expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Лидерството е да правиш каквото трябва, когато никой не те гледа.“ Джордж ван Валкенбург

Списък на вещите лица за съдебен район Благоевград - 2018 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2018 Г.

 

Списък на вещите лица за съдебен район Благоевград. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев

Име: Райка Чингова
Тел: 0899 144 166
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2018 Г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г. 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Благоевград, и Административния съд - Благоевград, за 2018 г.
 
 
1. Клас "Криминалистически експертизи"
 
1.1. Криминалистически експертизи на писмени доказателства
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 31 години, доп. квалификация - сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 30 години.
Димо Димитров Цанев, висше образование, специалност инженер-химик, 21 години стаж като вещо лице.
Ламбро Христов Ламбрев - висше образование, експерт в ГПУ - Петрич, експерт-криминалист.
Стефан Георгиев Златинов - висше образование, експерт в ГПУ - Петрич, експерт-криминалист.
Георги Костадинов Муртев - висше образование, специалност - инженер-технолог, трудов стаж - 28 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев - висше образование, специалност - инженер-химик, трудов стаж по специалността - 19 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
1.2. Трасологични eкспeртизи
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 31 години, доп. квалификация - сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 30 години.
Георги Костадинов Муртев - висше образование, специалност - инженер-технолог, трудов стаж - 28 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев - висше образование, специалност - инженер-химик, трудов стаж по специалността - 19 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 31 години., доп. квалификация - сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 30 години.
Георги Костадинов Муртев - висше образование, специалност - инженер-технолог, трудов стаж - 28 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев - висше образование, специалност - инженер-химик, трудов стаж по специалността - 19 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
1.4. Дактилоскопни експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 31 години, доп. квалификация - сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.
Веселин Димитров Пасков - висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 30 години.
Георги Костадинов Муртев - висше образование, специалност - инженер-технолог, трудов стаж - 28 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев - висше образование, специалност - инженер-химик, трудов стаж по специалността - 19 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 31 години, доп. квалификация - сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 30 години.
 
 
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Камен Димитров Аврамов - висше образование, специалност "Медицина", стаж 15 години; допълнителна квалификация "Съдебна медицина", стаж като вещо лица - 14 години.
Яни Момчилов Златин - висше образование, специалност "Съдебна медицина", трудов стаж - 11 години.
Нидал Мохамед Ашрам - висше образование, специалност "Неврохирургия", месторабота - МБАЛ - Благоевград, заемана длъжност - лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността - 1 година в МБАЛ - Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Камен Димитров Аврамов - висше образование, специалност "Медицина", стаж 15 години; допълнителна квалификация "Съдебна медицина", стаж като вещо лица - 14 години.
Яни Момчилов Златин - висше образование, специалност "Съдебна медицина", трудов стаж - 11 години.
Нидал Мохамед Ашрам - висше образование, специалност "Неврохирургия", месторабота - МБАЛ - Благоевград, заемана длъжност - лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността - 1 година в МБАЛ - Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева - 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев - 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.
Борис Петров Шахов - висше образование, специалност "Молекулярна биология", специализация - микробиология, трудов стаж - 5 години.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева - 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев - 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.
Борис Петров Шахов - висше образование, специалност "Молекулярна биология", специализация - микробиология, трудов стаж - 5 години.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Нидал Мохамед Ашрам - висше образование, специалност "Неврохирургия", месторабота - МБАЛ - Благоевград, заемана длъжност - лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността - 1 година в МБАЛ - Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, месторабота - "Проген" - ООД, заемана длъжност - управител и експерт, трудов стаж 24 години.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Александър Димитров Попов, специалност "Хирургия" - хирургично отделение - стаж 13 години.
Анатоли Михайлов Тачов - висше образование - медицина, специалност - лекар, трудов стаж - 13 години.
Георги Иванов Икономов - висше образование - специалност "Хирургия", трудов стаж 15 години.
Нидал Мохамед Ашрам - висше образование, специалност "Неврохирургия", месторабота - МБАЛ - Благоевград, заемана длъжност - лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността - 1 година в МБАЛ - Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.
Петър Йорданов Георгиев - висше образование, специалност "Медицина", месторабота - Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрия - управител; трудов стаж - 27 години; допълнителна квалификация - специалист по пневмология и фтизиатрия и специалист по вътрешни болести.
 
 
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Адриана Благоева Солакова - специалност "Психиатрия" - "ОДПЗС" - ЕООД, Благоевград, началник на отделение - трудов стаж 21 години.
Антония Невенова Иванова - специалност "Психиатрия" - психиатрични експертизи, стаж 8 години, ОДПЗС - Благоевград.
Валентина Василева Ковачка - ОДПЗС - Благоевград, лекар-ординатор - психични заболявания, стаж 14 години.
Георги Димитров Димитров - специалност "Психиатрия" - стаж 7 години в "ОДПЗС" - ЕООД, Благоевград.
Кармен Дима - специалност "Психиатрия", трудов стаж - 8 години.
Керстин Спасова Кацарска - специалност "Психиатрия", трудов стаж - над 20 години.
Мария Теодосиева Кунчева-Христова - специалност "Психиатрия", трудов стаж - 11 години - лекар-ординатор.
Радой Захариев Милев, специалност "Психиатрия", стаж - 32 години.
Юлия Ангелова Ангова - висше образование, специалност "Психиатрия", трудов стаж - 8 години.
Ангелинка Давидкова Кожухарова - висше образование, специалност "Психиатрия", свободно практикуваща - ИПСМП по психиатрия "Д-р Ангелинка Давидкова", трудов стаж - 32 години.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Анета Димитрова Георгиева - висше образование, специалност "Психология", стаж - 5 години.
Бойко Максимов Николов, висше образование, специалност "Съдебна психология" (съдебнопсихологически експертизи), ЮЗУ "Неофит Рилски" - преподавател - 20 години.
Васил Георгиев Мадолев - висше образование, специалност "Педагогика" със специализация "Психология", стаж - 32 години.
Весела Петрова Мелниклийска - психолог, допълнителна специализация - "Социална психология", курс по клинична и консултативна психология.
Даниела Иванова Григорова - висше образование, специализация "Социална психология", доп. квалификация "Съдебна психология (съдебно-психологически експертизи)" - стаж като вещо лице - 5 години.
Десислава Асенова Иванова - висше образование, специалност "Психология", притежаваща сертификати - психосоциални интервенции при зависими пациенти; употреба и злоупотреба и зависимост от амфетамини и метамфетамини, световна епидемия; взаимоотношения в екипа и ефективна комуникация; доктор по педагогическа и възрастова психология; стаж - 10 години.
Дора Стоименова Ангелова - висше образование, специалност - психолог, професионална квалификация - курс по клинична и консултативна психология - защитена дипломна работа на тема "Физиологичен афект - наказателноправни аспекти", стаж като вещо лице - 6 години.
Калина Крумова Ергина - специалност "Психология", стаж - 5 години
Марияна Димитрова Андонова - висше образование, специалност "Психология", трудов стаж - 11 години като психолог.
Недялка Кръстева Ангушева - висше образование, специалност "Социална психология", стаж - 9 години.
Силвия Савова Митева - висше образование, специалност "Психология", настояща работа - Дневен център за възрастни с увреждания - психо-социални услуги, заемана длъжност - психолог, трудов стаж - 8 години.
Гергана Васкова Станоева - висше образование, специалност "Психология", магистър по социална и юридическа психология, месторабота - ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград - асистент, д-р по психология, трудов стаж - 5 години.
Христина Звонкова Ангелова - висше образование, специалност "Психология", специализация - "Социална психология", месторабота - ЕТ "Акад. Л. Стоянов", Благоевград - педагогически съветник, трудов стаж - 10 години.
Христо Йорданов Йорданов - висше образование, специалност - психология, социална психология и социална превенция, социална педагогика и социално подпомагане, философия, месторабота - ДЦВУ - с. Ласкарево, община Сандански, заемана длъжност - психолог, трудов стаж - 21 години.
Райна Кръстева Петрова-Матиня - висше образование, специалност "Юридическа психология", месторабота - Дневен център "Света Неделя", заемана длъжност - психолог, трудов стаж - 8 години.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
 
 
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Александър Василев Чомаков - висше образование - счетоводна отчетност, трудов стаж - 25 години.
Василка Сотирова Иванова - счетоводство и контрол, "ССБ - Счетоводна къща - БД", трудов стаж - 37 години.
Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова - висше образование, счетоводна отчетност, стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Вергил Георгиев Божиков - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", квалификация - икономист - трудов стаж - 40 години.
Веско Любенов Стойчев - специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 21 години.
Виктор Томов Рашев - висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация - лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж - 25 години.
Десислава Иванова Димитрова - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - над 5 години.
Димитър Аспарухов Юруков - съдебносчетоводни експертизи.
Живка Венгелова Пандева, специалност "Счетоводство на банките", съдебносчетоводни експертизи, стаж - 38 години.
Иван Любенов Георгиев - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", стаж - 14 години.
Катя Филипова Милушева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 6 години.
Надежда Миланова Стойчева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", стаж - 5 години.
Росица Кирилова Велинова - стопанско управление, ОДПЗС, Благоевград, главен счетоводител - ОДПЗС, стаж - 10 години.
Силвия Свиленова Йовчева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", стаж - 15 години.
Соня Илиева Тахова - счетоводна отчетност, стаж - 27 години.
Софрони Георгиев Атанасов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", стаж - 17 години, допълнителна квалификация - оценител на финансови институции.
Стефан Иванов Налджиев - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", стаж - 9 години, доп. квалификация - оценка на машини и съоръжения.
Стефка Костадинова Сарандева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - над 10 години.
Стойчо Георгиев Темелков - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", трудов стаж по специалността - 24 години.
Стояна Венчова Иванова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 9 години.
Янко Стойчев Чукарски, висше образование, счетоводна отчетност - трудов стаж - 33 години.
Анна Михова Донкова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 9 години.
Роза Славчова Дюлгерова - висше образование, специалност "Икономист-счетоводител", трудов стаж 31 години.
Димитър Янакиев Чучулигов - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 9 години.
Зорка Стефанова Кирилова - средно специално образование, специалност "Икономист-счетоводител", трудов стаж - 9 години.
Станка Георгиева Георгиева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж 40 години.
Костадин Георгиев Николов - висше образование, специалност - икономист-финансист, трудов стаж - 9 години.
Венета Иванова Боянска - висше образование, специалност - икономист - счетоводна отчетност, трудов стаж - 30 години.
Китан Георгиев Китанов - висше образование, специалност "Финанси", оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", трудов стаж - 34 години.
Иван Асенов Найденов - месторабота - ТД на НАП - главен инспектор по приходите, висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 21 години.
Виктория Михайловна Богданска - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 8 години.
Венета Кирилова Младенова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 30 години.
Георги Аспарухов Янков - висше образование, специалност "Финанси", допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат "Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи", трудов стаж - 5 години.
Десислава Борисова Бояджийска - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", настояща месторабота - "Видес Комерс" - ООД, заемана длъжност - счетоводител, трудов стаж - 14 години.
Велин Стоилов Кръстев - висше образование, специалност "Аграрикономист", допълнителна квалификация - външен експерт по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по ПРСР, трудов стаж - 22 години.
Рилка Тодорова Коцакова - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, допълнителна квалификация - дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, трудов стаж - 29 години.
Георги Иванов Коцаков - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Община Разлог, заемана длъжност - директор на дирекция "Приходи", трудов стаж - 29 години.
Румяна Стефанова Величкова - висше образоване, специалност - икономист по строителството, трудов стаж - 5 години
Славейко Андреев Въчков - висше образование, специалност - планиране и прогнозиране, трудов стаж по специалността - 38 години, стаж като вещо лице - една година.
Тодор Георгиев Мушев - висше образование, специалност "Икономика на труда" на Ленинградския финансово-икономически институт "Н. Вознесенски", трудов стаж по специалността - 31 години.
Иванка Иванова Тимева - висше образование, специалност - счетоводна отчетност, трудов стаж - 25 години, сертификат - "Финансов и кредитен анализ", "Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети", завършен курс за валутни касиери.
Лиляна Савова Доленска - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота "ЛИБО Консулт" - ООД.
Бойко Младенов Доленски - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота "Консултантски клъстер Веритас" - ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.
Надка Илиева Китанова, висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 33 години, месторабота - Министерство на околната среда и водите - главен вътрешен одитор.
Емил Димитров Нейков - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 15 години, стаж като вещо лице - 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова - висше образование - специалност "Икономика и управление на транспорта", трудов стаж - 8 години, месторабота "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Благоевград, заемана длъжност - вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", безработна, трудов стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - Областна администрация - Благоевград, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 6 години.
Мария Христова Десподска - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", пенсионер, допълнителна квалификация - оценител на стоки и услуги, трудов стаж - 35 години.
Мария Славчова Григорова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", професионална квалификация - съдебносчетоводен експерт, пенсионер, трудов стаж - 14 години.
Христо Славев Христов - висше образование, специалност "Икономика на труда", трудов стаж - 5 години.
Калин Георгиев Дюлгеров - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - "Счетоводна къща Нове-96" - ООД - управител, трудов стаж - 13 години.
Живка Василева Бикова-Пенева - висше образоване, специалност - икономист, плановик/синтетик, месторабота - Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж - 37 години.
Галя Асенова Стоилова - висше образование, специалност "Икономика на вътрешната търговия", специализация - икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж - 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова - висше образование, специалност "Организация на производството и управление на промишлеността", следдипломна квалификация - съдебносчетоводен експерт, сертификат "Международни счетоводни стандарти", месторабота - "Благоустройствени строежи" - ООД, Благоевград - отчетник - счетоводство, трудов стаж - 30 години.
Виолета Иванова Докузова - висше образование, специалност - икономист - финанси и кредит, месторабота - ЕТ "Алфа ВИ", заемана длъжност - управител, трудов стаж - 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Костадин Петров Михайлов - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 30 години.
Костадин Благоев Спасов - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Общинска администрация - Сандански, заемана длъжност - главен вътрешен одитор, трудов стаж - 17 години.
Гергана Бойкова Байрактарска - висше образование, специалност - икономист, месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Благоевград, заемана длъжност - старши експерт-счетоводител, трудов стаж - 5 години.
Костадин Борисов Шумантов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", допълнителна квалификация - съдебносчетоводни експертизи, трудов стаж - 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 30 години.
Елена Маринова Цветкова - висше образование, специалност "Финансово-счетоводна дейност на фирмите", трудов стаж по специалността - 9 години.
Таня Боянова Янкова - висше образование, специалност "Финанси" и "Счетоводство и контрол", месторабота - ЕТ "Димитър Янков - Кенеди Метал", заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 20 години.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Блажка Сотирова Шапкова - висше образование, специалност "Икономика и управление на кооперациите" - счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Бранимира Георгиева Христова - висше образование, специалност "Организация на производството и управление в промишлеността", доп. квалификация "Проектиране на АСУ"; "Оценител на цели държавни и общински предприятия", стаж - 25 години.
Валери Николов Миков - висше образование - специалност - икономист МТС, трудов стаж - 24 години.
Вангелия Григорова Серафимова - висше образование, специалност - икономист-счетоводител; стаж - 26 години.
Величка Крумова Кадурина - висше образование - специалност - икономист, организатор на промишленото производство, трудов стаж като главен счетоводител - 16 години.
Георгица Димитрова Цветкова - висше образование, специалност - икономист, стаж по специалността - 27 години.
Димитрина Георгиева Митрева - висше образование, специалност "Финанси", трудов стаж - 8 години, допълнителна квалификация - оценител на машини и съоръжения.
Димитър Владимиров Николов - висше образование, специалност "Икономика и организация на селското стопанство", оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия.
Здравка Атанасова Попандонова - средно специално образование, специалност "Икономика, планиране и отчетност" - 18 години стаж.
Йорданка Кръстева Междуречка - доп. квалификация "Одиторски контрол на банки" - трудов стаж - 40 години.
Красимира Димитрова Перухова - специалност "Финанси", стаж - 7 години.
Лазар Андреев Андреев - висше образование, специалност "Финанси", доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов - международни икономически отношения, митническа и вътрешнотърговска дейност, митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения.
Мария Крумова Субашева - висше образование, специалност - икономист, организатор на промишленото производство, стаж - 8 години.
Нина Симеонова Марчева - висше образование, икономически експертизи.
Пенчо Георгиев Кирчев - висше образование, специалност "Икономика и организация на труда", стаж - 17 години.
Роза Любомирова Давидкова - финанси и кредит; ОКС - Благоевград, гл. счетоводител - трудов стаж - 37 години.
Румяна Вангелова Зъкова - висше образование - специалност "Финанси", главен счетоводител, трудов стаж по специалността - 25 години.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование: "Финанси и кредит", "Строителство и архитектура", 39 години стаж като директор на "ФСДУС", сертификат - оценител на земеделски земи.
Сотир Сотиров Хаджиев - висше образование, специалност "Икономика на промишлеността" - 29 години трудов стаж.
Стойне Николов Попов - икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността - 43 години.
Роза Славчова Дюлгерова - висше образование, специалност "Икономист-счетоводител", трудов стаж - 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова - средно специално образование, специалност "Икономист-счетоводител", трудов стаж - 9 години.
Първан Василев Първанов - висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж - 20 години.
Костадин Георгиев Николов - висше образование, специалност - икономист-финансист, трудов стаж - 9 години.
Георги Андонов Манолев - висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж - 28 години.
София Крумова Граченова - висше образование, специалност "Икономика и управление на търговията", икономист, трудов стаж - 20 години.
Благомир Иванов Томов - висше образование, специалност икономист - "Икономика и организация на труда", трудов стаж - 18 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Китан Георгиев Китанов - висше образование, специалност "Финанси", оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", трудов стаж - 34 години.
Росен Борисов Хаджиев - висше образование, специалност "Финанси и кредит", трудов стаж - 20 години.
Илиана Димитрова Янкова - висше образование, специалност "Финанси"; специализация - банково дело; трудов стаж - 13 години.
Иван Асенов Найденов - месторабота - ТД на НАП - главен инспектор по приходите, висше образование; специалност "Счетоводство и контрол"; трудов стаж - 21 години.
Огнян Иванов Андонов - висше образование, специалност "Организация на производството и управление в промишлеността", допълнителна квалификация - банки и банково дело, трудов стаж - 34 години.
Венета Кирилова Младенова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 30 години.
Борислав Стоянов Коларов - висше образование, специалност "Финанси", допълнителна квалификация - оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота - "Сосиете Женерал Експресбанк" - АД - отговорник-офис, трудов стаж - 19 години.
Георги Аспарухов Янков - висше образование, специалност "Финанси", допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат "Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи".
Георги Иванов Коцаков - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Община Разлог, заемана длъжност - директор на дирекция "Приходи", трудов стаж - 29 години.
Славейко Андреев Въчков - висше образование, специалност "Планиране и прогнозиране", трудов стаж по специалността - 38 години, стаж като вещо лице - една година.
Донка Георгиева Милкова - висше образование, специалност "Проучване на полезни изкопаеми", квалификация - инженер-геолог - проучвател, преквалификация "Застрахователен мениджмънт", оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж - в сферата на промишлеността - 7 години, и в сферата на застраховането - 10 години.
Иванка Иванова Тимева - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", трудов стаж - 25 години, сертификат "Финансов и кредитен анализ", "Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети", завършен курс за валутни касиери.
Лиляна Савова Доленска - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота "ЛИБО Консулт" - ООД.
Бойко Младенов Доленски - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота "Консултантски клъстер Веритас" - ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.
Надка Илиева Китанова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 33 години, месторабота - Министерство на околната среда и водите - главен вътрешен одитор.
Емил Димитров Нейков - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 15 години, стаж като вещо лице - 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова - висше образование - специалност "Икономика и управление на транспорта", трудов стаж - 8 години, месторабота "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Благоевград, заемана длъжност - вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", безработна, трудов стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - Областна администрация - Благоевград, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 6 години.
Мария Христова Десподска - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", пенсионер, допълнителна квалификация - оценител на стоки и услуги, трудов стаж - 35 години.
Мария Славчова Григорова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", професионална квалификация - съдебносчетоводен експерт, пенсионер, трудов стаж - 14 години.
Виолета Христова Василева - Талупска - висше образование, специалност "Статистика", месторабота - ЕТ "Иван Талупски" - счетоводител на граждански договор, трудов стаж - 13 години, сертификат "Международни счетоводни стандарти".
Христо Славев Христов - висше образование, специалност "Икономика на труда", трудов стаж - 5 години.
Калин Георгиев Дюлгеров - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - "Счетоводна къща Нове-96" - ООД - управител, трудов стаж - 13 години.
Живка Василева Бикова-Пенева - висше образоване, специалност - икономист, плановик/синтетик, месторабота - Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж - 37 години.
Галя Асенова Стоилова - висше образование, специалност "Икономика на вътрешната търговия", специализация - икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж - 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова - висше образование, специалност "Организация на производството и управление на промишлеността", следдипломна квалификация - съдебносчетоводен експерт, сертификат "Международни счетоводни стандарти", месторабота - "Благоустройствени строежи" - ООД, Благоевград - отчетник - счетоводство, трудов стаж - 30 години.
Виолета Иванова Докузова - висше образование, специалност - икономист - финанси и кредит, месторабота - ЕТ "Алфа ВИ", заемана длъжност - управител, трудов стаж - 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Костадин Петров Михайлов - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 30 години.
Костадин Благоев Спасов - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Общинска администрация - Сандански, заемана длъжност - главен вътрешен одитор, трудов стаж - 17 години.
Костадин Борисов Шумантов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", допълнителна квалификация - съдебносчетоводни експертизи, трудов стаж - 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 30 години.
Елена Маринова Цветкова, висше образование, специалност "Финансово-счетоводна дейност на фирмите", трудов стаж по специалността - 9 години.
Таня Боянова Янкова - висше образование, специалност "Финанси" и "Счетоводство и контрол", месторабота - ЕТ "Димитър Янков - Кенеди Метал", заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 20 години.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Роза Славчова Дюлгерова - висше образование, специалност "Икономист-счетоводител", трудов стаж - 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова - средно специално образование, специалност "Икономист-счетоводител", трудов стаж - 9 години.
Костадин Георгиев Николов - висше образование, специалност "Икономист-финансист", трудов стаж - 9 години.
Китан Георгиев Китанов - висше образование, специалност "Финанси", оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 9 години.
Иван Асенов Найденов - месторабота - ТД на НАП - главен инспектор по приходите, висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 21 години.
Борислав Стоянов Коларов - висше образование, специалност "Финанси", допълнителна квалификация - оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота - "Сосиете Женерал Експресбанк" - АД - отговорник-офис, трудов стаж - 19 години.
Ивайло Борисов Ръхов - висше образование, специалност "Аграрна икономика", настояща месторабота - "Видес Комерс" - ООД, заемана длъжност - счетоводител, трудов стаж - 12 години.
Лиляна Савова Доленска - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота - "ЛИБО Консулт" - ООД.
Бойко Младенов Доленски - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота - Консултантски клъстер "Веритас" - ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.
Надка Илиева Китанова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 33 години, месторабота - Министерство на околната среда и водите - главен вътрешен одитор.
Емил Димитров Нейков - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 15 години, стаж като вещо лице - 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова - висше образование - специалност "Икономика и управление на транспорта", трудов стаж - 8 години, месторабота - "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Благоевград, заемана длъжност - вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", безработна, трудов стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - Областна администрация - Благоевград, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 6 години.
Мария Христова Десподска - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", пенсионер, допълнителна квалификация - оценител на стоки и услуги, трудов стаж - 35 години.
Живка Василева Бикова - Пенева - висше образоване, специалност - икономист, плановик/синтетик, месторабота - Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж - 37 години.
Галя Асенова Стоилова - висше образование, специалност "Икономика на вътрешната търговия", специализация - икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж - 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова - висше образование, специалност "Организация на производството и управление на промишлеността", следдипломна квалификация - съдебносчетоводен експерт, сертификат "Международни счетоводни стандарти", месторабота - "Благоустройствени строежи" - ООД, Благоевград - отчетник - счетоводство, трудов стаж - 30 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност - икономист - финанси и кредит, месторабота - ЕТ "Алфа ВИ", заемана длъжност - управител, трудов стаж - 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Костадин Петров Михайлов, висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 30 години.
Костадин Борисов Шумантов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", допълнителна квалификация - съдебносчетоводни експертизи, трудов стаж - 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 30 години.
 
 
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анета Георгиева Сталева - минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Апостол Иванов Ковачев - ел. машини и апарати, НПГ "Димитър Талев", учител по електроника - трудов стаж - 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов - висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", стаж - 39 години, доп. квалификация - оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, извършване на техн. дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и ПП, управление на качеството.
Валентин Георгиев Юруков - специалист по "Геодезия, картография и фотограметрия", стаж - 27 години.
Ваньо Стоянов Гошев - висше образование, специалност "Земеустройство", месторабота - Областна администрация - Благоевград - главен експерт по териториално устройство, стаж - над 20 години.
Венко Сотиров Манов - висше образование, специалност - "Машинен инженер", трудов стаж - 38 години.
Георги Методиев Пасков - висше образование, специалност "Геодезия", началник-отдел "Държавна собственост" при областната администрация - 29 години трудов стаж.
Димитър Григоров Серафимов - висше образование, специалност - "Машинен инженер", стаж по специалността - 6 години, експертизи за мерки и измервателни уреди и технически надзор.
Димитър Костадинов Маслински - висше образование, специалност - инженер-геодезист, стаж - 36 години.
Елена Георгиева Рупчина - средно специално образование, специалност - среден техник-геодезист, стаж - 20 години.
Иван Георгиев Каймаканов - двигатели с вътрешно горене - трудов стаж - 23 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.
Илиана Димитрова Ваканина-Чучукова - специалност "Маркшайдерство и геодезия", месторабота - "Елитстрой" - АД, Разлог, и "Стройком" - ООД, Благоевград, трудов стаж - 18 години.
Илия Иванов Ангелов - висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", стаж - над 10 години, практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева - геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол - свободна, оценка на недвижими имоти на земеделски земи и подобренията върху тях, строителен инженер - стаж 26 години, като вещо лице - 10 години.
Мария Иванова Витанова - геодезия и картография, специалист "ТСУ", трудов стаж - 23 години.
Николай Василев Вълков - висше образование - специалност "Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори", инженер по технология на машиностроенето.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност - машинен инженер, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти, трудов стаж - 23 години.
Николина Методиева Митовска, специалност - инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация - оценка на гори и земи в горския фонд.
Павлина Кирилова Иванова - специалност - инженер по горско стопанство, специализация по "Управление на горското стопанство", "Управление на администрацията", "Стопанско управление", лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти.
Петър Кирилов Захов - висше образование - специалност - електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие - 33-годишен стаж, доп. квалификация - оценка на машини и съоръжения.
Радко Иванов Рупчин - средно специално образование, специалност - среден техник-геодезист, стаж - 25 години.
Симеон Василев Крумов - висше образование, специалност "Геодезия", инженер-геодезист, стаж - 40 години, доп. квалификация - "Оценител на недвижими имоти".
Симеон Тушев Андонов - специалност - машинен инженер, специалист - машини и апарати за химическа и хранителна промишленост, трудов стаж - 28 години.
Трендафилка Драгомирова Жингова - висше образование, специалност "Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността", свободна професия - проектант, консултант, трудов стаж - 11 години.
Атанас Михайлов Мазнев - висше образование, специалност - инженер - геодезист, трудов стаж - над 20 години.
Ваня Мирчова Гатева - средно образование, техник-геодезист, трудов стаж - 20 години.
Иван Илиев Ангелов - висше образование, специалност - инженер - геодезист, трудов стаж 15 години.
Вергиния Смиленова Стойчева - висше образование, специалност - промишлено и гражданско строителство, трудов стаж - 38 години.
Илонка Данчева Минкова - висше образование, специалност - "Геодезия, фотограметрия и картография", допълнителни квалификации - оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 35 години.
Радой Манчев Хаджиев - висше образование, специалност - "Геодезия, фотограметрия и картография", месторабота - Община Благоевград, главен експерт "КРЗ", трудов стаж - 36 години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова - висше образование, специалност - промишлено и гражданско строителство, притежаващ лиценз - оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността - 26 години.
Михаил Стойчев Мазнев - висше образование, специалност - машинен инженер, следдипломна квалификация - педагогика, сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, месторабота - ПГ по транспорт - Разлог, заемана длъжност - старши възпитател, трудов стаж - 5 години.
Донка Георгиева Милкова - висше образование, специалност - проучване на полезни изкопаеми, квалификация - инженер-геолог - проучвател, и преквалификация - "Застрахователен мениджмънт", оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж - в сферата на промишлеността - 7 години, и в сферата на застраховането - 10 години.
Иван Николов Евтимов - висше образование, специалност - "Геодезия", трудов стаж - 38 години, пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева - висше образование, специалност "Строителство на сгради и съоръжения", трудов стаж - 15 години, месторабота - Общинска администрация - Струмяни - главен инженер в дирекция "ОССИД", професионална квалификация "Проблеми на управлението на общинските пътища".
Иван Николов Иванов - висше образование, специалност - топлинна и масообменна техника - машинен инженер, месторабота - упражнява свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж - 22 години; допълнителна квалификация - диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Любен Андреев Терзийски - висше образование, специалност "Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника, допълнителна квалификация - безопасност на труда, магистър-инженер по специалност "Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност", притежаващ сертификат "Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества", месторабота - Община Благоевград, заемана длъжност - експерт по отбранително-мобилизационна подготовка, трудов стаж - 28 години.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Асен Йорданов Димитров - експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 31 години, доп. квалификация - сертификат за автоексперт.
Вангелия Георгиева Миленкова - висше образование - специалност - машинен инженер, технология на машиностроенето - 27 години, сертификат за автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност.
Владимир Никифоров Ненков - висше образование специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС", доп. квалификация - курс "Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи", стаж като вещо лице - 5 години.
Гълъб Стоянов Доклев, полувисше образование, специалност - преподавател - инструктор.
Живко Митков Стаменов - висше образование, специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари", сертификат за автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност, специализация "Организация и безопасност на движението", стаж - 24 години.
Нано Божидаров Рушанов - висше образование, специалност - инженер по транспорта, стаж - 6 години, автотехнически експертизи.
Райка Асенова Чингова - висше образование, специалност "Технология и организация на автомобилните превози", работи в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград - преподавател, стаж - 15 години, 16 години стаж като вещо лице.
Светослав Методиев Миленков, висше образование - машинен инженер, сертификат за автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност, доп. квалификация - оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация - автотехническа експертиза.
Севдалин Здравков Арнаудов - диплом за преквалификация - ремонт и експлоатация на автомобилна техника, сертификат за автоексперт, трудов стаж - 7 години.
Румен Борисов Шуманов - висше образование, специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари", трудов стаж - 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството.
Иван Славчов Палев - висше образование, специалност "Транспортна техника и технологии" трудов стаж - 10 години.
Михаил Стойчев Мазнев - висше образование, специалност - машинен инженер, следдипломна квалификация - "Педагогика", сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество; методология, проблеми и аспекти, месторабота - ПГ по транспорт - Разлог, заемана длъжност - старши възпитател, трудов стаж - 5 години.
Вангел Кирилов Попов - висше образование, специалност "Двигатели с вътрешно горене", квалификация - машинен инженер, трудов стаж по специалността - 20 години, сертификат за автоексперт-оценител.
Светослав Маринов Михайлов - висше образование, специалност "Двигатели с вътрешно горене", квалификация - машинен инжнер, пенсионер, трудов стаж - 40 години, притежаващ сертификат - автоексперт-оценител, съдебен експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.
Иван Георгиев Каймаканов - двигатели с вътрешно горене, трудов стаж - 23 години, сертификат за автоексперт-оценител - автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; допълнителна квалификация - оценка на машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Анета Георгива Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Ивко Пенков Иванов - технология на металите и металообработваща техника, НИК - катедра "МТМ", научен сътрудник - 14 години, дефектоскопия визуално-оптична, електронна микроскопия на отпечатъци, фактодиагностика.
Николай Василев Вълков - висше образование, специалност "Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори", инженер по технология на машиностроенето.
Даринка Георгиева Николова - висше образование, специалност "Строителен инженер", трудов стаж - 36 години.
Митко Иванов Самарджиев - висше образование, специалност "Инженер по промишлено и гражданско строителство", трудов стаж - 17 години.
Петър Костадинов Тигалонов - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж - 22 години, доп. квалификация - оценител на земеделски земи.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Владимир Димитров Стойков - висше образование, специалност "Електроника и автоматика", 20 години стаж в областта на електрониката и 7 години стаж в областта на строителството.
Елена Димитрова Ташкова - висше образование, специалност "Компютърни системи и технологии", месторабота "Стефиели" - ЕООД - управител, трудов стаж - 6 години.
Трендафил Борисов Хаджиев - висше образование, специалност - машинен инженер, специализация - автоматизация и компютризация на промишленото производство, месторабота - ТБА "Консулт" - ЕООД, заемана длъжност - управител, трудов стаж - 15 години.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Вяра Христова Захова - висше образование - специалност - строителен инженер по пътното строителство, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.
Кита Николова Стоилова - висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова - висше образование - специалност "Архитектура", свободно практикуващ архитект, трудов стаж по специалност - 28 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.
Любомир Стоянов Харалампиев, специалност "Военен инженер по промишлено и гражданско строителство", месторабота ЕТ "Иван Давидков" - технически ръководител - 12 години.
Марина Петрова Сапаревска, специалност - строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил "Пречистване на питейни води" месторабота ВиК - ръководител-отдел, трудов стаж - 11 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.
Мария Иванова Василева, висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", стаж 33 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.
Павел Александров Михайлов, специалност "Строителство и архитектура", трудов стаж - 40 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.
Петьо Танев Танев - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация - оценител на недвижими имоти и оценител на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж - 31 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование - финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на "ФСДУС", сертификат - оценител на земеделски земи.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше образование, специалност - строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил "ВК мрежи и съоръжения", стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.
Станка Василева Маркова, висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения в тях, трудов стаж - над 25 години.
Христина Михайлова Стоева - висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж - 29 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", стаж - 32 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти, на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.
Атанас Михайлов Мазнев - висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов стаж - над 20 години.
Милена Маринова Ризова - висше образование, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж - 24 години.
Вергиния Смиленова Стойчева - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", трудов стаж - 38 години.
Владимир Йорданов Милков - висше образование, специалност "Архитектура", трудов стаж - 32 години.
Катя Аврамова Симеонова-Гошева - висше образование, специалност - архитект, трудов стаж - 22 години.
Андон Славчев Ризов - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство" - технология; настояща месторабота - Общински съвет - гр. Сандански, трудов стаж - 28 години.
Вяра Николаева Златева - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", допълнителни квалификации - управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 15 години.
Петър Иванов Боюклиев - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, настояща месторабота - "Вили Дюзова - ПБ" - ЕООД, заемана длъжност - управител, трудов стаж - 23 години.
Фидана Костадинова Попова - Граздилова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", притежаващ лиценз - оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността - 26 години.
Лефтер Стоянов Александров - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", месторабота - "Стройконсулт" - ООД, заемана длъжност - управител и упражняващ строителен надзор по част "Строителна", притежава лиценз за извършване на строителен надзор, лиценз за оценка на недвижими имоти, трудов стаж 39 години.
Красимир Бориславов Стайков - висше образоване, специалност - техник-геодезист - геодезия, фотограметрия и картография, трудов стаж - 8 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.
Васка Стоянова Терзиева-Рачова - висше образование, специалност - архитект, настояща месторабота - ОбА - Сандански, заемана длъжност - главен архитект и директор на дирекция "Устройство на територията и инвестиционната политика", трудов стаж - 14 години.
Стилияна Иванова Ерделска - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология, настояща месторабота - Община Благоевград, заемана длъжност - началник-отдел "Архитектурно-строителен контрол", трудов стаж - 26 години.
Асен Георгиев Ерделски - средно специално образование - техник по строителство и архитектура, трудов стаж - 31 години, пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева - висше образование, специалност - строителство на сгради и съоръжения, трудов стаж - 15 години, месторабота - Общинска администрация - Струмяни - главен инженер в дирекция "ОССИД", професионална квалификация "Проблеми на управлението на общинските пътища".
Елена Маринова Цветкова - висше образование, специалност "Водоснабдяване и канализация", месторабота - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - София, заемана длъжност - главен експерт, трудов стаж - 30 години, притежаващ сертификат и лиценз - оценител на недвижими имоти.
Анелия Павлова Параскова - висше образование, специалност - архитектура, член на Камарата на архитектите в България, месторабота - "Ади проект" - ООД, управител, трудов стаж - 15 години.
Анушка Кръстева Костадинова - висше образование, специалност "Архитектура", член на Камарата на архитектите в България, вписана в публичния регистър съгласно Закона за културното наследство в областите на дейност по консервация и реставрация, свързани с опазването на следните културни ценности - архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско изкуство, селищни структури и територии, както и етнографски с тези характеристики, месторабота - "ПА Алтернатива АМ" - ООД - управител, трудов стаж - 11 години.
Йорданка Стефанова Николова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", месторабота - "Конзол" - ООД, София, заемана длъжност - инженер по строителство на сгради и съоръжения, трудов стаж - 38 години.
Теодора Панайотова Карагьозова - висше образоване, специалност "Архитектура", настояща работа - Архитектурно бюро "А§Т Казакова" - ЕООД, трудов стаж - 37 години.
Виолета Илиева Спасова - висше образование, специалност "Архитектура", трудов стаж - 35 години.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Веселин Георгиев Младенов - висше образование, специалност "Противопожарна техника и безопасност", трудов стаж - 30 години.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Юли Илиев Златанов - висше образование, специалност - електроинженер, професионална квалификация - обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради, месторабота - ЕТ "ЕЛ АРТ - Юли Златанов" - управител, трудов стаж - 12 години.
 
 
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик - клиничен химик.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Емил Светославов Солачки - висше образование, специалност "Горско стопанство" и "Екология и опазване на околната среда", професионална квалификация "Оценка на гори и на земи от горския фонд" и "Пазарът на дървесината", месторабота - Държавно горско стопанство - Симитли, заемана длъжност - лесничей, трудов стаж - 12 години.
 
 
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Димитров Петров - висше образование, квалификация - инженер-химик - технология на горивата, 32 години трудов стаж.
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, месторабота - "Проген" - ООД, заемана длъжност - управител и експерт, трудов стаж 24 години.
 
 
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Стоян Петров Мавродиев - висше образование, специалност "Ветеринарна медицина", трудов стаж - 10 години.
Енчо Костадинов Чобанов - висше образование, специалност "Ветеринарна медицина", месторабота - ОДБХ - Благоевград, заемана длъжност - главен инспектор - отдел ЗЖ, трудов стаж по специалността - 8 години.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Ангел Борисов Терзиев - висше образование, специалност "Лозаро-градинарство, овощарство, зеленчукопроизводство и полевъдство"; квалификация - агроном - стаж 35 години.
Димитър Владимиров Николов - висше образование, спец. "Икономика и организация на селското стопанство", квалификация "Аграрикономист", стаж - 10 години оценител на животни и експертизи в животновъдството.
Цонка Иванова Марина - специалност - агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Андон Костадинов Булакиев - висше образование, специалност "Полевъдство", квалификация - инженер-агроном, трудов стаж - 27 години, пенсионер.
Велин Стоилов Кръстев - висше образование, специалност - аграрикономист, допълнителна квалификация - външен експерт по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по ПРСР, трудов стаж - 22 години.
 
 
9. Клас "Съдебни изкуствоведски експертизи"
 
 
 
10. Клас "Оценителни експертизи"
 
Апостол Иванов Ковачев - ел. машини и апарати, НПГ "Димитър Талев", учител по електроника - трудов стаж - 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов, висше образование, специалност "Геодезия фотограметрия и картография", стаж - 39 години, доп. квалификация - оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, извършване на техн. дейности по прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП, управление на качеството.
Бранимира Георгиева Христова - висше образование, спец. "Организация на производството и управлението в промишлеността", доп. квалификация "Проектиране на АСУ"; "Оценител на цели държавни и общински предприятия", стаж - 25 години.
Ваня Сотирова Симеонова - оценител на недвижими имоти.
Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова - висше образование, счетоводна отчетност, стаж - 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търг. дружества.
Виктор Томов Рашев - висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация - лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж - 25 години.
Владимир Никифоров Ненков - висше образование, спец. "Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС", доп. квалификация - курс "Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи", стаж като вещо лице - 5 години.
Вяра Христова Захова - висше образование - специалност - строителен инженер по пътното строителство, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов - висше образование, спец. "Икономика и организация на селското стопанство", оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на животни и експертизи в животновъдството.
Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с вътрешно горене, трудов стаж - 23 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.
Илия Иванов Ангелов - висше образование, специалност "Геодезия фотограметрия и картография", стаж - над 10 години; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева - геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол - свободна, оценка на недвижими имоти, на земеделски земи и подобренията върху тях, строителен инженер, стаж - 26 години, като вещо лице - 10 години.
Кита Николова Стоилова, висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова - висше образование - специалност "Архитектура", свободно практикуващ архитект, трудов стаж по специалност - 28 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.
Лазар Андреев Андреев - висше образование, специалност - финанси, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.
Марина Петрова Сапаревска, специалност - строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил "Пречистване на питейни води", месторабота ВиК - ръководител-отдел, трудов стаж - 11 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност - машинен инженер, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти, трудов стаж - 23 години.
Николина Методиева Митовска, специалност - инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация - оценка на гори и земи в горския фонд.
Павел Александров Михайлов, специалност "Строителство и архитектура", трудов стаж - 40 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.
Павлина Кирилова Иванова, специалност - инженер по горско стопанство, специализация "Управление на горското стопанство", "Управление на администрацията", "Стопанско управление", лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти.
Петър Кирилов Захов - висше образование - специалност електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие - 33 години стаж, доп. квалификация - оценка на машини и съоръжения.
Петьо Танев Танев - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация - оценител на недвижими имоти и оценител на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова - хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж - 31 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.
Светослав Методиев Миленков - висше образование - машинен инженер, сертификат за автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност, доп. квалификация - оценка на машини и съоръжения.
Симеон Василев Крумов - висше образование, спец. "Геодезия", инженер-геодезист, стаж - 40 години, доп. квалификация "Оценител на недвижими имоти".
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование - финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на "ФСДУС", сертификат - оценител на земеделски земи.
Софрони Георгиев Атанасов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", стаж - 17 години, доп. квалификация - оценител на финансови институции.
Станка Василева Маркова, висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи подобрения и насаждения в тях, трудов стаж - над 25 години.
Стефан Иванов Налджиев - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", стаж - 9 години, доп. квалификация - оценка на машини и съоръжения.
Христина Михайлова Стоева - висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж - 29 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев - висше образование, специалност - промишлено и гражданско строителство, стаж - 32 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти, на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи подобренията и насажденията.
Цонка Иванова Марина, специалност - агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Петър Костадинов Тигалонов - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж - 22 години, доп. квалификация - оценител на земеделски земи.
Румен Борисов Шуманов - висше образование, специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари", трудов стаж - 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството.
Илонка Данчева Минкова - висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", допълнителни квалификации - оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 35 години.
Вяра Николаева Златева - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", допълнителни квалификации - управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 15 години.
Георги Аспарухов Янков - висше образование, специалност "Финанси, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат "Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи".
Фидана Костадинова Попова-Граздилова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", притежаваща лиценз - оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността - 26 години.
Мария Иванова Василева, висше образование, спец. "Промишлено и гражданско строителство", стаж - 33 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше образование, специалност - строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил "ВК мрежи и съоръжения", стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.
Донка Георгиева Милкова - висше образование, специалност - проучване на полезни изкопаеми, квалификация - инженер-геолог - проучвател, преквалификация "Застрахователен мениджмънт", оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж - в сферата на промишлеността - 7 години, и в сферата на застраховането - 10 години.
Гергана Герасимова Таскова - висше образование, специалност "Право", настояща месторабота - "Бизнес Партньори" - ЕООД - юрисконсулт, оценка на недвижими имоти, притежаван сертификат от 2006 г.
Весела Георгиева Николова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", безработна, трудов стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.
Светослав Маринов Михайлов - висше образование, специалност "Двигатели с вътрешно горене", квалификация - машинен инженер, пенсионер, трудов стаж - 40 години; притежаващ сертификат - автоексперт-оценител, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.
Елена Маринова Цветкова - висше образование, специалност "Водоснабдяване и канализация", месторабота - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - София, заемана длъжност - главен експерт, трудов стаж - 30 години, притежаваща сертификат и лиценз - оценител на недвижими имоти.
Мария Христова Десподска - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", пенсионер, допълнителна квалификация - оценител на стоки и услуги, трудов стаж - 35 години.
Иван Костадинов Бузов - висше образование, специалност "Водоснабдяване и канализация", пречистване на водите, месторабота - "Амитех" - ЕООД, сертификат - оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 16 години.
Гергана Димитрова Маркова - висше образование, специалност "Биология", професионална квалификация - биолог, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 6 години.
Виолета Божидарова Божкова - висше образование, специалност "Публични финанси", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж - 6 години.
Николай Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Икономика и управление на транспорта", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - управител, трудов стаж - 8 години.
Деян Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Агрохимия с фермерство и агробизнес", сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - оценител, трудов стаж - 8 години.
Виолета Иванова Докузова - висше образование, специалност - икономист - финанси и кредит, месторабота - ЕТ "Алфа ВИ", заемана длъжност - управител, трудов стаж - 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Иван Николов Иванов - висше образование, специалност - топлинна и масообменна техника - машинен инженер, месторабота - упражнява свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж - 22 години; допълнителна квалификация - диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Светославов Солачки - висше образование, специалност "Горско стопанство" и "Екология и опазване на околната среда", професионална квалификация "Оценка на гори и на земи от горския фонд" и "Пазарът на дървесината", месторабота - Държавно горско стопанство - Симитли, заемана длъжност - лесничей, трудов стаж - 12 години.
 
 
11. Клас "Други съдебни експертизи"
 
Анета Георгива Сталева - минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Васил Дамянов Чобанов - инженер-химик, специалност "Ергономия", допълнителна квалификация - безопасност и хигиена на труда.
Веселин Крумов Чамев - висше образование, спец. "Разработка на полезни изкопаеми", доп. квалификация - минен инженер, трудов стаж - 25 години, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.
Виолета Стоянова Костова - учител по френски език - преводач.
Добри Спасов Пандурски - висше образование, специалност "Право", работи в Комисията за защита на личните данни - стаж - 5 години, експерт в областта за защита на личните данни.
Любен Андреев Терзийски - специалност "Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника", допълнителна квалификация - безопасност на труда, магистър-инженер по специалност "Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност", притежаващ сертификат "Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества", месторабота - Община Благоевград, заемана длъжност - експерт по отбранително-мобилизационна подготовка.
Надежда Самоилова Палагийна, трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.
Рая Тодорова Барбулска, начална педагогика - 23 години педагогически стаж.
Асен Любенов Николов - средно специално образование, специалност - лесовъд, трудов стаж - 20 години.
Йордан Христофоров Владов - висше образование, специалност - инженер по горско стопанство, трудов стаж - 36 години.
Димитър Петров Гешев - висше образование, специалност - инженер по горско стопанство, трудов стаж - 40 години.
Исталиана Мирчова Стоилкова - висше образование, специалност - "Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения", трудов стаж - 34 години.
Красимир Борисов Граченов - висше образование, Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи, специалност по ръчно огнестрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери и пистолети, газ-сигнално оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротехника, специални взривни работи, годност на лекострелково оръжие, трудов стаж - 5 години.
Димка Василева Попстоянова - висше образование, специалност - специалист по руска филология и учител по руски език и литература, трудов стаж - 22 години.
Маргарита Сотирова Пишева - висше образование, специалност - технология на електрохимическите производства, квалификация - инженер-химик, екология - опазване на околната среда - води и въздух, предотвратяване или намаляване на вредното въздействие върху околната среда от образуване и управление на отпадъците, употреба и съхранение на опасни химични вещества, трудов стаж - 41 години, консултант екология.
Христина Чавдарова Цонева - висше образование, специалност "История", допълнителна квалификация от Университет - Виена - класическа археология, археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при разкопки и находки на суша или под водата, археологически обекти, археологически колекции, трудов стаж - 6 години, месторабота - Регионален исторически музей.
Велик Стоянов Сотиров - висше образование, специалност - "Горско стопанство", квалификация - инженер по горско стопанство, трудов стаж по специалността - 36 години, вписан в публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика.
Анелия Личева Иванова - висше образование, специалност "Горско стопанство", специализация - стопанисване на гори, месторабота - "Югозападно държавно предприятие" ДП, заемана длъжност - главен експерт "Инвентаризация на горски територии - държавна собственост", трудов стаж - 15 години.
Крум Лазаров Иванов - висше образование, специалност - филмово и телевизионно операторство, професионална квалификация - филмов и телевизионен оператор, месторабота - ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, заемана длъжност - преподавател по филмово и телевизионно операторство, трудов стаж - 11 години.
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, месторабота - "Проген" - ООД, заемана длъжност - управител и експерт, трудов стаж 24 години, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми, с молекулярно-генeтични методи.
Иван Николов Иванов - висше образование, специалност "Топлинна и масообменна техника" - машинен инженер, месторабота - упражнява свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж - 22 години; допълнителна квалификация - диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Емил Светославов Солачки - висше образование, специалност "Горско стопанство" и "Екология и опазване на околната среда", професионална квалификация "Оценка на гори и на земи от горския фонд" и "Пазарът на дървесината", месторабота - Държавно горско стопанство - Симитли, заемана длъжност - лесничей, трудов стаж - 12 години.
Светослав Витков Йорданов - висше образование, специалност - "Археология", докторант н секция "Нумизматика и епиграфика" - НАИМ - БАН, стаж в областта на нумизматиката - 5 години.
Експертиза в сферата на управление на здравеопазването
Анатоли Михайлов Тачов - висше образование - медицина, специалност - лекар, трудов стаж - 13 години.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 98 от 08.12.2017 г. на ДВ
 
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Благоевград - 2018 година