expert-bg.com
 

Мисъл на деня

“Успехът обикновено идва при тези, които са твърде заети да го търсят.” Хенри Дейвид Торо

Списък на вещите лица за съдебен район Ловеч - 2018 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЛОВЕЧ, ЗА 2018 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Ловеч. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Ловеч, Тетевен, Луковит, Троян
Име: Милена Иванова
Тел: 0878 75 83 24
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЛОВЕЧ, ЗА 2018 Г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г.
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Ловеч, за 2018 г.
 
 
1. Клас "Криминалистични експертизи"
 
1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, образование висше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, образование висше; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балистични експертизи.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, образование висше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, образование висше; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балистични, експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, образование висше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, образование висше; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балистични, експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични нива; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование висше, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, образование висше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, образование висше; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балистични, експертизи.
 
 
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование висше, специалност: патологоанатомия.
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.
Д-р Румяна Костова Льоскова, образование висше, специалност: урология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Иво Петров Петракиев, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.
 
 
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование: висше; специалност: психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Ирина Николаева Иванова, образование висше, специалност: психология; квалификация по основи на съдебнопсихологичната експертиза.
Мила Маринова Димитрова, образование висше, специалност: психология.
Христо Тодоров Недев, образование висше, специалност: психология.
Галя Цветанова Стоянова, образование висше, специалност: психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше, специалност: психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
Д-р Ирина Николаева Иванова, образование висше, специалност: психология; квалификация по основи на съдебнопсихологичната експертиза.
Д-р Мила Маринова Димитрова, образование висше, специалност: психология.
Д-р Христо Тодоров Недев, образование висше, специалност: психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование висше, специалност: патологоанатомия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше, специалност: психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
 
 
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Румянка Николова Петкова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, образование висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Николина Павлова Русева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебносчетоводни експертизи.
Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Стефан Иванов Вълков, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Росица Севдалинова Мацева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Петко Николов Радев, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; оценител на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит; дипломиран експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.
Анелия Трифонова Стоянова образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Геновева Петкова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; електроинженер.
Веска Петрова Стойчева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование висше, специалност: аграрна икономика.
Фаня Георгиева Гечева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, образование висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше, специалност икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство - инженер агроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование висше; специалност: финанси.
Милена Петкова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.
Христина Христова Димитрова, образование висше, специалност: финанси и кредит.
Румяна Трифонова Христова, образование висше, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, образование висше, специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Наталия Димитрова Шаллиева, образование висше, специалност: макроикономика; квалификация: счетоводна отчетност.
Бонка Василева Сирашка, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Милена Стоянова Карадобрева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Поля Николова Василева, образование висше, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Николина Павлова Русева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебносчетоводни експертизи.
Румянка Николова Петкова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, образование висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Милка Борисова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Росица Севдалинова Мацева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Стефан Иванов Вълков, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Петко Николов Радев, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит; дипломиран експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело; квалификация: счетоводство и одит.
Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Геновева Петкова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; електроинженер.
Веска Петрова Стойчева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование висше, специалност: аграрна икономика.
Фаня Георгиева Гечева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, образование висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше, специалност икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство - инженер агроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование висше; специалност: финанси.
Милена Петкова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.
Христина Христова Димитрова, образование висше, специалност: финанси и кредит.
Румяна Трифонова Христова, образование висше специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, образование висше специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Бонка Василева Сирашка, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Николай Михайлов Генков, образование висше; специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Венера Александрова Динова, образование висше, специалност: международни икономически отношения.
Силвана Ташева Димитрова, образование висше, специалност: финанси.
Милена Стоянова Карадобрева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Поля Николова Василева, образование висше, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Ралица Иванова Вълева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Румянка Николова Петкова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Христо Иванов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Росица Севдалинова Мацева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Петко Николов Радев, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит; дипломиран експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше, специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.
Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Пламен Василев Николов, образование висше, специалност: организация на производството и управление в промишлеността, квалификация икономист.
Геновева Петкова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.
Веска Петрова Стойчева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование висше, специалност: аграрна икономика.
Анита Мирославова Денчева, образование висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше, специалност икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство - инженер агроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование висше; специалност: финанси.
Милена Петкова Иванова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.
Христина Христова Димитрова, образование висше, специалност: финанси и кредит.
Румяна Трифонова Христова, образование висше специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, образование висше специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Бонка Василева Сирашка, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Николай Михайлов Генков, образование висше; специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Поля Николова Василева, образование висше, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.
 
 
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Евгения Гатева Минкова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование висше, специалност: електронна техника.
Инж. Николай Събев Колев, образование висше, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование висше, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, образование висше, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Евелина Василева Петрова, образование висше, специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.
Инж. Стефан Денчев Попов, образование висше, специалност: машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.
Инж. Стефан Маринов Биков, образование висше, специалност: електрификация на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Боряна Величкова Василева, образование висше, специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: В и К, екология.
Инж. Вълко Василев Присадашки, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше; специалност: архитектура.
Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование висше; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология.
Инж. Детелин Димитров Събев, образование висше; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология.
Инж. Светослав Миленов Мишев, образование висше; специалност: геодезия, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Инж. Евгени Василев Василев, образование висше; специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.
Николай Михайлов Генков, образование висше; специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Николай Събев Колев, образование висше, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Румен Митков Минчев, образование висше, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Владимир Николаев Бочев, образование висше, специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, технология и управление на транспорта.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии.
Инж. Северина Петрова Георгиева, образование висше, специалност: технология и управление на транспорта.
Николай Михайлов Генков, образование висше; специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Евелина Василева Петрова, образование висше, специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.
Инж. Данаил Митев Ампов, образование висше, специалност: механична технология на дървесината.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование висше, специалност: горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд.
Инж. Илиян Вълчев Хинков, образование висше, специалност: горско стопанство.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии.
Инж. Евгени Василев Василев, образование висше; специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Арх. Цветана Димитрова Ковачева, образование висше, специалност: архитектура.
Арх. Юлияна Иванова Агушува, образование висше, специалност: архитектура.
Инж. Евгения Гатева Минкова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: В и К, екология.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Веселина Атанасова Милева, образование средно специално, специалност: строителство и архитектура.
Афродита Иванова Доневска, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Инж. Атанас Иванов Атанасов, образование висше, специалност: пътно строителство.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование висше, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Венцислав Христов Йотов, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство; квалификация: организация и планиране на инвестиционния процес.
Инж. Пенка Ангелова Василева, образование висше, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ерма Зашева Северинова, образование висше, специалност: маркшайдерство и геодезия.
Инж. Боряна Величкова Василева, образование висше, специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.
Инж. Вълко Василев Присадашки, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Арх. Камелия Николаева Кънчева-Георгиева, образование висше, специалност: архитектура.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше; специалност: архитектура.
Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование висше; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология.
Инж. Детелин Димитров Събев, образование висше; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология.
Инж. Светослав Миленов Мишев, образование висше; специалност: геодезия, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование висше, специалност: електронна техника.
Пламен Иванов Добрев, образование висше, специалност: противопожарна техника и безопасност.
Инж. Евгени Василев Василев, образование висше; специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.
 
 
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше; специалност: химични технологии.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Васко Христов Наков, образование висше, специалност: фармация.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше; специалност: химични технологии.
 
 
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Росен Стефанов Федерчев, образование висше, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Феодор Стефанов Вацов, образование висше, специалност: ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Милена Стоянова Йорданова, образование висше, специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.
Миглена Цанева Хаджийска, образование висше, специалност: зооинженер.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше, специалност: финанси и полевъдство - инженер агроном.
 
 
9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
Тодор Колев Иванов, образование полувисше, специалност: трудово обучение и рисуване.
 
 
10. Клас "Оценителни експертизи"
 
Инж. Йоана Гергова Хинкова, образование висше, специалност: горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи от горския фонд.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование висше, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, образование висше, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Петко Николов Радев, образование висше, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Инж. Пенка Ангелова Василева, образование висше, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Инж. Стефан Денчев Попов, образование висше, специалност: машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.
Наталия Пенкова Христова, образование висше, специалност: българска филология.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование висше, специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Милена Стоянова Йорданова, образование висше, специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.
Инж. Стефан Маринов Биков, образование висше, специалност: електрификация на селското стопанство; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование висше, специалност: горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше; специалност: социално и застрахователно дело; химични технологии; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайните насаждения.
Николай Михайлов Генков, образование висше; специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 99 от 12.12.2017 г. на ДВ
 
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Ловеч - 2018 година