expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Споделяйте знанията си с други. По този начин ще постигнете безсмъртие.“ Далай Лама

Списък на вещите лица за Софийски окръжен съд по чл. 401, ал.1 от ЗСВ за 2019 г.

E-mail Print PDF
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2019 Г.
 

Списък на вещите лица за Софийски окръжен съд. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за София и София окръг 
Име: Орлин Колев
Тел: 0887 209 961
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2019 Г.
 
Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.23 от 19 Март 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2019 г.
 
Клас "Криминалистически експертизи"
 
Криминалистически експертизи на писмени доказателства
Лозан Иванов Рангелов - графолог.
Петър Василев Петров - експерт-криминалист.
Лилия Любомирова Симеонова - техническо изследване на документи.
Александър Панайотов Димитров - криминалист.
Сашо Павлов Атанасов - експерт-криминалист.
Валери Димитров Костадинов, криминалистика.
Ангел Георгиев Петров - експерт-криминалист.
Даниел Йотов Цонков - експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински - експерт-криминалист.
Даниела Апостолова Дамянова, София - юрист.
Желязко Петров Желязков, специалност - металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Илия Иванов Илиев - техническо изследване на документи.
Димитър Николов Димитров - криминалист.
Васил Танев Стайков, специалност "РТВ - АСУ".
Лидия Кирилова Халачева-Натан - "Техника на органичния синтез и каучук".
Янко Петков Узунов - "Биохимия и микробиология".
Антон Борисов Бояджиев - специалност "Право" и "Българска филология".
Георги Борисов Добрев - криминалистически изследвания.
Николай Ваньов Джунински - Химикотехнологичен и металургичен университет.
Димитър Николов Йорданов - специалност "Биология".
Петър Недков Петров - специалност "Философия".
Росица Стойчева Павлова - специалност "Детска педагогика".
Инж. Силвана Евлогиева Цветанова - криминалистика.
Георги Стоянов Георгиев - ВИФ; трасологични експертизи.
Ивко Пенков Иванов - инженер.
Димитър Николов Димитров - специалност - криминалист.
Николай Василев Вълков - специалност - въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, София - специалност - експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, Правец - специалност - металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров - криминалист.
Сашо Павлов Атанасов, експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист.
Васил Танев Стайков, ВНВАУ "Георги Димитров" - специалност "РТВ - АСУ".
Николай Ваньов Джунински - специалност "Металургия".
Димитър Николов Йорданов - специалност "Биология".
Петър Недков Петров - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - специалност "Философия".
Съдебно-балистични експертизи
Димитър Николов Димитров, специалност - криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност - въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност - експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност - експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност - металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист.
Сашо Павлов Атанасов - графолог, експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист, експерт-оценител.
Антон Борисов Бояджиев, специалност "Право" и "Българска филология".
Васил Танев Стайков, специалност "РТВ - АСУ".
Николай Ваньов Джунински - специалност "Металургия".
Дактилоскопни експертизи
Даниел Йотов Цонков, експерт-криминалист.
Биометрични криминалистически експертизи
Димитър Николов Димитров - специалност - криминалист.
Желязко Петров Желязков, металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист.
Васил Танев Стайков, "РТВ - АСУ".
Николай Ваньов Джунински - специалност "Металургия".
Димитър Николов Йорданов - специалност "Биология".
Петър Недков Петров - специалност "Философия".
Даниел Йотов Цонков, криминалист.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Георги Димитров Димитров - специалност - хирург.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар - съдебна медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев - съдебна медицина; удостоверение за ниво.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Георги Димитров Димитров - специалност - хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов - специалност - ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина - нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар - съдебна медицина и теонтология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, медицина - ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, медицина - ортопедия и травматология.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, медицина - ортопедия и травматология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
Д-р Петър Стефанов Сидеров, специалност "Акушерство и гинекология".
Аелита Светлозарова Нуцова - медицина.
Румяна Виденова Алексиева, ВМИ - специалност "Стоматология".
Проф. д-р Росен Станчев Дребов - специалност - хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, спешна медицина.
Д-р Лиляна Крумова Димитрова - лицево-челюстна хирургия и орална хирургия.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева - акушерство и гинекология.
Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Георги Димитров Димитров - специалност - хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов - специалност - ортопедия и травматология.
Александра Ангелова Анастасова - санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина - нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар - съдебна медицина и теонтология.
Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженер-химик, санитарна химия и токсикология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова - "Вътрешни болести"; "Пневмология и фтизиатрия"; "Професионални заболявания".
Д-р Петър Стефанов Сидеров - "Акушерство и гинекология".
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, вътрешни болести; пневмология и фтизиатрия; професионални заболявания.
Аелита Светлозарова Нуцова - медицина.
Мая Иванова Кичева - биохимик, клиничен химик.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов - специалност - хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, спешна медицина.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Димитър Костадинов Карчинов - специалност - ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина - нервни болести.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов - специалност - хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, спешна медицина.
Д-р Кирил Спасов Танчев, отоневрология и аудиология.
Д-р Петко Величков Величков - сексолог.
Д-р Петър Захариев Грънчаров, медицина - офталмология.
Д-р Красимира Николова Динкова - "Вътрешни болести"; "Пневмология и фтизиатрия"; "Професионални заболявания".
Д-р Петър Стефанов Сидеров - специалност "Акушерство и гинекология".
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова - специалност - вътрешни болести; пневмология и фтизиатрия; професионални заболявания.
Аелита Светлозарова Нуцова, специалност "Медицина".
Д-р Лалка Стефанова Рангелова - Институт - Пловдив - специалност "Медицина".
Д-р Лиляна Крумова Димитрова, специалност "Лицево-челюстна хирургия".
Д-р Веселин Василев Топалов, съдебна медицина и теонтология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Николай Гинчев Тюфекчиев - специалност - биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева - биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Борис Петров Шахов - специалност "Молекулярна биология".
Вяра Василева Гусева - специалност "Биология".
Биляна Венциславова Михайлова, съдебномедицински ДНК анализи.
Димитър Николов Йорданов - специалност "Биология".
Даниела Рафаилова Замфирова - установяване родителски произход.
Д-р Лиляна Крумова Димитрова - лицево-челюстна хирургия и орална хирургия.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев - специалност - биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева - биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Борис Петров Шахов - специалност "Молекулярна биология".
Вяра Василева Гусева - специалност "Биология".
Биляна Венциславова Михайлова - съдебномедицински ДНК анализи.
Даниела Рафаилова Замфирова - специалност "Молекулярна биология".
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева - акушерство и гинекология.
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Емил Пенчев Грашнов - психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатър-сексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, Медицински университет - София, специалност "Психиатрия".
Съдебно-психологична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност "Психология".
Димитър Иванов Христов, социална педагогика; специална педагогика - олигофренопедагогика.
Наташа Горанова Иванова, медицинска психология и педагогическа рехабилитация; разрешение за достъп до КИ ниво "Строго секретно".
Цветелина Милчева Славова, психолог; педагогически съветник; разрешение за достъп до КИ ниво "Строго секретно".
Снежанка Дончева Божилова - специалност "Психология", социална педагогика, социална работа с деца и семейства в риск, позитивна психотерапия.
Любка Кирилова Христова-Славова - специалност "Психология".
Радина Крумова Табакова, специалност - магистър - клинична психология.
Венелина Кирилова Луканска - специалност - социални дейности.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ани Ангелова Коцева - специалност - психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатър-сексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, специалност "Психиатрия".
Снежанка Дончева Божилова - специалност "Психология", социална педагогика.
Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Ани Ангелова Коцева - специалност - психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатър-сексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова - психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Съдебносчетоводна експертиза
Мария Николова Лалова - специалност "Счетоводство и контрол".
Антоанета Борисова Зашева-Иванова - специалност - икономист.
Румен Димитров Любенов - специалност - счетоводна отчетност.
Снежана Петрова Гелева - специалност - счетоводство.
Анжелика Любенова Ковачева - специалност - финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов - специалност - финанси и кредит и икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов - специалност - счетоводство и контрол.
Първолета Борисова Бешкова - специалност - счетоводство и контрол.
Венета Благоева Костадинова - специалност - машинна обработка на икономическа информация.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист; специалност - интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров - специалност - икономика на съобщенията.
Софрони Георгиев Атанасов - специалност - счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова - специалност - счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова - специалност - икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, София - специалност - счетоводство и контрол.
Емилия Тодорова Милушева - специалност - икономика и организация на вътрешната търговия.
Снежана Тодорова Петрова - специалност - счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева - специалност - стокознание.
Христина Петкова Староманова - специалност - счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка - специалност - икономист.
Анастасия Димитрова Енчева - специалност - юрист.
Анатоли Ангелов Петков - специалност - социално-икономическа информация.
Стоянка Филипова Йорданова - специалност - икономика на промишлеността.
Стоянка Иванова Нетровска - специалност - счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова - специалност - горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова - специалност - счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински - специалност - счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов - специалност - финанси.
Огняна Христова Танева, УНСС - специалност - счетоводна отчетност; сертификат "Обществени поръчки", ЗКПО, Международни счетоводни стандарти.
Георги Атанасов Атанасов - специалност - счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов - специалност - застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов - специалност - икономика на търговията.
Инж. Донета Божкова Божкова - специалност - промишлено и гражданско строителство; фирмено счетоводство.
Росица Димитрова Георгиева - специалност - геодезия и земеустройство.
Иван Петров Йонов - специалност - счетоводна отчетност.
Гергана Тодорова Йорданова - специалност - счетоводство с програмен продукт.
Славка Динева Иванова - специалност - икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов - специалност - финанси и кредит.
Добромир Александров Соколов - специалност - икономика на труда.
Елла Михайлова Георгиева - специалност - икономист-счетоводител.
Цветанка Христова Ковачка - специалност - ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Гена Цветкова Велковска - специалност - икономика на строителството; право.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър - икономист - счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше - икономическо.
Нелка Григорова Маркова, ел. монтьор; НЕЦ сертификат - експерт по технически и финансово-икономически проблеми.
Димитър Тодоров Милушев - пререгистрация - специалност - счетоводна отчетност.
Валентин Радославов Тодоров - специалност - икономика и управление на транспорта.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение за достъп до КИ ниво "Строго секретно".
Таня Велинова Божилова, икономист - дипломиран експерт-счетоводител.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист; експерт-оценител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър - икономика - счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев, икономист - макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Веска Стефанова Грънчарова, икономист - счетоводител; разрешение за достъп до КИ ниво "Секретно".
Ралица Панчева Попова, икономист - организатор, данъчно консултиране.
Галина Лозева Зафирова, УНСС - магистър по счетоводство и контрол.
Илка Нецова Георгиева, магистър - икономист - счетоводство и контрол; експерт по финансово-счетоводни проблеми, оценител на финансово-оборотни и дълготрайни материални активи.
Костадин Георгиев Грънчаров, инженер - двигатели с вътрешно горене, магистър по икономика - организация на производството и управление в промишлеността.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Малинка Панова Тодорова, специалност: счетоводство и пенсионно осигуряване.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика - счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство.
Сашо Христов Николов - специалност: съдебносчетоводни експертизи, съдебно-оценителни експертизи.
Лидия Любенова Христова - специалност: съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Светла Иванова Деянова - Висш икономически институт "Карл Маркс" - специалност: "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Любомир Цветков Йотов - Висш икономически институт "Карл Маркс" - специалност "Международни икономически отношения".
Веселин Лачев Тодоров - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", Свищов - специалност "Финанси".
Лилия Викторова Иванова - Висш икономически институт "Карл Маркс" - специалност "Счетоводна отчетност".
Светла Иванова Георгиева - Университет за национално и световно стопанство, специалност "Публични финанси", Технически университет.
Антон Димитров Димов - Университет за национално и световно стопанство, специалност "Счетоводство и контрол"; достъп до ниво на класифицирана информация "Строго секретно".
Дора Любенова Гърчева - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", Свищов - специалност "Счетоводство и контрол".
Скарлет Николаева Наумова - Висш икономически институт "Карл Маркс", специалност "Счетоводство и контрол".
Любомир Константинов Васев - ВИИ "Карл Маркс", София, специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Милена Димова Рашева - Университет за национално и световно стопанство, специалност "Счетоводство и контрол"; "Икономика и управление на индустрията".
Тошко Николов Поптолев - ВИИ "Карл Маркс", София, специалност "Финанси и кредит".
Нели Христова Владимирова - ВИИ "Карл Маркс", София, специалност "Икономика и управление на промишлеността".
Емил Димитров Симеонов - ВИИ "Карл Маркс", София, специалност "Икономика и управление на търговията".
Евтим Петков Евтимов - ВИИ "Карл Маркс", София, специалност "Икономика и управление на търговията".
Инна Данаилова Николова - УНСС - София, специалност "Счетоводство и контрол".
Грета Петрова Тотева - специалност "Маркетинг и мениджмънт".
Снежка Кирилова Илиева - Великотърновски университет, специалност "Счетоводство и контрол".
Цветанка Лазарова Велева - Стопанска академия - Свищов, специалност "Застраховане и социално дело"; УНСС - Врачански стопански филиал, специалност "Счетоводство и контрол".
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - УНСС - София, специалност "Счетоводство и контрол".
Васил Любенов Василев - ВИИ "Карл Маркс", София, специалност "Икономика на промишлеността".
Анка Христова Ангелова - Стопанска академия - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол"; "Контрол и анализ на фирмената дейност".
Славейко Андреев Въчков - специалност "Планиране и прогнозиране".
Бисер Драгов Белев - специалност "Счетоводство и контрол", квалификация икономист-счетоводител.
Христина Атанасова Данова - Тодорова - специалност "Счетоводство и контрол", квалификация - магистър по икономика.
Николай Георгиев Лазаров - специалност "Счетоводство и контрол".
Васил Любенов Василев - икономика на промишлеността, съдебна финансово-икономическа експертиза и съдебносчетоводна експертиза в банковия сектор.
Инж. Цветелина Ананиева Ананиева - специалност "Финансов контрол".
Стоимен Иванов Петков - счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Ивайло Петков Узунов - счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Венцислав Николов Атанасов - управление и икономика на АПП.
Валя Илиева Александрова - счетоводство и контрол.
Кета Ангелова Дечева - стокознание, експерт проверител на измами, ниво на КИ "Строго секретно".
Невена Рашкова Тенева - счетоводна отчетност; сертификат "Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи".
Мариана Димова Ангелова - маркетинг и планиране, икономист - специалист по маркетинг и квалификация учител; сертификат "Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи"; сертификат "За оценка на недвижими имоти"; сертификат - съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи.
Симеон Борисов Илиев - магистър по бизнес администрация; свидетелство за професионална квалификация "Съдебносчетоводни експертизи".
Емил Димитров Нейков - счетоводство и контрол; професионална квалификация "Счетоводство и финансов одит".
Асен Данчев Димитров - магистър по счетоводство и контрол.
Алексей Стефанов Поибренски - специалност - счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев - специалност маркетинг, магистър по икономика.
Николай Йорданов Стоев - магистър по публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева - специалност - туризъм и икономика на социално-културната сфера.
Мария Симеонова Благоева - специалност счетоводна отчетност.
Наталия Димитрова Шаллиева - квалификация "Финансови и инвестиционни анализи".
Ангелина Тодорова Божилова - специалност "Счетоводство и контрол".
Елена Колева Йолашка-Митова - специалност "Счетоводна отчетност".
Таня Петкова Тодорова - специалност - икономика на промишлеността.
Ивелина Валентинова Борисова - специалност "Счетоводство и контрол".
Рени Кръстева Стоянова - специалност "Икономика и управление на търговията".
Борис Любомиров Ненчев - специалност "Финанси и отчетност".
Ирена Йорданова Николова - специалност "Счетоводство и контрол".
Валерий Иванов Обретенов - специалност "Икономика и управление на строителството".
Цветанка Харалампиева Семкова - специалност "Финанси".
Анна Димитрова Кацарова - специалност "Стопански и финансов контрол".
Светла Иванова Харалампиева - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.
Ирина Цветкова Цветкова - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.
Теменужка Йорданова Иванова - бизнес администрация, квалификация - стопанско управление, банково дело, финанси, счетоводство.
Ваня Димитрова Петрова - икономика и управление на търговията, МИО, право - юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
Даниел Николов Стойков - стопанска отчетност, оценка на финансови активи, финансови институции и търговски предприятия.
Антоанета Георгиева Илиева - счетоводство и контрол, квалификация - икономист.
Мариетка Енева Боджакова - счетоводство и контрол - магистър по икономика.
Юлия Ботева Василева, специалност - финансов мениджмънт, магистър, Международни икономически отношения.
Димитринка Петкова Димитрова, специалност - финанси, бакалавър, професионална квалификация - икономист.
Зоя Димитрова Геориева, агрономство - полевъдство, втора специалност: магистър по икономика - "Счетоводство и контрол".
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Мария Николова Лалова, специалност - счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност - икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност - счетоводна отчетност.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност - финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност - финанси и кредит и икономика на търговията.
Елка Русева Жекова, специалност - управление и планиране на народното стопанство.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност - счетоводство и контрол.
Първолета Борисова Бешкова, специалност - счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър, икономист, специалност - интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност - икономика на съобщенията.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност - счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност - счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност - икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност - счетоводство и контрол.
Емилия Тодорова Милушева, специалност - икономика и организация на вътрешната търговия.
Снежана Тодорова Петрова - специалност - счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност - стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност - счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, Самоков, специалност - икономист.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност - юрист.
Юлиян Янков Пальов, специалност - инженер-геодезист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност - социално-икономическа информация.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност - икономика на промишлеността.
Стоянка Иванова Нетровска, специалност - счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност - горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност - счетоводство и контрол.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност - архитектура и МИО.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност - счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност - финанси.
Огняна Христова Танева, специалност - счетоводна отчетност, сертификат "Обществени поръчки", ЗКПО, Международни счетоводни стандарти.
Георги Николов Календеров, специалност - маркетинг и мениджмънт.
Васил Иванов Вутов, специалност - застрахователно дело и публична администрация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност - автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Валери Ганчев Пелов, специалност - икономика на търговията.
Ива Спасова Вълкова, специалност - икономика и управление на селското стопанство.
Иван Петров Йонов, специалност - счетоводна отчетност.
Славка Динева Иванова, специалност - икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, София - специалност - финанси и кредит, обществени поръчки.
Добромир Александров Соколов, специалност - икономика на труда.
Цветанка Христова Ковачка, специалност - ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Марияна Пеева Балтова, специалност - застрахователно дело.
Лидия Любенова Христова, специалност: съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист - счетоводна отчетност.
Цветанка Йорданова Неделчева, специалност: икономика и управление на селското стопанство, допълнителна квалификация: аграр-икономист, достъп до квалифицирана информация ниво "Секретно" до 7.12.2020 г.
Величка Георгиева Томова, специалност: счетоводство и контрол.
Малинка Панова Тодорова, специалност: счетоводство и пенсионно осигуряване.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше - икономическо.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение за достъп до КИ ниво "Строго секретно".
Таня Велинова Божилова, икономист - дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист - статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър - икономика - счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов - специалност: съдебносчетоводни експертизи; съдебнооценителни експертизи.
Валентин Радославов Тодоров - специалност: икономика и управление на транспорта.
Стоян Делчев Гешев, икономист - макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Емил Върбанов Томов, икономист - цени, ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности, контрабанда - стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; лиценз за оценка на финансови институции.
Росен Стоянов Костов, магистър по икономика; оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; капиталови инвестиционни проекти в публичния сектор: разработване, анализ, оценка и контрол; бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Симеон Ананиев Ананиев, София, икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели държавни и общински предприятия, инженер по експлоатация на железопътния транспорт, удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Илка Нецова Георгиева, магистър - икономист - счетоводство и контрол; експерт по финансово-счетоводни проблеми; оценител на финансови оборотни и дълготрайни материални активи.
Ралица Панчева Попова, икономист - организатор данъчно консултиране.
Любомир Цветков Йотов, магистър МИО - митнически режими и процедури, митнически и валутни престъпления и нарушения, митнически информационни системи.
Димитър Иванов Христов, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства.
Петя Васкова Христова, магистър МИО - превоз на опасни товари по шосе и железен път; преподавател по английски език и литература.
Галина Лозева Зафирова, магистър по счетоводство и контрол.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика - счетоводство и контрол.
Орлин Павлов Матев - специалност икономист.
Светла Иванова Деянова - специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Искра Асенова Айвазова, специалност "Икономика и организация на селското стопанство".
Любомир Цветков Йотов - специалност "Международни икономически отношения".
Веселин Лачев Тодоров - специалност "Финанси".
Светла Иванова Георгиева - специалност "Публични финанси" - специалност "Технология на електронното производство".
Лилия Василева Иванова - специалност "Счетоводство и контрол".
Георги Димитров Политов - специалност "Управление и планиране на народното стопанство". Ниво на достъп до класифицирана информация "Строго секретно".
Марияна Пеева Балтова - специалност "Застрахователно дело".
Дора Любенова Гърчева - специалност "Счетоводство и контрол".
Антоанета Иванова Първанова - специалност "Маркетинг и мениджмънт". Ниво на достъп до класифицирана информация "Разширено".
Любомир Константинов Васев - специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Милена Димова Рашева - специалност "Счетоводство и контрол"; "Икономика и управление на индустрията".
Тошко Николов Поптолев - специалност "Финанси и кредит".
Инж. Елиза Калчева Иванова - специалност "Хидротехническо строителство"; магистър по специалност "Икономика на недвижимата собственост".
Нели Христова Владимирова - специалност "Икономика и управление на промишлеността".
Емил Димитров Симеонов - специалност "Икономика и управление на търговията".
Снежка Кирилова Илиева - специалност "Счетоводство и контрол".
Цветанка Лазарова Велева - специалност "Застраховане и социално дело"; специалност "Счетоводство и контрол".
Васил Любенов Василев - специалност "Икономика на промишлеността".
Анка Христова Ангелова - специалност "Счетоводство и контрол"; "Контрол и анализ на фирмената дейност".
Славейко Андреев Въчков - специалност "Планиране и прогнозиране".
Николай Георгиев Лазаров - специалност "Счетоводство и контрол".
Васил Любенов Василев - икономика на промишлеността, съдебна финансово-икономическа експертиза и съдебносчетоводна експертиза в банковия сектор.
Инж. Цветелина Ананиева Ананиева - специалност "Финансов контрол".
Галина Златева Димитрова - финансово стопанство, магистър по финанси и финансово-икономически анализ.
Стоимен Иванов Петков - счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Венцислав Николов Атанасов - управление и икономика на АПП.
Кета Ангелова Дечева - стокознание, експерт проверител на измами, ниво на КИ "Строго секретно".
Татяна Георгиева Праскова - предучилищна педагогика, мениджмънт и стопански бизнес, Камара на независимите оценители в България.
Невена Рашкова Тенева - счетоводна отчетност; сертификат "Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи".
Мариана Димова Ангелова - маркетинг и планиране, икономист-специалист по маркетинг и квалификация учител, сертификат "Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи".
Емил Димитров Нейков - счетоводство и контрол; професионална квалификация "Счетоводство и финансов одит".
Асен Данчев Димитров - магистър по счетоводство и контрол.
Алексей Стефанов Поибренски - специалност - счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев - специалност маркетинг, магистър по икономиката.
Николай Йорданов Стоев - магистър по публични финанси.
Емил Асенов Атанасов - юрист и доцент по специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност".
Петя Георгиева Георгиева - специалност "Туризъм и икономика на социално-културната сфера".
Йорданка Спасова Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител към ИДЕС - експерт по независим финансов одит по МОС - специалност "Икономика на индустрията".
Мария Симеонова Благоева - специалност "Счетоводна отчетност".
Ангелина Тодорова Божилова - специалност "Счетоводство и контрол".
Елена Колева Йолашка-Митова - специалност "Счетоводна отчетност".
Рени Кръстева Стоянова - специалност "Икономика и управление на търговията".
Борис Любомиров Ненчев - специалност "Финанси и отчетност".
Ирена Йорданова Николова - специалност "Счетоводство и контрол".
Валерий Иванов Обретенов - специалност "Икономика и управление на строителството".
Цветанка Харалампиева Семкова - специалност "Финанси".
Анна Димитрова Кацарова - специалност "Стопански и финансов контрол".
Ирина Цветкова Цветкова - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.
Теменужка Йорданова Иванова - бизнес администрация, квалификация - стопанско управление, банково дело, финанси, счетоводство.
Десислава Василева Ласкина - счетоводство и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите предприятия.
Ваня Димитрова Петрова - икономист - икономика и управление на търговията, МИО, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
Даниел Николов Стойков - стопанска отчетност, оценка на финансови активи, финансови институции и търговски предприятия.
Нина Станкова Даганова - икономист - посредник в банково, застрахователно и осигурително дело.
Антоанета Георгиева Илиева - главен счетоводител - счетоводство и контрол, квалификация - икономист.
Мариетка Енева Боджакова, специалност "Счетоводство и контрол" - магистър по икономика - сертификат по съдебни финансово-икономически експертизи, сертификат по Международни счетоводни стандарти.
Васил Георгиев Георгиев - специалност: икономист, счетоводител, допълнителна квалификация: "Контрол и анализ".
Елисавета Асенова Стойкова, специалност: магистър - "Стопанско управление" - специализация - "Управления на предприятия в горския сектор", бакалавър - "Горско стопанство", допълнителна квалификация: оценител на недвижими имоти - оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост - Камара на независимите оценители в България.
Юлия Ботева Василева, специалност: магистър - Финансов мениджмънт, допълнителна квалификация: бакалавър - Международни икономически отношения.
Димитринка Петкова Димитрова - специалност: бакалавър - Финанси, професионална квалификация - икономист, допълнителна квалификация: Удостоверение за професионално обучение от "Българска стопанска камара - София" - Приложни финансово-счетоводни специалисти, част от професия счетоводител, счетоводна отчетност.
Зоя Димитрова Геориева - агрономство - полевъдство, втора специалност: магистър по икономика - "Счетоводство и контрол".
Съдебно-стокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност - икономика.
Мария Николова Лалова, специалност - счетоводство и контрол.
Румен Димитров Любенов, специалност - счетоводна отчетност.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност - финанси, счетоводство и контрол.
Първолета Борисова Бешкова, специалност - счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър-икономист, специалност - интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност - икономика на съобщенията.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност - счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност - счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност - икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност - счетоводство и контрол.
Емилия Тодорова Милушева, специалност - икономика и организация на вътрешната търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност - счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност - стокознание.
Катя Любов Шипочка, специалност - икономист.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност - икономика на промишлеността.
Добринка Добромирова Павлова, специалност - счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност - счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност - застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност - икономика на търговията.
Иван Петров Йонов, специалност - счетоводна отчетност.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност - финанси и кредит.
Орлин Павлов Матев, специалност: икономист.
Зоя Димитрова Геориева, агрономство - полевъдство, втора специалност: магистър по икономика, "Счетоводство и контрол".
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър-икономист - счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше - икономическо.
Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер - текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист, експерт-оценител.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение за достъп до КИ ниво "Строго секретно".
Таня Велинова Божилова, икономист - дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист - статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър - икономика - счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, други фактически отношения.
Стоян Делчев Гешев - пререгистрация, икономист - макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Димитър Иванов Христов, висше - българска филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства, експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика; специална педагогика - олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника - категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт - заварчик III степен ръчно електродъгово заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани стомани; огняр II степен на котли с високо налягане до 1000 м2.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Емил Върбанов Томов, икономист - цени, ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности, контрабанда - стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист - синдик.
Илка Нецова Георгиева, магистър - икономист - счетоводство и контрол, експерт по финансово-счетоводни проблеми; оценител на финансово-оборотни и дълготрайни материални активи.
Светла Иванова Деянова - Висш икономически институт "Карл Маркс" - специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Искра Асенова Айвазова, ВСИ "Васил Коларов" - специалност - икономика и организация на селското стопанство.
Любомир Цветков Йотов - Висш икономически институт "Карл Маркс" - специалност "Международни икономически отношения".
Веселин Лачев Тодоров - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", Свищов - специалност "Финанси".
Светла Иванова Георгиева - Университет за национално и световно стопанство - специалност "Публични финанси"; Технически университет - София, специалност "Технология на електронното производство".
Лилия Василева Иванова - Висше училище по застраховане и финанси - специалност "Счетоводство и контрол".
Инж. Милчо Христов Славков - ВНВУ "Васил Левски" - специалност "Танкови войски".
Дора Любенова Гърчева - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", Свищов - специалност "Счетоводство и контрол".
Любомир Константинов Васев - ВИИ "Карл Маркс", София, специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Милена Димова Рашева - Университет за национално и световно стопанство, специалност "Счетоводство и контрол"; "Икономика и управление на индустрията".
Емил Димитров Симеонов - ВИИ "Карл Маркс", София, специалност "Икономика и управление на търговията".
Снежка Кирилова Илиева - Великотърновски университет, специалност "Счетоводство и контрол".
Цветанка Лазарова Велева, Стопанска академия - Свищов, специалност "Застраховане и социално дело"; УНСС - Врачански стопански филиал - специалност "Счетоводство и контрол".
Николай Георгиев Лазаров - УНСС - София - специалност "Счетоводство и контрол".
Кета Ангелова Дечева - Икономически университет - Варна, стокознание, експерт - проверител на измами, ниво на КИ "Строго секретно".
Мариана Димова Ангелова - Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов - маркетинг и планиране, икономист - специалист по маркетинг, квалификация - учител; сертификат "Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи"; сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат - съдебен експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи.
Емил Димитров Нейков - ВФСИ "Д. Ценов", Свищов - счетоводство и контрол; професионална квалификация "Счетоводство и финансов одит", разрешение за достъп до КИ ниво "Секретно", валидно до 22.09.2017 г.
Алексей Стефанов Поибренски - Стопанска академия - Свищов, специалност - счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Николай Йорданов Стоев - УНСС, магистър по публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева - УНСС - специалност - туризъм и икономика на социално-културната сфера.
Йорданка Спасова Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител към ИДЕС - експерт по независим финансов одит по МОС, специалност - икономика на индустрията.
Ангелина Тодорова Божилова - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", специалност "Счетоводство и контрол".
Таня Петкова Тодорова - Техникум по икономика - Смолян, специалност - икономика на промишлеността.
Цветанка Харалампиева Семкова - УНСС - специалност "Финанси".
Десислава Василева Ласкина - Стопанска академия "Димитър Ценов", Свищов - счетоводство и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите предприятия.
Ваня Димитрова Петрова - икономист - ВИИ "Карл Маркс" - икономика и управление на търговията, МИО - ЮЗУ "Неофит Рилски" - право - юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания, разрешение на достъп до КИ - до 5.10.2018 г.
Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника - Електротехнически институт, Габрово; счетоводство и контрол - магистър по икономика - Великотърновски университет - "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, допълнителна квалификация: 1. сертификат по съдебни електротехнически експертизи; 2. сертификат по съдебни финансово-икономически експертизи; 3. сертификат по международни счетоводни стандарти; 4. удостоверение за работа с микрокомпютърна техника и програмен продукт "Конто" - счетоводен продукт; 5. сертификат на тема: "Проблеми при организацията на съдебните експертизи".
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева, специалност - строителен инженер ПГС.
Спас Георгиев Милчев, специалност - автоматизация на производството.
Елена Гьорева Русева, специалност - строителен инженер - ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност - радио- и телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност - въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Пламен Димитров Гърбов, специалност - строителен инженер по технология на строителството.
Бранимир Светославов Костов, специалност - строителен инженер - ПГС конструкции.
Петя Георгиева Николова, специалност - маркшайдерство и геодезия.
Керанка Христова Русева, специалност - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство".
Деница Константинова Русева-Георгиева - специалност - строителен инженер - "Водоснабдяване и канализация".
Невенка Георгиева Иванова, специалност - транспортно строителство.
Пламен Иванов Кривошапков - специалност - промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Райна Василева Бонева, специалност - транспортно строителство, профил - железопътно строителство.
Николай Димитров Николов - специалност технология и управление на транспорта.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност - архитектура.
Мария Цончева Гугучкова; специалност - хидромелиоративно строителство, земеразделяне и градоустройство.
Инж. Минка Хиткова Радева, специалност - геодезия, фотограметрия и картография.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност - двигатели с вътрешно горене.
Чавдар Савов Арабаджиев; специалност - киноапаратура.
Валентин Рачев Симеонов, специалност - строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност - двигатели с вътрешно горене.
Юлиян Янков Пальов, специалност - инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност - военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, София, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова, София, специалност - ел. машини и апарати.
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност - архитектура.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност - горско стопанство.
Никола Иванов Николов, специалност - промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност - архитектура.
Румяна Тошева Несторова, специалност - селскостопанска техника.
Иван Младенов Илиев, специалност - технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност - радио- и телевизионна техника.
Георги Петров Ценев, Ихтиман, специалност - пътно строителство.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност - автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност - промишлено и гражданско строителство; фирмено счетоводство.
Росица Димитрова Георгиева, специалност - геодезия и земеустройство.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност - хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност - хидромелиоративно строителство; право, вещно-правни експертизи, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Владимир Костов Господинов, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност - финанси и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност - горско стопанство.
Владимир Степанович Шимук, специалност - конструиране и производство на радиоапаратури, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Цветанка Христова Ковачка, специалност - ел. машини и апарати.
Мая Атанасова Динева, специалност - инженер-архитект.
Василка Петкова Гетова, специалност - техник-геодезист.
К.т.н. доктор Михаил Николов Чалашканов, минен инженер-електромеханик, кандидат на техническите науки; минна електромеханика.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер - текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Йордан Донев Йорданов, София, машинен инженер - транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Иванка Евлогиева Илиева, инженер - радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения; оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост; оценка на търговски предприятия; оценка на недвижими имоти от УАСГ - София.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. доктор Георги Маринов Маринов, инженерно-техническите науки; технически средства за ГСМ; лицензиран оценител на машини и съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация и оценка на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите машини; лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на недвижими имоти и сгради, удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист, експерт-оценител.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен инженер, специалност - хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и за цели предприятия.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник; строителство и архитектура.
Инж. Ангел Димитров Илиев, строителен инженер - геодезия, фотограметрия и картография; свидетелство за извършване на дейности по кадастъра.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен инженер - технология на машиностроенето.
Борислав Георгиев Попов, магистър - горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ирина Иванова Петкова, електроинженер; разрешение за достъп до КИ ниво "Секретно".
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка на финансови институции.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография и магистър по икономика; оценка на недвижими имоти; капиталови инвестиционни проекти в публичния сектор: разработване, анализ, оценка и контрол.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер - механизация на селското стопанство; лицензиран оценител, машини и съоръжения, капитално строителство.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер-земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; независим оценител на движимо и недвижимо имущество на държавните и общинските фирми.
Светла Стоянова Стоянова, строителен техникум - геодезия и картография; кадастър, регулация и оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, София, средно специално - художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Виолета Иванова Цветанова, строителен техник - строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Людмил Тодоров Маев, Висш институт по архитектура и строителство - специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Инж. Васил Танев Стайков, специалност "РТВ - АСУ".
Инж. Милчо Христов Славков, специалност "Танкови войски".
Димитър Маламов Хабов, специалност "Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността на транспорта". Достъп до класифицирана информация ниво "Секретно".
Румяна Миткова Стоянова, специалност "Технология на металите"; специалност "Безопасност на производствата".
Арх. Анна Ангелова Савова, специалност "Архитектура".
Найден Станимиров Петров, специалност "Автоматизирано оборудване на машиностроенето", сертификат "Оценител на машини и съоръжения".
Инж. Ангел Димитров Илиев, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Станка Иванова Илиева, висше инженерно - специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Румяна Атанасова Гондова, специалност "Хидрогеология и инженерна геология".
Лена Георгиева Димитрова, специалност "Хидравлични машини и съоръжения".
Инж. Надежда Крумова Георгиева, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Иванка Атанасова Цветкова, специалност "Хидромелиоративно строителство".
Катя Миткова Тодоринова, специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане".
Тони Петров Тонев, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Георги Асенов Стоименов, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Инж. Диляна Любомирова Вачковска, специалност "Топлинна и масообменна техника в химическата промишленост".
Инж. Стефан Крумов Жечков, специалност "Топлотехника".
Марина Игнатова Николова, специалност "Архитектура".
Арх. Лили Славчева Иванова, специалност "Архитектура".
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография"; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Арх. Искра Димитрова Пенкова, специалност "Архитектура".
Инж. Димитър Димитров Антонов, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Нина Господинова Ламбова-Димова, специалност "Промишлено и гражданско строителство" - технология, оценка на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински, металургия на черните метали.
Румяна Ангелова Хаджиниколова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение и лиценз за "Оценител на недвижими имоти".
Васил Андонов Веселинов, специалност - автоматизация на транспорта, трактори и кари - АТК, машинен инженер.
Неделко Петров Неделков, специалност "Водоснабдяване и канализация".
Мила Николова Галева, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Воин Василев Стумбов, специалност "Промишлена топлотехника".
Николай Тодоров Цанев, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Минко Калчев Червенков, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Соня Георгиева Петрова, инженер-геодезист - фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи, оценител на земеделски земи - Министерство на земеделието и горите.
Константин Борисов Балев - електроинженер.
Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; сертификат по съдебни електротехнически експертизи; сертификат по съдебни финансово-икономически експертизи.
Александър Георгиев Петков, специалност: технология на машиностроенето - машинен инженер, организация и управление на бизнеса - мениджър.
Александър Кирилов Кънев, специалност: инженер-металург - металургия на черни метали, Висш химико-технологически институт, София.
Арх. Снежанка Стоянова Андреева, специалност: архитект.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова; специалност: строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.
Лена Георгиева Димитрова, специалност "Хидравлични машини и съоръжения".
Иван Василев Иванов, специалност "Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия".
Стефка Стоянова Стоянова; оценител на недвижими имоти.
Инж. Валери Якимов Якимов, специалност "Топлотехника, автоматизация на производството в топлотехниката".
Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност - доктор инженер.
Николай Димитров Николов, специалност "Технология и управление на транспорта".
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност - двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност - строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност - двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, специалност - механика и идентификация на ПТП.
Бойко Костадинов Димитров, специалност - танкови войски - строеви; двигатели с вътрешно горене.
Иван Младенов Илиев, специалност - технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност - радио- и телевизионна техника.
Инж. Анастасия Славчева Костова, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност - хидромелиоративно строителство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Николай Спасов Христов, съвременни системи и електронни комплектовки на автомобилите.
Инж. Ангел Петков Маринов, инженер-механик по автомобилния транспорт; оценка в сферата на транспорта и строителството.
Иван Тодоров Въздържанов, машинен инженер - автоексперт.
Инж. Асен Вълчев Чакъров, машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Румен Петров Таслаков, машинен инженер - автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Живко Христов Евтимов, транспорт и строителство.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Александър Панайотов Димитров, криминалист, автотехнически експертизи.
Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен инженер - транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Костадин Георгиев Грънчаров, инженер - двигатели с вътрешно горене, магистър по икономика - организация на производството и управление в промишлеността.
Инж. Иван Атанасов Тодоров, специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Инж. Валентин Стойчев Панчев, машинен инженер - автомобилен транспорт, трактори и кари.
Димитър Иванов Христов, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства.
Доц. Георги Борисов Джонев, управление и организация на автомобилния транспорт.
Инж. Николай Пеев Камбуров, машинен инженер.
Инж. Васил Танев Стайков, специалност "РТВ - АСУ".
Инж. Милчо Христов Славков - ВНВУ "Васил Левски" - специалност "Танкови войски".
Румяна Миткова Стоянова, специалност "Технология на металите". Химикотехнологичен и металургичен университет - София, специалност "Безопасност на производствата".
Николай Живков, специалност "Транспортна техника и технологии".
Тони Петров Тонев, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Пеню Димов Пенев, специалност "Автомобилни войски".
Георги Асенов Стоименов, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Незабравка Гаврилова Първанова, специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари".
Костадин Крумов Златев, специалност "Комплексна механизация и поточни линии в строителството".
Венцислав Цветанов Василев, специалност "Военнополитическа, общовойскова"; ПЖИ "Тодор Каблешков" - София, специалност "Експлоатация и ремонт на вагони", удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Васил Андонов Веселинов, специалност - автоматизация на транспорта, трактори и кари - АТК, машинен инженер.
Едвин Живков Желев, специалност - компютърни системи и технологии, компютърен инженер.
Цветелина Найденова Найденов - инструктор за обучение на водачи на МПС "Кат. С".
Ивайло Петров Йорданов, специалност "Технология и управление на транспорта".
Стефан Кръстев Делчев, специалност "Автотехническа експертиза".
Тодор Иванов Павлов, специалност: инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, допълнителна квалификация: експерт-оценител на МПС.
Бойко Костадинов Димитров, танкови войски - строеви; двигатели с вътрешно горене, военно дело, сигурност и отбрана, превоз на опасни товари съгласно АДР.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Спас Георгиев Милчев, специалност - автоматизация на производството.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност - строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.
Димитър Петров Петев, специалност - радио- и телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност - въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Керанка Христова Русева, специалност - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство".
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност - строителен инженер - "Водоснабдяване и канализация".
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност - двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност - строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност - двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова, специалност - ел. машини и апарати.
Никола Иванов Николов, специалност - промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност - архитектура.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност - автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност - хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност - хидромелиоративно строителство; право.
Методи Спасов Манов, специалност - финанси и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност - горско стопанство.
Васил Николов Василев, специалност - военен инженер по ПГС - технология на строителството.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мария Христова Николова, София, художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер - текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист; експерт-оценител.
Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен инженер - транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. доктор Георги Маринов Маринов, технически средства за ГСМ; лицензиран оценител на машини и съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация и оценка на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите машини; лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен инженер - специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и за цели предприятия; удостоверение за обследване на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник - строителство и архитектура.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен инженер - технология на машиностроенето.
Инж. Симеон Ананиев Ананиев, икономист, икономика на транспортна фирма; инженер по експлоатация на железопътния транспорт; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Иван Петров Агов, специалност "Промишлена топлотехника".
Румяна Миткова Стоянова, специалност "Технология на металите".
Найден Станимиров Петров, специалност "Автоматизирано оборудване на машиностроенето".
Румяна Атанасова Гондова, специалност "Хидрогеология и инженерна геология".
Лена Георгиева Димитрова, специалност "Хидравлични машини и съоръжения".
Тони Петров Тонев, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Георги Асенов Стоименов, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Арх. Лили Славчева Иванова, специалност "Архитектура".
Арх. Искра Димитрова Пенкова, специалност "Архитектура".
Инж. Димитър Димитров Антонов, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински, металургия на черните метали.
Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника - сертификат по съдебни електротехнически експертизи.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП, инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Инж. Валери Якимов Якимов, специалност - топлотехника, автоматизация на производството в топлотехниката.
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Методи Найчев Консулов - електронни средства за контрол и управление.
Мариетка Енева Боджакова, специалност - електронна техника.
Съдебна строително-техническа експертиза
Ивко Пенков Иванов - специалност - доктор инженер.
Цвета Георгиева Ганчева-Георгиева, специалност - строителен инженер - промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Арх. Владимир Стоилов Копралев, специалност "Архитектура и градоустройство", допълнителна квалификация: хоноруван преподавател в УАСГ, инвеститорски контрол в БНБ, надзор в проектиране и строителство.
Елена Гьорева Русева, специалност - строителен инженер - ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност - радио- и телевизионна техника.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност - архитектура, екология, околна среда, ландшафт.
Пламен Димитров Гърбов, специалност - строителен инженер по технология на строителството.
Невенка Георгиева Иванова, специалност - транспортно строителство.
Виолета Моюва Ковачева, специалност - архитектура.
Пламен Иванов Кривошапков, специалност - промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Инж. Цеца Илиева Дянкова, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност - архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност - хидромелиоративно строителство, земеразделяне и градоустройство.
Инж. Анастас Тодоров Горанов, инженер-геодезист.
Георги Дянков Георгиев, София, специалност - промишлено и гражданско строителство - конструкции, математика, оценител на движимо и недвижимо имущество, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Валентин Рачев Симеонов, специалност - строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Юлиян Янков Пальов, специалност - инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност - военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, София, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност - архитектура.
Надежда Крумова Георгиева, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност - радио- и телевизионна техника. Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно", валидно до 26.11.2016 г.
Евелина Георгиева Генадиева, специалност - хидротехническо строителство.
Петър Каменов Милчев, специалност - строителен инженер.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Любомир Илиев Митриков, специалност - строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти и ДМА.
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност - хидромелиоративно строителство.
Методи Спасов Манов, София - специалност - финанси и кредит.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова, специалност - инженер-геодезист.
Надежда Христова Стойчева, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Димитър Панайотов Джелебов, специалност - транспортно и пътно строителство.
Мая Атанасова Динева, специалност - инженер-архитект.
Инж. Цеца Илиева Дянкова, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Арх. Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева, ВИАС - архитектура; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайните насаждения върху тях.
Инж. Иванка Евлогиева Илиева, инженер - радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения; оценка права на интелектуална и индустриална собственост; оценка на търговски предприятия; оценка на недвижими имоти от УАСГ - София; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Виолета Иванова Цветанова, строителен техник - строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Инж. Албена Ненчова Арсова, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
Любомир Петров Събев, специалност: строителство и архитектура.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист; експерт-оценител.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; независим оценител на движимо и недвижимо имущество на държавните и общинските фирми.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен инженер - специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и на цели предприятия; удостоверение за обследване на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник - строителство и архитектура.
Инж. Евгения Филипова Киселинова, строителен инженер по транспортно строителство; лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография и магистър по икономика; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; капиталови инвестиционни проекти в публичния сектор: разработване, анализ, оценка и контрол; бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Борислав Георгиев Попов, магистър - горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Петров Агов - ВМЕИ "Ленин", София, специалност "Промишлена топлотехника".
Красимира Маринова Горанова - Висш институт по архитектура и строителство - специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции".
Арх. Анна Ангелова Савова - Висш институт по архитектура и строителство - специалност "Архитектура".
Найден Станимиров Петров - Висш машинно-електротехнически институт - София, специалност "Автоматизирано оборудване на машиностроенето".
Стефан Иванов Оташлийски - Висш институт по архитектура и строителство - специалност "Транспортно и железопътно строителство".
Инж. Елиза Калчева Иванова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Хидротехническо строителство"; Икономически университет - Варна, магистър по специалност "Икономика на недвижимата собственост".
Румяна Атанасова Гондова - Висш минно-геоложки институт, специалност "Хидрогеология и инженерна геология".
Радка Ганчева Тимнева - Университет по архитектура строителство и геодезия - София, специалност "Архитектура".
Стефка Стоянова Стоянова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Архитектура".
Иванка Атанасова Цветкова - Висш инженерно-строителен институт - София, специалност "Хидромелиоративно строителство".
Станоя Йорданов Дончевски - ВНВСУ "Ген. Благой Иванов", специалност "Технология на строителството".
Марина Игнатова Николова - Университет по Архитектура, строителство и геодезия - София, специалност "Архитектура".
Арх. Лили Славчева Иванова - Висш инженерно-строителен институт, специалност "Архитектура".
Арх. Искра Димитрова Пенкова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Архитектура".
Инж. Димитър Димитров Антонов - Туркменски политехнически институт, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Илка Аспарухова Динкова - ВИАС - специалност "Архитектура".
Галя Славчева Илиева - Техникум по строителство - гр. Трън, специалност "Строителство и архитектура".
Нина Господинова Ламбова-Димова - ВИАС - София, специалност "Промишлено и гражданско строителство" - технология, оценка на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Гроздан Стоянов Цветанов - ВНВСУ "Генерал Благой Иванов" - София, специалност - "Строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, оценка на недвижими имоти".
Татяна Георгиева Праскова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - предучилищна педагогика, Икономически университет - Варна - мениджмънт и стопански бизнес, Камара на независимите оценители в България.
Георги Адамов Георгиев - Техникум по строителство - София, специалност "Геодезия, фотограметрия, картография", техник по геодезия, фотограметрия, картография, допълнителна специалност: строителство и архитектура от 15.08.2018 г.
Неделко Петров Неделков - Висш инженерно-строителен институт - София, специалност "Водоснабдяване и канализация".
Снежанка Исаева Балабанова - Техникум по строителство и архитектура, специалност "Строителство и архитектура".
Минко Калчев Червенков - ВНВАУ "Г. Димитров" - специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", Кадастър и регулация, оценка и делби на недвижими имоти и земеделски земи.
Младен Иванов Младенов, специалност: строителен инженер - ПГС, Висш институт по архитектура и строителство, София, инженер по промишлено и гражданско строителство, профил "Конструкции", допълнителна квалификация: одитор СУК и сделки с имоти и строителна продукция - Сдружение "КЛУБ 9000", Съюз на специалистите по качеството в България (ССКБ) - София.
Калчо Кочев Калчев - специалност: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, Висш институт по архитектура и строителство, София, Военно-политически аспекти на сигурността, Военна академия "Г. С. Раковски".
Теодора Панайотова Карагьозова, специалност: "Архитектура" - Висш институт по архитектура и строителство, София.
Петър Красимиров Добрев - специалност: Съдебно-експертен инженеринг - бакалавър, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, магистър - инженер Водоснабдяване и канализационни системи и съоръжения.
Емил Торком Мечикян, специалност: магистър - архитектура, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, допълнителна квалификация: сертифициран оценител на недвижими имоти - Камара на независимите оценители в България.
Минко Калчев Червенков - ВНВАУ "Г. Димитров", специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", Кадастър и регулация, оценка и делби на недвижими имоти и земеделски земи.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност: "Архитектура".
Арх. Снежанка Стоянова Андреева, специалност: архитект, допълнителна квалификация: финансов мениджмънт в строителството.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност: строителен инженер.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов - инженер.
Бранимир Светославов Костов, специалност - строителен инженер - ПГС конструкции.
Керанка Христова Русева, специалност - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство".
Деница Константинова Русева, специалност - строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, София, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Соня Хаим Стойкова, София, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Никола Иванов Николов, специалност - промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, София, специалност - хидромелиоративно строителство; право, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно", валидно до 17.12.2017 г.
Владимир Костов Господинов, София, специалност - промишлено и гражданско строителство.
Васил Николов Василев, София, специалност - военен инженер по ПГС - технология на строителството.
Съдебно-енергийна експертиза
Константин Борисов Балев - електроинженер.
Инж. Иван Николов Иванов - Топлиннна и масообменна техника.
Съдебно-оценителска - автотехническа експертиза
Румяна Миткова Стоянова - специалност "Безопасност на производствата".
 
Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност - полевъдство.
Саша Евтимова Георгиева, специалност - горско стопанство.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на гори и земи от горския фонд.
Димитър Николов Йорданов - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Гергана Димитрова Маркова - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология".
Съдебно-зоологическа експертиза
Димитър Николов Йорданов - специалност "Биология".
Мая Иванова Кичева - специалност - биохимик, клиничен химик, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици.
Гергана Димитрова Маркова - специалност "Биология".
Съдебно-микробиологична експертиза
Даниела Рафаилова Замфирова - молекулярна биология.
Гергана Димитрова Маркова - специалност "Биология".
Мая Иванова Кичева - специалност - биохимик, клиничен химик, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици.
Съдебно-ентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев - агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова - специалност "Полевъдство".
Димитър Николов Йорданов - специалност "Биология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Гергана Димитрова Маркова - специалност "Биология".
Мая Иванова Кичева - специалност - биохимик, клиничен химик, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици.
Съдебно-екологична експертиза
Антоанета Георгиева Йовева, специалност - архитектура, екология, околна среда, ландшафт.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност - архитектура, екология, въздействие върху околната среда.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност - промишлено и гражданско строителство; стандартизация, оценка на въздействието върху околната среда.
Доц. Коста Райков Василев, специалност химия, физика, "Околна среда и здравен риск".
 
Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Съдебно-химическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност - икономика.
Албена Георгиева Кръстева, специалност - инженер-химик.
Инж. Валя Неделчева Джабарска, инженер-химик; санитарна химия и токсикология.
Доц. Коста Райков Василев - Медицинска академия - София, специалност "Комунална хигиена", специалност "Химия".
Мая Иванова Кичева - СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет - молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева - инженер-химик.
Доц. Коста Райков Василев, специалност химия, учител по химия и физика, "Околна среда и здравен риск".
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност - ветеринарна медицина.
Д-р Георги Запрянов Славчев, специалност - ветеринарен лекар, д-р на ветеринарните науки.
Борислав Божидаров Григоров - ветеринарен лекар, Лесотехнически университет - София - ветеринарна медицина.
Мая Иванова Кичева, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици.
Съдебна агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, специалност - агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност - полевъдство.
Георги Пеев Ламбов; специалност - полевъдство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков, машинен инженер; селскостопанска техника.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер - механизация на селското стопанство.
Веселин Лачев Тодоров - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов, специалност "Финанси".
Доц. Коста Райков Василев - Медицинска академия - София, специалност "Комунална хигиена", СУ "Св. Кл. Охридски" - специалност химия, учител по химия и физика.
Румяна Петрова Николова, агроном - растителна защита.
Зоя Димитрова Геориева, агрономство - полевъдство.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на гори и земи от горския фонд.
 
 
Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
Арх. Миломир Пенчев Богданов - специалност - архитектура.
Здравка Стефанова Сиракова, висше - библиотекознание и библиография; авторско право и сродни на авторското права.
Мария Христова Николова, средно специално - художествени занаяти; технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Христов, висше - българска филология.
Антон Борисов Бояджиев - - специалност "Право" и "Българска филология".
Десислава Здравкова Александрова - специалност "История"; археология, археологически движими паметници на културата.
 
 
Клас "Оценителни експертизи"
 
Оценка на недвижими имоти
Минко Калчев Червенков - кадастър и регулация, оценка и делби на недвижими имоти и земеделски земи.
Арх. Лили Славчева Иванова - експертизи с архитектурна проблематика.
Красимира Маринова Горанова - промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Петя Васкова Христова - превоз на опасни товари по шосе и железен път.
Инж. Донета Божкова Божкова - промишлено и гражданско строителство.
Арх. Миломир Пенчев Богданов - архитектура.
Арх. Галина Петкова Главчева - архитектура.
Елена Гьорева Русева - строителен инженер - ПГС.
Вергиния Георгиева Якимова - Петрова - "Геодезия, фотограметрия и картография".
Стефка Стоянова Стоянова - строителство и архитектура.
Зоя Пенчева Пенчева - промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
Инж. Йордан Вихъров Найденов - хидромелиоративно строителство.
Любомир Илиев Митриков - строителство и архитектура.
Таня Борисова Кошева-Кръстева - промишлено и гражданско строителство.
Росен Руменов Стоянов - финанси; оценител на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев - машини и съоръжения, дълготрайни и оборотни материални активи.
Владимир Степанович Шимук - конструиране и производство на радиоапаратури.
Деян Георгиев Цонев - експерт-оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев - "Икономика и управление на транспорта".
Гергана Димитрова Маркова - биолог, оценка на търговски предприятия и вземания.
Виолета Божидарова Божкова - публични финанси".
Иван Младенов Илиев - технология на минното производство; автоексперт.
Валерий Иванов Обретенов - икономика и управление на строителството.
Юлиян Янков Пальов - инженер - геодезист.
Оценка на недвижими културни ценности
Арх. Искра Димитрова Пенкова - архитектура и строителство.
Оценка на машини и съоръжения
Иван Младенов Илиев - технология на минното производство; оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; автоексперт - оценител.
Деян Георгиев Цонев - експерт-оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев - оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции, оценка на земеделски земи и трайни съоръжения.
Гергана Димитрова Маркова - биолог, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на търговски предприятия и вземания.
Виолета Божидарова Божкова - оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Спас Георгиев Милчев - оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, дълготрайни и оборотни материални активи.
Инж. Йордан Вихъров Найденов - хидромелиоративно строителство; право, вещно-правни експертизи, оценител по недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов - лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Румяна Миткова Стоянова - "Безопасност на производствата" (оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания; безопасност на здраве при работа).
Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост
Инж. Иван Николов Иванов - Икономика и управление на патентно-лицензионна дейност при други фактически отношения.
Лена Георгиева Димитрова - "Хидравлични машини и съоръжения".
Антон Борисов Бояджиев - специалност "Право" и "Българска филология", удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Росица Александрова Стоянова - специалност "Финанси".
Добри Спасов Пандурски - юрист - Комисия за защита на личните данни.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска - инженер-технолог; технология на ферментационните производства.
Марийка Стефанова Цолачева - магистър икономист - специалност - интелектуална собственост.
Ваня Димитрова Петрова - икономика и управление на търговията, право - юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска - инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова - ел. машини и апарати, оценителска експертиза и интелектуална и индустриална собственост.
Деян Георгиев Цонев - експерт-оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев - оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции, оценка на земеделски земи и трайни съоръжения.
Оценка на търговски предприятия и вземания
Румяна Миткова Стоянова - специалност "Безопасност на производствата" (оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания; безопасност на здраве при работа).
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов - инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска - инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Деян Георгиев Цонев - експерт-оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев - оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции, оценка на земеделски земи и трайни съоръжения.
Гергана Димитрова Маркова - биолог, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на търговски предприятия и вземания.
Виолета Божидарова Божкова - оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Инж. Йордан Вихъров Найденов - хидромелиоративно строителство; право, вещно-правни експертизи, оценител по недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Ваня Димитрова Петрова - икономика и управление на търговията, МИО, право - юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
Оценка на финансови активи и финансови институции
Искра Асенова Айвазова - икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов - финанси и кредит, обществени поръчки.
Николай Георгиев Цонев - оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции, оценка на земеделски земи и трайни съоръжения.
Цветанка Йорданова Неделчева - съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, икономика и управление на селското стопанство.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов - инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Донета Божкова Божкова - промишлено и гражданско строителство; фирмено счетоводство; стандартизация, оценка на въздействието върху околната среда.
Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Ивайло Петров Стойчев - "Защита на културно-историческото наследство в Република България".
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Минко Калчев Червенков - "Геодезия, фотограметрия и картография", кадастър и регулация, оценка и делби на недвижими имоти и земеделски земи.
Соня Георгиева Петрова - фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи.
Деян Георгиев Цонев - експерт-оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев - "Икономика и управление на транспорта"; оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции, оценка на земеделски земи и трайни съоръжения.
Виолета Божидарова Божкова - оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Зоя Димитрова Георгиева - лиценз за оценители на земеделски земи и подобренията върху тях и съветнически услуги за консултиране в земеделието на България и Румъния.
Владимир Степанович Шимук - конструиране и производство на радиоапаратури, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова - "Геодезия, фотограметрия и картография"; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Оценка на поземлени имоти в горски територии
Инж. Диана Дойчева Попова - инженер по горско стопанство, лесоустройствени проекти. оценки на гори и земи от горския фонд.
 
Клас "Други съдебни експертизи"
 
Мая Иванова Кичева - молекулярнобиологични анализи, ДНК експертизи и идентификация състава на хранителни продукти.
Арх. Владимир Стоилов Копралев - архитектура и градоустройство, инвеститорски контрол, надзор в проектиране и строителство.
Мария Атанасова Цветкова - съобщителна техника, патентен специалист - търговски марки и промишлени образци.
Венелина Кирилова Луканска - социални дейности.
Бойко Костадинов Димитров - специалност - двигатели с вътрешно горене, военно дело, сигурност и отбрана, превоз на опасни товари съгласно АДР.
Методи Спасов Манов - специалност - финанси и кредит, обществени поръчки.
Искра Асенова Айвазова, София - специалност - икономика и организация на селското стопанство.
Петя Васкова Христова, превоз на опасни товари по шосе и железен път; преподавател по английски език и литература.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП, инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Добри Спасов Пандурски, София, юрист - Комисия за защита на личните данни.
Росица Александрова Стоянова - специалност - финанси; професионална квалификация "Правна закрила на индустриалната собственост", Патентно ведомство на Република България - марки, географски означения и промишлени дизайни.
Иван Василев Иванов - Техникум по електротехника силни токове - специалност "Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия".
Антон Борисов Бояджиев - специалност "Право" и "Българска филология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Димитър Николов Йорданов - специалност "Биология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно"; видеотехнически експертизи; лицево-идентификационни експертизи.
Ивайло Петров Стойчев - библиотекознание и информационни технологии - специалност "Защита на културно-историческото наследство в Република България".
Арх. Лили Славчева Иванова, специалност "Архитектура"; експертизи с архитектурна проблематика.
Арх. Искра Димитрова Пенкова, специалност "Архитектура"; експертизи, свързани с паметници на културата.
Снежанка Дончева Божилова - специалност психология, социална педагогика, социална работа с деца и семейства в риск, позитивна психотерапия.
Румяна Петрова Николова, агроном - растителна защита, съдебно-стокови експертизи.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 23 от 19.03.2019 г. на ДВ
 
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за Софийски окръжен съд по чл. 401, ал.1 от ЗСВ за 2019 г.