expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Всеки може да направи план за победа, стига да не отговаря за осъществяването на плана.“ Уинстън Чърчил

Списък на вещите лица за съдебен район Кюстендил - 2016 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд –  Кюстендил, за 2016 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Кюстендил. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

http://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд –  Кюстендил, за 2016 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.

Иван Асенов Попов, образование висше, квалификация – инженер-химик.

1.2. Трасологични експертизи

Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.

1.4. Дактилоскопски експертизи

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-р Васил Иванов Николчев, образование висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Васил Иванов Николчев, образование висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.

Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Златко Костадинов Величков, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Любомир Боянов Таушански, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Николай Панев Вардаров, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Сотир Христов Каралийски, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Борис Петров Шахов, образование висше, специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен биолог, специализация „Микробиология“.

Мая Иванова Кичева, образование висше, кандидат на биологичните науки, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

Николай Гинчев Тюфекчиев, образование висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Борис Петров Шахов, образование висше, специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен биолог, специализация „Микробиология“.

Мая Иванова Кичева, образование висше, кандидат на биологичните науки, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

Николай Гинчев Тюфекчиев, образование висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.

2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Борис Славчов Жабински, образование висше, специалист по нервни болести.

Д-р Васил Иванов Николчев, образование висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.

Д-р Златко Костадинов Величков, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование висше, специалист по нервни болести.

Д-р Любомир Боянов Таушански, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Николай Панев Вардаров, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Михаил Ненков Зарев, образование висше, специалист по хигиена на труда.

Д-р Сотир Христов Каралийски, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Д-р Александър Асенов Антимов, образование висше, специалист по нервни болести.

Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Борис Славчов Жабински, образование висше, специалист по нервни болести.

Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Златко Костадинов Величков, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование висше, специалист по нервни болести.

Д-р Любомир Боянов Таушански, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Николай Панев Вардаров, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование висше, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.

Д-р Сотир Христов Каралийски, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Д-р Александър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.

Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.

Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.

Д-р Илка Иванова Кръстева, образование висше, специалист по психиатрия и нервни болести.

3.2. Съдебно-психологична експертиза

Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.

Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен експерт.

Катя Александрова Николова, образование висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.

Катя Костадинова Младенова, образование висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.

Снежина Спасова Михайлова, образование висше, квалификация – специалист по психология.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р Александър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.

Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.

Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.

Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.

Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен експерт.

Д-р Илка Иванова Кръстева, образование висше, специалист по психиатрия и нервни болести.

Катя Александрова Николова, образование висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.

Катя Костадинова Младенова, образование висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.

Снежина Спасова Михайлова, образование висше, квалификация – специалист по психология.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

Д-р Александър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.

Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация – психология, следдипломна квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.

Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.

Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.

Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен експерт.

Д-р Илка Иванова Кръстева, образование висше, специалист по психиатрия и нервни болести.

Катя Костадинова Младенова, образование висше, квалификация – магистър по социална психология; психолог – съдебен експерт.

Катя Александрова Николова, образование висше, квалификация – магистър по социални дейности; експерт по психология.

Снежина Спасова Михайлова, образование висше, квалификация – специалист по психология.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Ана Николова Томова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Анка Георгиева Липева, образование средно специално, квалификация – икономист и счетоводител.

Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.

Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“, квалификация – електроинженер.

Валентина Петрова Негревска, образование висше, квалификация – икономист.

Валери Василев Христов, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Василка Христова Пиргова, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.

Вергиния Веселинова Иванова, образование висше, квалификация – икономист.

Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Галина Тодорова Матуска, образование средно специално, квалификация – икономист-счетоводител.

Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация – икономист.

Георги Йорданов Спиров, образование висше, квалификация – икономист.

Георги Мирчев Вълев, образование висше, квалификация – икономист.

Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация „Данъчен и митнически контрол“.

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.

Димитър Стоянчов Атанасов, образование висше, квалификация – икономист.

Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, квалификация – икономист-организатор, доп. квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.

Емил Димитров Нейков, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Емилия Асенова Костадинова, образование висше, квалификация – икономист.

Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител.

Иван Димитров Петков, образование висше, квалификация – стоковед.

Иван Кирилов Дермански, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Иван Тасков Станчев, образование висше, квалификация – икономист, организация на пром. производство.

Костадин Симеонов Чучуков, образование висше, квалификация – икономист.

Лалка Георгиева Станчева, образование висше, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.

Малинка Богданова Никова, образование висше, квалификация – икономист.

Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование висше, квалификация – икономист.

Марияна Георгиева Стоименова, образование средно специално, квалификация – икономист-проектант.

Мартин Милчев Тодоров, образование висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.

Митко Андонов Дъбовски, образование средно специално, квалификация – счетоводител.

Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация – икономист по труда.

Недка Вълчева Харалампиева, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.

Николай Иванов Рошков, образование висше, квалификация – икономист.

Николина Стефанова Стойнева, образование висше, квалификация – икономист.

Петър Стоилов Петров, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Реонита Иванова Йорданова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.

Роза Методиева Христова, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.

Роза Стоянова Георгиева – образование висше, специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.

Росица Веселинова Митова, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.

Славка Стоянова Манова, образование висше, квалификация – икономист.

Снежанка Райчова Траянска, образование висше, квалификация – икономист.

Соня Софрониева Димитрова, образование висше, квалификация – аграрикономист, друга специалност – организация и управление на бизнеса и управленска отчетност.

Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност „Икономика на съобщенията“.

Станка Стоянова Чавдарова, образование висше, квалификация – икономист-финансист.

Христо Митков Дъбовски – образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.

Цветан Иванов Дамянов, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

Ана Николова Томова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.

Валери Василев Христов, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“, квалификация – електроинженер.

Валентина Петрова Негревска, образование висше, квалификация – икономист.

Василка Христова Пиргова, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.

Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше, квалификация – икономист по търговията.

Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация „Данъчен и митнически контрол“.

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.

Димитър Стоянчов Атанасов, образование висше, квалификация – икономист.

Димитър Владимиров Николов, образование висше, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление на АПП“.

Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, квалификация – икономист-организатор, доп. квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.

Емил Димитров Нейков, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Емилия Асенова Костадинова, образование висше, квалификация – икономист.

Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител.

Иван Кирилов Дермански, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Иван Тасков Станчев, образование висше, квалификация – икономист, организация на пром. производство.

Кирил Димитров Николов, образование висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист организатор на промишленото производство.

Кристина Костадинова Костадинова, образование висше, квалификация – магистър по икономика.

Лалка Георгиева Станчева, образование висше, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.

Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Марияна Георгиева Стоименова, образование средно специално, квалификация – икономист-проектант.

Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация – икономист по труда.

Недка Вълчева Харалампиева, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.

Николай Иванов Рошков, образование висше, квалификация – икономист.

Петър Стоилов Петров, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Реонита Иванова Йорданова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.

Роза Методиева Христова, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.

Роза Стоянова Георгиева – образование висше, специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.

Славка Стоянова Манова, образование висше, квалификация – икономист.

Снежанка Райчова Траянска, образование висше, квалификация – икономист.

Соня Софрониева Димитрова, образование висше, квалификация – аграрикономист, друга специалност – организация и управление на бизнеса и управленска отчетност.

Спаска Захариева Чочова, образование полувише, специалност – икономика на съобщенията.

Христо Митков Дъбовски, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.

Цветелин Кирилов Иванов, образование висше, специалност – икономика – бизнесадминистрация; специализация – маркетинг, реклама и бизнескомуникации, митнически режим и процедури, мерки на търговската политика, Инкотермс 2000, Интарстат и международен автомобилен транспорт.

Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и икономист.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

Ана Николова Томова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.

Валери Василев Христов, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“, квалификация – електроинженер.

Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше, квалификация – икономист по търговията.

Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – данъчен и митнически контрол.

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.

Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, квалификация – икономист-организатор, доп. квалификации – специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител.

Иван Димитров Петков, образование висше, квалификация – стоковед.

Лалка Георгиева Станчева, образование висше, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.

Лидия Иванова Ушанова, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител.

Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация – икономист по труда.

Николай Иванов Рошков, образование висше, квалификация – икономист.

Реонита Иванова Йорданова, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.

Роза Методиева Христова, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.

Роза Стоянова Георгиева – образование висше, специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.

Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност – икономика на съобщенията.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – „икономист“; специалност „Електрически машини и апарати“, квалификация – електроинженер.

Валентин Стойчев Стойчев, образование висше, квалификация – инженер по радиоелектроника.

Ваня Крумова Цветкова, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

Васил Станойков Стоянов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист.

Василка Георгиева Пашева, образование висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство.

Виктор Борисов Чочов, образование полувисше, специалност – радиотехника.

Георги Асенов Стоименов, образование висше, квалификация – машинен инженер, разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 22.05.2017 г.

Георги Христов Илинов, образование висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – инженер-физик.

Димитър Стойнев Митов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист.

Димитър Янев Томов, образование висше, квалификация – инженер по хидроенергийно строителство.

Драгомир Димитров Драгнев, образование висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

Елена Василева Лозанова, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Здравка Иванова Велинова, образование висше, квалификация – инженер-геолог – хидрогеолог; специализация по ИП при строителството на нови жилищни комплекси.

Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.

Йорданка Георгиева Апостолова, образование висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

Кирил Георгиев Починков, образование висше, квалификация – електроинженер.

Кирил Миланов Червеняков, образование висше, квалификация – електроинженер.

Лидия Иванова Ушанова, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Лъчезар Тодоров Димитров, образование висше, квалификация – електроинженер.

Маргарита Пенева Стоименова, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Никола Ангелов Балкански, образование висше, квалификация – електроинженер.

Нина Димчова Терзийска, образование висше, квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.

Пламен Димитров Гърбов, образование висше, гражданска квалификация – строителен инженер по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на строителството.

Росен Иванов Стойчев, образование висше, квалификация – минен инженер.

Румен Иванов Серафимов, образование висше, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

Румяна Миткова Стоянова, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Соня Иванова Димитрова, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.

Тодор Асенов Стоименов, образование висше, специалност „Водоснабдяване и канализация“, квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация – инженер-химик, експерт-криминалист.

Бисер Малинов Кирилов, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Богдан Найденов Георгиев, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Борис Георгиев Михалков, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

Георги Асенов Стоименов, образование висше, квалификация – машинен инженер, разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 22.05.2017 г.

Георги Костадинов Илиевски, образование висше – бакалавър, квалификация – машинен инженер.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.

Йордан Георгиев Петров, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Лидия Иванова Ушанова, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Никола Кирилов Велков, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Росен Иванов Стойчев, образование висше, квалификация – минен инженер.

Румяна Миткова Стоянова, образование висше, специалност „Технология на металите“, квалификация – машинен инженер.

Симеон Харалампиев Митков, образование средно специално, квалификация – машинен техник по механизация на селското стопанство.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

Георги Асенов Стоименов, образование висше, квалификация – машинен инженер, разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 22.05.2017 г.

Георги Христов Илинов, образование висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация – машинен инженер.

Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.

Людмила Илиева Михайлова, образование висше, квалификация – инженер-химик, специалност „Технология на кожите“.

Румяна Миткова Стоянова, образование висше, квалификация – машинен инженер.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Кирил Миланов Червеняков, образование висше, квалификация – електроинженер.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

Александър Драганов Шулев, образование висше, квалификация – инженер по хидромелиоративно строителство.

Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, образование висше, квалификация – архитект.

Анка Стефанова Стоянова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.

Борислав Любенов Гонев, образование висше, квалификация – инженер-геодезист.

Валери Здравков Йовчев, образование висше, специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност „ПГС“, квалификация – магистър инженер.

Ваня Крумова Цветкова, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

Васил Станойков Стоянов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист.

Венцислав Николов Точев, образование средно специално, квалификация – строителен техник.

Георги Асенов Георгиев, образование висше, квалификация – архитект.

Димитър Тодоров Велинов, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

Димитър Янев Томов, образование висше, квалификация – инженер по хидроенергийно строителство.

Елвира Боянова Цонева, образование средно специално, квалификация – строителен техник.

Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация – среден строителен техник.

Емил Димитров Кирилов, образование висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“, квалификация – строителен инженер по ПГС.

Живка Христова Танева, образование висше, квалификация – строителен инженер по хидроенергийно строителство.

Зорка Кирилова Кръстева-Видолова, образование висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, квалификация – строителен инженер по ПГС.

Йорданка Ставрева Починкова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.

Йорданка Кирилова Низамова, образование висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство.

Катя Костадинова Младенова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство.

Катя Славева Сотирова, образование висше, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Любомир Борисов Велинов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист.

Милан Богданов Ангелов, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

Милка Петрова Каблешкова, образование висше, квалификация – архитект.

Николай Антонов Манов, образование висше, квалификация – строителен инженер по жп строителство.

Николина Иванова Георгиева, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.

Пламен Димитров Гърбов, образование висше, гражданска квалификация – строителен инженер по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на строителството.

Светлана Любомирова Каролева, образование висше, квалификация – инженер по озеленяване.

Серьожа Йорданов Котев, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС.

Соня Цанкова Стойчева, образование висше, квалификация – пътни съоръжения.

Станойко Йорданов Станойков, образование средно специално, квалификация – среден техник – геодезист.

Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура.

Стойка Манчева Кънева, образование средно специално, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация – строителен техник.

Стоян Стефанов Грозданов, образование средно специално, квалификация – среден техник по геодезия и картография.

Тодор Асенов Стоименов, образование висше, специалност „Водоснабдяване и канализация“, квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

Валери Здравков Йовчев, образование висше, специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност „ПГС“, квалификация – магистър инженер.

Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер.

Кирил Миланов Червеняков, образование висше, квалификация – електроинженер.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

Светлана Любомирова Каролева, образование висше, квалификация – инженер по озеленяване.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

Мая Иванова Кичева, образование висше, кандидат на биологичните науки, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

6.5. Съдебно-екологична експертиза

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация – инженер-химик.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – инженер-физик.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Д-р Валентина Тодорова Тончева, образование висше, квалификация – ветеринарен лекар, научна степен доктор.

Д-р Емил Петров Гъгнев, образование висше, квалификация – доктор по ветеринарна медицина.

Нина Георгиева Ангелова, образование средно специално, квалификация – ветеринарен техник.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

Георги Мирчев Балабански, образование висше, квалификация – инженер-агроном.

Димитър Костадинов Джермански, образование висше, квалификация – агроном.

Екатерина Антонова Златанова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд.

Елена Любомирова Трайкова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.

Невена Йорданова Димитрова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд.

Невенка Асенова Панчева, образование висше, квалификация – агроном-полевъд.

Теменужка Сотирова Спасова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд.

Христо Павлов Вучков, образование висше, квалификация – агроном-полевъд.

Цветана Миланова Терзийска, образование висше, квалификация – агроном по растителна защита.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност – резба.

10. Клас „Оценителни експертизи“

Борис Георгиев Михалков, образование висше, квалификация – машинен инженер; оценка на машини и съоръжения.

Борислав Любенов Гонев, образование висше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Валери Василев Христов, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация – машинен инженер – ДВГ; автоексперт при ПТП; оценка на машини и съоръжения.

Василка Георгиева Пашева, образование висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство; оценка на недвижими имоти; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Галина Тодорова Матуска, образование средно специално, квалификация – икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Георги Мирчев Балабански, образование висше, квалификация – инженер-агроном; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Георги Асенов Георгиев, образование висше, квалификация – архитект; оценител на недвижими имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Димитър Стойнев Митов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Димитър Владимиров Николов, образование висше, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление на АПП“ – сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми и др. подобни; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания – задължения, обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други финансово-парични отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения.

Екатерина Антонова Златанова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Елена Василева Лозанова, образование висше, квалификация – строителен инженер по ПГС; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Елена Любомирова Трайкова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи.

Живка Христова Танева, образование висше, квалификация – строителен инженер по хидроенергийно строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Здравка Иванова Велинова, образование висше, квалификация – инженер-геолог – хидрогеолог; специализация по ИП при строителството на нови жилищни комплекси; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител; автоексперт-оценител; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност – резба; оценка на други активи (произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на приложните изкуства и етнографията; член на асоциацията на бизнесоценителите, секция художествени произведения.

Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация – електроинженер; оценител на машини и съоръжения, контрол на техническото състояние на земеделска техника, дипломиран стопански ръководител – мениджър.

Йорданка Ставрева Починкова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.

Йорданка Кирилова Низамова, образование висше, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Катерина Илиева Дерлипанска, образование висше, квалификация – строителен инженер по жп строителство; оценка на недвижими имоти.

Катя Славева Сотирова, образование висше, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Кирил Георгиев Починков, образование висше, квалификация – електроинженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Костадин Симеонов Чучуков, образование висше, квалификация – икономист; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Лидия Иванова Ушанова, образование висше, квалификация – машинен инженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Любомир Борисов Велинов, образование висше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Митко Андонов Дъбовски, образование средно специално, квалификация – счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група дървета и редини.

Надя Йорданова Великова, образование висше, специалност „Хидромелиоративно строителство“, квалификация – строителен инженер по хидромелиоративно строителство – оценка на недвижими имоти.

Невенка Асенова Панчева, образование висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.

Никола Кирилов Велков, образование висше, квалификация – машинен инженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Николина Стефанова Стойнева, образование висше, квалификация – икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

Румяна Миткова Стоянова, образование висше, квалификация – машинен инженер; автоексперт-оценител; експерт-оценител на инвестиционен проект; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания.

Симеон Харалампиев Митков, образование средно специално, квалификация – машинен техник по механизация на селското стопанство; експерт-оценител на машини и съоръжения; автоексперт-оценител.

Соня Цанкова Стойчева, образование висше, квалификация – пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.

Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Теменужка Сотирова Спасова, образование висше, квалификация – агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Цветана Миланова Терзийска, образование висше, квалификация – агроном по растителна защита; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

Георги Асенов Георгиев, образование висше, квалификация – архитект; удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството.

Георги Христов Илинов, образование висше, квалификация – машинен инженер; от средното образование – техник по оптика.

Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация „Данъчен и митнически контрол“.

Димитър Владимиров Николов, образование висше, специалност „Икономика и организация на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление на АПП“ – селско стопанство – растениевъдство и животновъдство – технология, икономика, организация, отчетност, финансови анализи, аренда, наеми и други отношения; оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски цехове, консервни фабрики и др. подобни.

Тодорка Костадинова Дамянова, образование висше, квалификация – инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.

Мая Иванова Кичева, образование висше, кандидат на биологичните науки, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники.

Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация – икономист-счетоводител; вътрешен одитор в публичния сектор; контрол, одит и отчетност в бюджета на централната администрация.

Румяна Миткова Стоянова, образование висше, специалност – технология на металите, квалификация – машинен инженер – експерт по здравословни и безопасни условия на труд; трудова медицина и работоспособност.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2016 г.

Бейхан Неджиб Мустафа, образование висше – бакалавър, специалност и квалификация „Библиотечно-информационни дейности“, сертификат за владеене на турски език – ниво С2 от СУ „Св. Климент Охридски“.

 

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Кюстендил - 2016 година