expert-bg.com
 

Мисъл на деня

“Успехът обикновено идва при тези, които са твърде заети да го търсят.” Хенри Дейвид Торо

Списък на вещите лица за съдебен район Добрич - 2019 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2019 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Добрич. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК
Име: Милена Петрова 
Тел: 0888 518 373

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2019 г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Добрич, за 2019 г.
 
Клас "Криминалистични експертизи"
 
Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти, дактилоскопна експертиза.
Веселин Русев Колев, експерт-криминолог.
Атанас Енчев Стойчев, графически експертизи на почерк и подпис, техническо изследване на документи за извършени поправки в тях.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. обзавеждане, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация "Автомобилен транспорт", дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.
Диян Недялков Димов - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Златин Василев Златев - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Пламен Димитров Чобанов - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Радомир Василев Радушев - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев - експерт в РУ на МВР - Каварна, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Дучев - експерт в РУ на МВР - Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
Трасологични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, трасологически експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. обзавеждане, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация "Автомобилен транспорт", трасологична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.
Пламен Димитров Чобанов - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Радомир Василев Радушев - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев - експерт в РУ на МВР - Каварна, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Дучев - експерт в РУ на МВР - Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
Съдебно-балистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, балистически експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. обзавеждане, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация "Автомобилен транспорт", балистична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.
Пламен Димитров Чобанов - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Радомир Василев Радушев - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев - експерт в РУ на МВР - Каварна, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Дучев - експерт в РУ на МВР - Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
Дактилоскопни експертизи
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти, дактилоскопна експертиза.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация "Автомобилен транспорт", дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.
Диян Недялков Димов - С "НТЛ", ОД на МВР- Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Златин Василев Златев - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Пламен Димитров Чобанов - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Радомир Василев Радушев - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев - експерт в РУ на МВР - Каварна, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Дучев - експерт в РУ на МВР - Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
Биометрични криминалистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, експертизи на външни признаци на човека (портретни експертизи).
Диян Недялков Димов - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Златин Василев Златев - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
Радомир Василев Радушев - С "НТЛ", ОД на МВР - Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични и графически експертизи.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.
Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.
Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.
Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.
Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, със специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, със специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Д-р Тихомира Димчева Стелиянова, психиатър.
Д-р Силвия Христова Томова, психиатър.
Съдебно-психологична експертиза
Тодорка Матеева Турнова, психолог, мед. психология и педагог. рехабилитация.
Галина Недкова Кабаджова, трудова и организационна психология, магистър по психология.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Тодорка Матеева Турнова, психолог, мед. психология и педагог. рехабилитация.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Галина Недкова Кабаджова, трудова и организационна психология, магистър по психология.
Д-р Силвия Христова Томова, психиатър.
Съдебна експертиза на психично състояние по писмени данни
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Галина Недкова Кабаджова, Добрич, трудова и организационна психология, магистър по психология.
Силвия Христова Томова, психиатър.
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Съдебносчетоводна експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската дейност.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер - технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт.
Елена Иванова Йорданова, счетоводство на търговски дружества, съдебен експерт-счетоводител, митнически служител и брокер.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист съдебносчетоводни експертизи.
Елена Йорданова Целяшка, икономика на строителството, икономически и счетоводни експертизи.
Красимир Дончев Димитров, счетоводство и контрол, оценка на машини и съоръжения в електротехническата и електронната промишленост и автотранспорта.
Веселка Василева Петкова, икономика и организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебносчетоводен експерт, структурни фондове на ЕС, финансиране на проекти по оперативни програми, разработване и управление на проекти по програми на ЕС.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт, одиторски стандарти.
Христина Атанасова Петрова, стопанско управление, съдебносчетоводен експерт.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Емилия Радева Георгиева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебносчетоводен експерт.
Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, икономист-счетоводител.
Маргаритка Иванова Вълчева, икономист-счетоводител.
Радослава Цветкова Сталянова, икономист-счетоводител.
Соня Димитрова Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на селското стопанство.
Румяна Митева Джонова, икономист, маркетинг и мениджмънт.
Даниела Михайлова Панайотова, икономист-счетоводител.
Яна Данчева Велева, икономист-счетоводител.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Виолета Димитрова Деветакова, маркетинг и мениджмънт, магистър по стопанско управление, дипломиран експерт-счетоводител.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по аграрно-промишлено производство, икономика и управление на селското стопанство.
Диана Георгиева Метева, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител и учител по икономически дисциплини, стенография и машинопис.
Иванка Дамянова Силвестрова, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност", дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист, специалност "Социално-икономическо планиране", дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебносчетоводен експерт.
Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС, оценка на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, икономист, икономика и управление на търговията, експерт-оценител на дълготрайни материални активи и оборотни средства.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансово-данъчни проблеми.
Пламен Иванов Маринов, икономика и управление на строителството, оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт, одиторски стандарти.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт.
Галина Михайлова Димитрова, финанси, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.
Христина Атанасова Петрова, стопанско управление, финансово-икономически експерт.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер - технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Веселка Василева Петкова, икономика и организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебносчетоводен експерт, структурни фондове на ЕС, финансиране на проекти по оперативни програми, разработване и управление на проекти по програми на ЕС.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист съдебносчетоводни експертизи.
Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Недка Георгиева Сърбова, икономист-финансист.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по строителството.
Петър Андреев Енев, икономист по туризма.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения, оценка на недвижими имоти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по аграрно-промишлено производство, икономика и управление на селското стопанство.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист, специалност "Социално-икономическо планиране", дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Съдебно-стокова експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт, одиторски стандарти.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер - технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебносчетоводен експерт.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист, специалност "Социално-икономическо планиране", дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер - механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивко Пенков Иванов, инженер-дефектоскопист, диагностика на разрушени, фалшифицирани и дефектни конструкции, прекъсване на ел. проводници при кражби, трудови и битови злополуки, електротермично прекъсване на ел. проводници при пожари, корозионни и деформационни разрушения, повреди на идентификационни номера, производствени аварии на съоръжения с повишена опасност.
Христо Райнов Минчев, инженер - далекосъобщителна техника, оценител на машини и съоръжения, на цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Веселин Генов Чолаков, инженер - електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност - електрическа.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна техника и двигатели с вътрешно горене.
Георги Ангелов Костов, техник със средно образование, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер - ДВГ, оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта и металорежещите машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Антония Бориславова Кирилова, инженер-геодезист.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер - технология на металите и машиностроене, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на зем. земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със средно образование - геодезия и картография, оценка на зем. земи и трайни насаждения.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер - технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Радка Василева Николова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител - машинен инженер.
Диян Николов Тончев, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, учител по инж. дисциплини (устройство на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност "Автоматизация на дискретното производство", курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи и ГАПС, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за устройство, начин на работа и проектиране на котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработваща промишленост.
Кирил Тодоров Кирилов, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, пълна проектантска правоспособност - електрическа.
Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, машинен инженер, транспортна техника и технологии, оценка на трактори и автомобили, земеделски машини.
Живко Петков Хърватов, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Росен Николов Генов, инженер-геофизик, геофизични методи на проучване на полезни изкопаеми, специалист по индустриална икономика и мениджмънт, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, организация, управление и заплащане на труда на персонала.
Съдебна автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна техника и двигатели с вътрешно горене.
Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер, автоексперт-оценител.
Митко Илиев Димитров, преподавател-инструктор.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер - технология на металите и машиностроене, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на зем. земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Енчо Илиев Христов, техник - ДВГ.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, учител по инженерни дисциплини (устройство на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност "Автоматизация на дискретното производство", курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи и ГАПС, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за устройство, начин на работа и проектиране на котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработваща промишленост.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация "автомобилен транспорт", дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.
Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, машинен инженер, транспортна техника и технологии, оценка на трактори и автомобили, земеделски машини.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер-технология на металите и машиностроене, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Веселин Генов Чолаков, инженер - електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност - електрическа.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер, оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски земи, на машини и съоръжения, на електронни изделия, компютри, земеделска техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер - промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер - ДВГ, оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта и металорежещите машини.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител - машинен инженер.
Живко Петков Хърватов, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Съдебна компютърнотехническа експертиза
Георги Станчев Георгиев, инженер-електроакустика и ултразвукова техника, фоноскопна и видеоскопна експертиза.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти, фоноскопна и видеоскопна експертиза.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника.
Мартин Иванов Петров, магистър по информатика, специалност "Информационни технологии", CCNA 1-4.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Янка Костадинова Димитрова, техник-геодезист, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование - геодезия и картография.
Валентина Петрова Димитрова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Радка Василева Николова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Таня Василева Събева, промишлено и гражданско строителство, конструкции на сгради и съоръжения.
Анна Енчева Василева, архитектура, оценка на други активи (арх. паметници на културата и интериор).
Веселин Георгиев Атанасов, геодезия, фотограметрия, картография.
Ивайло Петров Иванов, инженер по промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Костадин Христов Батанов, инженер - земеустроител, оценка на недвижими имоти, земеделски земи, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, дейности по кадастър.
Ана Славова Коларова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, проектант-конструктор.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Румен Борисов Чифликчиев, експерт архитектура и благоустройство, В и К и геодезия.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със средно образование - геодезия и картография, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер, оценка на недвижими имоти.
Пенка Христова Митева, техник със средно образование, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер, оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски земи, на машини и съоръжения, на електронни изделия, компютри, земеделска техника.
Галя Петрова Генова, строителен техник, строителство и архитектура, оценка на инвест. проект.
Славка Йорданова Атанасова, среден техник - водно строителство, оценка на инвест. проект.
Огнян Каменов Горанов, архитект.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно образование, оценител на недвижими имоти.
Стойко Пенчев Керванов, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност - конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист, регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Димитров Желязков, строителен инженер - геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист, ограничена проектантска правоспособност - част "Геодезия".
Станьо Рачев Иванов, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (конструкции), специалист по икономика и управление на инвестициите.
Антония Бориславова Кирилова, инженер-геодезист.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Петър Иванов Иванов, пожарна и аварийна безопасност.
Съдебно-енергийна експертиза
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител - машинен инженер.
Съдебнооценителска автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер - технология на металите и машиностроене, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на зем. земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, машинен инженер, транспортна техника и технологии, оценка на трактори и автомобили, земеделски машини.
 
Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
Съдебно-ботаническа експертиза
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог по ХВП, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия, ДНК анализ и идентификация.
 
Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Съдебно-химическа експертиза
Велико Вичев Великов, инженер-химик, технология на пластмасите, експерт по опазване на околната среда.
Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи.
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Галин Йовчев Марчев, магистър ветеринарна медицина.
Галина Михайлова Димитрова, зооинженер.
Съдебна агротехническа експертиза
Мирослав Иванов Кулев, инженер-агроном.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско стопанство, сертификат за оценител на поземлени имоти в горски територии, регистрирана в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика.
Димитър Варсамов Касабов, агроном по полевъдство.
 
Клас "Оценителни експертизи"
 
Оценка на недвижими имоти
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС, оценка на недвижими имоти.
Пламен Иванов Маринов, икономика и управление на строителството, оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения, оценка на недвижими имоти.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер - механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници на културата, права на интелектуална и индустриалната собственост.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Георги Ангелов Костов, техник със средно образование, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер - промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер - технология на металите и машиностроене, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Радка Василева Николова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер, оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски земи, на машини и съоръжения, на електронни изделия, компютри, земеделска техника.
Янка Костадинова Димитрова, техник-геодезист, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование - геодезия и картография.
Валентина Петрова Димитрова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Костадин Христов Батанов, инженер-земеустроител, оценка на недвижими имоти, земеделски земи, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, дейности по кадастър.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Пенка Христова Митева, техник със средно образование, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно образование, оценител на недвижими имоти.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист, регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование - геодезия и картография.
Оценка на машини и съоръжения
Красимир Дончев Димитров, счетоводство и контрол, оценка на машини и съоръжения в електротехническата и електронната промишленост и автотранспорта.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Галина Михайлова Димитрова, финанси, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер - механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.
Христо Райнов Минчев, инженер - далекосъобщителна техника, оценител на машини и съоръжения, на цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер - ДВГ, оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта и металорежещите машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер - технология на металите и машиностроене, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност "Автоматизация на дискретното производство", курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи и ГАПС, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за устройство, начин на работа и проектиране на котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер, оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски земи, на машини и съоръжения, на електронни изделия, компютри, земеделска техника.
Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Стефка Иванова Мавродиева, инженер - механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.
Оценка на търговски предприятия и вземания
Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Христо Райнов Минчев, инженер - далекосъобщителна техника, оценител на машини и съоръжения, на цели търговски предприятия.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер - технология на металите и машиностроене, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на зем.земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Георги Ангелов Костов, техник със средно образование, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер, оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски земи, на машини и съоръжения, на електронни изделия, компютри, земеделска техника.
Янка Костадинова Димитрова, техник-геодезист, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Пенка Христова Митева, техник със средно образование, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист, регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със средно образование - геодезия и картография, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер - технология на металите и машиностроене, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Оценка на поземлени имоти в горски територии
Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско стопанство, сертификат за оценител на поземлени имоти в горски територии, регистрирана в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика.
 
Клас "Други съдебни експертизи"
 
Галина Михайлова Димитрова, музейно дело.
Несрин Хасанова Якубова, специалист по турска филология и преподавател в СОУ, преводи от и на турски език.
Дорота Данута Чобанов, преводи от и на полски език.
Малвина Валентиновна Бъчварова, преводи от украински на български език и от руски на български език.
Илия Тодоров Димитров, български и руски език, преводач от английски и руски език на български език.
Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи.
Димитричка Иванова Габровска, педагогика на обучението по български език и немски език, немска филология, преводи от и на немски език.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност "Автоматизация на дискретното производство", курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи и ГАПС, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за устройство, начин на работа и проектиране на котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Марина Костадинова Хърватова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, ISO стандарти, системи за управление на качеството, на околната среда, интегрирани системи за управление, системи за производствен контрол, вътрешен и външен одит на системи за управление.
Росен Николов Генов, инженер-геофизик, геофизични методи на проучване на полезни изкопаеми, специалист по индустриална икономика и мениджмънт, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, организация, управление и заплащане на труда на персонала.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 9 от 29.01.2019 г. на ДВ

 

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Добрич - 2019 година