expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Този, който не върви напред, всъщност не стои на едно място, а се връща назад.“ Хенри Форд

Списък на вещите лица за съдебен район Добрич - 2016 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2016 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Добрич. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК
Име: Милена Петрова 
Тел: 0888 518 373

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2016 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Енчо Илиев Христов, техник със ср. образование, ДВГ.

Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти, дактилоскопична експертиза.

Веселин Русев Колев, експерт-криминолог.

Атанас Енчев Стойчев, графически експертизи на почерк и подпис, техническо изследване на документи за извършени поправки в тях.

Емил Ангелов Атанасов, учител по биология с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.

Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. обзавеждане, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.

Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация „Автомобилен транспорт“, дактилоскопична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.

1.2. Трасологични експертизи

Енчо Илиев Христов, техник със ср. образование, ДВГ.

Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.

Атанас Енчев Стойчев, трасологични експертизи.

Емил Ангелов Атанасов, учител по биология с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.

Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. обзавеждане, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.

Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация „Автомобилен транспорт“, трасологична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

Енчо Илиев Христов, техник със ср. образование, ДВГ.

Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.

Атанас Енчев Стойчев, балистични експертизи.

Емил Ангелов Атанасов, учител по биология с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.

Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел. обзавеждане, графически експертизи, техническо изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.

Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация „Автомобилен транспорт“, балистична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.

1.4. Биометрични криминалистични експертизи

Енчо Илиев Христов, техник със ср. образование, ДВГ.

Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.

Атанас Енчев Стойчев, експертизи на външни признаци на човека (портретни експертизи).

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия, ДНК анализ и идентификация.

Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик със специализация вирусология.

Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.

Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия, ДНК анализ и идентификация.

Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик със специализация вирусология.

Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.

Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.

Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.

Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.

Тихомира Димчева Стелиянова, лекар.

3.2. Съдебно-психологична експертиза

Тодорка Матеева Турнова, психолог, мед. психология и педагог. рехабилитация.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.

Тодорка Матеева Турнова, психолог, мед. психология и педагог. рехабилитация.

Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.

Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.

Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.

3.4. Съдебна експертиза на психично състояние по писмени данни

Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.

Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.

Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.

Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската дейност.

Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.

Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.

Елена Иванова Йорданова, счетоводство на търговски дружества, съдебен експерт-счетоводител, митнически служител и брокер.

Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист съдебно-счетоводни експертизи.

Елена Йорданова Целяшка, икономика на строителството, икономически и счетоводни експертизи.

Красимир Дончев Димитров, счетоводство и контрол, оценка на машини и съоръжения в електротехническата и електронната промишленост и автотранспорта.

Петър Господинов Петров, застраховане и социално дело.

Веселка Василева Петкова, икономика и организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт, структурни фондове на ЕС, финансиране на проекти по оперативни програми, разработване и управление на проекти по програми на ЕС.

Дарина Димитрова Дойчева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт, одиторски стандарти.

Христина Атанасова Петрова, стопанско управление, съдебно-счетоводен експерт.

Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.

Емилия Радева Георгиева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансово-данъчни проблеми.

Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.

Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.

Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт съд.-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.

Полина Димитрова Кавръкова, икономист-счетоводител.

Маргаритка Иванова Вълчева, икономист-счетоводител.

Радослава Цветкова Сталянова, икономист-счетоводител.

Соня Димитрова Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на селското стопанство.

Румяна Митева Джонова, икономист, маркетинг и мениджмънт.

Даниела Михайлова Панайотова, икономист-счетоводител.

Яна Данчева Велева, икономист-счетоводител.

Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските дружества.

Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

Виолета Димитрова Деветакова, маркетинг и мениджмънт, магистър по стопанско управление, дипломиран експерт-счетоводител.

Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.

Милена Петкова Тодорова, икономист по аграрно-промишлено производство, икономика и управление на селското стопанство.

Диана Георгиева Метева, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител и учител по ик. дисциплини, стенография и машинопис.

Иванка Дамянова Силвестрова, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.

Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС, оценка на недвижими имоти.

Петър Димитров Петров, икономист, икономика и управление на търговията, експерт-оценител на дълготрайни материални активи и оборотни средства.

Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансово-данъчни проблеми.

Пламен Иванов Маринов, икономика и управление на строителството, оценка на недвижими имоти.

Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Петър Господинов Петров, застраховане и социално дело.

Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.

Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската дейност.

Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.

Дарина Димитрова Дойчева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт, одиторски стандарти.

Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.

Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.

Галина Михайлова Димитрова, финанси, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

Христина Атанасова Петрова, стопанско управление, финансово-икономически експерт.

Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.

Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.

Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.

Веселка Василева Петкова, икономика и организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт, структурни фондове на ЕС, финансиране на проекти по оперативни програми, разработване и управление на проекти по програми на ЕС.

Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист съдебно-счетоводни експертизи.

Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт съд.-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Недка Георгиева Сърбова, икономист-финансист.

Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските дружества.

Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

Теодора Петрова Драгнева, икономист по строителството.

Петър Андреев Енев, икономист по туризма.

Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения, оценка на недвижими имоти.

Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.

Милена Петкова Тодорова, икономист по аграрно-промишлено производство, икономика и управление на селското стопанство.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

Петър Господинов Петров, застраховане и социално дело.

Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската дейност.

Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.

Дарина Димитрова Дойчева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт, одиторски стандарти.

Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.

Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансово-данъчни проблеми.

Мария Недялкова Славкова, електроинженер, оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.

Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт оценител.

Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.

Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.

Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.

Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.

Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.

Ивко Пенков Иванов, инженер-дефектоскопист, диагностика на разрушени, фалшифицирани и дефектни конструкции, прекъсване на ел. проводници при кражби, трудови и битови злополуки, електротермично прекъсване на ел. проводници при пожари, корозионни и деформационни разрушения, повреди на идентификационни номера, производствени аварии на съоръжения с повишена опасност.

Христо Райнов Минчев, инженер – далекосъобщителна техника, оценител на машини и съоръжения, на цели търговски предприятия.

Нели Димитрова Василева, машинен инженер ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.

Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.

Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.

Ивайло Петров Иванов, инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.

Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, оценка на транспортни средства.

Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.

Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност – електрическа.

Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна техника и двигатели с вътрешно горене.

Иван Колев Колев, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето.

Георги Ангелов Костов, техник със средно образование, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер – промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.

Иван Николов Тодоров, машинен инженер.

Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта и металорежещите машини.

Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.

Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.

Антония Бориславова Стефанова, инженер-геодезист.

Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на зем. земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.

Димитрина Иванова Трифонова, техник със ср. образование – геодезия и картография, оценка на зем. земи и трайни насаждения.

Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен инженер – технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.

Радка Василева Николова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.

Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения

Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.

Диян Николов Тончев, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.

Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, учител по инж. дисциплини (устройство на автомобила).

Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност „Автоматизация на дискретното производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи и ГАПС, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за устройство, начин на работа и проектиране на котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.

Кирил Тодоров Кирилов, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, пълна проектантска правоспособност – „електрическа“.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, оценка на транспортни средства.

Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.

Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна техника и двигатели с вътрешно горене.

Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер, автоексперт-оценител.

Митко Илиев Димитров, преподавател-инструктор.

Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.

Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на зем. земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.

Енчо Илиев Христов, техник – ДВГ.

Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по здравословни и безопасни условия на труд, учител по инж. дисциплини (устройство на автомобила).

Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност „Автоматизация на дискретното производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи и ГАПС, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за устройство, начин на работа и проектиране на котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.

Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация „Автомобилен транспорт“, дактилоскопична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на зем. земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.

Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска правоспособност – електрическа.

Атанас Йорданов Николов, електроинженер, оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски земи, на машини и съоръжения, на електронни изделия, компютри, земеделска техника.

Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.

Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти.

Ивайло Петров Иванов, инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.

Емил Стефанов Жечев, машинен инженер, оценка на транспортни средства.

Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.

Иван Колев Колев, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето.

Иван Николов Тодоров, машинен инженер.

Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта и металорежещите машини.

Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи, автоексперт-оценител.

Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.

Катя Василева Прашинкова-Димитрова, електроинженер, ел. машини и апарати, свързани с електроенергийната система, оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата промишленост.

Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.

5.4. Съдебна строително-техническа експертиза

Янка Костадинова Димитрова, техник-геодезист, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.

Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование – геодезия и картография.

Валентина Петрова Димитрова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.

Радка Василева Николова, строителен техник, оценка на недвижими имоти.

Таня Василева Събева, промишлено и гражданско строителство, конструкции на сгради и съоръжения.

Анна Енчева Василева, архитектура, оценка на други активи (арх. паметници на културата и интериор).

Веселин Георгиев Атанасов, геодезия, фотограметрия, картография.

Нела Петрова Ангелова, промишлено и гражданско строителство.

Стоянка Ангелова Спасова, промишлено и гражданско строителство.

Ивайло Петров Иванов, инженер промишлено и гражданско строителство, конструкции.

Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер – промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.

Костадин Христов Батанов, инженер – земеустроител, оценка на недвижими имоти, зем. земи, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, дейности по кадастър.

Ана Славова Коларова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, проектант-конструктор.

Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, проектант, експерт-оценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.

Румен Борисов Чифликчиев, експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.

Димитрина Иванова Трифонова, техник със ср. образование – геодезия и картография, оценка на зем. земи и трайни насаждения.

Нели Димитрова Василева, машинен инженер, оценка на недвижими имоти.

Пенка Христова Митева, техник със средно образование, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

Атанас Йорданов Николов, електроинженер, оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски земи, на машини и съоръжения, на електронни изделия, компютри, земеделска техника.

Галя Петрова Генова, строителен техник, строителство и архитектура, оценка на инвест. проект.

Славка Йорданова Атанасова, среден техник – водно строителство, оценка на инвест. проект.

Огнян Каменов Горанов, архитект.

Златка Стоянова Илиева, техник със средно образование, оценител на недвижими имоти.

Стойко Пенчев Керванов, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството.

Мария Иванова Хадживасилева, геодезист, регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Иван Димитров Желязков, строителен инженер – геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист, ограничена проектантска правоспособност – част геодезия.

Станьо Рачев Иванов, стр. инженер по промишлено и гражданско строителство (конструкции), специалист по икономика и управление на инвестициите.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника, фоноскопна и видеоскопна експертиза.

Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за управление на подвижни обекти, фоноскопна и видеоскопна експертиза.

Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника.

Борис Руменов Антипов, магистър по електроника, микроелектроника.

Мартин Иванов Петров, магистър по информатика, специалност „Информационни технологии“, CCNA 1 – 4.

5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза

Петър Иванов Иванов, пожарна и аварийна безопасност

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог по ХВП, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство  на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия, ДНК анализ и идентификация.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

Велико Вичев Великов, инженер-химик, технология на пластмасите, експерт по опазване на околната среда.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Галин Йовчев Марчев, магистър по ветеринарна медицина.

Галина Михайлова Димитрова, зооинжинер.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

Мирослав Иванов Кулев, инженер-агроном.

Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.

Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско стопанство, сертификат за оценител на поземлени имоти в горски територии, регистрирана в публичния регистър на физ. лица за упражняване на лесовъдска практика.

Димитър Варсамов Касабов, агроном по полевъдство.

10. Клас „Други съдебни експертизи“

Галина Михайлова Димитрова, музейно дело.

Несрин Хасанова Якубова, специалист по турска филология и преподавател в СОУ, преводи от и на турски език.

Дорота Данута Чобанов, преводи от и на полски език.

Малвина Валентиновна Бъчварова, преводи от украински на български език и от руски на български език.

Илия Тодоров Димитров, български и руски език, преводач от английски и руски език на български език.

Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия, ДНК анализ и идентификация.

Димитричка Иванова Габровска, педагогика на обучението по български език и немски език, немска филология, преводи от и на немски език.

Катя Василева Прашинкова-Димитрова, преводи от и на немски език.

Райчо Петров Вълчев, машинен инженер, механизация на селското стопанство, специалист по здравословни и безопасни условия на труд.

Камен Николов Богданов, машинен инженер, специалност „Автоматизация на дискретното производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи и ГАПС, специалист по възобновяема енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за устройство, начин на работа и проектиране на котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2016 г.

Хинчо Михалев Хинев, лиценз № 25191 от министъра на правосъдието и гражданските свободи, Румъния, преводи от и на румънски език.

Несрин Хюсеин Йълмаз, турска филология, висше образование, преводи от и на турски език, специалист по турска филология и преподавател в СОУ.

 

 

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Добрич - 2016 година