Министърът на правосъдиетона основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Силистра, и Административния съд – Силистра, за 2020 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Силистра. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

https://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – СИЛИСТРА, ЗА 2020 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер и графолог.
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Георги Томов Василев, инженер-химик, специалност “Технология на неорганичните вещества”, експерт-криминалист, криминалистични изследвания (почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистични експертизи), почеркови експертизи, “Съдебно-почеркови експертизи”.
Красимир Георгиев Баснаров, икономист-застраховател, специалност “Застраховане и социално дело”, експерт-криминалист, почеркови експертизи, криминалистични изследвания (техническо изследване на документи, трасология, балистични експертизи).
1.2. Трасологични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Георги Томов Василев, инженер-химик, специалност “Технология на неорганичните вещества”, експерт-криминалист, криминалистични изследвания (почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистични експертизи), почеркови експертизи, “Съдебно-почеркови експертизи”.
Тодор Костадинов Тодоров, доктор по ветеринарна медицина, експерт-криминалист (дактилоскопия, трасология, балистика, техническо и графическо изследване на документи).
Лъчезар Радев Лазаров, инженер-химик, специалност “Технология на силикатите”, експерт- криминалист, видеоанализ и лицева идентификация.
Валентин Енчев Неделчев, електротехник, специалност “Електрообзавеждане на промишлени предприятия”, младши експерт-криминалист, квалификация в областта на AFIS криминална подсистема.
Красимир Георгиев Баснаров, икономист-застраховател, специалност “Застраховане и социално дело”, експерт-криминалист, почеркови експертизи, криминалистични изследвания (техническо изследване на документи, трасология, балистични експертизи).
Йордан Христов Георгиев, специалност “Екомениджмънт”, младши експерт-криминалист, квалификация в областта на AFIS криминална подсистема.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Георги Томов Василев, инженер-химик, специалност “Технология на неорганичните вещества”, експерт-криминалист, криминалистични изследвания (почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистични експертизи), почеркови експертизи, “Съдебно-почеркови експертизи”.
Тодор Костадинов Тодоров, доктор по ветеринарна медицина, експерт-криминалист (дактилоскопия, трасология, балистика, техническо и графическо изследване на документи).
Лъчезар Радев Лазаров, инженер-химик, специалност “Технология на силикатите”, експерт- криминалист, видеоанализ и лицева идентификация.
Валентин Енчев Неделчев, електротехник, специалност “Електрообзавеждане на промишлени предприятия”, младши експерт-криминалист, квалификация в областта на AFIS криминална подсистема.
Красимир Георгиев Баснаров, икономист-застраховател, специалност “Застраховане и социално дело”, експерт-криминалист, почеркови експертизи, криминалистични изследвания (техническо изследване на документи, трасология, балистични експертизи).
Йордан Христов Георгиев, специалност “Екомениджмънт”, младши експерт-криминалист, квалификация в областта на AFIS криминална подсистема.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Георги Томов Василев, инженер-химик, специалност “Технология на неорганичните вещества”, експерт-криминалист, криминалистични изследвания (почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистични експертизи), почеркови експертизи, “Съдебно-почеркови експертизи”.
Тодор Костадинов Тодоров, доктор по ветеринарна медицина, експерт-криминалист (дактилоскопия, трасология, балистика, техническо и графическо изследване на документи).
Лъчезар Радев Лазаров, инженер-химик, специалност “Технология на силикатите”, експерт-криминалист, видеоанализ и лицева идентификация.
Красимир Георгиев Баснаров, икономист-застраховател, специалност “Застраховане и социално дело”, експерт-криминалист, почеркови експертизи, криминалистични изследвания (техническо изследване на документи, трасология, балистични експертизи).
Йордан Христов Георгиев, специалност “Екомениджмънт”, младши експерт-криминалист, квалификация в областта на AFIS криминална подсистема.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Георги Томов Василев, инженер-химик, специалност “Технология на неорганичните вещества”, експерт-криминалист, криминалистични изследвания (почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистични експертизи), почеркови експертизи, “Съдебно-почеркови експертизи”.
Лъчезар Радев Лазаров, инженер-химик, специалност “Технология на силикатите”, експерт- криминалист, видеоанализ и лицева идентификация.
Красимир Георгиев Баснаров, икономист-застраховател, специалност “Застраховане и социално дело”, експерт-криминалист, почеркови експертизи, криминалистични изследвания (техническо изследване на документи, трасология, балистични експертизи).
Йордан Христов Георгиев, специалност “Екомениджмънт”, младши експерт-криминалист, квалификация в областта на AFIS криминална подсистема.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Теодор Иванов Иванов, патолог.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Антония Димитрова Христова, лекар, хуманна медицина, специалност – хирургия.
Д-р Вилияна Цончева, невролог.
Д-р Росица Колева Дучева, очен лекар.
Д-р Петър Светозаров Дончев, ортопед.
Д-р Тодор Христов Дюлгеров, ортопед.
Д-р Сашко Йорданов Симеонов, хирург.
Д-р Волен Тодоров Костов, специалност – очни болести.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Константин Попов, акушер-гинеколог.
Д-р Веселин Велинов Пенев, акушер-гинеколог.
Д-р Любомир Минков Минков, акушерство и гинекология.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Весела Димитрова Думанова, икономист, строителен инженер.
Диана Георгиева Владимирова, счетоводство и контрол.
Стоянка Иванова Иванова, счетоводство и контрол.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Петър Валентинов Станчев, счетоводител.
Виолета Йорданова Малчева, икономист.
Павлин Русев Панев, счетоводство и контрол.
Надка Йорданова Маринова, аграрен икономист.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Полина Димитрова Кавръкова, икономист.
Кремена Петрова Димитрова, икономист по търговска дейност, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Емил Георгиев Маргаритов, икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.
Михаил Станев Жеков, икономист.
Стефан Дончев Стефанов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Стоян Русев Стоянов, икономист.
Петко Георгиев Петков, икономист-счетоводител.
Румяна Иванова Капинчева, икономист-счетоводител.
Теодора Петрова, икономист по строителство.
Галина Любомирова Стойкова, икономист, икономика и управление на кооперациите.
Драгостина Цанева Друмева, финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева, финанси, банково дело.
Севдалина Стефанова Иванова, икономика и счетоводство на предприятието.
Милка Димитрова Димитрова, счетоводство и контрол.
Стилияна Цонева Стоянова, счетоводство и контрол, магистър по специалността аграрна икономика (притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация).
Йорданка Великова Тодорова, счетоводство и контрол.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Пиер Аркадиев Петров, икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско управление, инженер по радиоелектроника.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика, оценител на земеделски земи.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер, оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по строителство.
Галина Любомирова Стойкова, икономист, икономика и управление на кооперациите.
Драгостина Цанева Друмева, финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, финанси, банково дело.
Севдалина Стефанова Иванова, икономика и счетоводство на предприятието.
Милка Димитрова Димитрова, счетоводство и контрол.
Стилияна Цонева Стоянова, счетоводство и контрол, магистър по специалността аграрна икономика (притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация).
Йорданка Великова Тодорова, счетоводство и контрол.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Кремена Петрова Димитрова, икономист по търговска дейност, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Петър Димитров Петров, икономист-счетоводител, съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА и оборотни средства.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по строителство.
Галина Любомирова Стойкова, икономист, икономика и управление на кооперациите.
Драгостина Цанева Друмева, финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, финанси, банково дело (магистър).
Севдалина Стефанова Иванова, икономика и счетоводство на предприятието.
Йорданка Великова Тодорова, счетоводство и контрол.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Невянка Георгиева Тодорова, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско управление, инженер по радиоелектроника.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер, топлинна и масообменна техника.
Динко Желев Александров, комуникационна техника и технологии.
Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Руси Гецов Русев, машинен инженер.
Росен Петров Иванов, машинен инженер.
Живко Русинов Гелков, машинен инженер.
Митко Димитров Маринов, машинен инженер.
Евгени Иванов Димитров, машинен инженер.
Добрин Малчев Жеков, машинен инженер, специалност “Автомобилен транспорт, трактори и кари”.
Илияна Кънева Жекова, машинен инженер.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Владимир Георгиев Атанасов, електроинженер.
Петър Николаев Петров, инженер по транспорта.
Венелин Димитров Велев, машинен инженер.
Красимир Павлов Апостолов, машинен инженер.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и управление на транспорта
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско управление, инженер по радиоелектроника.
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер и графолог.
Явор Тодоров Георгиев, машинен инженер – транспортна техника и технологии.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог, оценка на машини и съоръжения.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Зорница Борисова Калинова, инженер, специалност – технология и управление на транспорта.
Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях, оценител на машини и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер, топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на европейски публични проекти.
Динко Желев Александров, комуникационна техника и технологии.
Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Станимир Георгиев Станев, инженер по информатика.
Надежда Тодорова Петрова, инженер по електроника и комуникации, допълнителна квалификация “Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла”.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Христина Николова Георгиева, строителен инженер.
Мариана Георгиева Николова, строителен инженер.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и строителство.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер, оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт.
Мариана Илева Станчева, геодезист, земеразделяне.
Весела Димитрова Думанова, икономист, строителен инженер.
Велико Стефанов Йорданов, инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях, оценител на машини и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти.
Атанаска Стодева Айдемирска, архитект.
Мария Друмева Николова, архитект.
Петър Тодоров Василев, строителен инженер.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог, оценка на недвижими имоти.
Станоя Николова Ганева, технически инженер, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и строителство.
Росица Николова Божкова, машинен инженер, топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Валерий Иванов Обретенов, специалност – икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Христо Милков Христов, ветеринарен лекар.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на европейски публични проекти.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мариана Илева Станчева, инженер – геодезист, земеразделяне.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика, оценител земеделски земи.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Николай Илиев Илиев, фермерство, оценител на стопанско имущество.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер, оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти.
Михаил Станев Жеков, оценител на земеделски земи.
Кремена Петрова Димитрова, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях, оценител на машини и съоръжения.
Боян Славов Шарбанов, агроном.
Росица Кирякова Вълчева, аграрна икономика, допълнителна квалификация “експерт- оценители на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения”.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на европейски публични проекти.

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Ирена Тодорова Мърова, педагог.
Христина Николова Георгиева, строителен инженер – ВиК.
Огнян Костов Савянов, инженер по горско стопанство.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и управление на транспорта.
Михаил Станев Жеков, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Айгюл Мехмедова Ахмед, преводач от турски език.
Стефан Дончев Стефанов, валутен и митнически контрол, финансов анализатор.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Иван Вълев Карастоянов, машинен инженер, охрана на труда.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на европейски публични проекти.
Цветанка Стойчева Стоянова, финанси и банково дело, допълнителна специалност – английски език, със сертификат “С”, издаден от Университета – Кеймбридж, преводач – английски език.
Десислава Янушова Желязкова, магистър българска филология, Факултет по полска и класическа филология, преводач – полски език.
Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.
Мерал Неджати Мехмед, предучилищна и начална училищно педагогика, допълнителна квалификация – писмен и говорим руски език, преводач – турски и руски език.
Светлана Стоянова Ганчева, археология.
Лъчезар Радев Лазаров, видеоанализ и лицева идентификация.
Илка Иванова Енчева, фиололог, специалност “Славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература”, преводач – сръбски и хърватски език, допълнителна квалификация – икономист, специалност – маркетинг.
Извадка от Неофициален раздел бр. 14 от 18.02.2020 г. на ДВ