expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Когато двама бизнесмени винаги са на едно мнение, значи единият е излишен.“ Уилям Ригли

Списък на вещите лица за съдебен район Хасково - 2019 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ХАСКОВО, ЗА 2019 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Габрово. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград .
Име: Албена Желязкова

Тел: 0888 466 813
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ХАСКОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ХАСКОВО, ЗА 2019 Г.
 
Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Хасково, и Административния съд - Хасково, за 2019 г.
 
Клас "Криминалистични експертизи"
 
Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Валентин Маринов Мишков - гр. Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологични, балистични, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис.
Христо Славчев Кирчев - гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - гр. Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
Румен Русев Господинов - Димитровград, разузнавач.
Трасологични експертизи
Валентин Маринов Мишков - гр. Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологични, балистични, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис.
Христо Славчев Кирчев - гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - гр. Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
Румен Русев Господинов - Димитровград, разузнавач.
Съдебно-балистични експертизи
Валентин Маринов Мишков - гр. Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологични, балистични, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис.
Христо Славчев Кирчев - гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - гр. Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
Румен Русев Господинов - Димитровград, разузнавач.
Дактилоскопни експертизи
Валентин Маринов Мишков - гр. Хасково, физико-химични, дактилоскопни, трасологични, балистични, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис.
Христо Славчев Кирчев - гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - гр. Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
Румен Русев Господинов - Димитровград, разузнавач.
Биометрични криминалистични експертизи
Красимир Петров Цветков - гр. Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Съдебномедицинска експертиза на труп
Христо Димитров Еленски - гр. Хасково, съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Христо Димитров Еленски - гр. Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев - гр. Харманли, ординатор, специалност "Хирургия".
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Христо Димитров Еленски - гр. Хасково, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева - гр. София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", Молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев - гр. София, специалист "Молекулярна биология".
Борис Петров Шахов - гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
Даниела Рафаилова Замфирова - гр. София, молекулярна биология.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Христо Димитров Еленски - гр. Хасково, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева - гр. София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", Молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев - гр. София, специалист "Молекулярна биология".
Борис Петров Шахов - гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
Даниела Рафаилова Замфирова - гр. София, молекулярна биология.
Съдебномедицинска експертиза по писмени доказателства
Христо Димитров Еленски - гр. Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев - гр. Харманли, лекар-ординатор, специалност "Хирургия".
Мая Иванова Кичева - гр. София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", Молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев - гр. София, специалист "Молекулярна биология".
Борис Петров Шахов - гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
Даниела Рафаилова Замфирова - гр. София, молекулярна биология, съдебномедицинска експертиза по писмени данни (касаеща съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход и съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека).
Съдебномедицинска експертиза на телесно здраве
Христо Димитров Еленски - гр. Хасково, съдебна медицина.
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Съдебно-психиатрична експертиза
Йордан Павлов Михайлов - гр. Хасково, психиатър.
Съдебно-психологична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.
Мария Стоянова Кирева - гр. Хасково, психолог-консултант, работа по случаи за превенция и интервенция на синдрома родителско отчуждение, базисно обучение по позитивна психология.
Красимира Богданова Георгиева - гр. Хасково, магистър по психология, консултативна психология.
Деяна Димитрова Бонева - гр. Хасково, магистър по психология.
Светла Кирилова Николова - Свиленград, специалност "Психология. Социална психология".
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, ул. Цар Борис І, бл. 4, вх. А, ап. 9, ет. 4, п.к. 6400, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , тел.: 0899/149958 - доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи (само в състава на комплексна експертиза).
Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Йордан Павлов Михайлов - гр. Хасково, психиатър.
Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Съдебно-счетоводна експертиза
Елмон Жирай Дайлерян - гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност", експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева - гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева - гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева - гр. Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова - гр. Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова - гр. Харманли, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова - гр. Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов - гр. Хасково, счетоводни и общо икономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов - гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефания Добрева Иванова - гр. Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
Елена Атанасова Вълчева - Димитровград, специалист ТРЗ.
Славяна Христозова Господинова - гр. Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Дарина Георгиева Кафтанска - гр. Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев - Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Шинко Георгиев Забунов - гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова - гр. Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Миглена Евгениева Атанасова - Димитровград, съдебно-счетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова - гр. Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова - гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев - гр. Хасково, икономист-счетоводител.
Милена Георгиева Тодорова - гр. Хасково, икономист по транспорта.
Харалан Георгиев Василев - гр. Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: "Съдебно-счетоводни експертизи" и "Съдебна финансово-икономическа експертиза".
Дечко Атанасов Атанасов - гр. Хасково, икономист, специалност "Статистика", вид експертизи: "Съдебно-счетоводни експертизи".
Милена Горанова Зетова - Димитровград, икономист-счетоводител.
Димка Георгиева Георгиева - гр. Харманли, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Маргарита Миткова Попова - гр. Стара Загора, банково, застрахователно и осигурително дело, финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова - гр. Кърджали, банки и банково дело.
Йорданка Тончева Кавръкова - гр. Кърджали, икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.
Руска Динева Тодорова - Димитровград, икономист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Иванка Колева Вълкова - Димитровград, стопанско управление и администрация; счетоводство, финанси и контрол.
Розалина Петрова Димитрова - гр. Хасково, икономист - организатор на промишленото производство, счетоводител.
Недялко Георгиев Думанов - гр. Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи, икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков - гр. Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова - Димитровград, икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова - гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова - Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева - гр. Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова - гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов - гр. Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева - гр. Хасково, икономист, финанси и кредит.
Теодора Недялкова Маркова - гр. Хасково, счетоводство и контрол, счетоводител.
Ася Младенова Котетерова - гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност".
Иванка Канева Иванова - с. Брод, община Димитровград, област Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводство и контрол", допълнителна квалификация "Финанси".
Марина Стаменова Митева - гр. Хасково, магистър, специалност "Счетоводство и контрол".
Елена Йорданова Еленкова - гр. Любимец, магистър икономист, специалност "Счетоводство и контрол".
Димитър Петров Байнов - Свиленград, специалност "Счетоводство и контрол".
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Елмон Жирай Дайлерян - гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност", експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева - гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева - гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева - гр. Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова - гр. Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова - гр. Харманли, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Красимира Кирилова Иванова - гр. Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов - гр. Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов - гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов - гр. София, икономист, специалност "Международни икономически отношения", експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Славяна Христозова Господинова - гр. Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев - гр. Хасково, инженер по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска - гр. Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Шинко Георгиев Забунов - гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова - гр. Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов - гр. Харманли, оценка на стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова - Димитровград, съдебно-счетоводен експерт.
Виолета Ангелова Динкова - гр. Хасково, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Величка Иванова Тодорова - гр. Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова - гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев - гр. Хасково, икономист-счетоводител.
Милена Георгиева Тодорова - гр. Хасково, икономист по транспорта.
Харалан Георгиев Василев - гр. Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: "Съдебно-счетоводни експертизи" и "Съдебна финансово-икономическа експертиза".
Димка Георгиева Георгиева - гр. Харманли, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Маргарита Миткова Попова - гр. Стара Загора, банково, застрахователно и осигурително дело, финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова - гр. Кърджали, банки и банково дело.
Йорданка Тончева Кавръкова - гр. Кърджали, икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.
Руска Динева Тодорова - Димитровград, икономист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Цветелина Тодорова Банева - Димитровград, банково дело.
Розалина Петрова Димитрова - гр. Хасково, икономист-организатор на промишленото производство, счетоводител.
Недялко Георгиев Думанов - гр. Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи, икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков - гр. Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова - Димитровград, икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова - гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова - Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева - гр. Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова - гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов - гр. Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева - гр. Хасково, икономист, финанси и кредит.
Ася Младенова Котетерова - гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност".
Иванка Канева Иванова - с. Брод, община Димитровград, област Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводство и контрол", допълнителна квалификация "Финанси".
Марина Стаменова Митева - гр. Хасково, магистър, специалност "Счетоводство и контрол".
Елена Йорданова Еленкова - гр. Любимец, област Хасково, магистър-икономист, специалност "Счетоводство и контрол".
Димитър Петров Байнов - Свиленград, специалност "Счетоводство и контрол".
Маринка Йорданова Веселинова - гр. Пловдив, счетоводител, агроном - лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Съдебно-стокова експертиза
Мария Лукова Цанева - гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева - гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Костадинка Георгиева Ненова - гр. Харманли, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова - гр. Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов - гр. Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Иван Григоров Петрунов - гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов - гр. София, специалност "Международни икономически отношения", експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Славяна Христозова Господинова - гр. Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев - гр. Хасково, инженер по горско стопанство.
Димо Иванов Бояджиев - Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Миглена Велинова Велинова - гр. Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов - гр. Харманли, оценка на стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова - Димитровград, съдебно-счетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова - гр. Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова - гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Милена Горанова Зетова - Димитровград, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Маргарита Миткова Попова - гр. Стара Загора, банково, застрахователно и осигурително дело, финанси, счетоводство.
Иванка Колева Вълкова - Димитровград, стопанско управление и администрация; счетоводство, финанси и контрол.
Недялко Георгиев Думанов - гр. Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи, икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков - гр. Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова - Димитровград, икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова - гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова - Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева - гр. Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова - гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов - гр. Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева - гр. Хасково, икономист, финанси и кредит.
Иванка Канева Иванова - с. Брод, община Димитровград, област Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводство и контрол", допълнителна квалификация "Финанси".
Марина Стаменова Митева - гр. Хасково, магистър, специалност "Счетоводство и контрол".
Елена Йорданова Еленкова - гр. Любимец, област Хасково, магистър-икономист, специалност "Счетоводство и контрол".
Димитър Петров Байнов - Свиленград, специалност "Счетоводство и контрол".
Маринка Йорданова Веселинова - гр. Пловдив, счетоводител, аграрна икономика, растениевъдство, животновъдство, агроном - лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Петър Ангелов Венков - гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов - гр. Хасково, машинен инженер-електромеханик - минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Христо Асенов Араклиев - гр. Хасково, п.к. 6300, специалност "Съобщителна и осигурителна техника и системи", квалификация - измерване в кабелни линии и съоръжения, селищни и магистрални кабелни линии, трафикът в съобщителните системи, обследване на енергийната ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Петко Стоянов Петров - гр. Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов - гр. Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров - гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Никола Тодев Делчев - гр. Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова - гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова - гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева - гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Димчо Стефанов Трендафилов - гр. Харманли, геодезист, строително-технически и оценъчни експертизи.
Димитрия Минкова Желева - община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова - гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова - гр. Хасково, икономист-организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина - гр. Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Щерев - Свиленград, специалност "Технология на машиностроенето и металите", квалификация "Дипломиран стопански ръководител" (мениджър), вид експертизи: "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и "Съдебна инженерно-технологична експертиза".
Инж. Драгомир Енев Колев - гр. Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Тихомир Недев Георгиев - гр. Хасково, инженер-геодезист.
Василка Ангелова Димова - гр. Хасково, специалност архитект, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на инвестиционен проект.
Маринка Василева Кавракирова - гр. Хасково, оценител на машини и съоръжения.
Тянко Манолов Хрингов - Димитровград, двигатели с вътрешно горене.
Петър Ангелов Петров - гр. Хасково, маркшайдерство и геодезия.
Георги Атанасов Стоянов - гр. Харманли, експлоатация на жп транспорт.
Диана Христова Сепетлиева - гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за "Оценка на недвижими имоти".
Съдебна автотехническа експертиза
Петко Стоянов Петров - гр. Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов - гр. Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.
Христо Генов Русев - гр. Хасково, специалист "Двигатели с вътрешно горене", автотехнически и оценителни експертизи.
Станимир Костов Петров - гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Любомир Щерев Милушев - гр. Хасково, експлоатация на автотранспортна техника.
Грозю Иванов Митев - гр. Хасково, автоекспертизи и оценки.
Недялко Христозов Иванов - гр. Харманли, преподавател-инструктор.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Илиян Димитров Павлов - Димитровград, застраховане и социално дело, автотехническа експертиза и пазарна стойност.
Николай Александров Савов - гр. Стара Загора, строителен инженер, автотехнически експерт.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петко Стоянов Петров - гр. Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов - гр. Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров - гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Димитрия Минкова Желева - община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина - гр. Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Щерев - Свиленград, специалност "Технология на машиностроенето и металите", квалификация "Дипломиран стопански ръководител" (мениджър), вид експертизи: "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и "Съдебна инженерно-технологична експертиза".
Диана Христова Сепетлиева - гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за "Оценка на недвижими имоти".
Съдебна компютърнотехническа експертиза.
Златка Василева Игнатова - гр. Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Лидия Пенчева Господинова - гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова - гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева - гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева - гр. Хасково, инженер - промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов - гр. Харманли, геодезист, строително-технически и оценъчни експертизи.
Димитрия Минкова Желева - община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Емилия Димитрова Пенева - Димитровград, архитект, проектант.
Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова - гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова - гр. Хасково, икономист-организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина - гр. Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Тихомир Недев Георгиев - гр. Хасково, инженер-геодезист.
Петър Ангелов Петров - гр. Хасково, маркшайдерство и геодезия.
Диана Христова Сепетлиева - гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за "Оценка на недвижими имоти".
Съдебна пожаротехническа експертиза
Съдебно-енергийна експертиза
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
 
Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
Съдебно-ботаническа експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Васил Петров Петров - гр. Харманли, агроном-полевъд.
Маринка Йорданова Веселинова - гр. Пловдив, агроном - лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
Съдебно-зоологическа експертиза
Симеон Асенов Ванчев - гр. Хасково, ветеринарен лекар.
Съдебно-микробиологична експертиза
Съдебно-ентомологична експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Васил Петров Петров - гр. Харманли, агроном-полевъд.
Съдебно-екологична експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Васил Петров Петров - гр. Харманли, агроном-полевъд.
Маринка Йорданова Веселинова - гр. Пловдив, агроном - лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
 
Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева - гр. София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Михаил Цветков Маринов - гр. Бяла Слатина, област Враца, инженер-химик (контрол на качеството на течните горива).
Съдебно-физическа експертиза
Петко Стоянов Петров - гр. Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Мариана Тодорова Тодорова - гр. Хасково, икономист-организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Делчо Петров Дойков - гр. Харманли, ветеринарен техник.
Симеон Асенов Ванчев - гр. Хасково, ветеринарен лекар.
Съдебно-агротехническа експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Стефан Любенов Вангелов - гр. Хасково, специалност "Икономика и организация на промишленото производство" - съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция.
Васил Петров Петров - гр. Харманли, агроном - полевъд.
Маринка Йорданова Веселинова - гр. Пловдив, растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика, агроном - лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
 
Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
Татяна Христова Форева - гр. София, гр. Хасково, специалност "Керамика", допълнителна квалификация - художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност.
 
Клас "Оценителни експертизи"
 
Кети Вълкова Райчева - гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи, оценителна експертиза на ДМА (движими вещи).
Иван Григоров Петрунов - гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефания Добрева Иванова - гр. Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Иванка Борисова Христова - гр. Хасково, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Шинко Георгиев Забунов - гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради) - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Нено Тодоров Ненов - гр. Харманли, оценка на стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Петър Ангелов Венков - гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов - гр. Хасково, машинен инженер - електромеханик - минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Недялко Атанасов Апостолов - гр. Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров - гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Никола Тодев Делчев - гр. Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова - гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова - гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева - гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева - гр. Хасково, инженер - промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов - гр. Харманли, геодезист, строително-технически и оценъчни експертизи.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Марияна Христова Иванова - Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Грозю Иванов Митев - гр. Хасково, автоекспертизи и оценки, оценка стойността на автомобили и оценка щети на автомобили.
Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).
Инж. Светла Димитрова Стоилова - гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова - гр. Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Златка Василева Игнатова - гр. Хасково, Димитровград, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина - гр. Хасково, оценител на недвижими имоти.
Христо Димитров Щерев - Свиленград, специалност "Технология на машиностроенето и металите", квалификация "Дипломиран стопански ръководител" (мениджър), вид експертизи: "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и "Съдебна инженерно-технологична експертиза".
Нели Христова Енчева - Димитровград, специалност "Машини и апарати за ХВП", квалификация "Оценител на недвижими имоти".
Инж. Драгомир Енев Колев - гр. Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Маринка Василева Кавракирова - гр. Хасково, оценител на движими вещи, машини и съоръжения.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Стефан Любенов Вангелов - гр. Хасково, специалност "Икономика и организация на промишленото производство" - съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция - оценител на земи, гори, трайни насаждения, всички видове селскостопанска продукция, всичко свързано със селското стопанство.
Татяна Христова Форева - гр. София, гр. Хасково, допълнителна квалификация - художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност - оценка на произведения на изкуството.
Иван Стойков Иванов - гр. Хасково, инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения (движими вещи), вид експертизи: "Съдебна финансово-икономическа експертиза".
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Валентина Димитрова Димитрова - гр. Харманли, златар, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и внос.
Руска Динева Тодорова - Димитровград, икономист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова - гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Маринка Йорданова Веселинова - гр. Пловдив, агроном - лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
Диана Христова Сепетлиева - гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за "Оценка на недвижими имоти".
 
Клас "Други съдебни експертизи"
 
Мая Иванова Кичева - гр. София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев - гр. София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов - гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
Владимир Георгиев Матеев - гр. Хасково, инженер по горско стопанство, съдебно-лесотехническа експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист, оценител на търговски марки.
Мариана Тодорова Тодорова - гр. Хасково, икономист-организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Станка Николова Василева - гр. Хасково, социално подпомагане и услуги.
Петко Генчев Колев - гр. Хасково, минен техник, проектант на взривни работи втора степен.
Красимир Петров Цветков - гр. Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
Даниела Рафаилова Замфирова - гр. София, молекулярна биология; молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 13 от 12.02.2019 г. на ДВ
 

 

 

 

 

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Хасково - 2019 година