expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Тайната на успеха в бизнеса е да знаеш нещо, което друг не знае.“ Аристотел Онасис

Приложение № 2 към чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2

E-mail Print PDF

Приложение № 2 към чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Изтегли

 

Приложение № 2 към чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

 

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Приложение № 2 към чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2