СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2023 Г.
 

Списък на вещите лица за Софийски окръжен съд. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за София и София окръг 
Име: Орлин Колев
Тел: 0887 209 961
Email: office@expert-bg.com


 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Софийския окръжен съд за 2023 г.
Наташа Иванова Иванова – турски език.
Росен Георгиев Убенов – английски език.
Христиана Александрова Томова – румънски език.
Аида Самих Худер – арабски език.
Владимир Петков Кобаков – английски, испански, френски език.
Магдалина Любомирова Николова – турски език.
Салах Али Фатах – арабски и кюрдски език.
Бейхан Неджиб Мустафа – турски език.
Виктория Ангелова Лулчева – гръцки език.
Лилия Людмилова Тасева – немски език.
Владимир Георгиев Панов – арабски език и достъп до КИ “Секретно”.
Десислава Янушова Желязкова – полски език.
Светослав Маринов Иванов – албански език.
Пролет Калинова Хартунг – немски език.
Светла Петрова Бъчварова – немски език.
Георги Йорданов Рогов – английски език.
Мария Антонова Антонова – арабски език.
Илка Иванова Енчева – сръбски, хърватски, словенски и македонски език.
Чавдара Чавдарова Пантич – английски език.
Антония Тодорова Ангелова – румънски език.
Мюзеян Аптулова Узунова – турски език.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 18 от 24.02.2023 г. на ДВ
 

 

СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2023г.

 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК на вещите лица за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2023 г.
 

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Росица Михайлова Масърлиева – юрист, експерт криминално правораздаване, криминален следовател.
Петър Василев Петров – експерт-криминалист.
Лилия Любомирова Симеонова – техническо изследване на документи.
Александър Панайотов Димитров – автотехнически експертизи, експерт-криминалист.
Сашо Павлов Атанасов – графолог, експерт-криминалист.
Валери Димитров Костадинов – криминалистика – съдебно-почеркова експертиза.
Ангел Георгиев Петров – експерт-криминалист, експерт-оценител.
Даниел Йотов Цонков – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински – експерт-криминалист.
Даниела Апостолова Дамянова – специалност “Право”.
Илия Иванов Илиев – съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи.
Димитър Николов Димитров – криминалист.
Васил Танев Стайков – експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Лидия Кирилова Халачева-Натан – Висш химикотехнологически институт.
Янко Петков Узунов – биохимия и микробиология, “Експертна криминалистика”.
Антон Борисов Бояджиев – специалност “Право” и “Българска филология”.
Георги Борисов Добрев – криминалистични изследвания.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет.
Димитър Николов Йорданов – специалност “Биология”.
Петър Недков Петров – специалност “Философия”; експерт-криминалист.
Росица Стойчева Павлова – детски учител със завършен курс по почеркови и технически изследвания на документи.
Инж. Силвана Евлогиева Цветанова – криминалистично изследване на документи.
Георги Стоянов Георгиев – криминалистика и съдебно-криминалистична фотография.
Георги Христов Тодоров – инженер-химик.
Иван Няголов Няголов – специалност “Национална сигурност”, икономическа социология, документен контрол; дактилоскопна система “АФИС”; изземване на цифрови ВД и почеркова експертиза.
1.2. Трасологични експертизи
Ивко Пенков Иванов – н.с. доктор инженер – “Фрактографски анализ”.
Димитър Николов Димитров – криминалист.
Николай Василев Вълков – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински – експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров – криминалист; автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов – графолог – експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров – експерт-криминалист, оценител.
Васил Танев Стайков – експерт – криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, експерт – криминалистична дейност по балистика.
Димитър Николов Йорданов – специалност “Биология”.
Петър Недков Петров – специалност “Философия”; експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Димитър Николов Димитров – специалност – криминалист.
Николай Василев Вълков – специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков – специалност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински – специалност – експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров – криминалист; автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов – графолог – експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров – експерт-криминалист и оценител.
Антон Борисов Бояджиев – специалност “Право” и “Българска филология”.
Васил Танев Стайков – криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – експерт – криминалистична дейност по балистика.
Панчо Христов Цеков – средно техническо образование, Експлоатация и ремонт на автомобили и кари, Произход и годност на всички видове ръчно огнестрелно оръжие и боеприпасите.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Даниел Йотов Цонков, София – експерт-криминалист.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, експерт – криминалистична дейност по балистика.
Иван Няголов Няголов, специалност “Национална сигурност”; икономическа социология, документен контрол; дактилоскопна система “АФИС”; изземване на цифрови ВД и почеркова експертиза.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Димитър Николов Димитров – криминалист.
Александър Панайотов Димитров – криминалист; автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист, експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – специалност “Металургия”.
Димитър Николов Йорданов – специалност “Биология”.
Петър Недков Петров – специалност “Философия”; експерт-криминалист.
Даниел Йотов Цонков – експерт-криминалист.
Росица Михайлова Масърлиева – юрист, експерт – криминално правораздаване, криминален следовател.
 

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Димитър Николов Николов – съдебна медицина и епидемиология на инфекциозните болести.
Д-р Веселин Василев Топалов – съдебна медицина и деонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев – съдебна медицина.
Д-р Теодора Боянова Шаранова – съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Димитър Николов Николов – съдебна медицина и епидемиология на инфекциозните болести.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева – медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов – лекар – съдебна медицина и деонтология.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов – медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Райна Михайлова Димитрова – медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова – съдебна медицина.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – специалност “Акушерство и гинекология”.
Аелита Светлозарова Нуцова – медицина, вътрешни болести и клинична хематология.
Румяна Виденова Алексиева – специалност -стоматология.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов – специалност – хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, спешна медицина.
Д-р Лиляна Крумова Димитрова – специалност “Лицево-челюстна хирургия и орална хирургия”.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева – акушерство и гинекология.
Йорданка Димитрова Златева – професионални болести, хигиена на труда и трудова медицина.
Светлана Николаева Велчова, Медицински университет – София – лекар – трансф. хематология, медицинска онкология, допълнителна квалификация – палиативна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Димитър Николов Николов – съдебна медицина и епидемиология на инфекциозните болести.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – ортопедия и травматология.
Александра Ангелова Анастасова – химик-неорганик – санитарна химия, токсикология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов – лекар – съдебна медицина и деонтология.
Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженер-химик, санитарна химия и токсикология.
Д-р Веселин Пенчев Радев – съдебна медицина.
Д-р Теодора Боянова Шаранова – съдебна медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова – специалност “Вътрешни болести”; “Пневмология и фтизиатрия”; “Професионални заболявания”.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – специалност “Акушерство и гинекология”.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова – специалност “Вътрешни болести”; “Пневмология и фтизиатрия”; “Професионални заболявания”.
Аелита Светлозарова Нуцова – медицина: “Вътрешни болести” и “Клинична хематология”.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов – хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, спешна медицина.
Йорданка Димитрова Златева – медицина, хигиена на труда – трудова медицина, професионални болести.
Светлана Николаева Велчова – Медицински университет – София – лекар – трансф. хематология, медицинска онкология, допълнителна квалификация – палиативна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Димитър Костадинов Карчинов – специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева – медицина – нервни болести.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов – хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, спешна медицина.
Д-р Кирил Спасов Танчев – отоневрология и аудиология.
Д-р Петко Величков Величков, сексолог.
Д-р Петър Захариев Грънчаров, медицина – офталмология.
Д-р Красимира Николова Динкова – вътрешни болести: пневмология и фтизиатрия; професионални заболявания.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – акушерство и гинекология.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова – специалност “Вътрешни болести”; “Пневмология и фтизиатрия”; “Професионални заболявания”.
Аелита Светлозарова Нуцова – медицина: “Вътрешни болести” – клинична хематология.
Д-р Лалка Стефанова Рангелова – медицина, специалност “Хигиена”, “Хранене и диетика”.
Д-р Лиляна Крумова Димитрова – специалист: “Лицево-челюстна хирургия”.
Д-р Веселин Василев Топалов – съдебна медицина и деонтология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова – съдебна медицина.
Йорданка Димитрова Златева – медицина, хигиена на труда – трудова медицина, професионални болести.
Д-р Димитър Николов Николов – съдебна медицина и епидемиология на инфекциозните болести.
Светлана Николаева Велчова, Медицински университет – София – лекар – трансфузионна хематология, медицинска онкология, допълнителна квалификация – палиативна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Д-р Веселин Пенчев Радев – съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност “Молекулярна биология”.
Вяра Василева Гусева – специалност “Биология”.
Биляна Венциславова Михайлова – медицина, управление на здравните грижи, съдебномедицински, ДНК анализи.
Димитър Николов Йорданов – видеотехнически експертизи; лицево-идентификационни експертизи.
Д-р Лиляна Крумова Димитрова – лицево-челюстна хирургия и орална хирургия.
Д-р Димитър Николов Николов – съдебна медицина и епидемиология на инфекциозните болести.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Д-р Веселин Пенчев Радев – съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност “Молекулярна биология”.
Вяра Василева Гусева – специалност “Биология”.
Биляна Венциславова Михайлова – управление на здравните грижи, съдебномедицински, ДНК анализи.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева – акушерство и гинекология.
Светлана Николаева Велчова, Медицински университет – София – лекар – трансф. хематология, медицинска онкология, допълнителна квалификация – палиативна медицина.
 

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Емил Пенчев Грашнов – психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – психиатър – сексолог.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева – психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ани Ангелова Коцева – специалност “Психология”.
Димитър Иванов Христов – експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика, олигофренопедагогика.
Наташа Горанова Иванова – медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Цветелина Милчева Славова – психолог; педагогически съветник.
Снежанка Дончева Божилова – специалност “Психология”, “Социална педагогика”, “Социална работа с деца и семейства в риск”.
Любка Кирилова Христова-Славова – магистър – психология.
Радина Крумова Табакова – магистър – клинична психология.
Венелина Кирилова Луканска – специалност “Социални дейности”.
Георги Пенев Трайков – специалност “Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност”, “Национална сигурност”.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ани Ангелова Коцева – специалност “Психология”.
Д-р Емил Пенчев Грашнов – психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – психиатър-сексолог.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева – психиатрия.
Снежанка Дончева Божилова – психология, социална педагогика, работа с деца и семейства в риск, позитивна психотерапия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Ани Ангелова Коцева – специалност “Психология”.
Д-р Емил Пенчев Грашнов – психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – психиатър – сексолог.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева – психиатрия.
Георги Пенев Трайков – специалност “Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност”, “Национална сигурност”.
 

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Мария Николова Лалова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова – специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов – специалност “Счетоводна отчетност”.
Снежана Петрова Гелева – специалност “Счетоводство”.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност “Финанси, счетоводство и контрол”.
Димчо Атанасов Борисов – специалност “Финанси и кредит и икономика на търговията”.
Рангел Кирилов Калистратов – специалност “Счетоводство и контрол”.
Първолета Борисова Бешкова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Венета Благоева Костадинова – специалност “Машинна обработка на икономическа информация”.
Марийка Стефанова Цолачева – икономист, специалност “Интелектуална собственост”.
Димитър Маринов Карадимитров – специалност “Икономика на съобщенията”.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност “Счетоводна отчетност”.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност “Счетоводна отчетност”.
Тинка Тодорова Маркова – специалност “Икономика на вътрешната търговия”.
Елена Петрова Павлова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Емилия Тодорова Милушева – специалност “Икономика и организация на вътрешната търговия”.
Снежана Тодорова Петрова – специалност “Счетоводна отчетност”.
Нели Желева Терзиева – специалност “Стокознание”.
Христина Петкова Староманова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Анастасия Димитрова Енчева – специалност – юрист.
Анатоли Ангелов Петков – специалност “Социално-икономическа информация”.
Стоянка Филипова Йорданова – специалност “Икономика на промишлеността”.
Стоянка Иванова Нетровска – специалност “Счетоводство и контрол”.
Инж. Катерина Атанасова Михова – специалност “Горско стопанство”.
Добринка Добромирова Павлова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност “Счетоводна отчетност”.
Росен Руменов Стоянов – специалност “Финанси”.
Огняна Христова Танева – специалност “Счетоводна отчетност”.
Георги Атанасов Атанасов – специалност “Счетоводна отчетност”.
Васил Иванов Вутов – специалност “Застрахователно дело” и “Публична администрация”.
Валери Ганчев Пелов – специалност “Икономика на търговията”.
Инж. Донета Божкова Божкова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”; “Фирмено счетоводство”.
Росица Димитрова Георгиева – специалност “Геодезия и земеустройство”.
Иван Петров Йонов – специалност “Счетоводна отчетност”.
Гергана Тодорова Йорданова – специалност “Счетоводство с програмен продукт”.
Славка Динева Иванова – специалност “Икономика и организация на селското стопанство”.
Методи Спасов Манов – специалност “Финанси и кредит”.
Добромир Александров Соколов – специалност “Икономика на труда”.
Елла Михайлова Георгиева – специалност – икономист-счетоводител.
Цветанка Христова Ковачка – специалност “Ел. машини и апарати”; “Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите”.
Гена Цветкова Велковска – специалност “Икономика на строителството”; “Право”.
Слънчезар Стоев Стоев – икономист – счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски – полувисше – икономическо.
Нелка Григорова Маркова – ел. монтьор; НЕЦ сертификат – експерт по технически и финансово-икономически проблеми.
Димитър Тодоров Милушев – специалност “Счетоводна отчетност”.
Валентин Радославов Тодоров – специалност “Икономика и управление на транспорта”.
Иван Христов Узунов – икономист.
Таня Велинова Божилова – икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Ангел Георгиев Петров – експерт-криминалист; експерт-оценител.
Лозан Кирилов Дойчев – икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева – магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев – икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова – икономист, синдик.
Веска Стефанова Грънчарова – икономист-счетоводител.
Ралица Панчева Попова – Ботевград, икономист-организатор, данъчно консултиране.
Галина Лозева Зафирова – бакалавър по икономика – бизнес администрация.
Илка Нецова Георгиева – икономист – счетоводство и контрол, финансово-счетоводни проблеми, оценител на финансово-оборотни и дълготрайни материални активи.
Костадин Георгиев Грънчаров – инженер – двигатели с вътрешно горене, и магистър по икономика – организация на производството и управление в промишлеността.
Андрей Александров Караиванов – специалност “Счетоводство”, “Финанси и счетоводство”.
Малинка Панова Тодорова – икономист: счетоводство и пенсионно осигуряване.
Еленка Петрова Иванова – Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов – строителен инженер и финанси и счетоводство, оценител.
Сашо Христов Николов – съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-оценителни експертизи.
Лидия Любенова Христова – съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Светла Иванова Деянова – специалност “Икономика и организация на вътрешната търговия”.
Любомир Цветков Йотов – специалност “Международни икономически отношения”.
Веселин Лачев Тодоров – специалност “Финанси”, сертификат “Оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения”.
Лилия Викторова Иванова – специалност “Счетоводна отчетност”.
Светла Иванова Георгиева – специалност “Публични финанси” и специалност “Технология на електронното производство”.
Антон Димитров Димов – специалност “Счетоводство и контрол”.
Дора Любенова Гърчева – специалност “Счетоводство и контрол”, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Скарлет Николаева Наумова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Любомир Константинов Васев – икономика и организация на вътрешната търговия.
Милена Димова Рашева – Икономика и управление на индустрията.
Тошко Николов Поптолев – специалност “Финанси и кредит”.
Нели Христова Владимирова – икономика и управление на промишлеността.
Емил Димитров Симеонов – специалност “Икономика и управление на търговията”.
Евтим Петков Евтимов – икономика и управление на търговията.
Инна Данаилова Николова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Грета Петрова Тотева – специалност “Маркетинг и мениджмънт”.
Снежка Кирилова Илиева – специалност “Счетоводство и контрол”.
Цветанка Лазарова Велева – застраховане и социално дело, счетоводство и контрол.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Васил Любенов Василев – специалност “Икономика на промишлеността”.
Анка Христова Ангелова – счетоводство и контрол, контрол и анализ на фирмената дейност.
Славейко Андреев Въчков – специалност “Планиране и прогнозиране”.
Бисер Драгов Белев – специалност “Счетоводство и контрол”, икономист-счетоводител.
Христина Атанасова Данова-Тодорова, икономист – специалност “Счетоводство и контрол”.
Николай Георгиев Лазаров – специалност “Счетоводство и контрол”.
Васил Любенов Василев – икономика на промишлеността.
Инж. Цветелина Ананиева Ананиева – специалност “Финансов контрол”.
Стоимен Иванов Петков – счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Ивайло Петков Узунов – счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол, вътрешен отидор в публичния сектор.
Венцислав Николов Атанасов – управление и икономика на АПП.
Валя Илиева Ангелова – счетоводство и контрол.
Кета Ангелова Дечева – стокознание.
Невена Рашкова Тенева – счетоводна отчетност.
Мариана Димова Ангелова – маркетинг и планиране, икономист – специалист по маркетинг, и квалификация – учител.
Симеон Борисов Илиев – бизнес администрация.
Емил Димитров Нейков – счетоводство и контрол, счетоводство и финансов одит.
Асен Данчев Димитров – специалност “Счетоводство и контрол”.
Алексей Стефанов Поибренски – икономист-счетоводител – специалност “Счетоводство и контрол”.
Иван Емилов Милев – специалност “Маркетинг”, магистър по икономика.
Николай Йорданов Стоев – магистър – публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева – туризъм и икономика на социално-културната сфера.
Мария Симеонова Благоева – специалност “Счетоводна отчетност”.
Наталия Димитрова Шаллиева – финансови и инвестиционни анализи.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Елена Колева Йолашка-Митова – специалност “Счетоводна отчетност”.
Таня Петкова Тодорова – специалност “Икономика на промишлеността”.
Ивелина Валентинова Борисова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Рени Кръстева Стоянова – специалност “Икономика и управление на търговията”.
Йорданка Петрова Данкова – специалност “Финанси”, оценител на недвижими имоти, оценител на търговски предприятия и вземания.
Ирена Йорданова Николова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Валерий Иванов Обретенов – специалност “Икономика и управление на строителството”.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност “Финанси”.
Анна Димитрова Кацарова – специалност “Стопански и финансов контрол”.
Светла Иванова Харалампиева – счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Ирина Цветкова Цветкова – счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова – счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Теменужка Йорданова Иванова – бизнес администрация, стопанско управление.
Ваня Димитрова Петрова – икономист: икономика и управление на търговията, МИО, право – юрист.
Антоанета Георгиева Илиева – счетоводство и контрол, квалификация – икономист.
Мариетка Енева Боджакова – счетоводство и контрол.
Юлия Ботева Василева – финансов мениджмънт, МИО.
Димитринка Петкова Димитрова – икономист, финанси, счетоводство, вътрешен одитор.
Зоя Димитрова Георгиева, агрономство – полевъдство; магистър по икономика “Счетоводство и контрол”.
Елка Русева Жекова – д-р по икономика, специалност “Управление и планиране на народното стопанство”.
Петя Любенова Спасова – икономист-счетоводител, право в международния бизнес.
Димитрина Георгиева Върбанова – счетоводство и контрол, бизнес и финанси.
Тамара Александрова Константинова – счетоводство и контрол, финансов мениджър.
Катя Николаева Иванова – счетоводство и контрол, финансист за нуждите на съдебната власт.
Зоя Руменова Андреева – счетоводство и контрол, счетоводство и одит.
Олга Георгиева Миленкова – счетоводство, финанси, банки, застраховане, несъстоятелност, трудово, социално и здравно дело, здравна икономика, икономика на труда и социално дело, практикуващ регистриран одитор.
Ренета Иванова Гергинова – специалност “Финанси”.
Венелина Димитрова Габровска – счетоводство, одитор в публичния сектор, в т.ч. ЗОП и ЕС, икономика и управление на селското стопанство и хранителната промишленост.
Борис Николов Борисов – специалност “Икономика на отбраната и сигурността”, финансово-счетоводен консултант.
Мими Иванова Костадинова – специалност – икономист-счетоводител, “Финансов мениджмънт”, професионална квалификация по “Финанси на банки и банково дело”.
Димитър Владимиров Николов – специалност “Аграрна икономика”, допълнителна квалификация “Икономика и управление на аграрно-промишленото производство”, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Станка Бориславова Панайотова – специалност – икономист-счетоводител, експерт – финансова и счетоводна дейност.
Красимир Димитров Атанасов – специалност – икономист-счетоводител, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Камен Ангелов Недялков – специалност “Счетоводство и контрол”, “Бизнес администрация”, “Финанси”.
Станислава Борисова Стойчева – специалност “Икономика и управление на промишлеността”, регистриран одитор, експерт-счетоводител.
Биляна Александрова Александрова, специалност “Финансов мениджмънт”, допълнително – правен режим за защита на националната сигурност, достъп до КИ.
Елена Михайлова Гонева – Университет по хранителни технологии – Пловдив – туризъм.
Диан Сергеев Тишевишки – образование: Търговски университет “Луиджи Бокони” – Италия – международна икономика и мениджмънт.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Мария Николова Лалова, специалност “Счетоводство и контрол”.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова – специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов – специалност “Счетоводна отчетност”.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност “Финанси”, “Счетоводство и контрол”.
Димчо Атанасов Борисов – специалност “Финанси и кредит и икономика на търговията”.
Елка Русева Жекова – специалност “Управление и планиране на народното стопанство”.
Рангел Кирилов Калистратов – специалност “Счетоводство и контрол”.
Първолета Борисова Бешкова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Марийка Стефанова Цолачева – магистър – икономист, специалност “Интелектуална собственост”.
Димитър Маринов Карадимитров – специалност “Икономика на съобщенията”.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност “Счетоводна отчетност”.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност “Счетоводна отчетност”.
Тинка Тодорова Маркова – специалност “Икономика на вътрешната търговия”.
Елена Петрова Павлова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Емилия Тодорова Милушева – специалност “Икономика и организация на вътрешната търговия”.
Снежана Тодорова Петрова – специалност “Счетоводна отчетност”.
Нели Желева Терзиева – специалност “Стокознание”.
Христина Петкова Староманова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Анастасия Димитрова Енчева – специалност – юрист.
Юлиян Янков Пальов – специалност – инженер-геодезист.
Анатоли Ангелов Петков – специалност “Социално-икономическа информация”.
Стоянка Филипова Йорданова – специалност “Икономика на промишлеността”.
Стоянка Иванова Нетровска – специалност “Счетоводство и контрол”.
Инж. Катерина Атанасова Михова – специалност “Горско стопанство”.
Добринка Добромирова Павлова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност “Архитектура”.
Красимир Стефанов Сърбински – специалност “Счетоводна отчетност”.
Росен Руменов Стоянов – специалност “Финанси”.
Огняна Христова Танева – специалност “Счетоводна отчетност”.
Георги Николов Календеров – специалност “Маркетинг и мениджмънт”.
Васил Иванов Вутов – специалност “Застрахователно дело” и “Публична администрация”.
Ирина Красимирова Семерджиева – специалност “Автоматизация на производството”; “Планиране на инвестиционния процес”.
Валери Ганчев Пелов – специалност “Икономика на търговията”.
Ива Спасова Вълкова – специалност “Икономика и управление на селското стопанство”.
Иван Петров Йонов – специалност “Счетоводна отчетност”.
Славка Динева Иванова – специалност “Икономика и организация на селското стопанство”.
Методи Спасов Манов – специалност “Финанси и кредит”.
Добромир Александров Соколов – специалност “Икономика на труда”.
Цветанка Христова Ковачка – специалност – ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Марияна Пеева Балтова, специалност “Застрахователно дело”.
Лидия Любенова Христова – специалност – съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Петрова Данкова – специалност “Финанси”, оценител на недвижими имоти, оценител на търговски предприятия и вземания.
Слънчезар Стоев Стоев – магистър – икономист – счетоводна отчетност.
Цветанка Йорданова Неделчева – “Икономика и управление на селското стопанство”, аграр-икономист.
Величка Георгиева Томова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Малинка Панова Тодорова – висше икономическо – счетоводство и пенсионно осигуряване.
Иван Стойнев Пандурски – полувисше – икономическо.
Иван Христов Узунов – икономист.
Таня Велинова Божилова – икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев – икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева – магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов – специалност – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-оценителни експертизи.
Валентин Радославов Тодоров – специалност “Икономика и управление на транспорта”.
Стоян Делчев Гешев – икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Емил Върбанов Томов – икономист – цени, ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности, контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова – икономист, синдик.
Инж. Огнян Илиев Стефанов – строителен инженер; финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценител.
Росен Стоянов Костов – инженер-геодезист, фотограметрия и картография и магистър по икономика; оценител.
Симеон Ананиев Ананиев – икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели държавни и общински предприятия, инженер – експлоатация на железопътния транспорт.
Илка Нецова Георгиева – магистър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по финансово-счетоводни проблеми; оценител на финансови оборотни и дълготрайни материални активи.
Ралица Панчева Попова – икономист – организатор – данъчно консултиране.
Любомир Цветков Йотов – МИО – митнически режими и процедури, митнически и валутни престъпления, митнически информационни системи.
Димитър Иванов Христов – българска филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства, експерт по психологически и екологични проблеми.
Петя Васкова Христова – МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път.
Галина Лозева Зафирова – бакалавър по икономика – бизнес администрация.
Еленка Петрова Иванова – Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Орлин Павлов Матев – специалност – икономист.
Светла Иванова Деянова – специалност “Икономика и организация на вътрешната търговия”.
Искра Асенова Айвазова – ВСИ “Васил Коларов”, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”.
Любомир Цветков Йотов – специалност “Международни икономически отношения”.
Веселин Лачев Тодоров – финанси, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Светла Иванова Георгиева – публични финанси, технология на електронното производство.
Лилия Василева Иванова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Георги Димитров Политов – управление и планиране на нар. стопанство.
Марияна Пеева Балтова – застрахователно дело, обществено осигуряване и педагогика.
Дора Любенова Гърчева – счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, администратор на лични данни.
Антоанета Иванова Първанова – маркетинг и мениджмънт, икономист, експерт в областта на обществените поръчки.
Любомир Константинов Васев – специалност “Икономика и организация на вътрешната търговия”.
Милена Димова Рашева – специалност “Икономика и управление на индустрията”.
Тошко Николов Поптолев – специалност “Финанси и кредит”.
Инж. Елиза Калчева Иванова – хидротехническо строителство, специалност “Икономика на недвижимата собственост”.
Нели Христова Владимирова – икономика и управление на промишлеността.
Емил Димитров Симеонов – икономика и управление на търговията.
Снежка Кирилова Илиева – счетоводство и контрол.
Цветанка Лазарова Велева – застраховане и социално дело, счетоводство и контрол.
Васил Любенов Василев – икономика на промишлеността.
Анка Христова Ангелова – счетоводство и контрол, анализ на фирмената дейност.
Славейко Андреев Въчков – специалност “Планиране и прогнозиране”.
Николай Георгиев Лазаров – специалност “Счетоводство и контрол”.
Васил Любенов Василев – икономика на промишлеността, съдебна финансово-икономическа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза в банковия сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева – специалност “Финансов контрол”.
Галина Златева Димитрова – финансово стопанство, магистър по финанси и финансово-икономически анализ.
Стоимен Иванов Петков – счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Венцислав Николов Атанасов – управление и икономика на АПП.
Кета Ангелова Дечева – стокознание.
Татяна Георгиева Праскова – предучилищна педагогика, мениджмънт и стопански бизнес, Камара на независимите оценители в България.
Невена Рашкова Тенева – счетоводна отчетност.
Мариана Димова Ангелова – маркетинг и планиране, икономист – специалист по маркетинг, и квалификация – учител.
Емил Димитров Нейков – счетоводство и контрол, счетоводство и финансов одит.
Асен Данчев Димитров – счетоводство и контрол.
Алексей Стефанов Поибренски – специалност “Счетоводство и контрол”, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев – специалност “Маркетинг”, магистър по икономика.
Николай Йорданов Стоев – магистър по публични финанси.
Емил Асенов Атанасов – юрист и доцент по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност.
Петя Георгиева Георгиева – туризъм и икономика на социално-културната сфера.
Йорданка Спасова Стефанова – счетоводител, икономика на индустрията, експерт по независим финансов одит.
Мария Симеонова Благоева – специалност “Счетоводна отчетност”.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Елена Колева Йолашка-Митова – специалност “Счетоводна отчетност”.
Рени Кръстева Стоянова – специалност “Икономика и управление на търговията”.
Илия Асенов Георгиев, специалност – инженер лесовъд, машинен техник, одитор, вътрешен одитор.
Ирена Йорданова Николова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Валерий Иванов Обретенов – специалност “Икономика и управление на строителството”.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност “Финанси”.
Анна Димитрова Кацарова – специалност “Стопански и финансов контрол”.
Ирина Цветкова Цветкова – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Теменужка Йорданова Иванова – бизнес администрация, квалификация – стопанско управление.
Десислава Василева Ласкина – счетоводство и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите предприятия.
Ваня Димитрова Петрова – икономист, икономика и право – юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
Доц. д-р по н.с. Гена Цветкова Велковска – икономика на строителството, право, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството и хранителната промишленост.
Антоанета Георгиева Илиева – счетоводство и контрол, квалификация – икономист.
Мариетка Енева Боджакова – счетоводство и контрол – магистър по икономика.
Васил Георгиев Георгиев – икономист, счетоводител.
Елисавета Асенова Стойкова – стопанско управление, управления на предприятия в горския сектор, горско стопанство.
Юлия Ботева Василева – магистър – финансов мениджмънт.
Димитринка Петкова Димитрова – бакалавър – финанси, професионална квалификация – икономист.
Зоя Димитрова Геориева – агрономство – полевъдство, магистър по икономика – счетоводство и контрол.
Петя Любенова Спасова – икономист-счетоводител, право в международния бизнес.
Тамара Александрова Константинова – магистър – счетоводство и контрол, финансов мениджър.
Зоя Руменова Андреева – счетоводство и контрол, счетоводство и одит.
Олга Георгиева Миленкова – счетоводство, финанси, банки, застраховане, несъстоятелност, трудово, социално и здравно дело, здравна икономика, икономика на труда и социално дело, практикуващ регистриран одитор.
Филип Стоянов Генчев – магистър по икономика и финанси.
Анна Михайлова Николова – специалност “Икономика”, юрист с ограничена правоспособност, държавен експерт по приходите.
Ренета Иванова Гергинова – специалност – магистър – финанси.
Мими Иванова Костадинова – специалност – икономист-счетоводител, “Финансов мениджмънт”, професионална квалификация по “Финанси на банки и банково дело”.
Иванка Витанова Александрова – специалност “Икономика и управление на търговията”.
Димитър Владимиров Николов – специалност “Аграрна икономика”, допълнителна квалификация – “Икономика и управление на аграрно-промишленото производство” ,
Станка Бориславова Панайотова – специалност – икономист-счетоводител, експерт – финансова и счетоводна дейност.
Камен Ангелов Недялков, специалност “Счетоводство и контрол”, “Бизнес администрация”, “Финанси”.
Станислава Борисова Стойчева – специалност “Икономика и управление на промишлеността”, регистриран одитор, експерт-счетоводител.
Биляна Александрова Александрова – специалност “Финансов мениджмънт”, допълнително – правен режим за защита на националната сигурност, достъп до КИ.
Атанас Игнатов Владиков, икономист, доктор “Икономика и организация на труда”.
Елена Михайлова Гонева, Университет по хранителни технологии – Пловдив – туризъм.
Диан Сергеев Тишевишки – образование: Търговски университет “Луиджи Бокони” – Италия – международна икономика и мениджмънт.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова – специалност “Икономика”.
Мария Николова Лалова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Румен Димитров Любенов – специалност “Счетоводна отчетност”.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност “Финанси”, “Счетоводство и контрол”.
Първолета Борисова Бешкова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Марийка Стефанова Цолачева – магистър – икономист, специалност “Интелектуална собственост”.
Димитър Маринов Карадимитров – специалност “Икономика на съобщенията”.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност “Счетоводна отчетност”.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност “Счетоводна отчетност”.
Тинка Тодорова Маркова – специалност “Икономика на вътрешната търговия”.
Елена Петрова Павлова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Емилия Тодорова Милушева – специалност “Икономика и организация на вътрешната търговия”.
Снежана Тодорова Петрова – специалност “Счетоводна отчетност”.
Нели Желева Терзиева – специалност “Стокознание”.
Стоянка Филипова Йорданова – специалност “Икономика на промишлеността”.
Добринка Добромирова Павлова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Красимир Стефанов Сърбински – специалност “Счетоводна отчетност”.
Васил Иванов Вутов – специалност “Застрахователно дело” и “Публична администрация”.
Валери Ганчев Пелов – специалност “Икономика на търговията”.
Иван Петров Йонов – специалност “Счетоводна отчетност”.
Таня Борисова Кошева-Кръстева – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Методи Спасов Манов, специалност “Финанси и кредит”.
Орлин Павлов Матев – специалност – икономист.
Зоя Димитрова Геориева – агрономство – полевъдство, магистър по икономика – счетоводство и контрол.
Йорданка Петрова Данкова – специалност “Финанси”, оценител на недвижими имоти, оценител на търговски предприятия и вземания.
Слънчезар Стоев Стоев – магистър – икономист – счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски – полувисше – икономическо.
Димитринка Борисова Милевска – машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров – експерт-криминалист, експерт-оценител.
Иван Христов Узунов – икономист.
Таня Велинова Божилова – икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев – икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева – магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов – строителен инженер и финанси и счетоводство, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Стоян Делчев Гешев – пререгистрация, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова – икономист, синдик.
Димитър Иванов Христов – българска филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства, експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика.
Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Емил Върбанов Томов – икономист – цени, ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности, контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова – икономист – синдик.
Илка Нецова Георгиева – магистър – икономист – счетоводство и контрол, експерт по финансово-счетоводни проблеми; оценител на финансово-оборотни и дълготрайни материални активи.
Светла Иванова Деянова – икономика и организация на вътрешната търговия.
Искра Асенова Айвазова – специалност “Икономика и организация на селското стопанство”.
Любомир Цветков Йотов – специалност “Международни икономически отношения”.
Веселин Лачев Тодоров – специалност “Финанси”, правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Светла Иванова Георгиева – публични финанси, технология на електронното производство.
Лилия Василева Иванова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Инж. Милчо Христов Славков – машинен инженер, специалност “Двигатели с вътрешно горене”.
Дора Любенова Гърчева – специалност “Счетоводство и контрол”, сертификат “Оценител на недвижими имоти и земеделски земи”.
Любомир Константинов Васев – специалност “Икономика и организация на вътрешната търговия”.
Милена Димова Рашева – специалност “Икономика и управление на индустрията”.
Емил Димитров Симеонов – специалност “Икономика и управление на търговията”.
Снежка Кирилова Илиева – специалност “Счетоводство и контрол”.
Цветанка Лазарова Велева – застраховане и социално дело, счетоводство и контрол.
Николай Георгиев Лазаров – специалност “Счетоводство и контрол”.
Кета Ангелова Дечева – стокознание.
Мариана Димова Ангелова – маркетинг и планиране, икономист – специалист по маркетинг, и квалификация – учител.
Емил Димитров Нейков – счетоводство и контрол; професионална квалификация – счетоводство и финансов одит.
Алексей Стефанов Поибренски – счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Николай Йорданов Стоев – магистър по публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева – специалност “Туризъм и икономика на социално-културната сфера”.
Йорданка Спасова Стефанова – експерт-счетоводител, експерт по независим финансов одит, специалност “Икономика на индустрията”.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност “Счетоводство и контрол”.
Таня Петкова Тодорова – специалност “Икономика на промишлеността”.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност “Финанси”.
Десислава Василева Ласкина – счетоводство и контрол – счетоводство и одит в нефинансовите предприятия.
Ваня Димитрова Петрова – икономист, МИО, икономика и управление на търговията, право – юрист.
Мариетка Енева Боджакова – електронна техника, счетоводство и контрол, електротехнически експертизи, финансово-икономически експертизи.
Доц. д-р по народно стопанство Гена Цветкова Велковска – икономика на строителството; право, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството и хранителната промишленост.
Петя Любенова Спасова – икономист-счетоводител, право в международния бизнес.
Зоя Руменова Андреева – специалност “Счетоводство и контрол” – бакалавър, “Счетоводство и одит” – магистър, счетоводител.
Филип Стоянов Генчев – специалност “Икономика и финанси” – счетоводител, финансов директор.
Ренета Иванова Гергинова – специалност – магистър – финанси.
Иванка Витанова Александрова – специалност “Икономика и управление на търговията”.
Станка Бориславова Панайотова – специалност – икономист-счетоводител, финансова и счетоводна дейност.
Елена Михайлова Гонева – Университет по хранителни технологии – Пловдив – туризъм.
Диан Сергеев Тишевишки – образование – Търговски университет “Луиджи Бокони” – Италия – международна икономика и мениджмънт.
 

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева – специалност – строителен инженер ПГС.
Спас Георгиев Милчев – специалност “Автоматизация на производството”.
Елена Гьорева Русева – специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев – специалност “Радио- и телевизионна техника”.
Николай Василев Вълков – специалност “Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори”.
Пламен Димитров Гърбов – специалност – строителен инженер по технология на строителството.
Бранимир Светославов Костов – специалност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Петя Георгиева Николова – специалност “Маркшайдерство и геодезия”.
Керанка Христова Русева – специалност – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”.
Деница Константинова Русева-Георгиева – специалност – строителен инженер – “Водоснабдяване и канализация”.
Невенка Георгиева Иванова – специалност “Транспортно строителство”.
Пламен Иванов Кривошапков – специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции”.
Райна Василева Бонева – специалност “Транспортно строителство”, профил – железопътно строителство.
Николай Димитров Николов – специалност “Технология и управление на транспорта”.
Арх. Данче Атанасова Маджарова – специалност “Архитектура”.
Христо Славейков Чемширов – специалност “Геодезия, фотограметрия, картография”, научна степен – доктор на техническите науки.
Инж. Минка Хиткова Радева – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”.
Инж. Атанас Илиев Желязов – специалност “Двигатели с вътрешно горене”.
Чавдар Савов Арабаджиев – специалност “Киноапаратура”.
Валентин Рачев Симеонов – специалност – строителен инженер – пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Антони Вълков Запрянов – специалност “Двигатели с вътрешно горене”.
Юлиян Янков Пальов – специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин – специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова – специалност “Ел. машини и апарати”.
Арх. Галина Петкова Главчева – специалност “Архитектура”.
Инж. Катерина Атанасова Михова – специалност “Горско стопанство”.
Никола Иванов Николов – специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции”.
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност “Архитектура”.
Румяна Тошева Несторова – специалност “Селскостопанска техника”.
Иван Младенов Илиев – специалност “Технология на минното производство”.
Инж. Марин Владимиров Йорданов – специалност “Радио- и телевизионна техника”.
Георги Петров Ценев – специалност “Пътно строителство”.
Ирина Красимирова Семерджиева – специалност “Автоматизация на производството”; “Планиране на инвестиционния процес”.
Инж. Донета Божкова Божкова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”; “Фирмено счетоводство”.
Росица Димитрова Георгиева – специалност “Геодезия и земеустройство”.
Таня Борисова Кошева-Кръстева – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Инж. Катя Стоянова Дринова – специалност “Хидромелиоративно строителство”.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – специалност “Хидромелиоративно строителство”; “Право”.
Владимир Костов Господинов – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Методи Спасов Манов – специалност “Финанси и кредит”.
Саша Евтимова Георгиева – специалност “Горско стопанство”.
Владимир Степанович Шимук – специалност “Конструиране и производство на радиоапаратури”.
Цветанка Христова Ковачка – специалност “Ел. машини и апарати”.
Мая Атанасова Динева – специалност – инженер-архитект.
Василка Петкова Гетова – специалност – техник-геодезист.
К.т.н. д-р Михаил Николов Чалашканов – минен инженер – електромеханик, кандидат на техническите науки; минна електромеханика.
Инж. Димитринка Борисова Милевска – машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Йордан Донев Йорданов – машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Иванка Евлогиева Илиева – инженер – радиоелектроника, оценител на машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценка на търговски предприятия, на недвижими имоти от УАСГ – София, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по електроника и автоматика, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на машини и съоръжения; на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. д-р Георги Маринов Маринов – инженерно-техническите науки; технически средства за ГСМ; лицензиран оценител на машини и съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация и оценка на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова – технология на машиностроенето и металорежещите машини; лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Инж. Теодора Любомирова Дачева – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата.
Ангел Георгиев Петров – експерт-криминалист, експерт-оценител.
Инж. Георги Андонов Георгиев – строителен инженер, специалност “Хидроенергийно строителство”; оценител на недвижими имоти, както и за цели предприятия; удостоверение за обследване на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева – строителен техник; строителство и архитектура.
Инж. Ангел Димитров Илиев – строителен инженер – геодезия, фотограметрия и картография; свидетелство за извършване на дейности по кадастъра.
Инж. Димитър Петров Стойчев – машинен инженер – технология на машиностроенето.
Борислав Георгиев Попов – магистър – горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ирина Иванова Петкова – електроинженер.
Инж. Стефан Николов Кънчев – машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Инж. Огнян Илиев Стефанов – строителен инженер, финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Инж. Росен Стоянов Костов – специалист – инженер-геодезист, фотограметрия и картография, магистър по икономика; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; капиталови инвестиционни проекти в публичния сектор: разработване, анализ, оценка и контрол; бизнес план и оценка на инвестиционен проект.
Инж. Петър Георгиев Ковачев – машинен инженер – механизация на селското стопанство; лицензиран оценител, машини и съоръжения, капитално строителство.
Инж. Борислав Младенов Савов – инженер земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова – оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; независим оценител на движимо и недвижимо имущество на държавните и общинските фирми.
Светла Стоянова Стоянова – строителен техникум – геодезия и картография; кадастър, регулация и оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова – средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Виолета Иванова Цветанова – строителен техник – строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Людмил Тодоров Маев – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”; свидетелство за правоспособност за извършване на дейност по кадастъра.
Инж. Васил Танев Стайков – специалност “РТВ – АСУ”, експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – машинен инженер, специалност “Двигатели с вътрешно горене”.
Димитър Маламов Хабов – специалност “Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността и транспорта”.
Румяна Миткова Стоянова – специалност “Технология на металите”, “Безопасност на производствата”, сертификат “Оценител на машини и съоръжения”, автотехническа експертиза, методика, пазарна стойност.
Арх. Анна Ангелова Савова – специалност “Архитектура”.
Найден Станимиров Петров – специалност “Автоматизирано оборудване на машиностроенето”, оценител на машини и съоръжения.
Инж. Ангел Димитров Илиев – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”.
Станка Иванова Илиева – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”.
Румяна Атанасова Гондова – специалност “Хидрогеология и инженерна геология”.
Лена Георгиева Димитрова – специалност “Хидравлични машини и съоръжения”.
Инж. Надежда Крумова Георгиева – “Промишлено и гражданско строителство”.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност “Хидромелиоративно строителство”.
Катя Миткова Тодоринова – специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”.
Тони Петров Тонев – “Технология и организация на автомобилния транспорт”.
Георги Асенов Стоименов – “Технология и организация на автомобилния транспорт”.
Инж. Диляна Любомирова Вачковска – специалност “Топлинна и масообменна техника в химическата промишленост”.
Инж. Стефан Крумов Жечков – специалност “Топлотехника”.
Марина Игнатова Николова – специалност “Архитектура”.
Арх. Лили Славчева Иванова – специалност “Архитектура”.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – специалност “Архитектура”.
Инж. Димитър Димитров Антонов – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Нина Господинова Ламбова-Димова – специалност “Промишлено и гражданско строителство – технология”, оценка на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински – металургия на черните метали.
Румяна Ангелова Хаджиниколова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Васил Андонов Веселинов – специалност “Авт. трансп., трактори и кари – АТК”, машинен инженер.
Неделко Петров Неделков – специалност “Водоснабдяване и канализация”.
Мила Николова Галева – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”.
Воин Василев Стумбов – специалност “Промишлена топлотехника”.
Велислава Петрова Джамбазова – специалност “Урбанизъм”, “Мениджмънт и управление на хора”, управител и главен проектант.
Минко Калчев Червенков – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, кадастър и регулация, оценка и делби на недвижими имоти и земеделски земи.
Соня Георгиева Петрова – инженер-геодезист, фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи.
Мариетка Енева Боджакова – електронна техника.
Александър Георгиев Петков – технология на машиностроенето – машинен инженер.
Александър Кирилов Кънев – инженер – металург – металургия на черни метали.
Арх. Снежанка Стоянова Андреева – архитект.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност – строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.
Лена Георгиева Димитрова – специалност “Хидравлични машини и съоръжения”.
Иван Василев Иванов – специалност “Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия”.
Стефка Стоянова Стоянова – архитектура; оценител на недвижими имоти.
Инж. Валери Якимов Якимов – специалност “Топлотехника, автоматизация на производството в топлотехниката”.
Николай Мирчев Райчев – специалност “Софтуерно инженерство” – доктор, научно направление “Компютърни системи, комплекси и мрежи”, “Информатика и компютърни науки”.
Димитър Юлиянов Македонски – специалност “Машиностроителни технологии и производствена техника”; оценка при изграждане и въвеждане в експлоатация на машини, инсталации и съоръжения от тежката и леката промишленост; обследване на техническата документация във връзка с договори и споразумения; оценка на технологични процеси при производството или преработката на изделия и материали.
Трифон Иванов Василев – специалност – елетроинженер, главен енергетик.
Светлана Людмилова Христова-Корназова – строителен инженер, експерт “Устройство и развитие на територията”.
Юлиян Димитров Македонски – специалност “Архитектура” – магистър, проектант, главен архитект, инспектор.
Инж. Нина Петрова Нейкова – строителен инженер по “Промишлено и гражданско строителство”.
Анелия Павлинова Касабова – специалност “Архитектура”, сертификати и удостоверения в областта на устройство на територията и архитектурата.
Юлиана Кирилова Гуцалска – специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, главен експерт – кадастър и регулация към Община Самоков.
Инж. Димитър Атанасов Атанасов – специалност “Топло- и ядрена енергетика“, удостоверение за проектантска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване; удостоверение за верификация на емисии на парникови газове.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков – машинен инженер; селскостопанска техника, професор по механизация и електрификация на животновъдството.
Антон Анатолиев Етимов – Технически университет – Габрово – електроника.
Иван Георгиев Георгиев – специалност “Транспортно строителство”, квалификация – ръководител на производствена група по поддържане на железен път, достъп до КИ.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов – доктор инженер – “Фрактодиагностика и съдебена техника”.
Николай Димитров Николов – специалност “Технология и управление на транспорта”.
Инж. Атанас Илиев Желязов – специалност “Двигатели с вътрешно горене”.
Валентин Рачев Симеонов – специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Антони Вълков Запрянов – специалност “Двигатели с вътрешно горене”.
Соня Хаим Стойкова, специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков – специалност “Механика и идентификация на ПТП”.
Бойко Костадинов Димитров – специалност “Танкови войски – строеви”; “Двигатели с вътрешно горене”.
Иван Младенов Илиев – специалност “Технология на минното производство”.
Инж. Марин Владимиров Йорданов – специалност “Радио- и телевизионна техника”.
Инж. Анастасия Славчева Костова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – специалност “Хидромелиоративно строителство”; “Право”.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Николай Спасов Христов – съвременни системи и електронни окомплектовки на автомобилите – конструктивна безопасност, плавност на движението, спиране.
Инж. Ангел Петков Маринов – инженер-механик по автомобилния транспорт; оценка в сферата на транспорта и строителството.
Иван Тодоров Въздържанов – машинен инженер – автоексперт.
Инж. Асен Вълчев Чакъров – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по електроника и автоматика, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Румен Петров Таслаков – машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Живко Христов Евтимов – машинен инженер – автомобили, трактори и кари; оценка в сферата на транспорта и строителството.
Инж. Стефан Николов Кънчев – машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Александър Панайотов Димитров – криминалист, автотехнически експертизи.
Инж. Йордан Донев Йорданов – машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Костадин Георгиев Грънчаров – инженер – двигатели с вътрешно горене, магистър по икономика – организация на производството и управление в промишлеността.
Инж. Иван Атанасов Тодоров – специалност “Технология и организация на автомобилния транспорт”.
Инж. Валентин Стойчев Панчев – машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Димитър Иванов Христов – българска филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства; правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно електродъгово заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани стомани; огняр II степен на котли с високо налягане до 1000 м2.
Доц. Георги Борисов Джонев – управление и организация на автомобилния транспорт.
Инж. Николай Пеев Камбуров – машинен инженер.
Инж. Васил Танев Стайков – специалност “РТВ – АСУ”, експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ “Васил Левски” – офицер от танковите войски, машинен инженер, специалност “Двигатели с вътрешно горене”.
Румяна Миткова Стоянова – специалност “Технология на металите”, специалност “Безопасност на производствата”, сертификат “Оценител на машини и съоръжения”, сертификат “Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност”.
Николай Живков Занев – специалност “Транспортна техника и технологии”; сертификат за автоексперт.
Тони Петров Тонев – специалност “Технология и организация на автомобилния транспорт”.
Пеню Димов Пенев – специалност “Автомобилни войски”.
Георги Асенов Стоименов – специалност “Технология и организация на автомобилния транспорт”.
Незабравка Гаврилова Първанова – специалност “Автомобилен транспорт, трактори и кари”.
Костадин Крумов Златев – специалност “Комплексна механизация и поточни линии в строителството”.
Венцислав Цветанов Василев – специалност “Военнополитическа, общовойскова”, “Експлоатация и ремонт на вагони”.
Васил Андонов Веселинов – специалност “Автотранспорт, трактори и кари – АТК”, машинен инженер.
Едвин Живков Желев – специалност “Компютърни системи и технологии”, компютърен инженер.
Цветелина Найденова Найденова – инструктор за обучение на водачи на МПС “кат. С”.
Ивайло Петров Йорданов – специалност “Технология и управление на транспорта”.
Стефан Кръстев Делчев – специалност “Автотехническа експертиза”.
Тодор Иванов Павлов – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, оценител МПС.
Бойко Костадинов Димитров – специалност “Танкови войски – строеви”; двигатели с вътрешно горене, военно дело, сигурност и отбрана, превоз на опасни товари съгласно АДР.
Петър Андреев Савов – специалност – средно техническо, професионална компетентност; автотехнически експертизи, автомобилен превоз и международен превоз на товари.
Светослав Николаев Георгиев – специалност – инженер по газова, горивна и пречиствателна техника и технологии, автотехническа експертиза; преподавател – инструктор на водачи на МПС.
Валери Сашев Митов – специалност “Автотехническа експертиза”, “Промишлено и гражданско строителство”; удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Величко Костадинов Динчев – специалност “Електроника и автоматика”, Технически университет – София.
Яна Ангелова Липийска – специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, архитектура, строителство, картография, геодезия и геоинформационни системи.
Веселин Лачев Тодоров – автоексперт, оценител на машини и съоръжения.
Иван Йорданов Иванов – застраховане; транспортна техника и технологии, сертифициран автоексперт.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Спас Георгиев Милчев – специалност “Автоматизация на производството”.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност – строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.
Димитър Петров Петев – специалност “Радио- и телевизионна техника”.
Николай Василев Вълков – специалност “Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори”.
Керанка Христова Русева – специалност – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”.
Деница Константинова Русева-Георгиева – специалност – строителен инженер – “Водоснабдяване и канализация”.
Инж. Атанас Илиев Желязов – специалност “Двигатели с вътрешно горене”.
Валентин Рачев Симеонов – специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Антони Вълков Запрянов – специалност “Двигатели с вътрешно горене”.
Соня Хаим Стойкова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова – специалност “Ел. машини и апарати”.
Никола Иванов Николов – специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции”.
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност “Архитектура”.
Ирина Красимирова Семерджиева – специалност “Автоматизация на производството”; планиране на инвестиционния процес.
Инж. Катя Стоянова Дринова – специалност “Хидромелиоративно строителство”.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – специалност “Хидромелиоративно строителство”; “Право”.
Методи Спасов Манов – специалност “Финанси и кредит”.
Саша Евтимова Георгиева – специалност “Горско стопанство”.
Васил Николов Василев – специалност – военен инженер по ПГС – технология на строителството.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Мария Христова Николова – средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Инж. Димитринка Борисова Милевска – машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров – експерт-криминалист; експерт-оценител.
Инж. Йордан Донев Йорданов – машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. д-р Георги Маринов Маринов – инженерно-технически науки; технически средства за ГСМ; лицензиран оценител на машини и съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация и оценка на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова – технология на машиностроенето и металорежещите машини, лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Инж. Георги Андонов Георгиев – строителен инженер, специалност “Хидроенергийно строителство”; оценител на недвижими имоти, както и за цели предприятия; удостоверение за обследване на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева – строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Димитър Петров Стойчев – машинен инженер – технология на машиностроенето.
Инж. Симеон Ананиев Ананиев – икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели държавни и общински предприятия, инженер по експлоатация на железопътния транспорт.
Иван Петров Агов – специалност “Промишлена топлотехника”, сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова – специалност “Технология на металите, безопасност на производствата”; оценител на машини и съоръжения, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Найден Станимиров Петров – специалност “Автоматизирано оборудване на машиностроенето”.
Румяна Атанасова Гондова – специалност “Хидрогеология и инженерна геология”.
Лена Георгиева Димитрова – специалност “Хидравлични машини и съоръжения”.
Тони Петров Тонев – специалност “Технология и организация на автомобилния транспорт”.
Георги Асенов Стоименов – специалност “Технология и организация на автомобилния транспорт”.
Арх. Лили Славчева Иванова – специалност “Архитектура”.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – специалност “Архитектура”.
Инж. Димитър Димитров Антонов – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински – металургия на черните метали.
Мариетка Енева Боджакова – електронна техника.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Инж. Валери Якимов Якимов – специалност “Топлотехника, автоматизация на производството в топлотехниката”.
Димитър Юлиянов Македонски – специалност “Машиностроителни технологии и производствена техника”.
Трифон Иванов Василев – специалност – електроинженер, главен енергетик.
Анелия Павлинова Касабова – архитектура, сертификати и удостоверения в областта на устройство на територията и архитектурата.
Инж. Димитър Атанасов Атанасов – специалност “Топло- и ядрена енергетика“; удостоверение за проектантска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване; удостоверение за верификация на емисии на парникови газове.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков – машинен инженер; селскостопанска техника, професор по механизация и електрификация на животновъдството.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Методи Найчев Консулов – инженер по радиоелектроника, допълнителна квалификация – електронни средства за контрол и управление.
Мариетка Енева Боджакова – електронна техника.
Николай Ваньов Джунински – специалност “Металургия”.
Николай Мирчев Райчев – специалност “Софтуерно инженерство”, доктор с научно направление “Компютърни системи, комплекси и мрежи”, информатика и компютърни науки.
Светлин Георгиев Стефанов – специалност – инженер КСТ – компютърни системи и технологии, изготвяне на компютърни експертизи – работа с EnCase – ИКТ, програмист – криминалист.
Величко Костадинов Динчев – специалност “Електроника и автоматика”, Технически университет – София.
Антон Анатолиев Етимов – Технически университет – Габрово – електроника.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Ивко Пенков Иванов – специалност – доктор инженер – “Фрактодиагностика и съдебна техника”.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова – специалност – строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство и конструкции”.
Арх. Владимир Стоилов Копралев – специалност “Архитектура и градоустройство”, инвеститорски контрол в БНБ, надзор в проектиране и строителство.
Елена Гьорева Русева – специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев – специалност “Радио- и телевизионна техника”.
Антоанета Георгиева Йовева – специалност “Архитектура”.
Пламен Димитров Гърбов – специалност – строителен инженер по технология на строителството.
Невенка Георгиева Иванова – специалност “Транспортно строителство”.
Виолета Моюва Ковачева – специалност “Архитектура” – опазване на природната среда.
Пламен Иванов Кривошапков – специалност “Промишлено и гражданско строителство и конструкции”.
Инж. Цеца Илиева Дянкова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Арх. Данче Атанасова Маджарова – специалност “Архитектура”.
Яна Ангелова Липийска – специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, архитектура, строителство, картография, геодезия и геоинформационни системи.
Инж. Анастас Тодоров Горанов – инженер-геодезист.
Георги Дянков Георгиев – специалност “Промишлено и гражданско строителство”, конструкции, математика, оценител на движимо и недвижимо имущество, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Валентин Рачев Симеонов – специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова – специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Юлиян Янков Пальов – специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин – специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Арх. Галина Петкова Главчева – специалност “Архитектура”.
Надежда Крумова Георгиева – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Инж.Марин Владимиров Йорданов, специалност “Радио- и телевизионна техника”.
Евелина Георгиева Генадиева – специалност “Хидротехническо строителство”.
Петър Каменов Милчев – специалност – строителен инженер.
Таня Борисова Кошева-Кръстева – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Любомир Илиев Митриков, специалност “Строителство и архитектура”.
Инж. Катя Стоянова Дринова – специалност “Хидромелиоративно строителство”.
Методи Спасов Манов – специалност “Финанси и кредит”.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова – специалност – инженер-геодезист.
Надежда Христова Стойчева – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Димитър Панайотов Джелебов – специалност “Транспортно и пътно строителство”.
Мая Атанасова Динева – специалност – инженер-архитект.
Инж. Цеца Илиева Дянкова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Зоя Пенчева Пенчева – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Арх. Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева – архитектура; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайните насаждения върху тях.
Инж. Иванка Евлогиева Илиева, специалност “Радиоелектроника”; оценка на машини и съоръжения; оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост; оценка на търговски предприятия; оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Огнян Илиев Стефанов – строителен инженер; финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; оценка на финансови институции; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Виолета Иванова Цветанова – строителен техник – строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Инж. Албена Ненчова Арсова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
Любомир Петров Събев – специалност “Строителство и архитектура”.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ангел Георгиев Петров – експерт-криминалист; експерт-оценител.
Инж. Теодора Любомирова Дачева – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова – оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; независим оценител на движимо и недвижимо имущество на държавните и общинските фирми.
Инж. Георги Андонов Георгиев – строителен инженер, специалност “Хидроенергийно строителство”; оценител на недвижими имоти, както и за цели предприятия; удостоверение за обследване на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева – строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Евгения Филипова Киселинова – строителен инженер по транспортно строителство; лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Росен Стоянов Костов – специалист – инженер-геодезист, фотограметрия и картография, магистър по икономика; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия.
Борислав Георгиев Попов – магистър – горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Петров Агов – специалност “Промишлена топлотехника”, сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Красимира Маринова Горанова – специалност “Промишлено и гражданско строителство и конструкции”, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Арх. Анна Ангелова Савова – специалност “Архитектура”.
Найден Станимиров Петров – специалност “Автоматизирано оборудване на машиностроенето”.
Стефан Иванов Оташлийски – специалност “Транспортно и железопътно строителство”.
Инж. Елиза Калчева Иванова – специалност “Хидротехническо строителство”, икономика на недвижимата собственост.
Румяна Атанасова Гондова – специалност “Хидрогеология и инженерна геология”.
Радка Ганчева Тимнева – специалност “Архитектура”.
Стефка Стоянова Стоянова – специалност “Архитектура”.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност “Хидромелиоративно строителство”.
Станоя Йорданов Дончевски – специалност “Технология на строителството”.
Марина Игнатова Николова – специалност “Архитектура”.
Арх. Лили Славчева Иванова – специалност “Архитектура”.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – специалност “Архитектура”.
Инж. Димитър Димитров Антонов – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Илка Аспарухова Динкова – специалност “Архитектура”.
Галя Славчева Илиева – специалност “Строителство и архитектура”.
Нина Господинова Ламбова-Димова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”, оценка на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Гроздан Стоянов Цветанов – специалност – строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради.
Татяна Георгиева Праскова – предучилищна педагогика.
Георги Адамов Георгиев – специалност “Геодезия, фотограметрия, картография”, техник по геодезия, фотограметрия, картография.
Неделко Петров Неделков – специалност “Водоснабдяване и канализация”.
Снежанка Исаева Балабанова – специалност “Строителство и архитектура”.
Минко Калчев Червенков – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, кадастър и регулация, оценка и делби на недвижими имоти и земеделски земи.
Младен Иванов Младенов – специалност – строителен инженер ПГС, инженер по промишлено и гражданско строителство, профил “Конструкции”.
Калчо Кочев Калчев – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Теодора Панайотова Карагьозова – специалност “Архитектура”.
Петър Красимиров Добрев – инженер – водоснабдяване и канализационни системи и съоръжения.
Емил Торком Мечикян – специалност “Архитектура”.
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност “Архитектура”.
Арх. Снежанка Стоянова Андреева – специалност “Архитектура”, финансов мениджмънт в строителството.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност “Строителен инженер”.
Светлана Людмилова Христова-Корназова – специалност – строителен инженер, експерт “Устройство и развитие на територията”.
Нина Петрова Нейкова – специалност – строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство”, проектант с пълна проектантска правоспособност, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Анелия Павлинова Касабова – специалност “Архитектура”, сертификати и удостоверения в областта на устройство на територията и архитектурата.
Янка Христова Иванова – специалност – строителен инженер и оценител на недвижимо имущество; допълнителна квалификация – “Мениджмънт и право”.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор инженер “Фрактографски анализ”.
Бранимир Светославов Костов – специалност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Керанка Христова Русева – специалност – строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство”.
Деница Константинова Русева-Георгиева – специалност – строителен инженер “Водоснабдява-не и канализация”.
Валентин Рачев Симеонов – специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Соня Хаим Стойкова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Никола Иванов Николов – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – специалност “Хидромелиоративно строителство”; “Право”.
Владимир Костов Господинов – специалност “Промишлено и гражданско строителство”.
Васил Николов Василев – специалност – военен инженер по ПГС – технология на строителството.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Инж. Иван Николов Иванов – специалност “Топлиннна и масообменна техника”, икономика и управление на патентно лицензионна дейност, представител по индустриална собственост.
Трифон Иванов Василев – специалност – електроинженер, главен енергетик.
5.8. Съдебно-оценителска автотехническа експертиза
Румяна Миткова Стоянова – специалност “Технология на металите, безопасност на производствата”.
Величко Костадинов Динчев – специалност “Електроника и автоматика”, Технически университет – София.
Инж. Димитър Атанасов Атанасов – специалност “Топло- и ядрена енергетика“; удостоверение за проектантска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване; удостоверение за верификация на емисии на парникови газове.
Веселин Лачев Тодоров – автоексперт, оценител машини и съоръжения.
 

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев – агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова – специалност “Полевъдство”.
Саша Евтимова Георгиева – специалност “Горско стопанство”.
Инж. Диана Дойчева Попова – инженер по горско стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на гори и земи от горския фонд.
Димитър Николов Йорданов – специалност “Биология”.
Гергана Димитрова Маркова – специалност “Биология”.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Димитър Николов Йорданов – специалност “Биология”.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик.
Гергана Димитрова Маркова – специалност “Биология”.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Гергана Димитрова Маркова – специалност “Биология”.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев – агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова – специалност “Полевъдство”.
Димитър Николов Йорданов – специалност “Биология”.
Гергана Димитрова Маркова – специалност “Биология”.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик.
Илия Асенов Георгиев – специалност – инженер лесовъд, машинен техник, одитор, вътрешен одитор.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Антоанета Георгиева Йовева – специалност “Архитектура”, екология, околна среда, ландшафт.
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност “Архитектура”, екология, въздействие върху околната среда.
Инж. Донета Божкова Божкова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”; фирмено счетоводство; стандартизация, оценка на въздействието върху околната среда.
Доц. Коста Райков Василев – специалност “Комунална хигиена”, “Химия”, “Физика”, “Околна среда и здравен риск”.
Илия Асенов Георгиев, специалност – инженер лесовъд, машинен техник, одитор, вътрешен одитор.
 

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова – специалност “Икономика”.
Албена Георгиева Кръстева – специалност – инженер-химик.
Инж. Валя Неделчева Джабарска – инженер-химик; санитарна химия и токсикология.
Доц. Коста Райков Василев – специалност “Комунална хигиена”, “Химия”, “Физика”; “Околна среда и здравен риск”.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик, определяне произход на животни и пол на птици.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева – специалност – инженер-химик.
Доц. Коста Райков Василев – специалност “Комунална хигиена”, специалност “Химия”, учител по химия и физика.
7.4. Съдебна химико-токсикологична експертиза
 

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Йордан Тодоров Гогов – специалност “Ветеринарна медицина”.
Д-р Георги Запрянов Славчев – специалност “Ветеринарна медицина”, д-р на ветеринарните науки.
Борислав Божидаров Григоров – специалност “Ветеринарна медицина”.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик, определяне произход на животни и пол на птици.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков – машинен инженер; селскостопанска техника, професор по механизация и електрификация на животновъдството.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев – специалност – агроном полевъд.
Снежана Любенова Петрова – специалност “Полевъдство”.
Георги Пеев Ламбов – специалност “Полевъдство”.
ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков – машинен инженер; селскостопанска техника, професор по механизация и електрификация на животновъдството.
Инж. Борислав Младенов Савов – инженер земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Петър Георгиев Ковачев – машинен инженер – механизация на селското стопанство; лицензиран оценител, машини и съоръжения, капитално строителство.
Веселин Лачев Тодоров – специалност “Финанси”, правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Доц. Коста Райков Василев – специалност “Комунална хигиена, химия, селскостопански експертизи”.
Румяна Петрова Николова – агроном – растителна защита.
Зоя Димитрова Геориева – специалност – агроном полевъд, икономика, счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Инж. Диана Дойчева Попова – инженер по горско стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на гори и земи от горския фонд.
Димитър Владимиров Николов – специалност “Икономика и управление на аграрно-промишленото производство”, оценител на земеделски земи и трайни насаждания.
 

9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност “Архитектура”.
Здравка Стефанова Сиракова – библиотекознание и библиография; авторско право и сродни на авторското права.
Мария Христова Николова – средно специално – художествени занаяти; технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Христов – специалност “Българска филология”; експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика.
Антон Борисов Бояджиев – специалност “Право”, “Българска филология”, авторско право и сродните му права върху литературни произведения.
Десислава Здравкова Александрова – специалност “История, археология, археологически движими паметници на културата”.
 

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Минко Калчев Червенков – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”.
Арх. Лили Славчева Иванова – специалност “Архитектура”, експертизи с архитектурна проблематика.
Красимира Маринова Горанова – специалност “Промишлено и гражданско строителство – конструкции”.
Петя Васкова Христова – магистър – превоз на опасни товари по шосе и железен път; преподавател по английски език и литература.
Инж. Донета Божкова Божкова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”; фирмено счетоводство; стандартизация, оценка на въздействието върху околната среда.
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност “Архитектура”.
Арх. Галина Петкова Главчева – специалност “Архитектура”.
Елена Гьорева Русева – специалност – строителен инженер.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Стефка Стоянова Стоянова – специалност “Архитектура”; оценител на недвижими имоти.
Зоя Пенчева Пенчева – специалност “Промишлено и гражданско строителство”; оценка на недвижими имоти.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – специалност “Хидромелиоративно строителство”; “Право”, вещно-правни експертизи, оценител по недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков – специалност “Строителство и архитектура”, оценки на недвижими имоти и ДМА.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност “Промишлено и гражданско строителство”; оценка на недвижими имоти.
Росен Руменов Стоянов – специалност “Финанси”; оценител на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев – специалност “Автоматизация на производството”; специалност – оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, дълготрайни и оборотни материални активи.
Владимир Степанович Шимук – специалност “Конструиране и производство на радиоапаратури”, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Деян Георгиев Цонев – експерт-оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – специалност “Икономика и управление на транспорта”, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Гергана Димитрова Маркова – специалност “Биология”, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на търговски предприятия и вземания.
Виолета Божидарова Божкова – специалност “Публични финанси”; оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Иван Младенов Илиев – специалност “Технология на минното производство”; оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; автоексперт-оценител.
Валерий Иванов Обретенов – специалност “Икономика и управление на строителството”.
Юлиян Янков Пальов – специалност – инженер-геодезист.
Доц. д-р по народно стопанство Гена Цветкова Велковска – специалност “Икономика на строителството”; “Право”, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството и хранителната промишленост.
Инж. Нина Петрова Нейкова – специалност – строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство”, проектант с пълна проектантска правоспособност, координатор по безопасност и здраве в строителството.
Янка Христова Иванова – специалност – строителен инженер, оценител на недвижимо имущество; допълнителна квалификация “Мениджмънт и право”.
Йорданка Петрова Данкова, специалност “Финанси”, компетентности: оценител на недвижими имоти; оценител на търговски предприятия и вземания.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Арх. Искра Димитрова Пенкова – специалност “Архитектура”; експертизи, свързани с паметници на културата.
Инж. Нина Петрова Нейкова – специалност – строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство”, проектант с пълна проектантска правоспособност, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Иван Младенов Илиев – специалност “Технология на минното производство”; оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; автоексперт.
Деян Георгиев Цонев – експерт-оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – специалност “Икономика и управление на транспорта”, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Гергана Димитрова Маркова – специалност “Биология”, биолог, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на търговски предприятия и вземания.
Виолета Божидарова Божкова – специалност “Публични финанси”, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Спас Георгиев Милчев – автоматизация на производството; оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, дълготрайни и оборотни материални активи.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – специалност “Хидромелиоративно строителство”; “Право”, вещно-правни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – специалност – инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Румяна Миткова Стоянова – специалност “Технология на металите”, “Безопасност на производствата”, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания; безопасност на здраве при работа.
Доц. д-р по народно стопанство Гена Цветкова Велковска – икономика на строителството; право, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството и хранителната промишленост.
Инж. Димитър Петров Стойчев – машинен инженер – технология на машиностроенето, конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни процеси и операции, проектиране, организация на производството, стандарти и качество; лицензиран и сертифициран оценител на машини и съоръжения.
Трифон Иванов Василев – специалност – електроинженер, главен енергетик.
Веселин Лачев Тодоров – автоексперт, оценител на машини и съоръжения.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост
Инж. Иван Николов Иванов – специалност “Икономика и управление на патентно-лицензионна дейност”, представител по индустриална собственост, по марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република България.
Лена Георгиева Димитрова – специалност “Хидравлични машини и съоръжения”.
Антон Борисов Бояджиев – специалност “Право” и “Българска филология”.
Росица Александрова Стоянова – специалност “Финанси”, “Правна закрила на индустриалната собственост”, Патентно ведомство на Република България – марки, географски означения и промишлени дизайни.
Добри Спасов Пандурски – юрист – Комисия за защита на личните данни.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог, технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Марийка Стефанова Цолачева – магистър – икономист, специалност – интелектуална собственост.
Ваня Димитрова Петрова – икономист – икономика и управление на търговията, право – юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова – специалност “Ел. машини и апарати”, оценителска експертиза и интелектуалната и индустриалната собственост.
Деян Георгиев Цонев – оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – специалност “Икономика и управление на транспорта”; оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Мария Атанасова Цветкова – специалност “Съобщителна техника”, патентен специалист – търговски марки и промишлени образци, представител по индустриална собственост.
Антоанета Николова Дръндова – магистър по икономика “Маркетинг и мениджмънт”, мениджмънт на интелектуалната собственост, сертифициран оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Румяна Миткова Стоянова – специалност “Технология на металите, безопасност на производствата”, оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания; безопасност на здраве при работа.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Деян Георгиев Цонев – оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – специалност “Икономика и управление на транспорта”, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Гергана Димитрова Маркова – специалност “Биология”, биолог, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на търговски предприятия и вземания.
Виолета Божидарова Божкова – специалност “Публични финанси”, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – специалност “Хидромелиоративно строителство”; “Право”, вещно-правни експертизи, оценител по недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Ваня Димитрова Петрова – икономист – икономика и управление на търговията, юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
Елка Русева Жекова – специалност “Управление и планиране на народното стопанство”.
Филип Стоянов Генчев – магистър по икономика и финанси.
Иванка Витанова Александрова – специалност – магистър по икономика, икономика и управление на търговията, данъци и данъчни проблеми, митнически и външнотърговски проблеми.
Димитър Владимиров Николов – специалност “Аграрна икономика”, “Икономика и управление на аграрно-промишленото производство”, оценител на земеделски земи и трайни насаждания.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Искра Асенова Айвазова – специалност “Икономика и организация на селското стопанство”.
Методи Спасов Манов – специалност “Финанси и кредит”, обществени поръчки.
Николай Георгиев Цонев – специалност “Икономика и управление на транспорта”; оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Цветанка Йорданова Неделчева – специалност “Икономика”; съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, достъп до квалифицирана информация, икономика и управление на селското стопанство.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Донета Божкова Божкова – специалност “Промишлено и гражданско строителство”; фирмено счетоводство; стандартизация, оценка на въздействието върху околната среда.
Филип Стоянов Генчев – специалност – магистър по икономика и финанси.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Ивайло Петров Стойчев – специалност “Защита на културно-историческото наследство в Република България”.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Минко Калчев Червенков – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, кадастър и регулация, оценка и делби на недвижими имоти и земеделски земи.
Соня Георгиева Петрова – инженер-геодезист, фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи.
Деян Георгиев Цонев – експерт-оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – специалност “Икономика и управление на транспорта”, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Виолета Божидарова Божкова – оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Зоя Димитрова Георгиева – специалност – агроном полевъд, икономика “Счетоводство и контрол”, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях и съветнически услуги за консултиране в земеделието на България и Румъния.
Владимир Степанович Шимук – специалност “Конструиране и производство на радиоапаратури”; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р по народно стопанство Гена Цветкова Велковска – специалност “Икономика на строителството”; “Право”, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения в сферата на строителството и хранителната промишленост.
Димитър Владимиров Николов – специалност “Икономика и управление на аграрно-промишленото производство”, оценител на земеделски земи и трайни насаждания.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Инж. Диана Дойчева Попова – инженер по горско стопанство, лесоустройствени проекти; оценки на гори и земи от горския фонд.
 

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик, определяне произход на животни и пол на птици.
Арх. Владимир Стоилов Копралев – специалност “Архитектура и градоустройство”.
Мария Атанасова Цветкова – специалност “Съобщителна техника”, патентен специалист – търговски марки и промишлени образци, представител по индустриална собственост.
Венелина Кирилова Луканска – специалност “Социални дейности”.
Бойко Костадинов Димитров – специалност “Танкови войски”; двигатели с вътрешно горене, военно дело, превоз на опасни товари; Национална сигурност и отбрана.
Методи Спасов Манов – специалност “Финанси и кредит”, обществени поръчки.
Искра Асенова Айвазова – специалност “Икономика и организация на селското стопанство”.
Петя Васкова Христова – специалност “Превоз на опасни товари по шосе и железен път”; преподавател по английски език и литература.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Добри Спасов Пандурски – юрист – Комисия за защита на личните данни.
Росица Александрова Стоянова – специалност “Финанси”; професионална квалификация “Правна закрила на индустриалната собственост”; марки, географски означения и промишлени дизайни.
Иван Василев Иванов – специалност “Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия”.
Антон Борисов Бояджиев – специалност “Право”, “Българска филология”.
Димитър Николов Йорданов – специалност “Биология”; видео-технически експертизи; лицево-идентификационни експертизи.
Ивайло Петров Стойчев – специалност “Защита на културно-историческото наследство в Република България”.
Арх. Лили Славчева Иванова – специалност “Архитектура”; експертизи с архитектурна проблематика.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – специалност “Архитектура”; експертизи, свързани с паметници на културата.
Снежанка Дончева Божилова – специалност “Психология”, “Социална педагогика”, социална работа с деца и семейства в риск, позитивна психотерапия.
Румяна Петрова Николова – агроном – растителна защита, съдебно-стокови експертизи.
Антоанета Николова Дръндова – специалност – магистър по икономика, маркетинг и мениджмънт, мениджмънт на интелектуалната собственост, сертифициран оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Светлана Людмилова Христова-Корназова – специалност – строителен инженер, експерт “Устройство и развитие на територията”.
Юлиян Димитров Македонски – специалност “Архитектура”.
Яна Ангелова Липийска – специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, архитектура, строителство, картография, геодезия и геоинформационни системи.
Илия Асенов Георгиев – специалност – инженер лесовъд, машинен техник, одитор, вътрешен одитор.
Иван Йорданов Иванов – застраховане; транспортна техника и технологии, сертифициран автоексперт.
Атанас Игнатов Владиков – доктор по “Икономика и организация на труда”.
Иван Няголов Няголов – специалност “Национална сигурност”; икономическа социология, документен контрол; дактилоскопна система “АФИС”; изземване на цифрови ВД и почеркова експертиза.

Извадка от Неофициален раздел бр. 18 от 24.02.2023 г. на ДВ