СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – РУСЕ, ЗА 2023 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Русе.Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Русе и Бяла
Име: Ценослав Кочанов
Email: office@expert-bg.com


 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – РУСЕ, ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2023г.

 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2023 г.
 

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи за писмени доказателства
Николай Йорданов Москов, криминалист.
Цветомир Йорданов Петков, криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Велислав Дончев Дончев, криминалист.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Николай Йорданов Москов, почеркови експертизи.
 

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Марина Христова Митева, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Ева Степан Атаян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Марина Христова Митева, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Ева Степан Атаян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Марина Христова Митева, съдебномедицински експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на съдебното и досъдебното производство
Ева Степан Атаян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Марина Христова Митева, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Ева Степан Атаян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Марина Христова Митева, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Ева Степан Атаян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Марина Христова Митева, съдебномедицински експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Ева Степан Атаян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Марина Христова Митева, съдебномедицински експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
 

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Любка Цонева Мандева-Милчева, психиатър.
Марийка Михайлова Димитрова, психиатър.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Николина Станчева Ангелова-Барболова, психиатър.
Нина Венелинова Василева, психолог.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, психолог.
Пламен Стойков Радев, психолог.
Росица Кръстева Церовска, психиатър.
Стела Николаева Дянкова, психиатър.
Соня Василева Каменовска, психолог.
Соня Василева Трубачова-Георгиева, психиатър.
Траян Емилов Личев, психолог.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ана Йорданова Анчева, психолог.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
Катина Силвиева Денева, психолог.
Мариана Георгиева Маринова, психолог.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, психолог.
Нина Венелинова Василева, психолог.
Пламен Стойков Радев, психолог.
Соня Василева Каменовска, психолог.
Траян Емилов Личев, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ваня Маркова Кръстева, психолог в областта на зависимостите и зависимите поведения; в екип с д-р Станислав Иванов.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, психолог.
Нина Венелинова Василева, психолог.
Пламен Стойков Радев, психолог.
Соня Василева Каменовска, психолог.
Станислав Иванов Иванов, психиатър в областта на зависимостите и зависимите поведения; в екип с д-р Ваня Маркова Кръстева.
Траян Емилов Личев, психолог.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
 

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Костова Атанасова, икономист-счетоводител.
Албена Младенова Илиева, счетоводство и контрол.
Александър Минчев Цонев, икономист-счетоводител.
Анета Валентинова Узунова, икономист.
Боряна Петрова Джумалийска, икономист.
Васил Тодоров Петров, икономист.
Валентина Иванова Калева, икономист-счетоводител.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по строителството.
Ваня Донева Цветанова, икономист-счетоводител.
Галина Атанасова Ангелова, икономист-счетоводител.
Генчо Иванов Братоев, икономист-счетоводител.
Георги Йорданов Неделчев, икономист-счетоводител.
Гергана Стефанова Тотева, икономист-счетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Десислава Тодорова Георгиева, икономист-счетоводител.
Десислава Сашева Моллова, икономист-счетоводител.
Димитър Неделчев Костадинов, икономист-счетоводител.
Димитринка Стоянова Минева, аграр-икономист.
Дарина Венкова Йосифова, икономист-финансист.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова, икономист.
Емине Сейфулова Емурлова, икономист-контрольор.
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономист-счетоводител.
Зорница Яворова Иванова-Стефанова, счетоводител.
Иванка Богданова Братованова, икономист – счетоводство и контрол.
Иванка Николова Бележанска, икономист-счетоводител.
Ивелина Валентинова Стоянова, икономист.
Ирена Николова Колева, счетоводна отчетност.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Йорданка Добрева Метева, счетоводител-икономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Кремена Атанасова Костадинова, счетоводител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Мадлена Любомирова Минчева, икономист по счетоводство и финанси.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Марисела Василева Павлова, икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, икономист-счетоводител.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Магдалена Йорданова Георгиева, икономист, счетоводство и контрол.
Моника Тошкова Цанкова, счетоводител.
Надежда Николова Хаджийска, икономист-финансист.
Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.
Николай Атанасов Николов, икономист-счетоводител.
Николай Станимиров Боляров, икономист-счетоводител.
Николай Иванов Зарков, икономист-счетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и контрол.
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител.
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.
Рени Ботева Крумова, икономист-счетоводител.
Рафаил Антонов Арабаджийски, икономист-застраховател, обществено осигуряване.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономист-финансист.
Стела Димитрова Бижева, икономист-счетоводител.
Стефана Лазарова Кючукова, икономист-счетоводител.
Стефка Маргаритова Илиева, икономист-счетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
Светлана Тодорова Христозова, икономист.
Снежинка Великова Стоянова, икономист-финансист.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.
Юлия Радкова Тодорова, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Иванов Порожанов, икономист-счетоводител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по строителството.
Венелин Димитров Неделчев, икономист.
Генчо Иванов Братоев, икономист-счетоводител.
Десислава Тодорова Георгиева, икономист-счетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова, икономист.
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономист-счетоводител.
Зорница Яворова Иванова-Стефанова, счетоводител.
Иванка Богданова Братованова, икономист – счетоводство и контрол.
Иванка Николова Бележанска, икономист-счетоводител.
Ивелина Валентинова Стоянова, икономист.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Красимира Николова Мицова, икономист.
Кремена Атанасова Костадинова, счетоводител.
Лиляна Миткова Димитрова, икономист – стокознание, качество и експертиза на стоките.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Марийка Василева Атанасова, икономист-счетоводител.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Марияна Борисова Бижева, икономист-счетоводител.
Марисела Василева Павлова, икономист-счетоводител.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Магдалена Йорданова Георгиева, икономист, счетоводство и контрол.
Моника Тошкова Цанкова, счетоводител.
Надежда Николова Хаджийска, икономист-финансист.
Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.
Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеханик.
Нела Пенчева Стойчева, икономист-счетоводител.
Николай Атанасов Николов, икономист-счетоводител.
Николай Славов Николов, икономист-счетоводител.
Николай Иванов Зарков, икономист-счетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и контрол.
Павлина Савова Йончина, финанси.
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител.
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономист-финансист.
Снежана Гецова Атанасова, икономист-счетоводител, машинен инженер.
Снежинка Великова Стоянова, икономист-финансист.
Стела Димитрова Бижева, икономист-счетоводител.
Стефана Лазарова Кючукова, икономист-счетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
Свилен Стефанов Гърдев, застрахователно и социално дело.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по строителството.
Гицка Стоилова Гецова, стоковед-икономист.
Десислава Тодорова Георгиева, икономист-счетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Кремена Атанасова Костадинова, счетоводител.
Лиляна Миткова Димитрова, икономист – стокознание, качество и експертиза на стоките.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Марияна Борисова Бижева, икономист-счетоводител.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Моника Тошкова Цанкова, счетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и контрол.
Ралица Минчева Дионисиева, икономист-финансист.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
Стела Димитрова Бижева, икономист-счетоводител.
 

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Албена Стефанова Иванова-Василева, инженер-химик.
Бисерка Кирилова Стефанова, строителен инженер.
Вася Йорданова Коцева, машинен инженер.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер.
Григор Христов Александров, инженер по електроника и автоматика.
Гинка Илиева Филева, геодезия и земеразделяне.
Даниел Ликаса Бокана, селскостопански машинен инженер.
Десислав Христов Абаджиев, машинен инженер.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Златина Нейчева Йорданова, архитект.
Иван Стайков Лазаров, инженер-геодезист.
Красимира Иванова Петкова, строителен инженер, икономика на строителството.
Кремена Величкова Ковачева, строителен инженер.
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Катя Любенова Хъртарска, машинен инженер.
Людмил Димитров Димитров, машинен инженер.
Милен Петров Куманов, инженер.
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Митко Аврамов Василев, машинен инженер.
Михаил Николаев Михайлов, машинен инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеханик.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Радослав Иванов Кючуков, електроинженер.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Росен Йорданов Радков, инженер по свързочна техника.
Стефан Тодоров Денев, електроинженер.
Симеон Христов Григоров, машинен инженер.
Стоян Гроздев Гроздев, електроинженер.
Светлин Веселинов Абаджиев, електроинженер.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.
Станимир Владимиров Коцев, машинен инженер.
Тошо Йорданов Станчев, инженер.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по компютърна техника.
Юлия Стефанова Йорданова-Георгиева, инженер.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер.
Емил Василев Желев, противопожарна техника и безопасност.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Десислав Христов Абаджиев, машинен инженер.
Дончо Минчев Цочев, машинен инженер.
Евгени Иванов Димитров, радиофизика и електроника.
Живко Русинов Гелков, машинен инженер.
Людмил Димитров Димитров, машинен инженер.
Милен Петров Куманов, инженер.
Младен Богданов Младенов, машинен инженер.
Михаил Трифонов Михайлов, машинен инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Орлин Емануилов Дюлгеров, машинен инженер – технология и организация на автомобилния транспорт.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Петко Петков Чешмеджиев, машинен инженер.
Свилен Атанасов Костадинов, машинен инженер, транспортна техника и технологии.
Свилен Стефанов Гърдев, технология и организация на жп транспорта.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по компютърна техника.
Юлия Стефанова Йорданова-Георгиева, инженер.
Явор Живков Гелков, инженер по транспорта, технология и управление на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Албена Стефанова Иванова-Василева, инженер-химик.
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер.
Десислав Христов Абаджиев, машинен инженер.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Илиян Станков Филев, строителен инженер.
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, икономика на строителството.
Мариана Цветанов Атанасова, електроинженер-технолог.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Наталия Христова Колева, инженер-химик.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Александър Иванов Евтимов, инженер – компютърни системи.
Георги Ивайлов Кьостебеков, инженер – комуникационна техника и технологии.
Григор Христов Александров, инженер по електроника и автоматика.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по компютърна техника.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, строителен инженер.
Атанас Великов Митев, строителен техник.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Гроздан Стоянов Цветанов, военен инж. по конструкции на промишл. жилищни и обществени сгради.
Диана Великова Иванова, инженер-земеустроител.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Иван Стайков Лазаров, инженер-геодезист, инженер В и К.
Илиян Станков Филев, строителен инженер.
Йордан Иванов Велизаров, строителен техник.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Катя Ралева Павлова, строителен инженер.
Пенка Борисова Папова, архитект.
Теодора Панайотова Карагьозова, архитект.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Атанас Василев Минчев, инженер – пожарна техника и безопасност.
Георги Петков Георгиев, противопожарна техника и безопасност.
Димитър Иванов Димитров, противопожарна техника и безопасност.
Делян Петров Кирилов, инженер по пожарна и аварийна безопасност.
Емил Василев Желев, противопожарна техника и безопасност.
Красимир Петков Владов, противопожарна техника и безопасност.
Красимир Цветанов Цветанов, противопожарна техника и безопасност.
Костадин Георгиев Гешев, противопожарна техника и безопасност.
Николай Димитров Попов, противопожарна техника и безопасност.
Начо Начев Начев, противопожарна техника и безопасност.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Росен Николаев Стойков, инженер по пожарна и аварийна безопасност.
Светлозар Петков Петков, противопожарна техника и безопасност.
Стойчо Митков Николов, инженер по пожарна и аварийна безопасност.
Свилен Спасов Рачев, инженер по пожарна и аварийна безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Десислав Христов Абаджиев, машинен инженер.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Людмил Димитров Димитров, машинен инженер.
Юлия Стефанова Йорданова-Георгиева, инженер.
 

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер, агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер, агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
6.3.Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
 

7. Клас “Експертизи за материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Мария Георгиева Рачева, инженер-химик.
Михаил Цветков Маринов, инженер-химик.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Капка Стефанова Антонова, инженер физик, ядрена техника.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
 

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Катерина Красимирова Маркова, ветеринарен лекар.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер, агроном.
Марийка Георгиева Казасова, агроном.
Наталия Михова Стоянова, инженер – мениджър, индустриален мениджмънт.
Райна Иванова Ковачева, аграрикономист.
 

9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Иво Георгиев Жейнов, специалист – историк и учител по история, археология.
 

10. Клас “Оценителни експертизи”

Ана Стефанова Маджарова-Шопова, оценител на недвижими имоти.
Бисерка Кирилова Стефанова, оценител на недвижими имоти.
Валерий Иванов Обретенов, оценител на недвижими имоти.
Виолетка Станкова Кулева, оценител на недвижими имоти.
Гинка Илиева Филева, оценител на недвижими имоти.
Георги Йорданов Неделчев, оценител на машини и съоръжения и оценител на търговски предприятия и вземания.
Детелина Иванова Ачева, оценител на недвижими имоти.
Иван Стайков Лазаров, оценител на недвижими имоти.
Иво Георгиев Жейнов, специалист – историк и учител по история, археология.
Катя Любенова Хъртарска, оценител на недвижими имоти.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Красимира Иванова Петкова, оценител на недвижими имоти.
Кремена Величкова Ковачева, оценител на недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков, оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения.
Нено Ананиев Бончев, оценител на недвижими имоти.
Снежа Кирилова Сотирова, оценител на недвижими имоти.
Светослав Витков Йорданов, археолог, нумизмат.
10.1. Оценка на недвижими имоти
Иво Иванов Петров, оценител на недвижими имоти.
Илиян Станков Филев, строителен инженер.
Кристиян Пламенов Вълчев, оценител на недвижими имоти.
Марияна Борисова Бижева, икономист-счетоводител.
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС.
Юлиана Георгиева Иванова, оценител на недвижими имоти.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Десислав Христов Абаджиев, машинен инженер.
Иво Иванов Петров, оценител на машини и съоръжения.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС.
Иво Иванов Петров, оценител на земя.
Иван Йорданов Петров, земеустройство и оценка на земята.
Кристиян Пламенов Вълчев, оценител на земя.
Минко Калчев Червенков, делби на недвижими и земеделски земи.
 

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Иван Николов Иванов, съдебно-маркови и оценителни експертизи.
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и учител по история, археология.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Павлина Савова Йончина, оперативни програми на Европейския съюз.
Павлина Радкова Тодорова, рентгенов лаборант.
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС.
Емил Здравков Иванов, метеорологични.

Извадка от Неофициален раздел бр. 12 от 03.02.2023 г. на ДВ