expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Победата зависи от доблестта на легионите.“ Юлий Цезар

Списък на вещите лица за съдебен район Ловеч - 2019 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЛОВЕЧ, ЗА 2019 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Ловеч. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Ловеч, Тетевен, Луковит, Троян
Име: Милена Иванова
Тел: 0878 75 83 24
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЛОВЕЧ, ЗА 2019 Г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Ловеч, за 2019 г.
 
Клас "Криминалистични експертизи"
 
Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балистични експертизи.
Трасологични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балистични експертизи.
Съдебно-балистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балистични експертизи.
Дактилоскопни експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични нива; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Биометрични криминалистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични нива; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: металургия на цветните метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, специалност: двигатели с вътрешно горене; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистични, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; квалификация: почеркови, техническо изследване на документ, трасологически, балистични експертизи.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност: съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност: съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност: съдебна медицина.
Д-р Румяна Костова Льоскова, специалност: урология.
Д-р Магдалена Христова Джикова, специалност: акушерство и гинекология.
Д-р Иво Петров Петракиев, специалност: акушерство и гинекология.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност: съдебна медицина.
Д-р Иво Петров Петракиев, специалност: акушерство и гинекология.
Д-р Магдалена Христова Джикова, специалност: акушерство и гинекология.
Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Магдалена Христова Джикова, специалност: акушерство и гинекология.
Д-р Иво Петров Петракиев, специалност: акушерство и гинекология.
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
Съдебнопсихологична експертиза
Мила Маринова Димитрова, специалност: психология.
Галя Цветанова Стоянова, специалност: психология.
Калина Николаева Нешева, специалност: социална педагогика, втора - психология.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
Мила Маринова Димитрова, специалност: психология.
Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Съдебно-счетоводна експертиза
Стойна Иванова Цочева, специалност: счетоводна отчетност.
Милена Петкова Иванова, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.
Милка Борисова Николова, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Румянка Николова Петкова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Николина Павлова Русева, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Наталия Тодорова Ангелова, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Стефан Иванов Вълков, специалност: счетоводна отчетност.
Петко Николов Радев, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Соня Стоянова Йотова, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.
Анелия Трифонова Стоянова, специалност: счетоводство и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Мариета Григорова Младенова, специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.
Веска Петрова Стойчева, специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, специалност: счетоводна отчетност.
Фаня Георгиева Гечева, специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, специалност: икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, специалност: финанси и полевъдство - инженер-агроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, специалност: финанси.
Христина Христова Димитрова, специалност: финанси и кредит.
Румяна Трифонова Христова, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова, специалност: счетоводство и контрол.
Наталия Димитрова Шаллиева, специалност: макроикономика, квалификация: счетоводна отчетност.
Бонка Василева Сирашка, специалност: счетоводна отчетност.
Милена Стоянова Карадобрева, специалност: счетоводна отчетност.
Поля Николова Василева, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.
Огнян Христов Дойнов, специалност: счетоводна отчетност.
Екатерина Иванова Маринова, специалност: финанси.
Силвана Ташева Димитрова, специалност: финанси.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стойна Иванова Цочева, специалност: счетоводна отчетност.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Наталия Тодорова Ангелова, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Милена Петкова Иванова, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.
Николина Павлова Русева, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Румянка Николова Петкова, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Милка Борисова Николова, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Стефан Иванов Вълков, специалност: счетоводна отчетност.
Петко Николов Радев, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Соня Стоянова Йотова, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.
Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Мариета Григорова Младенова, специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.
Веска Петрова Стойчева, специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, специалност: счетоводна отчетност.
Фаня Георгиева Гечева, специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, специалност: икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, специалност: финанси и полевъдство - инженер-агроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, специалност: финанси.
Христина Христова Димитрова, специалност: финанси и кредит.
Румяна Трифонова Христова, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова, специалност: счетоводство и контрол.
Бонка Василева Сирашка, специалност: счетоводна отчетност.
Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Венера Александрова Динова, специалност: международни икономически отношения.
Силвана Ташева Димитрова, специалност: финанси.
Милена Стоянова Карадобрева, специалност: счетоводна отчетност.
Поля Николова Василева, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.
Христалина Петкова Петкова, специалност: публична администрация.
Екатерина Иванова Маринова, специалност: финанси.
Огнян Христов Дойнов, специалност: счетоводна отчетност.
Съдебно-стокова експертиза
Стойна Иванова Цочева, специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Милена Петкова Иванова, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Ралица Иванова Вълева, специалност: счетоводство и контрол.
Румянка Николова Петкова, специалност: счетоводна отчетност.
Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Наталия Тодорова Ангелова, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Петко Николов Радев, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Соня Стоянова Йотова, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.
Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист, оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Пламен Василев Николов, специалност: организация на производството и управление в промишлеността, квалификация икономист.
Мариета Григорова Младенова, специалност: счетоводство и контрол, електроинженер.
Веска Петрова Стойчева, специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, специалност: счетоводна отчетност.
Иван Николов Николов, специалност: икономика на промишлеността.
Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, специалност: финанси и полевъдство - инженер-агроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, специалност: финанси.
Христина Христова Димитрова, специалност: финанси и кредит.
Румяна Трифонова Христова, специалност: финанси, кредит и застрахователно дело.
Росица Николаева Ангелова, специалност: финанси.
Петя Велева Данаилова, специалност: счетоводство и контрол.
Бонка Василева Сирашка, специалност: счетоводна отчетност.
Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Поля Николова Василева, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.
Огнян Христов Дойнов, специалност: счетоводна отчетност.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Евгения Гатева Минкова, специалност: промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Невена Борисова Йотова, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност: електронна техника.
Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Инж. Евелина Василева Петрова, специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.
Инж. Стефан Денчев Попов, специалност: машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.
Инж. Боряна Величкова Василева, специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност: В и К, екология.
Инж. Вълко Василев Присадашки, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Инж. Данаил Михов Димовски, специалност: транспортна техника и технологии.
Арх. Цветана Димитрова Ковачева, специалност: архитектура.
Арх. Юлияна Иванова Агушува, специалност: архитектура.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, специалност: архитектура.
Инж. Ангелинка Иванова Събева, специалност: промишлено и гражданско строителство-технология.
Инж. Детелин Димитров Събев, специалност: промишлено и гражданско строителство-технология.
Инж. Светослав Миленов Мишев, специалност: геодезия, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Инж. Евгени Василев Василев, специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.
Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Инж. Веселина Донкова Кирилова, специалност: електроенергетика; безопасност на труда.
Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Румен Митков Минчев, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Инж. Владимир Николаев Бочев, специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, технология и управление на транспорта.
Инж. Данаил Михов Димовски, специалност: транспортна техника и технологии.
Инж. Северина Петрова Георгиева, специалност: технология и управление на транспорта.
Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Евелина Василева Петрова, специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.
Инж. Данаил Митев Ампов, специалност: механична технология на дървесината.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, специалност: горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд.
Инж. Илиян Вълчев Хинков, специалност: горско стопанство.
Инж. Данаил Михов Димовски, специалност: транспортна техника и технологии.
Инж. Евгени Василев Василев, специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.
Инж. Веселина Донкова Кирилова, специалност: електроенергетика; безопасност на труда.
Съдебна компютърнотехническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Арх. Цветана Димитрова Ковачева, специалност: архитектура.
Арх. Юлияна Иванова Агушева, специалност: архитектура.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, специалност: архитектура.
Инж. Евгения Гатева Минкова, специалност: промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност: В и К, екология.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Невена Борисова Йотова, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Афродита Иванова Доневска, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Инж. Атанас Иванов Атанасов, специалност: пътно строителство.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Венцислав Христов Йотов, специалност: промишлено и гражданско строителство; квалификация: организация и планиране на инвестиционния процес.
Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ерма Зашева Северинова, специалност: маркшайдерство и геодезия.
Инж. Боряна Величкова Василева, специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.
Инж. Вълко Василев Присадашки, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Арх. Камелия Николаева Кънчева-Георгиева, специалност: архитектура.
Инж. Ангелинка Иванова Събева, специалност: промишлено и гражданско строителство-технология.
Инж. Детелин Димитров Събев, специалност: промишлено и гражданско строителство - технология.
Инж. Светослав Миленов Мишев, специалност: геодезия, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност: електронна техника.
Пламен Иванов Добрев, специалност: противопожарна техника и безопасност.
Инж. Евгени Василев Василев, специалност: електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, безопасност на труда.
Инж. Веселина Донкова Кирилова, специалност: електроенергетика; безопасност на труда.
Съдебно-енергийна експертиза
Съдебнооценителска автотехническа експертиза
Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Румен Митков Минчев, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
 
Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Съдебно-химическа експертиза
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: химични технологии.
Съдебно физико-химическа експертиза
Васко Христов Наков, специалност: фармация.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: химични технологии.
Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Росен Стефанов Федерчев, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Феодор Стефанов Вацов, специалност: ветеринарна медицина.
Съдебна агротехническа експертиза
Милена Стоянова Йорданова, специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.
Боряна Стоянова Ботева, специалност: финанси и полевъдство - инженер-агроном.
 
Клас "Съдебни изкуствоведски експертизи"
 
Тодор Колев Иванов, специалност: трудово обучение и рисуване.
 
Клас "Оценителни експертизи"
 
Оценка на недвижими имоти
Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност: горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи от горския фонд.
Инж. Евгения Гатева Минкова, специалност: промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Инж. Павлин Иванов Мошев, специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, химични технологии, квалификация: счетоводство и одит; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайните насаждения.
Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Афродита Иванова Доневска, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Инж. Невена Борисова Йотова, специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Оценка на недвижими културни ценности
Оценка на машини и съоръжения
Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Стефан Денчев Попов, специалност: машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.
Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Оценка на търговски предприятия и вземания
Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Оценка на финансови активи и финансови институции
Николай Михайлов Генков, специалност: експлоатация и ремонт на летателни апарати, икономика на търговията, оценител на търговски предприятия и вземания, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Петко Николов Радев специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност: горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи от горския фонд.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Цанко Найденов Спасовски, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Милена Стоянова Йорданова, специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.
Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Оценка на поземлени имоти в горски територии
Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност: горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи от горския фонд.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Милена Стоянова Йорданова, специалност: агроном-полевъд, оценител на селскостопански земи и горски масиви.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, специалност: горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд.
 
Клас "Други съдебни експертизи"
 
Наталия Пенкова Христова, специалност: българска филология.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 10 от 01.02.2019 г. на ДВ
 
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Ловеч - 2019 година