expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Лидерството е да правиш каквото трябва, когато никой не те гледа.“ Джордж ван Валкенбург

Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив - 2019 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, ЗА 2019 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай
Име: Методи Консулов
Тел: 0888 636 513
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, ЗА 2019 Г.

 
Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2019г.
 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд - Пловдив, и Административния съд - Пловдив, за 2019 г.
 
Клас "Криминалистични експертизи"
 
Боян Димитров Танев - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Боян Сашев Жековски - експертиза: трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Валентин Тодоров Кирков - квалификация: експерт по криминалистични експертизи; експертиза: криминалистични експертизи.
Васко Петров Божев - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Генадий Раднев Коев - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Георги Костадинов Мандов - експертиза: криминалистични експертизи, химични.
Георги Филипов Маровски - експертиза: криминалистични експертизи, дактилоскопни.
Димитър Георгиев Кордев - експертиза: дактилоскопни експертизи; почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Димитър Запрянов Димитров - експертиза: експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Димитър Иванов Андреев - експертиза: видеоанализ и лицева идентификация; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Емил Тинков Чалмов - експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Живка Василева Иванова - експертиза: видеоанализ и лицева идентификация; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Иван Добрев Ганчев - специалност: Танкови войски - строеви; Инженер по експлоатация и ремонт на БТТ; квалификация: Двигатели с вътрешно горене; експерт-криминалист; експертиза: съдебно-балистични експертизи; разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно", валидно до 24.03.2019 г.
Иван Крумов Димитров - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Ивко Пенков Иванов - квалификация: магистър инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи.
Иво Бончев Чолаков - експертиза: криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Йордан Павлов Иванов - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Кирил Петров Стоянов - специалност: Право; квалификация: експерт-криминалист; експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; забележка: почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Кръстю Георгиев Гаджев - специалност: Металургия на цветните метали; Удостоверение за завършен курс за експерт-криминалист; квалификация: инженер-металург; експертиза: експерт- криминалист - графологично и техническо изследване на документи.
Мария Стефанова Тимова - експертиза: дактилоскопни експертизи.
Мирослав Димитров Саханджиев - експертиза: криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Михаил Огнянов Мицев - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Неделчо Атанасов Шопов - специалност: експерт-криминалист при РС "Сигурност ВП и ВКР" - Пловдив; квалификация: полицай, младши експерт-криминалист; експертиза: дактилоскопни експертизи.
Неофит Неофитов Крумов - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Николай Георгиев Костадинов - експертиза: експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Николай Илиев Козумов - експертиза: трасологични експертизи.
Николай Стоянов Балевски - специалност: Физика; квалификация: физика на полупроводниците; Удостоверение за специализиран курс по криминалистични изследвания за извършване на почерк.; техн. на док.; балистика; трасология; експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Пенчо Иванов Кирилов - експертиза: криминалистични експертизи, химични.
Петко Костадинов Ламбрев - експертиза: криминалистични експертизи, дактилоскопни.
Петър Йорданов Стоянов - експертиза: трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Петър Лалев Муратев - експертиза: трасологични експертизи.
Сава Ангелов Симеонов - експертиза: криминалистични експертизи на документи; почеркови криминалистични експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Сашо Павлов Атанасов - специалност: Право; квалификация: юрист - експерт-криминалист; експертиза: криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Стамен Павлов Спасов - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Стоимен Георгиев Георгиев - специалност: Инженерна физика; квалификация: ядрено-физични методи и прибори, инженер-физик; експертиза: съдебно-балистична експертиза; трасологична експертиза; забележка: видеоанализ и лицева идентификация.
Стойко Росенов Вранчев - квалификация: криминалист, сектор "Дактилоскопия"; експертиза: криминалистически експертизи, дактилоскопни.
Филип Георгиев Маровски - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Цветелин Василев Николов - експертиза: дактилоскопни експертизи; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Атанаска Точева Атанасова - специалност: Медицина; Нервни болести, професионални заболявания; квалификация: невролог; експертиза: съдебномедицинска експертиза на телесни повреди по писмени данни.
Бенямин Леон Анави - специалност: Медицина; квалификация: патологоанатомия; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Борис Петров Шахов - специалност: Молекулярна биология; Микробиология; квалификация: молекулярен биолог; експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Борис Христов Пеев - специалност: Медицина; квалификация: патологоанатомия с цитопатология; съдебен лекар; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на живи лица; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Даниела Рафаилова Замфирова - специалност: Молекулярна биология; квалификация: молекулярен биолог; експертиза: съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; забележка: съдебномедицинска експертиза по писмени данни, касаеща извършваните експертизи.
Емил Николов Бъчваров - специалност: Медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Здравка Христева Ненчева - специалност: Медицина; Съдебна медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Йовко Минчев Шишков - специалност: Медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Марин Костадинов Балтов - специалност: Медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Мария Георгиева Кумчева - експертиза: съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве.
Мая Иванова Кичева - специалност: Молекулярна и функц. биология; квалификация: биохимик - клиничен химик; експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев - специалност: Биохимия и микробиология; квалификация: биохимик, микробиолог със специализация вирусология; експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Светлозар Спасов Спасов - специалност: Медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Тодор Стоянов Добрев - специалност: Медицина; квалификация: съдебна медицина; експертиза: съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Янко Тодоров Илиев - специалност: Медицина; квалификация: Вътрешни болести; Токсикология; експертиза: съдебномедицинска експертиза за телесно здраве; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; забележка: клинична токсикология и вътрешни болести, здравен мениджмънт.
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Александра Янчева Димова - специалност: Приложна социална психология; квалификация: магистър психолог; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; забележка: послесмъртни експертизи.
Анастасия Захариева Захариева - специалност: Психология; квалификация: психолог, магистър по клинична и консултативна психология; експертиза: съдебнопсихологична експертиза.
Ангел Добринов Ангелов - специалност: Психология; квалификация: магистър по психология; експертиза: съдебнопсихологична експертиза.
Владимир Петров Кръстев - специалност: Психология; квалификация: психолог; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Даниела Атанасова Ковачева - специалност: Медицина; квалификация: психиатрия; експертиза: съдебнопсихиатрична; психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Деница Николаева Вълчева - специалност: Психология; квалификация: магистър по клинична и консултативна психология; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; забележка: участие в комплексни експертизи.
Диана Иванова Толева - специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика; Приложна психология; квалификация: Педагог, детски учител и начален учител; Психолог; Съдебна психология; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-педагогическа експертиза; забележка: детска психология, психопатология, психодиагностика, социална психология.
Елена Михайлова Иванова-Генова - специалност: Медицина; квалификация: психиатрия; експертиза: съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Емилия Стоянова Калоферова - специалност: Психология; квалификация: психолог; експертиза: съдебнопсихологична експертиза.
Красимира Николаева Кръстева - специалност: Психология; квалификация: психолог, социална и юридическа психология; забележка: завършен учебен стаж в Института по психология - МВР, по темите: криминална психология, професионален подбор, изработване и стандартизиране на методи за психодиагностика, консултативна психология.
Лилия Атанасова Стойчева - специалност: Психология; квалификация: психолог; експертиза: съдебнопсихологическа експертиза.
Людмила Борисова Шекерева - специалност: Психология; квалификация: психолог; експертиза: съдебнопсихологична експертиза.
Манол Николов Манолов - специалност: Психология; квалификация: психолог; консултативна психология; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Маргарита Панова Панова - специалност: Медицина; Психиатрия; експертиза: съдебнопсихиатрична; забележка: комплексни експертизи с участие на специалист - психиатър.
Мариана Георгиева Господинова - специалност: Медицина; квалификация: психиатрия; експертиза: съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Мария Даткова Гърбучкова - специалност: Медицина; квалификация: психиатрия; експертиза: съдебнопсихиатрична експертиза.
Надежда Христова Порязова-Кенлешева - специалност: Медицина; квалификация: психиатрия; експертиза: съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Невена Димитрова Божилова - специалност: Приложна психология; квалификация: психолог; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Николай Тодоров Попов - специалност: Медицина; квалификация: лекар, детска психиатрия; експертиза: съдебнопсихиатрична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; забележка: психично състояние на деца и възрастни.
Олга Валентиновна Димитрова - специалност: Психология; Приложна психология, невропсихология и психотерапия; квалификация: психолог, приложна психология, невропсихология и психотерапия; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Пенка Маркова Башлийска - специалност: Социална педагогика; Психология; квалификация: социален педагог; магистър по психология; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни; забележка: специализация - Деца, юноши, младежи и семейство в риск.
Пламен Ангелов Цоков - специалност: Психология; квалификация: психолог; доктор по психология; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Райна Цветкова Димитрова - специалност: Медицина; квалификация: психиатрия; експертиза: съдебнопсихиатрична; забележка: комплексни експертизи с участие на специалист - психиатър.
Фани Бойкова Палуйкова - специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика; Приложна социална психология; Съдебна психология; квалификация: Педагог, детски учител и начален учител; Психолог; Съдебен психолог; Приложна психология и психотерапия; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни; забележка: оценка на родителски компетентности и потребности на деца при бракоразводни дела; синдром на родителско отчуждение; оценка на явни и скрити симптоми на видове насилие над деца; индикатори за въвличане на дете в родителски конфликт при определяне на упражняване на родителски права; оценка на девиантни прояви при деца и юноши.
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Александра Николова Маринова - специалност: Стокознание; Стоковед; квалификация: стоковед-оценител; експертиза: съдебно-стокова експертиза.
Ана Александрова Скерлетова - специалност: Финанси; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ангел Димитров Гъров - специалност: Счетоводна отчетност; икономист-счетоводител; квалификация: магистър по счетоводство; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ангел Димитров Димитров - специалност: Организация на производството и управление в промишлеността; икономист; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Андрей Бонев Дочев - специалност: Счетоводство и контрол; икономист - счетоводител; квалификация: икономист - публична администрация; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Анелия Желязкова Спиртова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Анна Антонова Карамелова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Анна Сергеевна Лозанова - специалност: Финанси и кредит - икономист; квалификация: експерт-счетоводител; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; забележка: счетоводни, данъчни и банкови проблеми.
Антонина Славова Славова - специалност: Организация на механизираната обработка на икономическа информация; инженер-икономист; квалификация: инженер-икономист; Магистър по здравен мениджмънт; Икономика на здравеопазването; експертиза: съдебно-счетоводна; финансово-икономическа; стокова експертиза; забележка: съдебни експертизи по здравен мениджмънт.
Антония Генчева Гешева - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител, педагогически профил; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Блага Романова Димитрова - специалност: Счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Благой Иванов Порязов - специалност: Икономика на вътрешната търговия; квалификация: икономист по вътрешна търговия; експертиза: финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Богдан Павлов Траков - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист по отчетността; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов - специалност: Електротехника; Счетоводство и анализ; квалификация: магистър инженер; икономист; екология и опазване на природната среда; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; забележка: банкови и банково-кредитни експертизи; счетоводни и счетоводно-аналитични експертизи.
Боян Йорданов Войводов - специалност: Икономика и управление на строителството; квалификация: икономист по строителството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Васка Иванова Андреева - специалност: Финанси, Банково дело; квалификация: икономист-банкер; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Васко Йорданов Борисов - специалност: Икономика и управление на индустрията; квалификация: икономист - организация на промишленото производство; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Валентин Иванов Иванов - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Валентина Методиева Шиева - специалност: Техникум по икономика; квалификация: икономист-счетоводител; Висша школа по финанси, отчетност и контрол - съдебно-счетоводни експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ваня Ченкова Смокова - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Велислава Иванова Бозукова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Величка Иванова Такова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Величка Петкова Йорданова - специалност: Финанси; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Венета Йорданова Богданова - специалност: ОПОИИ; квалификация: икономист системен организатор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Венета Петрова Томова - специалност: ИОВТ; квалификация: икономист по вътрешна търговия; икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Вера Андреева Гавраилова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: Магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Весела Иванова Колева - специалност: Технология на металите и металообработваща техника; Счетоводство и контрол; Счетоводство на финансовите предприятия; квалификация: машинен инженер; икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно", валидно до 3.07.2021 г.
Весела Панайотова Атанасова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Вилиана Александрова Панчева - специалност: Финанси; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Виолета Стоянова Кокова - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Върбинка Николова Рогова - специалност: Икономика - бизнесадминистрация; Счетоводство и контрол; квалификация: Стопанско управление; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Вяра Ганева Минева - специалност: Икономика - бизнесадминистрация; Счетоводство и контрол - икономист; квалификация: Стопанско управление; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Габриела Торос Папазян - специалност: Маркетинг и мениджмънт; Макроикономика; квалификация: икономист-мениджър; организация и технология на счетоводството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Галина Кирилова Пенчева - специалност: Финанси; квалификация: икономист-банкер; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Строго секретно", валидно до 30.11.2018 г.
Галя Георгиева Стоянова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Атанасов Хаджийски - специалност: Организатор машинна обработка на икономическата информация; квалификация: икономист - системен организатор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Георги Йорданов Йорданов - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: Магистър по икономика; Специалист по маркетинг и управление; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Петров - специалност: Финанси и кредит; квалификация: икономист-финансист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Траков - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: Магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Георги Николаев Мумджиев - специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело; квалификация: икономист-застраховател; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; забележка: банкови, данъчни, митнически и застрахователни експертизи.
Даниела Стоянова Мерджанова - специалност: Финанси; Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Данчо Тодоров Коруев - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Димитър Георгиев Гаджуров - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Димитър Лазаров Николов - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Димка Петрова Казанджиева - специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия; квалификация: икономист по вътрешна търговия; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Доброслава Желязкова Сидерова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Донка Иванова Петрова - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводни експертизи; забележка: данъчни и други икономически експертизи.
Донка Николова Ненова - специалност: Икономика и управление на промишлеността; квалификация: икономист по промишлеността; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Дора Димитрова Чипилова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Дора Любенова Гърчева - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Евгения Василева Караиванова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Евгения Георгиева Мирчева - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза.
Екатерина Владимирова Маврудиева - специалност: Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; квалификация: икономист; магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Екатерина Стоянова Христова - специалност: Застрахователно дело; Икономика, организация и заплащане на труда в селското стопанство; квалификация: икономист-застраховател; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Елена Тодорова Диварова - специалност: Музикална педагогика; квалификация: учител по музика и школи по солфеж; социален мениджмънт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; забележка: в системата на социалното подпомагане (отпускане на помощи за социално подпомагане, определяне размер на издръжка - реална или минимална при договори за гледане и издръжка, установяване на жизнен минимум за дадено лице и др.).
Ели Петрова Иванова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Елисавета Любомирова Гайдарова - специалност: макроикономика; квалификация: Организация и технология на счетоводството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Женя Георгиева Разложка - специалност: Икономика и управление на промишлеността; квалификация: икономист по промишлеността; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Златка Янева Минкова - специалност: Икономика, планиране и отчитане на търговията и промишлеността; квалификация: счетоводител и икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; забележка: трудови спорове.
Зоя Запрянова Банкова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ива Александрова Иванова - специалност: Макроикономика; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Георгиева Ангелова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Рангелова Атанасова - специалност: Стопанско управление; Счетоводство и контрол; квалификация: стопанско управление; магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Иван Григоров Петрунов - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно", валидно до 3.01.2020 г.
Иван Тодоров Станчев - специалност: Икономика на търговията; квалификация: магистър по икономика; икономика на интелектуалната собственост; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; забележка: банково дело и интелектуална собственост.
Иванка Ангелова Христева - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Иванка Стоева Генова - специалност: Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; квалификация: техник по строителство и архитектура; магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Илина Георгиева Йоткова - специалност: Финанси; квалификация: икономист-банкер; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Илия Видолов Рашков - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Илия Иванов Попов - специалност: Икономика на строителството; квалификация: икономист по строителство; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Илия Петров Тонов - специалност: Макроикономика; квалификация: счетоводство и анализ; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Илияна Илиева Иванова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Ирина Николаева Стоянова - специалност: Икономика и управление на индустрията; Макроикономика; квалификация: икономист; организация и технология на счетоводството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; забележка: данъчни дела.
Йордан Василев Кондов - специалност: Организация на производството и управление в промишлеността; Икономика; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Атанасова Зекова - специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство; квалификация: аграрикономист; икономист по управление на труда в селското стопанство; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Йорданка Петрова Павлова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Калин Александров Найденов - специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело; квалификация: икономист-финансист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Калина Стефанова Таскова - специалност: Математика; Счетоводство и контрол; квалификация: учител по математика; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Калинка Илиева Илиева - специалност: Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; квалификация: среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество - правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и стопанска техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Камелия Николова Николова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Камен Каменов Пехливанов - специалност: Счетоводство и анализ; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-икономически експертизи.
Катя Аргирова Костова - специалност: ИОМТС; квалификация: икономист по материално и техническо снабдяване; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Дичева Петковска - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; забележка: в селското стопанство; организация на труда и заплащане на труда.
Катя Лазарова Джонова - специалност: СО; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно", валидно до 1.12.2020 г.
Кета Ангелова Дечева - специалност: Стокознание; квалификация: стоковед; съдебно-счетоводни експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Кети Стефанова Найденова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: счетоводен мениджмънт в банките; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Кина Кръстева Иванова - специалност: Счетоводна отчетност; Методология и организация на счетоводната отчетност в селското стопанство; квалификация: икономист; съдебно-счетоводен експерт - вещо лице; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Константин Делов Писков - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Кремена Василева Георгиева - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Кръстьо Николов Гиздов - специалност: ОПОИИ; квалификация: икономист-организатор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Лилия Младенова Миланова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Любен Георгиев Костов - специалност: Финанси; Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов - специалност: Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; квалификация: машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Любомир Цветков Йотов - специалност: Международни икономически отношения; квалификация: икономист; съдебно-счетоводни експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Людмила Ангелова Арменова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Людмила Георгиева Стоянова - специалност: Френска филология; квалификация: специалист по френска филология и преподавател в средните училища; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Людмила Любомирова Гайдарова - специалност: ОПУС; квалификация: икономист по строителството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Магдалина Петрова Вълкова - специалност: Организация и технология на счетоводството; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Ангелова Апостолова - специалност: Механизация на отчетността и изчислителните работи; Математика; квалификация: анализатор-проектант; учител по математика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Георгиева Бойкова - специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело; квалификация: икономист-финансист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; забележка: осигурителна експертиза.
Мариана Георгиева Аргирова - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - специалност: Икономическа педагогика; квалификация: специалист по маркетинг - учител; съветник по икономика - правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Иванова Христева - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Марин Ивелинов Бъчваров - специалност: Икономика и предприемачество; квалификация: счетоводство и одит; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова - специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном - лозаро-градинар; счетоводител; експертиза: финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; забележка: икономически експертизи в селското стопанство за отрасли - растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика.
Мария Ангелова Димитрова - специалност: Стопанско управление; Счетоводство и контрол; квалификация: стопанско управление; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Ангелова Христова - специалност: Статистика; Икономика; квалификация: икономист-статистик; икономист; експертиза: финансови, икономически, приватизационни и счетоводни експертизи.
Мария Борисова Гърбева - специалност: Икономика и отчет на търговията и МТС; Икономика - бизнесадминистрация; квалификация: икономист-счетоводител; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мария Георгиева Атанасова - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Георгиева Вълчева - специалност: Счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Жорес Димова - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Иванова Деянова - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Иванова Тончева - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Павлова Гюрова - специалност: Икономика на строителството; икономист; квалификация: икономист по строителството, специалност "ИК на РТП и градоустройство"; експерт-счетоводител; одитор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Рашкова Шопова - специалност: Икономика и управление на селското стопанство; Икономика; квалификация: икономист по АПП; икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Христова Мърхова - специалност: Маркетинг и мениджмънт; квалификация: икономист-мениджър; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Марияна Атанасова Цветилова - специалност: Финанси; Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Марияна Пенчева Пенчева - специалност: Икономика и управление на промишлеността; квалификация: икономист-организатор на промишленото производство; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мартин Радославов Райчев - специалност: Финанси; Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-банкер; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Миглена Евгениева Атанасова - специалност: Икономика и управление на индустрията; квалификация: икономист; съдебно-счетоводен експерт - вещо лице; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Милена Петрова Палевска - специалност: Макроикономика; квалификация: икономист; международни икономически отношения; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Милка Енчева Енева - специалност: Икономика на вътрешната търговия; квалификация: икономист; управление и технология на търговската дейност; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мима Петрова Мирчева-Петрова - специалност: Организация на производството и управление в промишлеността; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Минка Георгиева Генова - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мирослав Георгиев Маринов - специалност: Стопански и финансов контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева - специалност: Икономика и управление на транспорта; квалификация: икономист по транспорта; счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Петкова Иванова - специалност: ОПУС; квалификация: икономист по строителството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Надка Илиева Гюзелева - специалност: Икономика, планиране и отчетност на МТС; Публична и стопанска администрация; Стопанско управление; квалификация: икономист-счетоводител-стоковед; Магистър по стопанско управление; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Надя Силуанова Иванова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза; забележка: одит в публичния сектор; оценка за наличие на одитна пътека.
Натали Ивановна Кънева - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Наталия Александрова Рускова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Наталия Бориславова Петрова - специалност: Организация на производството и управление на промишлеността; квалификация: икономист по транспорта; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Невена Младенова Назарева - специалност: Икономика на туризма; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Недялка Георгиева Герджикова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експерт-счетоводител, одитор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Нели Атанасова Синапова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Нелияна Илиева Иванова - специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; Счетоводство и анализ; квалификация: електроинженер; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Ненчо Петров Лазаров - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Митков Николов - специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело; квалификация: икономист-финансист; организация и методология на счетоводната отчетност; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Николай Михайлов Груев - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Николай Рангелов Кънчев - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; съдебно-счетоводен експерт - вещо лице; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Стефанов Ненков - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; държавен финансов контрол; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Шумански - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Юриев Андонов - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Нина Димитрова Атанасова - специалност: Икономика и отчетност в търговията и МПС; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Огнян Тодоров Кънчев - специалност: Организация на производството и управление на промишлеността; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-икономическа експертиза.
Павлина Иванова Йорданова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Пенка Ганчева Петрова - специалност: ОПОИ; квалификация: икономист-системен организатор; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Пенка Димитрова Дженкова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; съдебно-счетоводен експерт - вещо лице; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Пенка Димитрова Ендарова - специалност: Организация на производството и управление в промишлеността; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Петко Динчев Тороманов - специалност: Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; икономист-организатор по производството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Петърчо Велизаров Миков - специалност: Стопански и финансов контрол; квалификация: магистър по икономика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Петя Величкова Койнова - специалност: Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Петя Георгиева Манева - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Петя Добрева Стоилова - специалност: Аграрна икономика; квалификация: икономист по АПП; експертиза: съдебно-икономическа експертиза.
Пламен Вълчев Колев - специалност: Счетоводство и контрол; Финанси; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пламен Николов Краевски - квалификация: Удостоверение - съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пламен Петров Пешлеевски - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Полина Димитрова Кавръкова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно", валидно до 27.11.2020 г.
Радко Петров Петров - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Радко Стоянов Калапанков - специалност: ОПУП; квалификация: икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Роза Стефанова Анастасова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Росица Николова Генчева - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; финансово право; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Росица Руменова Димитрова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; дипломиран експерт - счетоводител; дипломиран одитор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Росица Тодорова Страхинова - специалност: Икономика на ВТ; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Румен Минков Минков - специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини; Стопанско управление; квалификация: машинен инженер; управление на човешките ресурси; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Румяна Христова Славкова - специалност: Металургия на черните метали; квалификация: инженер металург; ИОУПП - ХМП с повишена икономическа подготовка; експертиза: финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светлана Илиева Геренска - специалност: Стопанско управление; Застраховане и социално дело; квалификация: стопанско управление; магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светослав Юлиев Славов - специалност: Икономика и организация на труда; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-икономическа експертиза.
Слави Радуилов Николов - специалност: Икономика и управление на транспорта; квалификация: магистър по икономика; съдебен експерт по цени и ценообразуване в транспорта и транспортните услуги; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; забележка: транспорт и логистика.
Станимира Петрова Сакутска - специалност: Икономика на строителството; квалификация: икономист; счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Станислава Владимирова Петрова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Станка Кирилова Барбутска - специалност: Стопанско управление; Финанси; квалификация: бизнесадминистрация; магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Стефан Панайотов Стефанов - специалност: Икономика и управление на промишлеността; квалификация: икономист - организатор в промишленото производство; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Стоилка Делова Гайдарова - специалност: Електронна техника и микроелектроника; Финансово-счетоводна дейност на фирмите; квалификация: инженер по електроника и автоматика; финансист-счетоводител; съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експертиза: съдебно-стокова експертиза.
Стоян Димитров Кичуков - специалност: Икономика, планиране и отчитане на търговията и промишлеността; Икономика на строителството; квалификация: счетоводител-икономист; икономист по строителството; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Стоянка Димитрова Топурова - специалност: Икономика - бизнесадминистрация; Счетоводство и контрол; квалификация: стопанско управление; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.
Стоянка Рангелова Куцарова - специалност: Финанси и кредит на народното стопанство; Маркетинг; Счетоводство и контрол; квалификация: счетоводител-икономист; магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Таня Петрова Шопова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; съдебен експерт по съдебно-счетоводни експертизи; експертиза: съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Стоянова Бачовска - специалност: Електронна техника; Счетоводство и анализ; квалификация: електроинженер; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Татяна Атанасова Йорданова - специалност: Политическа икономия; квалификация: икономист; експертиза: финансово-икономическа експертиза; забележка: данъчно законодателство, акцизи и данъчни складове, акцизни данъчни документи, движение на акцизни стоки.
Теменужка Огнянова Балабосова - специалност: Маркетинг; Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тенчо Петков Стоев - специалност: Икономическа информатика; Използване и поддържане на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана; квалификация: икономист-информатик; инженер по изчислителна техника; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Теньо Николов Манолов - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; доктор по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Тоня Стоянова Делева - специалност: Макроикономика; Счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тошко Митрев Мирчев - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Тошко Стоилов Райчев - специалност: Социално-икономическа информация; квалификация: икономист по социално-икономическа информация; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Харалан Георгиев Василев - специалност: Маркетинг; Счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Христина Василева Димитрова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Цветанка Атанасова Тотова - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Цветанка Йорданова Добрева - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Цезарина Драганова Несторова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев - специалност: Агроинженерство - агроекология; Финанси; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; експертиза: съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Юлия Здравкова Христева - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност; съдебно-счетоводен експерт; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Янка Димчева Айвазова - специалност: Международни икономически отношения; Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.
Ясен Василев Петков - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Агон Крикор Карагьозов - специалност: Земеустройство; Инженер-земеустроител; квалификация: Инженер-земеустроител, геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: кадастър и регулация.
Александър Иванов Червеняков - специалност: Геодезия, фотограметрия и топография; квалификация: инженер по геодезия, фотограметрия и картография; вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; експертиза: инженерно-техническа експертиза.
Александър Стоянов Чавдаров - специалност: Геодезия; квалификация: магистър инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ана Савова Зайкова - специалност: Техникум по строителство и архитектура - строителство и архитектура; квалификация: строителен техник; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Ангел Петров Петров - специалност: ПГС - конструкции; Строителен инженер по ПГС; квалификация: Икономика и управление на строителството; Финансов мениджмънт; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Антоанета Иванова Дженева - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Антоанета Иванова Топалова - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: инженерно-техническа експертиза.
Антон Тенев Нончев - специалност: ПГС - конструкции; квалификация: Строителен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Атанас Костадинов Костадинов - специалност: Електроника; Инженер по електроника; квалификация: Електронни системи за контрол и управление; Основи на дизайнерското проектиране; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърнотехническа експертиза.
Атанас Петров Арапов - специалност: Технология и управление на транспорта; магистър инженер; квалификация: магистър инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Белчо Минчев Георгиев - специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: геодезия, приложна геодезия, кадастър, регулации, фотограметрия.
Бина Иванова Калчева-Христова - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов - специалност: Електротехника; Счетоводство и анализ; квалификация: магистър-инженер; икономист; екология и опазване на природната среда; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза.
Борислав Христов Миленков - специалност: Изчислителна техника; квалификация: инженер по електроника и автоматика; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; компютърно-техническа експертиза.
Боян Ванчев Йорданов - специалност: Архитектура, строителство и геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: инженерно-техническа експертиза; забележка: геодезия, геодезическо заснемане на имоти и сгради, кадастър, поправка на кадастрални карти, регулация проектиране (част геодезическа), изготвяне на ПУП - ПР, комбинирани скици.
Валентин Ивайлов Стоянов - специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; квалификация: електроинженер; експертиза: съдебно-енергийна експертиза.
Ванюх Ставрев Пеев - специалност: Промишлена топлотехника; квалификация: машинен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; забележка: промишлена топлотехника, отопление, вентилация и климатизация.
Васил Анатолиев Герасимов - специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер по геодезия, фотограметрия и картография; експертиза: инженерно-техническа експертиза.
Васил Василев Папучаров - специалност: Строителство на сгради и съоръжения; квалификация: магистър-инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Васил Иванов Шарков - специалност: Топлотехника; квалификация: машинен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; забележка: Пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване; Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи; Технически паспорт на съществуващ строеж. Обследване на съществуващ строеж. Проверка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2. Изисквания на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите.
Васил Любенов Кантарджиев - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: казуси в областта на архитектурно-строителната практика, ЗУТ, Наредба № 7 за правила и норми относно устройство на територията, както и сродните им разпоредби и нормативни актове на МРРБ, въз основа на които се осъществява инвестиционното проектиране и строителство в страната ни.
Васил Николов Карапандов - специалност: Подемно-транспортни, строителни и минни машини; квалификация: машинен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Василка Тенева Станева - специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Вела Ботева Именова - специалност: Геодезия и картография; квалификация: геодезия и картография; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Величка Василева Христозова - специалност: ПГС - конструкции; Строителен инженер по ПГС; квалификация: Геодезия, фотограметрия и картография; техник по геодезия; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Венцислав Борисов Ненов - специалност: Машини и апарати на ХВП; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Веса Костадинова Ризова - специалност: Строителство и архитектура; квалификация: строително-архитектурен техник; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: цени и ценообразуване в строителството.
Веселин Янков Хаджиев - специалност: Строителство и архитектура; техник по строителство и архитектура; квалификация: Озеленяване; инженер по озеленяване; експертиза: инженер по озеленяване.
Веселина Борисова Запрянова - специалност: ПГС; Финансист; квалификация: строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: цени и ценообразуване в строителството.
Виолета Николова Кумчева - специалност: Геодезия и картография; квалификация: техник по геодезия и картография; експертиза: инженерно-техническа експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева - специалност: ПГС - технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: цени и ценообразуване в строителството; обществени поръчки.
Владислав Георгиев Самоходов - специалност: Транспортна техника и технологии; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна автотехническа експертиза; забележка: при ПТП, инженер верижни и колесни машини, автомобилен транспорт.
Владо Илиев Илиев - специалност: Танкови войски - строеви; квалификация: военен инженер по експлоатация на АБТТ; двигатели с вътрешно горене; машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; забележка: оценка изправността и функционалността на машини и съоръжения и определяне на пазарната им стойност.
Галина Ангелова Драголова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Галина Тодорова Бакалска - специалност: ПГС - конструкции; Стопанско управление; квалификация: строителен инженер по ПГС - конструкции; Магистър по стопанско управление; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Асенов Стоименов - специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт, Двигатели с вътрешно горене; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Георги Атанасов Генчев - специалност: Транспорт и енергетика; квалификация: машинен инженер с педагогическа правоспособност; автотехническа експертиза; експертиза: автотехническа експертиза.
Георги Иванов Генов - специалност: Експлоатация на автомобили и кари; квалификация: машинен техник; експертиза: съдебна автотехническа експертиза; забележка: оценка на автомобили, пътностроителни машини, металообработващи машини.
Гергана Иванова Каукова - специалност: Технология на виното и пивото; квалификация: технолог; експертиза: инженерно-технологична експертиза; забележка: на виното и пивото.
Гергана Иванова Кривошапкова - специалност: Транспортно строителство - профил Пътно строителство; квалификация: строителен инженер по транспортно строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: включваща следната проблематика - транспортно планиране и проектиране - проектиране на улици, пътища, устройствени схеми и планове в частта "Комуникации и транспорт" - план-схема на комуникационно-транспортната система, подробни комуникационно-транспортни планове към ПУП, генерални планове за организация на движението, подробни планове за организации на движението.
Дело Спасов Спасов - специалност: Електронна техника и микроелектроника; квалификация: инженер по електроника и автоматика; Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите; експерт - оценител на МПС; експертиза: автотехническа и автооценъчна експертиза.
Дечко Димитров Дяков - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Деян Атанасов Гогалчев - специалност: Геодезия и картография; квалификация: техник по геодезия и картография; експертиза: строителнотехническа експертиза; забележка: геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.
Димитрийка Иванова Маринова - специалност: Строителство и архитектура; квалификация: среден техник по строителство и архитектура; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Димитър Ангелов Вълчев - специалност: Техникум по строителство; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза: строителнотехническа експертиза; забележка: незаконни строежи, обществени поръчки, договорни задължения, Правила за извършване и приемане на СМР, строителни дефекти и щети, Ценообразуване на СМР и сметна стойност на строежа, Разплатени и действително извършени работи и надвзети суми, Безопасност на труда в строителството.
Димитър Бонев Димитров - специалност: Артилерийско въоръжение; Инженерно-техническо-ракетно-артилерийско въоръжение; квалификация: офицер от АВ - военен инженер по технология на машиностроенето; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Делков Димитров - специалност: Танкови войски - технически; квалификация: машинен инженер ДВГ, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ; експертиза: инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Димитър Петков Калеков - специалност: Икономика и организация на строителството; квалификация: техник по строителство и архитектура; инженер-икономист; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Димитър Спасов Колчев - специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Димитров - специалност: Изчислителни машини и устройства ПЕИМ; квалификация: електроинженер; инженер-математик; експертиза: съдебна компютърнотехническа експертиза.
Диян Георгиев Стойчев - специалност: Строителство на сгради и съоръжения; квалификация: Строителни конструкции; строителен инженер-конструктор; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; компютърнотехническа експертиза.
Евгения Димитрова Лозанова - специалност: Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: съдебно-техническа експертиза.
Елена Георгиева Димитрова - специалност: Геодезия и картография; квалификация: среден техник по геодезия и картография; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: в областта на техническа и геодезическа дейност по регулации, кадастър, нивелации на недвижими имоти, земеразделяне на земеделски земи.
Елена Иванова Атанасова - специалност: Електроенергетика; квалификация: електроинженер; експертиза: съдебно-енергийна експертиза.
Запрянка Дякова Райчева - специалност: Автоматизация на дискретното производство; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза.
Здравко Георгиев Ранделов - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Златка Йорданова Генова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Зоя Янева Георгиева - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Иван Василев Запрянов - специалност: Геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: инженерно-технически експертизи.
Иван Георгиев Стойков - специалност: Кибернетика на електрически системи; квалификация: инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: експертиза по телемеханизиране и телекомуникация - апарати, апаратури по сбор и визуализиране на информация в ел. подстанции и ел. централи и способи по пренасянето й до диспечерските пунктове в електроенергетиката.
Иван Добрев Ганчев - специалност: Танкови войски-строеви; инженер по експлоатация и ремонт на БТТ; квалификация: Двигатели с вътрешно горене; експерт криминалист; експертиза: автотехническа експертиза; автооценителска експертиза; разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно", валидно до 24.03.2019 г.
Иван Кирилов Шопов - специалност: Технология и механизация на строителството; квалификация: строителен инженер по технология и механизация на строителството; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: количествени и стойностни сметки на завършено или незавършено строителство.
Иван Николаев Кузов - специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника; Електроенергетика и електрообзавеждане; квалификация: инженер по автоматика; Магистър инженер; експертиза: съдебно-енергийна експертиза; съдебна компютърнотехническа експертиза.
Иван Николов Петров - специалност: Социално и застрахователно дело; квалификация: икономист-застраховател; експертиза: съдебна автотехническа експертиза.
Иван Пенев Пенев - специалност: Свръзки и РСТО; квалификация: инженер по радиоелектроника; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: радиоелектроника.
Иванка Стоева Генова - специалност: Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; квалификация: техник по строителство и архитектура; магистър по икономика; експертиза: съдебна строително-техническа експертиза.
Ивелин Любенов Бъчваров - специалност: Ел. машини и апарати; квалификация: електроинженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологическа експертиза.
Ивко Пенков Иванов - квалификация: магистър инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна пожаротехническа експертиза.
Илия Григоров Димитров - специалност: Двигатели с вътрешно горене; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна автотехническа експертиза.
Илия Димитров Пейков - специалност: Пожарна и аварийна безопасност; квалификация: инженер по ПАБ; експертиза: съдебна пожаротехническа експертиза; разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Строго секретно", валидно до 16.08.2019 г.
Илия Иванов Въчонов - специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Йовка Василева Начева - специалност: Транспортно строителство - железопътно строителство; квалификация: строителен инженер по железопътно строителство, конструктивна организация и изпълнение на строителството; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Йордан Йосифов Хамбарлийски - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: магистър-инженер по технология и организация; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Йордан Колев Кюмюрджиев - специалност: Хидромелиоративно строителство; квалификация: инженер по хидромелиоративно строителство; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Йорданка Борисова Веселинова - специалност: Водоснабдяване и канализация; квалификация: магистър инженер, мрежи и съоръжения; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Йорданка Боянова Йорданова - специалност: Геодезия и картография; квалификация: строител по специалност "Геодезия и картография"; експертиза: инженерно-техническа експертиза; забележка: геодезия, кадастър и регулации, делби.
Йорданка Димитрова Ангелова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Калинка Илиева Илиева - специалност: Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; квалификация: среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество - правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и стопанска техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; експертиза: съдебно-енергийна експертиза; забележка: електроснабдителни и електроразпределителни мрежи; електрообзавеждане на промишлени предприятия; контролно-измервателни прибори и автоматика.
Камен Руменов Данов - специалност: Технология на храните; квалификация: инженер по технология на храните; технология на млякото и месото; експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза; забележка: присъдена научна степен "доктор" по Технология на месните и рибните продукти.
Койна Неделева Кривошиева-Василева - специалност: Геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Кольо Тонев Именов - специалност: Строителство и архитектура; Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Константин Атанасов Минков - специалност: Автомобили - експлоатация, поддържане и ремонт; квалификация: машинен техник; учител по учебна и производствена практика - ДВГ; Провеждане изпити на водачи на МПС; експертиза: автооценъчна експертиза.
Костадин Тодоров Севрийски - специалност: Техникум по строителство; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Красимир Колев Дончев - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Красин Димитров Цеков - специалност: Транспортно строителство - железопътно строителство; квалификация: строителен инженер по транспортно строителство; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Кремена Пейкова Манова - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; забележка: цени и ценообразуване в строителството.
Кръстан Борисов Самарджиев - специалност: Автоматизация на производството; квалификация: инженер по автоматика; експертиза: автоматизация на производството.
Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: инженер по ПГС; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Любенка Иванова Стоянова - специалност: Геодезия и картография; квалификация: техник по геодезия и картография; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Любка Иванова Шопова - специалност: Техника и механизация на строителството; квалификация: строителен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строителнотехническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов - специалност: Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; квалификация: машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Любомир Антонов Деников - специалност: Електронна техника и микроелектроника; квалификация: инженер по електроника и автоматика; експертиза: съдебна компютърнотехническа експертиза; забележка: специалист по изчислителна техника, компютри.
Любомир Панайотов Костов - специалност: Ел. централи, мрежи и системи; квалификация: електроинженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; забележка: в областта на електроенергетиката.
Любомир Радославов Славчев - специалност: Строителство на сгради и съоръжения; Транспортно строителство; квалификация: строителен инженер; строителен инженер-конструктор; експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: строителство и проектиране на автомобилни пътища и улици, на кръстовища, пътни възли и пътни връзки, на автомобилни, железопътни и пешеходни мостове, на подпорни стени, както и на всякакви сгради и съоръжения; технология на строителството; организация на строителството; строителен надзор, инвеститорски контрол; техническо ръководство на строежи; ценообразуване в строителството; производствени бази в строителството; проекти на всякакви строителни конструкции; проектиране и изпълнение на постоянна и/или временна организация на движение на автомобилни пътища и улици; текущ ремонт и поддържане на автомобилни пътища и улици; зимно поддържане на автомобилни пътища и улици; системи за производствен контрол в строителството; системи за управление на качеството (ISO) в строителството; осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ и др.
Людмила Методиева Ангелова-Цанова - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: по производства, свързани с градоустройствени, строителни и архитектурни проблеми.
Людмила Христова Лендрова-Енева - специалност: Строителство и архитектура; Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: техник по строителство и архитектура; строителен инженер по ПГС; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Малин Атанасов Калеников - специалност: Геодезия и картография; квалификация: техник по геодезия и картография; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Маргарита Розалинова Салчева - специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Мариана Ангелова Главова - специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер по геодезия, фотограметрия и картография; експертиза: инженерно-технически експертизи; геодезия, картография, кадастър.
Мариана Петрова Боянова - специалност: Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения; квалификация: строителен инженер по ВиК, профил мрежи и съоръжения; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: проектиране, ценообразуване в строителството, изготвяне на анализни цени в строителството, актуване на строителството, актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.06.2003 г.
Марийка Апостолова Георгиева - специалност: Озеленяване на населените места; квалификация: техник по зелено строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Мария Борисова Рускова - специалност: Водно строителство; квалификация: среден техник по водно строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Мария Кирилова Тодорова - специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: проучване и прилагане на подробни устройствени планове; проучване и прилагане на кадастрални планове; делби на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти и др.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова - специалност: Механична технология на дървесината; квалификация: инженер по механична технология на дървесината; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: мебелен инженер, механична технология на дървесината, цени и ценообразуване в дървообработването и мебелната промишленост.
Мария Петрова Михайлова - специалност: Строителство и архитектура; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: цени и ценообразуване в строителството.
Маруся Николаева Марина - специалност: Пътно строителство; квалификация: строителен инженер по пътно строителство; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: опит в областта на проектиране и строителство на улици, пътища, пътна инфраструктура, организация на движението.
Мая Христева Янакиева - специалност: Строителство и архитектура; Агрономство - полевъдство; квалификация: строителство и архитектура; агроном-полевъд; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строителнотехническа експертиза.
Методи Найчев Консулов - специалност: Радиотехника; квалификация: инженер по радиоелектроника; експертиза: съдебна компютърно-техническа експертиза.
Недка Петкова Стефанова - специалност: Геодезия и картография; квалификация: строителен техник-геодезист; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Недялко Рашков Рашков - специалност: Пожарна безопасност; квалификация: инженер по пожарна безопасност; експертиза: съдебна пожаротехническа експертиза.
Нейко Гаврилов Ангелов - специалност: Експлоатация и ремонт на автомобили и кари; Самолето- и вертолетостроене; квалификация: машинен техник; инженер-технолог; експертиза: технология на самолетостроенето и вертолетостроенето.
Нелияна Илиева Иванова - специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; Счетоводство и анализ; квалификация: електроинженер; икономист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: в областта на ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Николай Запрянов Писанов - специалност: Противопожарна техника и безопасност и Водоснабдяване и канализация; квалификация: инженер по противопожарна техника и безопасност, строителен инженер по водоснабдяване и канализация; експертиза: съдебна пожаротехническа експертиза.
Николай Стоянов Сотиров - специалност: Геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Николай Танев Николов - специалност: Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: кадастър и регулации, устройствено планиране - подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране.
Нина Ганчева Демирева-Иванова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване на енергийна ефективност на сгради.
Онник Харутюн Таракчиян - специалност: Математика и информатика; Бизнес информатика с английски език; квалификация: учител по математика, информатика и информационни технологии; информатик; експертиза: съдебна компютърнотехническа експертиза.
Параскева Димитрова Миленкова - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Петка Георгиева Ангелова - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: инженерно-техническа експертиза.
Петко Динчев Тороманов - специалност: Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; икономист-организатор по производството; експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза.
Петко Енев Митев - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: конструкции; строителен инженер; експертиза: инженерно-технически експертизи.
Петко Койчев Семов - специалност: Танкови войски - строеви; Двигатели с вътрешно горене; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна автотехническа експертиза.
Петра Лозанова Недева - специалност: Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; квалификация: инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; експертиза: съдебна инженерно-технологична експертиза; забележка: химически технологии и производства.
Петър Любенов Равелов - специалност: Експлоатация на жп транспорта; квалификация: машинен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Петя Иванова Златкова - специалност: Строителство и архитектура; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Пеша Станчева Тодорова - специалност: Геодезия, картография и мелиорации; квалификация: среден техник по геодезия, картография и мелиорации; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Пламен Димитров Гърбов - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: военен инженер по технология на строителството; строителен инженер по технология на строителството; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строителнотехническа експертиза; пожаротехническа експертиза.
Пламен Желев Желев - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Пламен Иванов Кривошапков - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Пламен Стефанов Петров - специалност: Експлоатация и ремонт на летателни апарати за ВВС; квалификация: машинен инженер; автотехническа експертиза; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Поля Петрова Любенова - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ради Христов Ганев - специалност: АВ - боеприпаси; квалификация: инженер-химик; техника и технология на взривните работи; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строителнотехническа експертиза; пожаротехническа и взривотехническа експертиза.
Радка Ангелова Палазова - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; търговски маркетинг и мениджмънт; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Райна Борисова Паунова - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: технология на строителното производство; цени и ценообразуване в строителството.
Румен Минков Минков - специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини; Стопанско управление; квалификация: машинен инженер; управление на човешките ресурси; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Румен Николов Лемберов - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по технология на строителството; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Румяна Ангелова Иванова-Николова - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: кадастър и регулации, устройствено планиране - подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране.
Румяна Богданова Кирова - специалност: Транспортно строителство - пътно строителство; квалификация: строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг и иновация; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: транспортно пътно строителство и комуникации.
Румяна Тодорова Бъчварова - специалност: Технология на машиностроенето; Икономика и управление на промишлеността; квалификация: машинен инженер; икономист - организатор на промишленото производство; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Румяна Христова Славкова - специалност: Металургия на черните метали; квалификация: инженер металург; ИОУПП - ХМП с повишена икономическа подготовка; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Светослав Иванов Фъсов - специалност: Архитектура; квалификация: магистър по архитектура; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Свилен Николов Пешев - специалност: Строителство и архитектура; Транспортно строителство, пътно строителство; квалификация: строителен техник; строителен инженер по транспортно строителство; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Северина Тихомирова Батинкова - специалност: Геодезия и картография; квалификация: техник по геодезия и картография; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: геодезия, кадастър и регулация; кадастрални и регулационни планове.
Серьожа Лазаров Даскалов - специалност: Двигатели с вътрешно горене; квалификация: машинен инженер; експертиза: автотехническа експертиза.
Снежанка Георгиева Боцева - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: строителнотехническа експертиза; забележка: оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - валидно до 18.07.2019 г.
Ставри Анастасов Бакалов - специалност: Транспортна техника и технологии; квалификация: професионален бакалавър по транспортна техника и технологии; автомобилен експерт; изготвяне на експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети; експертиза: съдебна автотехническа експертиза.
Станимир Михайлов Карапетков - специалност: Хидравлични машини и съоръжения; квалификация: инженер механик; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Стела Цонева Божинова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Стефан Каменов Мутафчиев - специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника; Технология и управление на транспорта; квалификация: машинен инженер, автоексперт-оценител; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза.
Стефан Петров Жеков - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Стефка Стойчева Караманова - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Стоян Димитров Мишинев - специалност: Монтьор на оптикомеханични и оптикоелектронни уреди - лазерна техника; Комуникационна техника и технологии; квалификация: ел. монтьор; инженер по комуникационна техника и технологии; оптични и мобилни комуникации; експертиза: информационни технологии, информационна сигурност и компютърна техника.
Стоян Кирков Кирков - специалност: Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения; квалификация: строителен инженер по ВК профил мрежи и съоръжения; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: външни, улични ВиК мрежи и съоръжения, помпени станции, хидрофори, конструктивна част към тях, сградни ВиК инсталации и пожарозащитни водни спринклерни и дренчерни системи.
Стоян Манов Стоянов - специалност: Геодезия и картография; Геодезия; квалификация: техник по строителство и архитектура; инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Стоян Тодоров Василиев - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Таня Стоянова Бачовска - специалност: Електронна техника; Счетоводство и анализ; квалификация: електроинженер; икономист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Татяна Александрова Яръмова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Теменужка Димова Грозева - специалност: Хидромелиоративно строителство; квалификация: строителен инженер по хидромелиоративно строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: касаеща обекти на хидромелиоративното строителство.
Теменужка Иванова Узунова - специалност: Строителство и архитектура; квалификация: среден техник по строителство и архитектура; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: делби, ценообразуване на жилища, определяне на техникоикономически показатели на обектите, определяне на пазарна цена на имоти, изготвяне на количествени сметки за обекти, степен на завършеност на обектите, оценки при делби на имоти.
Тихомир Недев Георгиев - специалност: Геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Тодор Емилов Калев - специалност: Трактори и кари; Финанси; квалификация: машинен инженер; икономист; експертиза: съдебна автотехническа експертиза.
Тодор Павлов Павлов - специалност: Каростроене и автотранспортна техника; квалификация: машинен инженер; експертиза: инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Тони Балев Балев - специалност: Топлинна и масообменна техника; квалификация: машинен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза.
Филип Николов Чукалов - специалност: Каростроене и автотранспортна техника; квалификация: машинен инженер; експертиза: автотехническа и автооценъчна експертиза.
Христина Йорданова Христозова - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Христо Аргиров Ставрев - специалност: Мотострелкови; квалификация: инженер по експлоатация на АТТ; експертиза: съдебно-техническа експертиза; забележка: военен инженер по експлоатация на авиационна техника и технологии; оценка на АТТ - МПС и стрелково оръжие.
Христо Георгиев Полонов - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Христо Иванов Рендаков - специалност: Геодезия; квалификация: професионално образование - геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: геодезия, кадастър и регулация.
Хубена Иванова Салджиева - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.
Чавдар Илиев Косев - специалност: Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; съдебно-енергийна експертиза; забележка: енергийна експертиза от водни източници.
Янка Николова Ранделова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - конструкции; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Янна Колева Петрова-Шопова - специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: геодезия, кадастър и регулация.
 
Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
Атанас Костов Атанасов - специалност: Технология на каучука и пластмасите; инженер-химик; квалификация: инженер-химик; експертиза: съдебно-екологична експертиза; забележка: екологично законодателство - ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ.
Борислав Петров Матеев - специалност: Биология, биолог; магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт; квалификация: молекулярна биология и биотехнология - молекулярен биолог и биотехнолог; експертиза: съдебно-биологични експертизи; забележка: човешка репродукция и инвитро оплождане, асистирана репродукция и клинична ембриология.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова - специалност: Биология; квалификация: биолог със специализация екология; експертиза: съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-зоологическа експертиза; съдебна микробиологична експертиза; съдебно-ентомологична експертиза; съдебно-екологична експертиза; забележка: екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви; екологични щети, качество на атмосферен въздух (КАВ) и замърсяване на околната среда.
Маринка Йорданова Веселинова - специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда - земи и почви; експертиза: съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство; съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство.
Петра Лозанова Недева - специалност: Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; квалификация: инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; експертиза: съдебно-екологична експертиза; забележка: чистота на храни, растителност, води, въздух, почви, радиоактивност.
Чавдар Илиев Косев - специалност: Земеустройство; квалификация: инженер земеустроител; експертиза: съдебно-екологична експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев - специалност: Агроинженерство - агроекология; Финанси; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; експертиза: съдебно-екологична експертиза.
 
Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Виолета Викторова Николова - специалност: Технология на тютюна, захарта, растителните масла и козметичните препарати; квалификация: доктор по "Технология на тютюна и тютюневите изделия"; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физикохимическа експертиза; забележка: касаещи тютюна и тютюневите изделия.
Галина Атанасова Георгиева - експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Георги Костадинов Мандов - квалификация: инженер химик; експертиза: съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Ивко Пенков Иванов - квалификация: магистър-инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; експертиза: съдебна физикохимическа експертиза.
Любомир Митков Ангелов - експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физикохимическа експертиза; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Мая Иванова Кичева - специалност: Молекулярна и функционална биология; квалификация: биохимик - клиничен химик; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физикохимическа експертиза.
Милена Йорданова Стойчева - експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР -
Пловдив.
Михаил Цветков Маринов - специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите; квалификация: инженер-химик; експертиза: съдебно-химическа експертиза; забележка: контрол на качеството на течните горива.
Николай Петков Николов - специалност: Технология на тютюна, захарта, растителните масла и козметичните препарати; квалификация: инженер-технолог; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физикохимическа експертиза; забележка: касаещи тютюна и тютюневите изделия.
Пенчо Иванов Кирилов - квалификация: химик; експертиза: съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза.
Петра Лозанова Недева - специалност: Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; квалификация: инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физикохимическа експертиза; забележка: органични и неорганични вещества и материали; химически фактори на околната и работната среда - химически газове или пари; естествени материали - камък, пясък, почва, растителност; химически замърсители в храните; свързващи вещества и строителни материали - цимент, керамика, стъкло, тухли, бетон и др.; радиоактивност, открити и закрити източници на йонизиращи лъчения; шум, вибрации, условия на труд - прах, осветеност.
Ради Христов Ганев - специалност: АВ - боеприпаси; квалификация: инженер-химик; техника и технология на взривните работи; експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физикохимическа експертиза.
Стоян Илиев Бонев - експертиза: съдебно-химическа експертиза; съдебна физикохимическа експертиза; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Васил Илиев Михов - специалност: Полевъдство; квалификация: Селекция и семепроизводство; експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Валентина Тодорова Тончева - специалност: Ветеринарна медицина; квалификация: ветеринарен лекар, научна степен "доктор"; експертиза: съдебна ветеринарномедицинска експертиза; забележка: инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия.
Донка Нанова Ралчевска - специалност: Полевъдство; квалификация: инженер-агроном; експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Йорданка Запрянова Атанасова - специалност: Полевъдство; Научна организация на труда; квалификация: агроном-полевъд; икономист; експертиза: съдебно-стокова експертиза, съдебна агротехническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов - специалност: Трактори и кари; Управление на селското стопанство; Мениджмънт и маркетинг; квалификация: машинен инженер; икономист по АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; автоексперт-оценител; експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова - специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда - земи и почви; експертиза: съдебна агротехническа експертиза; забележка: в отрасли растениевъдство, животновъдство и аграрна икономика - определяне на наеми, аренди/рентни вноски за земеделски земи във връзка със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
Мария Иванова Мънгова - специалност: Технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството; квалификация: инженер-технолог; доктор по технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите; експертиза: съдебна физикохимична и биохимична експертиза; забележка: на зърно, зърнени партиди, продуктите от преработката (брашно, грис, трици) и тяхното съхранение.
Марчо Стоянов Дулев - квалификация: доктор - ветеринарен лекар; експертиза: съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Мая Христева Янакиева - специалност: Строителство и архитектура; Агрономство - полевъдство; квалификация: строителство и архитектура; агроном-полевъд; експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Никола Стефанов Кирков - специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном - лозаро-градинар; хербология; експертиза: съдебна агротехническа експертиза; забележка: касаещи Програмата за развитие на селските райони към Европейския съюз.
Таня Славчева Попова - специалност: Лозаро-градинарство; Счетоводство и контрол; квалификация: агроном - лозаро-градинар; икономист; експертиза: агротехническа експертиза.
Тихомир Петров Трендафилов - специалност: Ветеринарна медицина; квалификация: ветеринарен лекар; експертиза: съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Цветана Димитрова Гогалчева - специалност: Полевъдство; квалификация: агроном-полевъд; експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Цветанка Хараланова Ковачева - специалност: Полевъдство; квалификация: агроном-полевъд; експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев - специалност: Агроинженерство - агроекология; Финанси; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; експертиза: съдебна агротехническа експертиза.
 
Клас "Оценителни експертизи"
 
Ана Савова Зайкова - специалност: Техникум по строителство и архитектура - строителство и архитектура; квалификация: строителен техник; експертиза: строителнотехническа експертиза.
Антоанета Иванова Дженева - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти; оценка на други активи - архитектурни паметници на културата и интериор.
Блага Романова Димитрова - специалност: Счетоводство и анализ; квалификация: икономист; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Борис Кирилов Гиздаков - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Боряна Константинова Неделчева - специалност: Финанси; Социално и застрахователно дело; квалификация: икономист-финансист; икономист - застраховане; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Васил Николов Узунов - специалност: Корпоративна икономика; квалификация: икономист; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Василка Тенева Станева - специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: инженерно-техническа експертиза.
Вела Ботева Именова - специалност: Геодезия и картография; квалификация: геодезия и картография; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Величка Василева Христозова - специалност: ПГС конструкции; Строителен инженер по ПГС; квалификация: геодезия, фотограметрия и картография; Техник по геодезия; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Венцислав Борисов Ненов - специалност: Машини и апарати на ХВП; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на машини и съоръжения; оценка на недвижими имоти.
Веса Костадинова Ризова - специалност: Строителство и архитектура; квалификация: строително-архитектурен техник; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи; забележка: подобрения в недвижими имоти, определяне на наеми.
Весела Иванова Колева - специалност: Технология на металите и металообработваща техника; Счетоводство и контрол; Счетоводство на финансовите предприятия; квалификация: машинен инженер; икономист-счетоводител; експертиза: оценка на недвижими имоти; разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно", валидно до 3.07.2021 г.
Веселина Борисова Запрянова - специалност: ПГС; Финансист; квалификация: строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов - специалност: Транспортна техника и технологии; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на автомобили, кари и щети по тях.
Галина Тодорова Бакалска - специалност: ПГС - конструкции; Стопанско управление; квалификация: строителен инженер по ПГС - конструкции; магистър по стопанско управление; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Георги Николов Камбуров - специалност: Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: инженерно-техническа експертиза; забележка: земеустройство и кадастър на извънселищните територии (земеделски и горски площи).
Даниела Ангелова Брущилска - специалност: Стопанско управление; квалификация: стопанско управление; съдебен експерт за оценка на стопанско имущество; контрольор на качеството на земеделски и хранителни продукти на пазари и митници; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Димитрийка Иванова Маринова - специалност: Строителство и архитектура; квалификация: среден техник по строителство и архитектура; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Димитър Ботев Спасов - специалност: Макроикономика; квалификация: Организация и технология на счетоводството; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Димитър Желев Димитров - специалност: ОПОИИ; Проектиране и внедряване на АСУ; квалификация: икономист-системен организатор; организатор-проектант на АСУ в транспорта; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова - специалност: Биология; квалификация: биолог със специализация екология; експертиза: оценка на земеделски земи; оценка на недвижими имоти.
Желязка Петрова Заркова - специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном, лозаро-градинар; експертиза: оценка на земеделски земи.
Зоя Янева Георгиева - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: удостоверение за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - валидно до 13.05.2019 г.
Иван Григоров Петрунов - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно", валидно до 3.01.2020 г.
Иван Николов Иванов - специалност: Топлинна и масообменна техника; Патентно-лицензионна дейност; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост; забележка: представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България; представител по марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република България; представител по изобретения (патентен представител) пред Европейското патентно ведомство - Мюнхен, Германия; представител по търговски марки и дизайни към Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар - Аликанте, Испания.
Иванка Стоева Генова - специалност: Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; квалификация: техник по строителство и архитектура; магистър по икономика; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на цели предприятия - дялове и акции от капитала.
Илия Иванов Въчонов - специалност: Геодезия, фотограметрия и картография; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи; забележка: наеми, наемни цени на недвижими имоти, аренди на земеделски земи и др.; геодезист.
Йордан Василев Кондов - специалност: Организация на производството и управление в промишлеността; Икономика; квалификация: икономист; експертиза: оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания и на земеделски земи.
Йорданка Боянова Йорданова - специалност: Геодезия и картография; квалификация: строител по специалност "Геодезия и картография"; експертиза: оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Йорданка Димитрова Ангелова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - технология; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Запрянова Атанасова - специалност: Полевъдство; Научна организация на труда; квалификация: агроном-полевъд; икономист; експертиза: курс за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Йорданка Танева Василева - специалност: Икономика и управление на селското стопанство; квалификация: икономист по АПП; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Калинка Илиева Илиева - специалност: Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; квалификация: среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество - правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и стопанска техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; експертиза: оценка на стопанско имущество; забележка: правни и административни въпроси на оценките, извършвани от съдебни експерти; оценка на автотракторна и стопанска техника; оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животинска продукция.
Кина Кръстева Иванова - специалност: Счетоводна отчетност; Методология и организация на счетоводната отчетност в селското стопанство; квалификация: икономист; съдебно-счетоводен експерт - вещо лице; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Кольо Тонев Именов - специалност: Строителство и архитектура; Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: оценка на наеми.
Костадин Иванов Генев - специалност: Финанси; квалификация: икономист-банкер; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Красин Димитров Цеков - специалност: Транспортно строителство - железопътно строителство; квалификация: строителен инженер по транспортно строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Кремена Пейкова Манова - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: цени и ценообразуване в строителството.
Кръстьо Атанасов Несторов - експертиза: оценка на машини и съоръжения.
Лиляна Райчева Белчилова-Терзиева - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: инженер по ПГС; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: оценка на подобрения; оценка на пазарна наемна стойност на недвижими имоти, включващи жилищни, търговски и производствени сгради, празни терени за строителство.
Лора Руменова Агопян - специалност: Лаборант; квалификация: химиколаборант; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Лусия Йосифова Кесова - специалност: Хидравлични машини и съоръжения; квалификация: машинен инженер; патентно дело; експертиза: оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения; забележка: експертизи по търговски марки и промишлени дизайни; експертизи по патенти за изобретения и полезни модели; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, в т.ч. търговски марки, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели и други фактически отношения.
Людмила Христова Лендрова-Енева - специалност: Строителство и архитектура; Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: техник по строителство и архитектура; строителен инженер по ПГС; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Мариана Димова Ангелова - специалност: Икономическа педагогика; квалификация: специалист по маркетинг - учител; Съветник по икономика - правни въпроси (прокурист, търговски пълномощник); експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експертиза: оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; курс за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; забележка: експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; курс за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Марийка Апостолова Георгиева - специалност: Озеленяване на населените места; квалификация: техник по зелено строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Маринка Йорданова Веселинова - специалност: Лозаро-градинарство; квалификация: агроном, лозаро-градинар; счетоводител; експерт по оценка на въздействието върху околната среда - земи и почви; експертиза: оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Мария Иванова Тончева - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: оценка на търговски предприятия и вземания.
Мария Петрова Михайлова - специалност: Строителство и архитектура; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Мая Христева Янакиева - специалност: Строителство и архитектура; Агрономство - полевъдство; квалификация: строителство и архитектура; агроном-полевъд; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Милка Енчева Енева - специалност: Икономика на вътрешната търговия; квалификация: икономист; управление и технология на търговската дейност; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения; забележка: наемни цени на имоти; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи.
Надка Колева Цинигарова - специалност: Строителство и архитектура; Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на търговския предприятия и вземания.
Надя Ангелова Стефанова - специалност: Електронна техника и микроелектроника; квалификация: инженер по електроника и автоматика; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Никола Йорданов Гаров - специалност: Технология на машиностроенето; квалификация: машинен инженер; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения.
Николай Стефанов Ненков - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; държавен финансов контрол; експертиза: оценка на търговски предприятия и вземания.
Николай Стоянов Сотиров - специалност: Геодезия; квалификация: инженер-геодезист; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Петко Динчев Тороманов - специалност: Технология на микробиологичните и ферментационните продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; икономист-организатор по производството; експертиза: оценка на интелектуална собственост и авторски права; оценка на нематериални дълготрайни активи - марки, лицензии, географски означения, програмни продукти, ноу-хау; оценка на машини, съоръжения и оборудване - машиностроене, хранителна и преработваща промишленост; медицинска техника; транспортни средства; инженеринг; оценка на инвестиции и инвестиционен проект.
Петя Иванова Златкова - специалност: Строителство и архитектура; квалификация: техник по строителство и архитектура; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Пламен Желев Желев - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Пламен Иванов Кривошапков - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Ради Христов Ганев - специалност: АВ - боеприпаси; квалификация: инженер-химик; техника и технология на взривните работи; експертиза: оценителна експертиза на въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция.
Радка Ангелова Палазова - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; търговски маркетинг и мениджмънт; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Радко Стоянов Калапанков - специалност: ОПУП; квалификация: икономист по промишлеността; финансово-счетоводна и правна дейност; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения.
Ралица Гълъбова Терзиева - специалност: Маркетинг; Мениджмънт; квалификация: магистър по мениджмънт; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Румен Николов Лемберов - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по технология на строителството; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Румяна Ангелова Иванова-Николова - специалност: Архитектура; квалификация: архитект; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Румяна Богданова Кирова - специалност: Транспортно строителство - пътно строителство; квалификация: строителен инженер по транспортно строителство; мениджър по маркетинг и иновация; експертиза: оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения; оценка на търговски предприятия и вземания; забележка: определяне на равностойното парично обезщетение по реда на ЗОбС, ЗДС; цени и ценообразуване в строителството; пазарни наеми, финансови активи и финансови институции.
Румяна Христова Славкова - специалност: Металургия на черните метали; квалификация: инженер металург; ИОУПП - ХМП с повишена икономическа подготовка; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Станимира Петрова Сакутска - специалност: Икономика на строителството; квалификация: икономист, счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Стела Цонева Божинова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Стефан Петров Жеков - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти.
Стефан Савов Варнев - специалност: Автомобилни войски; квалификация: инженер по двигатели с вътрешно горене; съдебен експерт-оценител на движими превозни средства и произшествията с тях; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; експертиза: оценка на машини и съоръжения, автомобили, дълготрайни материални активи.
Сукиас Онник Дердерян - специалност: Далекосъобщителна техника; квалификация: инженер; експертиза: оценка на недвижими имоти; забележка: оценка на наеми.
Таня Стоянова Бачовска - специалност: Електронна техника; Счетоводство и анализ; квалификация: електроинженер; икономист; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и вземания.
Теменужка Димова Грозева - специалност: Хидромелиоративно строителство; квалификация: строителен инженер по хидромелиоративно строителство; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Теньо Николов Манолов - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: оценка на програми и проекти, финансиране от оперативни програми на ЕС и/или други фондове.
Цветанка Ангелова Лефтерова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти.
Цветанка Хараланова Ковачева - специалност: Полевъдство; квалификация: агроном-полевъд; експертиза: оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Чавдар Симеонов Пантев - специалност: Агроинженерство - агроекология; Финанси; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; експертиза: оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; забележка: наеми.
 
Клас "Други съдебни експертизи"
 
Борис Петров Шахов - специалност: Молекулярна биология; Микробиология; квалификация: молекулярен биолог; експертиза: съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Боян Стефанов Костадинов - специалност: Финанси; Международни отношения; квалификация: магистър по икономика; магистър по международни отношения; експертиза: контрол и управление на проекти с финансиране от оперативни програми и други фондове; забележка: завършени курсове - "Структурни фондове. Финансиране на проекти за периода 2007 - 2013 г. по линия на оперативните програми"; "Разработване на проекти по програми на ЕС".
Валентин Ивайлов Стоянов - специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане; квалификация: електроинженер; експертиза: експерт по безопасност и здраве при работа, безопасност в строителството, промишлеността, мините, електробезопасност, пожарна и аварийна безопасност, свързани с КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.
Ваня Ганчева Русева - специалност: Технология на биопрепарати, витамини и дрожди; квалификация: инженер-технолог; курс за подготовка по "Система за контрол и управление безопасността на храни (Система НАССР)"; експертиза: съдебна експертиза за технология на производството на комбинирани фуражи, технология на зърносъхранение, анализ на риска и изготвяне и проверка на НАСРР системи.
Васил Николов Карапандов - специалност: Подемно-транспортни, строителни и минни машини; квалификация: машинен инженер; експертиза: експертиза по безопасност на труда.
Георги Стефанов Голев - специалност: Горско стопанство; квалификация: инженер по горско стопанство; експертиза: съдебна горскостопанска експертиза.
Даниел Иванов Тосков - специалност: Бизнесадминистрация; Политики и стратегии в публичната администрация; квалификация: магистър мениджър; експертиза: Еврофондове в земеделието.
Даниела Рафаилова Замфирова - специалност: Молекулярна биология; квалификация: молекулярен биолог; експертиза: молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; забележка: експертиза по писмени данни, касаеща изготвяните експертизи.
Живка Василева Иванова - експертиза: видеоанализ и лицева идентификация; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Ивайло Георгиев Йотков - специалност: Биология; квалификация: биолог, еколог; експертиза: съдебно-екологична експертиза; забележка: екология и опазване на околната среда, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство.
Ивко Пенков Иванов - квалификация: магистър инженер; научна степен "доктор" в област "Техника"; експертиза: фрактодиагностични експертизи; забележка: експертизи относно веществено доказване на причини, условия и момент на възникване на разрушаване, разкъсване, откъсване, електротермично (механизъм "КС"/механизъм "ЕлЕ") прекъсване, взривяване и взломяване (момент, посока и оръдие на взлома) на метални, неметални и композитни веществени доказателства и други обекти.
Калинка Илиева Илиева - специалност: Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия; Счетоводство и контрол; Финанси; квалификация: среден електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за оценка на стопанско имущество - правни и административни въпроси на оценките, оценка на автотракторна и стопанска техника, оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна и животновъдна продукция; професионален бакалавър по икономика (счетоводител); магистър по финанси; експертиза: електротехническа експертиза; забележка: въвеждане и експлоатация на ел. машини и ел. апаратура в ел. уредби и предприятия; оценка на ел. инсталации, ел. машини, апаратура, мерителни прибори и автоматика; наредби и правилници за безопасност и хигиена на труда в ел. уредби високо, средно и ниско напрежение, кабелни и въздушни линии, ел. машини и съоръжения, контролно-измервателни уреди и апаратура.
Красимира Василева Вътева - специалност: Славянска филология; квалификация: специалист по български език и литература и полски език и учител по български език и литература; експертиза: съдебно-педагогическа експертиза.
Мария Руменова Попова - специалност: Технология на микробиологичните и ферментационните продукти; квалификация: инженер-технолог; технология на млякото и млечните продукти; експертиза: технология на микробиологичните и ферментационните продукти.
Мая Иванова Кичева - специалност: Молекулярна и функционална биология; квалификация: биохимик - клиничен химик; експертиза: идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми, с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни, касаещи описаното в този раздел.
Мишо Иванов Мацанков - специалност: Електротехника; квалификация: магистър-инженер; експертиза: енергийна експертиза.
Маник Оник Кюркчиян - специалност: Автоматизация на производството в хранително-вкусовата промишленост; Патентно дело; квалификация: инженер по автоматизация на производството; патентен специалист; експертиза: патентен специалист, патентно дело, лицензиран оценител на нематериални активи.
Надя Силуанова Иванова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: магистър по икономика; експертиза: верификация на разходи по проекти, финансирани от европейски и други фондове и донори; оценка на проектни предложения, финансирани от европейски и други фондове и донори; допустимост на разходи, отчитане и изпълнение на дейности; изпълнение, мониторинг и управление на проекти, финансиране от европейски и други фондове; законосъобразност при провеждане на процедури за възлагане и избор на изпълнител; установяване на действителност на доставка на продукти, услуги и строително-монтажни работи/физически контрол на място, с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване на строително-монтажни работи; установяване на законосъобразността и целесъобразността на изпълнените дейности и извършени разходи, включително дали са действително извършени, точни и допустими; документиране и отчитане на проекти, финансирани от европейски и други фондове.
Наталия Феодорова Дрешер - специалност: Технология на растителните мазнини и етеричните масла; квалификация: инженер-технолог; експертиза: технология на растителните мазнини и етеричните масла; забележка: технологични задачи в областта на тютюните, растителните и етеричните масла, парфюмерия, козметика, миещи и перилни препарати.
Недялка Петрова Гарова - специалност: Биология; квалификация: биолог, учител по биология с втора специалност по химия; сурдопедагог; експертиза: сурдопедагогика и сурдопсихология.
Недялка Томова Пенчева - специалност: Патентно дело; квалификация: патентен специалист; експертиза: патентен специалист по търговски марки, промишлен дизайн, патенти, лицензии, художествени произведения.
Николай Георгиев Костадинов - експертиза: експертиза за идентификация на човека, експертиза на веществени доказателства; забележка: служител на сектор "БНТЛ" към отдел "КП" при ОДМВР - Пловдив.
Николай Гинчев Тюфекчиев - специалност: Биохимия и микробиология; квалификация: биохимик, микробиолог със специализация вирусология; експертиза: идентификация и установяване на произход на животински видове; определяне пол на птици.
Николай Симеонов Кисьов - специалност: Промишлено риболовство; квалификация: инженер-механик; рибарство и аквакултури; експертиза: независим експерт-консултант по рибарство, риболовно право и аквакултури.
Петко Динчев Тороманов - специалност: Технология на микробиологичните и ферментационни продукти. Технология на пивото и безалкохолните напитки; Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ; квалификация: инженер-технолог; икономист-организатор по производството; експертиза: маркетинг и пазарна политика; реклама; оценка на пазарен дял; пазарни и ценови проучвания.
Тенчо Петков Стоев - специалност: Икономическа информатика; Използване и поддържане на ЕИМ; Национална сигурност и отбрана; квалификация: икономист-информатик; инженер по изчислителна техника; експертиза: човешки ресурси.
Теньо Николов Манолов - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: контрол, управление и отчетност на програми и проекти, финансиране от оперативни програми на ЕС и/или други фондове.
Цветелин Кирилов Иванов - специалност: Икономика - бизнесадминистрация; квалификация: икономист; експертиза: митнически режими и процедури, мерки на търговската политика, Инкотермс 2000, Интрастат и международен автомобилен транспорт.
Чавдар Илиев Косев - специалност: Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: хидроложки експертизи; оценка на риска от наводнения на изградени язовири; оценка на безопасна експлоатация на изградени язовири в експлоатация; оценка на аварийните планове на язовири, водоеми и корекции; мониторинг на изброените експертизи.
Чавдар Симеонов Пантев - специалност: Агроинженерство - агроекология; Финанси; квалификация: инженер-агроном; магистър по икономика; външно и вътрешно озеленяване и дизайн; експертиза: външно и вътрешно озеленяване.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 11 от 05.02.2019 г. на ДВ
 
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив - 2019 година