expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Бизнесът е най-вълнуващата от всички игри.“ Лорд Бийвърбрук

Списък на вещите лица за Софийски окръжен съд по чл. 401, ал.1 от ЗСВ за 2018 г.

E-mail Print PDF
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2018 Г.
 

Списък на вещите лица за Софийски окръжен съд. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за София и София окръг 
Име: Орлин Колев
Тел: 0887 209 961
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2018 Г.
 
Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2018г. 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2018 г.
 
1. Клас "Криминалистични експертизи"
 
1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Лозан Иванов Рангелов, Сливница, графолог.
Петър Василев Петров, експерт-криминалист; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Лилия Любомирова Симеонова, техническо изследване на документи.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, графолог - експерт-криминалист.
Валери Димитров Костадинов, криминалистика - съдебно-почеркова експертиза.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист, експерт-оценител.
Даниел Йотов Цонков, София, специалност - експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност - експерт-криминалист.
Даниела Апостолова Дамянова, специалност - юрист.
Желязко Петров Желязков, специалност - металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Илия Иванов Илиев, София, специалност - съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи.
Димитър Николов Димитров, гр. Етрополе, специалност - криминалист.
Васил Танев Стайков - ВНВАУ "Георги Димитров", специалност "РТВ - АСУ", експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Лидия Кирилова Халачева-Натан - Висш химикотехнологически институт, специалност "Техника на органичния синтез и каучук".
Янко Петков Узунов - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биохимия и микробиология"; курс "Експертна криминалистика". Удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Антон Борисов Бояджиев - Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност "Право" и "Българска филология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Георги Борисов Добрев - Висш институт по хранително-вкусовата промишленост - специалност "Технология на продуктите за обществено хранене"; завършен курс по криминалистически изследвания.
Николай Ваньов Джунински - Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност "Металургия"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Димитър Николов Йорданов - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Петър Недков Петров - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", специалност "Философия".
Росица Стойчева Павлова - Институт за детски и начални учители "Н. Крупская" - София, специалност детска учителка; завършен курс по почеркови и технически изследвания на документи.
Инж. Силвана Евлогиева Цветанова - ХТМУ - ИУТ, криминалистическо изследване на документи.
Георги Стоянов Георгиев - ВИФ; удостоверение по "Криминалистика и съдебно-криминалистическа фотография".
1.2. Трасологични експертизи
Ивко Пенков Иванов; специалност - доктор инженер.
Димитър Николов Димитров, специалност - криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност - въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, София, специалност - експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност - експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност - металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог - експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист, експерт-оценител.
Васил Танев Стайков - ВНВАУ "Георги Димитров", специалност "РТВ - АСУ", експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински - Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност "Металургия"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Димитър Николов Йорданов - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Петър Недков Петров - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", специалност "Философия".
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Димитър Николов Димитров; специалност - криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност - въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност - експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност - експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност - металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог - експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист, експерт-оценител.
Антон Борисов Бояджиев - Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност "Право" и "Българска филология". Удостоверение № 71/1995 г. за дейности с огнестрелно оръжие; Удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно" до 14.08.2016 г.
Васил Танев Стайков - ВНВАУ "Георги Димитров", специалност "РТВ - АСУ", експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински - Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност "Металургия"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
1.4. Дактилоскопни експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Димитър Николов Димитров, специалност - криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност - металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист, експерт-оценител.
Васил Танев Стайков - ВНВАУ "Георги Димитров", специалност "РТВ - АСУ", експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински - Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност "Металургия"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Димитър Николов Йорданов - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Петър Недков Петров - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", специалност "Философия".
 
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Георги Димитров Димитров, специалност - хирург.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар - съдебна медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Георги Димитров Димитров, специалност - хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов; специалност - ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина - нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар - съдебна медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, медицина - ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, медицина - ортопедия и травматология.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, медицина - ортопедия и травматология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
Д-р Петър Стефанов Сидеров - ВМИ - София, специалност "Акушерство и гинекология".
Аелита Светлозарова Нуцова - Медицинска академия - София, специалност "Медицина".
Румяна Виденова Алексиева, ВМИ - София, специалност "Стоматология".
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност - биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност - биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Борис Петров Шахов - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Молекулярна биология".
Вяра Василева Гусева - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология".
Биляна Венциславова Михайлова, бакалавър - Управление на здравните грижи, Медицински университет - Факултет по обществено здраве, София.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност - биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност - биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Борис Петров Шахов - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Молекулярна биология".
Вяра Василева Гусева - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология".
Биляна Венциславова Михайлова, бакалавър - Управление на здравните грижи, Медицински университет - Факултет по обществено здраве, София.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Георги Димитров Димитров, специалност - хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност - ортопедия и травматология.
Александра Ангелова Анастасова, висше; санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина - нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар - съдебна медицина и теонтология.
Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженер-химик, санитарна химия и токсикология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова - Медицинска академия - София, специалност "Вътрешни болести"; "Пневмология и фтизиатрия"; "Професионални заболявания".
Д-р Петър Стефанов Сидеров - ВМИ - София, специалност "Акушерство и гинекология".
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, Медицинска академия, ВМИ - София, специалност "Вътрешни болести"; "Пневмология и фтизиатрия"; "Професионални заболявания".
Аелита Светлозарова Нуцова - Медицинска академия - София, специалност "Медицина".
Мая Иванова Кичева - СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет - молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност - ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина - нервни болести.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Кирил Спасов Танчев, отоневрология и аудиология.
Д-р Петко Величков Величков, сексолог.
Д-р Петър Захариев Грънчаров, медицина - офталмология.
Д-р Красимира Николова Динкова - Медицинска академия - София, специалност "Вътрешни болести"; "Пневмология и фтизиатрия"; "Професионални заболявания".
Д-р Петър Стефанов Сидеров - ВМИ - София, специалност "Акушерство и гинекология".
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова - Медицинска академия, ВМИ - София, специалност "Вътрешни болести"; "Пневмология и фтизиатрия"; "Професионални заболявания".
Аелита Светлозарова Нуцова - Медицинска академия - София.
Д-р Лалка Стефанова Рангелова - Висш медицински институт - Пловдив.
 
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатър-сексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност - психология.
Димитър Иванов Христов, висше - българска филология; екперт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства; експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика; специална педагогика - олигофренопедагогика.
Наташа Горанова Иванова, медицинска психология и педагогическа рехабилитация; разрешение за достъп до КИ ниво "Строго секретно".
Цветелина Милчева Славова, психолог; педагогически съветник; разрешение за достъп до КИ ниво "Строго секретно".
Снежанка Дончева Божилова - специалност психология, социална педагогика, социална работа с деца и семейства в риск.
Любка Кирилова Христова-Славова - магистър - психология, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград.
Радина Крумова Табакова - магистър - клинична психология, Нов български университет, София.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност - психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатър-сексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Ани Ангелова Коцева, специалност - психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатър-сексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
 
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Мария Николова Лалова, специалност - счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност - икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност - счетоводна отчетност.
Снежана Петрова Гелева, специалност - счетоводство.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност - финанси и кредит и икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност - счетоводство и контрол.
Първолета Борисова Бешкова, специалност - счетоводство и контрол.
Венета Благоева Костадинова, специалност - машинна обработка на икономическа информация.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист; специалност - интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност - икономика на съобщенията.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност - счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност - счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност - икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност - счетоводство и контрол.
Емилия Тодорова Милушева, специалност - икономика и организация на вътрешната търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност - счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност - стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност - счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност - икономист.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност - юрист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност - социално-икономическа информация.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност - икономика на промишлеността.
Стоянка Иванова Нетровска, специалност - счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност - горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност - счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност - счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност - финанси.
Огняна Христова Танева, специалност - счетоводна отчетност.
Георги Атанасов Атанасов, специалност - счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност - застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност - икономика на търговията.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност - промишлено и гражданско строителство; фирмено счетоводство.
Росица Димитрова Георгиева, специалност - геодезия и земеустройство.
Иван Петров Йонов, специалност - счетоводна отчетност.
Гергана Тодорова Йорданова, специалност - счетоводство с програмен продукт.
Славка Динева Иванова, специалност - икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност - финанси и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност - икономика на труда.
Елла Михайлова Георгиева, специалност - икономист-счетоводител.
Цветанка Христова Ковачка, специалност - ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Гена Цветкова Велковска, специалност - икономика на строителството; право.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист - счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше - магистър; счетоводство и контрол.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше - икономическо.
Нелка Григорова Маркова, ел. монтьор; НЕЦ сертификат - експерт по технически и финансово-икономически проблеми.
Димитър Тодоров Милушев - специалност - счетоводна отчетност.
Валентин Радославов Тодоров, специалност - икономика и управление на транспорта.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение за достъп до КИ ниво "Строго секретно".
Таня Велинова Божилова, икономист - дипломиран експерт-счетоводител.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист; експерт-оценител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър - икономика - счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев, икономист - макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Веска Стефанова Грънчарова, икономист - счетоводител; разрешение за достъп до КИ ниво "Секретно".
Ралица Панчева Попова, Ботевград, икономист - организатор, данъчно консултиране.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика - бизнес администрация.
Илка Нецова Георгиева, магистър - икономист - счетоводство и контрол; експерт по финансово-счетоводни проблеми, оценител на финансовооборотни и дълготрайни материални активи.
Костадин Георгиев Грънчаров, инженер - "Двигатели с вътрешно горене", и магистър по икономика - организация на производството и управление в промишлеността.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо счетоводство и пенсионно осигуряване.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика - счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права на интелектуална и индустриална собствености други фактически отношения.
Сашо Христов Николов, специалност: съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-оценителни експертизи.
Лидия Любенова Христова, специалност: съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Светла Иванова Деянова - Висш икономически институт "Карл Маркс", специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Любомир Цветков Йотов - Висш икономически институт "Карл Маркс", специалност "Международни икономически отношения".
Веселин Лачев Тодоров - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов, специалност "Финанси". Сертификат "Оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения".
Лилия Викторова Иванова - Висш икономически институт "Карл Маркс", специалност "Счетоводна отчетност".
Светла Иванова Георгиева - Университет за национално и световно стопанство, специалност "Публични финанси". Технически университет - София, специалност "технология на електронното производство".
Антон Димитров Димов - Университет за национално и световно стопанство, специалност "Счетоводство и контрол". Достъп до ниво на класифицирана информация "Строго секретно".
Дора Любенова Гърчева - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол". Сертификат "Оценител на недвижими имоти и земеделски земи"; Удостоверение "Администратор на лични данни".
Скарлет Николаева Наумова - Висш икономически институт "Карл Маркс", специалност "Счетоводство и контрол".
Любомир Константинов Васев - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Милена Димова Рашева - УНСС - София, специалност "Икономика и управление на индустрията".
Тошко Николов Поптолев - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Финанси и кредит".
Нели Христова Владимирова - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика и управление на промишлеността".
Емил Димитров Симеонов - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика и управление на търговията".
Евтим Петков Евтимов - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика и управление на търговията".
Инна Данаилова Николова - УНСС - София, специалност "Счетоводство и контрол".
Грета Петрова Тотева - УНСС - Факултет по мениджмънт и маркетинг - Ловеч, специалност "Маркетинг и мениджмънт".
Снежка Кирилова Илиева - Великотърновски университет, специалност "Счетоводство и контрол".
Цветанка Лазарова Велева - Стопанска академия - Свищов, специалност "Застраховане и социално дело"; УНСС - Врачански стопански филиал, специалност "Счетоводство и контрол".
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - УНСС - София, специалност "Счетоводство и контрол".
Васил Любенов Василев - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика на промишлеността".
Анка Христова Ангелова - Стопанска академия - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол"; "Контрол и анализ на фирмената дейност".
Славейко Андреев Въчков - УНСС - София, специалност "Планиране и прогнозиране".
Янко Георгиев Янев - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол".
Бисер Драгов Белев - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол", квалификация - икономист-счетоводител.
Христина Атанасова Данова-Тодорова - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", специалност "Счетоводство и контрол", квалификация - магистър по икономика.
Николай Георгиев Лазаров - УНСС - София, специалност "Счетоводство и контрол".
Васил Любенов Василев - ВИИ "Карл Маркс" - София, икономика на промишлеността, съдебна финансово-икономическа експертиза и съдебносчетоводна експертиза в банковия сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева - Нов български университет, специалност "Финансов контрол".
Стоимен Иванов Петков - ВИИ "Карл Маркс" - София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Ивайло Петков Узунов - ВИИ "Карл Маркс" - София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Венцислав Николов Атанасов - ВИИ "Карл Маркс" - София, управление и икономика на АПП.
Валя Илиева Ангелова - УНСС - София, счетоводство и контрол.
Кета Ангелова Дечева - Икономически университет - Варна, стокознание.
Невена Рашкова Тенева - ВФСИ "Димитър Ценов" - Свищов, счетоводна отчетност.
Мариана Димова Ангелова - Стопанка академия "Димитър Ценов" - Свищов - маркетинг и планиране, икономист-специалист по маркетинг и квалификация учител.
Симеон Борисов Илиев - НБУ - магистър по бизнес администрация.
Емил Димитров Нейков - ВФСИ "Димитър Ценов" - Свищов - счетоводство и контрол; професионална квалификация "Счетоводство и финансов одит".
Асен Данчев Димитров - УНСС, магистър по счетоводство и контрол.
Алексей Стефанов Поибренски - Стопанска академия - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев - УНСС - София, специалност "Маркетинг", магистър по икономика.
Николай Йорданов Стоев - УНСС, магистър по публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева - УНСС, специалност "Туризъм и икономика на социално-културната сфера".
Роза Стоянова Георгиева - ВИИ "Карл Маркс", специалност "Финанси и кредит", сертифициран одитор.
Мария Симеонова Благоева - ВИИ "Карл Маркс", специалност "Счетоводна отчетност".
Наталия Димитрова Шаллиева - УНСС, квалификация "Финансови и инвестиционни анализи".
Ангелина Тодорова Божилова - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", специалност "Счетоводство и контрол".
Елена Колева Йолашка-Митова - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", специалност "Счетоводна отчетност".
Таня Петкова Тодорова - Техникум по икономика - Смолян, специалност "Икономика на промишлеността".
Ивелина Валентинова Борисова - Бургаски свободен университет, специалност "Счетоводство и контрол".
Рени Кръстева Стоянова - УНСС, специалност "Икономика и управление на търговията".
Борис Любомиров Ненчев - УНСС, специалност "Финанси и отчетност".
Ирена Йорданова Николова - ВИИ "Карл Маркс", специалност "Счетоводство и контрол".
Валерий Иванов Обретенов - Икономически университет - Варна, специалност "Икономика и управление на строителството".
Цветанка Харалампиева Семкова - УНСС, специалност "Финанси".
Анна Димитрова Кацарова - СА "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов, специалност "Стопански и финансов контрол".
Светла Иванова Харалампиева - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.
Ирина Цветкова Цветкова - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.
Теменужка Йорданова Иванова - Международно висше бизнес училище - Ботевград - бизнес администрация, квалификация - стопанско управление.
Ваня Димитрова Петрова - икономист - ВИИ "Карл Маркс" - Икономика и управление на търговията, МИО, ЮЗУ "Неофит Рилски" - право - юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
Даниел Николов Стойков - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов, стопанска отчетност, оценка на финансови активи, финансови институции и търговски предприятия.
Антоанета Георгиева Илиева - главен счетоводител - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - счетоводство и контрол, квалификация - икономист.
Мариетка Енева Боджакова, счетоводство и контрол - магистър по икономика - Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
Юлия Ботева Василева - магистър - финансов мениджмънт, Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", Свищов.
Димитринка Петкова Димитрова - бакалавър - финанси, професионална квалификация икономист, УНСС - София, Удостоверение № 1133/2004 "Вътрешен одитор".
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Мария Николова Лалова, специалност - счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност - икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност - счетоводна отчетност.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност "Финанси, счетоводство и контрол".
Димчо Атанасов Борисов, специалност "Финанси и кредит" и "Икономика на търговията".
Елка Русева Жекова, София, специалност "Управление и планиране на народното стопанство".
Рангел Кирилов Калистратов, специалност "Счетоводство и контрол".
Първолета Борисова Бешкова, специалност "Счетоводство и контрол".
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност "Интелектуална собственост".
Димитър Маринов Карадимитров, специалност "Икономика на съобщенията".
Софрони Георгиев Атанасов, специалност "Счетоводна отчетност".
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност "Счетоводна отчетност".
Тинка Тодорова Маркова, специалност "Икономика на вътрешната търговия".
Елена Петрова Павлова, специалност "Счетоводство и контрол".
Емилия Тодорова Милушева, специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Снежана Тодорова Петрова, специалност "Счетоводна отчетност".
Нели Желева Терзиева, специалност "Стокознание".
Христина Петкова Староманова, специалност "Счетоводство и контрол".
Катя Любов Шипочка, специалност - икономист.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност - юрист.
Юлиян Янков Пальов, специалност - инженер-геодезист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност "Социално-икономическа информация".
Стоянка Филипова Йорданова, специалност "Икономика на промишлеността".
Стоянка Иванова Нетровска, специалност "Счетоводство и контрол".
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност "Горско стопанство".
Добринка Добромирова Павлова, специалност "Счетоводство и контрол".
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност "Архитектура".
Красимир Стефанов Сърбински, специалност "Счетоводна отчетност".
Росен Руменов Стоянов, специалност "Финанси".
Огняна Христова Танева, специалност "Счетоводна отчетност".
Георги Николов Календеров, специалност "Маркетинг и мениджмънт".
Васил Иванов Вутов, специалност "Застрахователно дело и публична администрация".
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност "Автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес".
Валери Ганчев Пелов, специалност "Икономика на търговията".
Ива Спасова Вълкова, специалност "Икономика и управление на селското стопанство".
Иван Петров Йонов, специалност "Счетоводна отчетност".
Славка Динева Иванова, специалност "Икономика и организация на селското стопанство".
Методи Спасов Манов, специалност "Финанси и кредит".
Добромир Александров Соколов, специалност "Икономика на труда".
Цветанка Христова Ковачка, специалност "Ел. машини и апарати"; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Марияна Пеева Балтова, специалност "Застрахователно дело".
Лидия Любенова Христова, специалност "Съдебно-счетоводни експертизи"; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист - счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше - магистър - счетоводство и контрол.
Величка Георгиева Томова, специалност "Счетоводство и контрол".
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо, счетоводство и пенсионно осигуряване.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше - икономическо.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение за достъп до КИ ниво "Строго секретно".
Таня Велинова Божилова, икономист - дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист - статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър - икономика - счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов, специалност: съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-оценителни експертизи.
Валентин Радославов Тодоров, специалност "Икономика и управление на транспорта".
Стоян Делчев Гешев, икономист - макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Емил Върбанов Томов, икономист - цени, ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности, контрабанда - стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография и магистър по икономика; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; капиталови инвестиционни проекти в публичния сектор: разработване, анализ, оценка и контрол; бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Симеон Ананиев Ананиев, икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели държавни и общински предприятия, инженер експлоатация на железопътния транспорт, удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Илка Нецова Георгиева, магистър - икономист - счетоводство и контрол; експерт по финансово-счетоводни проблеми; оценител на финансови оборотни и дълготрайни материални активи.
Ралица Панчева Попова, икономист - организатор данъчно консултиране.
Любомир Цветков Йотов, магистър МИО - митнически режими и процедури, митнически и валутни престъпления и нарушения, митнически режими и процедури, митнически информационни системи.
Димитър Иванов Христов, висше - българска филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства, експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика; специална педагогика - олигофренопедагогика.
Петя Васкова Христова, магистър МИО - превоз на опасни товари по шосе и железен път; преподавател по английски език и литература.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика - бизнесадминистрация.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика - счетоводство и контрол.
Орлин Павлов Матев, специалност: икономист.
Светла Иванова Деянова - Висш икономически институт "Карл Маркс", специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Искра Асенова Айвазова, ВСИ "Васил Коларов", специалност "Икономика и организация на селското стопанство".
Любомир Цветков Йотов - Висш икономически институт "Карл Маркс", специалност "Международни икономически отношения".
Веселин Лачев Тодоров - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов, специалност "Финанси". Сертификат "Оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения".
Светла Иванова Георгиева - Университет за национално и световно стопанство, специалност "Публични финанси". Технически университет - София, специалност "Технология на електронното производство".
Лилия Василева Иванова - Висше училище по застраховане и финанси, специалност "Счетоводство и контрол".
Георги Димитров Политов - Висш икономически институт "Карл Маркс", специалност "Управление и планиране на народното стопанство". Ниво на достъп до класифицирана информация "Строго секретно".
Марияна Пеева Балтова - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов, специалност "Застрахователно дело" - профил "Обществено осигуряване" и "Педагогика".
Дора Любенова Гърчева - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол". Сертификат "Оценител на недвижими имоти и земеделски земи"; Удостоверение "Администратор на лични данни".
Антоанета Иванова Първанова - Университет за национално и световно стопанство, специалност "Маркетинг и мениджмънт"; икономист. Експерт в областта на обществените поръчки. Ниво на достъп до класифицирана информация "Секретно".
Любомир Константинов Васев - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Милена Димова Рашева - УНСС - София, специалност "Икономика и управление на индустрията".
Тошко Николов Поптолев - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Финанси и кредит".
Инж. Елиза Калчева Иванова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Хидротехническо строителство"; Икономически университет - Варна, магистър по специалност "Икономика на недвижимата собственост".
Нели Христова Владимирова - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика и управление на промишлеността".
Емил Димитров Симеонов - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика и управление на търговията".
Снежка Кирилова Илиева - Великотърновски университет, специалност "Счетоводство и контрол".
Цветанка Лазарова Велева - Стопанска академия - Свищов, специалност "Застраховане и социално дело"; УНСС - Врачански стопански филиал, специалност "Счетоводство и контрол".
Васил Любенов Василев - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика на промишлеността".
Анка Христова Ангелова - Стопанска академия - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол"; "Контрол и анализ на фирмената дейност".
Славейко Андреев Въчков - УНСС - София, специалност "Планиране и прогнозиране".
Николай Георгиев Лазаров - УНСС - София, специалност "Счетоводство и контрол".
Васил Любенов Василев - ВИИ "Карл Маркс" - София, икономика на промишлеността, съдебна финансово-икономическа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза в банковия сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева - Нов български университет, специалност "Финансов контрол".
Галина Златева Димитрова - Университет "Хумболдт" - Берлин, финансово стопанство, магистър по финанси и финансово-икономически анализ.
Стоимен Иванов Петков - ВИИ "Карл Маркс" - София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Венцислав Николов Атанасов - ВИИ "Карл Маркс" - София, управление и икономика на АПП.
Кета Ангелова Дечева - Икономически университет - Варна, стокознание.
Татяна Георгиева Праскова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - предучилищна педагогика, Икономически университет - Варна - мениджмънт и стопански бизнес, Камара на независимите оценители в България.
Невена Рашкова Тенева - ВФСИ "Димитър Ценов" - Свищов, счетоводна отчетност.
Мариана Димова Ангелова - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов - маркетинг и планиране, икономист - специалист по маркетинг и квалификация учител.
Емил Димитров Нейков - ВФСИ "Димитър Ценов" - Свищов - счетоводство и контрол; професионална квалификация "Счетоводство и финансов одит".
Асен Данчев Димитров - УНСС - магистър по счетоводство и контрол.
Алексей Стефанов Поибренски - Стопанска академия - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев - УНСС - София, специалност "Маркетинг", магистър по икономика.
Николай Йорданов Стоев - УНСС, магистър по публични финанси.
Емил Асенов Атанасов - СУ "Св. Климент Охридски", юрист и доцент по специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност".
Петя Георгиева Георгиева - УНСС, специалност "Туризъм и икономика на социално-културната сфера".
Роза Стоянова Георгиева - ВИИ "Карл Маркс", специалност "Финанси и кредит", сертифициран одитор.
Мария Симеонова Благоева - ВИИ "Карл Маркс", специалност "Счетоводна отчетност".
Ангелина Тодорова Божилова - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", специалност "Счетоводство и контрол".
Елена Колева Йолашка-Митова - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", специалност "Счетоводна отчетност".
Рени Кръстева Стоянова - УНСС, специалност "Икономика и управление на търговията".
Борис Любомиров Ненчев - УНСС, специалност "Финанси и отчетност".
Ирена Йорданова Николова - ВИИ "Карл Маркс", специалност "Счетоводство и контрол".
Валерий Иванов Обретенов - Икономически университет - Варна, специалност "Икономика и управление на строителството".
Цветанка Харалампиева Семкова - УНСС, специалност "Финанси".
Анна Димитрова Кацарова - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов, специалност "Стопански и финансов контрол".
Ирина Цветкова Цветкова - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител.
Теменужка Йорданова Иванова - Международно висше бизнес училище - Ботевград - бизнесадминистация, квалификация - стопанско управление.
Десислава Василева Ласкина - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов - счетоводство и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите предприятия.
Ваня Димитрова Петрова - икономист - ВИИ "Карл Маркс" - икономика и управление на търговията, МИО, ЮЗУ "Неофит Рилски" - право - юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
Даниел Николов Стойков - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов, стопанска отчетност, оценка на финансови активи, финансови институции и търговски предприятия.
Нина Станкова Даганова - Частно бизнес училище "Евростандарт" - икономист - посредник в банковото, застрахователно и осигурителното дело.
Антоанета Георгиева Илиева - главен счетоводител - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - счетоводство и контрол, квалификация - икономист.
Мариетка Енева Боджакова - счетоводство и контрол - магистър по икономика - Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
Васил Георгиев Георгиев - икономист, счетоводител - ВИИ "Карл Маркс", София.
Елисавета Асенова Стойкова - магистър -
"Стопанско управление" - специализация "Управления на предприятия в горския сектор"; бакалавър - "Горско стопанство" - Лесотехнически университет, София.
Юлия Ботева Василева - магистър - финансов мениджмънт, Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", Свищов.
Димитринка Петкова Димитрова - бакалавър - финанси, професионална квалификация икономист УНСС - София.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност "Икономика".
Мария Николова Лалова, специалност "Счетоводство и контрол".
Румен Димитров Любенов, специалност "Счетоводна отчетност".
Анжелика Любенова Ковачева, специалност "Финанси, счетоводство и контрол".
Първолета Борисова Бешкова, специалност "Счетоводство и контрол".
Марийка Стефанова Цолачева, магистър-икономист, специалност "Интелектуална собственост".
Димитър Маринов Карадимитров, специалност "Икономика на съобщенията".
Софрони Георгиев Атанасов, специалност "Счетоводна отчетност".
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност "Счетоводна отчетност".
Тинка Тодорова Маркова, специалност "Икономика на вътрешната търговия".
Елена Петрова Павлова, специалност "Счетоводство и контрол".
Емилия Тодорова Милушева, специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Снежана Тодорова Петрова, специалност "Счетоводна отчетност".
Нели Желева Терзиева, специалност "Стокознание".
Катя Любов Шипочка, специалност "Икономист".
Стоянка Филипова Йорданова, специалност "Икономика на промишлеността".
Добринка Добромирова Павлова, специалност "Счетоводство и контрол".
Красимир Стефанов Сърбински, специалност "Счетоводна отчетност".
Васил Иванов Вутов, специалност "Застрахователно дело и публична администрация".
Валери Ганчев Пелов, специалност "Икономика на търговията".
Иван Петров Йонов, специалност "Счетоводна отчетност".
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Методи Спасов Манов, специалност "Финанси и кредит".
Орлин Павлов Матев, специалност "Икономист".
Красимира Миткова Николова, висше - магистър - счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър-икономист - счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше - икономическо.
Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер - текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист, експерт-оценител.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение за достъп до КИ ниво "Строго секретно".
Таня Велинова Божилова, икономист - дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист - статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър - икономика - счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, други фактически отношения.
Стоян Делчев Гешев - пререгистрация, икономист - макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Димитър Иванов Христов, висше - българска филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства, експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика; специална педагогика - олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника - категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт - заварчик III степен ръчно електродъгово заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани стомани; огняр II степен на котли с високо налягане до 1000 м2.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Емил Върбанов Томов, икономист - цени, ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности, контрабанда - стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист - синдик.
Илка Нецова Георгиева, магистър-икономист - счетоводство и контрол, експерт по финансово-счетоводни проблеми; оценител на финансово-оборотни и дълготрайни материални активи.
Светла Иванова Деянова - Висш икономически институт "Карл Маркс", специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Искра Асенова Айвазова, ВСИ "Васил Коларов", специалност "Икономика и организация на селското стопанство".
Любомир Цветков Йотов - Висш икономически институт "Карл Маркс", специалност "Международни икономически отношения".
Веселин Лачев Тодоров - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов, специалност "Финанси". Сертификат "Оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения".
Светла Иванова Георгиева - Университет за национално и световно стопанство, специалност "Публични финанси". Технически университет - София, специалност "Технология на електронното производство".
Лилия Василева Иванова - Висше училище по застраховане и финанси, специалност "Счетоводство и контрол".
Инж. Милчо Христов Славков - ВНВУ "Васил Левски" - офицер от танковите войски, машинен инженер, специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Дора Любенова Гърчева - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол". Сертификат "Оценител на недвижими имоти и земеделски земи"; удостоверение "Администратор на лични данни".
Любомир Константинов Васев - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Милена Димова Рашева - УНСС - София, специалност "Икономика и управление на индустрията".
Емил Димитров Симеонов - ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика и управление на търговията".
Снежка Кирилова Илиева - Великотърновски университет, специалност "Счетоводство и контрол".
Цветанка Лазарова Велева - Стопанска академия - Свищов, специалност "Застраховане и социално дело"; УНСС - Врачански стопански филиал, специалност "Счетоводство и контрол".
Николай Георгиев Лазаров - УНСС - София, специалност "Счетоводство и контрол".
Кета Ангелова Дечева - Икономически университет - Варна, стокознание.
Мариана Димова Ангелова - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов - маркетинг и планиране, икономист - специалист по маркетинг и квалификация учител.
Емил Димитров Нейков - ВФСИ "Димитър Ценов" - Свищов - счетоводство и контрол; професионална квалификация "Счетоводство и финансов одит".
Алексей Стефанов Поибренски - Стопанска академия - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител.
Николай Йорданов Стоев - УНСС, магистър по публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева - УНСС, специалност "Туризъм и икономика на социално-културната сфера".
Роза Стоянова Георгиева - ВИИ "Карл Маркс", специалност "Финанси и кредит", сертифициран одитор.
Ангелина Тодорова Божилова - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", специалност "Счетоводство и контрол".
Таня Петкова Тодорова - Техникум по икономика - Смолян, специалност "Икономика на промишлеността".
Цветанка Харалампиева Семкова - УНСС, специалност "Финанси".
Десислава Василева Ласкина - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов, счетоводство и контрол - счетоводство и одит в нефинансовите предприятия.
Ваня Димитрова Петрова - икономист - ВИИ "Карл Маркс", МИО - Икономика и управление на търговията, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Право - юрист.
Мариетка Енева Боджакова - Електронна техника - Електротехнически институт, Габрово.
 
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева, специалност "Строителен инженер - ПГС".
Спас Георгиев Милчев, специалност "Автоматизация на производството".
Николета Борисова Божинова, специалност - инженер - горско стопанство - опазване на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност "Строителен инженер - ПГС".
Димитър Петров Петев, специалност "Радио- и телевизионна техника".
Николай Василев Вълков, специалност "Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори".
Пламен Димитров Гърбов, специалност "Строителен инженер по технология на строителството".
Бранимир Светославов Костов, специалност "Строителен инженер - ПГС конструкции".
Петя Георгиева Николова, специалност "Маркшайдерство и геодезия".
Керанка Христова Русева, специалност - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство".
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност - строителен инженер - "Водоснабдяване и канализация".
Невенка Георгиева Иванова, специалност "Транспортно строителство".
Пламен Иванов Кривошапков, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции".
Райна Василева Бонева.
Николай Димитров Николов, специалност "Технология и управление на транспорта".
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност "Архитектура".
Мария Цончева Гугучкова, специалност "Хидромелиоративно строителство", земеразделяне и градоустройство.
Инж. Минка Хиткова Радева, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Чавдар Савов Арабаджиев, специалност "Киноапаратура".
Валентин Рачев Симеонов, специалност "Строителен инженер по пътно строителство".
Вера Маринова Ахмакова, специалност "Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство".
Антони Вълков Запрянов, специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Юлиян Янков Пальов, специалност "Инженер-геодезист".
Стойне Йорданов Доканин, специалност "Военен инженер по ПГС".
Соня Хаим Стойкова, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова, специалност "Ел. машини и апарати".
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност "Архитектура".
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност "Горско стопанство".
Никола Иванов Николов, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции".
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност "Архитектура".
Румяна Тошева Несторова, специалност "Селскостопанска техника".
Иван Младенов Илиев, специалност "Технология на минното производство".
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност "Радио- и телевизионна техника".
Георги Петров Ценев, специалност "Пътно строителство".
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност "Автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес".
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност "Промишлено и гражданско строителство"; фирмено счетоводство.
Росица Димитрова Георгиева, специалност "Геодезия и земеустройство".
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност "Хидромелиоративно строителство".
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност "Хидромелиоративно строителство"; "Право".
Владимир Костов Господинов, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Методи Спасов Манов, специалност "Финанси и кредит".
Саша Евтимова Георгиева, специалност "Горско стопанство".
Владимир Степанович Шимук, специалност "Конструиране и производство на радиоапаратури".
Цветанка Христова Ковачка, специалност "Ел. машини и апарати".
Мая Атанасова Динева, специалност "Инженер - архитект".
Василка Петкова Гетова, специалност "Техник геодезист".
К.т.н. д-р Михаил Николов Чалашканов, минен инженер - електромеханик, кандидат на техническите науки; минна електромеханика.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер - текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Йордан Донев Йорданов, машинен инженер - транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Иванка Евлогиева Илиева, инженер - радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения; оценка на права на интелектуална и индустриална собственост; оценка на търговски предприятия; оценка на недвижими имоти от УАСГ - София; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. д-р Георги Маринов Маринов, инженерно-техническите науки; технически средства за ГСМ; лицензиран оценител на машини и съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация и оценка на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите машини; лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист, експерт-оценител.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен инженер, специалност "Хидроенергийно строителство"; оценител на недвижими имоти, както и за цели предприятия; удостоверение за обследване на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник; строителство и архитектура.
Инж. Ангел Димитров Илиев, строителен инженер - геодезия, фотограметрия и картография; свидетелство за извършване на дейности по кадастъра.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен инженер - технология на машиностроенето.
Борислав Георгиев Попов, магистър - горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ирина Иванова Петкова, електроинженер; разрешение за достъп до КИ ниво "Секретно".
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, други фактически отношения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография и магистър по икономика; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; капиталови инвестиционни проекти в публичния сектор: разработване, анализ, оценка и контрол; бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер - механизация на селското стопанство; лицензиран оценител, машини и съоръжения, капитално строителство.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата; независим оценител на движимо и недвижимо имущество на държавните и общинските фирми.
Светла Стоянова Стоянова, строителен техникум - геодезия и картография; кадастър, регулация и оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, средно специално - художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Виолета Иванова Цветанова, строителен техник - строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Людмил Тодоров Маев, Висш институт по архитектура и строителство - специалност "Геодезия, фотограметрия и картография"; свидетелство за правоспособност за извършване на дейност по кадастъра.
Инж. Васил Танев Стайков - ВНВАУ "Георги Димитров", специалност "РТВ - АСУ", експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков - ВНВУ "Васил Левски" - офицер от танковите войски, машинен инженер, специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Димитър Маламов Хабов - ВМЕИ - София, специалност "Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността и транспорта". Достъп до класифицирана информация ниво "Секретно".
Румяна Миткова Стоянова - ВМЕИ "В. И. Ленин" - София, специалност "Технология на металите". Химикотехнологичен и металургичен университет - София, специалност "Безопасност на производствата". Сертификат "Оценител на машини и съоръжения". Сертификат "Автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност".
Арх. Анна Ангелова Савова - Висш институт по архитектура и строителство - специалност "Архитектура".
Найден Станимиров Петров - Висш машинно-електротехнически институт - София, специалност "Автоматизирано оборудване на машиностроенето". Сертификат "Оценител на машини и съоръжения".
Инж. Ангел Димитров Илиев - Висш инженерно-строителен институт - София, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Станка Иванова Илиева - Висш инженерно-строителен институт - София, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Румяна Атанасова Гондова - Висш минно-геоложки институт, специалност "Хидрогеология и инженерна геология".
Лена Георгиева Димитрова - ВМЕИ "Ленин" - София, специалност "Хидравлични машини и съоръжения".
Инж. Надежда Крумова Георгиева - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Иванка Атанасова Цветкова - Висш инженерно-строителен институт - София, специалност "Хидромелиоративно строителство".
Катя Миткова Тодоринова - Технически университет - София, специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане".
Тони Петров Тонев - ВТУ "А. Кънчев", специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Георги Асенов Стоименов - Технически университет - София, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Инж. Диляна Любомирова Вачковска - Висш машинно-електротехнически институт - Варна, специалност "Топлинна и масообменна техника в химическата промишленост".
Инж. Стефан Крумов Жечков - ВМЕИ "Ленин" - София, специалност "Топлотехника".
Марина Игнатова Николова - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, специалност "Архитектура".
Арх. Лили Славчева Иванова - Висш инженерно-строителен институт, специалност "Архитектура".
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова - Висш инженерно-строителен институт, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Арх. Искра Димитрова Пенкова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Архитектура".
Инж. Димитър Димитров Антонов - Туркменски политехнически институт, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Нина Господинова Ламбова-Димова - ВИАС - София, специалност "Промишлено и гражданско строителство" - технология, оценка на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински - Висш химикотехнологичен институт; металургия на черните метали.
Румяна Ангелова Хаджиниколова - ВИСИ - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Васил Андонов Веселинов - ВМЕИ - София, специалност "Авт. транспорт, трактори и кари - АТК", машинен инженер.
Неделко Петров Неделков - Висш инженерно-строителен институт - София, специалност "Водоснабдяване и канализация".
Мила Николова Галева - ВИАС, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Воин Василев Стумбов - ВМЕИ "Ленин" - София, специалност "Промишлена топлотехника".
Николай Тодоров Цанев - ВИАС, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Минко Калчев Червенков - ВНВАУ "Г. Димитров", специалност "Геодезия, фотограметрия и картография". Кадастър и регулация, оценка и делби на недвижими имоти и земеделски земи.
Соня Георгиева Петрова - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, инженер-геодезист - фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи.
Константин Борисов Балев - електроинженер - ВМЕИ "Ленин" - София.
Мариетка Енева Боджакова - електронна техника - Електротехнически институт, Габрово.
Александър Георгиев Петков - Технология на машиностроенето - машинен инженер, ВМЕИ "Ленин", София.
Александър Кирилов Кънев - инженер - металург - металургия на черни метали, Висш химико- технологически институт, София.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност - доктор инженер.
Николай Димитров Николов, специалност "Технология и управление на транспорта".
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Валентин Рачев Симеонов, специалност "Строителен инженер по пътно строителство".
Вера Маринова Ахмакова, специалност "Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство".
Антони Вълков Запрянов, специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Соня Хаим Стойкова, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, Технически университет - София, Факултет - Сливен, специалност "Механика и идентификация на ПТП".
Бойко Костадинов Димитров, специалност "Танкови войски - строеви"; "Двигатели с вътрешно горене".
Иван Младенов Илиев, специалност "Технология на минното производство".
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност "Радио- и телевизионна техника".
Инж. Анастасия Славчева Костова, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност "Хидромелиоративно строителство"; "Право".
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Николай Спасов Христов, съвременни системи и електронни комплектовки на автомобилите - конструктивна безопасност, плавност на движението, спиране.
Инж. Ангел Петков Маринов, инженер-механик по автомобилния транспорт; оценка в сферата на транспорта и строителството.
Иван Тодоров Въздържанов, машинен инженер - автоексперт.
Инж. Асен Вълчев Чакъров, машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Румен Петров Таслаков, машинен инженер - автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Живко Христов Евтимов, машинен инженер - автомобили, трактори и кари; оценка в сферата на транспорта и строителството.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Александър Панайотов Димитров, криминалист, автотехнически експертизи.
Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен инженер - транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Костадин Георгиев Грънчаров, инженер - двигатели с вътрешно горене, и магистър по икономика - организация на производството и управление в промишлеността.
Инж. Иван Атанасов Тодоров, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Инж. Валентин Стойчев Панчев, машинен инженер - автомобилен транспорт, трактори и кари.
Димитър Иванов Христов, висше - българска филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства; експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика; специална педагогика - олигофренопедагогика; свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника - категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт - заварчик III степен ръчно електродъгово заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани стомани; огняр II степен на котли с високо налягане до 1000 м2.
Инж. Сашко Петров Погачев, София - машинен инженер - автомобили, трактори и кари.
Доц. Георги Борисов Джонев, управление и организация на автомобилния транспорт.
Инж. Николай Пеев Камбуров, машинен инженер.
Инж. Васил Танев Стайков - ВНВАУ "Георги Димитров", специалност "РТВ - АСУ", експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков - ВНВУ "Васил Левски" - офицер от танковите войски, машинен инженер, специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Румяна Миткова Стоянова - ВМЕИ "В. И. Ленин" - София, специалност "Технология на металите". Химикотехнологичен и металургичен университет - София, специалност "Безопасност на производствата". Сертификат "Оценител на машини и съоръжения". Сертификат "Автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност".
Николай Живков Занев - Технически университет - София, специалност "Транспортна техника и технологии"; сертификат за автоексперт.
Тони Петров Тонев - ВТУ "А. Кънчев", специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Пеню Димов Пенев - ВНВУ "Васил Левски", специалност "Автомобилни войски".
Георги Асенов Стоименов - Технически университет - София, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Незабравка Гаврилова Първанова - ВМЕИ "В. И. Ленин" - София, специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари".
Костадин Крумов Златев - Технически университет - София, специалност "Комплексна механизация и поточни линии в строителството".
Венцислав Цветанов Василев - ВА "Г. С. Раковски", специалност "Военнополитическа, общовойскова"; ПЖИ "Тодор Каблешков" - София, специалност "Експлоатация и ремонт на вагони".
Васил Андонов Веселинов - ВМЕИ - София, специалност - авт. трансп., трактори и кари - АТК, машинен инженер.
Едвин Живков Желев - Технически университет - София, специалност "Компютърни системи и технологии, компютърен инженер".
Цветелина Найденова Найденова - ТУ - Стара Загора; Колеж в гр. Ямбол - инструктор за обучение на водачи на МПС "категория С".
Ивайло Петров Йорданов - Технически университет - София, специалност "Технология и управление на транспорта".
Стефан Кръстев Делчев - ВТУ "Тодор Каблешков" - София, специалност "Автотехническа експертиза".
Тодор Иванов Павлов, инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, Висше народно военно училище "Васил Левски", Велико Търново; Висше училище по застраховане и финанси - Център за професионално обучение, София, община "Оборище".
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Спас Георгиев Милчев, специалност - автоматизация на производството.
Николета Борисова Божинова, специалност - инженер - горско стопанство - опазване на природната среда.
Димитър Петров Петев, специалност "Радио- и телевизионна техника".
Николай Василев Вълков, специалност "Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори".
Керанка Христова Русева, специалност - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство".
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност - строителен инженер - "Водоснабдяване и канализация".
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Валентин Рачев Симеонов, специалност "Строителен инженер по пътно строителство".
Вера Маринова Ахмакова, специалност "Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство".
Антони Вълков Запрянов, специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Соня Хаим Стойкова, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова, специалност "Ел. машини и апарати".
Никола Иванов Николов, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции".
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност "Архитектура".
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност "Автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес".
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност "Хидромелиоративно строителство".
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност "Хидромелиоративно строителство"; "Право".
Методи Спасов Манов, специалност "Финанси и кредит".
Саша Евтимова Георгиева, специалност "Горско стопанство".
Васил Николов Василев, специалност - военен инженер по ПГС - технология на строителството.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП, инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мария Христова Николова, средно специално - художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер - текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист; експерт-оценител.
Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен инженер - транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. д-р Георги Маринов Маринов, инженерно-технически науки; технически средства за ГСМ; лицензиран оценител на машини и съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация и оценка на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите машини; лицензиран оценител на машини и съоръжения.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен инженер, специалност "Хидроенергийно строителство"; оценител на недвижими имоти, както и за цели предприятия; удостоверение за обследване на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник - строителство и архитектура.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен инженер - технология на машиностроенето.
Инж. Симеон Ананиев Ананиев, икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели държавни и общински предприятия, инженер по експлоатация на железопътния транспорт; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Иван Петров Агов - ВМЕИ "Ленин" - София, специалност "Промишлена топлотехника". Сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова - ВМЕИ "В. И. Ленин" - София, специалност "Технология на металите". Химикотехнологичен и металургичен университет - София, специалност "Безопасност на производствата". Сертификат "Оценител на машини и съоръжения". Сертификат "Автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност".
Найден Станимиров Петров - Висш машинно-електротехнически институт - София, специалност "Автоматизирано оборудване на машиностроенето".
Румяна Атанасова Гондова - Висш минно-геоложки институт, специалност "Хидрогеология и инженерна геология".
Лена Георгиева Димитрова - ВМЕИ "Ленин" - София, специалност "Хидравлични машини и съоръжения".
Тони Петров Тонев - ВТУ "А. Кънчев", специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Георги Асенов Стоименов - Технически университет - София, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт".
Арх. Лили Славчева Иванова - Висш инженерно-строителен институт, специалност "Архитектура".
Арх. Искра Димитрова Пенкова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Архитектура".
Инж. Димитър Димитров Антонов - Туркменски политехнически институт, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински - Висш химикотехнологичен институт; металургия на черните метали.
Мариетка Енева Боджакова - електронна техника - Електротехнически институт, Габрово.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Методи Найчев Консулов - ВМЕИ "Ленин" - София, инженер по радиоелектроника, допълнителна квалификация - електронни средства за контрол и управление.
Мариетка Енева Боджакова - електронна техника - Електротехнически институт, Габрово.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност - доктор инженер.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност - строителен инженер - промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Николета Борисова Божинова, специалност - инженер - горско стопанство - опазване на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност - строителен инженер - ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност "Радио- и телевизионна техника".
Антоанета Георгиева Йовева, специалност "Архитектура".
Пламен Димитров Гърбов, специалност "Строителен инженер по технология на строителството".
Невенка Георгиева Иванова, специалност "Транспортно строителство".
Виолета Моюва Ковачева, специалност "Архитектура - опазване на природната среда".
Пламен Иванов Кривошапков, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции".
Инж. Цеца Илиева Дянкова, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност "Архитектура".
Мария Цончева Гугучкова, специалност "Хидромелиоративно строителство. Земеразделяне и градоустройство".
Инж. Анастас Тодоров Горанов, инженер-геодезист.
Георги Дянков Георгиев, специалност "Промишлено и гражданско строителство" - конструкции, математика, оценител на движимо и недвижимо имущество, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Валентин Рачев Симеонов, специалност "Строителен инженер по пътно строителство".
Вера Маринова Ахмакова, специалност "Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство".
Юлиян Янков Пальов, специалност "Инженер-геодезист".
Стойне Йорданов Доканин, специалност "Военен инженер по ПГС".
Соня Хаим Стойкова, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност - архитектура.
Надежда Крумова Георгиева, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност "Радио- и телевизионна техника".
Евелина Георгиева Генадиева, специалност "Хидротехническо строителство".
Петър Каменов Милчев, специалност "Строителен инженер".
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Любомир Илиев Митриков, специалност "Строителство и архитектура".
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност "Хидромелиоративно строителство".
Методи Спасов Манов, специалност "Финанси и кредит".
Румяна Борисова Симеонова-Ненова, специалност - инженер-геодезист.
Надежда Христова Стойчева, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Димитър Панайотов Джелебов, специалност "Транспортно и пътно строителство".
Мая Атанасова Динева, специалност - инженер-архитект.
Инж. Цеца Илиева Дянкова, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Зоя Пенчева Пенчева, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Арх. Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева, ВИАС - архитектура; оценка на недвижими имоти; оценители на земеделски земи и трайните насаждения върху тях.
Инж. Иванка Евлогиева Илиева, инженер - радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения; оценка права на интелектуална и индустриална собственост; оценка на търговски предприятия; оценка на недвижими имоти от УАСГ - София; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на гори и земи от горския фонд.
Виолета Иванова Цветанова, строителен техник - строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Инж. Албена Ненчова Арсова, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
Любомир Петров Събев, специалност "Строителство и архитектура".
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист; експерт-оценител.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата; независим оценител на движимо и недвижимо имущество на държавните и общинските фирми.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен инженер, специалност "Хидроенергийно строителство"; оценител на недвижими имоти, както и за цели предприятия; удостоверение за обследване на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник - строителство и архитектура.
Инж. Евгения Филипова Киселинова, строителен инженер по транспортно строителство; лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография, и магистър по икономика; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; капиталови инвестиционни проекти в публичния сектор: разработване, анализ, оценка и контрол; бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Борислав Георгиев Попов, магистър - горско стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Петров Агов - ВМЕИ "Ленин" - София, специалност "Промишлена топлотехника". Сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Красимира Маринова Горанова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции"; сертификат за оценка на недвижими имоти.
Арх. Анна Ангелова Савова - Висш институт по архитектура и строителство - специалност "Архитектура".
Найден Станимиров Петров - Висш машинно-електротехнически институт - София, специалност "Автоматизирано оборудване на машиностроенето".
Стефан Иванов Оташлийски - Висш институт по архитектура и строителство - специалност "Транспортно и железопътно строителство".
Инж. Елиза Калчева Иванова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Хидротехническо строителство"; Икономически университет - Варна, магистър по специалност "Икономика на недвижимата собственост".
Румяна Атанасова Гондова - Висш минно-геоложки институт, специалност "Хидрогеология и инженерна геология".
Радка Ганчева Тимнева - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, специалност "Архитектура".
Стефка Стоянова Стоянова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Архитектура".
Иванка Атанасова Цветкова - Висш инженерно-строителен институт - София, специалност "Хидромелиоративно строителство".
Станоя Йорданов Дончевски - ВНВСУ "Ген. Благой Иванов", специалност "Технология на строителството".
Марина Игнатова Николова - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, специалност "Архитектура".
Арх. Лили Славчева Иванова - Висш инженерно-строителен институт, специалност "Архитектура".
Арх. Искра Димитрова Пенкова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Архитектура".
Инж. Димитър Димитров Антонов - Туркменски политехнически институт, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Илка Аспарухова Динкова - ВИАС - специалност "Архитектура".
Галя Славчева Илиева - Техникум по строителство - гр. Трън, специалност "Строителство и архитектура".
Нина Господинова Ламбова-Димова - ВИАС - София, специалност "Промишлено и гражданско строителство" - технология, оценка на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Гроздан Стоянов Цветанов - ВНВСУ "Ген. Благой Иванов" - София, специалност - строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради.
Татяна Георгиева Праскова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград - предучилищна педагогика.
Георги Адамов Георгиев - Техникум по строителство - София, специалност "Геодезия, фотограметрия, картография", техник по геодезия, фотограметрия, картография.
Неделко Петров Неделков - Висш инженерно-строителен институт - София, специалност "Водоснабдяване и канализация".
Снежанка Исаева Балабанова - Техникум по строителство и архитектура, специалност "Строителство и архитектура".
Минко Калчев Червенков - ВНВАУ "Г. Димитров", специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Младен Иванов Младенов, строителен инженер - ПГС - Висш институт по архитектура и строителство, София, инженер по промишлено и гражданско строителство, профил "Конструкции".
Калчо Кочев Калчев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, Висш институт по архитектура и строителство, София.
Теодора Панайотова Карагьозова, архитектура - Висш институт по архитектура и строителство, София.
Петър Красимиров Добрев, магистър - инженер, "Водоснабдяване и канализационни системи и съоръжения".
Емил Торком Мечикян, магистър - архитектура, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност - доктор инженер.
Бранимир Светославов Костов, специалност - строителен инженер - ПГС конструкции.
Керанка Христова Русева, специалност - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство".
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност - строителен инженер - "Водоснабдяване и канализация".
Валентин Рачев Симеонов, специалност - строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Соня Хаим Стойкова, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Никола Иванов Николов, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции".
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност "Архитектура".
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност "Хидромелиоративно строителство"; "Право".
Владимир Костов Господинов, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Васил Николов Василев, специалност - военен инженер по ПГС - технология на строителството.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Константин Борисов Балев - електроинженер - ВМЕИ "Ленин" - София.
 
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност - полевъдство.
Саша Евтимова Георгиева, специалност - горско стопанство.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на гори и земи от горския фонд.
Димитър Николов Йорданов - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Димитър Николов Йорданов - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност - полевъдство.
Димитър Николов Йорданов - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
6.5. Съдебно-екологична експертиза
 
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност - икономика.
Албена Георгиева Кръстева, специалност - инженер-химик.
Инж. Валя Неделчева Джабарска, инженер-химик; санитарна химия и токсикология.
Александра Ангелова Анастасова, висше - санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Доц. Коста Райков Василев - Медицинска академия - София, специалност "Комунална хигиена", СУ "Св. Кл. Охридски", специалност "Химия", учител по химия и физика.
Мая Иванова Кичева - СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет - молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физикохимическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева, специалност - инженер-химик.
Александра Ангелова Анастасова, висше - санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Доц. Коста Райков Василев - Медицинска академия - София, специалност "Комунална хигиена", СУ "Св. Кл. Охридски", специалност "Химия", учител по химия и физика.
 
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност - ветеринарна медицина.
Д-р Георги Запрянов Славчев - Висш ветеринарномедицински институт - София, специалност "Ветеринарен лекар", д-р на ветеринарните науки.
Борислав Божидаров Григоров - ветеринарен лекар, Лесотехнически университет - София - ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, специалност - агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност - полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност - полевъдство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков, машинен инженер; селскостопанска техника.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер - механизация на селското стопанство; лицензиран оценител, машини и съоръжения, капитално строителство.
Веселин Лачев Тодоров - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов, специалност "Финанси". Сертификат "Оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения".
Доц. Коста Райков Василев - Медицинска академия - София, специалност "Комунална хигиена", СУ "Св. Кл. Охридски", специалност "Химия" - селскостопански експертизи.
 
9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност - архитектура.
Здравка Стефанова Сиракова, висше - библиотекознание и библиография; авторско право и сродни на авторското права.
Мария Христова Николова, средно специално - художествени занаяти; технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Христов, висше - българска филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства; експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика; специална педагогика - олигофренопедагогика.
Антон Борисов Бояджиев - Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност "Право" и "Българска филология" - авторско право и сродните му права върху литературни произведения.
Десислава Здравкова Александрова - Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", специалност "История"; археология, археологически движими паметници на културата.
 
10. Клас "Оценителни експертизи"
 
Минко Калчев Червенков - ВНВАУ "Г. Димитров", специалност "Геодезия, фотограметрия и картография".
Николай Георгиев Цонев - ВИИ - София, специалност "Икономика и управление на транспорта".
Виолета Божидарова Божкова - УНСС, специалност "Публични финанси".
Деян Георгиев Цонев - Факултет по природни науки "Епископ Константин Преславски", Шумен.
Валерий Иванов Обретенов - Икономически университет - Варна, специалност "Икономика и управление на строителството".
Владимир Степанович Шимук, специалност "Конструиране и производство на радиоапаратури", оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Гергана Димитрова Маркова - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология".
Спас Георгиев Милчев, специалност "Автоматизация на производството"; специалност - оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, дълготрайни и оборотни материални активи.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова, специалност "Ел. машини и апарати, оценителска експертиза и интелектуална и индустриална собственост".
Иван Младенов Илиев, София, специалност "Технология на минното производство"; оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; автоексперт - оценител.
Росен Руменов Стоянов, София, специалност "Финанси"; оценител на недвижими имоти.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност "Промишлено и гражданско строителство"; оценка на недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков, специалност "Строителство и архитектура", оценки на недвижими имоти и ДМА.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност "Хидромелиоративно строителство"; "Право", вещно-правни експертизи, оценител по недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност "Промишлено и гражданско строителство"; оценка на недвижими имоти.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Румяна Миткова Стоянова - специалност "Технология на металите". Химикотехнологичен и металургичен университет - София, специалност "Безопасност на производствата" (оценителни на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания; безопасност на здраве при работа).
Стефка Стоянова Стоянова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Архитектура"; оценител на недвижими имоти.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова - Висш инженерно-строителен институт, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография"; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Янко Георгиев Янев - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол", счетоводство на нефинансовите предприятия, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, оценител на недвижими имоти.
Соня Георгиева Петрова - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, инженер-геодезист - фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи.
Ваня Димитрова Петрова - икономист - ВИИ "К. Маркс", МИО - икономика и управление на търговията, ЮЗУ "Неофит Рилски" - право - юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски предприятия и вземания.
 
11. Клас "Други съдебни експертизи"
 
Мая Иванова Кичева (фирма "Проген" - ООД - лаборатория - молекулярнобиологични анализи, ДНК експертизи и идентификация състава на хранителни продукти); специалност - биохимик, клиничен химик.
Елена Гьорева Русева, специалност - строителен инженер - ПГС.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност "Архитектура, екология, околна среда, ландшафт".
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност "Интелектуална собственост".
Мария Атанасова Цветкова, специалност "Съобщителна техника", патентен специалист.
Венелина Кирилова Луканска, специалност "Социални дейности".
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност "Архитектура".
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност "Архитектура".
Бойко Костадинов Димитров, специалност "Танкови войски" - строеви; двигатели с вътрешно горене, военно дело, сигурност и отбрана, превоз на опасни товари съгласно АДР.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност "Промишлено и гражданско строителство"; фирмено счетоводство; стандартизация, оценка на въздействието върху околната среда.
Методи Спасов Манов, специалност "Финанси и кредит", обществени поръчки.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ "Васил Коларов", специалност "Икономика и организация на селското стопанство" - съдебна аграрикономическа експертиза.
Петя Васкова Христова, магистър МИО - превоз на опасни товари по шосе и железен път; преподавател по английски език и литература.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско стопанство - лесоустройствени проекти; оценки на гори и земи от горския фонд.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Добри Спасов Пандурски, юрист - Комисия за защита на личните данни.
Росица Александрова Стоянова - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов, специалност "Финанси"; професионална квалификация "Правна закрила на индустриалната собственост". Патентно ведомство на Република България - Марки, географски означения и промишлени дизайни.
Красимира Маринова Горанова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции".
Иван Василев Иванов - Техникум по електротехника - силни токове "Д. Наплатанов", специалност "Ел. енергетика и ел. обзавеждане на промишлени предприятия".
Антон Борисов Бояджиев - Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност "Право" и "Българска филология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "Секретно".
Лена Георгиева Димитрова - ВМЕИ "Ленин" - София, специалност "Хидравлични машини и съоръжения".
Димитър Николов Йорданов - СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Биология"; удостоверение за ниво на достъп до КИ "секретно"; видеотехнически експертизи; лицево-идентификационни експертизи.
Ивайло Петров Стойчев - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София, специалност "Защита на културно-историческото наследство в Република България".
Арх. Лили Славчева Иванова - Висш инженерно-строителен институт, специалност "Архитектура"; експертизи с архитектурна проблематика.
Арх. Искра Димитрова Пенкова - Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Архитектура", експертизи, свързани с паметници на културата.
Снежанка Дончева Божилова - специалност "Психология", "Социална педагогика", социална работа с деца и семейства в риск.
Доц. Коста Райков Василев - Медицинска академия - София, специалност "Комунална хигиена", СУ "Св. Кл. Охридски".
Минко Калчев Червенков - ВНВАУ "Г. Димитров", специалност "Геодезия, фотограметрия и картография"; "Кадастър и регулация, оценка и делби на недвижими имоти и земеделски земи".
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 9 от 26.01.2018 г. на ДВ
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за Софийски окръжен съд по чл. 401, ал.1 от ЗСВ за 2018 г.