СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – БУРГАС, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – БУРГАС, ЗА 2020 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Бургас. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

https://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – БУРГАС, ЗА 2020 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.32 от 3 Април 2020г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юни 2020г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Димка Кирова Ангелова – образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, сертификат за документен контрол, сертификат за завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска и българска виза, защита и фалшификации; Експертизи за физическо изследване на документи). Установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски и холандски курсове, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 26.07.2021 г.
Живка Митева Иванова-Ковачка – образование – висше, магистър, специалност – защита на националната сигурност (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик, сертификат за документен контрол, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 5.02.2019 г.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.
Иванка Ташева Панова – образование – висше, бакалавър, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), сертификат за обучение Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп “Stemi 2000” и прилежащите им модули и софтуер, сертификат за документен контрол, удостоверение за професионална квалификация – “Английски език – ниво А1 – В 1 от ОЕЕР”.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, удостоверение за професионална квалификация “Експертно-криминалистична дейност” от Академия на МВР, удостоверение за професионална квалификация в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен контрол, видеотехнически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и лицева идентификация, документен контрол.
Николай Стефчев Ризов – образование – висше, специалност – ЗТЧ, професионална квалификация – съдебни криминалистични експертизи, графолог.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
Юрий Сотиров Милев – образование – висше, специалност – българска филология, квалификация – специалист по български език и литература и преподавател в средните училища, специалност – право, професионална квалификация – юрист, свидетелство от Висша следствена школа МВР СССР – експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Димка Кирова Ангелова – образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, сертификат за документен контрол, сертификат за завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска и българска виза, защита и фалшификации; Експертизи за физическо изследване на документи). Установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски и холандски курсове, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 26.07.2021 г.
Живка Митева Иванова-Ковачка – образование – висше, магистър, специалност – защита на националната сигурност (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик, сертификат за документен контрол, разрешение за достъп до класифицирана информация, ниво “Секретно”, валидно до 5.02.2019 г.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.
Иванка Ташева Панова – образование – висше, бакалавър, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), сертификат за обучение Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп “Stemi 2000” и прилежащите им модули и софтуер, сертификат за документен контрол, удостоверение за професионална квалификация – “Английски език – ниво А1 – В 1 от ОЕЕР”.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, удостоверение за професионална квалификация “Експертно-криминалистична дейност” от Академия на МВР, удостоверение за професионална квалификация в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен контрол, видеотехнически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и лицева идентификация, документен контрол.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика.
Щерю Костадинов Николов – образование – висше, специалност – екперт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Димка Кирова Ангелова – образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, сертификат за документен контрол, сертификат за завършен курс за фалшиви документи (Шенгенска и българска виза,защита и фалшификации; Експертизи за физическо изследване на документи). Установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски и холандски курсове, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 26.07.2021 г.
Иванка Ташева Панова – образование – висше, бакалавър, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), сертификат за обучение Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп “Stemi 2000” и прилежащите им модули и софтуер, сертификат за документен контрол, удостоверение за професионална квалификация – “Английски език – ниво А1 – В 1 от ОЕЕР”.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, удостоверение за професионална квалификация “Експертно-криминалистична дейност” от Академия на МВР, удостоверение за професионална квалификация в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен контрол, видеотехнически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и лицева идентификация, документен контрол.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части (изм. – ДВ, бр. 58 от 2020 г.)
Галина Милева – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица (изм. – ДВ, бр. 58 от 2020 г.)
Аелита Светлозарова Нуцова – образование – висше, специалност – медицина, специалист по клинична хематология, специалист по вътрешни болести.
Галина Милева – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство (изм. – ДВ, бр. 58 от 2020 г.)
Аелита Светлозарова Нуцова – образование – висше, специалност – медицина, специалист по клинична хематология, специалист по вътрешни болести.
Галина Милева – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза на телесно здраве (изм. – ДВ, бр. 58 от 2020 г.)
Аелита Светлозарова Нуцова – образование – висше, специалност – медицина, специалист по клинична хематология, специалист по вътрешни болести.
Васил Димитров Йовков – образование – висше, специалност – стоматолог.
Галина Милева – съдебен лекар.
Параско Георгиев Парасков – образование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – образование – висше, специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК (генетичен) анализ.
Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки “доктор”.
Николай Гинчев Тюфекчиев – образование – висше, специалност – биохимия и микробиология, квалификация биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – образование – висше, специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК (гинетичен) анализ.
Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки “доктор”.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебна психиатрична експертиза (изм. – ДВ, бр. 58 от 2020 г.)
Андрей Стоянов Стоянов – образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС, началник-отделение.
Галена Петкова Вълчкова – образование – висше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психиатрия.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началник-отделение.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началник-отделение.
Николай Янчев Зъбов – образование – висше, специалност – медицина, професионална квалификация – магистър – лекар, свидетелство за призната специалност – психиатрия, свидетелство за призната специалност по съдебна психиатрия.
Розалина Георгиева Макелова – ОДПЗС, ординатор.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Адриана Богомилова Рангелова – образование – висше, специалност – консултативна психология, консултиране при проблеми в детско-юношеска възраст, професионална квалификация – психолог-консултант.
Борис Великов Савов – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство за призната специалност, степен – магистър, специалист по клинична психология.
Величка Бъчварова – специалност – психолог.
Галина Христова Петкова – образование – висше, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог, образование – висше, специалност – маркетинг и мениджмънт, професионална квалификация – икономист.
Даниела Йорданова Бинева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – социална психология, професионална квалификация – социален педагог.
Деспина Христова Кондева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – предучилищна и начална педагогика, професионална квалификация – педагог, детски учител, професионална квалификация – специалист със специализация по психология и развитието и консултиране в детско-юношеска възраст, допълнителна квалификация – психоаналитик във формиране към Асоциация “Българско психоаналитично пространство”.
Димитринка Маринчева Желязкова – образование – висше, специалност – психология, социална психология, професионална квалификация – психолог (социален психолог), удостоверение за обучение по медиация, сертификат за обучение за работа с Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3, сертификат за обучение за работа с Рейтинг скала за оценка на ADHD Conners 3, сертификат за обучение за работа с Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE – 2, допълнителна квалификация – медиатор към Министерството на правосъдието.
Здравка Велизарова Тодорова – образование – висше, степен магистър, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог.
Йорданка Михова Йончева – образование – висше, магистър, специалност – психология, специализация – приложна психология, професионална квалификация – психолог, свидетелство за призната специалност – клинична психология, сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (ММРС-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (ММРI – A).
Кета Русева Апостолова – образование – висше, магистър, специалност – детска и юношеска психология, професионална квалификация – детски психолог, специалност – психология, професионална квалификация – консултативен психолог, специалност – предучилищна педагогика, квалификация – детски учител.
Кристина Бойкова Георгиева – образование – висше, специалност – социална педагогика, специализация – деца и семейства в риск, професионална квалификация – социален педагог, специалност – комплексна сигурност и поведение в екстремални ситуации, професионална квалификация – психолог-консултант, специализация – консултативна психология.
Мариана Стефанова Нейчева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология.
Надежда Димитрова Пантелеева-Димитрова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, професионална квалификация – здравно образование, удостоверение за обучение – превенция на насилието над деца в училищна възраст, удостоверение за обучение – Алгоритъм за индивидуален подход в психологическото консултиране, удостоверение за курс на обучение – Специфика в провеждането на кризисна интервенция при деца в училищна възраст, удостоверение за проведен курс – Организация на консултантската дейност. Краткосрочно психологическо консултиране. Консултиране при психотравмени събития. Консултиране при поведенчески проблеми, удостоверение за следдипломно обучение за педагогически съветници по направление “Техники в училищното и семейното консултиране”, сертификат – Програма “Базови умения за медиация при решаване на конфликти”, удостоверение за обучение на превенция трафика на жени чрез подкрепа на професионалната реализация по проект “Регионална инициатива за овластяване на жени”, сертификат за обучение по програма “Работа в екип и мрежа”, сертификат за обучение в когнитивно-поведенческа терапия, право да прилага метода на супервизия.
Росица Станкова Казакова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, учител-логопед, удостоверение от Фондация “Областен ромски съюз” – Бургас, за предоставяне на безвъзмезден труд в полза на целеви групи на Фондацията и на самия екип, удостоверение от ОДЗ “Брезичка” – Бургас – старши учител-логопед, притежава професионална компетентност – възрастова психология, терапия на деца и юноши със специални образователни потребности, изграждане на нови житейски стратегии, фирмено консултиране, психология на медиите, когнитивно поведенческа терапия, психология на личността, индивидуално консултиране, емоции и мотивация, психология на групата, социална психология, политическа психология, превантивна психология.
Росица Янева Янева – образование – висше, специалност – педагогика и предучилищна психология, преподавател и организатор – методист предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в училищна възраст, превенция на насилието над деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо консултиране, консултиране при психотравмени събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на общуването.
Силвия Петева Петкова – образование – висше, специалност – психология, квалификация магистър по клинична и консултативна психология, сертификат за арт терапия при работа с деца в различен професионален контекст, сертификат “Нови психосоциални и терапевтични програми за психично болни и зависими от алкохол и дрога”, сертификат по когнитивно-поведенческа психотерапия, сертификат детски проективен тест, удостоверение за представяне на теория и практика на Сензорно-интегративната терапия, сертификат “Когнитивно-поведенческа терапия при личностови разстройства”, сертификат за системен семеен и брачен консултант.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация по клинична и консултативна психология, учител по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието и културата, удостоверение за професионална квалификация професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа за деца и семейства в риск.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Йорданка Михова Йончева – образование – висше, магистър, специалност – психология, специализация – приложна психология, професионална квалификация – психолог, свидетелство за призната специалност – клинична психология, сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (ММРС-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (ММРI – A).
Мариана Стефанова Нейчева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация по клинична и консултативна психология, учител по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образование и културата, удостоверение за професионална квалификация професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа за деца и семейства в риск.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни (изм. – ДВ, бр. 58 от 2020 г.)
Андрей Стоянов Стоянов – образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебнопсихиатрична експертиза.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗ, началник-отделение.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство за призната специалност, степен – магистър, специалист по клинична психология.
Галена Петкова Вълчкова – образование – висше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебнопсихиатрична експертиза, съдебна психиатрия.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началник-отделение.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началник-отделение.
Мариана Стефанова Нейчева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология.
Николай Янчев Зъбов – образование – висше, специалност – медицина, професионална квалификация – магистър – лекар, свидетелство за призната специалност – психиатрия, свидетелство за призната специалност по съдебна психиатрия.
Розалина Георгиева Макелова – ОДПЗС, ординатор.
Росица Янева Янева – образование – висше, специалност – педагогика и предучилищна психология, преподавател и организатор – методист предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в училищна възраст, превенция на насилието над деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо консултиране, консултиране при психотравмени събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на общуването.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Силвия Петева Петкова – образование – висше, специалност психология, квалификация магистър по клинична и консултативна психология, сертификат за арт терапия при работа с деца в различен професионален контекст, сертификат “Нови психосоциални и терапевтични програми за психично болни и зависими от алкохол и дрога”, сертификат по когнитивно-поведенческа психотерапия, сертификат детски проективен тест, удостоверение за представяне на теория и практика на Сензорно-интегративната терапия, сертификат “Когнитивно-поведенческа терапия при личностови разстройства”, сертификат за системен семеен и брачен консултант.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация по клинична и консултативна психология, учител по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образование и културата, удостоверение за професионална квалификация професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа за деца и семейства в риск.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816301.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816301.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816301.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза (изм. – ДВ, бр. 58 от 2020 г.)
Албена Стоянова Михова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за професионална квалификация – техник по архитектура и строителство.
Ангел Кънчев Ангелов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител, сертификат за професионална квалификация – първоначално обучение по защита на класифицираната информация, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
Анелия Георгиева Узунова – образование – висше, специалност – икономика и управление на строителството, квалификация – икономист по строителството, специалност – финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – корабен агент и спедитор.
Ани Иванова Бъчварова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление на промишленото производство, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.
Атанаска Николаева Кожухарова – образование – висше, специалност – счетоводство, финанси и контрол.
Банко Димитров Димитров – образование – висше, специалност – статистика и иконометрия, квалификация – икономист-статистик, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за автоексперт. Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър по туризъм, съдебно-икономически, банкови и оценителски експертизи, консултант, медиатор.
Божидар Цветанов Павлов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, квалификация – публична администрация и европейска интеграция.
Бърза Костадинова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, длъжност – ръководител проекти инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от “Проектантска организация” – ЕАД, Бургас, за извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части “Строителна технология” и “Проект за безопасност и здраве”, третиращи мероприятията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността.
Ваня Сидерова Славова – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг, удостоверение за фирмено счетоводство.
Васил Иванов Караманов – образование – висше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, достъп до ниво на класифицирана информация до ниво “Строго секретно”.
Весела Желязкова Гуджукова – образование – висше, специалност – управление на бизнеса, квалификация – икономист – бизнесорганизатор, сертификат за следдипломна квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Весела Неделчева Щерева – образование – висше, специалност – международни икономически отношения.
Веселина Тодорова Гроздева – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство на предприятието.
Виктория Стоянова Петкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист – счетоводител.
Владислав Димитров Михалев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше, специалност ИОМТС, квалификация – икономист по ИОМТС, професионална квалификация – счетоводен експерт – вещо лице, сертификат по МСС.
Вячислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист – застраховател, профил “Социално дело”, квалификация – съдебно-
счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Галина Асенова Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, педагогически профил.
Генко Иванов Генов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Петров Дочев – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Георги Стефков Иванов – образование – висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист банкер.
Гергана Господинова Балева – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител, години, квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Гергана Жекова Божилова – образование – висше, специалност – финанси, банково дело, професионална квалификация – икономист.
Гинка Коева Колева – образование – висше, специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат за изготвяне на ГФО в лечебните заведения, сертификат – специфични моменти и проблеми при счетоводното отчитане в здравеопазването, специализиран, счетоводен и складов софтуер.
Гинка Стоянова Радуйчева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – висше, инженер икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт на машини и съоръжения, активи, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Дафин Михалев Терзиев – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег, сертификат за оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗПЗЗ.
Десислава Енева Будакова – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за завършен курс “Европейските фондове – как да използваме възможностите, които ЕС предоставя на българския бизнес”.
Диана Генчева Бимбелова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.
Диана Манолова Терзиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – вътрешен финансов контрол, специализация по европейска административна практика, организация на административната дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диляна Иванова Христова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист по туризма, средно образование – гимназия с преподаване на немски език.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, Димитър Пенчев Сребков – образование – висше, степен магистър, специалност – икономика на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика.
Димитър Петров Петров – образование – висше, специалност – икономика и организация на труда, банково дело, квалификация – икономист, финансист.
Диян Петров Щерев – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията.
Добринка Георгиева Тодорова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител, образование – висше, специалност – механично уредостроене, квалификация – машинен инженер, специализация – конструиране на прецизни механизми.
Дора Иванова Гарелова – образование – висше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване, свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ева Кирилова Крачкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за МСС.
Елена Димитрова Михалева – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Елена Колева Йолашка-Митова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация – икономика на труда, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 29.06.2021 г.
Еленка Василева Вълканова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно управление.
Еленка Илиева Маринова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Жейна Драгомирова Жекова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономист-счетоводител.
Жельо Иванов Ненчев – образование – висше, специалност – международен туризъм, степен магистър, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт към МППИ – 1999/2003 г.
Жечко Пенчев Костенски – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, финансово-данъчен консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.
Живка Иванова Жечева – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.
Живко Петров Атанасов – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата промишленост.
Здравко Иванов Мавров – образование – висше, специалност – икономика и управление на строителството, квалификация – икономист по строителството, придобита правоспособност като борсов посредник (брокер).
Златина Йорданова Вънчева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, средно образование – специалност – администратор – информатор, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, диплома за дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Златка Иванова Григорова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и управление на селското стопанство, квалификация – агроикономист, преквалификация – педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти, подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат за обучение на инспектори по качество на дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация – магистър по стопанско управление “Управление на европейски проекти”.
Златка Иванова Пайова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Иван Велинов Скарлатов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация на отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Здравков Янев – образование – висше, специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Стоянов Иванов – образование – средно специално, специалност – икономика, планиране, отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансови ценови проблеми.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тодоров Кукуринков – образование – висше, специалност – управление и икономика на аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Ивелина Йорданова Попова – образование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Ивелина Николова Стойчева – образование – висше, специалност – ОПОИИ (организация, проектиране и обработка на икономическата информация), квалификация – икономист организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение от НУЦ по информатика за модул по РОС/ВП, управляващи и сервизни програми. Помощни програми. Сортиране – смесване. СУФИ.
Ирена Стоянова Балджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, счетоводител, консултант, ревизор корпоративни финанси.
Ирина Петрова Тодорова – образование – висше, специалност – аграрна икономика, квалификация – магистър по икономика, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Йонка Борисова Колева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на строителството, квалификация – икономист по строителство, сертификат – съдебно-счетоводни експертизи, експерт – вещо лице, сертификат МСС.
Калина Георгиева Драгнева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, образование – полувисше, специалност – организация и управление на бизнеса, квалификация – мениджър.
Калинка Стоянова Новакова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, квалификация – съдебен експерт, сертификат за експерт-оценител на ДМА и оборотни средства, сертификат за вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, сертификат по МСС.
Капка Тодорова Шивачева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат по МСС, удостоверение от “БДЖ” – ЕАД, за обучение по защита на класифицирана информация – ниво на достъп “Секретно”.
Катя Георгиева Милкова – образование – средно специално, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, счетоводител и ревизор на МОЛ.
Катя Дончева Василева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Керка Янкова Тотева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, дългогодишен опит в сферата на трудовото и осигурителното законодателство, компетенции в изготвянето на пенсионни преписки, УП-1, УП-2, УП-3, изработване експертизи по трудовоправни отношения.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше, специалност – стокознание, специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.
Кирил Димчев Казаков – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат “Практически анализ на финансовите отчети”, сертификат “Данък при източника и прилагането на СИДДО”, сертификат “Експертен анализ на промените в данъчното и осигурителното законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО. Годишно данъчно приключване”, сертификат за трансферно ценообразуване, сертификат по МСС.
Кирилка Иванова Иванова – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване, допълнителна квалификация – вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Коста Русев Костов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Красимир Димитров Атанасов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат МСС.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, съдебно-стокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
Красимир Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Лилия Станкова Плачкова – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията БАТО, квалификация – дипломиран икономист по търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия и вземания, оценител на земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти.
Любимка Петрова Вълкова – образование – висше, степен магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, счетоводител.
Мара Стоянова Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Маргарита Владимирова Бакалова – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за оценителска правоспособност – оценка на недвижими имоти.
Маргарита Миткова Попова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително дело, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Мариана Димова Ангелова – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, квалификация – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.
Мария Георгиева Генчева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Мария Димитрова Дошева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, МСС.
Мария Здравкова Янева – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Стоянова Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Мария Стоянова Стайкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление, свидетелство за специализация и правоспособност – специалност – банков контрол, сертификат за квалификация съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Мария Христова Стойкова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специалност – публична администрация, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт по финанси и счетоводство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти сертификат за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, сертификат МСС.
Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.
Методи Йорданов Лаков – образование – висше, специалност – управление и планиране на народното стопанство, квалификация – икономист-плановик, синтетик.
Милена Живкова Кънева – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия, сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.
Милица Янчева Пилашева – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Милка Коева Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Михаил Динев Златев – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност квалификация – икономист-счетоводител.
Надежда Георгиева Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност и квалификация учител, специалност – делови отношения, квалификация – посредник при делови контакти, допълнителна квалификация – посредник при делови контакти.
Надка Кирилова Калчева-Лалева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Надя Христова Стайнова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Надя Янчева Узунова – образование – висше, специалност – организация на производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Наталия Георгиева Карчева – образование – висше, специалност – икономика на труда и социалното дело, квалификация – икономист по труда, профил “Социално дело” – педагогически профил, специализация – пенсионно осигуряване, месторабота – Кантора за пенсионни услуги и социално осигуряване, управител, икономист по труда, квалификация специалист по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.
Невяна Минкова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – счетоводен мениджмънт в търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нели Петкова Гагашева – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, свободна професия – счетоводител, вещо лице по съдебно-икономически и счетоводни експертизи, медиатор, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ненко Марчев Марков – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Николинка Василева Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Пенка Георгиева Русева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство и финансово-контролна дейност, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Петър Георгиев Георгиев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Петър Петров Петров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, диплома по бизнес администрация за финансови специалисти за завършено обучение по програма “Банково дело”.
Петя Новакова Няголова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация със специалност – икономика, управление на промишленото производство, квалификация – организатор на производството в промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Радослава Димчева Димова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.
Радостина Кирова Илиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, средно специално образование, специалност – бизнес администрация, квалификация – икономист-организатор.
Розалина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Росица Петрова Печуркова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Румен Каролев Шарпов – образование – висше, специалност – икономика и организация на труда, квалификация – икономист, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Руска Николова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и данъчни експертизи, удостоверение за завършен курс по вътрешен и външен контрол на бюджетни средства.
Руслана Павлова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Светла Динева Генова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика, квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализи и контрол на търговската дейност, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Скева Марчева Ванева-Патаринска – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за професионална квалификация “Търговски мениджмънт”, удостоверение за завършен курс по английски език за напреднали.
Славка Георгиева Мечева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансовата контролна дейност.
Станка Демирева Андонова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Станка Стоянова Давидова – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по хранително-вкусова промишленост.
Стефан Христов Корадов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на търговски предприятия и вземания.
Стефка Генова Иванова – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист по промишленост, удостоверение за съдебен експерт, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – курс МСС, НСС.
Стоян Димов Инджов – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.
Събина Василева Арабаджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Андонова Неделчева – образование – висше, специалност – управление и икономика на АПП, квалификация – икономист АПП, допълнителна квалификация – оценител на цели предприятия и земеделски земи.
Таня Димитрова Станева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.
Таня Койчева Николова – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат за експерт-оценител Финансово-икономически анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план, удостоверение “Прилагане на международни стандарти за финансови отчети в България”, сертификат за управление на разходите.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, образование – висше, специалност – стопанско управление, здравен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми, сертификат – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, сертификат МСС, удостоверение за подготовка на оператори на системи.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – висше, специалност – ОПОИИ, квалификация – организатор – икономист, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Тодор Симеонов Георгиев – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Тони Иванов Петров – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Тонка Александрова Йотова – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на промишлеността, квалификация – мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат МСС.
Тонка Жекова Джалева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тошка Василева Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността, допълнителна квалификация – икономист по счетоводно и финансово-контролна дейност, консултант по финансово-данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи; член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, уверение за експерт-консултант и хоноруван преподавател по съдебно-счетоводни и икономически експертизи, банково счетоводство, счетоводство на малките и средните предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.
Цвета Пламенова Минкова – образование – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование – висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Цонка Ангелова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.
Юлиян Станков Станков – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Янка Димитракева Стойчева – образование – висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на образованието.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза (изм. – ДВ, бр. 58 от 2020 г.)
Албена Стоянова Михова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за професионална квалификация – техник по архитектура и строителство.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
Ани Иванова Бъчварова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление на промишленото производство, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.
Атанаска Николаева Кожухарова – образование – висше, специалност – счетоводство, финанси и контрол.
Банко Димитров Димитров – образование – висше, специалност – статистика и иконометрия, квалификация – икономист-статистик, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър по туризъм, свободна професия – вещо лице по съдебно-икономически, банкови и оценителски експертизи, консултант, медиатор.
Божидар Цветанов Павлов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, квалификация – публична администрация и европейска интеграция.
Бърза Костадинова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от “Проектантска организация” – ЕАД, Бургас, за извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части “Строителна технология” и “Проект за безопасност и здраве”, третиращи мероприятията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността.
Ваня Сидерова Славова – образование – висше, магистър, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг, удостоверение за фирмено счетоводство.
Васил Иванов Караманов – образование – висше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, достъп до ниво на класифицирана информация до ниво “Строго секретно”.
Весела Желязкова Гуджукова – образование – висше, специалност – управление на бизнеса, квалификация – икономист – бизнес организатор, сертификат за следдипломна квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Весела Неделчева Щерева – образование – висше, специалност – международни икономически отношения.
Веселина Тодорова Гроздева – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство на предприятието.
Виктория Стоянова Петкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Владислав Димитров Михалев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по ИОМТС, длъжност – главен счетоводител, професионална квалификация – счетоводен експерт – вещо лице, сертификат по МСС.
Вячислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил “Социално дело”, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Галина Асенова Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, педагогически профил.
Галя Стефанова Михова – образование – висше, бакалавър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – стопански мениджър, специализация – управление на предприятия от горското стопанство, удостоверение за завършен курс “Организация на счетоводната отчетност на фирмите”, удостоверение за професионално обучение специалност “Икономика и мениджмънт”.
Генко Иванов Генов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Димитров Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист организатор в промишлеността.
Георги Петров Дочев – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Георги Стефков Иванов – образование – висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист банкер.
Гергана Господинова Балева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител, квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Гергана Жекова Божилова – образование – висше, специалност – финанси, банково дело, професионална квалификация – икономист.
Гинка Коева Колева – образование – висше, специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат за изготвяне на ГФО в лечебните заведения, сертификат – специфични моменти и проблеми при счетоводното отчитане в здравеопазването, специализиран, счетоводен и складов софтуер.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – висше, инженер икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт на машини и съоръжения, активи, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Дафин Михалев Терзиев – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег, сертификат за оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗПЗЗ.
Десислава Енева Будакова – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за завършен курс “Европейските фондове – как да използваме възможностите, които ЕС предоставя на българския бизнес”.
Диана Манолова Терзиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – вътрешен финансов контрол, специализация по европейска административна практика, организация на административната дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диляна Иванова Христова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист по туризма, средно образование – гимназия с преподаване на немски език.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Димитър Пенчев Сребков – образование – висше, степен магистър, специалност – икономика на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика.
Димитър Петров Петров – образование – висше, специалност – икономика и организация на труда, банково дело, квалификация – икономист, финансист.
Диян Петров Щерев – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията.
Доника Ганчева Червенкова – образование – висше, бакалавър, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Дора Иванова Гарелова – образование – висше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване, свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ева Кирилова Крачкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за МСС.
Елена Колева Йолашка-Митова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация – икономика на труда, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 29.06.2021 г.
Еленка Василева Вълканова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно управление.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Жейна Драгомирова Жекова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономист-счетоводител.
Жельо Иванов Ненчев – образование – висше, специалност – международен туризъм, степен магистър, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт към МППИ – 1999/2003 г.
Женя Тихомирова Томова – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценител на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Жечко Пенчев Костенски – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, финансово-данъчен консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.
Живка Иванова Жечева – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.
Живко Петров Атанасов – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата промишленост.
Златина Йорданова Вънчева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, средно образование – специалност – администратор – информатор, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, диплома за дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Златка Иванова Григорова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и управление на селското стопанство, квалификация – агроикономист, преквалификация – педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти, подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат за обучение на инспектори по качество на дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация – магистър по стопанско управление “Управление на европейски проекти”.
Иван Велинов Скарлатов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация на отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Здравков Янев – образование – висш, специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, член на СНАТЕБ, свидетелство за професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на недвижими имоти и земеделски земи, оценка и продажби, удостоверение за автотехническа експертиза, сертификат “Енергийна ефективност”, удостоверение за завършено обучение по немски език – нива А 1, А 2, В 1.
Иван Стоянов Иванов – образование – средно специално, специалност – икономика, планиране, отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансово-ценови проблеми.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тодоров Кукуринков – образование – висше, специалност – управление и икономика на аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Иванка Костадинова Голева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Ивелина Йорданова Попова – образование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Ивелина Николова Стойчева – образование – висше, специалност – ОПОИИ (организация, проектиране и обработка на икономическата информация), квалификация – икономист-организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение от НУЦ по информатика за модул по РОС/ВП, управляващи и сервизни програми. Помощни програми. Сортиране – смесване. СУФИ.
Ирена Стоянова Балджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, ревизор корпоративни финанси.
Йонка Борисова Колева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на строителството, квалификация – икономист по строителство, сертификат – съдебно-счетоводни експертизи, експерт – вещо лице, сертификат МСС.
Калина Георгиева Драгнева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, образование – полувисше, специалност – организация и управление на бизнеса, квалификация – мениджър.
Калинка Стоянова Новакова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, квалификация – съдебен експерт, сертификат за експерт-оценител на ДМА и оборотни средства, сертификат за вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, сертификат по МСС.
Катя Дончева Василева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше, специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.
Кирил Димчев Казаков – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат “Практически анализ на финансовите отчети”, сертификат “Данък при източника и прилагането на СИДДО”, сертификат “Експертен анализ на промените в данъчното и осигурителното законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО. Годишно данъчно приключване”, сертификат за трансферно ценообразуване, сертификат по МСС.
Кирилка Иванова Иванова – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване, допълнителна квалификация – вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Коста Русев Костов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, съдебно-стокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – подвижен железопътен транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика, специалност – инженер-специалист.
Красимир Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Красимир Тенев Тенев – образование – висше, специалност – икономика и управление на транспорта, квалификация – икономист по транспорта.
Лилия Станкова Плачкова – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията БАТО, квалификация – дипломиран икономист по търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия и вземания, оценител на земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти.
Любимка Петрова Вълкова – образование – висше, степен магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, счетоводител.
Любка Ангелова Иванова – образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация – икономист по социално-икономическа информация.
Людмила Йовчева Кудева – образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Маргарита Миткова Попова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително дело, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Мариана Атанасова Добрева – образование – висше, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер икономист, удостоверение за квалификационен курс – обучение по трудово право, сертификат – законосъобразно прекратяване на трудовите договори и защита интересите на работодателя при уволнение.
Мариана Димова Ангелова – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, квалификация – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.
Мария Димитрова Дошева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, МСС.
Мария Иванова Николова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономист-международник, диплома – средно образование ЕСПУ с преподаване на английски език.
Мария Петкова Димитрова – образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.
Мария Стоянова Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Мария Стоянова Стайкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление, свидетелство за специализация и правоспособност – специалност – банков контрол, сертификат за квалификация съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Мария Христова Стойкова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специалност – публична администрация, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен експерт по финанси и счетоводство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, сертификат МСС.
Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.
Милена Григорова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Милена Живкова Кънева – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия, сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.
Милица Янчева Пилашева – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Милка Коева Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Митко Русев Митев – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист организатор на промишленото производство, длъжност – директор сервизна дейност, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес, икономист – организация на производството, машинен инженер, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство.
Михаил Динев Златев – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Надежда Георгиева Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност и квалификация учител, специалност – делови отношения, квалификация – посредник при делови контакти, допълнителна квалификация – посредник при делови контакти.
Надка Кирилова Калчева-Лалева – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Надя Христова Стайнова – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Надя Янчева Узунова – образование – висше, специалност – организация на производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Наталия Георгиева Карчева – образование – висше, специалност – икономика на труда и социалното дело, квалификация – икономист по труда, профил “Социално дело” – педагогически профил, специализация – пенсионно осигуряване, икономист по труда, квалификация – специалист по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.
Невяна Минкова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – счетоводен мениджмънт в търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Нели Петкова Гагашева – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, вещо лице по съдебно-икономически и счетоводни експертизи, медиатор, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Ненко Марчев Марков – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Ненчо Атанасов Ненчев – образование – висше, магистър, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността, удостоверение “Стратегическо планиране на регионалното развитие. Управление в процеса на реализация на плановите документи”, удостоверение “Интегрирането на България в ЕС”, сертификат за управленски умения, удостоверение за английски език за работа с институциите на ЕС.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство и финансово-контролна дейност, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Петър Георгиев Георгиев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Петър Петров Петров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, диплома по бизнес администрация за финансови специалисти за завършено обучение по програма “Банково дело”.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Петя Новакова Няголова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация със специалност – икономика, управление на промишлено производство, квалификация – организатор на производството в промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Радослава Димчева Димова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.
Радостина Кирова Илиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, средно специално образование, специалност – бизнес администрация, квалификация – икономист-организатор.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, оценител на движими активи, оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията.
Розалина Петрова Милева – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Розалина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Росица Петрова Печуркова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Руска Николова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, месторабота ОЦСЗУ, длъжност – икономист, финансов контрольор, специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и данъчни експертизи, удостоверение за завършен курс по вътрешен и външен контрол на бюджетни средства.
Руслана Павлова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Светла Динева Генова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика, квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализи и контрол на търговската дейност, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за професионална квалификация “Търговски мениджмънт”, удостоверение за завършен курс по английски език за напреднали.
Славка Георгиева Мечева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансовата контролна дейност.
Станка Демирева Андонова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Станка Стоянова Давидова – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по хранително-вкусовата промишленост.
Стефан Христов Корадов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на търговски предприятия и вземания.
Стефка Генова Иванова – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист по промишленост, удостоверение за съдебен експерт, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стоян Димов Инджов – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.
Събина Василева Арабаджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Андонова Неделчева – образование – висше, специалност – управление и икономика на АПП, квалификация – икономист АПП, допълнителна квалификация – оценител на цели предприятия и земеделски земи.
Таня Димитрова Станева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.
Таня Койчева Николова – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат за експерт-оценител Финансово-икономически анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план, удостоверение “Прилагане на международни стандарти за финансови отчети в България”, сертификат за “Управление на разходите”, счетоводни услуги и съставяне ГФО.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация МСС.
Татяна Павлова Кънчева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, образование – висше, специалност – стопанско управление, здравен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми, сертификат – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, сертификат МСС, удостоверение за подготовка на оператори на системи.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – висше, специалност – ОПОИИ, квалификация – организатор – икономист, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Тодор Симеонов Георгиев – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Тони Иванов Петров – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Тонка Александрова Йотова – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на промишлеността, квалификация – мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат МСС.
Тонка Жекова Джалева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – свободна професия – вещо лице, трудов стаж – 34 години, стаж вещо лице – 25 години.
Тошка Василева Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността, допълнителна квалификация – икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, консултант по финансово-данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.
Христина Маркова Василева – образование – висше, специалност – икономика, организация на вътрешната търговия, квалификация – икономист по търговията, допълнителна квалификация – пенсионно и социално осигуряване.
Христо Периклиев Христов – образование висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи; член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, удостоверение за експерт-консултант и хоноруван преподавател по съдебно-счетоводни и икономически експертизи, банково счетоводство, счетоводство на малките и средните предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.
Христо Пламенов Панайотов – образование – висше, специалност – публични финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална квалификация – подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Цвета Пламенова Минкова – образование – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование – висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Цонка Ангелова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.
Юлиян Станков Станков – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Янка Димитракева Стойчева – образование – висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на образованието.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Атанаска Николаева Кожухарова – образование – висше, специалност – счетоводство финанси и контрол.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър по туризъм, банкови и оценителски експертизи, консултант, медиатор.
Ваня Георгиева Петрова – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността.
Велика Иванова Казакова – образование – висше, специалност – магистър по икономика.
Вячислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил “Социално дело”, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Галя Стефанова Михова – образование – висше, бакалавър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – стопански мениджър, специализация – управление на предприятия от горското стопанство, удостоверение за завършен курс “Организация на счетоводната отчетност на фирмите”, удостоверение за професионално обучение специалност “Икономика и мениджмънт”.
Георги Стефков Иванов – образование – висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист банкер.
Димитринка Иванова Георгиева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Диян Петров Щерев – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията.
Женя Тихомирова Томова – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценител на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Иван Стоянов Иванов – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Ирена Стоянова Балджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.
Коста Русев Костов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, съдебно-стокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
Любимка Петрова Вълкова – образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Йовчева Кудева – образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Маргарита Миткова Попова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително дело, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Марияна Пеева Петкова – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.
Милена Григорова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Наню Василев Нинов – образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, лиценз – оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.
Невяна Минкова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Огнян Пенчев Грънчаров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Герасимова Христова – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Радослава Димчева Димова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.
Розалина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за професионална квалификация “Търговски мениджмънт”, удостоверение за завършен курс по английски език за напреднали.
Соня Кръстева Кръстева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансовата контролна дейност.
Стойка Великова Ончева – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – курс МСС, НСС.
Тодор Симеонов Георгиев – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
Тошка Василева Георгиева – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността, допълнителна квалификация – икономист по счетоводно и финансово-контролна дейност, консултант по финансово-данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.
Христо Периклиев Христов – образование висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи; член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково – финансов бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, удостоверение за експерт-консултант и хоноруван преподавател по съдебно-счетоводни и икономически експертизи, банково счетоводство, счетоводство на малките и средните предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.
Цвета Пламенова Минкова – образование – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол.
Цветелин Кирилов Иванов – образование – висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Юлиян Станков Станков – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Янка Димитракева Стойчева – образование – висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на образованието.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Георгиев Георгиев – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – инженер по електроника и автоматика.
Анета Георгиева Сталева – образование – висше, специалност – разработка на полезни изкопаеми, квалификация – минен инженер и технолог, професионална квалификация – пълна проектантска правоспособност, сертификат за система за управление за здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството, удостоверение от Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене.
Асен Петков Илиев – образование – висше, степен – бакалавър, специалност – информатика, професионална квалификация – информатик.
Атанас Андреев Червенков – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър-инженер, образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер по комуникации, удостоверение за допълнително обучение – техническа безопасност на нефто- и газопроводи.
Атанас Драгнев Дончев – образование – висше, специалност – подвижен железопътен състав, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството, сертификат за оценител на машини и съоръжения, член на Съюза на независимите автотехнически експерти в България, автоексперт.
Бердж Никохос Топузян – образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – удостоверение за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение от Центъра за усъвършенстване на ръководни кадри по международен туризъм – Бургас, за положен изпит по английски и руски език, член на Камарата на независимите оценители.
Бисерка Петкова Атанасова – образование – висше, специалност – технология на микробиологични и ферментирали продукти, квалификация – инженер-технолог по “Технология на виното и високоалкохолните напитки”, педагогическа правоспособност.
Бойчо Гочев Узунов – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, удостоверение за завършен курс за противопожарна охрана, удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше, специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен инженер – електромеханик, средно образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – среден техник по строителство и архитектура, диплома за кандидат на техническите науки.
Виктор Георгиев Атанасов – образование – висше, специалност – машинен инженер, технология на машинността.
Виолета Маркова Илиева – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация – европейска административна практика, удостоверение за специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия, свидетелство за квалификация – технология на пластмасите, квалификация – педагогика, учител.
Галина Михайлова Бенова – образование – висше, специалност – технология на минното производство, квалификация – минен инженер-технолог, удостоверение за квалификационен курс по контрол и анализ на рудничното проветряване, удостоверение за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, удостоверение за обучение “Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР”, удостоверение за кореспондентско обучение “Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа”.
Георги Желязков Гаврилов – образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Георги Благоев Тимнев – образование – висше, специалност – машинен инженер – транспорт и енергетика, промишлена топлоенергетика, педагогическа правоспособност – учител по практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, сертификат за автоексперт-оценител, независим експерт-оценител машини и съоръжения, пътни превозни средства, учебни центрове и пътни съоръжения, вписан в Агенцията за обществени поръчки – уникален номер ВЕ-1774.
Георги Георгов Георгиев – образование – висше, специалност – маркшайдерство, квалификация – минен инженер-маркшайдер, свидетелство за правоспособност от Агенцията по кадастъра по чл. 12, т. 7 от ЗКИР, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за вписване в регистъра на правоспособни лица по кадастър към Агенцията по кадастъра, удостоверение за член на КИИП към секция “Геодезия, приложна геодезия и ландшафт”, удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП.
Георги Димитров Карлов – обра6зование – висше, степен – магистър, специалност – инженер-корабоводител, професионална квалификация – стопанско управление, специализация – управление на флота и пристанищата.
Георги Христов Карамарков – образование – висше, магистър, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, военна квалификация – офицер ВВС – военен инженер по радиооборудване на летателни апарати, инженер по радиоелектроника.
Григор Георгиев Весов – образование – висше, специалност – химическа технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик, специализация – повишаване устойчивостта на химическата промишленост при изключителни обстоятелства, свидетелство за специализация и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
Григорий Димитров Манолов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер.
Диана Матева Терзиева – образование – висше, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, допълнителна квалификация – сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Диана Петкова Воденичарова – образование – висше, специалност – електроника, квалификация – магистър – инженер, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, специалност от средно образование – експлоатация на съобщителните устройства, квалификация – техник.
Диана Стефанова Илиева – образование – висше, магистър, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, професионална квалификация – инженер по електроника и комуникации, специализация – телекомуникационни мрежи, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари по Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП.
Дилян Димов Койков – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, професионална квалификация – специалист.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс “Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието”, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.
Димитрина Стоянова Стоянова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, сертификат за регистрация на магистър – инженер-геодезист в регистъра на правоспособните лица по кадастър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и притежава правоспособност по геодезия и кадастър, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Димитър Христов Папанчев – образование – средно, професия – автомобилен монтьор, квалификация – автомонтьор, удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари.
Димитър Юлиянов Македонски – образование – висше, специалност – машиностроителни технологии и производствена техника, специализация – технология на металите и металообработващата техника, професионална квалификация – машинен инженер.
Динко Иванов Динев – образование – висше, специалност – геодезия, фотограмeтрия и картография, квалификация – инженер по гоеодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, регистриран в Агенцията по кадастъра – геодезия, приложна геодезия и ландшафт.
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини, съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Добринка Георгиева Тодорова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, образование – висше, специалност – механично уредостроене, квалификация – машинен инженер, специализация – конструиране на прецизни механизми.
Доброслав Георгиев Славов – образование – висше, специалност – електроника, магистър-инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър-електроинженер, удостоверение за безопасност на труда, сертификат “Защита при бедствия и аварии”, сертификат “Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ”.
Донка Димова Петрова – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление, месторабота – частна практика като независим оценител, сертификат от Камарата на независимите оценители на България за оценка на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Евгени Братанов Братанов – образование – висше, специалност – хидромелиоративно строителство, квалификация – строителен инженер по хидромелиоративно строителство.
Евелина Димитрова Пирушкина – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер, удостоверение за професионална квалификация – мениджмънт, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Елена Рускова Ангелова – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – специалист ЕМА, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството, квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за квалификация “Експерт-оценител на машини, съоръжения и оборотни средства”, допълнителна квалификация – мениджър и управител на заведение за обществено хранене, сертификат за интензивен курс на обучение по английски език.
Елисавета Георгиева Кехайова – образование – висше, специалност – обработка на металите чрез пластична деформация, квалификация – инженер-металург, сертификат за оценка на недвижими имоти и земеделски земи, новите европейски стандарти за оценяване на недвижими имоти.
Жасмин Василев Шаров – образование – висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, сертификат за придобиване на знания и умения по информационно-методическо съдържание на оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи относно пожари, с електрическо обзавеждане на МПС, машини, съоръжения, сгради и други, оценки на недвижими имоти.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали, квалификация – инженер-металург, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по счетоводство за средно напреднали – ниво ІІ.
Живомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер.
Жозефина Илиева Транчева – образование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, сертификат за консултант по оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за оценител на недвижими имоти.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Жулиета Атанасова Едрева – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част “Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника топло- и газоснабдяване”.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.
Златко Пеев Костадинов – образование – висше, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, удостоверение от НУЦ по информация за модул “Централен процесор 2104 на СМ4”, удостоверение модул “Оперативна памет СМ 3501”, удостоверение модул “Видеотерминал СМ 1604”, удостоверение модул “Дискова подсистема 29 МБ ИЗОТ 1006С”, удостоверение за поддържане на флопи дисково устройство ЕС 5088 02, удостоверение курс по Правец 16 Архитектура.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Иван Стойчев Антонов – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, вентилация и климатизация на обществени, жилищни и промишлени сгради, длъжност – инвеститорски контрол, авторски надзор, допълнителна следдипломна квалификация – мениджмънт.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, член на СНАТЕБ, свидетелство за професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на недвижими имоти и земеделски земи, оценка и продажби, удостоверение за автотехническа експертиза, сертификат “енергийна ефективност”, удостоверение за завършено обучение по немски език – нива А 1, А 2, В 1.
Иван Финев Иванов – образование – висше, специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Иванка Янева Янева – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Иво Георгиев Коралски – образование – висше, специалност – химични технологии, квалификация – магистър инженер, образование – висше, специалност – топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, квалификация – машинен инженер.
Илия Динев Кехайов – образование – висше, специалност – земна артилерия, квалификация – инженер по технология на машиностроенето, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи.
Илка Петрова Бакалова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография.
Илко Дамянов Златев – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер, инженер по комуникации, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, сертификат за оценителна правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ирена Желязкова Маврова – образование – висше, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство и конструкции, квалификация – оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Йонка Василева Янчева – образование – висше, специалност – хидромелиоративно строителство, професионална квалификация – магистър инженер, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Калоян Георгиев Матеев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.
Калоян Христов Куцаров – образование – висше, магистър, специалност – компютърни системи и технологии, квалификация – магистър инженер.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – мениджмънт в енергетиката, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома за кандидат на техническите науки.
Камен Цонев Недев – образование – висше, специалност – геология и проучване на полезните изкопаеми, квалификация – инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми.
Кирил Димитров Кирилов – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер, средно образование, специалност – ел. монтьор на слаботокови уреди, полувисше електротехническо образование, специалност – далекосъобщителна техника.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим експерт за оценка на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплома за кандидат на техническите науки, научно звание – доцент.
Кирчо Господинов Неделчев – образование – средно, специалност – механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас, квалификация – шлосеро-монтьор, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт, изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП, процес на възстановяване на ПТП, съдебни автотехнически експертизи.
Койчо Василев Иванов – образование – висше, специалност – машинен инженер по селскостопанска техника, удостоверение по противопожарна охрана, удостоверение по аварийно-спасителна дейност.
Кольо Донев Доневски – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, квалификация – строителен инженер по ВК профил – мрежи и съоръжения.
Константин Жечев Желязков – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър инженер, строителен консултант.
Коста Иванов Маринчев – образование – висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Костадинка Петрова Костова – образование – висше, степен – магистър, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, пълна проектантска правоспособност.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – подвижен железопътен транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика, специалност – инженер-специалист.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, средно специално образование, специалност – водно строителство, квалификация – техник – водостроител, вещо лице в Агенцията по вписванията, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Кристина Веселинова Маркова – образование – висше, специалност – пътно строителство, професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – инженер-строител, средно образование, квалификация строителен техник, сертификат за обучение “Строителни сметки и цени – първо и второ ниво”.
Кристина Димитрова Иванова – образование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, професионална квалификация – оценител на обекти на недвижима собственост.
Крум Станчев Митев – образование – висше, специалност – пътно строителство, квалификация – строителен надзор, удостоверение за обучение на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудови процеси, сертификат – “Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие”.
Люба Николаева Маринова – образование – висше, специалност – геодезия, професионална квалификация – инженер-геодезист, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Любчо Радев Пенев – образование – висше, специалност – мотострелкови войски, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер ДВГ, висше образование, специалност – управление и контрол на условията на труд, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от ИА “Автомобилна администрация” – консултант по безопасност при превоз на опасни товари, свидетелство на персонал за взривни работи, АДР – свидетелство за водач, превозващ опасни товари в цистерни или по друг начин.
Любомир Томов Биков – образование – висше, специалност – механизация и електрификация на мините, квалификация – минен инженер – електромеханик, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност – електрическа, удостоверение за пълна проектантска правоспособност – електрическа.
Людмила Петрова Лимонова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Мадлена Станева Бангева – образование – висше, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – строителен инженер – конструктор, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер.
Малина Петрова Антова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификации – проектантска дейност с пълна техническа правоспособност.
Маргарит Луков Луков – образование – висше, специалност – химическо машиностроене, квалификация – машинен инженер.
Мариана Тодорова Георгиева – образование –
висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, специалност – електроинженер, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, лиценз за оценка на недвижими имоти, свидетелство за правоспособност за монтьор на асансьори, диплома за преквалификация – учител по общотехнически и специални учебни предмети.
Мариета Рускова Гълъбова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер-геодезист, квалификация – мениджър.
Марин Атанасов Бангев – образование – висше, специалност – електротехника, професионална квалификация – електроинеженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер.
Мария Георгиева Иванова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, образование – висше, специалност – финанси, сертификат – оценител на недвижими имоти.
Мария Димитрова Атанасова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, категоризация, оценка и регистрация на земеделски земи, оценка на приходоносен имот – търговски обект.
Мария Димитрова Ефендиева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, допълнителна квалификация – мениджър по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, сертификат: QBDL-20W-138181-2004.
Мария Николова Николова – образование – висше, специалност – технология на машините и металите, квалификация – машинен инженер, вещо лице към Агенцията по вписванията, оценител на търговски предприятия, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Мария Петкова Димитрова – образование – висше, специалност – електронна техника, специализация – електронно ядрено и медицинско уредостроене, образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.
Матвей Димитров Арабаджийски – образование – висше, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт-оценител.
Мехмед Хюсеин Мехмед – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – магистър-инженер, средно образование, специалност – работник специалист и водач на МПС кат. “С” и “Т”, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Милица Янчева Пилашева – образование – висше, степен – магистър, специалност икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия и вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Мирослав Динков Стойков – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценител на недвижимо имущество, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Митко Русев Митев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист организатор на промишленото производство, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство и транспорта.
Михаил Динев Златев – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, длъжност – счетоводител.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – Изпълнителна агенция по горите – регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика и извършване на дейности в горски фонд.
Настя Тодорова Дафова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Неделко Петров Неделков – образование – висше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и канализация (В и К) – мрежи и съоръжения, пречистване на води и обработка на утайки.
Нели Господинова Иванова – образование – висше, специалност – транспортно строителство, профил жп строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.
Николай Цвятков Чакъров – образование – висше, специалност – електроенергетика, квалификация – електроинженер, свидетелство за завършен курс цветна телевизия, сертификат за завършен курс – компютърен оператор – Win XP, Word Excel Internet.
Николай Милев Милев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, допълнителна квалификация – публична администрация, висше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа “Строителни войски”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, експерт-оценител на инвестиционен проект.
Николай Петков Русев – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство за професионална квалификация – информатика и ИТ.
Николай Христов Николов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз – оценител на недвижими имоти.
Николай Великов Пирев – образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, образование – висше, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен инженер, образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за допълнителна квалификация – здравен мениджмънт, свидетелство за професионална квалификация – икономика на здравеопазването, удостоверение за извършване дейностите по чл. 166 ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, лиценз за превоз на товари на територията на Република България.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител производствена група поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация – водач на МПС за обществен транспорт, специалност “Вътрешни и международни превози на товари”, удостоверение за допълнително обучение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.
Павлина Маринова Братанова – образование – висше, специалност – строителен инженер по хидромелиоративно строителство, квалификация – педагогика, организация и планиране на инвестиционния процес, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, бизнес администрация.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, лиценз – оценител на недвижими имоти.
Петко Иванов Барзов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер, инженерно-промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.
Петко Купенов Петков – образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и преподавател инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт, квалификация – машинен техник, специалност от средно образование – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник, корабни машини и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен механик трета степен, сертификат за автоексперт, оценител – автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен курс за оцеляване на море.
Петър Ончев Гуджев – образование – висше, специалност – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ, квалификация – машинен инженер.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева – образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо машиностроене.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема “Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност”, сертификат за обучение “Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране”, свидетелство на персонал на взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 19.08.2022 г.
Радослав Русков Симионов – образование – висше, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър-електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, магистър-инженер, образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност, сертификат по проект “Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности”, сертификат “Правила за поведение при земетресения, наводнение и инциденти с опасни вещества”.
Радостин Русев Стефанов – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, средно образование – морски и океански риболов, специалност – корабни машини и механизми и хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и земеделски земи. Единни европейски стандарти за бизнес оценяване.
Радостина Кирова Кирязова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография (геодезия, архитектура и строителство).
Румен Стоянов Димов – образование – висше, специалност – земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер-земеустроител, строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти, лиценз за извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.
Руска Кирилова Илиева – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализация, квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер, квалификация – компютърна, комуникационна, електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника, квалификация – съдебни инженерно-технически експертизи и съдебна компютърно-техническа експертиза, медицинска апаратура.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство за научно звание “доцент” по научната специалност 02.01.02 “Материалознание и технология на машиностроителните материали”, диплома за членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект “Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности”.
Симона Недялкова Петкова – образование – средно специално, специалност – геодезия, квалификация – техник-геодезист.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.
Славка Иванова Кратункова – образование – висше, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Смела Ралева Узунова – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение – измервания, оценка и нормативни документи (микроклимат, осветление, шум, вибрации, вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета), сертификат за интензивен курс по счетоводство.
Соня Кирилова Ачанова – образование – висше, специалност – топло- и ядрена енергетика, квалификация – машинен инженер, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Станимир Стефанов Димитров – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър по съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Станимира Иванова Якова – образование – висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Станчо Христов Христов – образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стефан Иванов Чолаков – образование – висше, специалност – комуникационна техника и технологии, модул радио-комуникационна техника, професионална квалификация – магистър-инженер, образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – магистър-електроинженер, образование – средно специално, специалност – електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Стефан Христов Маренов – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Стефка Иванова Велкова – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър инженер, свидетелство за професионална квалификация – учител по общотехнически, специални предмети и учебна практика, полувисше образование, специалност – ДВГ.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник по корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.
Таню Иванов Господинов – образование – висше, специалност – пътно строителство, квалификация – строителен инженер по пътно строителство, средно специално образование със специалност строителство и архитектура, профил: строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Таня Славова Цветанова – образование – висше, специалност – право, квалификация – юрист, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Таня Ханчева Бакърджиева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Теодор Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Тихомир Стефанов Рачев – образование – средно, специалност – механизация на селското стопанство, квалификация – машинен техник по механизация на селското стопанство, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи, локомотивен машинист.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за учителска правоспособност, специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна квалификация – учител-специалист по студена обработка и клас квалификация по организация и управление на образованието.
Тодор Георгиев Жечев – образование – висше, специалност – ел. снабдяване и ел. обзавеждане на водния транспорт, квалификация – електроинженер.
Тодор Марчев Ангелов – образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска техника, професионална квалификация – специалист по автотранспортна и земеделска техника, образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, образование – средно, специалност – монтьор на МПС, свидетелство за професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС кат. “С” и “Т”.
Тодор Радостинов Патъров – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за “права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения”.
Тонка Илиева Георгиева – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, профил пътно строителство, лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Гюлев Генов – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация архитект, член на Камарата на архитектите в България.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, автомобилен и морски транспорт и строителството.
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт; член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Цветанка Димитрова Иванова – образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за вписване в регистъра на правоспособни лица по кадастъра към Агенцията по кадастър, геодезия и картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част геодезическа, професионална квалификация – магистър-инженер земеустроител, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за квалификация по категоризация, оценка и регистрация на земеделски земи в Република България, удостоверение за правоспособност да ръководи проектно-проучвателна дейност по земеразделянето и авторизиране основните планове и книжа.
Щилян Василев Папанчев – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, компютърен инженер.
Юлия Тодорова Янева – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер, образование висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи, безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език, уверение от Техническия университет – София, за образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност – автомобили, трактори и кари.
Юлиян Димитров Македонски – образование – висше, специалност – архитектура.
Янка Маринова Велева – образование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Янко Чернев Добрев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Янчо Найденов Николов – образование – висше, специалност – технология на машините и металите, квалификация – машинен инженер, вещо лице към Агенцията по вписванията, специализация – икономика и управление на инвестиционния процес, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Атанас Драгнев Дончев – образование – висше, специалност – подвижен железопътен състав, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството, сертификат за оценител на машини и съоръжения, член на Съюза на независимите автотехнически експерти в България, автоексперт.
Атанас Желязков Желязков – образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – магистър инженер, машинен инженер, специализация – двигатели с вътрешно горене и автомобили, свидетелство за професионална квалификация – извършване на периодични прегледи и проверка на превозните средства, превозващи опасни товари по ADR, удостоверение за допълнително обучение по технически специалисти, извършващи периодични прегледи и проверки на ПС, превозващи опасни товари, удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 1, клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, клас 7, сервизен техник за извършване на монтаж, проверка и ремонт на аналогови и дигитални тахографи.
Атанас Николов Кобарелов – образование – средно специално, специалност автомобили и кари, ДВГ, квалификация – техник, диплома за висше образование, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Банко Димитров Димитров – образование – висше, специалност – статистика и иконометрия, квалификация – икономист-статистик, трудов стаж – 17 години, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Бердж Никохос Топузян – образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – удостоверение за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение от Центъра за усъвършенстване на ръководни кадри по международен туризъм – Бургас, за положен изпит по английски и руски език, член на Камарата на независимите оценители.
Богдан Иванов Николов – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и технологии, професионална квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална квалификация – учител по машиностроителна техника и технологии, удостоверение за професионална квалификация – автотехническа експертиза.
Богдана Димова Апостолова – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – инженер по транспорта, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Божидар Панайотов Джандаров – образование – средно, професия – корабен заварчик, сертификат за обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети и на стойността им, квалификация – VІ разряд автобояджия.
Веселин Борисов Гяуров – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплом за средно образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от завършен курс по организация и безопасност на движението по пътищата.
Веселин Тенев Статев – образование – висше, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – офицер-инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене с квалификация – машинен инженер, преквалификация за професионална подготовка – фирмено управление, квалификация – мениджър.
Георги Благоев Тимнев – образование – висше, специалност – машинен инженер – транспорт и енергетика, промишлена топлоенергетика, педагогическа правоспособност – учител по практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, сертификат за автоексперт-оценител, независим експерт-оценител машини и съоръжения, пътни превозни средства, учебни центрове и пътни съоръжения, вписан в Агенцията за обществени поръчки – уникален номер ВЕ-1774.
Дилян Димитров Цанев – образование – висше, магистър, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – машинен инженер.
Димитър Атанасов Джамбазов – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – технология и организация на автомобилния транспорт, допълнителна квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат – хибридни технологии, нови технологии – ABS, TRC, VSC, сертификат – компютърно-управлявани системи при бензинови двигатели, удостоверение – ефективна комуникация с клиенти.
Димитър Христов Папанчев – образование – средно, професия – автомобилен монтьор, квалификация – автомонтьор, удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари.
Евгений Йорданов Пашов – образование – висше, степен – магистър, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност – инженер двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи.
Жасмин Василев Шаров – образование – висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, сертификат за придобиване на знания и умения по информационно-методическо съдържание на оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи, относно пожари с електрическо обзавеждане на МПС, машини, съоръжения, сгради и други, оценки на недвижими имоти.
Живомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер.
Жулиета Атанасова Едрева – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част “Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника топло и газоснабдяване”.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, член на СНАТЕБ, свидетелство за професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на недвижими имоти и земеделски земи, оценка и продажби, удостоверение за автотехническа експертиза, сертификат “Енергийна ефективност, удостоверение за завършено обучение по немски език – нива А 1, А 2, В 1.
Иван Цветанов Гарелов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Кирил Кръстев Стоянов – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – мениджър, средно образование – специалност – автомобили и кари и водач на МПС кат. “С”, профил ДВГ, квалификация – техник.
Кирчо Господинов Неделчев – образование – средно, специалност – механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас, квалификация – шлосер-монтьор, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт, изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП, процес на възстановяване на ПТП, съдебни автотехнически експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ, съдебни автотехнически експертизи, оценка на моторни превозни средства, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвяне на съдебните експертизи, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, месторабота – вещо лице на свободна практика.
Красимир Трендафилов Трендафилов – образование – средно, специалност – машиностроене, квалификация – оператор на металорежещи машини – стругар, сертификат за автоексперт.
Маргарит Георгиев Янчев – образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – професионален бакалавър по транспортна техника и технологии, образование – висше, специалност – физик, допълнителна специалност – математика, квалификация – електротехника и електроника.
Милко Бойчев Атанасов – образование – висше, магистър, специалност – техническа експлоатация и ремонт на летателни апарати, квалификация – офицер от ВВС – военен инженер, машинен инженер, сертификат за автоексперт-оценител, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспортна – ръководител производствена група поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър – инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация – водач на МПС за обществен транспорт, специалност “Вътрешни и международни превози на товари”, удостоверение за допълнително обучение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.
Петко Купенов Петков – образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и преподавател инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт, квалификация – машинен техник, специалност на средно образование – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник корабни машини и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен механик трета степен, сертификат за автоексперт, оценител – автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен курс за оцеляване на море.
Петър Димов Димов – образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска техника, квалификация – механик.
Петър Хараламбов Стоянов – образование – висше, специалност – каростроене и автотранспортна техника, квалификация – машинен инженер, специализация – проектиране на автомобили, трактори и кари, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева – образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо машиностроене.
Райко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – технология и организация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – техническо поддържане на автомобилите, сертификат за автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по ПМС и ППС.
Румен Тончев Иванов – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, допълнителна квалификация – изготвяне на експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети, експерт на камиони и автобуси.
Сава Атанасов Пелев – образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска техника, квалификация – механик, квалификация учител и инструктор за обучение на водачи на МПС категория “С” и “Т”.
Стефка Иванова Велкова – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър – инженер, свидетелство за професионална квалификация – учител по общотехнически, специални предмети и учителска практика, полувисше образование, специалност – ДВГ.
Стоян Георгиев Апостолов – образование – висше, специалност – технология на неорганични вещества, квалификация – инженер-химик, майстор на спорта по автомобилизъм, треньор по автомобилизъм.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник по корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за учителска правоспособност, специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна квалификация – учител-специалист по студена обработка и клас квалификация по организация и управление на образованието.
Тодор Радостинов Патъров – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за “Права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения”.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, автомобилен и морски транспорт и строителството.
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт; член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, диплом за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер, образование висше, специалност съдебни автотехнически експертизи безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език, уверение от Техническия университет – София, за образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност – автомобили, трактори и кари.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Бисерка Петкова Атанасова – образование – висше, специалност – технология на микробиологични и ферментационни продукти, квалификация – инженер-технолог по “Технология на виното и високоалкохолните напитки”.
Веселин Тенев Статев – образование – висше, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – офицер инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене с квалификация – машинен инженер, преквалификация за професионална подготовка – фирмено управление, квалификация – мениджър.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс “Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието”, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.
Димитър Юлиянов Македонски – образование – висше, специалност – машиностроителни технологии и производствена техника, специализация – технология на металите и металообработващата техника, професионална квалификация – машинен инженер.
Евелина Димитрова Пирушкина – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер, удостоверение за професионална квалификация – мениджмънт, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Елена Методиева Терзиева – образование – висше, специалност – технология на нефта и газа, квалификация – инженер-химик, експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.
Еленка Василева Райкова – образование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, удостоверение за обучение “Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа”.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали, квалификация – инженер-металург, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по счетоводство за средно напреднало ниво ІІ.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Златко Пеев Костадинов – образование – висше, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, удостоверение от НУЦ по информация за модул “Централен процесор 2104 на СМ4”, удостоверение модул “Оперативна памет СМ 3501”, удостоверение модул “Видеотерминал СМ 1604”, удостоверение модул “Дискова подсистема 29 МБ ИЗОТ 1006С”, удостоверение за поддържане на флопи дисково устройство ЕС 5088 02, удостоверение курс по Правец 16 Архитектура.
Калоян Георгиев Матеев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим експерт за оценка на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплом за кандидат на техническите науки, научно звание – доцент.
Маргарит Луков Луков – образование – висше, специалност – химическо машиностроене, квалификация – машинен инженер.
Николай Милев Милев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, допълнителна квалификация – публична администрация, висше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа “Строителни войски”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, експерт-оценител на инвестиционен проект.
Нина Николова Стоянова – образование – висше, специалност – технология на микробиологичните и ферментационните продукти, квалификация – инженер-технолог по “Технология на виното и високоалкохолните напитки”.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева – образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо машиностроене.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема “Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност”, сертификат за обучение “Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране”, свидетелство на персонал на взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 19.08.2022 г.
Радослав Русков Симионов – образование – висше, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, магистър инженер, образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност, сертификат по проект “Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности”, сертификат “Правила за поведение при земетресения, наводнение и инциденти с опасни вещества”.
Радостин Русев Стефанов – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, средно образование – морски и океански риболов, специалност – корабни машини и механизми и хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и земеделски земи, единни европейски стандарти за бизнес оценяване.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство за научно звание “доцент” по научната специалност 02.01.02 “Материалознание и технология на машиностроителните материали”, диплом за членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект “Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности”.
Стефан Христов Маренов – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Тодор Радостинов Патъров – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за “Права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения”.
Христо Костов Христов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, автомобилен и морски транспорт и строителството.
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, диплом за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Янко Чернев Добрев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 39 години.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Атанас Андреев Червенков – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер, специалност – комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер по комуникации, удостоверение за допълнително обучение – техническа безопасност на нефто-и газопроводи.
Доброслав Георгиев Славов – образование – висше, специалност – електроника, магистър – инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър електроинженер, удостоверение за безопасност на труда, сертификат “Защита при бедствия и аварии”, сертификат “Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ”.
Златко Пеев Костадинов – образование – висше, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, удостоверение от НУЦ по информация за модул “Централен процесор 2104 на СМ4”, удостоверение модул “Оперативна памет СМ 3501”, удостоверение модул “Видеотерминал СМ 1604”, удостоверение модул “Дискова подсистема 29 МБ ИЗОТ 1006С”, удостоверение за поддържане на флопи дисково устройство ЕС 5088 02, удостоверение курс по Правец 16 Архитектура.
Иван Милчев Попжелев – образование – висше, специалност – химични технологии, сертификат за придобита квалификация за компютърна техническа поддръжка, сертификат за придобита квалификация по основи на сигурността на информационните технологии, сертификат за придобита квалификация по компютърна криминалистика, сертификат за придобита квалификация за Десктоп Администрация на MS Windows 7, сертификат за придобита квалификация – Linux Администрация (RHEL 6), сертификат за придобита квалификация за Linux Адмистрация (Основи).
Ивелина Николова Стойчева – образование – висше, специалност – ОПОИИ (организация, проектиране и обработка на икономическата информация), квалификация – икономист-организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение от НУЦ по информатика за модул по РОС/ВП управляващи и сервизни програми, помощни програми, сортиране – смесване, СУФИ.
Калоян Христов Куцаров – образование – висше, специалност – компютърни системи и технологии, квалификация – магистър инженер.
Петър Нинков Нинков – образование – висше, специалност – електроника, професионална квалификация – инженер по електроника.
Петя Йорданова Илиева – образование – висше, специалност – математическа кибернетика и изчислителна техника, квалификация – дипломиран математик, допълнителна квалификация – специалност “Право”.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер, квалификация – компютърна, комуникационна, електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника, квалификация – съдебни инженерно-технически експертизи и съдебна компютърнотехническа експертиза, медицинска апаратура.
Станимир Стефанов Димитров – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър по съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Станислав Денчев Симеонов – образование – висше, специалност – компютърни системи комплекси и мрежи, свидетелство за научно звание – доцент по научната специалност 02.21.04. “Компютърни системи, комплекси и мрежи”, к.т.н. – инженер.
Стефан Иванов Чолаков – образование – висше, специалност – комуникационна техника и технологии, модул радиокомуникационна техника, професионална квалификация – магистър – инженер, образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – магистър електроинженер, образование – средно специално, специалност – електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Тодор Радостинов Патъров – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за “Права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения”.
Щилян Василев Папанчев – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, компютърен инженер.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Александър Великов Великов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструктор, гражданска квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструктор.
Анна Радкова Желева – образование – средно специално образование, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Антония Тенева Тенева – образование – висше, магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – строителен инженер – конструктор, специализация – строителни конструкции, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Бърза Костадинова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от “Проектантска организация” – ЕАД, Бургас, за извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части “Строителна технология” и “Проект за безопасност и здраве”, третиращи мероприятията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.
Валерий Колювич Вълев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер.
Ваня Стоянова Кирова-Хамаме – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация –
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижимите имоти и земеделски земи, месторабота – проектант свободна професия.
Васил Атилов Ряпов – образование – висше, специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен инженер – електромеханик, средно образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – среден техник по строителство и архитектура, диплом за кандидат на техническите науки.
Васил Богомилов Стоилов – образование – висше, специалност – хидроенергийно строителство, квалификация – инженер по хидроенергийно строителство, сертификат от Камарата на независими оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, компетенции по пречистване на отпадъчни води и по опазване на водите от замърсяване.
Веселин Борисов Гяуров – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплом за средно образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от завършен курс по организация и безопасност на движението по пътищата.
Веселина Йорданова Драганова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение от Камарата на архитектите в България за пълна проектантска правоспособност.
Веселина Михайлова Георгиева – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, изпълнява всички дейности по геодезия и кадастър – заснемане и трасиране на имоти, цифрова обработка и изменение на кадастралната карта, схеми на самостоятелни обекти, оценки и делби на имоти.
Галина Маринова Михайлова – образование – висше, магистър, специалност – транспортно строителство, професионална квалификация – магистър инженер, свидетелство за професионална квалификация – одитор по пътна безопасност.
Георги Ангелов Ангелов – образование – висше, специалност – хидротехническо строителство, квалификация – строителен инженер по хидротехническо строителство.
Георги Димитров Долапчиев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за обучение по пожарна безопасност, “Строителнотехнически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар”, удостоверение за обучение “Наредбата за управление на строителни отпадъци – нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението й”, сертификат за пълна проектантска правоспособност от КАБ.
Гроздан Стоянов Цветанов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, лиценз за оценител на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Диана Петрова Ченешева – образование – висше, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, лиценз за оценка на недвижими имоти, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Диана Стефанова Койкова – образование – висше, специалност – архитектура, дипломиран инженер.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Димитър Василев Герчев – образование – висше, специалност – технология и механизация на строителството, квалификация – строителен инженер по технология и механизация на строителството, образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, научно звание – научен сътрудник, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, удостоверение за координатор по безопасност и здраве.
Добринка Минкова Аврамова – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – мениджър, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – среден техник по геодезия, земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Донка Димова Петрова – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление, месторабота – частна практика като независим оценител, сертификат от Камарата на независимите оценители на България за оценка на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Елена Тодорова Драганова – образование – средно, специалност – ел. обзавеждане на промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.
Женя Тихомирова Томова – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, организация и управление на хотела и ресторанта, квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник – ІІ степен, сертификат за оценител на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Живко Иванов Дандаринов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, оценител на недвижими имоти и земеделски земи – оценки и продажби.
Жозефина Илиева Транчева – образование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, сертификат за консултант по оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за оценител на недвижими имоти.
Жулиета Атанасова Едрева – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част “Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване”.
Здравка Чернева Андреева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специализация – икономика и организация на инвестиционния процес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Златка Панайотова Иванова – образование – висше, специалност – автомобилни пътища, квалификация – инженер-строител, сертификат за оценител на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Димитров Ковачев – образование – висше, специалност – инженер икономист по икономика и организация на строителството, квалификации – лиценз по строителни сметки и цени – първо ниво.
Иванка Фотева Великова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Иванка Янева Янева – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Ирена Желязкова Маврова – образование – висше, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство и конструкции, квалификация – оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Ирина Валентинова Шаламанова-Господинова – образование – висше, магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – строителен инженер.
Ирина Георгиева Попкармезова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Ирина Ценова Стоилова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по специално строителство и архитектура.
Калина Щерионова Пашева – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник.
Калоян Георгиев Матеев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.
Калудка Русева Иванова – образование – средно специално образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценител на недвижими имоти.
Кера Стоянова Лазарова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, сертификат за следдипломна квалификация по подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим експерт за оценка на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплом за кандидат на техническите науки, научно звание – доцент.
Константин Жечев Желязков – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър инженер.
Константин Михайлович Якубович – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Кристина Веселинова Маркова – образование – висше, специалност – пътно строителство, професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – инженер-строител, средно образование, квалификация – строителен техник, сертификат за обучение “Строителни сметки и цени – първо и второ ниво”.
Крум Станчев Митев – образование – висше, специалност – пътно строителство, квалификация – строителен надзор, удостоверение за обучение на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудови процеси, сертификат “Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие”.
Люба Николаева Маринова – образование – висше, специалност – геодезия, професионална квалификация – инженер-геодезист, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Малина Петрова Антова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификации – проектантска дейност с пълна техническа правоспособност.
Мариета Рускова Гълъбова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер-геодезист, квалификация – мениджър.
Мария Димитрова Ефендиева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, допълнителна квалификация – мениджър по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, сертификат : QBDL-20W-138181-2004.
Марияна Панайотова Арабаджиева – образование – висше, специалност – публична администрация, средно специално образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, професионална квалификация – техник-геодезист, лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на търговски предприятия, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, специализация – морска администрация.
Мирослав Динков Стойков – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценител на недвижимо имущество, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Мирчо Петров Мавродиев – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за професионална квалификация – магистър – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Михаил Христов Михайлов – образование – висше, магистър, специалност – транспортно строителство – пътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство.
Неделко Петров Неделков – образование – висше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и канализация (В и К) – мрежи и съоръжения, пречистване на води и обработка на утайки.
Недялка Мирчева Бойчева – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник – геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Недялка Михова Миткова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.
Николай Милев Милев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, допълнителна квалификация – публична администрация, висше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа “Строителни войски”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, експерт-оценител на инвестиционен проект.
Павлин Ценов Павлов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер по промишлено и гражданско строителство – технолог, гражданска квалификация – строителен инженер по ПГС – технология на строителството, образование – средно, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, лиценз – оценител на недвижими имоти.
Петко Иванов Барзов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер, инженерно промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен, диплом за кандидат на техническите науки, удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.
Петър Симеонов Александров – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Петьо Благоев Гицов – образование – висше, магистър, специалност – транспортно строителство, строителство на жп линии, пътища и мостове, квалификация – магистър по транспортно строителство, допълнителна квалификация – румънски език.
Пламен Димитров Гърбов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност, магистър инженер, член на КИИП към секция “Конструкции на сгради и съоръжения”.
Пламен Колев Колев – образование – висше, специалност – селскостопанска техника, квалификация – машинен инженер, допълнителна квалификация – научен сътрудник ІІІ степен, квалификационен курс по “Системи на управление на качеството”, специалност от средно образование – водно строителство, специалност – техник по водно строителство.
Пламен Младенов Първанов – образование – висше, специалност – ПГС – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – лейтенант инженер, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност – строителен инженер, допълнителна квалификация – проектант-конструктор.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема “Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност”, сертификат за обучение “Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране”, свидетелство на персонал на взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 19.08.2022 г.
Радослав Русков Симионов – образование – висше, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, специалност съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, магистър-инженер, образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност, сертификат по проект “Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности”, сертификат “Правила за поведение при земетресения, наводнение и инциденти с опасни вещества”.
Румен Иванов Троев – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, удостоверение за строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар, удостоверение за член на Камарата на архитектите в България, удостоверение за обучение по Наредбата за управление на строителни отпадъци – нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението й.
Румен Стоянов Димов – образование – висше, специалност – земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер-земеустроител, строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти, лиценз за извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.
Русанка Добрева Джанкова – образование – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството.
Светозар Градев Славов – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата на архитектите в България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.
Славка Боева Дремсизова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.
Стефка Стамова Раканова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от Агенцията за приватизация – София, сертификат за оценка на недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България, оценител по ЗОСОИ.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Стоянка Влаева Рачева – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник на строителството и архитектурата, сертификат – оценител на недвижимо имущество, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Султанка Ганчева Бончева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Таню Иванов Господинов – образование – висше, специалност – пътно строителство, квалификация – строителен инженер по пътно строителство, средно специално образование, специалност – строителство и архитектура, профил – строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Тинка Стефанова Тодорова-Горбан – образование – висше, специалност – строителен инженер по пътно строителство, високо строителство, инвеститорски контрол в строителството – организация, ценообразуване, консултация в строителството – високо строителство.
Тодорка Димитрова Чанкинова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Тодорка Стоянова Добрева – образование – средно специално, специалност – техник по строителство и архитектура.
Тонка Илиева Георгиева – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, профил пътно строителство, лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христинка Кирилова Георгиева – образование – средно, специалност – строителство и архитектура, квалификация – среден техник.
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, диплом за средно специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Чавдар Иванов Андреев – образование – висше, специалност – строителство на сгради и съоръжения, квалификация – строителен инженер, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, квалификация – монтажник на ОКИ.
Шинка Благоева Коларова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Янко Чернев Добрев – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Доброслав Георгиев Славов – образование – висше, специалност – електроника, магистър инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър електроинженер, удостоверение за безопасност на труда, сертификат “Защита при бедствия и аварии”, сертификат “Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ”.
Желязко Райков Желязков – образование – висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, квалификация – електроинженер, квалификация – офицер по противопожарна охрана.
Живко Минков Гърков – образование – висше, магистър, специалност – добив на черни метали, квалификация – инженер-металург, удостоверение от МВР за начална подготовка на офицери за противопожарна охрана.
Иван Христов Бойчев – образование – висше, специалност – автоматизация на промишлеността, квалификация – електроинженер, удостоверение за пожаро-профилактична и оперативно-техническа подготовка.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплом за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема “Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност”, сертификат за обучение “Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране”, свидетелство на персонал на взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 19.08.2022 г.
Станчо Христов Христов – образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Стоян Иванов Тодоров – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, удостоверение за повишаване на квалификацията – противопожарна техника и безопасност.
Тодор Радостинов Патъров – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за “Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения”.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Атанас Андреев Червенков – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер, специалност – комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер по комуникации, удостоверение за допълнително обучение – техническа безопасност на нефто- и газопроводи.
Вълчо Николов Вълчев – образование – висше, специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер.
Данчо Георгиев Станчев – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Димитър Ангелов Кънчев – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.
Доброслав Георгиев Славов – образование – висше, специалност – електроника, магистър инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър електроинженер, удостоверение за безопасност на труда, сертификат “Защита при бедствия и аварии”, сертификат “Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ”.
Елена Тодорова Драганова – образование – средно, специалност – ел. обзавеждане на промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.
Жулиета Атанасова Едрева – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част “Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника топло- и газоснабдяване”.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна техника, квалификация – машинен инженер, специалност – патентно-лицензионна дейност, удостоверение от Патентното ведомство на Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България, удостоверение за представител по индустриална собственост – марки, географски означения и промишлен дизайн, сертификат за независим оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – мениджмънт в енергетиката, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплом за кандидат на техническите науки.
Любомир Томов Биков – образование – висше, специалност – механизация и електрификация на мините, квалификация – минен инженер – електромеханик, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност – електрическа, удостоверение за пълна проектантска правоспособност – електрическа.
Радослав Русков Симионов – образование – висше, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър електроинженер, специалност съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, магистър инженер, образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност, сертификат по проект “Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности”, сертификат “Правила за поведение при земетресения, наводнение и инциденти с опасни вещества”.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство за научно звание “доцент” по научната специалност 02.01.02 “Материалознание и технология на машиностроителните материали”, диплом за членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект “Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности”.
Смела Ралева Узунова – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение – измервания, оценка и нормативни документи (микроклимат, осветление, шум, вибрации, вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета), сертификат за интензивен курс по счетоводство.
Стефан Христов Маренов – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.
Тодор Радостинов Патъров – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за “Права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения”.
5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини, съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Жулиета Атанасова Едрева – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част “Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване”.
Райко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – технология и организация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – техническо поддържане на автомобилите, сертификат за автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по ПМС и ППС.
Тодор Радостинов Патъров – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за “Права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения”.
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, диплом за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Христо Георгиев Бургазлиев – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплом за кандидат на биологичните науки.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплом за кандидат на биологичните науки.
6.5. Съдебно-екологична експертиза

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Веселина Христова Досева – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Виолета Маркова Илиева – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмаси, квалификация – инженер-химик, специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация – европейска административна практика, удостоверение за специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия, свидетелство за квалификация – технология на пластмасите, квалификация – педагогика, учител.
Григор Георгиев Весов – образование – висше, специалност – химическа технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик, специализация – повишаване устойчивостта на химическата промишленост при изключителни обстоятелства, свидетелство за специализация и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс “Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието”, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.
Елена Методиева Терзиева – образование – висше, специалност – инженер-химик – технология на нефта и газа, квалификация – еколог.
Еленка Василева Райкова – образование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, пенсионер, удостоверение за кореспондентско обучение “Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа”.
Желка Тилева Филипова – образование – висше, специалност – технология на неорганичните вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали, квалификация – инженер-металург, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по счетоводство за средно напреднали, ниво ІІ.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технолог на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки, “доктор”, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични проби и обекти).
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема “Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност”, сертификат за обучение “Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране”, свидетелство на персонал на взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 19.08.2022 г.
Таня Градева Ангелова – образование – средно специално, специалност преработка на нефта и газа, квалификация – техник-технолог, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Татяна Борисова Михайлова – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмаси, квалификация – инженер-химик, длъжност – съветник.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Маргарит Георгиев Янчев – образование – висше, специалност – физик, учител по физика с допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема “Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност”, сертификат за обучение “Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране”, свидетелство на персонал на взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 19.08.2022 г.
Силвия Александрова Лецковска – образование – висше, специалност – технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство за научно звание “доцент” по научната специалност 02.01.02 “Материалознание и технология на машиностроителните материали”, диплом за членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект “Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности”.
7.3. Съдебна физикохимическа експертиза
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс “Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието”, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 1800.
Маргарит Георгиев Янчев – образование – висше, специалност – физик, учител по физика с допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
Мария Живкова Железчева-Митева – образование – висше, специалност – неорганични химични технологии, квалификация – магистър инженер.
Николай Петков Русев – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство за професионална квалификация – учител по информатика и ИТ.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема “Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност”, сертификат за обучение “Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране”, свидетелство на персонал на взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 19.08.2022 г.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Иван Михайлов Янчев – образование – висше, специалност – ветеринарна медицина, квалификация – ветеринарен лекар, допълнителна квалификация – лабораторен лекар в ДВСК.
8.2. Съдебна агротехническата експертиза
Василка Кръстанова Стоева – образование – висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном, лозаро-градинар, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Дарин Петров Гочков – образование – висше, специалност – защита на растенията и почвата, квалификация – инженер-агроном, удостоверение от РИОКОЗ за правоспособност да извършва дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности, свидетелство за правоспособност на технолог-обгазител.
Иван Желязков Стоев – образование – висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – лозаро-градинар, допълнителна квалификация – доктор на науките.
Иван Николов Вълчев – образование – висше, агроном-полевъд.
Кера Атанасова Стоева – образование – висше, специалност – полевъдство, квалификация – агроном-полевъд, степен на образование – доктор с научна специалност – фуражно производство, ливадарство, сертификат за оценител на земеделски земи и трайни насаждения, удостоверение за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Керка Янева Тотева – образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол.
Марияна Любомирова Людсканова – образование – висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном – лозаро-градинар, удостоверение за оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Милка Димитрова Димитрова-Донева – образование – висше, специалност – полевъдство, квалификация – агроном-полевъд, специалност – стопанско управление, управление на европейските проекти, професионална квалификация – магистър стопанско управление, “Управление на европейските проекти”.
Надежда Ангелова Палова – образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, допълнителна квалификация – контрольор на качеството на земеделски и хранителни продукти на пазари и митници, биологично земеделие, проекти, образователна и научна степен “доктор” по научната специалност 04. 02.08 “свиневъдство”.
Николай Иванов Конданински – образование – висше, специалност – защита на растенията и почвата, квалификация – инженер-агроном, специализация – агроекология и защита на почвата, лиценз от МЗГАР – оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, удостоверение от МЗП – оценител на земеделските земи по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, лиценз за сортоизпитател.
Стоянка Груева Личева – образование – висше, специалност – агроном-полевъд, квалификация – интензивно производство на цветя и зеленчуци в оранжерии, компютърна грамотност.

10. Клас “Оценителски експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Ангел Георгиев Гаврилов – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Атанас Стоянов Стоянов – образование – висше, магистър, специалност – комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – магистър по комуникации, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, средно специално образование, специалност – водно строителство, квалификация – техник-водостроител, вещо лице в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Маргарита Владимирова Бакалова – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за оценителска правоспособност – оценка на недвижими имоти.
Мария Григорова Панайотова – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Недялка Мирчева Бойчева – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, лиценз – оценител на недвижими имоти.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Светозар Градев Славов – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата на архитектите в България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Слав Симеонов Димов – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, професионална квалификация – икономист, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за професионална квалификация “Търговски мениджмънт”, удостоверение за завършен курс по английски език за напреднали.
Стефка Стамова Раканова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от Агенцията за приватизация – София, сертификат за оценка на недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България, оценител по ЗОСОИ.
Тодорка Димитрова Чанкинова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценка на недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България.
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, диплома за средно специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания.
Жулиета Атанасова Едрева – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част “Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване”.
Илко Дамянов Златев – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер, инженер по комуникации, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, средно специално образование, специалност – водно строителство, квалификация – техник-водостроител, вещо лице в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспортна – ръководител на производствена група поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация – водач на МПС за обществен транспорт, специалност “Вътрешни и международни превози на товари”, удостоверение за допълнително обучение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, оценител на движими активи, оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения от Камарата на независимите оценители в България.
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, диплома за средно специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Юлиян Анестиев Петров – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи, безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език, уверение от Техническия университет – София, за образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност – автомобили, трактори и кари.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Ангел Георгиев Гаврилов – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна техника, квалификация – машинен инженер, специалност – патентно-лицензионна дейност, месторабота – свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), длъжност – представител по индустриална собственост, независим оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, трудов стаж – 24 години, стаж като вещо лице – 1 година, удостоверение от Патентното ведомство на Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели, удостоверение от Патентното ведомство на Република България за представител по марки, географски означения и промишлен дизайн, представител по изобретения (патентен представител) пред Европейското патентно ведомство – Мюнхен, Германия, представител по търговски марки и дизайни към Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар (OHIM – търговски марки и дизайни на Общността), Аликанте, Испания, сертификат за независим оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Тодор Радостинов Патъров – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за “Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения”.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Динко Йорданов Динев – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството и химическата и нефтопреработвателната промишленост, лиценз за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, сертификат за оценителска правоспособност – оценка на търговски предприятия и вземания.
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, диплом за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, диплом за средно специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Жулиета Атанасова Едрева – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част “Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване”.
Ради Христов Ганев – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема “Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност”, сертификат за обучение “Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране”, свидетелство на персонал на взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво “Секретно”, валидно до 19.08.2022 г.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, средно специално образование, специалност – водно строителство, квалификация – техник-водостроител, вещо лице в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Недялка Мирчева Бойчева – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Петьо Стоянов Димитров – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, оценител на движими активи, оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения от Камарата на независимите оценители в България.
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Димо Димитров Димов – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение от МЗХ ИАГ за регистрация в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика, лицензиран лисовъд.
Христо Периклиев Христов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, член на сдружение “Камара на ВЛ в България” – председател – клон Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Бърза Костадинова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, ръководител проект и инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от “Проектантска организация” – ЕАД, Бургас, за извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части “Строителна технология” и “Проект за безопасност и здраве”, третиращи мероприятията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.
Диана Тодорова Инджелиева – образование – висше, специалност – технология на животински хранителни продукти, консервиране и обществено хранене, квалификация – инженер-технолог по “Технология на месата и рибата”, образователна и научна степен – доктор по техническите науки, хранителни технологии (технология на месните и рибните продукти).
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс “Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието”, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.
Едуард Таквор Пюзантян – образование – висше, специалност – социална педагогика, професионална квалификация – социален педагог.
Елена Методиева Терзиева – образование – висше, специалност – технология на нефта и газа, квалификация – инженер-химик, познания, свързани с проблеми на околната среда и екологията, експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.
Елена Петкова Петкова – образование – висше, специалност – ППДУ, квалификация – детски учител, диплом за научна степен “доктор” по научната специалност 05.07.01 “Теория на възпитанието и дидактика”.
Елена Рускова Ангелова – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството, квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за квалификация – експерт-оценител на машини, съоръжения и оборотни средства, допълнителна квалификация – мениджър и управител на заведение за обществено хранене, сертификат за интензивен курс на обучение по английски език среднонапреднало ниво ІІ, ІІІ, преводач на английски език.
Жулиета Атанасова Едрева – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част “Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване”.
Златина Йорданова Вънчева – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, професионална квалификация – педагогика, професионална квалификация – учител.
Ивайло Дочев Ненков – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз от Агенцията за приватизация за оценка на недвижими имоти, оценител недвижими имоти.
Иван Николов Иванов – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна техника, квалификация – машинен инженер, специалност – патентно-лицензионна дейност, удостоверение от Патентното ведомство на Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България, удостоверение за представител по индустриална собственост – марки, географски означения и промишлен дизайн, сертификат за независим оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения (съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи, експертизи в областта на промишления дизайн, авторско право, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост (оценителски експертизи).
Иван Финев Иванов – образование – висше, специалност – зенитнотехнически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебни автотехнически експертизи, съдебен експерт на МППИ, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, методология – проблеми и аспекти, сертификат преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвяне на съдебните експертизи, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, съдебно-митнически експертизи (митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления), месторабота – вещо лице на свободна практика.
Мария Николова Трифонова – удостоверение за правоспособен преводач-тълковник от и на жестомимичен език, категория А, месторабота – свободна практика, преводач-тълковник по жестомимика.
Мартин Асенов Гюзелев – образование – висше, специалност – археология, професионална квалификация – археолог, специализация – класическа археология, диплом за научна степен доктор по научната специалност 05.03.12. Археология; научна степен – доктор на науките по 2.2. История и археология (Стара история).
Мая Иванова Кичева – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплом за кандидат на биологичните науки, доктор (молекулярногенетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярногенетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи молекулярногенетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, и определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО) с молекулярногенетични методи.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика и извършване на дейности в горския фонд.
Нина Николова Стоянова – образование – висше, специалност – технология на микробиологичните и ферментационните продукти, квалификация – инженер-технолог по “Технология на виното и високоалкохолните напитки”.
Нурдживан Ферад Димитрова – специалист-оценител на диаманти, удостоверение от Института по изучаване на диаманти за положен изпит пред Върховия комитет за професионална квалификация, Националния съюз на работещите в диамантената индустрия – Хистадрут, и Института по изучаване на диаманти, участие в курс по гемология, класификация и оценка на диаманти, сертификат от МГУ за “Диагностика и оценка на необработени и обработени цветни скъпоценни минерали”, удостоверение от МФ за регистрация на лице, извършващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие.
Павел Георгиев Янев – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител на производствена група поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация – водач на МПС за обществен транспорт, специалност “Вътрешни и международни превози на товари”, удостоверение за допълнително обучение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.
Пламена Петрова Попова – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, специализация – правораздаване, образователна и научна степен “доктор” по научната специалност 05.05.13 “Изобретателско, авторско и патентно право”, съдебни експертизи по интелектуална собственост (авторски и сродни права, търговски марки, географски означения, промишлени дизайни).
Росица Станкова Казакова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, учител-логопед, удостоверение от Фондация “Областен ромски съюз” – Бургас, за предоставяне на безвъзмезден труд в полза на целеви групи на фондацията, удостоверение от ОДЗ “Брезичка” – Бургас – старши учител-логопед, притежава професионална компетентност – възрастова психология, терапия на деца и юноши със специални образователни потребности, изграждане на нови житейски стратегии, фирмено консултиране, психология на медиите, когнитивно-поведенческа терапия, психология на личността, индивидуално консултиране, емоции и мотивация, психология на групата, социална психология, политическа психология, превантивна психология.
Тодор Радостинов Патъров – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за “Права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения”.
Христо Георгиев Бургазлиев – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика.
Христо Тодоров Брадев – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, специализация – телекомуникации.
Цветелин Кирилов Иванов – образование – висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и бизнес комуникации, длъжност – началник-отдел “Митнически операции”, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.
Извадка от Неофициален раздел бр. 32 от 03.04.2020 г. на ДВ