ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

Автотехническа експертиза

Предмет на експертизата: каква е била скоростта на моторното превозно средство непосредствено преди произшествието; каква е била скоростта на моторното превозно средство преди задействането на спирачната система; на какво разстояние се е намирало моторното превозно средство от обекта, в който се е блъснал в момента на възникването на опасността от произшествието; водачът на моторното превозно средство имал ли е реална възможност да избегне произшествието; има ли причинна връзка между техническата неизправност на моторното превозно средство и произшествието; кога е възникнала техническата неизправност на моторното превозно средство, която е причина за произшествието; допустимо ли е било управлението на моторното превозно средство в техническото състояние, в което е било преди произшествието; водачът на моторното превозно средство в състояние ли е бил да установи техническата неизправност и да я отстрани; непосредствено преди произшествието какво е било взаимното положение на автомобила и обекта, в който се е блъснал, и др.

Пожаротехническа експертиза

Предмет на експертизата: коя е причината за пожара; определяне на времето и условията за възникването му; определяне огнището на пожара и посоката на разпространението му; установяване на причинна връзка между нарушени противопожарни правила и възникване на пожара; установяване начина и механизма на запалването; определяне на необходимото време за изгаряне на определени предмети; оценяване състоянието на противопожарната техника в обекта, и др.

Строително-техническа експертиза

Предмет на експертизата: допуснато ли е нарушение на строителни норми при строежа на даден обект; има ли съответствие между строителните работи и проекто-сметната документация; налице ли е съответствие между построеното, даденото разрешение за строеж и одобрения   уренархитект проект;   завишена   ли   е   количествено-стойностната   сметка   и стойността на количеството материали, употребени при строежа на обекта; какви са причините за настъпилите повреди и разрушения върху сграда; какъв е размерът на причинените щети; допуснато ли е нарушение на правилата за техническа безопасност на труда при строежа, и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

Автотехническа експертиза

Предмет на експертизата: каква е била скоростта на моторното превозно средство непосредствено преди произшествието; каква е била скоростта на моторното превозно средство преди задействането на спирачната система; на какво разстояние се е намирало моторното превозно средство от обекта, в който се е блъснал в момента на възникването на опасността от произшествието; водачът на моторното превозно средство имал ли е реална възможност да избегне произшествието; има ли причинна връзка между техническата неизправност на моторното превозно средство и произшествието; кога е възникнала техническата неизправност на моторното превозно средство, която е причина за произшествието; допустимо ли е било управлението на моторното превозно средство в техническото състояние, в което е било преди произшествието; водачът на моторното превозно средство в състояние ли е бил да установи техническата неизправност и да я отстрани; непосредствено преди произшествието какво е било взаимното положение на автомобила и обекта, в който се е блъснал, и др.

Пожаротехническа експертиза

Предмет на експертизата: коя е причината за пожара; определяне на времето и условията за възникването му; определяне огнището на пожара и посоката на разпространението му; установяване на причинна връзка между нарушени противопожарни правила и възникване на пожара; установяване начина и механизма на запалването; определяне на необходимото време за изгаряне на определени предмети; оценяване състоянието на противопожарната техника в обекта, и др.

Строително-техническа експертиза

Предмет на експертизата: допуснато ли е нарушение на строителни норми при строежа на даден обект; има ли съответствие между строителните работи и проекто-сметната документация; налице ли е съответствие между построеното, даденото разрешение за строеж и одобрения   уренархитект проект;   завишена   ли   е   количествено-стойностната   сметка   и стойността на количеството материали, употребени при строежа на обекта; какви са причините за настъпилите повреди и разрушения върху сграда; какъв е размерът на причинените щети; допуснато ли е нарушение на правилата за техническа безопасност на труда при строежа, и др.