expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Всеки може да направи план за победа, стига да не отговаря за осъществяването на плана.“ Уинстън Чърчил

Списък на вещите лица за съдебен район Хасково - 2018 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ХАСКОВО, ЗА 2018 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Габрово. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград .
Име: Албена Желязкова

Тел: 0888 466 813
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ХАСКОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ХАСКОВО, ЗА 2018 Г.
 
Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г. 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Хасково, и Административния съд - Хасково, за 2018 г.
 
1. Клас "Криминалистични експертизи"
 
1.1. Вид: Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологични, балистични, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Крум Стефанов Арнаудов - Хасково, експерт-графолог, графологични, технически, дактилоскопни и други видове криминалистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
1.2. Вид: Трасологични експертизи
Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологични, балистични, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
1.3. Вид: Съдебно-балистични експертизи
Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологични, балистични, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
1.4. Вид: Дактилоскопни експертизи
Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологични, балистични, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
1.5. Вид: Биометрични криминалистични експертизи
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
 
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
2.1. Вид: Съдебномедицинска експертиза на труп
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.
2.2. Вид: Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев - Харманли, лекар-ординатор, специалност "Хирургия".
2.3. Вид: Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", Молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов - София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
2.4. Вид: Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", Молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов - София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
2.5. Вид: Съдебномедицинска експертиза по писмени доказателства
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев - Харманли, лекар-ординатор, специалност "Хирургия".
Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", Молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов - служебен адрес: София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
2.6. Вид: Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.
 
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
3.1. Вид: Съдебно-психиатрична експертиза
Йордан Павлов Михайлов - Хасково, психиатър.
3.2. Вид: Съдебно-психологична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.
Мария Стоянова Кирева - Хасково, психолог-консултант, работа по случаи за превенция и интервенция на синдрома родителско отчуждение, базисно обучение по позитивна психология.
Красимира Богданова Георгиева - Хасково, магистър по психология, консултативна психология.
Деяна Димитрова Бонева - Хасково, магистър по психология.
3.3. Вид: Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи (само в състава на комплексна експертиза).
3.4. Вид: Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Йордан Павлов Михайлов - Хасково, психиатър.
Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.
 
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
4.1. Вид: Съдебно-счетоводна експертиза
Елмон Жирай Дайлерян - Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност", експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева - Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева - Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева - Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова - Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова - Харманли, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова - Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Райчева Крайчева - Харманли, специалист "Счетоводство и контрол" и "Финанси".
Калин Александров Найденов - Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефания Добрева Иванова - Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
Елена Атанасова Вълчева - Димитровград, специалист ТРЗ.
Славяна Христозова Господинова - Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Дарина Георгиева Кафтанска - Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев - Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Шинко Георгиев Забунов - Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова - Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Миглена Евгениева Атанасова - Димитровград, съдебно-счетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова - Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова - Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев - Хасково, икономист-счетоводител.
Милена Георгиева Тодорова - Хасково, икономист по транспорта.
Харалан Георгиев Василев - Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: "Съдебно-счетоводни експертизи" и "Съдебна финансово-икономическа експертиза".
Дечко Атанасов Атанасов - Хасково, икономист, специалност "Статистика", вид експертизи: "Съдебно-счетоводни експертизи".
Милена Горанова Зетова - Димитровград, икономист-счетоводител.
Димка Георгиева Георгиева - Харманли, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Маргарита Миткова Попова - Стара Загора, банково, застрахователно и осигурително дело, финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова - Кърджали, банки и банково дело.
Йорданка Тончева Кавръкова - Кърджали, икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.
Руска Динева Тодорова - Димитровград, икономист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Иванка Колева Вълкова - Димитровград, стопанско управление и администрация; счетоводство, финанси и контрол.
Розалина Петрова Георгиева - Хасково, икономист - организатор на промишленото производство, счетоводител.
Недялко Георгиев Думанов - Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи, икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков - Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова - Димитровград, икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова - Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова - Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева - Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова - Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов - Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева - Хасково, икономист, финанси и кредит.
Теодора Недялкова Маркова - Хасково, счетоводство и контрол, счетоводител.
Ася Младенова Котетерова - Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност".
Иванка Канева Иванова - с. Брод, община Димитровград, област Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводство и контрол", допълнителна квалификация "Финанси".
Марина Стаменова Митева - Хасково, магистър, специалност "Счетоводство и контрол".
Елена Йорданова Еленкова - Любимец, област Хасково, магистър икономист, специалност "Счетоводство и контрол".
4.2. Вид: Съдебна финансово-икономическа експертиза
Елмон Жирай Дайлерян - Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност", експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева - Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева - Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева - Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова - Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова - Харманли, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Красимира Кирилова Иванова - Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов - Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов - София, икономист, специалност "Международни икономически отношения", експерт по дела в областта на митническата и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Славяна Христозова Господинова - Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев - Хасково, инженер по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска - Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Шинко Георгиев Забунов - Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова - Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов - Харманли, оценка на стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова - Димитровград, съдебно-счетоводен експерт.
Виолета Ангелова Динкова - Хасково, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Величка Иванова Тодорова - Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова - Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев - Хасково, икономист-счетоводител.
Милена Георгиева Тодорова - Хасково, икономист по транспорта.
Харалан Георгиев Василев - Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: "Съдебно-счетоводни експертизи" и "Съдебна финансово-икономическа експертиза".
Димка Георгиева Георгиева - Харманли, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Маргарита Миткова Попова - Стара Загора, банково, застрахователно и осигурително дело, финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова - Кърджали, банки и банково дело.
Йорданка Тончева Кавръкова - Кърджали, икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.
Руска Динева Тодорова - Димитровград, икономист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Цветелина Тодорова Банева - Димитровград, банково дело.
Розалина Петрова Георгиева - Хасково, икономист - организатор на промишленото производство, счетоводител.
Недялко Георгиев Думанов - Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи, икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков - Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова - Димитровград, икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова - Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова - Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева - Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова - Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов - Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева - Хасково, икономист, финанси и кредит.
Ася Младенова Котетерова - Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност".
Иванка Канева Иванова - с. Брод, община Димитровград, област Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводство и контрол", допълнителна квалификация "Финанси".
Марина Стаменова Митева - Хасково, магистър, специалност "Счетоводство и контрол".
Елена Йорданова Еленкова - Любимец, област Хасково, магистър икономист, специалност "Счетоводство и контрол".
4.3. Вид: Съдебно-стокова експертиза
Мария Лукова Цанева - Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева - Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Костадинка Георгиева Ненова - Харманли, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова - Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов - Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов - София, икономист, специалност "Международни икономически отношения", експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Славяна Христозова Господинова - Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев - Хасково, инженер по горско стопанство.
Димо Иванов Бояджиев - Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Миглена Велинова Велинова - Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов - Харманли, оценка на стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова - Димитровград, съдебно-счетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова - Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова - Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Милена Горанова Зетова - Димитровград, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Маргарита Миткова Попова - Стара Загора, банково, застрахователно и осигурително дело, финанси, счетоводство.
Иванка Колева Вълкова - Димитровград, стопанско управление и администрация; счетоводство, финанси и контрол.
Недялко Георгиев Думанов - Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи, икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков - Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова - Димитровград, икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова - Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова - Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева - Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова - Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов - Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева - Хасково, икономист, финанси и кредит.
Иванка Канева Иванова - с. Брод, община Димитровград, област Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводство и контрол", допълнителна квалификация "Финанси".
Марина Стаменова Митева - Хасково, магистър, специалност "Счетоводство и контрол".
Елена Йорданова Еленкова - Любимец, област Хасково, магистър - икономист, специалност "Счетоводство и контрол".
 
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
5.1. Вид: Съдебна инженерно-техническа експертиза
Петър Ангелов Венков - Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов - Хасково, машинен инженер-електромеханик - минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Христо Асенов Араклиев - Хасково, специалност "Съобщителна и осигурителна техника и системи", квалификация - измерване в кабелни линии и съоръжения, селищни и магистрални кабелни линии, трафикът в съобщителните системи, обследване на енергийната ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Петко Стоянов Петров - Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов - Хасково, специалист автомобилен транспорт, трактори и коли, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров - Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Никола Тодев Делчев - Хасково, инженер-
геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева - Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Димчо Стефанов Трендафилов - Харманли, геодезист, строително-технически и оценъчни експертизи.
Димитрия Минкова Желева - община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова - Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина - Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Щерев - Свиленград, специалност "Технология на машиностроенето и металите", квалификация "Дипломиран стопански ръководител" (мениджър), вид експертизи: "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и "Съдебна инженерно-технологична експертиза".
Инж. Драгомир Енев Колев - Хасково, магистър - инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Тихомир Недев Георгиев - Хасково, инженер-геодезист.
Василка Ангелова Димова - Хасково, специалност - архитект, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на инвестиционен проект.
Маринка Василева Кавракирова - Хасково, оценител на машини и съоръжения.
Тянко Манолов Хрингов - Димитровград, двигатели с вътрешно горене.
Петър Ангелов Петров - Хасково, маркшайдерство и геодезия.
5.2. Вид: Съдебна автотехническа експертиза
Петко Стоянов Петров - Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов - Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.
Христо Генов Русев - Хасково, специалист "Двигатели с вътрешно горене", автотехнически и оценителни експертизи.
Станимир Костов Петров - Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Любомир Щерев Милушев - Хасково, експлоатация на автотранспортна техника.
Грозю Иванов Митев - Хасково, автоекспертизи и оценки.
Недялко Христозов Иванов - Харманли, преподавател-инструктор.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Илиян Димитров Павлов - Димитровград, застраховане и социално дело, автотехническа експертиза и пазарна стойност.
Николай Александров Савов - Стара Загора, строителен инженер, автотехнически експерт.
5.3. Вид: Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петко Стоянов Петров - Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов - Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров - Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Димитрия Минкова Желева - община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина - Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Щерев - Свиленград, специалност "Технология на машиностроенето и металите", квалификация "Дипломиран стопански ръководител" (мениджър), вид експертизи: "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и "Съдебна инженерно-технологична експертиза".
5.4. Вид: Съдебна компютърно-техническа експертиза
Златка Василева Игнатова - Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
5.5. Вид: Съдебна строителнотехническа експертиза
Лидия Пенчева Господинова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева - Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева - Хасково, инженер - промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов - Харманли, геодезист, строителнотехнически и оценъчни експертизи.
Димитрия Минкова Желева - община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Емилия Димитрова Пенева - Димитровград, архитект, проектант.
Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова - Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина - Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Тихомир Недев Георгиев - Хасково, инженер-геодезист.
Петър Ангелов Петров - Хасково, маркшайдерство и геодезия.
5.6. Вид: Съдебно-пожаротехническа експертиза
Тодор Богданов Крайчев - Харманли, противопожарна техника и безопасност.
5.7. Вид: Съдебно-енергийна експертиза
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
 
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
6.1. Вид: Съдебно-ботаническа експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Васил Петров Петров - Харманли, агроном-полевъд.
6.2. Вид: Съдебно-зоологическа експертиза
Симеон Асенов Ванчев - Хасково, ветеринарен лекар.
6.3. Вид: Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Вид: Съдебно-ентомологична експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Васил Петров Петров - Харманли, агроном-полевъд.
6.5. Вид: Съдебно-екологична експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Васил Петров Петров - Харманли, агроном-полевъд.
 
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
7.1. Вид: Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Михаил Цветков Маринов - Бяла Слатина, област Враца, инженер-химик (контрол на качеството на течните горива).
7.2. Вид: Съдебно-физическа експертиза
Петко Стоянов Петров - Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
7.3. Вид: Съдебна физикохимическа експертиза
 
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
8.1. Вид: Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Делчо Петров Дойков - Харманли, ветеринарен техник.
Симеон Асенов Ванчев - Хасково, ветеринарен лекар.
8.2. Вид: Съдебно-агротехническа експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Стефан Любенов Вангелов - Хасково, специалност "Икономика и организация на промишленото производство" - съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция.
Васил Петров Петров - Харманли, агроном-полевъд.
 
9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
Татяна Христова Форева - София, специалност "Керамика", допълнителна квалификация - художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност.
 
10. Клас "Оценителни експертизи"
 
Кети Вълкова Райчева - Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи, оценителна експертиза на ДМА (движими вещи).
Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефания Добрева Иванова - Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Иванка Борисова Христова - Хасково, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Шинко Георгиев Забунов - Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради) - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Нено Тодоров Ненов - Харманли, оценка на стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Петър Ангелов Венков - Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов - Хасково, машинен инженер-електромеханик - минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Недялко Атанасов Апостолов - Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров - Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Никола Тодев Делчев - Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева - Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева - Хасково, инженер - промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов - Харманли, геодезист, строително-технически и оценъчни експертизи.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Марияна Христова Иванова - Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Грозю Иванов Митев - Хасково, автоекспертизи и оценки, оценка стойността на автомобили и оценка щети на автомобили.
Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).
Инж. Светла Димитрова Стоилова - Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Златка Василева Игнатова - Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина - Хасково, оценител на недвижими имоти.
Христо Димитров Щерев - Свиленград, специалност "Технология на машиностроенето и металите", квалификация "Дипломиран стопански ръководител" (мениджър), вид експертизи: "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и "Съдебна инженерно-технологична експертиза".
Нели Христова Енчева - Димитровград, специалност "Машини и апарати за ХВП", квалификация "Оценител на недвижими имоти".
Инж. Драгомир Енев Колев - Хасково, магистър - инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Маринка Василева Кавракирова - Хасково, оценител на движими вещи, машини и съоръжения.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Стефан Любенов Вангелов - Хасково, специалност "Икономика и организация на промишленото производство" - съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция - оценител на земи, гори, трайни насаждения, всички видове селскостопанска продукция, всичко, свързано със селското стопанство.
Татяна Христова Форева - Хасково, специалност "Керамика", допълнителна квалификация - художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност - оценка на произведения на изкуството.
Иван Стойков Иванов - Хасково, инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения (движими вещи), вид експертизи: "Съдебна финансово-икономическа експертиза".
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Валентина Димитрова Димитрова - Харманли, златар, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и внос.
Руска Динева Тодорова - Димитровград, икономист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова - Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
 
11. Клас "Други съдебни експертизи"
 
Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов - София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
Владимир Георгиев Матеев - Хасково, инженер по горско стопанство, съдебна лесотехническа експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист, оценител на търговски марки.
Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Станка Николова Василева - Хасково, социално подпомагане и услуги.
Петко Генчев Колев - Хасково, минен техник, проектант на взривни работи втора степен.
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 14 от 13.02.2018 г. на ДВ

 

 

 

 

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Хасково - 2018 година