expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Цената е това, което плащаш; стойността е това, което получаваш.“ Уорън Бъфет

Списък на вещите лица за съдебен район Плевен - 2018 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ПЛЕВЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛЕВЕН, ЗА 2018 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Плевен. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

http://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ПЛЕВЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛЕВЕН, ЗА 2018 Г.

 
Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г. 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Плевенския окръжен съд и Административния съд - Плевен, за 2018 г.
 
 
1. Клас "Криминалистични експертизи"
 
1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Милен Димитров Михайлов, графически, дактилоскопни, технически, балистични.
Цветан Маринов Цветанов, графически, почеркови-графически, техническо изследване на документи.
Генади Николов Георгиев, дактилоскопни, почерк, техническо изследване на документи, балистични и трасологични.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, графични, технически, балистични.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологически, балистични, експертизи на писмени доказателства - технически и графически.
Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, технически, балистични и трасологични.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологични, технически, балистичти.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистични и трасологични.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, балистични и трасологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Пламен Петров Михайлов, графологични, дактилоскопни, технически, балистични, трасологични.
1.2. Трасологични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически, дактилоскопни, технически, балистични.
Цветан Маринов Цветанов, графически, почеркови-графически, техническо изследване на документи.
Генади Николов Георгиев, дактилоскопни, почерк, техническо изследване на документи, балистични и трасологични.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, графични, технически, балистични.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени доказателства - технически и графически.
Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, технически, балистични и трасологични.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистични и трасологични.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, балистични и трасологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Пламен Петров Михайлов, графилогични, дактилоскопни, технически, балистични, трасологични.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически, дактилоскопни, технически, балистични.
Цветан Маринов Цветанов, графически, почеркови-графически, техническо изследване на документи.
Генади Николов Георгиев, дактилоскопни, почерк, техническо изследване на документи, балистични и трасологични.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, графични, технически, балистични.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени доказателства - технически и графически.
Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, технически, балистични и трасологични.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистични и трасологични.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, балистични и трасологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Пламен Петров Михайлов, графологични, дактилоскопни, технически, балистични, трасологични.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Иваничка Евлогиева Пецова, химически.
Нина Крумова Кунова, химически, физико-химически.
 
 
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Пенко Николов Тотев, съдебна медицина.
Д-р Пламен Димитров Доровски, съдебна медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, биохимик - клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, биохимик - клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, биохимик - клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
 
 
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Д-р Васил Димитров Василев, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Д-р Иванка Илиева Велева, психиатър.
Д-р Павлина Миткова Радева, психиатър.
Д-р Пламен Михайлов Гарвански, психиатър.
Д-р Петранка Георгиева Чумпалова, психиатър.
Д-р Георги Костадинов Георгиев, психиатър.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър.
Д-р Кунка Борисова Никифорова, психиатър.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Ваня Венелинова Георгиева, психолог.
Катя Наскова Илиева, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Анна Пламенова Инкова, психолог.
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Ваня Венелинова Георгиева, психолог.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
 
 
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Силвия Цветкова Бръмчийска, икономист-счетоводител, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия.
Мито Борисов Митов, икономист-счетоводител.
Данаил Петров Пацовски, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.
Анелия Трифонова Стоянова, икономист-счетоводител, счетоводство и одит в публичния сектор.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Димитрина Петрова Христова, икономист-счетоводител.
Сашо Тодоров Атанасов, икономист-счетоводител.
Бисерка Георгиева Атанасова, икономист, икономика и управление на промишлеността.
Ваня Ангелова Винчева, икономист-счетоводител.
Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Виржиния Богданова Върбанова, икономист-счетоводител.
Петър Кирилов Ватев, икономист-счетоводител.
Петър Конов Великов, икономист-счетоводител.
Теодора Цанкова Илиева, икономист-счетоводител.
Димитринка Гергова Белчева, икономист, управление и планиране.
Теодор Михайлов Димитров, икономист-счетоводител.
Юлка Димитрова Точева, икономист-счетоводител.
Петко Христов Владов, икономист-счетоводител, оценител на предприятия.
Христина Христова Бешева, икономист-счетоводител.
Нина Илиева Веселинова, икономист-счетоводител.
Ваня Иванова Чокоева-Колева, икономист-счетоводител.
Валентина Димитрова Петрунова, икономист - системен организатор.
Валентина Николова Петракиева, икономист.
Анна Тодорова Кирилова, икономист-счетоводител - финансист.
Бойка Маринова Александрова, икономист-счетоводител.
Кирилка Илиева Ачева, икономист, финансов контрол.
Грета Петрова Тотева, икономист - маркетинг и мениджмънт.
Марияна Петрова Тотева-Илиева, икономист-счетоводител.
Надка Кирилова Петрова, икономист-счетоводител, машинна обработка на информацията.
Христина Ангелова Алексиева, икономист-счетоводител.
Герасим Веселинов Георгиев, икономист-счетоводител.
Любка Николова Костова, икономист, вътрешен одит в публичния сектор.
Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, активи - движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Гинка Петрова Григорова, икономист-финансист.
Галина Христова Карамфилова, икономист - организация на труда.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финансист, експерт-счетоводител.
Радослав Василев Хицовски, икономист-счетоводител.
Георги Генов Атанасов, агроикономист, експерт-счетоводител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист - финанси и банково дело.
Георги Генов Атанасов, агроикономист, експерт-счетоводител.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.
Красимира Славова Христова, икономист-финансист, счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Силвия Цветкова Бръмчийска, икономист-счетоводител, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия.
Силвия Георгиева Григорова, икономика на промишлеността.
Мариана Цветанова Петрова-Елисеева, икономист-финансист.
Красимир Николов Панайотов, икономист-финансист, анализ на стопанската дейност.
Милка Тачева Нелкова, икономист-финансист.
Кремена Тодорова Върбова, икономика и управление на селското стопанство, агроикономист, организация и управление на бизнеса и управленска отчетност.
Радка Генова Георгиева-Асенова, икономист-агроикономист, банково дело.
Светлана Милкова Попова, икономист, оценка на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти.
Георги Пъшев Георгиев, икономист-финансист.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.
Милен Стефчов Митков, икономист - застраховане и социално дело, международно застраховане и застрахователно право, застрахователен мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експертиза на камиони и автобуси, финанси и кредит, парично обращение.
Маргарита Тодорова Давидова, икономист-финансист, банково дело.
Любка Николова Костова, икономист, вътрешен одит в публичния сектор.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Бисерка Георгиева Атанасова, икономист, икономика и управление на промишлеността.
Петър Конов Великов, икономист-счетоводител.
Анна Тодорова Кирилова, икономист-счетоводител - финансист.
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител.
Гинка Петрова Григорова, икономист-финансист.
Галина Христова Карамфилова, икономист - организация на труда.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финансист, експерт-счетоводител.
Радослав Василев Хицовски, икономист-счетоводител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист - финанси и банково дело.
Пламен Илиев Илиев, икономист-счетоводител, финанси, мениджмънт.
Георги Генов Атанасов, агроикономист, експерт-счетоводител.
Красимира Славова Христова, икономист-финансист, счетоводител.
Мирослав Борисов Петков, икономист-финансист.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Силвия Цветкова Бръмчийска, икономист-счетоводител, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия.
Надка Петрова Йорданова, икономист-финансист, оценка на оборотни и дълготрайни материални активи.
Петя Веселинова Петрова-Трънска, икономист, оценка на активи и пасиви.
Марияна Трифонова Фитева, икономист-финансист, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, машини, съоръжения и активи.
Анелин Илиев Славейков, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.
Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, активи - движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Александър Филипов Филипов, насаждения, оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.
Йонко Димитров Лалов, икономист-счетоводител, икономика и управление на промишлеността, мениджмънт - търговска дейност.
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител.
Мирослав Стефанов Ковачев, икономист - мениджър, оценки на недвижими имоти.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финансист, експерт-счетоводител.
Радослав Василев Хицовски, икономист-счетоводител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист - финанси и банково дело.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.
 
 
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Николай Иванов Дамяновски, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Ирена Борисова Евстатиева, инженер, хидрология, инженерна геология.
Емил Богданов Цветков, машинен инженер, селскостопанска техника.
Пламен Александров Йотов, електроинженер.
Симеон Петров Михайлов, електроинженер, оценител на машини и съоръжения.
Силвия Христова Спирова, инженер - електроника и автоматика, икономист-организатор в индустриална фирма.
Калинка Иванова Ангелова, инженер-геодезист, картография.
Теменужка Димитрова Тренчева, строителен инженер, строителен надзор, проектиране строителни конструкции, оценител на недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи.
Поля Петрова Димитрова, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Тодор Александров Добрев, електроинженер.
Цветан Трифонов Наумов, електроинженер.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сондиране.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Стефан Иванов Донков, електроинженер, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Веселин Тодоров Иванов, инженер - автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат за енергийна ефективност, оценка на машини и съоръжения.
Красимир Иванов Братанов, инженер - технология на металите.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Анатоли Георгиев Атанасов, инженер по горско стопанство, оценка на поземлени имоти в горски територии.
Анета Иванова Йорданова, електроинженер.
Александър Петев Пъшев, технология и управление на транспорта.
Борислав Иванов Борски, машинен инженер - двигатели с вътрешно горене.
Тихомир Василев Мачев, инженер - изчислителна техника.
Росен Александров Александров, машинен инженер, компютърни системи и технологии.
Йоланда Георгиева Спасова, машинен инженер - селскостопанска техника.
Никола Милчев Явашев, електроинженер - радиотехника.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Николай Иванов Дамяновски, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Валери Иванов Великов, машинен инженер - транспортна техника и технологии, ДВГ.
Пламен Георгиев Маринов, инженер по експлоатация и ремонт на автомобили, икономист- счетоводител, оценка на машини и съоръжения.
Веселин Тодоров Иванов, инженер - автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат за енергийна ефективност, оценка на машини и съоръжения.
Величко Кръстев Първанов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, селското стопанство, трикотажната и шивашката промишленост.
Капка Николова Радева-Георгиева, инженер - двигатели с вътрешно горене, сертификат оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения.
Петьо Димитров Димитров, инженер - автомобилен транспорт, трактори и кари.
Атанас Вълков Вълков, машинен инженер, автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност.
Петко Иванов Върбичков, машинен инженер, ремонт на трактори, автомобили и селскостопански машини.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Емил Богданов Цветков, машинен инженер - селскостопанска техника.
Александър Петев Пъшев, технология и управление на транспорта.
Иво Петев Георгиев, икономика и управление на търговията, експерт-оценител на МПС.
Борислав Иванов Борски, машинен инженер - двигатели с вътрешно горене.
Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, експерт-оценител на недвижими земеделски земи, сертификат за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценка на машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Ирена Борисова Евстатиева, инженер - хидрология, инженерна геология.
Беатриче Кирилова Зашева, инженер - механична технология на дървесината, оценител на земеделски земи.
Красимир Иванов Братанов, инженер - технология на металите.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Ваня Петкова Дочева, строителен инженер по хидротехническо строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сондиране.
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Таня Ангелова Илиева, машинен инженер.
Росен Александров Александров, машинен инженер, компютърни системи и технологии.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Ксения Георгиева Тончева, инженер по електроника и автоматика.
Веселина Трифонова Върбанова, математика, информационни технологии, оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.
Елка Любенова Ангелова, инженер - компютърна техника.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер, инженер по електроника и автоматика, изчислителна техника.
Тихомир Василев Мачев, инженер - изчислителна техника.
Росен Александров Александров, машинен инженер, компютърни системи и технологии.
Бисер Александров Божиков, електроинженер, електронна техника и микроелектроника.
Ивайло Драгомиров Димитров, инженер по комуникации и технологии, компютърни системи и технологии.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Ирена Борисова Евстатиева, инженер - хидрология, инженерна геология.
Лазар Енчев Лазаров, архитект, оценка на недвижими имоти, делба на поземлени имоти и сгради, градоустройство.
Соня Николаева Андреева, строителен инженер.
Любомир Венелинов Стоянов, строителен инженер.
Николай Божидаров Касабов, архитект.
Цветан Любенов Георгиев, инженер-геолог и хидрогеолог.
Петър Василев Влайчев, промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Силвия Иванова Стефанова, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти.
Анелия Цонкова Петрова, промишлено и гражданско строителство.
Таня Тодорова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Галина Петкова Коларова, строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, оценка на недвижими имоти.
Валентина Тодорова Дикова, строителен инженер, конструкции на сгради и съоръжения.
Калинка Иванова Иванова, промишлено и гражданско строителство.
Иван Николаев Бозкоровайний, промишлено и гражданско строителство.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Стоян Любенов Каракиров, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Зоя Георгиева Паскалева, инженер - промишлено и гражданско строителство, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Боряна Дикова Макавеева, строителен инженер, конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Петра Володиева Иванова, строителен инженер.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Ваня Петкова Дочева, строителен инженер по хидротехническо строителство.
Росица Лазарова Господинова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Росица Иванова Неделкина, строителен инженер - технология и механизация на строителството.
Майя Стефанова Савова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Таня Петкова Монева, архитект, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Пачко Иванов Пачков, строителен инженер, строителство и възстановяване на железни пътища, оценител на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Радослав Станев Стоянов, инженер - противопожарна техника и безопасност.
Здравко Велиянов Димитров, инженер - противопожарна техника и безопасност.
 
 
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Людмил Василев Асенов, биолог, зоолог.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
 
 
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Весела Иванова Василева, инженер-химик, технология на биопроизводствата.
Мария Димитрова Дакова, инженер-химик, технология на органичен синтез и горива.
Михаил Цветков Маринов, инженер-химик, технология на полимери, текстил и кожи, контрол на качеството на течните горива.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, биохимик - клиничен химик.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Весела Иванова Василева, инженер-химик, технология на биопроизводствата.
Мария Димитрова Дакова, инженер - химик, технология на органичен синтез и горива.
 
 
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Иво Василев Вутов, ветеринарна медицина, опазване на околната среда.
Д-р Венелин Цветков Петков, ветеринарна медицина.
Д-р Данка Василева Крамолинска, ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицензиран оценител.
Петко Венков Пурчев, почвознание и агрохимия, оценител на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.
Петя Антимова Джилянова, агроном.
Ленка Христова Танева, агроном - растителна защита, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.
 
 
10. Клас "Оценителни експертизи"
 
Николай Иванов Дамяновски, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Данаил Петров Пацовски, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт - оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи.
Веселин Тодоров Иванов, инженер - автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат за енергийна ефективност, оценка на машини и съоръжения.
Капка Николова Радева-Георгиева, инженер - двигатели с вътрешно горене, сертификат оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Петър Василев Влайчев, промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Галина Петкова Коларова, строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, оценка на недвижими имоти.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Стоян Любенов Каракиров, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Росица Лазарова Господинова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Ленка Христова Танева, агроном - растителна защита, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Анатоли Георгиев Атанасов, инженер по горско стопанство, оценка на поземлени имоти в горски територии.
Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, експерт-оценител на недвижими земеделски земи, сертификат за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценка на машини и съоръжения.
Иво Петев Георгиев, икономика и управление на търговията, експерт-оценител на МПС.
Пачко Иванов Пачков, строителен инженер, строителство и възстановяване на железни пътища, оценител на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия.
 
 
11. Клас "Други съдебни експертизи"
 
Димка Маринова Банчева, педагог и психолог.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, биохимик - клиничен химик.
Десислава Веселинова Димитрова, предучилищна педагогика.
Галя Николова Маринова, предучилищна и начална педагогика.
Ралица Веселинова Койчева, педагогика на ранната възраст.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 11 от 02.02.2018 г. на ДВ
 
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Плевен - 2018 година