов Ангелов - специалност: комуникационна техника и технологии, радиокомуникационна техника.
Александър Гаро Мардиросян - специалност: информатика.
Александър Недялков Кирков - специалност: информационна сигурност - авторски права на софтуерни приложения и в интернет; установяване и сигурност на системи с банкови карти - достъп до класифицирана информация.
Атанас Богданов Балджийски - специалност: автоматика и системотехника - електрозадвижване и автоматизация на машини.
Атанас Димитров Атанасов - специалност: изчислителна техника - автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.
Божидар Руменов Шуманов - специалност: информатика, софтуерни технологии в интернет.
Валери Найденов Петров - специалност: радиотехника - инженер по радиоелектроника.
Величка Георгиева Тименова - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Весел Ангелов Пендичев - специалност: електронна техника ППМЕ, право, патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи - движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни, достъп до класифицирана информация.
Георги Красимиров Радков - специалност: комуникационна техника и технологии, комуникационна осигурителна техника, достъп до класифицирана информация.
Н.с. І ст. д-р Георги Петров Бояджиев - специалност: математика и информатика.
Даниела Димитрова Събева - специалност: компютърни системи - информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова - специалност: електронна техника и микроелектроника, достъп до класифицирана информация.
Димитър Борисов Шалварджиев - специалност: компютърни системи и технологии.
Димитър Петров Петев - специалност: радио- и телевизионна техника.
Димитър Стамов Тончев - специалност: електронна техника, управление на софтуерни активи, правоспособен да извършва софтуерен одит на физически и юридически лица.
Дойчин Тодоров Метексинов - специалност: компютърни мрежи и комуникации.
Евдокия Кирилова Димитрова - специалност: промишлена електротехника, програмист.
Едвин Живков Желев - специалност: компютърни системи и технологии, автотехническа експертиза.
Емил Трайков Стоянов - специалност: счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Георгиева Балканска-Василева - специалност: радиотехника.
Здравко Петров Цонев - специалност: радиотехника.
Д-р Иван Драгов Тренчев - специалност: финанси - банково дело, математика, информатика, достъп до класифицирана информация.
Иванка Евлогиева Илиева - специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски предприятия.
Илия Петров Гюров - специалност: комуникационна техника и технологии.
Йордан Петров Григоров - специалност: изчислителна техника.
Йорданка Любомирова Любенова - специалност: информатика - компютърна графика, приложна математика, електронна техника.
Камен Владимиров Рангелов - специалност: електроинженер - далекосъобщителна техника, ст.н.с. ІІ степен.
Костадин Златанов Костадинов - специалност: МАУВ - механизация и автоматизация на управлението на войската, достъп до класифицирана информация.
Любомир Стефанов Тулев - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, право, противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност.
Марин Владимиров Йорданов - специалност: комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана информация.
Мариетка Енева Боджакова - специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт "КОНТО", съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Марио Недков Марков - специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Милен Георгиев Дянков - специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милен Спасов Спасов - специалност: компютърни системи и технологии.
Милена Борисова Игнатова - специалност: електроника - електронно медицинско уредостроене.
Милена Манолова Златкова - специалност: компютърни системи - компютърна техника.
Милко Стоянов Казанджиев - специалност: компютърни системи - компютърна техника.
Надежда Христева Георгиева-Димитрова - специалност: електроника и автоматика.
Николай Емилов Томов - специалност: информатика.
Николай Найденов Хранов - специалност: книгоразпространение - библиотечно-информационни дейности, компютърни системи, мобилни комуникации, софтуерен и хардуерен компютърен оценител, софтуерно пиратство, достъп до класифицирана информация.
Николинка Танева Радулова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, компютърни системи и технологии, оценител на недвижими имоти.
Онник Харутюн Таракчиян - специалност: математика и информатика, бизнес информатика с английски език, сертифициран да провежда обучения в академиите за информационни технологии на Майкрософт.
Петър Велков Христов - специалност: транспортна техника и технологии, експерт на ИНГА по трибология.
Павлин Галинов Панев - специалност: компютърни системи и технологии, електронно управление.
Петко Пенчев Тодоров - специалност: физика.
Петър Недялков Кирков - специалност: комуникационна техника и технологии - аудио-комуникационна техника.
Пламен Иванов Милев - специалност: комуникационна техника и технологии - видеоанализ и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистическа дейност, актуализация на проф. квалификация, документен контрол, достъп до класифицирана информация.
Пламен Тенев Панайотов - специалност: автоматика, информационна и управляваща техника.
Преслав Димитров Пугев - специалност: автоматика и системотехника - електрозадвижване и автоматизация на машини.
Райна Иванова Шопова-Нейкова - специалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия - електронни средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Светозар Петров Георгиев - специалност: далекосъобщителна техника.
Светомир Димитров Донев - специалност: компютърни системи и технологии.
Слави Весиславов Маринов - специалност: комуникационна техника и технологии.
Снежана Светославова Люцканова-Димова - специалност: изчислителна техника.
Таня Енева Коцева - специалност: електронна техника, софтуерен одит на физически и юридически лица.
Тереза Стоянова Тренчева - специалност: информационни технологии, английска филология, доцент по обществени комуникации и информационни науки.
Тодор Димитров Балабанов - специалност: софтуерни технологии в интернет, доктор по информатика и компютърни науки.
Христо Любомиров Йорданов - специалност: автоматизация на промишлеността.
Христо Христов Йорданов - специалност: комуникационна техника и технологии.
Цветан Василев Павлов - специалност: компютърни системи.
Цветолюб Лазаров Павлов - специалност: радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни активи, сертификат: Европейски компютърен сертификат - експерт, достъп до класифицирана информация.
Цветомир Атанасов Атанасов - специалност: микроелектроника и полупроводникови устройства.
Чавдар Георгиев Енчев - специалност: инженер по електроника и автоматика, ценообразуване на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Юлиян Атанасов Йорданов - специалност: електронна и комуникационна техника и технологии - диагностика и приложение на МПС, разследване на престъпления в киберпространството, достъп до класифицирана информация.
Юрий Стойков Ангелов - специалност: радио- и телевизионна техника; компютърни мрежи; съдебен експерт по компютърнотехнически експертизи.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Адриана Николаева Джокова - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценка на недвижими имоти.
Албен Рашков Родопманов - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, стопанско управление - стопански бизнес.
Албена Ненчова Арсова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Александър Василев Пенев - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Александър Драганов Шулев - специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Койчев Къкрински - специалност: промишлено и гражданско строителство, икономика - оценител на инвестиционен проект, на недвижими имоти.
Александър Николов Танев - специалност: пътно строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Алексей Стоименов Стаменов - специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Анастас Тодоров Горанов - специалност: геодезия, фотограметрия и картография - оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Анастасия Иванова Бошнакова - специалност: архитектура, промишлено и гражданско строителство - конструкции, опазване на паметниците на културата.
Анастасия Райкова Белопитова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Анастасия Славчева Костова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Ангелина Гергинова Атанасова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, инженерна безопасност.
Ангелина Димитрова Маринова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ангел Коцев Петров - специалност: пътно строителство, икономика на строителството, достъп до класифицирана информация.
Ангелина Димитрова Маринова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Андрей Страхилов Герасимов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Анелия Живкова Аврамова - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология и организация, оценител на недвижими имоти.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.
Анета Добрева Зеринова - специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за търговия.
Анна Ангелова Савова - специалност: архитектура.
Антоанела Дончева Цукева - специалност: промишлено строителство - конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Антоанета Василева Христова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева - специалност: архитектура, достъп до класифицирана информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова - специалност: строителство и архитектура, строителен техник.
Антонио Вилиянов Шопов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, машини и съоръжения, финансови институции.
Антония Господинова Чепилева - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Антония Сталиянова Богева - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на водите.
Атанас Георгиев Черпоков - специалност: водоснабдяване и канализация.
Ст.н.с. ІІ ст. Атанас Николов Паскалев - специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Николов - специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Сърбов - специалност: пътно строителство.
Беатриче Еленкова Христова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров - специалност: топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация - професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност.
Бисера Рачова Рибарова - специалност: архитектура.
Бистра Стефанова Цветкова-Ангелова - специалност: промишлено и гражданско строителство, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, оценител на недвижими имоти.
Благой Петров Наков - специалност: промишлено и гражданско строителство - оценка на движимо и недвижимо имущество на държавни и общински фирми, оценка на инвестиционни проекти и строителен надзор.
Божидар Кирилов Борисов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, международни икономически отношения, достъп до класифицирана информация.
Божидар Христов Дончев - специалност: транспортно строителство - жп строителство.
Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева - специалност: архитектура, оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, оценител на недвижими имоти.
Бойко Иванов Терзиев - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, оценител на недвижими имоти.
Бойко Христов Панчев - специалност: архитектура.
Борис Константинов Борисов - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Борислав Младенов Савов - специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Боряна Иванова Влъчкова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейност по кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Боряна Николаева Маринова - специалност: архитектура.
Бранимир Владимиров Динев - специалност: промишлено и гражданско строителство - пълна проектантска правоспособност по части конструктивна на сгради и строителни съоръжения, организация и изпълнение на строителството.
Валентин Алипиев Петков - специалност: хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентин Атанасов Петков - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища, строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Георгиев Ликов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, международни икономически отношения и бизнес.
Валентин Димитров Моллов - специалност: транспортно строителство, пътно строителство.
Валентин Емилов Близнаков - специалност: електроенергетика, далекосъобщителна техника, икономист - организатор на производителността на труда и управлението в промишлеността, експерт на Националната строителна федерация, експерт на Българската браншова камара на енергетиците, координатор по безопасност и здраве в строителството, здравословни и безопасни условия на труд.
Валентин Любомиров Кръстев - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Валентин Стойнев Тонев - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Валери Антов Велин - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, строителство и архитектура.
Валя Стефанова Петрова - специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна фирма; пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти, достъп до класифицирана информация.
Ваньо Янков Николов - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Ванюшка Милова Ангелова - специалност: промишлено и гражданско.
Ваня Асенова Илиева - специалност: промишлено и гражданско строителство, икономика на строителството.
Ваня Георгиева Станкова - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, международни икономически отношения, мениджмънт на инженерната фирма, управление и отчетност на фирмата, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Васил Александров Трайков - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Васил Йосифов Бекяров - специалност: водоснабдяване и канализация, строителство и архитектура - среден техник.
Васил Трайков Георгиев - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Величка Георгиева Тименова - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Венцислава Петрова Колева - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Вера Маринова Ахмакова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Весела Георгиева Горанова - специалност: водоснабдяване и канализация, контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
Весела Стоянова Корова - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на водите, достъп до класифицирана информация.
Веселин Петров Миланов - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология - икономика на транспортната фирма; безопасност и здраве при работа в строителството, технически спецификации за оперативна съвместимост за конвенционални железопътни системи.
Веселин Валентинов Люцканов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Веселин Крумов Божилов - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова - специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Цветанова - специалност: строителство и архитектура, строителен техник, брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова - специалност: архитектура.
Виолетка Маринова Цолова - специалност: промишлено и гражданско строителство, МИО и ВИД.
Владимир Анастасов Перфанов - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Йорданов Стоянов - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Галина Георгиева Николова - специалност: геодезия, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова - специалност: хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев - специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дянков Георгиев - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, математика, оценител на движимо и недвижимо имущество, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Георги Йорданов Чалъков - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Георги Костадинов Йончев - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, достъп до класифицирана информация.
Д-р Георги Сълев Сачански - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка - специалност: геодезия, фотограметрия и и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, търговски предприятия.
Глория Илиева Джаджева - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Григор Манчев Манев - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на води.
Дамян Весков Бояджиев - специалност: геодезия, картография и фотограметрия; оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Данаил Георгиев Раковски - специалност: строителство на сгради и съоръжения - строителни конструкции, автоексперт.
Даниела Янчева Анталавичева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.
Данка Янчева Василева - специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова - специалност: архитектура.
Дафина Кирилова Пешева - специалност: архитектура, архитектурно-градустройствени проблеми при обновяването на жилищно-търговските улици и квартали.
Десислава Калушкова Вълчева - специалност: промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор по безопасност и здраве в строителството, достъп до класифицирана информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.
Деян Великов Попов - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, достъп до класифицирана информация.
Димитрина Маринова Попова - специалност: архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Димитър Божидаров Павлов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции - организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Димитър Димитров Антонов - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Димитър Евтимов Бошнаков - специалност: транспортно строителство и пътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Димитър Николов Бузяков - специалност: промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строителството - оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Димитър Панайотов Джелебов - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, Общ и специализиран държавен контрол, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Димитър Петров Ганджов - специалност: архитектура, строителство и геодезия - конструктивно инженерство.
Димитър Рангелов Донков - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Димитър Стоянов Димитров - специалност: противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа и радиационна защита.
Добрина Стефанова Ченева - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, Дейности по кадастъра.
Донета Божкова Божкова - специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено счетоводство, оценител на недвижими имоти, ОВОС, Стандартизация.
Дора Стоянова Футекова-Дякова - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.
Евгени Николов Пашеев - специалност: пътно строителство.
Евгений Николаев Гацов - специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгения Филипова Киселинова - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, оценка на недвижими имоти.
Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева - специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.
Евтим Фердинандов Наков - специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева - специалност: строителство и архитектура, озеленяване.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова - специалност: топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Елена Гьорева Русева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Елена Маринова Цветкова - специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Елена Николова Еленкова - специалност: строителство и архитектура - техник.
Ели Кирилова Симова - специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова - специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елка Велинова Пенева - специалност: архитектура, санитарно инженерство, оценител на недвижими имоти.
Емил Асенов Стефанов - специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти.
Емил Любомиров Събев - специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти.
Емил Спасов Йотов - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Емил Теофанов Шолев - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Емил Торком Мечикян - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Емил Цветанов Томов - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Емилия Христова Точева - специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.
Жаклина Владимирова Караджова - специалност: геодезия и картография - среден техник.
Жанета Томова Стоянчева - специалност: хидромелиоративно строителство.
Златка Добрева Фъртункова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, икономика и управление на строителството, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ивайло Йорданов Ангелов - специалност: строителен инженер по технология на строителството.
Ивайло Николов Димитров - специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Иван Вангелов Марчоков - специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до класифицирана информация.
Иван Георгиев Анакиев - специалност: технология и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.
Иван Георгиев Атанасов - специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата, достъп до класифицирана информация.
Иван Стефанов Бръчков - специалност: земеустройство.
Ивана Минчева Христова - специалност: икономика и управление на промишлеността, промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на земеделски земи.
Иванка Атанасова Цветкова - специалност: хидромелиоративно строителство.
Доц. Илинка Методиева Иванова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Илия Пешев Мавров - специалност: транспортно строителство - строителство и възстановяване на железопътни линии.
Илина Димитрова Стоянова - специалност: архитектура.
Илка Пенчева Размова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти, експертизи съгласно § 4 ЗОСНИ - компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова - специалност: архитектура.
Ива Цветанова Ангелова - специалност: транспортно строителство - пътно строителство.
Иванка Атанасова Цветкова - специалност: хидромелиоративно строителство.
Иван Атанасов Атанасов - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Ирен Ростиславова Ненчева - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Ирена Илиева Мирчева - специалност: архитектура.
Ирена Николаева Спиридонова - специалност: архитектура, счетоводство и контрол.
Искра Крумова Стойкова - специалност: строителство и архитектура - среден техник.
Йоланда Петрова Недева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов - специалност: хидромелиоративно строителство, право - оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Йордан Иванов Пашунов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Крумов Йорданов - специалност: архитектура, финансов и ревизионен контрол.
Йордан Михайлов Крекмански - специалност: архитектура.
Йордан Стоименов Тотков - специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Борисова Веселинова - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти, фирмен мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева - специалност: архитектура.
Калинка Маркова Крумова - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Капка Маринова Донева - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Катерина Николова Ганева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Катя Петрова Маринкова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова - специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски предприятия.
Керанка Христова Русева - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Кирил Димитров Киров - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.
Кирил Стефанов Грозданов - специалност: земемер - техник.
Кирилка Стоянова Димовска - специалност: архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Клавдия Димитрова Вангелова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, ценообразуване на недвижими имоти, конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Коста Петров Костов - специалност: транспортно строителство, организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски, доктор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, пълна проектантска правоспособност по транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и без-
опасност на движението.
Красимир Димитров Митов - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов - специалност: строителен инженеринг, бизнес администрация и мениджмънт - международен бизнес мениджмънт.
Кръстю Ботев Ботев - специалност: строителен инженер по хидротехническо строителство.
Костадин Ангелов Николов - специалност: геодезия, правоспособност да извършва дейност по кадастъра.
Красимир Енчев Хаджиминчев - специалност: архитектура.
Красимира Илиева Тодорова - специалност: архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лалка Рангелова Минкова - специалност: архитектура, санитарно инженерство.
Лалка Янчева Миланова-Христова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Лили Славчева Иванова - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лилия Лазарова Кадийска - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Лилия Цекова Генова - специалност: пътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Ст.н.с. ІІ ст. Лора Стоилова Рангелова - специалност: железопътно строителство, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятия и вземания, арбитър при Стопанския арбитражен съд - София.
Любен Красимиров Петков - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на води.
Любомир Асенов Петров - специалност: архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков - специалност: строителство и архитектура - среден техник, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Любомир Петров Герджиков - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия.
Любомир Петров Събев - специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти.
Людмил Бориславов Йончев - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Людмила Георгиева Гойчилова - специалност: архитектура.
Людмила Тодорова Кирова - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на водите.
Манчо Григоров Манев - специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Симова Атанасова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, специалист по обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради, експерт на Националната строителна федерация.
Маргаритка Йорданова Лозанова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Мариана Георгиева Калчева-Стайкова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижимо имущество.
Мариана Иванова Чапарова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, удостоверение - чл. 17, т. 8 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Мариана Стефанова Атанасова - специалност: строителство и архитектура - техник, оценител на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева - Попова - специалност: архитектура.
Мариянка Борисова Канарчева - специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания.
Мариела Димитрова Велинова - специалност: промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Димитров Колев - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, архитектурни паметници на културата и произведения на изкуството.
Марин Танов Вутов - специалност: строителен инженер по водоснабдяване и канализация, финансов мениджмънт, строителен техник - строителство и архитектура.
К.н. Марина Дончева Трайкова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти, проектантска правоспособност по част конструктивна, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Марин Василев Вълков - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Марин Колев Кюркчиев - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, пълна проектантска правоспособност.
Марина Игнатова Николова - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Мариус Клемансо Грозданов - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Митрева-Павлова - специалност: архитектура.
Мария Любенова Ангелова - специалност: архитектура, оценител на финансови институции, цели предприятия, недвижими имоти, права на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова - специалност: архитектура, опазване паметници на културата.
Мария Николова Янакиева-Златарева - специалност: промишлено и гражданско строителство, патентно дело - оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на други активи в сферата на ново и съвременно българско изобразително изкуство, дизайн и паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мария Павлова Гашарова - специалност: технология и механизация на строителството, оценка на недвижими имоти.
Мария Петрова Паскова - специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Мария Симеонова Григорова - специалност: строителство и архитектура - среден техник, горско стопанство, оценител на гори и земи в горския фонд, недвижими имоти.
Мария Цончева Гугучкова - специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Мая Атанасова Динева - специалност: хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Миглена Христова Николова - специалност: хидромелиоративно строителство, строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия.
Миладин Петров Петров - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Милен Димитров Русенов - специалност: архитектура.
Милена Георгиева Фетваджиева - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Милка Петрова Винарова - специалност: земеустройство, международни икономически отношения.
Миломир Пенчев Богданов - специалност: архитектура, международни икономически отношения - оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мирослава Христова Тотева - специалност: архитектура.
Минко Калчев Червенков - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, правоспособност да извършва дейности по кадастъра.
Митка Митова Иванова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, финансово-счетоводен мениджмънт.
Младен Иванов Младенов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, мениджър и вътрешен одитор на системи за управление на качеството.
Момчил Владов Гергинов - специалност: хидроенергийно строителство.
Надежда Велкова Игнатова - специалност: архитектура.
Надежда Христова Стойчева - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Найденка Димитрова Нейкова - специалност: промишлено и гражданско строителство, проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Наташа Тошева Иванова - специалност: пътно строителство.
Наташа Ценева Ковачева - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Начко Христов Танев - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на води, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи - внедряване и подобряване на системи за управление на здраве и безопасност при работа чрез оценка и управление на риска на работното място. вътрешни одити по здраве и безопасност с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Неделко Петров Неделков - специалност: водоснабдяване и канализация.
Нели Георгиева Николова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова Иванова - специалност: транспортно строителство - жп строителство, оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева - специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Нели Кирилова Осиковска - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев - специалност: архитектура.
Никифор Георгиев Бибин - специалност: архитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев - специалност: промишлено и гражданско строителство, международен бизнес, оценител на търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения, недвижими имоти, определяне на концесионни възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации.
Николай Андонов Хаджимарински - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Николай Гюров Николов - специалност: промишлено и гражданско строителство, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Николай Иванов Иванов - специалност: транспортно строителство.
Николина Илиева Кирилова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Николинка Танева Радулова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, компютърни системи и технологии, оценител на недвижими имоти.
Николета Маринова Кюркчиева - специалност: геодезия - приложна геодезия; пълна проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация.
Нина Господинова Ламбова-Димова - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев - специалност: технология и механизация на строителството.
Олга Андонова Берберова - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; оценител на оборотни и дълготрайни активи, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Олга Радкова Петрова - специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия.
Павел Евгениев Цолов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Павлина Иванова Хаджийска - специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и съоръжения.
Панайот Красимиров Савов - специалност: архитектура.
Пена Христова Партъчева - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Пенка Нончева Иванова-Танова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на сгради - паметници на културата, оценка на движимо и недвижимо имущество на държавните и общинските фирми.
Петко Костов Зоровски - специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти.
Петко Петков Дренков - специалност: архитектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти.
Доц. Петър Илиев Петров - специалност: двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Йорданов Костов - специалност: геодезия и картография.
Петър Йорданов Савов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, международни икономически отношения, управление на земи и имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия, оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Петър Каменов Милчев - специалност: строителство на сгради и съоръжения - технология.
Петър Манолов Донев - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Петър Савов Попов - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Петя Иванова Менгова - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология и организация.
Петя Иванова Силянова - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Пламен Димитров Гърбов - специалност: технология на строителството, конструкции на сгради и съоръжения; правоспособност по част конструктивна.
Пламен Павлов Божилов - специалност: строителен техник - сградостроителство и архитектура.
Поля Димитрова Божкова-Пенева - специалност: архитектура, двумерно чертане с AutoCAD 14.
Радинка Иванова Тричкова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Радослава Донева Донева - специалност: архитектура.
Райна Василева Бонева - специалност: транспортно строителство - железопътно строителство.
Райна Георгиева Жечева - специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Райна Иванова Шопова-Нейкова - специалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия, електронни средства за контрол и управление, пълна проектантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова - специалност: строителство и архитектура - техник.
Ралица Лъчезарова Стаматова - специалност: строителство на сгради и съоръжения.
Рени Василева Веселинова-Неделчева - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Рика Хараламбос Пападополулу - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, финансов и банков мениджмънт, оценка на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.
Росица Димитрова Георгиева - специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, активи, произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата.
Румен Апостолов Нинов - специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради - ограничена проектантска правоспособност - има право да проектира самостоятелно строежи от V - VІ категория съгласно ЗУТ по части конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Румен Николов Урумов - специалност: технология и механизация на строителството - оценител на недвижими имоти, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев - специалност: среден техник по водно строителство.
Румяна Атансова Гондова - специалност: хидрогеология и инженерна геология - фирмен мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
К.м.н. Румяна Борисова Симеонова-Ненова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Румяна Георгиева Узунова - специалност: ПГС - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Румен Емилов Шолев - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология.
Румяна Иванова Станимирова-Блажева - специалност: технология и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Руска Борисова Димитрова - специалност: математика - изчислителна математика.
Светла Иванова Тумангелова - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Светла Цветанова Вутова-Бучуковска - специалност: промишлено и гражданско строителство - технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, пожарна безопасност, координатор по безопасност и здраве в строителството, пълна проектантска правоспособност.
Светлана Георгиева Бирова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Симеон Иванов Марков - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология на строителството.
Стефан Иванов Оташлийски - специалност: транспортно строителство - железопътно строителство.
Стоянка Василева Савова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Славка Григорова Бурова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Доц. д-р Славко Димитров Бежанов - специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия.
Соня Кирилова Чернева - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология - оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, земеделски земи и трайни насаждения.
Соня Хаим Стойкова - специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до класифицирана информация.
Софка Велчева Асенова - специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност - конструктивна, организация и изпълнение на строителството и пожарна безопасност - конструктивен, оценител на недвижими имоти.
Снежанка Илиева Танушева - специалност: архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова - специалност: строителство и архитектура.
Снежанка Стоянова Андреева - специалност: архитектура, организация и управление на малка фирма - мениджър.
Снежина Димитрова Джакерска - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, организация и управление на международна инженерна дейност, ограничена проектантска правоспособност - строежи V - VІ категория, оценител на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството на основата на изискванията на ISO.
Станимир Бориславов Илиев - специалност: военен инженер по ПГС.
Станимир Тодоров Янчев - специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, търговски предприятия и вземания.
Станислав Иванов Иванов - специалност: строителство на сгради и съоръжения, конструкции, пълна проектантска правоспособност.
Станислава Борисова Николова - специалност: промишлено и гражданско строителство, организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станоя Йорданов Дончевски - специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски - специалност: водоснабдяване и канализация - пречистване на водите.
Стефан Димов Кондев - специалност: технология и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов Ямалиев - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Стоянов Бебревски - специалност: промишлена топлотехника.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова - специалност: технология на машиностроенето, промишлено и гражданско строителство - технология и организация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Стоянова Стоянова - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност, оценка за недвижими имоти.
Стефчо Димитров Христов - специалност: промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин - специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Петрова Кунчева - специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.
Стоянчо Милков Милошев - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Ташко Веселинов Ташев - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология.
Танко Янков Танков - специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева - специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Татяна Милчева Драганинска - специалност: архитектура, екология, соларни технологии, европроекти.
Теменужка Василева Минчева - специалност: архитектура.
Теодора Любомирова Дачева - специалност: строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, оценка на земеделски земи.
Тинка Димитрова Кочукова - специалност: хидромелиоративно строителство.
Тодор Живков Господинов - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Тоня Иванова Ташева - специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Тотка Илкова Славова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, пълна проектантска правоспособност по част конструктивна.
Доц. д-р Фантина Рангелова Рангелова - специалност: транспортно строителство - железопътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Финка Стайкова Неделчева - специалност: архитектура.
Хараламби Иванов Даскалов - специалност: хидромелиоративно строителство.
Харалампи Петров Гиргинов - специалност: промишлено и гражданско строителство, планиране и анализ на стопанската дейност, оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Христина Методиева Керелска - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева - специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Христо Атанасов Бечев - специалност: архитектура.
Христо Тошков Георгиев - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти. пълна проектантска правоспособност по част конструктивна, организация и изпълнение на строителството - конструкции на сгради и съоръжения, стоманени конструкции съгласно Еврокод 3 и Еврокод 4, проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия съгласно Еврокод 1998-ЕС 8, изчисляване на конструкции за сеизмични въздействия, укрепване на строителни изкопи в градски условия, Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите и нейното прилагане, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, план по безопасност и здраве - теория и практика, моделиране и анализ на пространствени системи със SAP 2000, моделиране на строителни конструкции в среда на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева - специалност: архитектура.
Ст.н.с. ІІ ст. Цветан Иванов Германов - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Юлия Иванова Менгова - специалност: промишлено и гражданско строителство.
Юлия Любомирова Димитрова-Цекова - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Юлия Стоядинова Костова - специалност: строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Явор Кирилов Шопов - специалност: строителен инженер, инженер по строителство и възстановяване на железопътни линии.
Яким Александров Червеняков - специалност: пътно строителство.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Бойчов Милошов - специалност: ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Боню Илиев Петков - специалност: противопожарна техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов - специалност: противопожарна техника и безопасност.
Димитър Стоянов Димитров - специалност: противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа и радиационна защита.
Живко Здравков Мартинов - специалност: противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана информация.
Мариетка Енева Боджакова - специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт "КОНТО", съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ - боеприпаси, инженер-химик, техника и технология на взривните работи, достъп до класифицирана информация.
Съдебно-енергийна експертиза
Анета Златева Иванова - специалност: минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа дейност, оценител на търговски предприятия и вземания.
Атанас Димитров Цвятков - специалност: топлоенергетика, електроенергетика и електрообзавеждане, електробезопасност.
Борислав Рангелов Йорданов - специалност: промишлена топлотехника.
Веселин Йорданов Чобанов - специалност: електротехника, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Владимир Василев Илиев - специалност: топло- и ядрена енергетика, газоснабдяване.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова - специалност: топлинна и масообменна техника.
Иван Константинов Димитров - специалност: електроенергетика и електрообзавеждане, електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Йордан Стоименов Тотков - специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева - специалност: атомни електроцентрали и инсталации - инженер-топлофизик, съвременни методи за отопление и вентилация, обследване за енергийна ефективност - обследване на сгради и промишлени системи, експерт по опазване на околната среда и управление на строителни отпадъци, безопасни условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и остойностяване на строително-монтажни работи.
Н.с. Камен Николов Богданов - специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кеворк Врамшабух Тавитян - специалност: инженер по електроника и автоматика - радио- и телевизионна техника, среден електротехник - електроенергетика и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Константин Борисов Балев - специалност: електроинженер - ел. централи и мрежи.
Мариетка Енева Боджакова - специалност: електронна техника, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, курс за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт "КОНТО", съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически експертизи.
Павел Георгиев Иванов - специалност: разработка на полезни изкопаеми - открит добив, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Полина Методиева Александрова - специалист: промишлена топлотехника, икономика и управление на промишлеността, финанси и счетоводство, съдебносчетоводен експерт.
Славей Славчев Луков - специалност: монтьор на ел. мрежи и уредби за високо напрежение, социални дейности.
Христо Пенчев Михайлов - специалност: ел. енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
 
Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
Съдебно-ботаническа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова - специалност: биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева - специалност: озеленяване, строителство и архитектура.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова - специалност: биология - екология, оценител на земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Маргрета Тодорова Софрониева - специалност: биология - хидробиология и опазване на водите, търговски маркетинг и мениджмънт, системи за управление на качеството и вътрешни одитори по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Мариана Богоева Богданова - специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков - специалност: селекция и семепроизводство.
Д-р Саша Евтимова Георгиева - специалност: горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова - специалност: полевъдство.
Съдебно-зоологическа експертиза
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов - специалност: химия, кинология.
Валентина Владимировна Йорданова - специалност: биология и химия.
Мариана Богоева Богданова - специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Съдебна микробиологична експертиза
Виолета Вълчева Русева - специалност: биотехнологии, молекулярна биология, доктор - микробиология.
Йоско Петков Петков - специалност: ветеринарна медицина, доктор - зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване.
К.б.н. Мая Иванова Кичева - специалност: молекулярна и функционална биология.
Мариана Богоева Богданова - специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Съдебно-ентомологична експертиза
Илия Асенов Георгиев - специалност: горско стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, машинен техник.
Мариана Богоева Богданова - специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
К.б.н. Мая Иванова Кичева - специалност: молекулярна и функционална биология.
Маргрета Тодорова Софрониева - специалност: биология - хидробиология и опазване на водите, търговски маркетинг и мениджмънт, системи за управление на качеството и вътрешни одитори по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков - специалност: селекция и семепроизводство.
Съдебно-екологична експертиза
Даниела Тодорова Иванова - специалност: екология.
Илия Асенов Георгиев - специалност: горско стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, машинен техник.
Мариана Богоева Богданова - специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Недялко Иванов Иванов - специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
Славка Андреева Петрова - специалност: инженерна геоекология, икономекологичен одит на замърсени земи, териториално-устройствено планиране и развитие, защита на околната среда и опазване на културноисторическото наследство.
 
Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Съдебно-химическа експертиза
Адриан Петров Димитров - специалност: технология на неорганичните и органичните вещества - техник-технолог, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Адриана Иванова Негрева - специалност: химия, химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни ценности, културно-исторически ценности в България.
Албена Георгиева Кръстева - специалност: инженерна химия.
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов - специалност: химия, кинология.
Ангел Петров Муташки - специалност: технология на полимерите, текстила и кожите - инженер-химик, вътрешен одитор.
Ани Методиева Дръндарова - специалност: химия и екология.
Антон Михайлов Михайлов - специалност: химическа технология на дървесината, икономика, организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Боряна Георгиева Мечкарска - специалност: токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов - специалност: химия, медицинска химия, аналитична химия, токсикология, съдебен токсиколог, достъп до класифицирана информация.
Добринка Дянкова Добрева - специалност: технология на органичния синтез и каучук - патентно дело, представител по индустриална собственост за изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлени дизайни.
Маргарита Маринова Колева - специалност: технология на влакната и кожите.
Михаил Цветков Маринов - специалност: технология на полимерите, текстила и кожите.
К.б.н. Мая Иванова Кичева - специалност: молекулярна и функционална биология.
Недялко Иванов Иванов - специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната среда, специалист по системи за управление на околната среда.
Светлозар Радев Ганев - специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов - специалност: технология на неорганичните вещества.
Д-р Таня Юлиянова Стоилкова-Илиева - специалност: химия - органична и аналитична химия, органична химия.
Д-р Цвета Павлова Сарафска - специалност: химия, химия на твърдото тяло.
Съдебно-физическа експертиза
Ангел Петров Муташки - специалност: технология на полимерите, текстила и кожите - инженер-химик, вътрешен одитор.
Виолета Маринова Григорова - специалност: технология на нефта и газа, достъп до класифицирана информация.
Десислава Николова Гергова - специалност: технология на материалите и материалознание - електрохимия и защита от корозия.
Десислава Севдалинова Григорова - специалност: химични технологии - биотехнологии.
Зоя Христова Карпузка - специалност: химия.
Илина Иванова Савчева - специалност: икономика на сигурността и отбраната, инженер-химик, фелдшер.
Маргарита Маринова Колева - специалност: технология на влакната и кожите.
Невена Михайлова Стефанова - специалност: технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Николета Спасова Цанкова - специалност: д-р по геология на минералните ресурси - приложна минералогия; гемология.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - специалност: АВ боеприпаси.
Румяна Тодорова Стоилова - специалност: химия.
Светлозар Радев Ганев - специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Спас Желязков Димитров - специалност: технология на неорганични вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова - специалност: технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.
Христо Василев Дипчев - специалност: технология на силикатите, системи за управление на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, системи за управление на качеството, околната среда и условията на труд.
Цвятко Стоянов Минеков - специалност: оптически прибори и системи.
Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева - специалност: инженерна химия.
Ангел Петров Муташки - специалност: технология на полимерите, текстила и кожите - инженер-химик, вътрешен одитор.
Боряна Георгиева Мечкарска - специалност: токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов - специалност: химия, медицинска химия, аналитична химия, токсикология, съдебен токсиколог, достъп до класифицирана информация.
Десислава Николова Гергова - специалност: технология на материалите и материалознание - електрохимия и защита от корозия.
Маргарита Маринова Колева - специалност: технология на влакната и кожите.
Николета Спасова Цанкова - специалност: д-р по геология на минералните ресурси - приложна минералогия; гемология.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ боеприпаси, инженер-химик, техника и технология на взривните работи, достъп до класифицирана информация.
Светлозар Радев Ганев - специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов - специалност: технология на неорганичните вещества.
Христо Василев Дипчев - специалност: технология на силикатите, системи за управление на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, системи за управление на качеството, околната среда и условията на труд.
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Анна Стоянова Орозова-Петрова - специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Генади Станчев Ганчев - специалност: ветеринарна медицина, ветеринарна администрация - курс публична администрация.
Д-р Деян Атанасов Даскалов - специалност: ветеринарна медицина, разработване, внедряване, верификация и контрол на НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев - специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Йордан Тодоров Гогов - специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Николина Димитрова Теофилова-Кънчовска - специалност: ветеринарна медицина, ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на хранителните продукти от животински произход, национални стандарти за млечни продукти и тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов - специалност: ветеринарномедицински лекарства и ваксини, ветеринарна медицина, ветеринарен контрол.
Съдебна агротехническа експертиза
Апостол Илиев Боев - специалност: горско стопанство.
Венета Найденова Кръстева - специалност: полевъдство.
Венцислав Петков Иванов - специалност: полевъдство.
Проф. д-р Виктор Крумов Бозев - специалност: полевъдство.
Георги Пеев Ламбов - специалност: полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Гурко Райков Лозанов - специалност: растителна защита.
Давидко Георгиев Нешев - специалност: полевъдство.
Димитър Владимиров Николов - специалност: икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Иванов Трънгалов - специалност: агроном - тропично и субтропично земеделие.
Драгомир Желязков Димитров - специалност: инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие, доктор - селекция и семепроизводство на културните растения, сортоизпитател, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Зоя Димитрова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол, агроном - полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски - специалност: полевъдство.
Лидия Тодорова Петкова - специалност: растителна защита.
Мариана Богоева Богданова - специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Михаил Панайотов Караниколов - специалност: лозаро-градинарство.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска - специалност: полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, достъп до класифицирана информация.
Никола Георгиев Кочев - специалност: полевъдство, оценител на земеделски машини и съоръжения.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков - специалност: селекция и семепроизводство.
Петър Димитров Петров - специалност: горско стопанство, регистриран за извършване на дейности в горския фонд.
Роман Иванов Иванов - специалност: агроинженерство - лозаро-градинарство.
Румяна Петрова Николова - специалност: агроном - растителна защита.
Руска Здравкова Лозанова - специалност: лозаро-градинарство.
Севдалина Дакова Бояджиева - специалност: полевъдство.
Снежана Любенова Петрова - специалност: полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов - специалност: горско стопанство, оценител на гори и земи в горския фонд.
Христо Събков Събков - специалност: селскостопанска техника, механизация и електрификация на животновъдството.
 
Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
Адриана Иванова Негрева - специалност: химия, химик-неорганик, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни ценности, оценител на културно-историческите ценности в България.
Доц. д-р Благовеста Иванова Иванова-Цоцова - специалност: история на изкуството.
Велислава Христова Стоянова-Тилева - специалност: изкуствознание, оценител на произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни, българска живопис, скулптура и графика на 19 и 20 век.
Венцеслав Марков Енчев - специалност: право, правна закрила на интелектуалната собственост.
Виолета Бойчева Николова - специалност: плакат и визуална комуникация, промишлени изкуства - порцелан и стъкло, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Диана-Мария Боянова Райнова - специалност: декоративно-монументална скулптура.
Иван Василев Кавалджиев - специалност: актьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов - специалност: кинознание, авторско право и сродните му права.
Косьо Георгиев Джелебов - специалност: керамика.
Кристиян Атанасов Бояджиев - специалност: музикална педагогика.
Маргарита Иванова Кузова - специалност: изкуствознание.
Проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева - специалност: история, философия, радио- и телевизионни програми, радио- и телевизионна аудитория, медийно поведение.
Мария Тошкова Вълева - специалност: художествена бродерия, изработка, преработка и ремонт на изделия от злато и сребро.
Проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров - специалност: професор по журналистика, доктор на филологическите науки.
Мирослав Димитров Аврамов - специалност: класическа археология.
Петър Атанасов Наумов - специалност: плакат, оценител на недвижими имоти.
 
Клас "Оценителни експертизи"
 
Адриан Петров Димитров - специалност: технология на неорганичните и органичните вещества - техник-технолог, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Антоанета Христова Кирчева - специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева - специалност: финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Атанас Велинов Тодоров - специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, надежност и техническа диагностика на автотранспортна техника, преподавател - инструктор за обучение на водачи на МПС.
Валерий Иванов Обретенов - специалност: икономика и управление на строителството, оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Вениамин Вълков Тодоров - специалност: технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Весел Ангелов Пендичев - специалност: електронна техника ППМЕ, право, патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи - движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни, достъп до класифицирана информация.
Виолета Божидарова Божкова - специалност: публични финанси; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Виолета Бойчева Николова - специалност: плакат и визуална комуникация, промишлени изкуства - порцелан и стъкло, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Виолета Иванова Докузова - специалност: финанси и кредит, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Владимир Михайлов Игнатов - специалност: автоматизация на минното производство, оценител на недвижими имоти.
Гергана Димитрова Маркова - специалност: биология - специализация "Ботаника"; оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, недвижими имоти.
Георги Младенов Кирилов - специалност: индустриален мениджмънт, оценител на машини и съоръжения.
Георги Филипов Кляшев - специалност: маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Деян Георгиев Цонев - специалност: агрохимия с фермерство и агробизнес; оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции; съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения.
Диана Маринова Минева - специалност: неорганични и електрохимични производства; оценител на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов - специалност: икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Петров Стойчев - специалност: технология на машиностроене, оценка на машини и съоръжения.
Донка Димитрова Петрова - специалност: икономист-счетоводител, мениджър, експерт-счетоводител - регистриран одитор, оценител на търговски предприятия и вземания.
Донка Панайотова Стоименова - специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни машини, право - юрист с ограничена правоспособност, брокер - недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Евгения Филипова Киселинова - специалност: транспортно строителство - пътно строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Емил Атанасов Марин - специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Торком Мечикян - специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Елена Илиева Драгозова-Иванова - специалност: ландшафтна архитектура; доктор по организация и управление - изследване на модела за управление на ландшафтно-архитектурната дейност в зелените системи на градовете.
Елена Маринова Цветкова - специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Живко Христов Евтимов - специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител на машини и съоръжения.
Зоя Димитрова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол, агроном - полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Иван Николов Иванов - специалност: патентно-лицензионна дейност, топлинна и масообменна техника, представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Йордан Иванов Павлов - специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство и одит по международни стандарти, банково дело, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Йордан Стоименов Тотков - специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Петрова Данкова - специалност: финанси, икономика, оценител на търговски предприятия и вземания.
Н.с. Камен Николов Богданов - специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кирил Петров Петров - специалност: монтажник на строителни конструкции, майстор по каменоделство.
Константин Руменов Гергинов - специалност: геодезия, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Мариана Стефанова Станева - специалност: икономическа информатика, икономика на транспорта, счетоводство с програмен продукт, международно икономическо сътрудничество, оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мартин Николов Николов - специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков - специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, машини и съоръжения.
Надежда Димитрова Митева - специалност: промишлена топлотехника; оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, съобщенията и жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Нели Иванова Недялкова - специалност: управление и планиране в народното стопанство, оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Николай Михайлов Генков - специалност: техническа експлоатация на летателни апарати, икономика на търговията, външна търговия, оценител на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Петрунка Михайлова Милева - специалност: промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по конструкции на сгради и съоръжения.
Петър Йорданов Савов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, международни икономически отношения. управление на земи и имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия, оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Ренета Александрова Димитрова-Цонкова - специалност: окачествяване и оценка на диаманти.
Румен Димитров Митов - специалност: българска филология, право на интелектуалната собственост, патентно дело.
Снежана Миланова Гаджева - специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания.
Софка Велчева Асенова - специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност - конструктивна - организация и изпълнение на строителството и пожарна безопасност - конструктивен, оценител на недвижими имоти.
Стефан Колев Стефанов - специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, информатика, проектиране и използване на изчислителни системи, пълна проектантска правоспособност - конструктивна на сгради и строителни съоръжения, организация и изпълнение на строителството, оценител на недвижими имоти.
 
Клас "Други съдебни експертизи"
 
Александър Георгиев Костадинов - специалност: право, оценител на недвижими имоти, оценител на финансови активи и финансови институции.
Антония Благовестова Якмаджиева - специалност: икономика на интелектуалната собственост; правна закрила на интелектуалната собственост.
Атанас Сотиров Дробенов - специалност: инженер-технолог по обществено хранене.
Бинка Владева Кирова - специалност: художествено оформление на облекло и тъкани, правна закрила на интелектуалната собственост.
Бистра Любенова Масларска - специалност: специална педагогика - логопедия, олигофренопедагогика; музикална педагогика; клинична психология.
Божидара Искрева Кривирадева - специалност: педагогика на девиантното поведение, доктор - теория на възпитанието и дидактика, доцент - теория на възпитанието и дидактика.
Ваня Лукова Матанова-Колева - специалност: педагогика, проф. по медицинска психология.
Велислав Иванов Иванов - специалност: електронна техника и микроелектроника.
Венцеслав Марков Енчев - специалност: право, правна закрила на интелектуалната собственост.
Венелина Кирилова Луканска - специалност: социални дейности - социална работа в общински структури.
Весел Ангелов Пендичев - специалност: електронна техника ППМЕ, право, патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи - движимо имущество, представител в областта на изобретенията и полезните модели и в областта на търговските марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни, достъп до класифицирана информация.
Веселин Лъчезаров Грозданов - специалност: икономика на транспорта.
Виолета Пенева Янкова - специалност: фармация, патентен специалист, оценка на интелектуална и индустриална собственост.
Владимир Петров Площаков - специалност: славянска филология, специалист по полски език и преподавател по български език и литература, екскурзовод с руски език.
Георги Василев Цветков - специалност: водно строителство - среден техник.
Георги Добрев Господинов - специалност: икономика на индустрията, стопанска логистика, въздушна спедиция.
Георги Филипов Кляшев - специалност: маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Даниела Рафаилова Замфирова - специалност: молекулярна биология.
Десислава Здравкова Александрова - специалност: история.
Димитър Владимиров Николов - специалност: икономика и организация на селското стопанства, икономика и управление на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Добри Спасов Пандурски - специалност: право.
Добрина Георгиева Златева - специалност: строителство и архитектура.
Дора Георгиева Славкова - специалност: математика и информатика, финанси и счетоводство.
Евгени Евгениев Григоров - специалност: организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика; клинична фармация; икономика на здравеопазването; финанси, магистър-фармацевт, специалност: здравна политика и мениджмънт на здравеопазването, доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; доцент по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.
Емил Боянов Йорданов - специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Любомиров Балкански - специалност: зъботехника, патент за изобретение на очна протеза и метод за изработването и; майстор по занаята оптика - оптик-окулист, ектопротези; точиларство.
Зоя Димитрова Георгиева - специалност: счетоводство и контрол, агроном - полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Ивалин Костов Йосифов - специалност: техническа експлоатация на летателни апарати, икономика на сигурността и отбраната.
Иван Василев Иванов - специалност: ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлено предприятие - среден техник.
Иван Йорданов Иванов - специалност: социално и застрахователно дело, автоексперт, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Иван Николов Иванов - специалност: патентно-лицензионна дейност, топлинна и масообменна техника, представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Илия Асенов Георгиев - специалност: горско стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, машинен техник.
Йордан Кирилов Дойчинов - специалност: ел. монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Йордан Николов Иванов - специалност: мебелно производство.
Йордан Стоименов Тотков - специалност: топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Н.с. Камен Николов Богданов - специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература - немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Кирил Петров Петров - специалност: монтажник на строителни конструкции, майстор по каменоделство.
Константин Стефанов Пенков - специалност: антикварна дейност, археология, бизнес оценител на художествени ценности - филателия и антикварни ценности.
Красимир Драганов Тасков - специалност: Композиция.
Кристиян Атанасов Бояджиев - специалност: музикална педагогика.
Лиляна Спасова Пунева - специалност: фармация, патентно дело, представител по индустриална собственост за марки, географски означения и промишлен дизайн, изобретения и полезни модели. оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Лиляна Стойкова Бехар - специалност: педагогика, специалист по педагогика и преподавател в средните училища, психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова - специалност: предучилищна педагогика, счетоводство и контрол, мениджмънт и маркетинг, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Любомир Стефанов Тулев - специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, право, противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност.
Людмил Михайлов Горчев - специалност: хорово дирижиране, оперно-симфонично дирижиране.
Проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева - специалност: история, философия, радио- и телевизионни програми, радио- и телевизионна аудитория, медийно поведение.
Мариана Богоева Богданова - специалност: биотехнологични процеси, биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство, маркетинг и бизнес мениджър.
Мариана Николова Лазарова - специалност: право.
Марионела Тодорова Колева - специалност: приложна математика, сертификат за призната пълна правоспособност на отговорен актюер.
Марица Димитрова Попова - специалност: спорт, разузнавач, документен контрол, достъп до класифицирана информация.
К.б.н. Мая Иванова Кичева - специалност: молекулярна и функционална биология.
Мая Никифорова Станкова-Куюмджиева - специалност: фармация, патентно дело; представител по индустриална собственост за следните обекти: марки, географски означения и промишлени дизайни, изобретения и полезни модели.
Милена Георгиева Фетваджиева - специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Милена Миткова Асенова - специалност: технология и управление на транспорта.
Проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров - специалност: професор по журналистика, доктор на филологическите науки.
Мирослава Цанкова Стойчева - специалност: чешка филология, квалификация: преводач - немски език.
Момчил Йорданов Златарев - специалност: физическо възпитание, управление и право на интелектуална собственост.
Нели Стефанова Йорданова - специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; патентно дело; право.
Нина Михайлова Заркова - специалност: строителство и архитектура - средно образование.
Петя Васкова Христова - специалност: международни икономически отношения, маркетинг; английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова - специалност: журналистика.
Д-р Пламена Петрова Попова - специалност: право, авторски права върху архитектурни произведения, достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ боеприпаси, инженер-химик, техника и технология на взривните работи, достъп до класифицирана информация.
Радмила Невенова Пеловска - специалност: преводачи на научно-техническа литература - английски език, италиански език.
Ридван Исмаилов Мехмедов - специалност: турска филология - специалист по турски език и литература.
Румяна Кирилова Миленкова - специалност: философия, ИОУ на изобретения и патентно-лицензионни дейности.
Росита Радкова Желева - специалност: филмова и телевизионна режисура.
Румен Димитров Митов - специалност: българска филология, право на интелектуалната собственост, патентно дело.
Севдалина Иванова Дрехемова - специалност: икономика на интелектуалната собственост, съдебно-маркова експертиза.
Симеон Стоянов Кръстев - специалност: културно-просветна работа - организатор методист.
Светла Светозарова Мутафова - специалност: немска филология.
Светлана Иванова Игова-Манолева - специалност: география на туризма, преводач на френски.
Снежана Кирилова Драганова - специалност: педагогика - детски учител.
Стефка Кръстева Илчева - специалност: немска филология.
Стефан Иванов Иванов - специалност: управление на териториалните системи.
Стоян Христов Нейчев - специалност: финанси, икономика и управление на човешките ресурси, икономика и организация на труда - проекти.
Тони Йонков Веков - специалност: биотехнологични процеси със специализация биоорганичен синтез; социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; обществено здраве и здравен мениджмънт.
Цветан Петров Асенов - специалност: машинна обработка.
Юлия Василева Стефанова - специалност: политически науки, геология и проучване на полезните изкопаеми, вътрешен одитор в публичния сектор, икономика и мениджмънт, член на Асоциацията за противодействие на икономическите измами.
Юлия Свиленова Фъртункова-Матеина - специалност: автоматизирано оборудване на машиностроенето, патентно дело.
Юлиян Георгиев Слабаков - специалност: музикална педагогика, композиция.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 20 от 08.03.2019 г. на ДВ
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица на Софийски градски съд за съдебен район София - 2018 година