Transparency International - Вещите лица в България

Print
ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

Вещите лица в България - Етични стандарти и механизми за контрол върху тяхната дейност

Изтегли