СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ПЛЕВЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ПЛЕВЕН, ЗА 2023 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Плевен. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

https://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (АКТУАЛИЗИРАН ПО ЧЛ. 402, АЛ. 2 ЗСВ) ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ПЛЕВЕН, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ПЛЕВЕН, ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.10 от 31 Януари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт (актуализиран по чл. 402, ал. 2 ЗСВ) за съдебния район на Окръжния съд – Плевен, и Административния съд – Плевен, за 2023 г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Милен Димитров Михайлов, графически, дактилоскопни, технически, балистични.
Цветан Маринов Цветанов, графически, почеркови-графически, техническо изследване на документи.
Генади Николов Георгиев, съдебно-почеркови, техническо изследване на документи.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, графични, технически, балистични.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, технически, балистични и трасологични.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистични и трасологични.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, балистични и трасологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Пламен Петров Михайлов, графологични, дактилоскопни, технически, балистични, трасологични.
1.2. Трасологични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически, дактилоскопни, технически, балистични.
Цветан Маринов Цветанов, графически, почеркови-графически, техническо изследване на документи.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, графични, технически, балистични.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, технически, балистични и трасологични.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистични и трасологични.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, балистични и трасологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Пламен Петров Михайлов, графологични, дактилоскопни, технически, балистични, трасологични.
Христо Тодоров Тодоров, трасологични.
Михаил Димитров Георгиев, трасологични, дактилоскопни.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически, дактилоскопни, технически, балистични.
Цветан Маринов Цветанов, графически, почеркови-графически, техническо изследване на документи.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, графични, технически, балистични.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, технически, балистични и трасологични.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистични и трасологични.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, балистични и трасологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Пламен Петров Михайлов, графологични, дактилоскопни, технически, балистични, трасологични.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически, дактилоскопни, технически, балистични.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, графични, технически, балистични.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, технически, балистични и трасологични.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистични и трасологични.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, балистични и трасологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Пламен Петров Михайлов, графологични, дактилоскопни, технически, балистични, трасологични.
Наталия Цветолюбова Николова, дактилоскопни.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Иваничка Евлогиева Пецова, химически, експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.
Нина Крумова Кунова, химически, физико-химически, експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Пенко Николов Тотев, съдебна медицина.
Д-р Пламен Димитров Доровски, съдебна медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна медицина.
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна медицина.
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна медицина.
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна медицина.
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна медицина.
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна медицина.
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна медицина.
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Д-р Иванка Илиева Велева, психиатър.
Д-р Пламен Михайлов Гарвански, психиатър.
Д-р Петранка Георгиева Чумпалова, психиатър.
Д-р Георги Костадинов Георгиев, психиатър.
Д-р Кунка Борисова Никифорова, психиатър.
Д-р Пламен Любенов Попов, психиатър.
Д-р Иво Иванов Нацов, психиатър.
Д-р Александър Ангелов Тодоров, психиатър.
Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, психиатър.
Д-р Елисавета Владимирова Кръстева, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Катя Наскова Илиева, психолог.
Галина Върбенова Йорданова, психолог.
Ралица Веселинова Койчева, психолог.
Бистра Валентинова Бунева, психолог.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, психолог.
Галя Здравкова Кръстева, психолог, социална психология.
Стела Добрева Михайлова-Илиева, психолог.
Поля Владимирова Царска, Плевен, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Анна Пламенова Инкова, психолог.
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Д-р Иво Иванов Нацов, психиатър.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, психолог.
Д-р Александър Ангелов Тодоров, психиатър.
Стела Добрева Михайлова-Илиева, психолог.
Поля Владимирова Царска, Плевен, психолог.
Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, психиатър.
Д-р Пламен Любенов Попов, психиатър.
Д-р Елисавета Владимирова Кръстева, психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Михаил Кръстев Венев, Плевен, психолог.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Д-р Александър Ангелов Тодоров, психиатър.
Стела Добрева Михайлова-Илиева, психолог.
Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, психиатър.
Д-р Пламен Любенов Попов, психиатър.
Д-р Елисавета Владимирова Кръстева, психиатър.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Данаил Петров Пацовски, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Силвия Цветкова Бръмчийска, икономист-счетоводител, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия.
Мито Борисов Митов, икономист-счетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, икономист-счетоводител, счетоводство и одит в публичния сектор.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Димитрина Петрова Христова, икономист-счетоводител.
Бисерка Георгиева Атанасова, икономист, икономика и управление на промишлеността.
Ваня Ангелова Винчева, икономист-счетоводител.
Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Виржиния Богданова Върбанова, икономист-счетоводител.
Петър Кирилов Ватев, икономист-счетоводител.
Петър Конов Великов, икономист-счетоводител.
Теодора Цанкова Илиева, икономист-счетоводител.
Димитринка Гергова Белчева, икономист, управление и планиране.
Теодор Михайлов Димитров, икономист-счетоводител.
Юлка Димитрова Точева, икономист-счетоводител.
Петко Христов Владов, икономист-счетоводител, оценител на предприятия.
Христина Христова Бешева, икономист-счетоводител.
Ваня Иванова Чокоева-Колева, икономист-счетоводител.
Валентина Димитрова Петрунова, икономист – системен организатор.
Валентина Николова Петракиева, икономист.
Анна Тодорова Кирилова, икономист-счетоводител – финансист.
Бойка Маринова Александрова, икономист-счетоводител.
Кирилка Илиева Ачева, икономист, финансов контрол.
Грета Петрова Тотева, икономист – маркетинг и мениджмънт.
Марияна Петрова Тотева-Илиева, икономист-счетоводител.
Христина Ангелова Алексиева, икономист-счетоводител.
Герасим Веселинов Георгиев, икономист-счетоводител.
Любка Николова Костова, икономист, вътрешен одит в публичния сектор.
Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Гинка Петрова Григорова, икономист-финансист.
Галина Христова Карамфилова, икономист – организация на труда.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финансист, експерт-счетоводител.
Радослав Василев Хицовски, икономист-счетоводител.
Георги Генов Атанасов, агроикономист, експерт-счетоводител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист – финанси и банково дело.
Георги Генов Атанасов, агроикономист, експерт-счетоводител.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.
Красимира Славова Христова, икономист-финансист, счетоводител.
Илиян Младенов Иванов, икономист-счетоводител, вътрешен одитор на системи и качество.
Поля Цветанова Михайлова, икономист-счетоводител.
Ивайло Георгиев Иванов, икономист-счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Христо Иванов Христов, икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата, финансово-икономически анализ на фирма.
Валери Георгиев Илиев, икономист-счетоводител, финансов мениджмънт.
Марияна Йорданова Георгиева, икономист-финансист, сертификат за вътрешни одитори на системи за управление на качеството.
Венелина Димитрова Габровска, икономист-счетоводител, икономика и управление на селското стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор.
Лилия Асенова Николова, икономист-счетоводител.
Людмила Иванова Няголова, икономист.
Станимир Георгиев Стайков, икономист-финансист.
Милка Янчева Георгиева, икономист-финансист.
Боряна Йотова Иванова, икономист – счетоводна отчетност, експерт – пенсионно осигуряване.
Светлана Милкова Попова, Плевен, икономист, оценка на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти.
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Силвия Цветкова Бръмчийска, икономист-счетоводител, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия.
Силвия Георгиева Григорова, икономика на промишлеността.
Мариана Цветанова Петрова-Елисеева, икономист-финансист.
Красимир Николов Панайотов, икономист-финансист, анализ на стопанската дейност.
Милка Тачева Нелкова, икономист-финансист.
Кремена Тодорова Върбова, икономика и управление на селското стопанство, агроикономист, организация и управление на бизнеса и управленска отчетност.
Радка Генова Георгиева-Асенова, икономист-агроикономист, банково дело.
Светлана Милкова Попова, икономист, оценка на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти.
Георги Пъшев Георгиев, икономист-финансист.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.
Милен Стефчов Митков, икономист – застраховане и социално дело, международно застраховане и застрахователно право, застрахователен мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експертиза на камиони и автобуси, финанси и кредит, парично обращение.
Маргарита Тодорова Давидова, икономист-финансист, банково дело.
Любка Николова Костова, икономист, вътрешен одит в публичния сектор.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Бисерка Георгиева Атанасова, икономист, икономика и управление на промишлеността.
Петър Конов Великов, икономист-счетоводител.
Анна Тодорова Кирилова, икономист-счетоводител – финансист.
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител.
Гинка Петрова Григорова, икономист-финансист.
Галина Христова Карамфилова, икономист – организация на труда.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финансист, експерт-счетоводител.
Радослав Василев Хицовски, икономист-счетоводител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист – финанси и банково дело.
Пламен Илиев Илиев, икономист – счетоводител, финанси, мениджмънт.
Георги Генов Атанасов, агроикономист, експерт-счетоводител.
Красимира Славова Христова, икономист-финансист, счетоводител.
Мирослав Борисов Петков, икономист-финансист.
Илиян Младенов Иванов, икономист-счетоводител, вътрешен одитор на системи и качество.
Ивайло Георгиев Иванов, икономист-счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Христо Иванов Христов, икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата, финансово-икономически анализ на фирма.
Валери Георгиев Илиев, икономист-счетоводител, финансов мениджмънт.
Маргарита Иванова Цоцова, икономист – организация на производството и управление в промишлеността.
Марияна Йорданова Георгиева, икономист-финансист, сертификат за вътрешни одитори на системи за управление на качеството.
Венелина Димитрова Габровска, икономист-счетоводител, икономика и управление на селското стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор.
Людмила Иванова Няголова, икономист.
Станимир Георгиев Стайков, икономист-финансист.
Милка Янчева Георгиева, икономист-финансист.
Христо Иванов Херувимов, икономист-финансист, оценка на машини и съоръжения.
Албена Иванова Трифонова, икономист-стоковед.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Силвия Цветкова Бръмчийска, икономист-счетоводител, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия.
Надка Петрова Йорданова, икономист-финансист, оценка на оборотни и дълготрайни материални активи.
Петя Веселинова Петрова-Трънска, икономист, оценка на активи и пасиви.
Марияна Трифонова Фитева, икономист-финансист, експерт-оценител недвижими имоти и земеделски земи, машини, съоръжения и активи.
Анелин Илиев Славейков, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.
Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Александър Филипов Филипов, насаждения, оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител.
Мирослав Стефанов Ковачев, икономист-мениджър, оценки на недвижими имоти.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финансист, експерт-счетоводител.
Радослав Василев Хицовски, икономист-счетоводител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист – финанси и банково дело.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.
Илиян Младенов Иванов, икономист-счетоводител, вътрешен одитор на системи и качество.
Ивайло Георгиев Иванов, икономист-счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Христо Иванов Христов, икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата, финансово-икономически анализ на фирма.
Валери Георгиев Илиев, икономист-счетоводител, финансов мениджмънт.
Виржиния Богданова Върбанова, икономист-счетоводител.
Веселина Трифонова Върбанова, математика, информационни технологии, оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Петя Тодорова Станчева, икономист-финансист.
Венелина Димитрова Габровска, икономист-счетоводител, икономика и управление на селското стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор.
Станимир Георгиев Стайков, икономист-финансист.
Милка Янчева Георгиева, икономист-финансист.
Милен Стефчов Митков, икономист – застраховане и социално дело, международно застраховане и застрахователно право, застрахователен мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експертиза на камиони и автобуси, финанси и кредит, парично обращение.
Илиян Радков Атанасов, икономист-финансист.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Николай Иванов Дамяновски, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Ирена Борисова Евстатиева, инженер – хидрология, инженерна геология.
Емил Богданов Цветков, машинен инженер – селскостопанска техника, оценка на машини и съоръжения.
Симеон Петров Михайлов, електроинженер, оценител на машини и съоръжения.
Силвия Христова Спирова, инженер – електроника и автоматика, икономист – организатор в индустриална фирма.
Теменужка Димитрова Тренчева, строителен инженер, строителен надзор, проектиране на строителни конструкции, оценител на недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи.
Поля Петрова Димитрова, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Цветан Трифонов Наумов, електроинженер.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сондиране.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат за енергийна ефективност, оценка на машини и съоръжения.
Красимир Иванов Братанов, инженер – технология на металите.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Анатоли Георгиев Атанасов, инженер по горско стопанство, оценка на поземлени имоти в горски територии.
Анета Иванова Йорданова, електроинженер.
Александър Петев Пъшев, технология и управление на транспорта.
Тихомир Василев Мачев, инженер – изчислителна техника.
Росен Александров Александров, машинен инженер, компютърни системи и технологии.
Йоланда Георгиева Спасова, машинен инженер – селскостопанска техника.
Никола Милчев Явашев, електроинженер – радиотехника.
Красимир Любенов Златев, машинен инженер, удостоверение за отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника.
Димитър Петров Добриков, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценка на машини и съоръжения.
Лазар Енчев Лазаров, архитект, лицензиран оценител на недвижими имоти, делба на поземлени имоти и сгради, градоустройство.
Ивайло Славчев Стаменов, инженер – ВиК, мрежи и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Николай Иванов Дамяновски, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Маринов, инженер по експлоатация и ремонт на автомобили.
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат за енергийна ефективност, оценка на машини и съоръжения.
Величко Кръстев Първанов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, селското стопанство, трикотажната и шивашката промишленост.
Капка Николова Радева-Георгиева, инженер – двигатели с вътрешно горене, сертификат оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Емил Богданов Цветков, машинен инженер – селскостопанска техника, оценка на машини и съоръжения.
Александър Петев Пъшев, технология и управление на транспорта.
Иво Петев Георгиев, икономика и управление на търговията, експерт-оценител на МПС.
Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, експерт-оценител на недвижими земеделски земи, сертификат за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценка на машини и съоръжения.
Димитър Петров Добриков, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценка на машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Ирена Борисова Евстатиева, инженер – хидрология, инженерна геология.
Беатриче Кирилова Зашева, инженер – механична технология на дървесината, оценител на земеделски земи.
Красимир Иванов Братанов, инженер – технология на металите.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Ваня Петкова Дочева, строителен инженер по хидротехническо строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сондиране.
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Таня Ангелова Илиева, машинен инженер.
Росен Александров Александров, машинен инженер, компютърни системи и технологии.
Цветомир Илиев Ценов, транспортна техника и технологии, съдебна автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Ксения Георгиева Тончева, инженер по електроника и автоматика.
Веселина Трифонова Върбанова, математика, информационни технологии, оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Елка Любенова Ангелова, инженер – компютърна техника.
Тихомир Василев Мачев, инженер – изчислителна техника.
Росен Александров Александров, машинен инженер, компютърни системи и технологии.
Бисер Александров Божиков, електроинженер, електронна техника и микроелектроника.
Ивайло Драгомиров Димитров, инженер по комуникации и технологии, компютърни системи и технологии.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Ирена Борисова Евстатиева, инженер – хидрология, инженерна геология.
Соня Николаева Андреева, строителен инженер.
Любомир Венелинов Стоянов, строителен инженер.
Николай Божидаров Касабов, архитект.
Цветан Любенов Георгиев, инженер-геолог и хидрогеолог.
Силвия Иванова Стефанова, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти.
Анелия Цонкова Петрова, промишлено и гражданско строителство.
Таня Тодорова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Галина Петкова Коларова, строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, оценка на недвижими имоти.
Валентина Тодорова Дикова, строителен инженер, конструкции на сгради и съоръжения.
Калинка Иванова Иванова, промишлено и гражданско строителство.
Иван Николаев Бозкоровайний, промишлено и гражданско строителство.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Зоя Георгиева Паскалева, инженер – промишлено и гражданско строителство, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Боряна Дикова Макавеева, строителен инженер, конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Петра Володиева Иванова, строителен инженер.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Ваня Петкова Дочева, строителен инженер по хидротехническо строителство.
Росица Лазарова Господинова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Росица Иванова Неделкина, строителен инженер – технология и механизация на строителството.
Майя Стефанова Савова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Таня Петкова Монева, архитект.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Пачко Иванов Пачков, строителен инженер, строителство и възстановяване на железни пътища, оценител на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Сергей Стоянов Миланов, инженер по водоснабдяване и канализация, пожарна безопасност – водно строителство, технически записки и графични материали.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Радослав Станев Стоянов, инженер – противопожарна техника и безопасност.
Здравко Велиянов Димитров, инженер – противопожарна техника и безопасност.
Анатолий Георгиев Димитров, инженер – противопожарна и аварийна безопасност.
Георги Станчев Станчев, инженер – противопожарна и аварийна безопасност.
Мариан Костадинов Ангелов, инженер – противопожарна и аварийна безопасност.
Борислав Стефанов Ангелов, инженер – противопожарна и аварийна безопасност.
Божидар Петров Василев, инженер – противопожарна и аварийна безопасност.
Николай Йорданов Николаев, инженер – противопожарна и аварийна безопасност.
Сергей Давидов Кушев, инженер – противопожарна и аварийна безопасност.
Радослав Мариус Стоенчев, инженер – противопожарна и аварийна безопасност.
Валери Йорданов Предов, инженер – противопожарна и аварийна безопасност.
Бойко Иванов Димитров, инженер – противопожарна и аварийна безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат за енергийна ефективност, оценка на машини и съоръжения.
Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, експерт-оценител на недвижими земеделски земи, сертификат за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценка на машини и съоръжения.
Поля Петрова Димитрова, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Зоя Георгиева Паскалева, инженер – промишлено и гражданско строителство, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Мирослав Цветанов Маршаков, инженер – електроенергетика и електрообзавеждане.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Иво Петев Георгиев, икономика и управление на търговията, експерт-оценител на МПС.
Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти.
Петър Стефанов Георгиев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения.
Евгений Алексиев Петров, автоексперт-оценител.
Петър Бориславов Жеков, автоексперт-оценител.
Милен Стефчов Митков, икономист – застраховане и социално дело, международно застраховане и застрахователно право, застрахователен мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експертиза на камиони и автобуси, финанси и кредит, парично обращение.
Емил Богданов Цветков, машинен инженер – селскостопанска техника, оценка на машини и съоръжения.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Людмил Василев Асенов, биолог, зоолог.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Весела Иванова Василева, инженер-химик, технология на биопроизводствата.
Мария Димитрова Дакова, инженер-химик, технология на органичен синтез и горива.
Михаил Цветков Маринов, инженер-химик, технология на полимери, текстил и кожи, контрол на качеството на течните горива.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, биохимик – клиничен химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Весела Иванова Василева, инженер-химик, технология на биопроизводствата.
Мария Димитрова Дакова, инженер-химик, технология на органичен синтез и горива.
Иваничка Евлогиева Пецова, химически, експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.
Нина Крумова Кунова, химически, физико-химически, експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.
Валерия Дончева Петрова-Атанасовска, инженер-химик, полиграфия, работа с газов хроматограф.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Иво Василев Вутов, ветеринарна медицина, опазване на околната среда.
Д-р Венелин Цветков Петков, ветеринарна медицина.
Д-р Данка Василева Крамолинска, ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител.
Петко Венков Пурчев, почвознание и агрохимия, оценител на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.
Петя Антимова Джилянова, агроном.
Ленка Христова Танева, агроном – растителна защита, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.
Ценка Евгения Калонкина, икономика и управление на селското стопанство, оценител земеделски земи и трайни насаждения.
Теодора Петрова Ангелова, агроном – растениевъдна продукция.

9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Капка Николова Радева-Георгиева, инженер – двигатели с вътрешно горене, сертификат – оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Галина Петкова Коларова, строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, оценка на недвижими имоти.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи.
Росица Лазарова Господинова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Ленка Христова Танева, агроном – растителна защита, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Анатоли Георгиев Атанасов, инженер по горско стопанство, оценка на поземлени имоти в горски територии.
Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, експерт-оценител на недвижими земеделски земи, сертификат за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценка на машини и съоръжения.
Петко Христов Владов, икономист-счетоводител, оценител на предприятия.
Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.
Светлана Милкова Попова, икономист, оценка на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти.
Марияна Трифонова Фитева, икономист-финансист, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, машини, съоръжения и активи.
Анелин Илиев Славейков, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.
Александър Филипов Филипов, насаждения, оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на интелектуалната собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.
Мирослав Стефанов Ковачев, икономист-мениджър, оценки на недвижими имоти.
Теменужка Димитрова Тренчева, строителен инженер, строителен надзор, проектиране на строителни конструкции, оценител на недвижими имоти.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Беатриче Кирилова Зашева, инженер – механична технология на дървесината, оценител на земеделски земи.
Силвия Иванова Стефанова, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти.
Таня Тодорова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Таня Петкова Монева, архитект.
Пачко Иванов Пачков, строителен инженер, строителство и възстановяване на железни пътища, оценител на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти.
Христо Иванов Христов, икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата, финансово-икономически анализ на фирма.
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и финансови вземания, машини и съоръжения.
Лазар Енчев Лазаров, лицензиран оценител на недвижими имоти, делба на поземлени имоти и сгради, градоустройство.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Петко Венков Пурчев, почвознание и агрохимия, оценител на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи.
Христо Иванов Христов, икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата, финансово-икономически анализ на фирма.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Николай Иванов Дамяновски, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Данаил Петров Пацовски, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи.
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат за енергийна ефективност, оценка на машини и съоръжения.
Галина Петкова Коларова, строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, оценка на недвижими имоти.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ленка Христова Танева, агроном – растителна защита, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, експерт-оценител на недвижими земеделски земи, сертификат за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценка на машини и съоръжения.
Пачко Иванов Пачков, строителен инженер, строителство и възстановяване на железни пътища, оценител на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия.
Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.
Милен Стефчов Митков, икономист – застраховане и социално дело, международно застраховане и застрахователно право, застрахователен мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експертиза на камиони и автобуси, финанси и кредит, парично обращение.
Марияна Трифонова Фитева, икономист-финансист, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, машини, съоръжения и активи.
Анелин Илиев Славейков, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.
Александър Филипов Филипов, насаждения, оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.
Симеон Петров Михайлов, електроинженер, оценител на машини и съоръжения.
Поля Петрова Димитрова, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Величко Кръстев Първанов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, селското стопанство, трикотажната и шивашката промишленост.
Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти.
Петър Стефанов Георгиев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения.
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и финансови вземания, машини и съоръжения.
Христо Иванов Херувимов, икономист-финансист, оценка на машини и съоръжения.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Петя Борисова Иванова, икономист-счетоводител, електроинженер, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Ценка Евгения Калонкина, икономика и управление на селското стопанство, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Петко Венков Пурчев, почвознание и агрохимия, оценител на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител.
10.9. Оценка на поземлени имоти и горски територии

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина и авиомедицинска квалификация – разследване на авиационни произшествия, телесни повреди на летателен състав.
Веселина Харалампиева Сидерова, видеоанализ и лицева идентификация.
Анна Бориславова Гатева, видеоанализ и лицева идентификация.
Извадка от Неофициален раздел бр. 10 от 31.01.2023 г. на ДВ