СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – РУСЕ, ЗА 2020 Г.


 

Списък на вещите лица за съдебен район Русе.Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Русе и Бяла
Име: Ценослав Кочанов
Email: office@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – РУСЕ, ЗА 2020 Г.

Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2020 г.

 

І. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи за писмени доказателства

Николай Йорданов Москов, криминалист.

Цветомир Йорданов Петков, криминалист.

1.2. Трасологични експертизи

Иван Йорданов Петров, криминалист.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

Иван Йорданов Петров, криминалист.

1.4. Дактилоскопни експертизи

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

Николай Йорданов Москов, почеркови експертизи.

Извадка от Неофициален раздел бр. 13 от 14.02.2020 г. на ДВ

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – РУСЕ, ЗА 2019 Г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2019 г.
 
Клас “Криминалистични експертизи”
 
Криминалистични експертизи за писмени доказателства
Николай Йорданов Москов, криминалист.
Трасологични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
Съдебно-балистични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
Дактилоскопни експертизи
Биометрични криминалистични експертизи
Николай Йорданов Москов, почеркови експертизи.
 
Клас “Съдебномедицински експертизи”
 
Съдебномедицинска експертиза на труп
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Даниела Рафаилова Замфирова, молекулярен биолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Даниела Рафаилова Замфирова, молекулярен биолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Ервин Арманд Чакърян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Юлия Борисова Георгиева, стоматолог.
 
Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”
 
Съдебнопсихиатрична експертиза
Людмил Борисов Георгиев, психиатър.
Любка Цонева Мандева-Милчева, психиатър.
Марийка Михайлова Димитрова, психиатър.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Николина Станчева Ангелова-Барболова, психиатър.
Росица Кръстева Церовска, психиатър.
Стела Николаева Дянкова, психиатър.
Соня Василева Каменовска, психолог.
Соня Василева Трубачова-Георгиева, психиатър.
Съдебнопсихологична експертиза
Ана Йорданова Анчева, психолог.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Соня Василева Каменовска, психолог.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ваня Маркова Динева, психолог в областта на зависимостите и зависимите поведения. В екип с д-р Станислав Иванов.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Соня Василева Каменовска, психолог.
Станислав Иванов Иванов, психиатър, в областта на зависимостите и зависимите поведения. В екип с д-р Ваня Динева.
 
Клас “Съдебно-икономически експертизи”
 
Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Костова Атанасова, икономист-счетоводител.
Албена Младенова Илиева, счетоводство и контрол.
Александър Минчев Цонев, икономист-счетоводител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Васил Тодоров Петров, икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Калева, икономист-счетоводител.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по строителството.
Ваня Донева Цветанова, икономист-счетоводител.
Галина Атанасова Ангелова, икономист-счетоводител.
Георги Йорданов Неделчев, икономист-счетоводител.
Гергана Стефанова Йовчева, икономист-счетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Десислава Тодорова Георгиева, икономист-счетоводител.
Десислава Сашева Моллова, икономист-счетоводител.
Димитър Неделчев Костадинов, икономист-счетоводител.
Димитринка Стоянова Минева, аграр-икономист.
Дарина Венкова Йосифова, икономист-финансист.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова, икономист.
Евгений Минчев Маринов, икономист-счетоводител, застраховател.
Емине Сейфулова Емурлова, икономист-контрольор.
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономист-счетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, икономист-счетоводител.
Ивелина Валентинова Стоянова, икономист.
Ирена Николова Колева, счетоводна отчетност.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Йорданка Добрева Метева, счетоводител- икономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Любка Димова Симеонова, икономист-счетоводител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Мадлена Любомирова Минчева, икономист по счетоводство и финанси.
Мариана Димитрова Петрова, икономист.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Марисела Василева Павлова, икономист-счетоводител.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Магдалена Йорданова Георгиева, икономист, счетоводство и контрол.
Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.
Николай Станимиров Боляров, икономист-счетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и контрол.
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител.
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.
Рени Ботева Крумова, икономист-счетоводител.
Рафаил Антонов Арабаджийски, икономист-застраховател обществено осигуряване.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономист-финансист.
Стефанка Илиева Копанкова, икономист-счетоводител.
Стефана Лазарова Кючукова, икономист-счетоводител.
Стефка Маргаритова Илиева, икономист-счетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
Светлана Тодорова Христозова, икономист.
Татяна Димитрова Стефанова, икономист.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.
Юлия Радкова Тодорова, икономист-счетоводител.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Иванов Порожанов, икономист-счетоводител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по строителството.
Венелин Димитров Неделчев, икономист.
Десислава Тодорова Георгиева, икономист-счетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Евгени Йорданов Бончев, икономист – икономика на туризма.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова, икономист.
Евгений Минчев Маринов, икономист-счетоводител, застраховател.
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономист-счетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, икономист-счетоводител.
Ивелина Валентинова Стоянова, икономист.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Красимира Николова Мицова, икономист.
Катя Димитрова Кънчева, икономист.
Лиляна Миткова Димитрова, икономист- стокознание, качество и експертиза на стоките.
Любка Димова Симеонова, икономист-счетоводител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Марийка Василева Атанасова, икономист-счетоводител.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Марисела Василева Павлова, икономист-счетоводител.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Магдалена Йорданова Георгиева, икономист, счетоводство и контрол.
Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.
Никола Михайлов Николов, икономист.
Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеханик.
Нела Пенчева Стойчева, икономист-счетоводител.
Николай Славов Николов, икономист-счетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и контрол.
Павлина Савова Йончина, финанси.
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител.
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономист-финансист.
Снежана Гецова Атанасова, икономист-счетоводител, машинен инженер.
Стефана Лазарова Кючукова, икономист-счетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
Татяна Димитрова Стефанова, икономист.
Тодор Трифонов Трифонов, икономист-застраховател.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.
Съдебно-стокова експертиза
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по строителството.
Гицка Стоилова Гецова, стоковед-икономист.
Десислава Тодорова Георгиева, икономист-счетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Красимир Тодоров Григоров, икономист-финансист.
Лиляна Миткова Димитрова, икономист- стокознание, качество и експертиза на стоките.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Никола Михайлов Николов, икономист.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и контрол.
Ралица Минчева Дионисиева, икономист-финансист.
Светла Стоянова Николаева, икономист-счетоводител.
 
Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Албена Стефанова Иванова-Василева, инженер-химик.
Андрей Симеонов Иванов, инженер по информационни технологии.
Бисерка Кирилова Стефанова, строителен инженер.
Борис Борисов Сакакушев, машинен инженер.
Васко Минков Христов, машинен инженер.
Вася Йорданова Коцева, машинен инженер.
Валери Игнатов Матеев, строителен инженер – транспортно строителство.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер.
Григор Христов Александров, инженер по електроника и автоматика.
Гинка Илиева Филева, геодезия и земеразделяне.
Даниел Ликаса Бокана, селскостопански машинен инженер.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Златина Нейчева Йорданова, архитект.
Иван Стайков Лазаров, инженер-геодезист.
Иван Гергов Петков, инженер – корабен механик.
Красимира Иванова Петкова, строителен инженер, икономика на строителството.
Кремена Величкова Ковачева, строителен инженер.
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Катя Любенова Хъртарска, машинен инженер.
Михаил Николаев Михайлов, машинен инженер.
Митко Аврамов Василев, машинен инженер.
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеханик.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Радослав Иванов Кючуков, електроинженер.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Росен Йорданов Радков, инженер по свързочна техника.
Стефан Тодоров Денев, електроинженер.
Симеон Христов Григоров, машинен инженер.
Стоян Гроздев Гроздев, електроинженер.
Светлин Веселинов Абаджиев, електроинженер.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.
Станимир Владимиров Коцев, машинен инженер.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител.
Тошо Йорданов Станчев, инженер.
Цветомир Бенев Върбанов, машинен инженер.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по компютърна техника.
Съдебна автотехническа експертиза
Емил Василев Желев, противопожарна техника и безопасност.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Дончо Минчев Цочев, машинен инженер.
Евгени Иванов Димитров, радиофизика и електроника.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Живко Русинов Гелков, машинен инженер.
Йордан Димитров Колицов, машинен инженер.
Младен Богданов Младенов, машинен инженер.
Михаил Трифонов Михайлов, машинен инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Орлин Емануилов Дюлгеров, машинен инженер – технология и организация на автомобилния транспорт.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Петко Петков Чешмеджиев, машинен инженер.
Свилен Атанасов Костадинов, машинен инженер, транспортна техника и технологии.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по компютърна техника.
Явор Живков Гелков, инженер по транспорта, технология и управление на транспорта.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Албена Стефанова Иванова-Василева, инженер-химик.
Андрей Симеонов Иванов, инженер по информационни технологии.
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Илиян Станков Филев, строителен инженер.
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Мариана Цветанов Атанасова, електроинженер-технолог.
Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Наталия Христова Колева, инженер-химик.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.
Съдебна компютърнотехническа експертиза
Александър Иванов Евтимов, инженер компютърни системи.
Андрей Симеонов Иванов, инженер по информационни технологии.
Георги Ивайлов Кьостебеков, инженер – комуникационна техника и технологии.
Григор Христов Александров, инженер по електроника и автоматика.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по компютърна техника.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, строителен инженер.
Атанас Великов Митев, строителен техник.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер, промишлено и гражданско строителство.
Диана Великова Иванова, инженер-земеустроител.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Илиян Станков Филев, строителен инженер.
Йордан Иванов Велизаров, строителен техник.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Катя Ралева Павлова, строителен инженер.
Пенка Борисова Папова, архитект.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител.
Теодора Панайотова Карагьозова, архитект.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Василев Минчев, инженер пожарна техника и безопасност.
Георги Петков Георгиев, противопожарна техника и безопасност.
Димитър Йорданов Петров, противопожарна техника и безопасност.
Димитър Иванов Димитров, противопожарна техника и безопасност.
Делян Петров Кирилов, инженер по пожарна и аварийна безопасност.
Емил Василев Желев, противопожарна техника и безопасност.
Красимир Петков Владов, противопожарна техника и безопасност.
Красимир Цветанов Цветанов, противопожарна техника и безопасност.
Костадин Георгиев Гешев, противопожарна техника и безопасност.
Николай Димитров Попов, противопожарна техника и безопасност.
Начо Начев Начев, противопожарна техника и безопасност.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Росен Николаев Стойков, инженер по пожарна и аварийна безопасност.
Светлозар Петков Петков, противопожарна техника и безопасност.
Стойчо Митков Николов, инженер по пожарна и аварийна безопасност.
Свилен Спасов Рачев, инженер по пожарна и аварийна безопасност.
Съдебно-енергийна експертиза
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
 
Клас “Съдебно-биологични експертизи”
 
Съдебно-ботаническа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер, агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
Съдебно-зоологическа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер, агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Съдебно-ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
Съдебно-екологична експертиза
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
 
Клас “Експертизи за материали, вещества и изделия”
 
Съдебно-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Мария Георгиева Рачева, инженер-химик.
Михаил Цветков Маринов, инженер-химик.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Съдебно-физическа експертиза
Капка Стефанова Антонова, инженер-физик, ядрена техника.
Съдебна физико-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
 
Клас “Съдебни селскостопански експертизи”
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Катерина Красимирова Маркова, ветеринарен лекар.
Съдебно-агротехническа експертиза
Желю Василев Денев, агроном.
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер, агроном.
Марийка Георгиева Казасова, агроном.
Наталия Михова Стоянова, инженер-мениджър, индустриален мениджмънт.
Райна Иванова Ковачева, аграрикономист.
 
Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”
 
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и учител по история, археология.
 
Клас “Оценителни експертизи”
 
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, оценител на недвижими имоти.
Бисерка Кирилова Стефанова, оценител на недвижими имоти.
Валери Игнатов Матеев, оценител на недвижими имоти.
Валерий Иванов Обретенов, оценител на недвижими имоти.
Виолетка Станкова Кулева, оценител на недвижими имоти.
Гинка Илиева Филева, оценител на недвижими имоти.
Георги Йорданов Неделчев, оценител на машини и съоръжения и оценител на търговски предприятия и вземания.
Детелина Иванова Ачева, оценител недвижими имоти.
Иван Стайков Лазаров, оценител на недвижими имоти.
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и учител по история, археология.
Катя Димитрова Кънчева, оценител земеделски земи.
Катя Любенова Хъртарска, оценител недвижими имоти.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Красимира Иванова Петкова, оценител на недвижими имоти.
Кремена Величкова Ковачева, оценител на недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков, оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения.
Нено Ананиев Бончев, оценител на недвижими имоти.
Светослав Витков Йорданов, археолог, нумизмат.
Снежа Кирилова Сотирова, оценител недвижими имоти.
Светослав Витков Йорданов, археолог, нумизмат.
 
 
Клас “Други съдебни експертизи”
 
Гарабед Саркис Саркисян, оценил благородни метали.
Иван Николов Иванов, съдебно-маркови и оценителски експертизи.
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и учител по история, археология.
Красимир Иванов Ениманев, строителен инженер, икономика на строителството.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик.
Минко Калчев Червенков, делби на недвижими и земеделски земи.
Пламен Кънчев Станев, оценка на злато и скъпоценни камъни.
Павлина Савова Йончина, оперативни програми на Европейския съюз.
Павлина Радкова Тодорова, рентгенов лаборант.
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 12 от 08.02.2019 г. на ДВ