Списък на вещите лица за Софийски градски съд по чл. 401, ал.1 от ЗСВ

Print

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ЗА 2013 Г.

 

Издаден от Министерството на правосъдието

 

Обн. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013г.

 

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

 

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебния район на софийския градски съд за 2013 г.

 

ИЗТЕГЛИ

Вижте още:

Списък на вещи лица за всички видове експертизи - Софийски градски съд

Списък на вещите лица за Софийски градски съд по чл. 401, ал.1 от ЗСВ. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за София и София окръг
Име: Орлин Колев
Тел: 0887 209 961
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it