expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Отнема повече от 20 години да изградиш добра репутация и точно 5 минути за да я съсипеш.“ Уорън Бъфет

Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив - 2017 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, ЗА 2017 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай
Име: Методи Консулов
Тел: 0888 636 513
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, ЗА 2017 Г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.16 от 17 Февруари 2017г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд - Пловдив, и Административния съд - Пловдив, за 2017 г.
 
 
1. Клас "Криминалистични експертизи"
 
Ангел Начев Калайджиев - криминалистични експертизи.
Валентин Тодоров Кирков - експерт по криминалистически експертизи, криминалистични експертизи.
Васко Петров Божев - криминалистически експертизи, дактилоскопни.
Веселин Атанасов Бакалов - трасологични експертизи.
Генадий Раднев Коев - криминалистически експертизи, дактилоскопни.
Георги Костадинов Мандов - криминалистически експертизи, химични.
Георги Филипов Маровски - криминалистически експертизи, дактилоскопни.
Димитър Георгиев Кордев - криминалистически експертизи, дактилоскопни.
Димитър Запрянов Димитров - биолог, криминалистически експертизи, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства.
Емил Тинков Чалмов - почеркови, техническо изследване на доказателства, криминалистически експертизи.
Здравко Любенов Лазаров - криминалистически експертизи, дактилоскопни.
Иван Добрев Ганчев - експерт-криминалист, всички видове криминалистични експертизи.
Иван Евгениев Александров - криминалистични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Иван Крумов Димитров - младши експерт-криминалист, дактилоскопни.
Иван Тодоров Драгнев - криминалистични експертизи.
Ивко Пенков Иванов - техническо изследване на документи, фрактодиагностични и металографически - трасологични експертизи, графологически - дефектоскопски експертизи.
Иво Бончев Чолаков - Академия на МВР - противодействие на престъпността, почеркови и криминалистически експертизи.
Йовко Георгиев Зенков - криминалистични експертизи.
Йордан Павлов Иванов - дактилоскопни, криминалистически експертизи.
Кирил Петров Стоянов - експерт-криминалист, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Кръстьо Георгиев Гаджев - графолог, криминалистически експертизи, техническо изследване на документи.
Мариана Николова Николова - криминалистични експертизи.
Марин Богданов Тарев - боеприпаси.
Марин Иванов Кръстанов - криминалистични експертизи.
Мария Стефанова Тимова - дактилоскопични експертизи.
Милена Йорданова Стойчева - химични, криминалистически експертизи.
Мирослав Димитров Саханджиев - почеркови, техническо изследване на документи, криминалистически експертизи.
Неделчо Атанасов Шопов - дактилоскопични експертизи.
Неофит Неофитов Крумов - дактилоскопни, криминалистически експертизи.
Никола Георгиев Гинов - криминалистични експертизи.
Николай Георгиев Костадинов - генно и клетъчно инженерство, криминалистически експертизи.
Николай Илиев Козумов - трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Николай Стоянов Балевски - физика, криминалистически експертизи, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи, почеркови експертизи; техническо изследване на документи; балистични експертизи; трасологически експертизи.
Пенчо Иванов Кирилов - химични, криминалистически експертизи.
Пеньо Николов Пенев - боеприпаси.
Петко Костадинов Ламбрев - дактилоскопни, криминалистически експертизи.
Петър Йозов Изевков - криминалистични експертизи.
Петър Йорданов Стоянов - биолог, криминалистически експертизи, трасологични, балистични.
Петър Лалев Муратев - трасологични експертизи.
Пламен Петров Каназирев - криминалистични експертизи.
Росен Георгиев Генчев - криминалистични експертизи.
Сава Ангелов Симеонов - инженерна физика, криминалистични експертизи на писмени доказателства, почеркови, техническо изследване на документи.
Сашо Павлов Атанасов - юрист, експерт-криминалист, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Стоимен Георгиев Георгиев - криминалистически експертизи, трасологични, балистични.
Стоичко Дойчев Дойчев - магистър ДВГ, разузнавач (експертнокриминалистическа дейност) към факултет "Полиция", съдебно-почеркова експертиза; техническо изследване на документи.
Стойко Росенов Вранчев - криминалист, сектор "Дактилоскопия", криминалистически експертизи, дактилоскопни.
Стоян Илиев Бонев - криминалистически експертизи, химични.
Христо Николов Николов - трасологични експертизи.
 
 
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Атанаска Точева Атанасова - невролог, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди по писмени данни.
Бенямин Леон Анави - патоанатом, патологоанатомия; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Борис Петров Шахов - специалист по молекулярна биология, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
Борис Христов Пеев - съдебен лекар, патоанатом, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди; за установяване на родителския произход.
Венцислав Александров Бояджиев - пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Грозданка Куртева Иванова - пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Елена Димитрова Дякова - кожни и венерически болести.
Емил Николов Бъчваров - съдебна медицина, експертиза на труп, телесни повреди, идентификация на човек, експертиза на телесно здраве.
Здравка Христева Ненчева - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; по писмени данни.
Ива Маркова Маркова - съдебна медицина.
Иван Христов Даскалов - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Йовко Минчев Шишков - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Лена Иванова Павлова - вътрешни болести; професионални заболявания.
Марин Костадинов Балтов - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Мария Георгиева Кумчева - съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве.
Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски произход и медицинска експертиза за идентификация на човека.
Милена Панайотова Петкова - кожни и венерически болести.
Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист по молекулярна биология, медицинска експертиза за установяване на родителски произход, експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники.
Саша Александрова Запрянова - съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве.
Светлозар Спасов Спасов - съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Тодор Стоянов Добрев - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Филип Филипов Нухов - дерматолог, кожни и венерически болести.
Янко Тодоров Илиев - вътрешни болести, токсикология, клинична токсикология, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве; клинична токсикология и вътрешни болести.
 
 
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Александра Янчева Димова - психолог, експертиза на психично здраве.
Ангел Добринов Ангелов - магистър по психология, съдебнопсихологична експертиза.
Владимир Петров Кръстев - съдебна психология и психиатрия, съдебнопсихиатрична и съдебнопсихологична експертиза.
Даниела Атанасова Ковачева - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Диана Иванова Толева - приложна психология; съдебна психология, съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Елена Михайлова Иванова-Генова - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Лилия Атанасова Стойчева - психология, съдебнопсихологична експертиза.
Людмила Борисова Шекерева - съдебнопсихологична експертиза.
Манол Николов Манолов - психология, съдебнопсихологична експертиза.
Маргарита Панова Панова - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Мариана Георгиева Господинова - психология, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Мария Даткова Гърбучкова - психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза.
Мими Михайлова Тошева-Мазнева - психология, съдебнопсихологична експертиза.
Надежда Христова Порязова - психология, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Олга Валентиновна Димитрова - психология, психиатрия, съдебнопсихологична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Пламен Ангелов Цоков - психология, съдебнопсихологична експертиза.
Райна Цветкова Димитрова - психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза.
Тинка Иванова Начева - психология, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Фани Бойкова Палуйкова - приложна социална психология, съдебнопсихологична експертиза, специалист съдебна психология, приложна психология и психотерапия.
 
 
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Албена Иванова Стойкова-Първанова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Александра Николова Маринова - стокознание, съдебно-стокова експертиза.
Ана Александрова Скерлетова - финанси, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ана Дончева Желязкова - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза.
Ангел Димитров Гъров - магистър по счетоводство, счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ангел Димитров Димитров - организация на производството и управление на промишлеността, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Андрей Бонев Дочев - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи.
Анелия Желязкова Спиртова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Анжела Георгиева Куртева - икономика и управление на индустрията, съдебносчетоводна експертиза.
Анна Ангелова Цветанова - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза.
Анна Антонова Карамелова - икономика, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Анна Георгиева Славова - икономика на вътрешната търговия и реклама, съдебносчетоводна и финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Анна Сергеевна Лозанова - финанси и кредит, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Антония Генчева Гешева - счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
Ася Илиева Кацарова - финанси, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Блага Романова Димитрова - счетоводство и анализ, съдебносчетоводна експертиза.
Благой Иванов Порязов - икономист по вътрешна търговия, съдебно-икономически и финансово-икономически експертизи, стокови експертизи.
Богдан Павлов Траков - счетоводна отчетност, съдебносчетоводни и съдебно-икономически експертизи.
Борис Владимиров Арнаудов - макроикономика, съдебносчетоводна експертиза.
Боян Йорданов Войводов - икономика и управление на строителството, съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
Васка Иванова Андреева - финанси, съдебносчетоводна експертиза.
Валентин Иванов Иванов - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза.
Валентина Методиева Шиева - счетоводство и анализ, съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Валентина Христова Баненкина - управление и планиране на народното стопанство, съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Вангел Янев Биков - застрахователно дело, съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
Ваня Ченкова Смокова - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Василка Велева Рабаджийска - ИУС, съдебносчетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Велика Георгиева Палевска - икономист, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Величка Иванова Такова - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза.
Величка Петкова Йорданова - финанси, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Величка Цончева Бояджиева - счетоводна отчетност и контрол, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Венета Йорданова Богданова - ОПОИИ, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Венета Петрова Томова - икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, с разрешение за достъп до КИ "Строго секретно", валидно до 24.02.2017 г.
Вера Андреева Гавраилова - публична и стопанска администрация, одит в публичния сектор, съдебносчетоводна експертиза.
Весела Иванова Добрева - икономист, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Иванова Колева - счетоводство и контрол; счетоводство на финансовите предприятия; международни икономически отношения, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Кирилова Грозева - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Весела Панайотова Атанасова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Стоянова Казашка - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Веселина Коцева Пейчинова - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза.
Веселка Георгиева Иванова - корпоративни финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Вилиана Александрова Панчева - финанси, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Виолета Стоянова Кокова - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза.
Върбинка Николова Рогова - счетоводство и контрол; икономика - бизнес администрация, съдебносчетоводна експертиза.
Вяра Ганева Минева - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза.
Габриела Торос Папазян - макроикономика, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Гавраил Димитров Фалков - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза.
Галя Георгиева Стоянова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Георги Атанасов Хаджийски - организация и обработка на икономическа информация, счетоводство на пазарната икономика, съдебносчетоводна експертиза.
Георги Колев Петров - икономист-финансист, финансово-икономическа експертиза, одитиране.
Георги Колев Траков - счетоводни експертизи и финансови анализи, съдебносчетоводна експертиза.
Георги Николаев Мумджиев - икономист, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Данчо Тодоров Коруев - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи.
Димитринка Вълкова Беевска - икономист, съдебносчетоводна експертиза.
Димитър Георгиев Гаджуров - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза и съдебно-стокова експертиза.
Димитър Георгиев Димитров - икономист, съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансово-иконочмическа експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Димитър Крумов Стоилов - счетоводна отчетност, съдебносчетоводни, финансово-икономически експертизи.
Димитър Лазаров Николов - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Димитър Стойчев Хаджиев - машини и апарати за химическата и хранителната промишленост, финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Димка Петрова Казанджиева - икономика и организация на вътрешната търговия, съдебносчетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Доброслава Желязкова Сидерова - счетоводство и контрол, банково счетоводство, съдебносчетоводна експертиза.
Донка Иванова Петрова - експерт-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза.
Донка Иванова Стойчева - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи.
Донка Николова Ненова - икономика и управление на промишлеността, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Дора Димитрова Чипилова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Дора Любенова Гърчева - счетоводство и контрол, съдебносчетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи, финанси и кредит, съдебно-стокови експертизи.
Дочка Петкова Георгиева - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза.
Евгения Василева Караиванова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Евгения Георгиева Мирчева - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Екатерина Владимирова Маврудиева - счетоводство и контрол, финансов анализ и контрол, счетоводни експертизи.
Екатерина Стоянова Христова - застрахователно дело, икономика, организация и заплащане на труда, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Елена Петрова Шишкова - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Елена Тодорова Диварова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Ели Петрова Иванова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Елисавета Любомирова Гайдарова - макроикономика, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Жана Петрова Величкова - икономика; планиране и отчетност на промишлеността и строителството, съдебносчетоводна експертиза.
Жанета Андреева Димчева - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Жечка Пенева Милчева - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза.
Златка Илиева Николова - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи - счетоводство и контрол.
Златка Янева Минкова - счетоводител и икономист, съдебно-икономически експертизи.
Зоя Запрянова Банкова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ива Александрова Иванова - макроикономика, съдебносчетоводна експертиза.
Ива Георгиева Ангелова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Ива Рангелова Атанасова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Иван Григоров Петрунов - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Иван Тодоров Демерджиев - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза.
Иван Тодоров Станчев - икономика на интелектуалната собственост, икономически експертизи, без счетоводни експертизи.
Иванка Ангелова Христева - икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи.
Иванка Стоева Генова - счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитектура, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Илина Георгиева Йоткова - финанси, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Илия Видолов Рашков - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза.
Илия Георгиев Ценов - финанси и кредит, съдебносчетоводна, съдебна финансово-икономическа, съдебно-стокова експертиза.
Илия Иванов Попов - икономика на строителството, съдебносчетоводни експертизи в отрасъл "Строителство".
Илия Петров Тонов - счетоводство и анализ, съдебносчетоводна експертиза.
Илияна Илиева Иванова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Ирина Николаева Стоянова - икономика и управление на индустрията; макроикономика, съдебносчетоводна експертиза.
Йордан Василев Кондов - организация на производство и управление в промишлеността, съдебно-икономически експертизи, съдебно-стокова експертиза.
Йорданка Атанасова Зекова - икономика, организация и управление на селското стопанство, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Йорданка Петрова Павлова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Йорданка Танева Василева - икономист-счетоводител - стоковед; икономика и управление на селското стопанство, съдебна финансово-икономическа експертиза, финанси и кредит.
Калин Александров Найденов - икономист-финансист, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза, с разрешение за достъп до КИ "Секретно", валидно до 17.08.2018 г.
Камелия Николова Николова - счетоводство и одит, съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Камен Каменов Пехливанов - стопанско управление, съдебно- икономически експертизи.
Катя Аргирова Костова - икономист, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Иванова Димитрова - икономика на вътрешната търговия, съдебносчетоводна експертиза.
Катя Лазарова Джонова - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза, бюджетно счетоводство, икономика и управление на строителството, счетоводство и контрол.
Катя Младенова Милева - счетоводство и анализ, съдебносчетоводна експертиза.
Кета Ангелова Дечева - стокознание, съдебно-икономически, финансово-икономически, съдебно-стокови експертизи.
Кети Стефанова Найденова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Кина Кръстева Иванова - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Константин Делов Писков - доктор по икономика, съдебно-икономически експертизи.
Лилия Младенова Миланова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Лиляна Йорданова Христева - икономика и мениджмънт, съдебно-стокова експертиза.
Любен Георгиев Костов - финанси; счетоводство и контрол; съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов - инженер по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, съдебносчетоводна експертиза.
Любомир Цветков Йотов - международни икономически отношения; митническа и външнотърговска дейност; митнически режими и процедури; митнически информационни системи, съдебно-икономически експертизи; вътреобщностни доставки и Интрастат.
Людмила Ангелова Арменова - счетоводна и финансова дейност, съдебно-икономически експертизи.
Людмила Георгиева Стоянова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Людмила Любенова Гайдарова - икономика и организация на производството и управлението в строителството, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Магдалина Петрова Вълкова - икономист, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Ангелова Апостолова - счетоводна отчетност, математика, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Маргарита Георгиева Бойкова - финансово-кредитно застраховане, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебносчетоводна и осигурителна експертиза.
Маргарита Илиева Топузова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Мариана Георгиева Аргирова - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - маркетинг и планиране; икономическа педагогика, съдебносчетоводна, съдебно-стокова и съдебно-финансова експертиза.
Мариана Иванова Христева - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Марин Ивелинов Бъчваров - икономика и предприемачество, съдебносчетоводна, финансово-икономическа, стокова експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова - агроном, лозаро-градинар, счетоводител; финансово-икономическа експертиза в селското стопанство; съдебно-стокова експертиза в селското стопанство - растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика.
Мария Ангелова Димитрова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Ангелова Христова - статистика; корпоративни финанси, съдебно-икономически експертизи.
Мария Борисова Гърбева - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мария Георгиева Атанасова - счетоводна отчетност, съдебносчетоводни експертизи.
Мария Георгиева Вълчева - счетоводство, съдебносчетоводни експертизи.
Мария Жорес Димова - счетоводство и финанси, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Иванова Деянова - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза.
Мария Иванова Тончева-Чочева - икономист, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мария Кръстева Божилова - финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Павлова Гюрова - икономика на строителството, съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
Мария Рашкова Шопова - икономика на търговията, агроикономика, съдебносчетоводна експертиза.
Мария Христова Мърхова - маркетинг и мениджмънт, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Марияна Атанасова Цветилова - икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Марияна Желязкова Трендафилова - икономика на вътрешната търговия, съдебносчетоводна експертиза.
Марияна Пенчева Пенчева - икономика и управление на промишлено предприятие, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мартин Радославов Райчев - магистър по счетоводство, съдебносчетоводна експертиза.
Мая Матеева Колева - политикономия, съдебносчетоводни и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Миглена Евгениева Атанасова - икономика и управление на индустрията, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Милена Петрова Палевска - икономист-счетоводител, макроикономика, МИО, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Милка Енчева Енева - технология, организация и управление на търговията, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мима Петрова Мирчева - икономист промишлени предприятия и счетоводител, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мирослав Георгиев Маринов - стопански и финансов контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева - счетоводство, счетоводни експертизи.
Надежда Петкова Иванова - икономист по строителството, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Надка Илиева Гюзелева - икономист, съдебносчетоводни експертизи.
Надка Колева Цинигарова - счетоводство и контрол, оценки на недвижими имоти и търговски предприятия.
Надя Силуанова Иванова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Наталия Александрова Рускова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Наталия Бориславова Петрова - икономика на транспорта; организация и управление на производството в транспорта, съдебно-икономическа експертиза.
Невена Младенова Назарева - икономика на туризма, съдебносчетоводна експертиза, икономист.
Недялка Георгиева Герджикова - експерт-счетоводител, счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Нелияна Илиева Иванова - счетоводство и анализ, съдебно-икономически експертизи.
Ненка Пенчева Пирянкова - финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ненчо Петров Лазаров - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Николай Живков Славов - икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Николай Митков Николов - икономист-финансист, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Николай Михайлов Груев - икономист, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Николай Рангелов Кънчев - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Николай Стефанов Ненков - счетоводна отчетност, съдебно-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Шумански - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Николай Юриев Андонов - счетоводство и контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Николинка Енева Имандиева - счетоводна отчетност, съдебносчетоводни експертизи.
Нина Димитрова Атанасова - счетоводна отчетност на промишлеността, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Огнян Тодоров Кънчев - икономика и управление на промишленото производство, съдебно-икономическа експертиза.
Павлина Иванова Йорданова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пенка Ганчева Петрова - експерт-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза.
Пенка Димитрова Дженкова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Пенка Стоянова Младенова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Пенка Танова Иванова - икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи.
Петко Динчев Тороманов - инженер-технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика - управление на промишлеността, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; маркетингови проучвания и пазарна политика.
Петърчо Велизаров Миков - стопански и финансов контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Петя Величкова Койнова - счетоводство и контрол, стопански и финансов контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Петя Георгиева Манева - счетоводство и контрол, счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Петя Добрева Налбантова - аграрна икономика, съдебно-икономическа експертиза.
Пламен Вълчев Колев - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пламен Николов Краевски - стопанско управление, стоково-оценъчни експертизи.
Пламен Петров Пешлеевски - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Полина Димитрова Кавръкова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Радко Петров Петров - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Радко Стоянов Калапанков - счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Радостина Георгиева Никодимова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Роза Стефанова Анастасова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Росица Николова Генчева - счетоводство и контрол, съдебно-икономически, финансово-икономически, съдебно-стокови експертизи.
Росица Руменова Димитрова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
Росица Тодорова Страхинова - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Румен Минков Минков - свободна професия - консултант, съдебносчетоводни, финансово-икономически експертизи, стопанско управление.
Румяна Тодорова Бъчварова - технология на машиностроенето, икономика на промишлеността, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светлана Илиева Геренска - икономист, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светослав Юлиев Славов - икономика и организация на труда, съдебно-икономическа експертиза.
Слави Радуилов Николов - икономика и управление на транспорта, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; транспортно-икономически експертизи.
Станимира Петрова Сакутска - счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия, съдебно-стокова експертиза; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Станимира Стефанова Дачева - счетоводство и контрол, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Станислава Владимирова Петрова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Станка Кирилова Барбутска - финанси, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стефан Панайотов Стефанов - икономика и управление на промишлеността, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна експертиза.
Стоилка Делова Танчева - финансист-счетоводител, съдебно-стокова експертиза.
Стоян Димитров Кичуков - икономика на строителството, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоянка Димитрова Топурова - икономист, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стоянка Рангелова Куцарова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза.
Таня Петрова Шопова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Таня Стоянова Бачовска - икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Таня Стоянова Костова - икономист, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Теменужка Огнянова Балабосова - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тенчо Петков Стоев - национална сигурност и отбрана, съдебносчетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Теньо Николов Манолов - счетоводство и контрол, съдебносчетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокова експертиза.
Тодор Ставрев Балджияйски - счетоводна отчетност, финансово-икономически експертизи.
Тодора Тодорова Христова - икономика на търговията - средно образование, съдебносчетоводни експертизи.
Тоня Стоянова Делева - счетоводство и анализ, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тошко Митрев Мирчев - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тошко Стоилов Райчев - социално-икономическа информация, съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Харалан Георгиев Василев - счетоводство и анализ, маркетинг, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Христина Василева Димитрова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Цветанка Атанасова Тотова - счетоводна отчетност, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Цветанка Йорданова Добрева - счетоводство и контрол, съдебносчетоводни, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Цезарина Драганова Несторова - икономист-счетоводител, съдебносчетоводна експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев - икономика, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Юлия Здравкова Христева - счетоводство и контрол, съдебносчетоводни експертизи.
Янка Димчева Айвазова - счетоводство и контрол, съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Янко Ангелов Митринжаков - организация на производството и управление на промишлеността, съдебносчетоводни експертизи.
 
 
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Агон Крикор Карагьозов - земеустройство, съдебна строителнотехническа експертиза, кадастър, регулации.
Александър Иванов Червеняков - геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Петрова Гинева - техник по геодезия и картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Савова Зайкова - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза.
Ангел Василев Първанов - съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа; инженерно-технологична експертиза.
Ангел Петров Петров - строителен инженер, строителнотехнически експертизи.
Анета Спирова Тодорова - промишлено и гражданско строителство, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.
Антоанета Иванова Дженева - архитект, съдебносчетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Антон Тенев Нончев - инженер по промишлено и гражданско строителство, строителнотехническа експертиза.
Атанас Иванов Ангелов - строителен инженер, строителнотехническа експертиза.
Атанас Костадинов Костадинов - инженер по електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Атанас Петров Арапов - технология и управление на транспорта; машиностроене и уредостроене, съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Белчо Минчев Георгиев - геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-техническа; строителнотехническа експертиза, земеразделяне, приложна геодезия, кадастър.
Бина Иванова Калчева-Христова - архитект, съдебна инженерно-техническа и строителнотехническа експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов - електротехника, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Борислав Христов Миленков - изчислителна техника; инженер по електроника и автоматика, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Боян Ванчев Йорданов - геодезия, кадастър, регулация, проектиране (част геодезическа), съдебна инженерно-техническа експертиза.
Валентин Ивайлов Стоянов - електроинженер, съдебно-енергийна експертиза, ел. снабдяване на промишлени предприятия.
Ваню Ставрев Пеев - промишлена топлотехника, топлотехника.
Васил Анатолиев Герасимов - геодезия, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Васил Василев Папучаров - строителство на сгради и съоръжения, строителнотехнически експертизи.
Васил Иванов Шарков - инженерна топлотехника, съдебна инженерно-техническа - машинен инженер по топлотехника, енергийна ефективност.
Васил Любенов Кантарджиев - архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Васил Николов Карапандов - подемно-транспортни, строителни и минни машини, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза, инженерно-технически експертизи по безопасност на труда.
Василка Тенева Станева - инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Вела Ботева Именова - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза.
Величка Василева Христозова - строителен техник, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството.
Величка Георгиева Кушева - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза.
Величко Тодоров Колев - авиационна техника.
Венцислав Борисов Ненов - строителен техник, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Веса Костадинова Ризова - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза.
Весела Иванова Колева - технология на металите и металообработваща техника, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Веселин Благоев Симеонов - електроенергетика и електрообзавеждане, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Веселин Янков Хаджиев - инженер по озеленяване, озеленяване.
Веселина Борисова Запрянова - инженер ПГС, финансист-счетоводител, съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Виолета Михайлова Русинова-Калчева - съдебна инженерно-техническа експертиза.
Виолета Николова Кумчева - геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа, геодезия и картография, строителнотехническа експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева - инженер ПГС, инженерно-техническа, инженерно-технологична и строителнотехническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството.
Владислав Георгиев Самоходов - транспортна техника и технологии, съдебни автотехнически експертизи при ПТП, инженер верижни и колесни машини - машинен инженер, автомобилен транспорт.
Владо Илиев Илиев - двигатели с вътрешно горене, машинен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Галина Ангелова Драголова - промишлено и гражданско строителство, строителен инженер, съдебна строителнотехническа експертиза.
Галина Тодорова Бакалска - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Асенов Стоименов - ДВГ, инженерно-технологична, техническа, автотехническа експертиза.
Георги Атанасов Генчев - съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Георги Боянов Попов - ДВГ, автотехнически и технически експертизи.
Георги Василев Чобанов - съдебна автотехническа експертиза.
Георги Иванов Генов - ДВГ, съдебна автотехническа експертиза, автомобили и съоръжения.
Георги Николов Разслабенов - геодезия, фотограметрия и картография, кадастрално-регулационни, земеразделителни, гороразделителни и всички, свързани с геодезията.
Георги Христозов Христозов - геодезист, геодезия, фотограметрия и картография.
Гергана Иванова Кривошапкова - пътен инженер, транспортно планиране и проектиране, съдебна строителнотехническа експертиза, транспортно пътно строителство, проектиране на улици, пътища, транспортни планове.
Григор Николов Субашев - ДВГ, автотехнически експертизи.
Дело Спасов Спасов - електронна техника, микроелектроника, автотехнически експертизи.
Деян Атанасов Гогалчев - геодезия и картография, геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.
Диляна Недялкова Танева - съдебна строителнотехническа експертиза.
Димитрийка Иванова Маринова - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза.
Димитър Ангелов Вълчев - строителство и архитектура, строителнотехническа експертиза, незаконни строежи; обществени поръчки, договорни задължения; правила за извършване и приемане на СМР; строителни дефекти, щети; ценообразуване на СМР, сметна стойност на строежа; разплатени и действително извършени работи, надвзети суми; безопасност на труда.
Димитър Бонев Димитров - технология на машиностроенето, инженерно-технически експертизи на ракетно-артилерийско въоръжение.
Димитър Делков Димитров - инженер ДВГ, съдебни инженерно-технически, съдебни автотехнически експертизи.
Димитър Петков Калеков - икономика и организация на строителството, строителнотехнически експертизи.
Димитър Спасов Колчев - геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-технически експертизи.
Димитър Стойчев Хаджиев - машинен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Димитър Тодоров Бришимов - ВиК инженер, инженер по противопожарна техника и безопасност, противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
Димитър Тодоров Димитров - изчислителна техника и информационни технологии, приложна математика, компютърнотехническа експертиза.
Диян Георгиев Стойчев - строителство на сгради и съоръжения, инженерно-техническа, строителнотехническа експертиза.
Драголюб Иванов Делчев - комуникационна техника и технологии, информационна сигурност, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна компютърнотехническа експертиза.
Евгения Димитрова Лозанова - инженер-земеустроител, съдебни строителнотехнически експертизи, кадастър, регулации и вертикално планиране, строителен контрол, благоустрояване и екология.
Евелина Ценова Панчева - организация на производството и управление на промишлеността, съдебни строителнотехнически експертизи.
Елена Ангелова Ковачева - инженер по промишлено и гражданско строителство, техническа експертиза.
Елена Георгиева Димитрова - геодезист.
Елена Иванова Атанасова - електроенергетика, съдебно-енергийна експертиза, електроинженер.
Емилия Василева Шидерова - геодезия, картография и кадастър.
Запрянка Дякова Райчева - машинен инженер, автоматизация на дискретното производство.
Здравко Георгиев Ранделов - строителен инженер - конструкции, проектиране, инженерно-технически и строителнотехнически експертизи.
Златка Йорданова Генова - строителен инженер, инженерно-технически и строителнотехнически експертизи.
Зоя Янева Георгиева - промишлено и гражданско строителство, инженерно-технически и строителнотехнически експертизи.
Иван Василев Запрянов - геодезия, фотограметрия, картография, кадастрално-регулационни планове и карти, кадастър, устройствени планове, земеразделяне, приложна геодезия, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Георгиев Стойков - кибернетика на електрически системи, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза, телемеханизиране и телекомуникации на ел. централи, ел. подстанции в електроенергетиката.
Иван Кирилов Шопов - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза.
Иван Любенов Атанасов - машинен инженер селскостопански машини, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Николаев Кузов - електроенергетика и електрообзавеждане, електрообзавеждане, електробезопасност за слаботокови инсталации, мрежи и системи за ниско, средно и високо напрежение, проектиране.
Иван Николов Иванов - топлинна и масообменна техника; икономика и управление на патентно-лицензионна дейност, съдебна инженерно-техническа експертиза (енергийни експертизи), представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република България.
Иван Николов Петров - социално и застрахователно дело, съдебна автотехническа експертиза.
Иван Пенев Пенев - инженер по радиоелектроника, съдебно-техническа експертиза.
Иванка Стоева Генова - счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитектура, строителнотехническа експертиза.
Ивелин Любенов Бъчваров - електроинженер, съдебни инженерно-технически експертизи, съдебни инженерно-технологически експертизи.
Ивко Пенков Иванов - технология на металите и металообработващата техника, приложна микроскопия, фрактодиагностични автотехнически, пожаротехнически и строителнотехнически експертизи.
Илия Григоров Димитров - инженер ДВГ, автотехнически експертизи, с достъп до КИ "Поверително".
Илия Иванов Въчонов - геодезия, фотограметрия и картография, техническа експертиза.
Йовка Василева Начева - транспортно и жп строителство, транспортно строителство и строителни конструкции, контрол на строителството.
Йовка Иванова Гудева - средно образование - строителство и архитектура, съдебна строителнотехническа експертиза.
Йордан Йосифов Хамбарлийски - промишлено и гражданско строителство, инженерно-технически и строителнотехнически експертизи.
Йордан Колев Кюмюрджиев - строителен инженер - хидромелиоративно строителство, строителнотехническа експертиза.
Йорданка Борисова Веселинова - водоснабдяване и канализация, магистър инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.
Йорданка Боянова Йорданова - геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезист, кадастър и регулация, делба.
Йорданка Димитрова Ангелова - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; технология на строителното производство.
Камен Павлов Гоцев - инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа и строителнотехническа експертиза.
Кольо Тонев Именов - строителен инженер, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Константин Атанасов Минков - автомобили и трактори - ремонт и поддръжка, съдебна автотехническа експертиза.
Костадин Иванов Генев - финанси, машини и съоръжения, инженерно-технически експертизи.
Костадин Тодоров Севрийски - строителен техник, строителство и архитектура, съдебна строителнотехническа експертиза.
Красимир Георгиев Панов - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Красимир Колев Дончев - инженер ПГС, строителнотехническа експертиза, инженер-конструктор.
Красин Димитров Цеков - транспортно строителство, съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Кремена Пейкова Манова - строителен инженер, конструктор, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството.
Кръстан Борисов Самарджиев - автоматизация на производството.
Кръстьо Атанасов Несторов - машинен инженер.
Лиляна Райчева Белчинова-Терзиева - строителен инженер ПГС, инженерно-технически, строителнотехнически експертизи.
Лусия Йосифова Кесова - патенти, изобретения и полезни модели.
Любенка Иванова Стоянова - геодезия и картография, специалист-геодезист, кадастър и регулации.
Любка Иванова Шопова - съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строителнотехническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов - инженер по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, автотехнически експертизи; съдебни инженерно-технически експертизи.
Любомир Антонов Деников - компютърни системи, компютърно-техническа експертиза.
Любомир Панайотов Костов - електрически централи, мрежи и системи, инженерно-технически експертизи.
Любомир Радославов Славчев - транспортно строителство, строителство на сгради и съоръжения, строителнотехническа, инженерно-технологична експертиза, строителство и проектиране на всякаква пътна инфраструктура, на сгради и съоръжения, технология и организация на строителството, строителен и инвеститорски контрол, текущ контрол и зимно поддържане, (ISO) в строителството и др.
Людмила Методиева Ангелова-Цанова - архитект, инженерно-техническа, инженерно-технологична и строителнотехническа експертиза.
Людмила Христова Лендрова-Енева - строителен инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строителнотехническа експертиза; технология на строителното производство.
Малин Атанасов Калеников - геодезия и картография - средно образование, геодезия и картография.
Маргарита Розалинова Салчева - геодезия, фотограметрия и картография, експертизи, свързани с кадастър и регулация.
Мариана Петрова Боянова - строителен инженер ВиК, проектиране и ценообразуване в строителството - ВиК.
Марийка Апостолова Георгиева - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза.
Мария Борисова Рускова - строителен техник, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Мария Кирилова Тодорова - инженер-геодезист, инженерно-техническа експертиза.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова - мебелен инженер, инженерно-техническа експертиза.
Мария Петрова Михайлова - строителство и архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Маруся Николаева Марина - строителен инженер, специалност "Пътно строителство"; проектиране и строителство на улици, пътища, пътна инфраструктура, организация на движението, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза.
Мая Христева Янакиева - агроном, строителство и архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Методи Найчев Консулов - инженер, инженерно-технически, компютърно-технически експертизи.
Минчо Николов Минев - електрически машини и апарати, съдебни инженерно-технически и инженерно-технологически експертизи по въпроси на електроенергетиката, електробезопасността, топлоенергетиката и водоснабдяването.
Михаил Владимиров Харковски - машинен инженер, ДВГ, автомобили, трактори, земеделска техника, горска техника, пътностроителна техника, експертизи по ПТП.
Недка Петкова Стефанова - строителен техник, геодезист, инженерно-техническа експертиза.
Недялко Рашков Рашков - пожарна безопасност.
Нейко Гаврилов Ангелов - технолог на самолето- и вертолетостроенето.
Нели Иванова Сотирова - автоматизация на производството.
Нелияна Илиева Иванова - електроснабдяване и ел. обзавеждане, инженерно-технически експертизи.
Никола Иванов Кирин - архитект, строителнотехническа експертиза.
Никола Райчев Бадев - земеустройство.
Николай Запрянов Писанов - противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
Николай Стоянов Сотиров - инженер-геодезист, инженерно-техническа експертиза.
Николай Танев Николов - геодезия, кадастър и устройствени планове, инженер-земеустроител.
Нина Ганчева Демирева-Иванова - инженер по промишлено и гражданско строителство, експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване за енергийна ефективност на сгради.
Онник Харутюн Таракчиян - изчислителна техника, компютърнотехническа експертиза.
Панайот Йонков Чепилски - пожарна и аварийна безопасност, противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
Параскева Димитрова Миленкова - архитект, съдебна строителнотехническа експертиза.
Пенка Желязкова Цакова - инженер по промишлено и гражданско строителство, съдебна строителнотехническа експертиза, инженерно-технически експертизи.
Петка Георгиева Ангелова - архитект, строителнотехническа експертиза.
Петко Динчев Тороманов - инженер-технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика - управление на промишлеността, съдебни инженерно-технологични експертизи.
Петко Енев Митев - специалист ПГС - конструкции, инженерно-технически експертизи.
Петко Койчев Семов - машинен инженер, инженер ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Петър Любенов Равелов - съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Петя Иванова Златкова - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза.
Пеша Станчева Тодорова - техник - геодезия, картография и мелиорации, инженерно-техническа експертиза.
Пламен Димитров Гърбов - военен инженер по технология на строителството, инженерно-техническа и строителнотехническа експертиза.
Пламен Желев Желев - строителен инженер, ПГС, профил конструкции, съдебна строителнотехническа експертиза.
Пламен Иванов Кривошапков - инженер ПГС, конструкции на сгради и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Пламен Стефанов Петров - машинен инженер, съдебни инженерно-технически, автотехнически, инженерно-технологични експертизи.
Поля Петрова Любенова - строителен инженер, инженерно-техническа експертиза.
Ради Христов Ганев - техника и технология на взривните работи, съдебна взривотехническа експертиза; техника и технология на взривните работи; взривни вещества, съдебна пожаротехническа експертиза; съдебна експертиза по бойни припаси и въоръжение, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.
Радка Ангелова Палазова - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Радка Станилова Димитрова - двигатели с вътрешно горене, автотехническа експертиза.
Радко Стоянов Калапанков - счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности, строителнотехническа експертиза.
Райна Борисова Паунова - строителен инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Росица Славчева Манова - съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.
Румен Любенов Мишков - автоматизация на производството.
Румен Николов Лемберов - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството.
Румен Николов Спасов - ПГС, инженерно-технически експертизи.
Румяна Ангелова Иванова-Николова - архитект, инженерно-техническа експертиза.
Румяна Богданова Кирова - инженер по транспортно строителство, съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза - транспортна инфраструктура и комуникации; цени и ценообразуване в строителството.
Румяна Тодорова Бъчварова - технология на машиностроенето, икономика на промишлеността, инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Румяна Христова Славкова - инженер металург (черни метали); икономика на промишлеността, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Светлин Емилов Уручев - строителство на сгради и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза.
Светослав Иванов Фъсов - архитект, строителнотехническа експертиза.
Свилен Николов Пешев - инженер по пътно строителство, инженерно-техническа експертиза.
Северина Тихомирова Батинкова - строителен техникум, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза, геодезия, кадастър и регулация, кадастрални и регулационни планове; специалист по ПУП, ПЗР, ЗУТ.
Серьожа Лазаров Даскалов - ДВГ, автотехнически експертизи на ПТП.
Снежанка Георгиева Боцева - строителен инженер, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ставри Анастасов Бакалов - транспортна техника и технологии, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Станимир Михайлов Карапетков - инженер-механик, идентификация на ПТП, биомеханика, инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Стела Цонева Божинова - строителен инженер ПГС, инженерно-техническа експертиза.
Стефан Каменов Мутафчиев - организация и управление на транспорта; машиностроителни технологии и производствена техника, съдебна инженерно-техническа, автотехническа, инженерно-технологична експертиза.
Стефан Петров Жеков - строителен инженер ПГС, съдебна строителнотехническа експертиза.
Стефка Стойчева Караманова - архитект, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза.
Стоичко Дойчев Дойчев - магистър ДВГ, разузнавач (експертно-криминалистическа дейност) към Факултет "Полиция", автотехнически експертизи.
Стоян Димитров Мишинев - комуникационна техника и технологии.
Стоян Кирков Кирков - инженер ВиК, съдебна инженерно-техническа, съдебна строителнотехническа експертиза - външни улични ВиК мрежи и съоръжения, помпени станции, хидрофори, конструктивна част към тях, сградни ВиК инсталации, пожарозащитни водни спринклерни и дренчерни системи.
Стоян Манов Стоянов - инженер-геодезист, кадастър, устройствени планове, геодезично проектиране.
Стоян Тодоров Василиев - архитект, съдебна строителнотехническа експертиза.
Таня Стоянова Бачовска - машинен инженер, инженерно-технически експертизи; строителнотехнически експертизи.
Татяна Александрова Яръмова - инженер ПГС, съдебна строителнотехническа експертиза, инженерно-технически експертизи.
Теменужка Димова Грозева - строителен инженер по хидромелиоративно строителство, инженерно-техническа експертиза.
Теменужка Иванова Узунова - строителен техник, инженерно-техническа експертиза.
Тихомир Недев Георгиев - инженер-геодезист, съдебна инженерно- техническа експертиза.
Тодор Емилов Калев - автомобилен транспорт - трактори и кари; финанси, съдебна автотехническа експертиза.
Тодор Кръстев Златков - инженер ПГС, технологични експертизи по ЗТСУ, ДРА, строително-конструктивни експертизи.
Тодор Павлов Павлов - каростроене и автотранспортна техника, инженерно-техническа, автотехническа и инженерно-технологична експертиза.
Трендафил Недялков Новаков - машинен инженер, автотехнически експертизи.
Филип Николов Чукалов - каростроене и автотранспортна техника, автотехнически експертизи.
Христина Йорданова Христозова - архитект, инженерно-технически, строителнотехнически експертизи.
Христо Аргиров Ставрев - военен инженер по експлоатация на авиационна техника и технологии.
Христо Георгиев Полонов - инженер ПГС, инженерно-техническа експертиза.
Христо Иванов Рендаков - геодезия, картография, кадастър и регулация, инженерна геодезия, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Чавдар Илиев Косев - инженер-земеустроител.
Янка Николова Ранделова - промишлено и гражданско строителство - конструкции, инженерно-технически експертизи.
Янна Колева Петрова-Шопова - геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-техническа експертиза.
 
 
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
Атанас Костов Атанасов - технология на каучука и пластмасите, инженер-химик, съдебно-екологична експертиза, екологично законодателство - ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ.
Георги Стефанов Голев - горско стопанство, съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-екологична експертиза.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова - биолог; екология, опазване на околната среда, съдебно-ботаническа, съдебно-зоологическа, съдебно-микробиологична, съдебно-ентомологична, съдебно-екологична експертиза, екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви.
Маринка Йорданова Веселинова - агроном - лозаро-градинар, счетоводител; съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство; съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза в селското стопанство; съдебно-ентомологична експертиза в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство.
Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, съдебно-биологични експертизи.
 
 
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Виолета Викторова Николова - технолог по тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, касаещи тютюна и тютюневите изделия.
Георги Костадинов Мандов - инженер-химик, съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза.
Иван Тодоров Станчев - икономика на интелектуалната собственост, банково дело и интелектуална собственост.
Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, съдебно-химическа експертиза.
Милена Йорданова Стойчева - съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза.
Николай Петков Николов - технолог по тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, касаещи тютюна и тютюневите изделия.
Пенчо Иванов Кирилов - химик, съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза.
Петра Лозарова Недева - инженер-химик; медицинска радиационна физика и техника, съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза.
Ради Христов Ганев - техника и технология на взривните работи, експертизи на материали, вещества и изделия, физико-химическа експертиза, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.
Стоян Илиев Бонев - съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза.
 
 
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Валентина Тодорова Тончева - ветеринарен лекар, съдебни ветеринарномедицински експертизи, инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия.
Васил Илиев Михов - полевъдство, специализация по селекция и производство на лозови, овощни, зеленчукови, житни и др., съдебна агротехническа експертиза.
Димитър Иванов Трънгалов - агроном, съдебна агротехническа експертиза.
Донка Нанова Ватева - полевъдство.
Йорданка Запрянова Атанасова - съдебно-икономически експертизи, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство, селскостопански експертизи в раздел "Растениевъдство", аграрикономика, агрономически експертизи.
Любомир Алексиев Баталов - инженер по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, съдебни селскостопански експертизи.
Мария Иванова Мънгова - технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, съдебна физико-химична и биохимична експертиза на зърното, зърнени партиди, продуктите от преработката (брашно, грис, трици) и тяхното съхранение.
Марчо Стоянов Дулев - ветеринарен лекар, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Мая Сергеева Тимофеева - растителна защита.
Никола Стефанов Кирков - лозаро-градинарство, съдебна агротехническа експертиза.
Николай Симеонов Кисьов - промишлено рибарство, рибарство и аквакултури.
Таня Славчева Попова - агроном - лозаро-градинар; счетоводство и контрол, съдебна агротехническа експертиза, касаеща тютюна и тютюневите изделия.
Тихомир Петров Трендафилов - ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Цветана Димитрова Гогалчева - агроном, съдебна агротехническа експертиза.
Цветанка Хараланова Ковачева - агроном, съдебна агротехническа експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев - агроинженерство - агроекология; външно и вътрешно озеленяване; икономика, съдебна агротехническа експертиза и агроекология.
 
 
9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
Бистра Ангелова Колева - археолог.
Веселин Иванов Василев - музикална педагогика.
Жени Ангелова Танкова - археолог.
Иво Симеонов Топалилов - археолог.
Костадин Атанасов Кисьов - археология и нумизматика.
Креса Стоянова Злачева - историк, оценител на културни ценности.
Мая Мартинова Кютова - археолог.
Славка Стефанова Чернева - антично изкуство.
 
 
10. Клас "Оценителни експертизи"
 
Ана Аристиева Корбетова - оценка на стопанско имущество.
Ана Савова Зайкова - строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Антон Тенев Нончев - инженер промишлено и гражданско строителство, оценки на строителни обекти и имоти.
Атанас Костадинов Костадинов - инженер по електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Блага Романова Димитрова - счетоводство и анализ, оценки на недвижими имоти.
Борис Кирилов Гиздаков - оценител на недвижими имоти.
Боряна Константинова Неделчева - оценка на недвижими имоти.
Ваня Георгиева Ризова - счетоводство и анализ, макроикономика, оценител на недвижими имоти.
Васил Николов Узунов - експертизи по управление на недвижими имоти, изготвяне на експертни оценки на недвижими имоти.
Василка Тенева Станева - инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вела Ботева Именова - строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Величка Василева Христозова - строителен техник, оценки на недвижими имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Величка Георгиева Кушева - строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Венцислав Борисов Ненов - строителен техник, пазарни оценки на движимо имущество.
Веса Костадинова Ризова - строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, определяне на наеми.
Веселина Борисова Запрянова - инженер ПГС, финансист-счетоводител, оценки на материални активи, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Виолета Тодорова Хаджиева - ПГС, оценка на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов - транспортна техника и технологии, оценки на автомобили, кари и щети по тях.
Георги Иванов Генов - ДВГ, оценки на строително-монтажни машини, автомобили и съоръжения.
Георги Николов Камбуров - земеустройство, оценка на земеделски земи и недвижими имоти.
Георги Христозов Христозов - геодезист, оценки на недвижими имоти, определяне наемни цени за тях.
Даниела Ангелова Брущилска - оценка на недвижими имоти.
Диляна Недялкова Танева - оценки на недвижими имоти.
Димитрийка Иванова Маринова - строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Димитър Ботев Спасов - макроикономика, оценител на недвижими имоти.
Димитър Желев Димитров - машинна обработка на икономическата информация, изготвяне на пазарни оценки на движими вещи и недвижими имоти.
Димитър Иванов Трънгалов - агроном, оценка на земеделски земи, трайни насаждения и подобренията в тях.
Елена Георгиева Димитрова - оценител.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова - биолог; екология, опазване на околната среда, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви.
Желязка Петрова Заркова - лозаро-градинарство, оценка на земеделска земя.
Запрянка Дякова Райчева - машинен инженер, оценка на машини и съоръжения на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти, автоматизация на дискретното производство.
Иван Кирилов Шопов - строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Иван Николов Иванов - топлинна и масообменна техника; икономика и управление на патентно-лицензионна дейност, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост, представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република България.
Иван Тодоров Демерджиев - икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Иванка Стоева Генова - счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитектура, оценка на имоти и определяне на наеми, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Илия Иванов Въчонов - геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, наеми, наемни цени на недвижими имоти, аренди на земеделски земи и др.
Йордан Василев Кондов - организация на производство и управление в промишлеността, съдебно-икономически експертизи, оценка на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания, земеделски земи; съдебно-стокови експертизи.
Йорданка Боянова Йорданова - геодезия и картография, оценка на недвижими имоти - земеделски земи.
Йорданка Димитрова Ангелова - строителен инженер, оценки на недвижими имоти и движими вещи и търговски дружества и вземания.
Йорданка Запрянова Атанасова - оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Кина Кръстева Иванова - счетоводна отчетност, оценка на недвижими имоти, на цели предприятия и земеделски земи.
Кольо Тонев Именов - строителен инженер, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Костадин Иванов Генев - финанси, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания.
Красин Димитров Цеков - транспортно строителство, оценител на недвижими имоти.
Кремена Пейкова Манова - строителен инженер, конструктор, цени и ценообразуване в строителството, пазарни оценки на недвижими имоти.
Креса Стоянова Злачева - историк, оценител на културни ценности.
Кръстьо Атанасов Несторов - оценител на машини и съоръжения.
Лиляна Йорданова Христева - икономика и мениджмънт, стоково-оценъчни експертизи.
Лиляна Райчева Белчинова-Терзиева - строителен инженер ПГС, пазарни оценки на недвижими имоти, ценообразуване в строителството.
Лора Руменова Агопян - цени и ценообразуване, оценител на недвижими имоти, цени и ценообразуване.
Любка Иванова Шопова - оценител на недвижими имоти.
Людмила Христова Лендрова-Енева - строителен инженер ПГС - конструкции, оценка на недвижими имоти и наемни цени на имоти; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи; оценка на машини и съоръжения и наемни цени на машини.
Мариана Димова Ангелова - маркетинг и планиране; икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, предприятия, машини и съоръжения и други активи; оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Марийка Апостолова Георгиева - строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Маринка Йорданова Веселинова - агроном - лозаро-градинар, счетоводител; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Мария Борисова Рускова - строителен техник; оценител на недвижими имоти.
Мария Петрова Михайлова - строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи.
Мая Христева Янакиева - агроном, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Милка Енчева Енева - икономика, оценка на недвижими имоти и наемни цени на имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи; оценка на машини и съоръжения и наемни цени на машини.
Надка Колева Цинигарова - строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти, оценки на земеделски земи и трайни насаждения, оценки на търговски предприятия и вземания.
Надя Ангелова Стефанова - инженер-геодезист, оценки на недвижими имоти.
Нелияна Илиева Иванова - електроснабдяване и ел. обзавеждане, оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата промишленост.
Николай Стоянов Сотиров - инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.
Петко Динчев Тороманов - инженер-технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика - управление на промишлеността, оценка на нематериални дълготрайни активи и машини.
Петя Иванова Златкова - строителен техник, оценки на недвижими имоти.
Пламен Желев Желев - строителен инженер, ПГС, профил конструкции, оценки на недвижими имоти и наеми.
Пламен Иванов Кривошапков - инженер ПГС, конструкции на сгради и съоръжения, оценки на недвижими имоти и определяне на наеми.
Пламен Николов Краевски - стопанско управление, оценка на всякакво имущество.
Ради Христов Ганев - техника и технология на взривните работи, оценителна експертиза на бойни припаси и въоръжение, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.
Радка Ангелова Палазова - строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Радко Стоянов Калапанков - счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности, оценка на земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Николова Генчева - счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти.
Росица Славчева Манова - оценител на недвижими имоти.
Румен Николов Лемберов - строителен инженер, оценител на недвижими имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Румяна Ангелова Иванова-Николова - архитект, оценител на недвижими имоти.
Румяна Богданова Кирова - инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти и наем; оценка на цели предприятия; цени и ценообразуване в строителството.
Румяна Христова Славкова - инженер-металург (черни метали); икономика на промишлеността, оценки на недвижими имоти, цели предприятия и земеделски земи.
Светлин Емилов Уручев - строителство на сгради и съоръжения, съдебна експертиза за оценка на недвижими имоти.
Станимира Петрова Сакутска - счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия, оценки на недвижими имоти, оценки на машини и съоръжения.
Стефан Петров Жеков - строителен инженер ПГС, оценка на недвижими имоти.
Стефан Савов Варнев - инженер ДВГ, оценка на дълготрайни материални активи, на машини, съоръжения и автомобили.
Сукиас Онник Дердерян - инженер - телекомуникационна техника, радиоелектронни устройства, оценител на недвижими имоти и наеми.
Таня Стоянова Бачовска - машинен инженер, оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, на машини и съоръжения.
Тодор Кръстев Златков - инженер промишлено и гражданско строителство, оценки на сгради, жилища и имоти.
Филип Николов Чукалов - каростроене и автотранспортна техника, автооценъчни експертизи.
Цветанка Хараланова Ковачева - агроном, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Чавдар Симеонов Пантев - агроинженерство - агроекология; външно и вътрешно озеленяване; икономика, оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и подобренията върху тях.
 
 
11. Клас "Други съдебни експертизи"
 
Атанас Костадинов Костадинов - инженер по електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Валентин Ивайлов Стоянов - експерт ЗБУТ, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност в строителството.
Ваньо Кирилов Сугарев - експлоатация на жп транспорт.
Ваня Ганчева Русева - технология на биопрепарати, витамини и дрожди, съдебна експертиза за технология на производството на комбинирани фуражи, технология на зърносъхранение, анализ на риска и изготвяне и проверка на НАСРР системи.
Вартан Таквор Апрахамян - студена обработка, златар, специалист по благородни метали и камъни.
Гергана Иванова Каукова - технология на виното и пивото.
Евгения Иванова Ацалова - обществено хранене и хранителни продукти.
Иван Николов Иванов - топлинна и масообменна техника; икономика и управление на патентно-лицензионна дейност; съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи, експертизи в областта на промишления дизайн, авторско право, представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република България.
Ивайло Георгиев Йотков - биолог-еколог, екология и опазване на околната среда, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство.
Калинка Илиева Илиева - електротехника, електротехническа експертиза.
Красимира Василева Вътева - славянска филология, съдебна педагогическа експертиза.
Маргарита Иванова Добрева - текстил, трикотаж и плетачество, текстил и плетиво.
Мария Руменова Попова - инженер-технолог по "Технология на млякото и млечните продукти", технология на микробиологичните и ферментационните продукти.
Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, молекулярно-генетична идентификация и определяне произхода на животни и пола на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; експертиза по писм.
Мишо Иванов Мацанков - електротехника, електротехническа експертиза.
Моник Оник Кюркчиян - патентно право, автоматизация на производството, оценител на нематериални активи.
Натали Ивановна Кънева - технология на микробиологични и ферментационни продукти; други.
Наталия Феодорова Дрешер - технология на растителните мазнини и етеричните масла.
Недялка Петрова Гарова - сурдопедагог.
Недялка Томова Пенчева - патентен специалист, патентен специалист по търговски марки, промишлен дизайни, патенти, лицензии; художествени произведения, оценител на нематериални активи.
Теньо Николов Манолов - счетоводство и контрол, контрол и управление на проекти с финансиране от оперативни програми и други фондове.
Цветелин Кирилов Иванов - митнически режими и процедури, мерки на търговската политика "Инкотермс 2000".
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 16 от 17.02.2017 г. на ДВ
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив - 2017 година